Domů     V drogovém opojení: Na čem jsou závislí Češi?
V drogovém opojení: Na čem jsou závislí Češi?

V primitivních kulturách byly omamné látky výsadou šamanů, později sloužily zejména jako léky. Až moderní společnost si všimla libých pocitů, které s sebou, bohužel jen zpočátku, nese jejich užívání, a učinila z nich poměrně snadno dostupný únik před problémy.

Jaké jsou nejužívanější drogy u nás? A jaké jsou nástrahy závislosti?

Mezi drogy řadíme i tabák a alkohol, takže za nejtypičtější českou drogu je potřeba označit pivo. Jeho pití má u nás vskutku dlouhou tradici. V 19. století se pak v českých zemích rozšířilo i kouření tabáku a pití dalších druhů alkoholu.

V době první republiky se mezi vyššími vrstvami společnosti dařilo kokainu. Za socialismu byla naše země odříznuta od obchodu s drogami, Československo plnilo pouze roli tranzitní země.

Vítejte, svobodo a omamné látky

Alkohol si lidé vyráběli podomácku, takže se problémy s ním spojené tutlaly. Pervitin a braun byly záležitostí malé skupiny lidí, bujelo spíše „čichačství“ (toluen). Až ve druhé polovině 80. let se u nás začala více pěstovat a kouřit marihuana.

K radikální změně došlo po listopadu 1989. Aktuálně jsou drogy všeho druhu velmi snadno dostupné, a proto se množství jejich uživatelů zvyšuje. Nejohroženější skupinou je pak mládež mezi 15 a 25 lety věku. Které drogy jsou u nás nejoblíbenější?

Konopné látky

Konopí seté je teplomilná zelená rostlina s bílým květenstvím, která má široké využití – vyrábějí se z ní textilní vlákna, papír, brikety, olej se využívá v kosmetice i potravinářství, k léčbě a také jako droga.

Marihuana

Kolik lidí v ČR má zkušenost: 2,4 milionu

Vzhled: jde o usušené listy a květové palice konopí

Použití: kouří se

Účinky: euforie, uvolnění zábran, zvýšení chuti k jídlu, klid, „vysmátost“, pocit zpomalení času

Předávkování: únava, paranoia, výpadky paměti, nevolnost

Její kouření může vyvolávat deprese.
Její kouření může vyvolávat deprese.

Marihuana neboli tráva se obvykle plní samotná nebo smíchaná s tabákem do cigaret (tzv. joint odvozený od toho, že cigareta byla sdílená), dýmek či vodních dýmek, a pak se kouří. Tráva se také může jíst, přidává se třeba do koláčků či bramboráků.

Účinky kouření se dostavují v řádech sekund či minut a trvají až 4 hodiny, při požití déle. V marihuaně obsažené THC (kanabiol) zvyšuje šum neuronů a zabraňuje normální funkci mozku, přičemž jeho obsah v trávě se od roku 1970 zvýšil až 15x.

Nebezpečí drogy spočívá v návykovosti, její kouření ztěžuje překonání závislosti na tabáku, a navíc vyvolává deprese, které uživatel často řeší pitím alkoholu a užíváním jiných drog – pervitinu či heroinu.

Hašiš

Kolik lidí v ČR má zkušenost: 500 000

Vzhled: žlutohnědé kostky, jde o pryskyřici z květenství konopí

Použití: kouří se

Účinky: podobné marihuaně, zpomalení toku času, zintenzivnění zvuků a barev, při větších dávkách až halucinace, odosobnění a poruchy krátkodobé paměti, utlumení

Předávkování: únava, paranoia, výpadky paměti, nevolnost, otrava

Hašiš je mnohem silnější než marihuana.
Hašiš je mnohem silnější než marihuana.

Hašiš kouřily už v roce 1845 osobnosti jako francouzští spisovatelé Alexandre Dumas (1802–1870) či Victor Hugo (1802–1885), v zemi dokonce vznikl Klub Hašišínů. V Americe byly kuřárny hašiše otevřené až do 20. let 20. století.

Hašiš různé provenience má rozdílný obsah THC, který se pohybuje od 30 do 90 %. Vypadá jako hnědožlutá či černá kostka, začerstva je pružný, pak tuhne. Drolí se po zahřátí v plameni. Nejčastěji se kouří, dává se do vodní dýmky či se smíchá s tabákem v joint.

Příznaky nastupují ihned, rauš po pár minutách. Obluzení trvá 30 až 60 minut a odezní po 3 hodinách. Působí 5 až 8x silněji než marihuana.

Stimulanty

Látky, které dočasně vyvolávají zlepšení duševních nebo tělesných funkcí, například ostražitosti, bdělosti či pohyblivosti. Používají se jako léčiva, zneužívají jako drogy.

Pervitin

Kolik lidí v ČR má zkušenost: 130 000

Vzhled: hnědý až bílý prášek, roztok

Použití: ústně, šňupáním, injekčně

Účinky: snížení únavy a potřeby spánku i jídla, euforie, stimulace, pocit větší výkonnosti, zvýšení sebedůvěry

Předávkování: poškození nervových buněk, pokles tělesné teploty, psychóza, možná smrt

ČR je pervitinová velmoc, 9 z 10 výroben odhalených v EU je v Česku.
ČR je pervitinová velmoc, 9 z 10 výroben odhalených v EU je v Česku.

Pervitin neboli metamfetamin byl poprvé připraven v Japonsku roku 1887, měl potenciál při léčbě chorobné spavosti a astmatu. Masově byl jako stimulant využíván během 2. světové války, především pro osazenstvo tanků a letadel.

Dodnes je povolen k léčbě syndromu ADHD, ke krátkodobému zvládání morbidní obezity a k léčbě narkolepsie. V současnosti je ale nejznámější jako pouliční droga, která stimuluje nervovou soustavu.

V Evropě se vyskytuje zejména u nás, od 70. let se zde získává z pseudoefedrinu extrahovaného z léků proti chřipce (Nurofen stopgrip, Modafen a jiné). Dříve byl užíván hlavně nitrožilně, aktuálně šňupáním.

Kokain

Kolik lidí v ČR má zkušenost: 200 000

Vzhled: bílý prášek, různobarevné tablety

Použití: šňupání, kouření, injekčně

Účinky: excitace, euforie, radost, zvýšený sebedůvěra, narušená sebekontrola až agrese, zvýšené nasazení, pseudohalucinace

Předávkování: hypertenze s hrozbou krvácení do mozku či plic nebo hypotenze, zmatenost, strach, selhání dechového centra či srdce, bezvědomí až smrt

Koku žvýkali už staří indiáni.
Koku žvýkali už staří indiáni.

Získává se z jihoamerického keře rudodřev koka. Lísky koky žvýkali už dávní Inkové a měl na ně povzbuzující účinky – zaháněl únavu, potlačoval hlad, mírnil nevolnost.

Poprvé byl kokain izolován německým chemikem Albertem Niemannem (1834–1861) roku 1860, o dva roky později byla zahájena jeho komerční výroba. Byl využíván jako anestetikum v očním, zubním a ušním lékařství. Dlouhá léta se přidával do Coca-Coly.

Na výrobu 1 kg čistého kokainu je třeba 200 až 400 kg suchých lístků koky. Nejčastěji se kokain šňupe, lze ho užívat i nitrožilně. Ke kouření se využívá jeho volná báze (vzniklá smícháním se sodou, vápnem či práškem do pečiva) crack. Účinek trvá 30 minut až 2 hodiny.

Extáze

Kolik lidí v ČR má zkušenost: 400 000

Vzhled: různě barevné tabletky či tobolky o velikosti 1 cm

Použití: spolknutí

Účinky: zvýšení fyzické aktivity bez únavy, nárůst empatie, laskavosti a příjemných pocitů

Předávkování: „kocovina“, nevolnost, pocení, třes, halucinace, poškození nervových buněk

Extázi se říká droga lásky.
Extázi se říká droga lásky.

Extáze se distribuuje hlavně na diskotékách, proto se jí říká taneční droga, slangově také droga lásky. Jde o uměle připravenou drogu, byla objevena roku 1910 v Německu a používala se jako lék na hubnutí.

Distribuuje se ve formě barevných pilulek, které obsahují 50 až 300 mg účinné látky, často však i příměsi jako kofein či efedrin. Po spolknutí tabletky se látka vstřebá sliznicí trávícího traktu a přejde do krve. Močí je vylučována 3 až 5 dní.

Účinky nastupují po 30 až 90 minutách a trvají až 6 hodin. Dlouhodobé užívání může vyústit v toxickou psychózu, pravidelní uživatelé častěji sahají po tvrdších drogách.

Opoidy

Mají na tělo zklidňující účinek. Odvozují se od opia, extraktu z nezralých makovic máku setého. Patří sem i polosyntetické (heroin) a syntetické opoidy.

Heroin

Kolik lidí v ČR má zkušenost: 40 000

Vzhled: bílý až hnědý prášek

Použití: injekčně, šňupáním, kouřením, inhalacemi

Účinky: euforie, zklidnění, tělesný útlum, nevolnost, zúžené zornice, pocit lhostejnosti vůči problémům

Předávkování: zpomalení dechu až jeho zástava, křeče, kóma, zástava krevního oběhu, smrt

Heroin se nejprve používal jako náhražka za opium.
Heroin se nejprve používal jako náhražka za opium.

Získává se z morfinu obsaženého v opiu a je silně návykový. Poprvé jej roku 1874 syntetizoval britský chemik C. R. Adler Wright (1844–1894).

Pro společnost Bayer jej jako lék vyrobil roku 1897 Felix Hoffmann (1868–1946), vynálezce aspirinu, jako autorství je ale sporné. Zprvu heroin sloužil jako nenávyková náhražka morfinu a jako dětská medicína proti kašli.

Nástup jeho účinku je nejrychlejší při intravenózním podání, kdy se dostavuje do 8 sekund. Heroin byl legální v mnoha zemích až do konce 2. světové války, jeho největším producentem je Afghánistán. Díky snadné manipulaci je jednou z nejvýnosnějších drog.

Kodein

Kolik lidí v ČR má zkušenost: oficiálně není sledováno

Vzhled: tableta, roztok

Použití: ústně, injekčně

Účinky: tělesný útlum, znecitlivění, zklidnění, nevolnost, lhostejnost, útlum dýchání

Předávkování: erektilní dysfunkce, svěděni, nauzea, ospalost, útlum dechu až smrt

Kodein se přirozeně vyskytuje v máku setém, nejvyšších koncentrací dosahuje ve šťávě z nezralých makovic, tedy v opiu.
Kodein se přirozeně vyskytuje v máku setém, nejvyšších koncentrací dosahuje ve šťávě z nezralých makovic, tedy v opiu.

Poprvé byl izolován roku 1830 Francouzem Jeanem-Pierrem Robiquetem (1780–1840). Může se však vyrábět i uměle. Používá se pro své analgetické účinky a k tlumení silného kašle, dříve i k potlačení průjmu. Není tak návykový jako třeba morfin.

U nás jsou léky s obsahem kodeinu zneužívány k výrobě tzv. českého heroinu (který ale ve skutečnosti heroinem není) neboli braunu. Ten se největší popularitě těšil v 80. letech 20. století.

Halucinogeny

Způsobují změny vnímání, myšlení, emocí i vědomí, jimi dosažené stavy jsou podobné transu či meditaci. Vedle LSD se mezi ně řadí psylocybin, obsažený v houbách lysohlávkách, nebo meskalin z kaktusu San Pedro.

LSD

Kolik lidí v ČR má zkušenost: 70 000

Vzhled: prášek, různobarevné tablety, impregnované čtverečky papíru, tinktura

Použití: ústně

Účinky: přeludy, halucinace, změněné vnímání času a prostoru, prožívání minulých událostí (tzv. flashbacky)

Předávkování: psychózy, sebevraždy, smrt

LSD užívala i řada umělců kvůli větší kreativitě.
LSD užívala i řada umělců kvůli větší kreativitě.

LSD je bezbarvá krystalická látka používaná jako halucinogen. Účinkuje i při malých dávkách, zejména u psychicky slabších jedinců může vyvolávat až nepříjemné stavy jako úzkost, paranoiu, pocity déjà vu či myšlenkové smyčky.

LSD bylo poprvé syntetizováno ve Švýcarsku Albertem Hofmannem (1906–2008) roku 1938, jeho psychoaktivní účinky ale byly objeveny až o 5 let později. Používáno bylo k léčbě depresí, schizofrenie, drogové závislosti, alkoholismu či dětského autismu.

K posílení své kreativity ho využívala řada umělců. Zakázáno bylo až roku 1967. Komunistické Československo zákaz aplikovalo až jako jedna z posledních zemí.

Foto:
Související články
Svět zločinu
Sharon Tateová: Krásná herečka zavražděná Mansonovou rodinou
Svým půvabem okouzluje mladičká Sharon Tateová své okolí už od dětství. Roličky v reklamách a televizních seriálech na sebe nenechají dlouho čekat a ve druhé polovině 60. let už je Sharon hollywoodskou hvězdou. Tím spíš, že po jejím boku stojí jeden z tehdy nejvýznačnějších režisérů, Roman Polanski (*1933). Ticho nad Městem andělů Svatba obdivovaného režiséra a […]
Svět zločinu
Vraťte medaile. Máte pozitivní test!
Dobře znají ten pocit, když jim vestoje tleská celý stadion nebo když jim hostesky navlékají žlutý trikot. Jenže poznali i obrácenou tvář vrcholového sportu. Dny, kdy z titulních stran novin celého světa křičelo velkými titulky jejich jméno. A u něj ještě výraznější text: Dopingový hříšník… Sprintérská rivalita mu zničila život Dlouhá léta bojují o trůn nejrychlejšího […]
Svět zločinu
Jiří Kajínek: Muž v zeleném tílku, symbol kontroverze a mediální hvězda
Pravděpodobně jde o nejznámějšího českého vězně všech dob. Jiří Kajínek vstupuje do bran věznice Mírov jako ostřílený recidivista, vždyť už si prošel věznicemi v Českých Budějovicích i ve Valdicích. Na Mírově měl ovšem zůstat na doživotí. V roce 1998 je totiž odsouzen na doživotí za spáchání dvojnásobné nájemné vraždy a za pokus o spáchání vraždy. […]
Svět zločinu
Swingový kmotr s božským hlasem
Geniální hudebník Frank Sinatra prožívá život, podobající se jízdě na horské dráze. Na ní nechybí setkání s mafií, divoká manželství, psychické problémy, únos syna nebo pobyt ve vězení za pletky s vdanou ženou. Hudební legenda, jež ovlivnila generace hudebníků napříč 20. stoletím. Tak si svět pamatuje synka sicilského hasiče, herce a zpěváka Franka Sinatru (1915–1998) […]
reklama
zajímavosti
Sakura: Strom japonské národní hrdosti
Když rozkvetou sakury, je to úchvatná podívaná. Pro mnoho měst, které je pěstují jako okrasné stromy, to často bývá vrchol turistické sezóny. Miliony lidí po celém světě se totiž vydává obdivovat nádherné pastelově zbarvené květy. Tato dřevina má jedinečnou historii a stejně fascinující současnost. Obvykle je máme spojeny s Japonskem, kde k nejznámějším místům se […]
Na Střeleckém ostrově se volila nová Miss Tourism World Czech Republic 2024!
Dne 27. června 2024 se konala v módním průmyslu očekávaná akce roku. Několik módních přehlídek spojených s finále soutěže Miss Tourism World 2024. Tato prestižní událost se uskutečnila v nádherném prostředí historického města Prahy – na Střeleckém ostrově. A přilákala hosty z různých koutů světa. To vše pod záštitou vlajkové lodi vydavatelství RF-HOBBY, čtrnáctideníku Epocha. […]
Starověké olympijské hry: Na přehlídku naháčů ženy nesměly
Davy lidí se tísní v řecké Olympii. Každý chce vidět svého favorita. Kohosi tam vykuřují – za chvíli bude dotyčný obětovat bohům, a tak musí projít touto očistou. Zeus, Hestia i další bohové dostanou, co jim náleží, aby sportovní slavnost nic nenarušilo. Přichází na řadu shromáždění v búleuterionu, řídícím domě her, jakési radnici. Závodníci tu […]
Vlasy v číslech: Naše kštice unese 2 slony!
Někdo je pěstuje, někdo je stříhá, v každém případě ale pořád rostou… Kam až by dorostly? Kdo má nejdelší a kdo jich má nejvíce? A jakými zajímavými vlastnosti se naši vlasy chlubí? 100 000 Tolik vlasů průměrně zdobí naše hlavy. Nejštědřejší byla příroda k blonďákům, kteří jich mají na hlavě okolo 150 000, naopak a […]
věda a technika
Jak se měří inteligence: Dá se spočítat genialita?
Inteligence je základem pro myšlení, učení i přizpůsobivost a určuje, jak jsme v tomto ohledu výkonní. Ačkoliv by se mohlo zdát, že něco takového je obtížně měřitelné, lidstvo se o to už nějakou dobu se střídavými úspěchy pokouší. V druhé polovině 19. století psychologové věřili, že existuje přímá souvislost mezi velikostí lebky a inteligencí. To zpopularizovalo kraniometrii, […]
Biospehere 2: Lidský skleník skončí fiaskem!
Slunce pomalu prostupuje skleněnými tabulkami. Výzkumníci jako každé ráno vstanou a zkontrolují hodnoty, jenže dnes je něco jinak. Prostorem zazní hlas jejich šéfa, poté jsou konečně volní. Po dvou letech vyjdou na čerstvý vzduch! Uprostřed arizonské pouště stojí několik futuristicky vyhlížejících staveb, které by se hodily do filmu z daleké budoucnosti. Jde však o pomník nepovedeného […]
Strom života chrání naše zdraví
Jak se účinně bránit před všudypřítomnými civilizačními chorobami? Například synergií adaptogenních bylin, která je základem regeneračních doplňků stravy, nazvaných Strom života. Ty vznikly podle receptů renomovaného léčitele Bohuslava Větrovského. Strom života vychází ze čtyř základních duchovních směrů a principů. „Při sestavování vzorců bylin jsme se rozhodli, že budeme vycházet ze čtyř směrů vnímání přírody,“ vysvětluje […]
Mobilní telefon není jen zdroj zábavy, ale i užitečný pomocník
Mobilní telefon se stal nejpoužívanějším nástrojem, který bereme do rukou. Předstihl nejen nůž, kapesní zrcátko nebo příbor, ale také tužku a cigaretu. Vedle zábavy a prokrastinování při sledování sociálních sítí se však může stát i užitečným pomocníkem a bezpečnostním nástrojem. Chytrý mobilní telefon je počítačem, který se nám vejde do dlaně. Pro jeho zabezpečení tak […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Pilaf s rajčaty
tisicereceptu.cz
Pilaf s rajčaty
Pilaf je pokrm z rýže, do něhož lze použít různé druhy masa i zeleniny. Skvěle chutná i s indiánskou rýží. Ingredience na 4 porce 400 g jasmínové rýže 2 cibule 2 konzervy loupaných rajčat oli
Tajemství kamenných bran v Saúdské Arábii: Šlo o vstupy do pekla?
enigmaplus.cz
Tajemství kamenných bran v Saúdské Arábii: Šlo o vstupy do pekla?
V posledních letech se ukazuje, že naše planeta stále ukrývá mnohá tajemství. Před časem například vyšlo najevo, že v poušti na území Saúdské Arábie leží stovky záhadných kamenných útvarů z dávné minu
Přemožené kočky decimují australskou faunu
21stoleti.cz
Přemožené kočky decimují australskou faunu
Pro řadu lidí je symbolem roztomilosti. Ale i to předoucí klubíčko pořád zůstává šelmou. A to takovou, že dokáže rozvrátit celé ekosystémy. Kočka domácí, domestikovaná forma kočky plavé, člověka dopr
Otec atomové bomby přitahoval ženy jako magnet
historyplus.cz
Otec atomové bomby přitahoval ženy jako magnet
Profesor americké literatury John Tatlock se už drahnou dobu marně snaží dozvonit na svoji dceru Jean. Renomovaná psychiatrička po dlouhá léta udržuje komplikovaný vztah se světově proslulým fyzikem Robertem Oppenheimerem. Protože trpí depresemi, vleze její otec záhy do bytu oknem. Bojí se, že by si Jean mohla sáhnout na život… Pouštní krajinu Nového Mexika ozáří
Jak na to: Nalíčené oči i k vodě
nejsemsama.cz
Jak na to: Nalíčené oči i k vodě
Velmi svůdné a času, horku a vodě odolávající líčení vykouzlíte pomocí konturovací tužky. Jdeme na to! Připravte si podklad. Na pohyblivé oční víčko naneste bázi pro oční stíny, můžete také použít trochu korektoru nebo béžový oční stín. Díky tomu se vytvořené líčení ani nehne. Použijte konturovací tužku Čím ostřejší tužka, tím lépe se s ní pracuje. Barvu si
Kdo postavil jávský chrám Borobudur?
epochalnisvet.cz
Kdo postavil jávský chrám Borobudur?
Byl vztyčen uprostřed džungle na ostrově Jáva, a to zhruba před 1200 lety. Kým, to dodnes zůstává záhadou. V době, kdy kamenný skvost Borobudur vznikl, zde totiž žila kultura, která i velké stavby pokrývala jen palmovými listy… Několik dlouhých staletí je Borobudur zcela zapomenutý a skrytý lidským očím. Chátrající kamenný kolos vyrve ze spárů bující
Uteče jí Jeřábek za mladší ženou?
nasehvezdy.cz
Uteče jí Jeřábek za mladší ženou?
Sblížící se padesátkou má herec Tomáš Jeřábek (49) ze seriálu Jedna rodina obavy, že už nikdy nesbalí žádnou mladou kočku. Že by to ještě na poslední chvíli zkusil? Toho se bojí hlavně jeho žena Ha
Benátská! S Impulsem oslaví svojí třetí dekádu třemi velkými S: Scooter, Suzi Quatro & Slade
epochanacestach.cz
Benátská! S Impulsem oslaví svojí třetí dekádu třemi velkými S: Scooter, Suzi Quatro & Slade
Poslední červencový víkend je pro milovníky hudby již neodmyslitelně spjatý s festivalem Benátská! s Impulsem. Ten se od svého vzniku, kdy měl pódium sestavené z lešení a aparaturu přivázanou ke stožárům veřejného osvětlení, etabloval mezi tuzemskou špičku. Letos slaví 30 let. Mezi gratulanty nebudou chybět ani zahraniční ikony Scooter, Suzi Quatro a Slade, kteří mají
Vždycky můžete začít milovat
skutecnepribehy.cz
Vždycky můžete začít milovat
Miluji milostné příběhy. Vždy mi připadaly vzrušující. Proč? Možná jsem sama žila nudný život. Do jisté doby. Je to vlastně smutné, když překročíte padesátku, máte pocit, že roky žijete vedle nesprávného muže a čekáte na rozuzlení, které se děje v telenovelách. Na dnešní poměry jsem se vdávala brzy. Podle zvyklostí za minulého režimu. Bylo mi 25 let,
Moderní obývací pokoj
rezidenceonline.cz
Moderní obývací pokoj
Text: Alena Müllerová Foto: Archiv firem
Nový Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+: více agility pro závodní tratě
iluxus.cz
Nový Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+: více agility pro závodní tratě
Společnost Mercedes-AMG představila na automobilové slavnosti Goodwood Festival of Speed nejnovější přírůstek do rodiny supersportovních vozů AMG GT – nový Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+. Novinka se z
Batikovaná trička jsou zase v módě. Jak si je vyrobit?
panidomu.cz
Batikovaná trička jsou zase v módě. Jak si je vyrobit?
Moderní vzor a ještě batikovaný. Jak si jej vyrobit? Triko nejprve vhodným způsobem poskládáte, sklady převážete provázkem, polijete textilními barvami a pak zafixujete. A to je celé. S příčným pruhem Pomůcky: provázek (gumičky), injekční stříkačka (nebo nosatá láhev), molitanový štětec, mikrotenový sáček, krejčovská křída barevná, zakrývací folie Pomocná chemie: krystalická soda, chlorový čistič, sirnatan sodný