Domů     Záhada sedmi přemyslovských knížat: Mohli být spřízněni s Mojmírovci?
Záhada sedmi přemyslovských knížat: Mohli být spřízněni s Mojmírovci?

„…líska, kterou (Přemysl) do země vetkl, vyrašila tři velké ratolesti, a to, což jest ještě podivnější i s listím a ořechy,“ píše Kosmova Kronika česká.

Obrazy ze Znojemské rotundy se inspiruje současný český historik Václav Tatíček a tvrdí, že Přemysl Oráč měl tři syny…  

Při pátrání po počátcích české vládnoucí dynastie nezaváhá Václav Tatíček ani před tak odvážným tvrzením, že Mojmírovci (vládli na Velké Moravě přibližně v letech 830–907) jsou příbuznými Přemyslovců… Své názory opírá o analýzu symboliky obrazů z rotundy ve Znojmě, které spojuje s vyobrazením přemyslovského rodokmenu.

K tomu připojuje svůj výklad slov kronikářů. Jak to ve skutečnosti bylo s následovníky legendárního Přemysla? Známe sedm knížat, o jejichž životě nám chybí jakékoli důkazy. 

Kroniář Kosmas zmiňuje sedm bájných knížat.Kde se inspiroval? Někteří historikové jako Václav Karbusický si myslí, že v Bibli.
Kroniář Kosmas zmiňuje sedm bájných knížat.Kde se inspiroval? Někteří historikové jako Václav Karbusický si myslí, že v Bibli.

Strohý a nudný seznam  

 „Po něm Nezamysl nastoupil vládu. Když toho smrt uchvátila, Mnata dostal odznaky knížecí,“ vypráví první český kronikář Kosmas (asi 1045–1125) o přemyslovských vládcích.

Podrobnosti ale chybí, nevíme, kdy se narodili, čí byli synové, kdy zemřeli, neznáme data jejich vlády.

Když sešel z tohoto světa (Mnata – pozn. red.), Vojen se ujal kormidla vlády. Po jeho dožití Vnislav řídil knížectví. Když jeho život přetrhly Sudičky, Křesomysl byl posazen na výsost trůnu.

Když byl vyrván světu, Neklan se zmocnil knížecího křesla. Když od něho život odstoupil, Hostivít na trůn nastoupil,“ pokračuje poněkud nudným výčtem letopisec. 

Odkud pochází jeho soupis? Na konci 10. století, tedy o více než sto let později, než mohla knížata případně spravovat České země, vzniká Kristiánova legenda. 

Kristián (929/935–996, syn Boleslava I., mladšího bratra sv. Václava), je rodem Přemyslovec a sepisuje příběh o životě a smrti sv. Václava a jeho babičky Ludmily.

Zasadí ho sice do dobových souvislostí, ale o svých dávných předcích se ve vyprávění nezmiňuje, neuvádí ani žádná jména. Jeho legenda je ovšem pro kronikáře nejdůležitějším zdrojem zpráv.  

Kristíánova legenda hovoří o životě svatého Václava. Ještě ve světcově době ale bylo naše území plné různých kmenů, sám Václav měl konflikt třeba s kouřimským knížetem (na obr.).
Kristíánova legenda hovoří o životě svatého Václava. Ještě ve světcově době ale bylo naše území plné různých kmenů, sám Václav měl konflikt třeba s kouřimským knížetem (na obr.).

Chovali se jako dobytek 

Sám Kosmas přiznává, že o sedmi knížatech Nezamyslovi, Mnatovi, Vojenovi, Vnislavovi (někde uváděném jako Unislavovi), Křesomyslovi, Neklanovi a Hostivítovi nic netuší, protože „nebylo toho času, kdo by perem zachoval paměti jejich skutky,“ ale to mu na druhou stranu nezabrání, aby je klidně kritizoval: 

„O životě a stejně i o smrti těchto knížat se mlčí, jednak, že jsouce oddáni břichu a spaní, nevzdělaní a neučení, podobali se dobytku, takže zajisté proti přírodě tělo bylo jim k rozkoši, duše na obtíž.“ Protichůdná slova vrtají dnes hlavou i spisovateli Janu Bauerovi: „Jak se potom může dopouštět takové odsuzující charakteristiky, když o nich sám nic neví?“ 

Kristián Kosmovi nemohl nic prozradit, zajímá ho totiž pouze Přemysl a další vládce úplně vynechává.

Tvrdí jenom, že lidé „stavěli… v čelo vladaře neboli vévody z jeho potomstva, … až nakonec vláda nad tou zemí připadla jednomu z rodu těchto knížat, jménem Bořivojovi.“ 

Zajímá ho teprve život Bořivoje I. (852/855–888/891), prvního skutečně historicky doloženého Přemyslovce, který se dokonce na dvoře velkomoravského knížete Svatopluka nechává pokřtít (v datu křtu se historikové liší, například Josef Pekař dává přednost létům 874 nebo 875, jiní uvádějí léta 882 – 884).  

Křest Bořivoje I. Právě on je naším skutečně prvním doloženým knížetem.
Křest Bořivoje I. Právě on je naším skutečně prvním doloženým knížetem.

Opsal všechno z Bible? 

„Při sepisování událostí se Kosmas inspiroval Biblí,“ přesvědčuje nás dějepisec Vladimír Karbusický (1925–2002).

Vyčítá mu, že „… historka o Čechovi podezřele připomíná biblický příběh o Mojžíšovi…“ Obratem nám pohotově nabízí i vysvětlení, kde kronikář bere jména předhistorických knížat. Údajně ze staroslověnského nápisu:

 „Krok ‚Kazi Tetha, (nebo ThetkaLubossa … Przemysl …nezamysl…m Na ta voj´n… ni Zla, kr´z …moje s … Neklan… (am)…, gosti Vit,“ který objevuje v archivu pražské svatovítské kapituly.

Protože věta obsahuje slovo Přemysl, hned usuzuje, že se jedná o rodokmen, který si podle svého doplňuje na známou řadu: Krok, Kazi, Teta, Libuše, Přemysl, Mnata, Vojen, Vnislav, Křesomysl, Neklan, Gostivít.   

Bořivoj a jeho syn Spytihněv, kterému Frankové nakonec věnují trochu pozornosti.
Bořivoj a jeho syn Spytihněv, kterému Frankové nakonec věnují trochu pozornosti.

Vyžene knížata 

Spisy z německé Fuldy, asi nejvěrohodnější dobový pramen, k nám nejsou v poskytování informací zrovna příliš štědré.

V roce 895 se zmiňují jenom, že byli na jakémsi sněmu přítomni „ze Slovanska všichni vůdcové Boemanů, z nichž přední byli SpitignewoWitizla.“ 

Jenže o dva roky později se na východofranského císaře Arnulfa (850–899) obracejí zase jenom bezejmenní „vojvodové kmene Bohemanů.“ Jediný Přemyslovec, jemuž věnují svoji vzácnou pozornosti, je právě Bořivojův syn Spytihněv (875–915).

Přemyslovský rod zkrátka byl jenom jedním z mnoha usazených na českém území a nebylo nutné se s ním moc bavit. 

Tenkrát nepřikládali důležitost posloupnosti panovníků. Ještě koncem 10. století není na přemyslovskou řadu spolehnutí. I takový Kosmas v jejím pozdějším popisu trochu plave. Spojení mezi Přemyslem a Bořivojem nejspíš někdo vytvořil až v 11. nebo 12. století.

Odpovídají tomu i historicky zapsaná jména jako Svatoslav, Vitislav, Priznoslav, Vistrach… Nikde nenajdeme Nezamysla nebo Neklana, oba vznikli až ve chvíli, kdy se jejich jméno vžilo v legendě. 

Východofranský panovník Arnulf přijme na na svém dvoře Mojmírovce Svatopluka I. (v mnišském hábitu) panovníka Velké Moravy. Jinak naše vládce považuje za bezejmenné
Východofranský panovník Arnulf přijme na na svém dvoře Mojmírovce Svatopluka I. (v mnišském hábitu) panovníka Velké Moravy. Jinak naše vládce považuje za bezejmenné

Spojili se Mojmírovci a Přemyslovci v jeden klan? 

Osobitě se k přemyslovské posloupnosti staví již zmiňovaný Václav Tatíček ve své knize Přemyslovské lustrování, který na základě svých bádání tvrdí: „Přemysl měl tři syny Nezamysl, Mnata – Mojmír (asi 795 – asi 846; velkomoravský kníže – pozn. red.) a Vojen,

 který podle něho byl pokračovatelem dynastie. Přemyslovci by podle něho tedy byli příbuzní Přemyslovců.

Pribinu (asi † 860; slovanský kníže vládnoucí na území jihozápadního Slovenska) lze naopak reálně ztotožnit s Nezamyslem,“ přichází s dalším nekonvenčním výrokem. Teorie svérázná, ovšem těžko prokazatelná. Místo odpovědí na nesrovnalosti spíše ponouká k otázkám.   

Korunovační průvod prvního českého krále Vratislava II. Právě kvůli slavnostnímu aktu bylo nutné vytvořit rodovou posloupnost.
Korunovační průvod prvního českého krále Vratislava II. Právě kvůli slavnostnímu aktu bylo nutné vytvořit rodovou posloupnost.

Osoby z říše bájí 

Nepochybujeme o tom, že sedm Přemyslovců pochází z říše bájí. Kmeny, žijící na českém území v průběhu 9. století, sice měli své vůdce, ale rozhodně ještě nemůžeme mluvit o vládnoucích knížatech.

Kronikáři ovšem z ideologických a dynastických důvodů potřebovali dokázat, že máme stejně dlouhou minulost jako sousední Východofranská říše.

Prázdno, sahající od legendárního Přemysla Oráče až k Bořivojovi, proto v pozdějších dobách vyplnili podle své fantazie, aby zdůraznili nepřetržitou genealogii přemyslovského rodu.

Právě tu totiž určitě vyžadovala korunovace prvního českého krále Vratislava II. (1061–1092) roku 1086. 

Foto: wikipedia.org
Související články
Historie
Po stopách Stonehenge: Začne to jednoduchým valem…
Vítejte v anglickém Amesbury. Protéká tudy slavná řeka Avona a ke Stonehenge to máme jen 3 kilometry. Právě tady je roku 2003 objeven hrob významného muže, který umírá kolem roku 2300 př. n. l. Hned dostává přezdívku Král Stonehenge. Vyloďovaly se právě v Amesbury některé z monolitů na stavbu kamenného unikátu? Ne. Řeka Avona je […]
Historie
Starověké Mohendžodaro: Nejluxusnější město světa
Davy skandují, peří létá. Kohoutí zápasy mají rituální charakter. Právě odtud, ze starověké Kukkutarmy, v překladu Kohoutího města, se rozšíří domestifikovaná drůbež do světa. Ale pozor: Zde je posvátná a nejí se!   Ve 2. tisíciletí před Kristem tu může žít až 100 000 obyvatel, což z „Kohoutova“ dělá metropoli světového významu. A živo tu […]
Historie
Neštovice: Postrach, který věda zahnala
Amerika je pro kolonizaci zemí zaslíbenou. Stačí přesvědčit původní obyvatelstvo, aby vycouvalo. Přesvědčovacích prostředků mají Evropané celou řadu. Pušky, děla, a také neštovice. Neštovice jsou nemocí, která významným způsobem mění dějiny Kolem roku 400 př.nl zasáhne Athény epidemie, s největší pravděpodobností neštovic. Vyhubí čtvrtinu populace a mezi obětmi je i nejvýznamnější z vůdců – Periklés (500–429 […]
Historie
Versailles v číslech: Od sídla moci po muzeum dějin
Zámek jako z nejkrásnější pohádky je svědkem pohnutých dějin od doby, kdy se Francie stává významnou velmocí až po dramatický úpadek monarchie. Ve Versailles se však rozhoduje i o osudu jiných států. Impozantní sídlo ve Versailles je jednou z nejcennějších památek Francie, která je od roku 1979 zapsána na seznamu památek UNESCO. A také patří […]
reklama
záhady a tajemství
Vnuknutí svaté Anny: Skutečně vyléčila slepého rolníka?
V naší republice se nachází celá řada poutních míst, která měla být svědkem mnoha zázračných vyléčení. Jedno z nich najdeme rovněž v blízkosti Prahy, přibližně jeden kilometr od obce Strančice. Vnuknutí svaté Anny Roku 1820 měl prý jakýsi velice zbožný rolník, jenž byl postižen slepotou, vnuknutí od svaté Anny, aby šel do lesa Jedlovce, kde […]
Evropský unikát? Neolitické srdce Orknejí!
Starší než Stonehenge a pyramidy v Gíze, zachovalá div ne jako Vesuvem pohřbené Pompeje. Tak se často hovoří o unikátní kamenné neolitické osadě Skara Brae na západním pobřeží orknejského ostrova Mainland.   Žije se tu zhruba mezi lety 3180 př. n. l. až 2500 př. n. l. A nejde o žádné chatrče. Desítka kamenných seskupených […]
Tajemství smrti Jamese Deana
Patřil jim svět, jenže pak jejich život náhle ukončila dopravní nehoda. Ať už za ní stálo nezvládnutí řízení kvůli sjetým pneumatikám, mrtvice za volantem nebo srážka s autobusem, tyto hvězdy filmového a hudebního nebe zaplatily za osudovou chybu nejvyšší cenu. Čí život vyhasl na silnici a proč? Maminka mu umírá na rakovinu, když je mu pouhých […]
Stendhalův syndrom: Jak se projevuje nemoc z umění?
Do Florencie jezdí lidé z celého světa za úžasnými uměleckými díly a kulturními zážitky. Na některé ovšem prožitek krásna dolehne tak silně, až skončí s kombinací nepříjemných příznaků v péči lékařů. Co podivný stav způsobuje? Zrychlený tep, pocení, závratě, úzkost, bludy, mdloby, a někdy i panický záchvat. To jsou náhlé symptomy, se kterými se lidé dostávají do nemocnice Santa Maria […]
reklama
lifestyle
Známé pověry z ložnice: Klesá s věkem libido?
Na slavného amerického boxera Muhammada Aliho (1942–2016) nesmí ženská ruka něžně sáhnout dlouhých 6 týdnů před důležitým zápasem. Nechce ztrácet nejen energii, ale také koncentraci.   Lhůta je to asi rekordní, ale podobné sebezapření musí předvádět například i tým amerického fotbalu Pittsburgh Steelers před Super Bowlem, kdy má nařízenu sexuální abstinenci. Trenéři se tak snaží […]
Praha stověžatá? Spíš kavárenská! Tři vyhlášené podniky, kde si známé osobnosti podávají dveře!
Vzduch je těžký a nasáklý kouřem z fajfek. Do kavárny vchází obrýlený fousáč, v němž všichni poznají Aloise Jiráska. Stůl u okna dnes pro změnu patří architektu Josefu Gočárovi. Zdánlivý klid naruší hluk ze zadní místnosti – nejde o nic vážného, to jen Jaroslav Hašek tropí vylomeniny. Vítejte v Unionce! Svatyně intelektuálů Co: Kavárna Union Zajímavost: Hašek zůstane […]
5 mýtů o sexu: Škodí porno vztahům?
Že jsou mnohé ženy zlatokopky a v posteli svých bohatých partnerů předvádějí úctyhodné teatrální dvouaktovky, jen aby si nenašel jinou? Nepodceňujte podvědomí a sílu peněz. Jak ukazuje jeden z výzkumů, krása a inteligence mnohdy na tučné konto nestačí. Na vině není proradnost, ale prastaré archetypy. Jen z nejlepších lovců s oštěpem jsou dnes top manažeři… […]
Guru designu Philippe Starck se inspiruje fresnelovou čočkou
Nepozorný zákazník by si mohl myslet, že se jedná o alkohol, jenže Perrier je přesný opak. Na druhou stranu jeden ze zakladatelů tekutinu přirovnává k šampaňskému. K 160. výročí si chutná voda nadělí dárek: Novou exkluzivní limitovanou edici své ikonické zelené lahve. Jejím autorem je legenda francouzského designu Philippe Starck!     Evropou zrovna kráčí […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Moderní rezidence u rovníku
rezidenceonline.cz
Moderní rezidence u rovníku
Rezidence vznikla v rovníkovém Ekvádoru. Betonová stavba rozvržená do tvaru písmene T působí přes svou masivní konstrukci příjemně svěžím, elegantním a odlehčeným dojmem. Tři podlaží, tři obytná kř
Vášnivý drink
tisicereceptu.cz
Vášnivý drink
Vyjádřit lásku lze mnoha způsoby. A k těm nejstylovějším patří koktejl plný neodolatelné chuti. Připravte si drink Red Valentine s rumovou lahůdkou Diplomático a prožijte se svým milovaným protějškem
Mrtví s olověnou maskou: Co zabilo dva podivínské elektrikáře?
enigmaplus.cz
Mrtví s olověnou maskou: Co zabilo dva podivínské elektrikáře?
Na kopci Morro do Vintém v Brazílii byli nalezeni dva mrtví muži. Co je zabilo, nebylo jasné. Jejich obličeje byly zakryty olověnými maskami a u sebe měli jen papír popsaný čísly a lísteček s instrukc
Udělali Taxisové z císaře dlužníka?
historyplus.cz
Udělali Taxisové z císaře dlužníka?
Císař Matyáš je rudý zlostí. Bohatství státní kasy povážlivě klesá a jemu je jasné, kdo v tom má prsty. „Ti proklatí Taxisové,“ praští rukou do stolu. Právě oni se totiž starají o provoz poštovních linek, výdaje na jejich údržbu ale neplatí. Do kapsy jim plynou jen tučné zisky! Počátky výměny informací sahají hluboko do historie. Stálé
Straka zlodějka mi přinesla vzácný náramek
skutecnepribehy.cz
Straka zlodějka mi přinesla vzácný náramek
Seděla jsem na terase a byla bezradná. V tom přiletěla až ke mně straka, která upustila svůj lup a zmizela… Nad mou hlavou proletěl velký pták, zakroužil nad terasou a pak přistál na stromě. Seděla jsem tam smutně a kouřila cigaretu za cigaretou. Přišla jsem o místo, byla už tři měsíce na podpoře a manžel byl v částečném
Zámek Bečov nad Teplou a Relikviář svatého Maura: Dlouhá cesta k původní kráse
epochanacestach.cz
Zámek Bečov nad Teplou a Relikviář svatého Maura: Dlouhá cesta k původní kráse
Hned po korunovačních klenotech je relikviář svatého Maura považován za nejcennější movitou památku v České republice. A to se přitom zdálo, že tenhle románský skvost už je pro další generace nenávratně ztracen. Všechno začalo na počátku 13. století ve Francii. Biskup Gérard de Rumigny, působící v severofrancouzském městě Cambrai, byl neúnavný v hledání svatých relikvií. Nashromáždil jich hned
V Indii byly objeveny pozůstatky hada, který mohl být nejdelším na světě
21stoleti.cz
V Indii byly objeveny pozůstatky hada, který mohl být nejdelším na světě
Za hadího rekordmana byl dosud považován Titanoboa cerrejonensis, jehož pozůstatky byly objeveny v roce 2002 v severovýchodní Kolumbii. Žil zhruba před 60 miliony let a dle odhadů mohl měřit kolem 13
Krize mezi Benešovou a Matonohou snad nekončí?
nasehvezdy.cz
Krize mezi Benešovou a Matonohou snad nekončí?
Už dlouho se povídá, že manželství herečky Lucie Benešové (49) a herce Tomáše Matonohy (53) balancuje na hraně rozchodu. Herečka si nedávno vyrazila na dovolenou do luxusních lázní, kdo si ale mysle
Křehký koláč s mřížkou
panidomu.cz
Křehký koláč s mřížkou
Tento koláč vypadá dokonale, ale i tak chutná. Do tvarohu můžete zamíchat dvě lžíce máku nebo do něj vmíchat ovoce. Zdobit můžete také čerstvým ovocem, třeba jahodami. Ingredience na 1 formu Na těsto 300 g hladké mouky 150 g másla 1 vejce 1 žloutek 1 lžička nastrouhané citronové kůry 100 g moučkového cukru 1 lžička prášku do pečiva
Superleggera 80: Jachta inspirovaná klasickými sporťáky
epochalnisvet.cz
Superleggera 80: Jachta inspirovaná klasickými sporťáky
Nizozemská loděnice Oceanco stojí za celou řadou oslňujících lodí. Nyní odhalila novou superjachtu ze série Simply Custom, která vznikla ve spolupráci s italským návrhářským studiem HotLab. Novinka pokřtěná Superleggera 80 se vyznačuje exteriérem inspirovaným sportovními vozy z 60. let a opulentním interiérem připomínajícím luxusní penthouse.   Může se zdát trochu nepatřičné pojmenovat ohromující trup osmdesátimetrové
Kincugi: japonské umění slepovaných talířů v restauraci The Artisan
iluxus.cz
Kincugi: japonské umění slepovaných talířů v restauraci The Artisan
Moderní česká restaurace The Artisan spojuje gastronomický zážitek s uměleckým dotekem prostřednictvím japonské techniky Kincugi. Výborné pokrmy si teď hosté mohou vychutnat i přímo z originálních tal
Jak se žilo kdysi – Česká republika
nejsemsama.cz
Jak se žilo kdysi – Česká republika
Toužíte se projít po živém muzeu, kde na vás dýchne duch dávné doby? Vyrazte do skanzenu! V Čechách i na Moravě jich najdete několik a mnohé z nich jsou unikátní. Obvykle bývá v místě připraven doprovodný program, který dokreslí atmosféru místa a přinese vám neobyčejné zážitky. Muzeum lidových staveb Kouřim Stavitelské památky z území středních, východních a severních Čech najdete v Kouřimi