Domů     Varšavský kat Jürgen Stroop: Kochá se hořícími synagogami
Varšavský kat Jürgen Stroop: Kochá se hořícími synagogami
11.8.2020

Než se zhoupl na šibenici, dokázal důstojník Waffen-SS a přesvědčený nacista Jürgen Stroop (1895–1952) řádně zapracovat na své pověsti bezohledného velitele, schopného s ledovým klidem posílat na smrt všechny nepřátele třetí říše pro jediný účel – vyšplhat po horách mrtvých těl až na vrchol nacistického kariérního žebříčku.

Bylo 26. září roku 1895, když se z domu Kathariny Weltherové a policejního vrchního strážmistra Konrada Stroopa ozval dětský pláč.

Právě toho dne se jim narodil malý Jürgen, který o několik desítek let později vnese strach do srdcí rebelujících varšavských Židů a dalších odpůrců nacistického režimu, za což si nejprve vyslouží ostruhy a později provaz.

Povstání varšavského ghetta chvílemi Němci nezvládali.
Povstání varšavského ghetta chvílemi Němci nezvládali.

Nadšeně do zákopů!

Jürgen (původním jménem Josef) Stroop si poprvé navlékl uniformu již během první světové války, kdy se jako jeden z mnoha nadšených mladíků s vidinou hrdinských činů a slavných vítězství dobrovolně přihlásil do armády.

První drobné vystřízlivění na sebe nenechalo dlouho čekat, když byl krátce po nasazení na západní frontě zraněn do ruky. Po návratu z nemocnice byl krátce nasazen ve Francii a následně v roce 1915 odvelen na východní frontu.

Nutno podotknout, že se tu mladý Jürgen ukázal jako voják statečný a disciplinovaný, za což si vysloužil Železný kříž II. třídy. Přesto po válce u armády nezůstal a vrátil se zpět ke své původní práci v pozemkovém registru. Netrvalo však dlouho a Stroop navlékal vojenskou uniformu znovu…

Jak se vypořádat s rebelií? Stroop zvolil plamenomety.
Jak se vypořádat s rebelií? Stroop zvolil plamenomety.

V nacistické partaji

V roce 1932 vstoupil do NSDAP a SS. Vlastním úsilím a následnou přízní vysokých nacistických představitelů se pak zasloužil o raketový vzestup v nacistickém žebříčku – již v roce 1933 velel pomocné policii v Lippe, posléze byl převelen do Sudet, a než bylo v roce 1939 napadeno Polsko, byl ze Stroppa SS-Standartenführer (plukovník) a velitel SS ve městě Hnězdno (Gnesen).

Nicméně i ve druhé světové válce okusil Stroop trpkou pachuť východní fronty s tím, že zde po dobu tří měsíců sloužil v jedné z nejlépe vycvičených a organizovaných jednotek Waffen SS – divizi Totenkopf.

Za své znamenité služby byl posléze odměněn sponou k Železnému kříži II. třídy a útočným odznakem pěchoty v bronzu.

Obsáhlou zprávou pro Himmlera si na sebe Stroop upletl bič.
Obsáhlou zprávou pro Himmlera si na sebe Stroop upletl bič.

„Hvězdný“ moment se blíží

Přestože měl tou dobou v nacistických kruzích mimořádnou pověst, jeho nejvýznamnější moment měl teprve přijít.

19. dubna 1943 vypuklo povstání ve varšavském ghettu, které bylo důsledkem dlouhodobého pobytu bezmála 400 000 Židů na stísněném a špinavém prostoru, z něhož byli následně odváženi na vyhlazovacího tábora Treblinka.

Než aby zbývající přeživší čekali na rozkaz k poslušnému napochodování do vagonů, rozhodli se raději zformovat hnutí odporu, které mělo nacistům připravit nepříjemné překvapení.

Se zajatci se nejednalo zrovna v rukavičkách.
Se zajatci se nejednalo zrovna v rukavičkách.

Specialista na partyzány si servítky nebere

V noci z 18. na 19. dubna bylo varšavské ghetto obklíčeno německou armádou a polskou policií. Cíl byl jasný, všechny jeho obyvatele odsud poslat do vyhlazovacích táborů.

Sotva vysvitly první paprsky ranního slunce, vyrazilo sebevědomě kupředu asi tisíc německých vojáků pod velením Ferdinanda von Sammern-Frankenegga (1897–1944).

Jaké však bylo jejich překvapení, když je namísto poslušně seřazených Židů s rukama nad hlavou čekali zabarikádování ozbrojenci s pistolemi a výbušninami, které jim do uzavřené zóny dokázaly propašovat polské odbojové organizace.

Židé věděli, že v podstatě nemají co ztratit, což bylo ze zuřivé palby a takřka fanatického pohrdání smrtí více než patrné. Němcům navíc neulehčovala situaci skutečnost, že si Židé jednotlivé domy v ghettu důmyslně propojili v jednu funkční pevnost.

První den to vyšlo a nacisté museli navzdory početní i materiální převaze z oblasti ustoupit.

Heinrich Himmler (1900–1945) s ohledem na tento debakl stáhl dosavadního velitele Frankenegga a nahradil ho SS-Brigadeführerem Jürgenem Stroopem, který se s horlivostí sobě vlastní pustil do práce.

Jürgena Stroopa dostihne spravedlnost.
Jürgena Stroopa dostihne spravedlnost.

Hnízda odporu lehnou popelem

Následujícího dne nacisté zaútočili znovu, ani tentokrát však nedokázali židovské rebely porazit, a jakmile se Varšava zahalila do tmy, opět se z ghetta stáhli.

Stroop se proto rozhodl poněkud přitvrdit a vydal rozkaz k vypalování jednotlivých domů plamenomety. To se ukázalo jako taktika mimořádně účinná a nacisté i díky ní 16. května zlomili poslední odpor.

Ten den okupanti vypálili Velkou synagogu v Tlomacké ulici, čímž velitel SS Jürgen Stropp prohlásil akci za skončenou: „180 židů, banditů a podlidí bylo zničeno. Židovská čtvrť Varšavy již nikdy více!

Velkolepá operace skončila ve 20.15 hodin, když byla varšavská synagoga vyhozena do povětří,“ hlásil agilní velitel. Stropp na okamžik výbuchu vzpomínal: „Jaký nádherný pohled! Zvolal jsem Heil Hitler! a stiskl detonátor.

Ohromná exploze vynesla plameny až k oblakům. Barvy byly neuvěřitelné. Nezapomenutelný jinotaj vítězství nad Židy.“

Spoušť a zkáza se Varšavou projde za válečných let hned několikrát.
Spoušť a zkáza se Varšavou projde za válečných let hned několikrát.

Smrt na bojišti či v táboře

Stroop Židy pohrdal, přesto se o jejich odhodlání a odvaze vyjadřoval s neskrývaným obdivem. Málokdo by po první přestřelce očekával, že povstání ve varšavském ghettu zaměstná Němce takřka na měsíc a způsobí jim ztráty několika desítek vojáků.

Je ovšem pravda, že u Židů byla ta čísla o poznání hrozivější – asi 7000 Židů zemřelo během bojů a zhruba stejný počet jich byl odvezen do vyhlazovacího tábora k okamžitému zplynování.

Ti, kteří se na povstání tolik nepodíleli, byli rozvezeni do koncentračních táborů Lublin a Majdanek a do pracovních táborů Poniatowa, Trawniki, Budzyn a Kraśnik.

Velitel Stroop veškeré dění v ghettu sepsal do podrobné zprávy, která nevynechávala ani popravy zajatých odpůrců a další kontroverzní činy. Text byl navíc obohacen o desítky fotografií.

Varšavský kat na potlačení povstání dohlíží osobně přímo v ulicích.
Varšavský kat na potlačení povstání dohlíží osobně přímo v ulicích.

„Já jsem Stroop. Řeším problémy…“

Po akci ve Varšavě byl Stroop převelen do Řecka, kde měl pevně sevřít do rukou otěže území původně spravovaného italskými spojenci. Práce tam bylo více než dost.

Nový velitel měl za úkol upevnit vliv aténského gestapa, vypořádat se se zbylými řeckými Židy a srazit hřebínek vzpurným Řekům.

Nutno podotknout, že se všech těchto úkolů zhostil s nadšením možná až přílišným, když se neváhal ohrazovat proti svým vlastním nadřízeným a pravidelně překračovat své pravomoci.

Možná i proto byl navzdory svým z hlediska nacistů dobrým výsledkům z oblasti stažen a ve funkci Vyššího velitele SS a policie převelen do Porýní, kde se dočkal konce války.

Když válka skončila, pokusil se Stroop v uniformě wehrmachtu a s falešnými doklady v kapse sehrát před Spojenci divadlo. Byl však odhalen a nakonec v roce 1947 předán Polákům, kteří na něj po následující čtyři roky pečlivě sbírali důkazy.

Sám Stroop se během procesu snažil svoji roli nacistického služebníka bagatelizovat, nicméně důkazů o jeho vině měl polský tribunál dostatek a zpráva pro Himmlera o potlačení povstání z nich byla tou nejvýznamnější.

Fanaticky přesvědčený nacista Jürgen Stroop byl odsouzen k trestu smrti a oběšen v březnu 1952 ve varšavské věznici Mokotow.

Foto: Shutterstock, Wikimedia. Text: Jan Martinec
Související články
Historie
Vytvořil kronikář Václav Hájek z Libočan spisek plný výmyslů?
Může se přeskočit vzteky. Oheň, který tancoval po malostranských střechách, sežehl na troud i jeho čerstvě vytištěné dílo. Pracoval na něm přitom tak dlouho. Kronika česká si bohužel najde svoje čtenáře až za další dva roky. Vrcholem kariéry Václava Hájka z Libočan (†1553) se v roce 1527 stává funkce děkana na Karlštejně a o šest později správcovství […]
Historie
Na dvoře českých králů nechyběla zábava. Smysl pro humor měl Václav II. i Jiří z Poděbrad
Historie není suchopárná. K životnímu stylu českých králů patří i rozptýlení. Nejenom důležitými politickými rozhodnutími živ je státník.   Velký smysl pro humor má i Přemyslovec Václav II. (1271‒1305). Jasně to dokazuje, když vydává žertovné privilegium písaři královské kuchyně Janu Vestfálskému. Uděluje mu: „Notářství o miskách a škopcích dřevěných spojené s desátkem z vyjedených mís a […]
Historie
Knoflík: Ozdoba i úkryt pro kontraband
Našim dávným předkům slouží dlouho hlavně jako ozdoba. Jednu dobu jsou knoflíky tak v módě, že jejich užívání musí zkrotit zákon. Během staletí se zalíbí pašerákům, politikům, sběratelům i budoucím nevěstám. A víte, kde byste měli hledat „hlavní město knoflíků“? Zapnout do dírky nebo provléct poutkem a je hotovo, o nic jiného přece nejde. Knoflíky […]
Historie
Theagenes získal rekord v počtu vítězství mezi starořeckými atlety
Klučinovi jménem Theagenes z Thasu, ostrova v Egejském moři, se líbí socha stojící na agoře v jeho rodišti. „Chci ji mít doma,“ rozhodne se a odnese si ji. Okamžitě ale vypukne pátrání, kam artefakt zmizel. Záhy se zjistí, že ho má Theagenes. Městská rada diskutuje, co s mladičkým zlodějem udělat. Většina radních by ho poslala na […]
reklama
záhady a tajemství
Kdo rozluští tajemné znaky z Kréty?
Král Mínós uznale pokyvuje hlavou. Stavitel Daidalos mu právě předložil návrh labyrintu, ve kterém se ztratí každý smrtelník. Ten se má časem stát domovem Mínótaura, bestie s býčí hlavou a lidským tělem…   Ostatně, jde o králova levobočka – královna Pásifaé se coby pomstu bohů za to, že jej král neobětoval, poblázní do posvátného bílého […]
Záhadná Sfinga: Opravdu ji vytvořili lidé?
Je přes dvacet metrů vysoká, ale výška není to hlavní, co na ní lidi dodnes fascinuje. Mnohem více je přitahuje záhadný vzhled Sfingy a její původ, opředený tajemstvím. Možná je však zcela jiný, než jak ho líčí většina teorií a lidé se na vzniku egyptské ikony podepsali jen nepatrně! I když jsou pyramidy v Gíze […]
Nehoda, nebo sebevražda? Jak zemřel Miroslav Tyrš?
Polední slunce nemilostivě pálí. Rolník pohledem přejede zčásti zorané pole a vydá se osvěžit k řece. Ötztalská Acha je tu pořádně divoká. Ve středu proudu, zaklíněné o kameny, omílá voda znetvořené lidské tělo bez nohy.   Národní obrozenec, historik umění, univerzitní pedagog, jeden ze zakladatelů Sokola, člen poroty pro výběr sochařské výzdoby Národního divadla… Ten […]
Sardinské nuragy: K čemu asi jsou?
Od 18. století př. n. l. do 2. století n. l. existuje na Sardinii takzvaná Nuragská kultura. Jméno dostane po nurazích, kamenných věžích ve tvaru komolého kužele. Zarážející je hlavně jejich počet. Na Sardinii jich je přes 6500! Kromě nuragů za sebou civilizace zanechá i náboženské komplexy s posvátnými nádržemi k uctívání kultu vody, sochy, ale […]
záhady a tajemství
Stál na Rhodosu rozkročený gigant? Ale kdeže…
Pyramidy v Gíze, visuté zahrady, Diova socha, Artemidin chrám, Mauzoleum v Halikarnassu a… Kolos Rhódský! Sedmička divů starověkého světa, z nichž se dochoval jediný: Pyramidy. A stejně jako u Semiramidiných zahrad, i u kolosu se dodnes spekuluje, zda vůbec existoval.   Líčen je ale tak často a v mnohých detailech, že by bylo s podivem, […]
Tajemství Mallorcy a Menorcy: Mají starověký telegraf?
Doba bronzová a železná je v plném proudu a na dnes turisticky oblíbených ostrovech Mallorca a Menorca drží otěže moci společnost, kterou dnes nazýváme Talajotickou kulturou.   Zhruba mezi 1. a 2. tisíciletím před Kristem se pustí do budování talajotů, megalitických památek, o jejichž účelu se dnes můžeme jen dohadovat. Předcházejí jim takzvané tumuly, které […]
Skutečně skrývají ruiny polského hradu ďáblem střežený poklad?
Starobylý polský hrad Liwa prý ukrývá poklad, který se kdysi dávno vydal Jasiek, chlapec z Liwy, do této zříceniny hledat. Cennosti údajně v kobkách hradu skryla královna Bona, když v roce 1556 opouštěla Polsko. Jak známo, zemřela pak v Itálii na otravu. Poklad existuje! Lidé raději nechávali její poklady na pokoji, neboť se obávali ďábelských […]
Zuzana Dřízhalová: Odmalička si představovala, že bude slavnou herečkou
Je to talent od dětských krůčků. Zpívá, vystupuje s Bambini di Praga a sní o herectví. Překvapivě ale málem končí jako odborník na chemii. Náhoda tomu chce, že se vydá na DAMU. Zákeřná choroba jí chce ale překazit plány. Dvakrát ji porazí a zakládá úspěšnou pacientskou organizaci. Třetí kolo boje je ale fatální.   Zuzana […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Jídelna s vytříbeným vkusem
rezidenceonline.cz
Jídelna s vytříbeným vkusem
Místo pro stolování je velmi často součástí multifunkční společenské zóny, proto na ni svým stylem obvykle navazuje. Shoduje se zejména materiálově, výsledná kompozice mnohdy poslouží i jako přirozený prostorový předěl. Vybavení prostoru, souvisejícího s konzumací jídla, se odvíjí od dané dispozice a její velikosti, odpovídat by mělo rovněž počtu členů domácnosti. Odráží určitě i to,
Turistická stezka Silesianka: Nejkrásnější pohled na Euroregion Silesia
epochanacestach.cz
Turistická stezka Silesianka: Nejkrásnější pohled na Euroregion Silesia
Který výhled na česko-polské pohraničí, označované jako Euroregion Silesia, je ten nejkrásnější? Na tuto otázku nemusíme odpovídat teoreticky, ale můžeme v praxi vyzkoušet turistickou stezku Silesianka. Nachází se nedaleko od hradu Štramberk v okrese Nový Jičín. Provede nás k celkem 34 vyhlídkovým objektům na obou stranách hranice – 23 na české straně, 11 na polské. Na trase jsou
Velké odhalení? Kate Middleton se prý léčí v USA!
nasehvezdy.cz
Velké odhalení? Kate Middleton se prý léčí v USA!
Princezna z Walesu Kate Middleton  (42) podle spekulací čas od času podstupuje tajnou léčbu ve Spojených státech, konkrétně má létat do Houstonu. Alespoň takové informace kolují na sociálních sítíc
Zlověstná bažina: Bloudili u Klimšova bahna mrtví svatebčané?
enigmaplus.cz
Zlověstná bažina: Bloudili u Klimšova bahna mrtví svatebčané?
Starý kolomazník kráčí za soumraku mokřadem. V alkoholovém opojení ho napadne zvolat: „Hej, vy propadlí muzikanti, kdy vy mi zahrajete?“ V tu chvíli se z hlubin země ozve hudba. Vystrašený muž pus
Jak jsem ve starém domě vymyslela hororový příběh
nejsemsama.cz
Jak jsem ve starém domě vymyslela hororový příběh
Věřila jsem, že to bude ideální prostředí pro psaní. Takové strašidelné doupě se jen tak nevidí! Jenže v noci se ta barabizna probudila k životu a já byla strachy bez sebe. Opřela jsem se vší silou do dveří a vzala za kliku. Při prvním kroku jsem klopýtla přes práh a při pádu do temného prostoru se mi na tvář přilepila
Victorinox s damaškovým nožem pro 2024
iluxus.cz
Victorinox s damaškovým nožem pro 2024
Letošní limitovaná edice Damast je fascinujícím spojením nože Victorinox Farmer X, oblíbených střenek Alox v syté tmavě hnědé barvě a elegantní čepele Damasteel®. Jmenuje se Farmer X Alox Damast a je
Pozorování UFO nad Argentinou: Podobnost s Roswellem čistě náhodná?
epochalnisvet.cz
Pozorování UFO nad Argentinou: Podobnost s Roswellem čistě náhodná?
Záhada jednoho z nejzvučnějších případů UFO v Argentině, pokřtěného tiskem jako argentinský případ Roswell, dodnes přetrvává v paměti nejen argentinských ufologů. Podobnost s legendárním případem v Novém Mexiku z roku 1947 je skutečně až zarážející…   Je právě 17. srpna 1995 a Antonio Galvagno si za jasného dne se svou ženou dopřává oběd, když asi v
Pikantní kuřecí křidélka podle herečky Scarlett Johansson
tisicereceptu.cz
Pikantní kuřecí křidélka podle herečky Scarlett Johansson
Kuřecí křidélka jsou jednoduchá a chutná, to ví i tato krásná americká herečka. Vyzkoušejte třeba lehce pikantní marinádu s medem. Její chuť si zamilujete i vy. Potřebujete 0,5 kg kuřecích kříde
Mongolové se chytili do pastí vietnamského generála
historyplus.cz
Mongolové se chytili do pastí vietnamského generála
Mají velkou početní převahu. Hned třikrát Mongolové v průběhu let obsadí vietskou metropoli, jenže ani tento úspěch jim vytoužené vítězství nepřinese. Vietové invazím mocného souseda odolají. Hordy nepřátel vždycky přechytračí a zaženou je zpátky za hranice své země! Monarchie Dai Viet (na severu dnešního Vietnamu) ve 13. století vzkvétá. Země, ve které od roku 1225
Světem obchází epidemie vzteku
21stoleti.cz
Světem obchází epidemie vzteku
Někteří sociologové a psychologově tvrdí, že žijeme v éře postfaktické, tedy v době, kdy jsou fakta a racionalita upozaděny a prim hrají emoce. Že na tom něco je, ukazuje letmý pohled na sociální sítě
Správná péče o vlasy se vyplatí
panidomu.cz
Správná péče o vlasy se vyplatí
Je dobré se k vlasům chovat tak, aby vám zanedbání později nevrátily. Pomůže tomu vhodný šampon a dobrá strava. Sice už je po zimě, ale naše vlasy kvůli mrazu a větru možná ztratily potřebnou hydrataci, lámou se a třepí. Jejich dlouhodobou kondici ovlivňuje i kouření, nedostatečný pitný režim a strava. Dejte vlasům hydrataci Začít můžete
Stromy dávaly rodičům sílu
skutecnepribehy.cz
Stromy dávaly rodičům sílu
Rodiče ten kousek lesíku milovali. Ze stromů získávali sílu bojovat se svými zdravotními neduhy. Po jejich smrti les posmutněl. Maminka s tatínkem ten malý kousek přírody milovali a rádi vysedávali na svém oblíbeném místě pod modřínem. Vídala jsem je tam takto den co den. Drželi se vzájemně za ruce, měli zavřené oči a jen tak tiše seděli a odpočívali.