Domů     Zapadlá mapa Ameriky: Její přesnost fascinuje
Zapadlá mapa Ameriky: Její přesnost fascinuje
4.11.2022

Mohutná španělská říše je na svém vrcholu a její území se rozkládají daleko na východě v oblasti Filipín a na západě napříč celou Amerikou. Zbožní panovníci tak vládnou říši, nad níž slunce nezapadá. Říši, která ale ještě není zcela probádaná. O to víc dnes fascinuje stará španělská mapa, která jako kdyby předběhla dobu.

Téměř zapomenuté mapy význačného historika španělského zlatého věku Antonia de Herrera y Tordesillase (1549–1625) udivují svou podobou.

Věhlasný kronikář, a především znalec španělského dobývání nového kontinentu, sbírá informace a zkoumá všemožné souvislosti, na jejichž základě vytvoří hned několik mapek amerického kontinentu a také dálného východu.

Mapy to jsou proto velmi prosté, kronikář přece není profesionální kartograf. Zároveň jsou ale až děsivě přesné…

Výkřik: Zajímavé je, že tvůrce map na americkém kontinentu nikdy nežil ani jej nenavštívil.

Florida obklopená ostrovy?

První evropské mapy amerického kontinentu jsou sice „vyšperkované“ nesčetnými geografickými údaji a po formální stránce jim nelze nic vytknout.

Mapy z 16. století ale stále postrádají značné množství faktografických údajů. O to větším překvapením je, že je dokáže trumfnout kartograf-amatér, který navíc v Americe nejen, že nikdy nežije, ale dokonce ji ani nikdy nenavštíví.

Herrera y Tordesillas si získá jméno díky působení na dvoře největšího španělského krále Filipa II. (1527–1598) I jeho syna Filipa III. (1578–1621) a brzy začne platit za největšího znalce tehdejšího novověkého světa.

Tehdejší zobrazení okolí Floridy dnešnímu uspořádání příliš neodpovídá. FOTO: Dutch National Library / Creative Commons / volné dílo
Tehdejší zobrazení okolí Floridy dnešnímu uspořádání příliš neodpovídá. FOTO: Dutch National Library / Creative Commons / volné dílo

O teritoriu neví nic

Nás ale bude zajímat nejméně probádaný kontinent té doby, a tím je bezesporu Severní Amerika. I tu ztvární španělský vědátor v rámci svých spisů.

Při pohledu na mapu Severní Ameriky, na které zřejmě pracuje v průběhu 16. století, můžete mít pocit jakési časové závratě.

Mapa působí až anticky, zároveň ale naprosto moderně, ačkoli byla finálně vydána v roce 1622. Chybí na ní základní topografické, politické i etnografické údaje, což vzbuzuje dojem, že její tvůrce neví prakticky nic o popisovaném teritoriu.

Autor na ni vykreslí jen několik málo řek vlévajících se do Atlantického oceánu, chybí také znázornění důležitého pohoří Sierra Madre v dnešním Mexiku. Severní Amerika je zkrátka velkým neznámým prostorem, o němž toho mnoho nevíme.

Jen obrázek do knihy

Pokud se pozorný divák pořádně zadívá, možná jej až šokuje, jak přesná mapa to však je. S podivnou přesností totiž popisuje hranice a obrysy Severní Ameriky jako kontinentu a tím ostře kontrastuje s dosud vydanými evropskými mapami světadílu.

Ještě v 17. století totiž mnozí kartografové znázorňují poloostrov Florida jako změť ostrůvků, zatímco jiní zcela oddělí Kalifornii od kontinentu. O tvarech světadílu jako celku ani nemluvě. Mapa Herrery y Tordesillase je jiná. Netrpí žádnými podobnými defekty.

S neuvěřitelnou přesností znázorňuje i ty nejmenší výběžky severoamerické země. Nabízí se otázka, proč nikdo v jeho době nevytvořil podrobnou mapu, která by našla i praktické využití pro obchodníky, cestovatele i dobyvatele?

Proč téměř přesný obrys severoamerického pobřeží zprvu jen „zapadne“ v rámci spisů slavného historika?

Tordesillasova mapa překvapivě přesně zachycuje Severní Ameriku. FOTO: Antonio de Herrera y Tordesillas / Creative Commons / volné dílo
Tordesillasova mapa překvapivě přesně zachycuje Severní Ameriku. FOTO: Antonio de Herrera y Tordesillas / Creative Commons / volné dílo

Největší státní tajemství

Španělé totiž na kartografii jako takovou pohlížejí specifickým způsobem. Tvoření map jako praktické umění považují za aktivitu, jež si zasluhuje vysokou míru utajení, a mapy jsou v podstatě státním tajemstvím španělského impéria.

Rozhodně tak nemá jít o komerční záležitost, která by se mohla dostat mezi běžný lid. V Anglii a v Nizozemí se s mapami znázorňujícími španělský vliv mezitím roztrhne pytel.

Francouzští či angličtí vládci jsou takřka posedlí zkoumáním toho, kolik toho jejich španělští konkurenti už ovládají. Mapy se stávají také oblíbenou komoditou pro běžný lid.

Ten zajímají především kuriozity a tajemství spojená s dalekými, a ne zcela probádanými kouty planety.

I proto tak v těchto koutech Evropy vznikají rozličné mapy všech druhů, za jejichž výrobou stojí například vlámští kartografové Jodocus Hondius (1563–1612) nebo Abraham Ortelius (1527–1598)

Záhadná a fascinující kosmografie

Španělští vládci zastávají strohý přístup a mapy vnímají jako pouhý nástroj vlády.

Kartografové habsburského impéria mají dokonce zakázáno diskutovat s ostatními kartografy Evropy o tom, co se na americkém kontinentu nachází, mohlo by to totiž přinést prospěch španělským rivalům na moři i na souši.

Ačkoli by se mohlo zdát, že tento zákaz omezí práci a schopnosti tvůrců map, opak je pravdou. Španělé totiž významnou měrou přispějí k rozvoji a vylepšení technik na poli tzv. kosmografie.

Jde o vědu, jež snoubí znalosti geografie, astronomie, přírodopisu a etnografie. Právě prudký rozvoj kosmografie nabízí klíč k rozluštění přesnosti mapy španělského kronikáře.

Jednotlivé střípky mozaiky

Obrys severoamerického pobřeží vyplývá z nezměrného množství informací, nashromážděných z předchozích desetiletí.

K sestavení přesného obrysu pomohou předně rukopisné mapy královského kosmografa Juana Lópeze de Velasca, jenž má informace o pobřeží Mexického zálivu už z přispění nejznámějšího conquistadora Hernána Cortése (1485–1547), ale také ze střípků astronomického pozorování Alonsa de Santa Cruz (1505–1567).

Dá se tedy předpokládat, že nevyzdobená mapa Severní Ameriky Herrery y Tordesillase spočívá na pevných empirických základech i bez systematické plavby podél celého pobřeží?

Titulní strana Tordesillasova slavného díla Decadas FOTO: Neznámý autor / Creative Commons / volné dílo
Titulní strana Tordesillasova slavného díla Decadas FOTO: Neznámý autor / Creative Commons / volné dílo

Nevědomky se dostane konkurenci

Jak je ale možné, že do té doby nejpřesnější mapa severoamerického pobřeží slouží primárně účelu literárnímu, nikoliv kartografickému?

Mapa má sloužit pouze jako doplněk autorova čtyřdílného spisu o španělských aktivitách v Novém světě vydaného již v roce 1601. Spisy obsahují celkem třináct map a zmiňovaná severoamerická mapa slouží jenom jako ilustrace.

I proto se tak brzy dostane do širšího povědomí mezi běžnými lidmi, kteří by se ke skutečným mapám jen těžko dostali. Dílo totiž dostane licenci od španělské koruny a je rychle šířeno v Madridu, následně po celé zemi a brzy se dočká četných překladů.

Krátce poté, co „přísně střežené státní tajemství“ spatří světlo světa na stránkách „neškodného spisu“, se do zápasu o americký kontinent pouštějí s plnou vervou Francouzi a později Britové.

Kdo nakonec utržil nejvíc, dnes už z historie a pohledu na současnou mapu světa moc dobře víme.

Foto: Neznámý autor / Creative Commons / volné dílo, Dutch National Library / Creative Commons / volné dílo, Antonio de Herrera y Tordesillas / Creative Commons / volné dílo
Předchozí článek
reklama
Související články
Historie
Z nerozlučných přátel rivalové: Čím Strauss převálcoval Lannera?
Johann Strauss a Josef Lanner jsou každý jiný. Johann je melancholik se sklonem ke smutným náladám, zatímco Josef se rád baví ve společnosti. Možná právě proto se skvěle doplňují a orchestru se daří. Johann Strauss starší (1804–1849) doplní v roce 1819 trio houslisty Josefa Lannera (1801–1843). Dá se říci, že spolu s bratry Karlem a Janem Drahánkovými tvoří […]
Historie
Král valčíků se málem stal knihařem
Malý Johann Strauss starší (1804–1849) fascinovaně hledí na housle, jež svírá v ruce romský hudebník, hrající v jejich hospodě U Dobrého pastýře na vídeňské periferii v Leopoldstadtu. Kapely tu muzicírují den co den, někdy třeba jenom za porci guláše. Právě ony vytvářejí atmosféru vídeňských krčem. K Pastýři chodí řada spisovatelů i skladatel Wenzel Müller (1767–1835) se svým textařem. […]
Historie
Práva Židů u nás: Jejich postavení zlepšil reformní císař Josef II.
O vydání prvních privilegií Židům žijícím u nás se postaral Václav I. (1205–1253), jejich znění ale bohužel neznáme. Postavení Židů pak v letech 1254–1262 upravuje jeho syn Přemysl Otakar II. (kolem R. 1233–1278) ve spise Statuta Iudaeorum. Stávají se královským majetkem, protože získávají postavení služebníků královské komory. Útok na ně se tak v podstatě rovná útoku přímo […]
Historie
Konec templářů: Neposlušné bratry natahovali na skřipec a pálili ohněm
Proces s řádem templářů je na podzim roku 1307 v plném proudu. Francouzský král Filip IV. Sličný řádí. „Budu prověřovat obvinění templářů. Věřím, že jsou neodůvodněná,“ rozhodne papež Klement V. a v prosinci 1307 vysílá do Paříže dva kardinály. Velmistr řádu templářů Jakub de Molay (kolem r. 1243–1314) a řada dalších templářů odvolává své vynucené přiznání. Svatá otec […]
reklama
historie
Pomohlo Čingischánovi v budování ohromné říše počasí?
Čingischánova armáda dobývá nová území. Dostává se do Gruzie, Ruska a na Krym a jeho říše se tak rozkládá od Černého moře až k Tichému oceánu. Osudným se obávanému Mongolovi nakonec v roce 1227 stává pád z koně v průběhu tažení proti severočínské dynastii Ťin. Poté umírá. Jak vlastně dokázal mongolský vládce Čingischán (1162–1227) vybudovat tak obrovskou říši? Bylo […]
Horor za bílého dne: Jatka přeživších z lodi Batavia
Je to skalisko, nebo jde jen o odlesky měsíce na vlnách moře? Zatímco muž ve vraním hnízdě pod vrcholkem hlavního stěžně vidí nebezpečí, kapitán se přikloní k druhé variantě. Téměř 57metrovou plachetnicí Batavia otřese náraz. Poklady naložené v podpalubí nervózně zacinkají. Ani hlavní aktéři v tu chvíli netuší, v jaké hrůzy se zvrhnou následující dva […]
Mongolský vládce miloval ženy a syrové maso
Válečná vítězství si mongolský vládce užívá plnými doušky.  „Shromážděte všechny ženy z města,“ nařídí vždy po úspěšném tažení svého vojska. Mezi nimi si pak vybírá ty nejhezčí, které mu mají být po vůli. Čingischánovi nestačí, že má kromě Burtaj ještě tři další oficiální manželky. Milenky si Čingischán (1162–1227) volí především z žen a dcer vysoce postavených mužů, […]
Jak Marie Terezie pomáhala svobodným matkám?
Za porod nemanželského dítěte čeká ženy v habsburské monarchii během první poloviny 18. století smrt. Ještě v roce 1743 se mohou podle platného zákona dočkat stětí hlavy. Ovšem Marie Terezie tuto praxi změní. Ačkoliv je Marie Terezie (1717–1780) velmi silně věřící katolička a katolíci považují početí a porod nemanželského dítěte za hřích, panovnice chápe, že […]
věda a technika
Krabi: Vrcholný majstrštyk evoluce?
Krabi, živoucí fosilie, které byly svědky vlády dinosaurů, jsou součástí skupiny vyšších korýšů zvané desetinožci, existujících od éry pozdního devonu. Nejstarší doložený krab, Eoprosopon klugi, žil na Zemi už před 185 miliony lety. A jak se zdá, evoluce je jimi přímo posedlá. Falešná identita Krabi poustevníčci se na první pohled od ostatních krabů příliš neliší. Za […]
K rezistenci antibiotik přispívá i znečištěné ovzduší
Průmysl, výroba energie z fosilních paliv, automobilová či letecká doprava. To vše stojí za znečištěním ovzduší, které má na lidské zdraví neblahý vliv. A za špinavým ovzduším stojí i jiný fenomén, který může být pro leckoho překvapivý. Zplodiny v atmosféře přispívají i k odolnosti baktérií vůči antibiotikům.   Analýza britských a čínských badatelů, která využila […]
Slavná busta Nefertiti: Seznam nálezů usvědčil Borchardta z podvodu
Německý archeolog Ludwig Borchardt bere do ruky ušpiněný vápencový předmět. Chvíli přemýšlí. Potom dílko strčí do krabice se štukovými nálezy. V hlavě se mu rodí plán, jak si s ním trochu pohrát. Když se řekne Nefertiti (14. století př. n. l.), každý si vybaví slavnou bustu s vysokým modrým kloboukem znázorňující egyptskou královnu z doby 18. dynastie […]
Opioidová krize v USA
Spojené státy americké se od 90. let minulého století potýkají s rozsáhlou opioidovou krizí, aktuálně probíhá už její čtvrtá vlna. Podle odborníků souvisí tato krize se strukturou amerického zdravotnického systému, ve kterém je předepisování léků upřednostňováno před dražšími terapiemi.   Profesorka Judith Feinbergová z West Virginia University k tomu podotýká: „Většina pojištění, zvláště pro chudé lidi, nezaplatí v USA […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Neštovice s námi ještě neskončily
21stoleti.cz
Neštovice s námi ještě neskončily
Že jsou vymýcené? To je relativní už jen s ohledem na tající věčně zmrzlou půdu, která může vydat kdejaké překvapení. Pravé neštovice navíc mají několik blízkých příbuzných a loňský poplach kolem těch
Záhadné zmizení Karlie Gusé
enigmaplus.cz
Záhadné zmizení Karlie Gusé
Šestnáctiletá Američanka Karlie Gusé se ztratila již před více než třemi lety. Pátrání nepřineslo téměř žádné výsledky a okolnosti jejího zmizení tak dodnes zůstávají záhadou. Co se stalo na party, kt
Exkluzivní kreativita arabské estetiky
rezidenceonline.cz
Exkluzivní kreativita arabské estetiky
Nádherný byt s desítkou rozmanitých luxusních pokojů představuje esenci dokonalého souznění orientální atmosféry se soudobou precizností, tak typickou pro nábytek a doplňky společnosti Covet House, je
Brit Dental Stick: zdraví i mlsání pro domácí mazlíčky v jednom
iluxus.cz
Brit Dental Stick: zdraví i mlsání pro domácí mazlíčky v jednom
Každodenní užití tyčinek Brit Dental Stick podporuje zdraví psích zubů, a to díky mechanickému čištění a působení známých bylin. Pomáhá také odstraňovat zubní plak, čímž působí preventivně proti tvorb
Pyramidy v Gíze: Záhadné větrací šachty jsou „výtahy ke hvězdám“
enigmaplus.cz
Pyramidy v Gíze: Záhadné větrací šachty jsou „výtahy ke hvězdám“
V egyptské archeologické lokalitě Gíza se nacházejí tři hlavní pyramidy – Cheopsova, Rachefova a Menkaureova. Jedná se o skutečné divy lidské civilizace. Ačkoli se o ně vědci a badatelé zajímají již c
Byl v Polsku odkryt masový hrob upírů?
epochalnisvet.cz
Byl v Polsku odkryt masový hrob upírů?
Ostatky 450 osob nesoucí znaky protiupírských zásahů byly před nedávnem odkryty v obci Luzino na severu Polska. Mrtví jsou pohřbeni s useknutou hlavou položenou mezi nohama a zatěžkaní kameny, aby nem
Mají pro sebe slabost
nasehvezdy.cz
Mají pro sebe slabost
Pohledný herec ze seriálu Eliška a Damián Robert Urban (37) je evidentně zamilovaný do své krásné kolegyně Emmy Smetany (35). Začalo to tím, že o ní řekl, že je „jedna z jeho nej“, a díval se na ni
JOSEFÍNSKÉ SLAVNOSTI 2023
epochanacestach.cz
JOSEFÍNSKÉ SLAVNOSTI 2023
S podtitulem pocta Marii Terezii a pevnosti samotné připomíná akce založení pevnosti Terezín 10. října 1780. Již tradičně jsou situovány především do období 18. století. Jejich cílem je připomenout jedinečnou terezínskou pevnost a události, která předcházeli její výstavbě. Jde o jedny z největších slavností zaměřených na toto období v Evropě. Každoročně je navštěvují z Čech,
Artemis II: Přepíše „bohyně“ historii lidstva?
21stoleti.cz
Artemis II: Přepíše „bohyně“ historii lidstva?
Dostat člověka na Měsíc, to je oč tu běží… A dlouho připravovaná mise Artemis II. má NASA tento sen znovu splnit. To ale není to jediné, čím se program hodlá zapsat do dějin. Od chvíle kdy noha Nei
Čočková pomazánka s mletou paprikou
tisicereceptu.cz
Čočková pomazánka s mletou paprikou
Nejlépe chutná na čerstvém chlebu, ale při oslavách do ní můžete namáčet na silnější proužky nakrájenou mrkev nebo řapíkatý celer. Suroviny 200 g žluté nebo červené čočky 200 ml vody 2 stroužk
Víte, jak jste staří?
panidomu.cz
Víte, jak jste staří?
Možná nevěřícně kroutíte hlavou. Každý přece ví, jak starý je. Omyl. Biologický věk se – podle odborníků – může značně lišit od data v rodném listě. Proč někdo stárne, jak se zdá, rychleji a někoho máte touhu zeptat se, kde koupil elixír mládí? To je právě otázka biologického věku. Věku, který dokáže určit skutečné stáří
Co předpověděla drsná věštba?
skutecnepribehy.cz
Co předpověděla drsná věštba?
Na magii jsem nikdy moc nevěřila, jednou mě za jistým šamanem vzala kamarádka. Kdyby tenkrát tušila, co karty prozradí o nás dvou! S Danielou jsme se poznaly, když mně bylo 23 let, jí o dva roky méně. Byly jsme nejmladší kolegyně, což nás spojilo dohromady. Kdybych měla vypsat nějaké rozdíly, tak bych řekla, že já jsem