Domů     TAJEMNÁ HATŠEPSUT: Proč ji chtěl syn vymazat z dějin?
TAJEMNÁ HATŠEPSUT: Proč ji chtěl syn vymazat z dějin?
8.10.2022

Ženy měly ve starém Egyptě důležitou roli, většinou se však nejednalo o vládnutí, funkce manželek a matek byla pro ně mnohem zásadnější. Přesto se však vyskytly takové, které se s tím nehodlaly spokojit a jejichž ambice často překonaly ty mužské.

Po smrti Hatšepsut nastoupil na trůn Thutmose III., jenž se údajně k odkazu své nevlastní matky nezachoval příliš vlídně. Foto: Pixabay
Po smrti Hatšepsut nastoupil na trůn Thutmose III., jenž se údajně k odkazu své nevlastní matky nezachoval příliš vlídně. Foto: Pixabay

Královen, faraonek a vládkyň není v lidské historii tolik, a přesto ty, jež existovaly a existují, vtiskly do linie času svá jména nesmazatelně. Jednou z nich byla také dcera třetího staroegyptského faraona Thutmose I. (asi 16. století př. n. l. – 1483 př. n.

l.) královna Hatšepsut (asi 1507 př. n. l. – 1458 př. n. l.). Ta se na trůn dostala shodou okolní po smrti svého manžela Thutmose II. (asi 1510 př. n. l. – 1479 př. n. l.) jako regentka svého nedospělého nevlastního syna Thutmose III. (asi 1486 př. n. l.

– 1425 př. n. l.).

Byla podpořena kněžstvem

Hatšepsut byla záhy po smrti manžela prohlášena za dceru boha Amona a často byla zobrazována při různých rituálech jako žena následující svého syna.

Některé historické zdroje uvádějí, že na počátku své vlády nařídil zničení soch a památek na faraonku. Zřejmě mělo proběhnout také odstranění jejího jména ze všech reliéfů a nápisů po celé zemi. Foto: Pixabay
Některé historické zdroje uvádějí, že na počátku své vlády nařídil zničení soch a památek na faraonku. Zřejmě mělo proběhnout také odstranění jejího jména ze všech reliéfů a nápisů po celé zemi. Foto: Pixabay

S tím se však budoucí královna nehodlala smířit, Thutmose III. byl označován jako král Horního a Dolního Egypta a Pán obou zemí, kdežto Hatšepsut byla zobrazována v mnohem nižším postavení.

Její ambice byly nezastavitelné, a tak nakonec s podporou kněží převzala synovi povinnosti úplně a po šesti letech od začátku regentství byla prohlášena faraonkou pouze s formální spoluvládou Thutmose III.

Žena jako muž

Aby se lid nebouřil a aby byly zachovány tradice, královna vládu převzala společně s maskulinními znaky faraonů, nosila mužské oblečení, jehož součástí byl také nepravý připínací vous při většině ceremoniálních akci.

Přese všechno byla královna podle zachovalých fragmentů zřejmě velice krásnou ženou, sochy, jež se zachovaly, znázorňují její drobnou tvář s jemnými rysy, menší postavu s dobře modelovanými ňadry.

To se však nepodařilo, a královna tak nebyla zapomenuta. Novější studie tvrdí, že snaha vymazání ženy z dějin nepřišla na počátku vlády jejího nástupce, ale až na jejím konci, což by znamenalo, že se nemuselo jednat o nápad pocházející z jeho hlavy. Foto: Pixabay
To se však nepodařilo, a královna tak nebyla zapomenuta. Novější studie tvrdí, že snaha vymazání ženy z dějin nepřišla na počátku vlády jejího nástupce, ale až na jejím konci, což by znamenalo, že se nemuselo jednat o nápad pocházející z jeho hlavy. Foto: Pixabay

Jak již bylo řečeno, její vládu podporovali téměř všichni kněží Amonova kultu, vysocí úředníci a s největší pravděpodobností také obecný lid. Hatšepsut byla ve své době velmi dobře vzdělaná a zkušená ve správních strukturách říše.

Do dnešních let není zcela jasné, za jakých okolností Hatšepsut převzala trůn a proč se Thutmose III. s nastalou situací smířil a moci se ujal až po královnině smrti. Jedná se zřejmě o tajemství, která navždy zůstanou ukryta v písku.

Egypt jen vzkvétal

Královna se snažila, aby její říše neupadala, naopak podnikala množství výprav za účelem získávání bohatství a slávy. Vedla výpravy do Nubie, Palestiny i do tajemstvím opředené země Punt, jež se nejspíše rozkládala ve východní Africe.

Do dnešní doby se o výpravě do země Punt zachovaly nástěnné reliéfy v královském zádušním chrámu v Dér el-Bahrí, ve starověku nazývaném jako Nejsvětější ze svatých. Odborníci chrám hodnotí za jednu z nejkrásnějších staveb starověkého Egypta.

Podle všech dochovaných údajů byla Hatšepsut druhou královnou Egypta v dějinách. Foto: Pixabay
Podle všech dochovaných údajů byla Hatšepsut druhou královnou Egypta v dějinách. Foto: Pixabay

Pominou-li se zmíněné výpravy, bývá vláda Hatšepsut považována za pacifistickou a mírnou. Královna se snažila rozvíjet hlavně stavební činnost.

Za svého vrchního rádce si vybrala architekta jménem Senenmut, který pro ni byl dost možná víc než jen architekt a dvorní hodnostář.

Za vlády faraonky byly velice pěkně vyzdobeny Théby, jako královské město, v Karnaku nechala v Amonově chrámu vztyčit osmý pilon a další.

Foto: Úvodní foto: Pixabay
reklama
Související články
Záhady a tajemství
Posvátný oltář na hoře Ebal: Je dobývání Kanaánu Izraelity jenom mýtus?
„Až tedy přejdete Jordán, postavíte na hoře Ébalu ony kameny, jak vám dnes přikazuji, a obílíš je vápnem. Vybuduješ tam oltář Hospodinu, svému Bohu, oltář z kamenů, ale nebudeš je opracovávat železem,“ přikazuje Mojžíš (1394/1393–1274/1273 př. n. l.) vojevůdci Jozuovi (†1245 př. n. l.). Ten poslechne a skutečně oltář vybuduje a provádí na něm oběti Hospodinu. […]
Záhady a tajemství
Tajemný Ötzi: Z Itala kočovným zemědělcem?
Byl urostlý, svalnatý, měl dlouhé vlasy a tmavou pleť… I přestože se kvůli „zubu času“  poněkud scvrkl a i jeho kštice vzala za své, patří k nejatraktivnějším vědeckým artefaktům. Řeč je o nejslavnější evropské mumii, jejíž tělo odkryl ledovec v Ötztalských Alpách 19. září 1991. Ötzi, jak se ledovému muži dnes přezdívá, přitom nebyl žádným […]
Záhady a tajemství
Louis Le Prince: Vynálezce filmu zmizel beze stopy
Vynalezne film dlouho před Edisonem i bratry Lumiérovými. Dva dny předtím, než ho může představit světu, záhadně zmizí. Jak a proč dodnes zůstává záhadou. Francouzský vynálezce Louis Aimé Augustin Prince (1841-??) je sice označován za „skutečného otce kinematografie“, přesto je pro mnohé zcela neznámý. Jak je to možné? Fotí královnu K zachyceným obrázkům má blízko […]
Záhady a tajemství
Záhady Velikonočního ostrova: Umíme hýbat sochami, víme, jak dostaly čepice, ale co písmo?
Velikonoční ostrov je stále plný záhad, a proto se téměř nepřetržitě ocitá v ohnisku zájmu vědců. Ti se snaží odpovědět na spoustu otázek. Některé už se jim povedlo odhalit, jiné na svoje rozluštění dosud trpělivě čekají. Kdo byli dávní stavitelé majestátních soch? Tento oříšek rozlouskl současný švédský genetik Pontus Skoglund, když zkoumal DNA potomků původních ostrovanů […]
reklama
zajímavosti
Mravenci: Skrytí vládci světa
Na světě žije odhadem 14 000 druhů mravenců, přičemž jejichž celkový počet se počítá na triliony. Tento všudypřítomný hmyz se rozšířil po všech kontinentech s výjimkou zamrzlé Antarktidy, což představuje neuvěřitelný evoluční úspěch. Čím to, že zrovna mravenci jsou natolik úspěšní?   Německý výzkumný tým z univerzity ve Würzburgu odhadl, že celkový počet mravenců překračuje […]
Rozšíření kávy: Vojáci vyráběli mlýnky z munice
Město Mokha (v dnešním Jemenu) na břehu Rudého moře se v 16. století stává centrem obchodu s kávou. Zdejší vládci ale touží mít v pěstování kávovníku světový monopol, a proto zakazují vývoz sazenic. Teprve roku 1618 se jednomu holandskému obchodníkovi podaří propašovat několik keřů kávovníku ze země. Benátčané se o omamném nápoji údajně doslechli poprvé […]
Zápas století: Šachy, které rozhodují o politice
Na první pohled jsou to jen dva muži, sedící nad 64 černobílými čtvercovými poli. Jenže v sázce je mnohem víc. Nejde jen o to, kdo bude nejlepší šachista světa. Je to souboj mezi demokracií a komunismem. Mezi Spojenými státy americkými a Sovětským svazem. S trochou nadsázky jde o nejslavnější bitvu studené války. Proti sobě se […]
Boříme mýty o antikoncepci: Zabrání citron či kojení početí?
Je kolébkou medicíny civilizace Řecka a Říma ve 4. století před naším letopočtem? Zčásti. Teprve v druhé polovině 19. století se ukáže, jak vyspělá je medicína ve Starém Egyptě.   Německý egyptolog Georg Ebers (1837–1898) kupuje roku 1873 papyrus, který ponese jeho jméno. A hlavně – až jej přeloží, zboří zažité představy o egyptské kultuře. […]
věda a technika
Krabi: Vrcholný majstrštyk evoluce?
Krabi, živoucí fosilie, které byly svědky vlády dinosaurů, jsou součástí skupiny vyšších korýšů zvané desetinožci, existujících od éry pozdního devonu. Nejstarší doložený krab, Eoprosopon klugi, žil na Zemi už před 185 miliony lety. A jak se zdá, evoluce je jimi přímo posedlá. Falešná identita Krabi poustevníčci se na první pohled od ostatních krabů příliš neliší. Za […]
K rezistenci antibiotik přispívá i znečištěné ovzduší
Průmysl, výroba energie z fosilních paliv, automobilová či letecká doprava. To vše stojí za znečištěním ovzduší, které má na lidské zdraví neblahý vliv. A za špinavým ovzduším stojí i jiný fenomén, který může být pro leckoho překvapivý. Zplodiny v atmosféře přispívají i k odolnosti baktérií vůči antibiotikům.   Analýza britských a čínských badatelů, která využila […]
Slavná busta Nefertiti: Seznam nálezů usvědčil Borchardta z podvodu
Německý archeolog Ludwig Borchardt bere do ruky ušpiněný vápencový předmět. Chvíli přemýšlí. Potom dílko strčí do krabice se štukovými nálezy. V hlavě se mu rodí plán, jak si s ním trochu pohrát. Když se řekne Nefertiti (14. století př. n. l.), každý si vybaví slavnou bustu s vysokým modrým kloboukem znázorňující egyptskou královnu z doby 18. dynastie […]
Opioidová krize v USA
Spojené státy americké se od 90. let minulého století potýkají s rozsáhlou opioidovou krizí, aktuálně probíhá už její čtvrtá vlna. Podle odborníků souvisí tato krize se strukturou amerického zdravotnického systému, ve kterém je předepisování léků upřednostňováno před dražšími terapiemi.   Profesorka Judith Feinbergová z West Virginia University k tomu podotýká: „Většina pojištění, zvláště pro chudé lidi, nezaplatí v USA […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Aby dobře kynulo
panidomu.cz
Aby dobře kynulo
Existuje spousta prostředků, které kynutí pomohou či nakypří těsto. Někdy jsme ovšem na rozpacích, jaký vybrat. Použít můžeme prášek do pečiva, jedlou sodu, vinný kámen nebo droždí, a to jak sušené, tak čerstvé. Droždí Potřebujeme je do všech kynutých těst. V těch nám různé kypřicí prášky moc nepomohou. Droždí totiž zachovává v kynutých těstech šťavnatost a jemnost,
Čočková pomazánka s mletou paprikou
tisicereceptu.cz
Čočková pomazánka s mletou paprikou
Nejlépe chutná na čerstvém chlebu, ale při oslavách do ní můžete namáčet na silnější proužky nakrájenou mrkev nebo řapíkatý celer. Suroviny 200 g žluté nebo červené čočky 200 ml vody 2 stroužk
Strašidelné jevy na zámku Lemberk: Neobjasnil je ani tým záhadologů!
enigmaplus.cz
Strašidelné jevy na zámku Lemberk: Neobjasnil je ani tým záhadologů!
Barokní zámek Lemberk, který najdeme nedaleko Jablonného v Podještědí, patří mezi velmi tajemná a mystická místa. Předchůdcem dnešního zámku byl středověký hrad, založený v polovině 13. století Havlem
Zrádný „alzheimer“: Začíná vše už v děloze?
epochalnisvet.cz
Zrádný „alzheimer“: Začíná vše už v děloze?
Jako jedno z prvních vás připraví o schopnost se dorozumět, posléze také o orientační smysl, a nakonec o vlastní „já“. Ačkoli účinný lék stále neexistuje, vědci nepřestávají pátrat   Což
Čínští vědci geneticky upravili bource morušového, aby produkoval materiál budoucnosti
21stoleti.cz
Čínští vědci geneticky upravili bource morušového, aby produkoval materiál budoucnosti
O pavoučím hedvábí, což je proteinové vlákno z výměšků pavouků rodu Argiope a Nephila, se jako o materiálu budoucnosti hovoří již dlouho. Zhotovení textilie z něj je však extrémně nákladné a zdlouhavé
V Zambii byla objevena 476 tisíc let stará dřevěná konstrukce. Kdo je jejím autorem?
21stoleti.cz
V Zambii byla objevena 476 tisíc let stará dřevěná konstrukce. Kdo je jejím autorem?
Již v roce 2019 objevil tým archeologů z Velké Británie v africké Zambii zachovalou dřevěnou konstrukci. Její analýza ukázala, že je téměř půl milionu let stará a jedná se tak o nejstarší dosud naleze
Už nemám síly, musela jsem překonat svou hrdost
skutecnepribehy.cz
Už nemám síly, musela jsem překonat svou hrdost
Pořád jsem si to nechtěla připustit a jakoukoli pomoc odmítala, ale teď už nemohu dál. Moje nezlomná hrdost se mi málem vymstila. Vždycky jsem byla přesvědčená o tom, že se dokážu o sebe postarat. Celý život jsem na tom poctivě pracovala. Nikdy jsem nelenošila. Dovedla jsem se postarat o domácnost, pět dětí, manžela i hospodářství. Jeden čas jsem měla u sebe
Snaží se utajit rozchod s partnerem?
nasehvezdy.cz
Snaží se utajit rozchod s partnerem?
Herečke ze seriálu Ordinace v růžové zahradě 2 Lucie Zedníčková (54) v posledních třech letech tvořila pár se sympatickým zvukařem a osvětlovačem Miroslavem Ollém. K nám do redakce se ovšem dostaly i
Věčné ohně planety Země: Záhadné plameny jsou místy legend i zázraků!
enigmaplus.cz
Věčné ohně planety Země: Záhadné plameny jsou místy legend i zázraků!
Na světě jich najdeme stovky, hoří na povrchu i pod ním, mnohdy už tisíce let. Většinou je pohání podzemní uhlí, plyny či ropa, ale ne všude je to tak jednoduché. Pro některé věčné ohně nemá vysvětlen
Exkluzivní kreativita arabské estetiky
rezidenceonline.cz
Exkluzivní kreativita arabské estetiky
Nádherný byt s desítkou rozmanitých luxusních pokojů představuje esenci dokonalého souznění orientální atmosféry se soudobou precizností, tak typickou pro nábytek a doplňky společnosti Covet House, je
Domácí pasta na terase
iluxus.cz
Domácí pasta na terase
Terasa U Prince disponuje jedním z 15. nejkrásnějších výhledů na celém světě. Pražský klenot na Staroměstském náměstí prolíná historii s novodobou gastronomií. Díky vyhřívání a zastřešení terasy je zd
JOSEFÍNSKÉ SLAVNOSTI 2023
epochanacestach.cz
JOSEFÍNSKÉ SLAVNOSTI 2023
S podtitulem pocta Marii Terezii a pevnosti samotné připomíná akce založení pevnosti Terezín 10. října 1780. Již tradičně jsou situovány především do období 18. století. Jejich cílem je připomenout jedinečnou terezínskou pevnost a události, která předcházeli její výstavbě. Jde o jedny z největších slavností zaměřených na toto období v Evropě. Každoročně je navštěvují z Čech,