Domů     Řež u Kresčaku: Soumrak rytířstva i konec Jana Lucemburského
Řež u Kresčaku: Soumrak rytířstva i konec Jana Lucemburského
19.12.2020

Nedostatek disciplíny a všeobecný chaos na francouzské straně a smrtonosné dlouhé luky na straně anglické způsobí hotová jatka uprostřed výkvětu francouzského rytířstva. Na konci srpna 1346 se poblíž vesnice Kresčak odehrála jedna z nejslavnějších bitev tzv. stoleté války a dějin vůbec.

Ospalé severofrancouzské městečko Crécy-en-Ponthieu, česky známé jako Kresčak, se probouzí do nového rána. Při pohledu na útulné obchůdky a kavárničky už nic nenasvědčuje tomu, že se kousek odtud kdysi dávno odehrála slavná bitva. Jen když fouká vítr, je jakoby zdáli slyšet řinčení mečů…

Rytířstvo francouzské strany vyjíždí vstříc anglickým vojskům v bitvě u Kresčaku.
Rytířstvo francouzské strany vyjíždí vstříc anglickým vojskům v bitvě u Kresčaku.

Problémové sousedské vztahy

Už od 11. století drželi angličtí králové tituly a území ve Francii, což z nich činilo vazaly francouzského krále. Vážný problém nastal, když si Angličané začali činit nárok i na liliovou korunu.

Conseil du Roi, tedy francouzská královská rada, se v květnu 1337 usnesla, že anglický panovník Edward III. (1327–1377) porušil své vazalské povinnosti a jeho državy na kontinentu by mu měly být odňaty.

Něco takového bylo pro ambiciózního Edwarda nemyslitelné. Vypukla tzv. stoletá válka, která se nakonec táhla až do roku 1453, celých 116 let.

Na přelomu let 1345 a 1346 operovala v Gaskoňsku anglicko-gaskoňská armáda, vedená Jindřichem z Grosmontu (1310–1361), budoucím vévodou z Lancasteru. Ta se vypořádala s Francouzi v bitvách u Bergeracu a Auberoche a dobyla asi stovku měst. Angličané si tak zajistili významnou strategickou pozici.

Janovští kušiníci dopadnou v bitvě zdaleka nejhůř...
Janovští kušiníci dopadnou v bitvě zdaleka nejhůř…

Překvapivý tah

Na jaře roku 1346 jim však začaly docházet síly a domácí pomalu, ale jistě získávali navrch. Jindřich proto požádal svého vládce o posily.

Edward jeho žádost vyslyšel a začal sbírat mohutné vojsko, které plánoval převézt na kontinent 700 loděmi – do té doby největší anglickou flotilou. Francouzi mezitím na jihu vyhlásili arrière-ban, povolání všech místních bojeschopných mužů do zbraně.

Jejich loďstvo bylo zase připraveno hájit Lamanšský průliv. I přes všechna opatření se však ostrovní flotilu zadržet nepodařilo a 12. července se Angličané neočekávaně vylodili v Normandii.

Pro francouzského krále Filipa VI. (1293–1350), a především pro jeho syna a dědice Jana, vévodu z Normandie (1319–1364), který byl vrchním velitelem francouzských vojsk, to byl šok.

Anglická armáda se vzápětí nezadržitelně hnala krajem a ničila vše, co jí stálo v cestě.

Rytíři na koních nejsou v bitvě šťastnou volbou.
Rytíři na koních nejsou v bitvě šťastnou volbou.

Pragmatické uvažování krále Jana

O pouhých čtrnáct dní později byly anglické lodě vyslány zpět do země, tentokrát obtěžkané nakradeným bohatstvím. Spolu s nimi putovala i žádost o další posily.

Francouzi vyhlásili arrière-ban tentokrát pro severní oblasti, a protože státní pokladna zela prázdnotou, rozhodli se požádat o pomoc i zahraniční spojence.

Český král Jan Lucemburský (1296–1346) pobýval zrovna v Trevíru se svým synem, římskoněmeckým králem Karlem (budoucím Karlem IV., 1316–1378), když k nim dorazila prosba Filipa VI. o pomoc.

Jan výzvu okamžitě přijal, jako pragmatický státník uvažoval následovně: pokud pomohou Filipovi, pomůže zase on na oplátku Karlovi s prosazováním v Říši.

Kromě nich oslovil Filip ještě vévodu lotrinského, hraběte saumského, hraběte flanderského, hraběte z Namuru a jiné aristokraty.

Dlouhé anglické luky znamenají pro francouzskou stranu doslova zhoubu.
Dlouhé anglické luky znamenají pro francouzskou stranu doslova zhoubu.

Dědictví po matce

Zakrátko se oddíl českého krále, složený z asi 500 rytířů v těžké zbroji a jejich družin, odebíral k Paříži, kde se tou dobou pohyboval anglický král Edward III. Z Itálie dorazili i Janované, kteří původně měli vést námořní obranu proti Angličanům.

Jelikož však bylo na něco takového už pozdě, připojili se zejména jejich kušiníci a pavézníci k francouzské pěchotě. Edward se mezitím stáhl na sever, do bažinaté a zalesněné oblasti Pikardie.

Jednak bezúspěšně čekal na posily, jednak hledal místo vhodné k bitvě. To nakonec našel u vesnic Kresčak a Wadicourt, na vršku mírně se svažujícího kopce, přirozeně chráněného mlázím a terasovitým terénem.

Podle názoru některých historiků mnozí angličtí velitelé toto místo dobře znali a bylo zvoleno dávno předtím, než se k němu vojska dostala. Jednalo se totiž o oblast, kterou Edward zdědil po své matce, královně Isabele Francouzské (1295–1358).

Český král Jan Lucemburský vjíždí do bitvy na francouzské straně.
Český král Jan Lucemburský vjíždí do bitvy na francouzské straně.

Černý princ na bojišti

Zvolená pozice měla i další výhody – v případě prohry se z ní Angličané mohli rychle a snadno dostat pryč. Protože jedno křídlo armády bylo chráněno vesnicí Wadicourt a druhé samotným Kresčakem, bylo také těžké ji obejít.

Zatímco čekali na nepřítele, vykopali vojáci obranné příkopy a podle některých zdrojů přichystali i několik primitivních děl. Francouzi se ke Kresčaku dostali kolem poledne v sobotu 26. srpna 1346, na den svatého Rufa.

Angličané byli na rozdíl od nich odpočatí, najedení a měli vysoké sebevědomí díky výhře nad silným francouzským oddílem o dva dny dříve.

Jedné části anglického vojska velel nejstarší syn Edwarda III., Edward z Woodstocku (1330–1376), přezdívaný Černý princ, druhé křídlo vedl do boje William de Bohun, hrabě z Northamptonu (1312–1360). V čele záloh, stojících opodál, byl samotný anglický král.

Ačkoliv je porážka Francouzů drtivá, celkovou porážkou ve válce s Anglií není.
Ačkoliv je porážka Francouzů drtivá, celkovou porážkou ve válce s Anglií není.

Nedočkaví rytíři táhnou do boje

V čele francouzských oddílů stáli králův bratr Karel II. z Alençonu (1297–1346), český král Jan, lotrinský vévoda Rudolf (1320–1346), Ludvík I., hrabě z Blois (?–1346), a Filip VI. vedl zálohy.

Pro téměř všechny z nich to byl poslední den jejich života. Když se francouzské vojsko dozvědělo, že nedaleko stojí Angličané připravení k bitvě, nedočkaví rytíři pobídli své koně a pěchotu nechali daleko za sebou.

Zakrátko zavládl chaos a navzdory moudrým radám válečné rady se nejspíše sám francouzský král rozhodl okamžitě zaútočit.

Rozvinut byl posvátný praporec oriflamme (královská standarta, původně praporec opatství Saint-Denis nedaleko Paříže, který měl podobný význam jako česká svatováclavský praporec), který nepříteli oznamoval, že nebudou bráni žádní zajatci.

Na svůj postup však dostali francouzští rytíři okamžitou odpověď – z lesíka vystoupili angličtí lučištníci a začali soupeře zasypávat deštěm střel.

Střelbu anglických lučištníků doplňovaly také tři bombardy.
Střelbu anglických lučištníků doplňovaly také tři bombardy.

Fiasko janovských kušiníků

Také z opačné strany létaly střely, a to z kuší janovských kušiníků. Ty však nedokázaly dolétnout tak daleko a byly bezmocné. Ubozí Janované zaznamenali hned na počátku bitvy velké ztráty.

V poli stáli téměř nechránění, protože k obraně obvykle používané pavézy, dřevěné obdélníkové štíty, zůstaly totiž společně se zásobami a rezervními šípy na vozech daleko vzadu.

V hrůze začali couvat, Francouzi do nich však tlačili zezadu a nutili je k dalším výstřelům, a tím i dalším ztrátám. Francouzská těžká jízda podle dobových zpráv zaútočila patnáctkrát za sebou a vždy byla odražena anglickými dlouhými luky.

Její postup znesnadňovala i rozbahněná půda – několik dní předtím i během bitvy pršelo –, na které koně klouzali a bořili se.

Kůň Jana Lucemburského byl přivázán k uzdám okolních rytířů. Ani to českého panovníka nezachránilo.
Kůň Jana Lucemburského byl přivázán k uzdám okolních rytířů. Ani to českého panovníka nezachránilo.

Toho bohdá nebude…

„Když se bitva začala, střelci krále frantského nejprve utekli, potom i pěší, kterých napomínal maršálek krále frantského i prosebně prosil, aby se zase navrátili, ale nic platno nebylo, až přišlo na bitvu jízdnými.

A když se Francúzom zle vésti počalo, maršálek předřečený s prvními běžel,“ napsal k bitvě český kronikář Václav Hájek z Libočan (?–1553).

Krupobití šípů zabíjelo hlavně koně, a vzalo tak Francouzům jejich hlavní výhodu – drtivý útok těžké jízdy v sevřených řadách. Místo toho museli rytíři opustit svá zvířata a bojovat opěšalí. Raněné muže pak dobíjeli velšští a irští pěšáci pomocí dlouhých dýk.

Český král Jan Lucemburský zatím trpělivě čekal i se svými bojovníky v záloze. Když k němu dorazila zpráva, že se Francouzi v panice dávají na útěk, a sám byl zapřísahán, aby si zachránil život, údajně prohlásil: „Toho bohdá nebude, aby český král z boje utíkal!“

Anglický
Anglický „Černý princ“ vzdává hold poraženému českému králi.

Hrdinská smrt

Aspoň tak zaznamenal panovníkova poslední slova kronikář Beneš Krabice z Veitmile (?–1375). Své spolubojovníky pak Jan požádal, aby ho zavedli tam, kde zuří největší válečná vřava. Bitva byla už skoro u konce, když se rozhodl nasadit život.

Jediné, co žádal, bylo, aby jeho druhové dali dobrý pozor na mladého Karla, který byl předtím zasažen anglickým šípem. Přivázán ke koním dvou spolubojovníků odešel Jan na jistou smrt.

Ač slepý, údajně se dokázal prosekat až do středu anglického vojska, kde ohrozil i samotného Černého prince, Edwarda z Woodstocku. „Král vjel do řad protivníka a on i jeho druhové bojovali velmi statečně.

Postupovali však příliš kupředu a byli všichni na místě pobiti. Ráno je nalezli na zemi mrtvé s koňmi navzájem spojenými,“ napsal kronikář Froissart. Podle některých zpráv byl Jan zdolán nepřátelskými šípy, podle jiných zahynul pod kopyty koní.

Princ Edward z Woodstocku (vlevo)
Princ Edward z Woodstocku (vlevo)

Lucemburský chochol v anglickém erbu

Bitva skončila, zbytky Francouzů a jejich spojenců se rozprchly. Na francouzské straně padli ten den podle anglických (nejspíš ale poněkud přehnaných) počtů jeden král, 11 knížat, asi 1300 rytířů a snad až 30 000 dalších bojovníků.

Angličané naproti tomu ztratili jen něco mezi 40 a 300 rytíři a neznámý počet dalších mužů. Jakmile se anglický král doslechl, že zemřel chrabrý Jan Lucemburský, rozhodl se mu vzdát hold. Nad mrtvým tělem soupeře údajně pronesl památnou větu:

„Tuť padla koruna rytířstva, nebylo podobného tomuto králi českému.“ Svému synu Edwardovi dovolil, aby do svého znaku přijal tři pštrosí pera, která sňal na památku z přilbice mrtvého krále, a Janovo heslo „Sloužím“.

Erb se pštrosími pery je dodnes používán princi z Walesu, následníky britského trůnu (včetně prince Charlese, *1948) a nalezli bychom ho i na rubu některých dvoupencových mincí.

Foto: Shutterstock, Wikimedia. Autor: Karolína Sýkorová
reklama
Související články
Historie
Premiér, který prosadil válku, skončil rukou atentátníka
Hrabě Karl von Stürgkh, politik z doby Rakouska-Uherska, působil nějaký čas v úřadu premiéra. Jeho konec ale nebyl zrovna nejšťastnější. Vrah si na něj počíhal při obědě. Karl von Stürgkh (1859–1916) pochází ze štýrské šlechtické rodiny, povýšené v roce 1721 do hraběcího stavu. V roce 1891 je zvolen do císařské rady. Později, v letech 1909–1911, působí jako ministr školství rakouské […]
Historie
Bylo tu, není tu: Jak nacisté zplundrovali Evropu?
Na nehybná nahá lidská těla dopadají sněhové vločky. Ledabyle zaparkovaný valník je plný vyhublých mrtvých. Až jejich fotografie obletí svět, mnoho lidí se stále bude zdráhat uvěřit, jaká zvěrstva byl s to nacistický režim spáchat. Krvavá mašinerie koncentračních táborů má pro třetí říši finanční bonusy – vždyť jen v Osvětimi si nakrade na 8 tun […]
Historie
Ve vzduchu je cítit konflikt. Čím Římané rozčilovali Germány?
Císař Octavianus Augustus má plnou hlavu plánů. V Germánii, kde Římané po přelomu letopočtu dosáhli řady vojenských úspěchů, by rád rozšířil svůj vliv. V nejlepším případě by pak z území na pravém břehu řeky Rýna udělal další říšskou provincii. Tím, kdo se o to má pokusit, se stává Publius Quintilius Varus (46 př. n. l.–9 n. l.), od […]
Historie
Masakr římských legií se odehrál v dolnosaském pohoří
„Vare, Vare, vrať mi mé legie,“ volá zoufale císař Octavianus Augustus, když do Říma dorazí zprávy o kruté porážce římských legií v Teutoburském lese roku 9 n. l. Bije přitom hlavou o zeď. „Roztrhl si roucho a hluboce truchlil. Po několik měsíců si neholil vlasy a nestříhal vousy,“ líčí císařův stav historik Suetonius. Krutý debakl přiměje […]
reklama
záhady a tajemství
Záhady kolem krále Artuše: Kým vlastně byl, kde ležel bájný hrad Camelot a kde se vzala kouzelník Merlin?
„Zítra nás čeká boj,“ prohlašuje Artuš a přehlédne svoje rytíře. Usedá s nimi u kulatého stolu, kde nikdo nemůže být v čele. Kde se jejich legendární setkání mohla odehrávat? A jak to bylo se samtoným Artušem? Po téměř čtyřech staletích vlády Římanů nad Anglií zůstává na ostrovech spousta římských staveb včetně amfiteátrů. Jeden z nich se nachází […]
Posvátný oltář na hoře Ebal: Je dobývání Kanaánu Izraelity jenom mýtus?
„Až tedy přejdete Jordán, postavíte na hoře Ébalu ony kameny, jak vám dnes přikazuji, a obílíš je vápnem. Vybuduješ tam oltář Hospodinu, svému Bohu, oltář z kamenů, ale nebudeš je opracovávat železem,“ přikazuje Mojžíš (1394/1393–1274/1273 př. n. l.) vojevůdci Jozuovi (†1245 př. n. l.). Ten poslechne a skutečně oltář vybuduje a provádí na něm oběti Hospodinu. […]
Tajemný Ötzi: Z Itala kočovným zemědělcem?
Byl urostlý, svalnatý, měl dlouhé vlasy a tmavou pleť… I přestože se kvůli „zubu času“  poněkud scvrkl a i jeho kštice vzala za své, patří k nejatraktivnějším vědeckým artefaktům. Řeč je o nejslavnější evropské mumii, jejíž tělo odkryl ledovec v Ötztalských Alpách 19. září 1991. Ötzi, jak se ledovému muži dnes přezdívá, přitom nebyl žádným […]
Louis Le Prince: Vynálezce filmu zmizel beze stopy
Vynalezne film dlouho před Edisonem i bratry Lumiérovými. Dva dny předtím, než ho může představit světu, záhadně zmizí. Jak a proč dodnes zůstává záhadou. Francouzský vynálezce Louis Aimé Augustin Prince (1841-??) je sice označován za „skutečného otce kinematografie“, přesto je pro mnohé zcela neznámý. Jak je to možné? Fotí královnu K zachyceným obrázkům má blízko […]
záhady a tajemství
Záhady Velikonočního ostrova: Umíme hýbat sochami, víme, jak dostaly čepice, ale co písmo?
Velikonoční ostrov je stále plný záhad, a proto se téměř nepřetržitě ocitá v ohnisku zájmu vědců. Ti se snaží odpovědět na spoustu otázek. Některé už se jim povedlo odhalit, jiné na svoje rozluštění dosud trpělivě čekají. Kdo byli dávní stavitelé majestátních soch? Tento oříšek rozlouskl současný švédský genetik Pontus Skoglund, když zkoumal DNA potomků původních ostrovanů […]
Vrak parníku Karlsruhe jantarovou komnatu neskrývá
Parník Karlsruhe nabere 11. dubna 1945 na svoji palubu v dnešním Baltyisku celkem 1083 uprchlíků. Vydává se na cestu a o den později se řadí do konvoje s dalšími plavidly. Společně míří do Kodaně. Zaostává ale za zbytkem formace, a to se mu stává osudným.   Sovětská letadla po něm začnou nemilosrdně pálit. Loď zasáhne torpédo a poté […]
Spekulace o vraždě: Otrávil někdo maličkého synka Karla IV.?
Konečně vytoužený mužský potomek a dědic trůnu. Karel IV. plný radosti už spřádá velkolepé plány. Narodil se budoucí český král! Kdyby jenom tušil, že malý synek v kolébce se nedožije ani dvou let. Druhá manželka Karla IV. Anna Falcká (1329–1353), dcera rýnského falckraběte Rudolfa II. (1306–1353), svému muži porodí syna Václava (1350–1351), který pořádně zamíchá nástupnictvím […]
Kde leží biblická Sodoma? Americký archeolog má tip
„Začal jsem číst text v knize Genesis 13-19 a uvědomil jsem si, že se tradiční místo neshoduje s geografickým profilem popsaným v textu,“ vysvětluje Steven Collins, ředitel Archeologické školy Veritas International University v kalifornské Santa Anně, okamžik, kdy začal v roce 1996 pátrat po skutečném umístění biblické Sodomy. V roce 2013 dospěl k názoru, že jde o město Tall el-Hammam […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Čočková pomazánka s mletou paprikou
tisicereceptu.cz
Čočková pomazánka s mletou paprikou
Nejlépe chutná na čerstvém chlebu, ale při oslavách do ní můžete namáčet na silnější proužky nakrájenou mrkev nebo řapíkatý celer. Suroviny 200 g žluté nebo červené čočky 200 ml vody 2 stroužk
České Lurdy: Docházelo v nich k zázračnému uzdravování?
epochalnisvet.cz
České Lurdy: Docházelo v nich k zázračnému uzdravování?
K potemnělému svatostánku se blíží další poutníci. Od úst jim přitom stoupají obláčky páry. V kalendáři je totiž 13. leden a venku mrzne, jako když praští. Ve čtyři hodiny ráno je přesto bazilika v se
Pardubický kraj: Tipy na výlety pro všechny!
epochanacestach.cz
Pardubický kraj: Tipy na výlety pro všechny!
Pokud by vás náhodou v tomto krásném kraji nezlákal hrad na Kunětické hoře (viz úvodní foto), máme tu pro vás řadu dalších tipů! Jako první tip na výlet je tento – zkuste navštívit nový židovský hřbitov v Pardubicích.  Je součástí Centrálního hřbitova, který naleznete v ulici K Židovskému hřbitovu. Ačkoli k založení došlo již roku 1883, je
Co si dal trilobit ke své poslední večeři?
21stoleti.cz
Co si dal trilobit ke své poslední večeři?
Paleontologové z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy s kolegy popsali v jednom z nejprestižnějších vědeckých časopisů trilobita starého 465 milionů let se zachovaným obsahem trávicí soustavy. Ta
Záhadné kubánské útoky opět v akci: Neznámá zbraň udeřila přímo v Bílém domě!
enigmaplus.cz
Záhadné kubánské útoky opět v akci: Neznámá zbraň udeřila přímo v Bílém domě!
Federální úřady vyšetřují nové případy tzv. havanského syndromu. Záhadné onemocnění způsobuje řadu závažných příznaků včetně poškození mozku. Má se za to, že jej způsobuje dosud neznámá zřejmě akustic
Horor na irském venkově: Ďábla odhalili, když hráli karty!
enigmaplus.cz
Horor na irském venkově: Ďábla odhalili, když hráli karty!
Říká se, že ten, kdo chce neznámého člověka správně odhadnout, podívá  se mu na boty. Jejich kvalita, čistota o každém mnohé napovídá. Zároveň si můžete i zkontrolovat, zda před vámi náhodou nestojí-n
Emirates slaví Mezinárodní den kávy
iluxus.cz
Emirates slaví Mezinárodní den kávy
Mezinárodnímu dni kávy, který připadá na 1. října věnuje velkou pozornost i společnost Emirates. Na palubách svých letadel i v saloncích Emirates vytvořila širokou nabídku kvalitních káv, jíž se každo
Orly bělohlavé zabíjí sinice, jejichž toxin by však mohl léčit lidi
21stoleti.cz
Orly bělohlavé zabíjí sinice, jejichž toxin by však mohl léčit lidi
Už v 90. letech 20. století docházelo ke zpočátku nepochopitelným úhynům orlů bělohlavých v blízkosti vodních nádrží na jihovýchodě Spojených států. Příčinou jejich smrti byla vakuolární myelinopatie,
4 talenty kakaa
panidomu.cz
4 talenty kakaa
Je běžně v regálech – balíček nepřichuceného kakaového prášku. Stejného, kterého si staří Aztékové a Mayové vysoce cenili pro jeho mimořádné účinky. Některé jsou spíš bájné, ale další už věda potvrdila. * Proti stárnutí Za stárnutí víc než plynutí času může klesající schopnost buněk bránit se poškození, které jim způsobují agresivní volné radikály. Ty jsou
Vyhlédla si snad za Forejta náhradu?
nasehvezdy.cz
Vyhlédla si snad za Forejta náhradu?
Rozchod na spadnutí. Alespoň tak se mluví o vztahu EVY BUREŠOVÉ (30) a PŘEMKA FOREJTA (36). Říká se, že je za tím její nevěra! Hvězda seriálu ZOO si podle všeho velmi přeje svatbu. Eva Burešová (30)
Exkluzivní kreativita arabské estetiky
rezidenceonline.cz
Exkluzivní kreativita arabské estetiky
Nádherný byt s desítkou rozmanitých luxusních pokojů představuje esenci dokonalého souznění orientální atmosféry se soudobou precizností, tak typickou pro nábytek a doplňky společnosti Covet House, je
Za všechno může sestřin manžel
skutecnepribehy.cz
Za všechno může sestřin manžel
I když nás od sebe se sestrou dělí dva roky, bylo to jako nic a spíš nás všichni brali za dvojčata. Když jsme se před pěti lety přestaly vídat, těžce jsem to nesla. Za náš rozkol může Alžbětin manžel Honza. Je to nepříjemný chlap, který se ke mně nikdy nechoval hezky. Po jeho poslední eskapádě, která nás