Domů     Řež u Hradce Králové: Staré pořádky skončily, Prusko je hegemonem
Řež u Hradce Králové: Staré pořádky skončily, Prusko je hegemonem
18.1.2021

Píše se 3. červenec roku 1866 a více než dvouměsíční krvavá válka mezi Pruskem a Rakouskem míří do svého finále. Dějiště rozhodující bitvy se nachází severozápadně od Hradce Králové, u Sadové.

Výsledkem je drtivé vítězství pruské armády a co do počtu zúčastněných vojáků největší válečné střetnutí na území současného Česka.

Když v roce 1815 vznikl Německý spolek jakožto volný politický svazek 35 států a čtyř svobodných měst, hrály v něm vedoucí úlohu zejména Prusko a Rakousko. Oba státy v rámci společenství usilovaly o rozhodující vliv.

Zatímco Prusko posilovalo své pozice v politické i ekonomické sféře, Rakušané dopláceli na celou řadu problémů, z nichž se jako největší jevil zejména jeho mnohonárodnostní charakter.

Na přelomu padesátých a šedesátých let však vstoupily na scénu dvě výrazné osobnosti dějin – v roce 1858 převzal pruský princ Vilém (1797–1888) regentskou vládu místo svého nemocného bratra Fridricha Viléma IV. (1795–1861), v roce 1862 byl pak jmenován pruským ministerským předsedou Otto von Bismarck (1815–1898), jehož politickým záměrem bylo zejména sjednocení Německa v čele s pruským státem. Rakousko stálo v cestě a válečný střet byl proto za dveřmi…

Prusko chtělo v rámci války potlačit větší vliv svého dlouhodobého spojence.
Prusko chtělo v rámci války potlačit větší vliv svého dlouhodobého spojence.

Válka začíná

Napětí mezi Pruskem a Rakouskem vyvrcholilo 7. června vpádem Prusů do Holštýnska, jež Rakušané získali nedávno. Frankfurtský sněm, konající se o týden později, konflikt ještě více „vyhrotil“ a členové Německého spolku se rozdělili na dva „tábory“.

Přestože Rakousko podpořily některé německé státy, významnější vojenskou pomoc deklarovalo pouze Sasko. Frankfurtský sněm dopadl vystoupením Pruska z Německého spolku a zahájení pochodu jeho armády do Hannoverska, Hesenska a Saska. Rakouská armáda reagovala 17. června 1866 oficiálním vyhlášení války Prusku.

Ludwig von Benedek vedl rakouské severní voje.
Ludwig von Benedek vedl rakouské severní voje.

Pověst více než úspěch

Drtivá většina střetů se odehrávala na území českých zemí. Rakousko vedlo válku na dvou frontách, a proto vytvořilo dvě armády.

Prusku vzdorovala Severní armáda pod velením polního zbrojmistra Ludwiga von Benedeka (1804–1881), Jižní armádu v Itálii pak vedl arcivévoda, polní maršál Albrecht (1817–1895).

Přestože byl Benedek uznávaný velitel, neměl dostatečnou odbornost pro velení 250tisícové armády. Nabízí se tedy otázka, proč císař František Josef I. nesvěřil Severní armádu schopnějšímu vojevůdci Albrechtovi?

Důvod je prozaický – císař si byl vědom pravděpodobné porážky Severní armády a nechtěl, aby byla spojována s osobou Albrechta, který patřil k panovnickému rodu!

Člen pruské královské rodiny Friedrich-Karl-Preußen se taktéž bitvy účastnil, následně pochodoval až k Vídni.
Člen pruské královské rodiny Friedrich-Karl-Preußen se taktéž bitvy účastnil, následně pochodoval až k Vídni.

Nejvýznamnější klání

Zcela zásadní bitva celé války se odehrála 3. července 1866 u Hradce Králové (bitva u Sadové). Prusové zde uštědřili rakouské armádě drtivou porážku a prakticky rozhodli o svém konečném vítězství.

Počtem nasazených vojáků – 436 tisíc – se jednalo o historicky nejmasovější bitvu, vedenou na našem území! Zároveň šlo o druhou největší bitvu 19. století. Rakouské a saské jednotky zde poměřily síly s třemi pruskými armádami – První, Druhou a Labskou.

Díky skvělému dělostřelectvu mělo v dopoledních hodinách Rakousko převahu a statečně odolávalo Prusům palbou od obce Lípa.

Výrazným faktorem úspěchu pruské armády však bylo nasazení nového typu pušek s rychlým nabíjením ve spojení se špatně zvolenou taktikou Rakušanů – bodákovým útokem.

Ztráty obou stran se počítaly v tisících.
Ztráty obou stran se počítaly v tisících.

Rozhodující moment

Rozhodující událostí celé bitvy bylo především zapojení dvou rakouských sborů do zbytečného boje o les Svíb. Díky tomu došlo k zásadnímu odkrytí pravého křídla půlkruhové formace.

Když pak na místo dorazila 2. pruská armáda, mohla bez problému zaujmout výhodnou pozici na vrchu u obce Chlum. To se ukázalo jako rozhodující okamžik celé bitvy. Rakušané posléze vyhlásili ústup na Moravu.

Ten už probíhal bez pruského pronásledování, a to kvůli vlastním ztrátám. Draze za to ale zaplatili rakouští dělostřelci, kteří byli nuceni ústup krýt. Celkové skóre krvavé bitvy vyznívá hrozivě.

Na rakouské straně padlo 6000 mužů, více než 8000 vojáků bylo zraněno a téměř 22 000 zajato. Prusů v bitvě padlo 2000 a 7000 mužů utrpělo zranění. Definitivně poslední bitva se odehrála 22. července 1866 u Lamače nedaleko Bratislavy.

Ta však již byla přerušena dojednaným příměřím. Finální mírová smlouva byla podepsána 23. srpna 1866 v Praze. Územní celistvost Rakouska zůstala s výjimkou Benátska zachována.

Boj o les Svíb stál možná za porážkou Rakušanů.
Boj o les Svíb stál možná za porážkou Rakušanů.

Technika „až na prvním místě“

Výsledek většiny válečných konfliktů úzce souvisí s technickým vybavením armád, a samozřejmě také s taktickými schopnostmi velitelů. Prusko-rakouská válka nebyla žádnou výjimkou. Příznačné pro tento střet bylo zejména nasazení odlišných typů pušek.

Prusové byli vybaveni Dreyseho (1787–1867) jehlovkami (zadovky), které se vyznačovaly značnou rychlostí palby, umožněné snadnějším nabíjením, jelikož již byly použity patrony. Rakušané šli do války s puškami Lorenz, které se nabíjely předem.

Přestože byly pruské pušky konstrukčně progresivní, Rakušané je odmítali kvůli námitkám na velkou spotřebu střeliva, neúměrnou počtu zásahů. Nutno však podotknout, že rakouské předovky oplývaly delším dostřelem i větší přesností a spolehlivostí. Tyto vlastnosti ale nebyly využity, a to hlavně kvůli zvolené strategii.

Vítězství u Hradce Králové de facto předznamenalo vítězství Prusů v celé válce. Pak už se mohli vrhnout na samotnou Francii.
Vítězství u Hradce Králové de facto předznamenalo vítězství Prusů v celé válce. Pak už se mohli vrhnout na samotnou Francii.

Taktika selhala

Balistické vlastnosti mluví zcela jasně ve prospěch rakouských předovek. Taktické pojetí rakouské armády, vyznačující se bodákovými útoky velkých mas vojáků a bojem zblízka, však tuto výhodu zcela „zazdilo“.

Rakouští velitelé zcela opomněli největší přednost pruských jehlovek, a to možnost střelby ve všech postaveních, tudíž i v leže. Dokonce tento způsob boje považovali za zbabělý!

Taktika Prusů byla charakteristická střeleckým zápasem pěchoty, která postupovala proti nepříteli v rojnicích s maximálním využitím terénu a předností nové zbraně, kterou šlo nabíjet vestoje i vleže.

Rakušané disponovali puškami Lorenz.
Rakušané disponovali puškami Lorenz.

Promarněná šance

V souvislosti s používáním rozdílných typů pušek rozhodoval především faktor zvolené strategie. Oproti tomu zcela jiná situace panovala ve vybavení dělostřeleckém.

Rakušané měli k dispozici moderní děla vzoru 1863 s čtyř či osmi liberními převodovkami s rýhovanou hlavní a donosností až nad 5000 kroků. Prusy, kteří se zavedením nového typu děla dlouho váhali, překonali v tomto ohledu zcela zásadně.

Nehledě na to, že rakouské jezdectvo platilo v té době za jedno z nejlepších v Evropě. Také v tomto případě však vše „zhatila“ neschopnost rakouských konzervativních velitelů přizpůsobit moderním zbraním zastaralou taktiku.

Bodákový útok pěchoty a důstojníci na koních za oddílem – to bylo proti nekompromisně rychlé palbě Prusů „zatraceně“ málo.

Foto: Shutterstock, Wikimedia. Text: Martin Vávra
Související články
Historie
Synové hor Hanč a Vrbata: Tragédie v ledovém pekle
Lyžařský závod v roce 1913 zaplatí životy dva výborní sportovci a sokolové, Hanč a Vrbata. Zatímco jeden možná přeceňuje síly, nebo jenom přeslechne volání po přerušení závodu kvůli nepřízni počasí, druhý se ho snaží zachránit. Kvůli mlze a chybějícímu oblečení ale nakonec zahynou oba.   Bohumil Hanč je sportovec, lyžař a běžec na lyžích. V […]
Historie
Volant patří první dámě Haně Benešové
„Řídit budu já,“ prohlásí sebevědomě emancipovaná první dáma Hana Benešová a její manžel Edvard Beneš poslušně usedne na místo spolujezdce. Nezávislá žena Hana Benešová (1885–1974), která je ale zároveň pro svého muže prezidenta Edvarda Beneše (1884–1948) obrovskou oporou, si řidičský průkaz sice udělala až ve svých 50 letech, ale autům zcela propadá. V roce 1937 […]
Historie
Hagia Sofia: Byzantský klenot i důvod ke sporům
Rozměry symbolu Istanbulu s nepřehlédnutelnou kopulí by byly impozantní i pro jakoukoliv moderní stavbu. Ty však obsahují ocelové prvky, které ikonická Hagia Sophia rozhodně nemá. Co však má, jsou pohnuté osudy: byl to křesťanský chrám, mešita, muzeum a nově je opět mešitou. A to budí vášně! Hagia Sofia, tedy Chrám Boží moudrosti, okrašluje turecký Istanbul […]
Historie
Benešovy dekrety: Ostře sledované zákony
Ač se to tak ze zpráv v tisku může zdát, Benešovy dekrety nejsou o vyhánění Němců, nejsou legalizací pomsty a už vůbec nejsou dílem jednoho muže. Prezidentské dekrety, označované jako Benešovy, jsou právní normy vydávané exilovou vládou během druhé světové války a krátce po jejím skončení. Přestože většina jich už dávno ztratila platnost, stále budí […]
reklama
zajímavosti
Jak Austrálie prohrála válku s ptáky emu
Ve 30. letech minulého století vytáhla australská armáda proti nečekanému nepříteli. Tím byli ptáci emu, kteří spásali farmářům obilí. Výsledek? Emuové vyhráli a pověst vlády utrpěla zdrcující porážku. Jak se kuriózní příběh odehrál? Skupina tří vojáků pod velením majora Mereditha, jeden dokumentarista, dva lehké kulomety Lewis, deset tisíc nábojů a několik nákladních aut. Tuto sílu vyslal […]
Čokoládové vrchy: Může za filipínské kopečky legendární obr?
Krátce po osmé hodině ranní se začne země nebezpečně chvět. Intenzita sílí a jde o život. Zemětřesení sice trvá jen několik desítek vteřin, mrtví se však počítají na stovky. Škody objevují také ochránci nedalekého parku. K zemi se poroučí jeden z vápencových kopců. Provincie Bohol se řadí mezi desátý největší ostrov Filipín. Zapomenutý kraj se pyšní nádhernou […]
Zázračné helium: Proč nám mění hlas?
Zatmění Slunce roku 1868. Událost, kterou si nemůže žádný hvězdář nechat ujít. Francouzský astronom Pierre Janssen (1824–1907) není výjimkou. Jako první si všimne žluté spektrální linie. Neznámý prvek dostane jméno po bohu Slunce, Héliovi. Potrvá ještě 27 let, než skotský chemik William Ramsay (1852–1916) izoluje plynné helium na Zemi. Dost by se podivil, jak se […]
10 pivních podivuhodností, které (možná) nevíte
Říká se, že vláda, která zlevní pivo, nemůže padnout. Politiku ale dnes nechme ležet ladem. Padat budou jen rekordy, a to ty s pořádnou bílou pěnou.   Nejsilnější pivo? V Brewmeister Armageddon (65%)! O titul nejsilnějšího piva se vede skutečná přetahovací bitva, vyšperkovaná navíc velice originálními názvy finálního výrobku. Jen tak pro zajímavost je mezi […]
zajímavosti
Vůz Klementa Gottwalda se musel prodlužoval kvůli tlusté první dámě
Luxus na kolech miluje i Klement Gottwald. Po nástupu do úřadu usedá do vozů značky Daimler, které na Pražském hradě zůstaly po Edvardu Benešovi. Jenže jako správný komunista je Klement Gottwald (1896‒1953) považuje za buržoazní vymoženost. Nepřipadá v úvahu, aby v nich reprezentoval socialistické zítřky. Chová se jako stín Josifa Vissarionoviče Stalina (1878‒1953). Je tedy […]
Tragédie nad mraky: Let kapely Lynyrd Skynyrd, který změnil rockovou historii
Když osud vzal cestou, která měla vést k hudbě, životy hudebníků se změnily v okamžiku. Příběh pádu letadla, který zastavil srdce jižanského rocku a zanechal svět v šoku. Máme nějaký problém s palivem            Tihle hoši byli od začátku průšviháři. Když už založí kapelu, tak hned několikrát změní její název. Z One percent se přes Noble Five […]
Zmije obecná: Jedem se neplýtvá!
Žádného jiného suchozemského hada nepotkáte v tolika státech světa (v tomto případě 35) a žádný také nevydrží takové teplotní výkyvy – zejména ty směrem do chladu. I proto na zmiji obecnou můžete třeba v Itálii narazit i v úctyhodné nadmořské výšce 2900 metrů. Přesto si libuje ve vyhřívání na slunci, ale ideálně v místech, kde […]
Muzea voskových figurín: Zrodila se na hřbitově!
Před vámi zamračený Jan Žižka, nedaleko vyplazuje jazyk Albert Einstein a zdáli kyne Tom Cruise. Stroj času? Jistě. I tak lze vnímat muzeum voskových figurín. Očekávání, že v době všudypřítomného videa, internetu a sociálních sítí, ztratí význam a zaniknou coby zastaralá forma zábavy, se nenaplnila. Zájem o vosková panoptika neklesá a dokonce se otevírají nová. Přitom […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Rudá planeta osmažená sluneční bouří
21stoleti.cz
Rudá planeta osmažená sluneční bouří
Není to tak dávno, co rozsáhlé sluneční bouře významně narušily pozemskou magnetosféru, čehož důsledkem byla polární záře viditelná i v našich zeměpisných šířkách. Několik dní po světelné show na Zemi
Ovocný dort s marcipánem
tisicereceptu.cz
Ovocný dort s marcipánem
V Británii se s oblibou podává ovocný dort simnel. Ingredience 400 g rozinek 50 g kandovaných třešní 80 g kandované kůry z citronu a pomeranče 230 g hladké mouky 1 lžíce prášku do pečiva šp
Byla chyba, že jsem nerozuměla řeči květin
skutecnepribehy.cz
Byla chyba, že jsem nerozuměla řeči květin
Ten kluk byl tak nesmělý! Snažil se ke mně hovořit květinami, já ho ale nepochopila. Pozdě mi došlo, co chtěl říct. Jako mladá jsem měla kolem sebe nápadníků hodně, já si ale nevybrala dobře. Zvítězil Jarda. S ním jsem si pořídila děti a trpce toho litovala. Byl to opilec. Jak čas šel, čím dál víc jsem myslela
Španělsko: Království tapas
epochanacestach.cz
Španělsko: Království tapas
Španělské kuchyni vévodí olivový olej, česnek, čerstvá zelenina, ovoce, ryby a mořské plody, ale také hovězí či vepřové maso. Studené kuchyni vévodí tapas. Pro cestovatele jsou skvělou příležitostí jak ochutnat co nejvíce specialit během jednoho večera. A jak se dělají? Zavřete oči a promítněte si všechny oblíbené dobroty. A teď zmenšete velikost porce na malý
Uvalil papež klatbu na Přemyslovce?
historyplus.cz
Uvalil papež klatbu na Přemyslovce?
Jeho volba nebyla jednomyslná. Vladislav II. ví, že si vládu nad knížectvím bude muset upevnit. Nejdříve zakročí proti moravským příbuzným. Vladislava Olomouckého, svého nejvážnějšího soka v boji o moc, zbavuje vlády nad jeho údělem. Konrád Znojemský a Vratislav Brněnský pak uznají jeho svrchovanost. Ovšem jen dočasně… Ve snaze posílit svou moc se v prvních měsících
Co Preisse budí ze spaní?
nasehvezdy.cz
Co Preisse budí ze spaní?
Herec Viktor Preiss (77) se nedávno svěřil, že má problémy se spánkem. Dodnes ho prý děsí traumata z minulosti, kvůli kterým se mu nedaří usínat! Pronásledují ho věci, které už dávno prožil, přesto
Zabijáci z říše rostlin: Ya-te-veo
enigmaplus.cz
Zabijáci z říše rostlin: Ya-te-veo
Rozleptané torzo lidského těla, tlející kozí zdechlina nebo rozdrcená dětská lebka Při prvním pohledu si nejspíš každý řekne, že jde o výsledek běsnění šíleného vraha nebo krví posedlého maniaka. P
Historický klenot dánské šlechtičny
rezidenceonline.cz
Historický klenot dánské šlechtičny
Dlouholetým domovem princezny Margaret byla romantická vila, respektive pevnost na Côte d’Azur s výhledem na francouzskou Riviéru, jednu z nejluxusnějších pobřežních oblastí Evropy, a na panorama Provensálských Alp na obzoru. Vila La Carriere, klenot středomořské architektury, patřila Margaret Dánské, sestřenici zesnulé královny Alžběty II., a jejímu choti, princi Renému Bourbon-Parmskému. Princezna tady pobývala po většinu
Králův domeček: Fridrich II. manželku do Sanssouci nepouštěl
epochalnisvet.cz
Králův domeček: Fridrich II. manželku do Sanssouci nepouštěl
Fridrich II. zuřivě čmárá cosi na papír a von Knobelsdorff je bledý jako stěna. „Výsosti, to je prevence proti vlhkosti!“ osmělí se namítnout. „Žádné patro, žádné schody,“ rozčílí se král. Uznávaný architekt dostane výpověď.   S rokem 1740 a smrtí svého despotického otce se Fridrich II. (1712–1786) stává pruským králem, a hlavně svým pánem. Dává
Miss Tourism World Czech Republic 2024: Večer spojující krásu, podnikání a charitu se blíží
iluxus.cz
Miss Tourism World Czech Republic 2024: Večer spojující krásu, podnikání a charitu se blíží
Agentura Black&White Productions ve spolupráci s Restaurantem Střelecký ostrov pořádá dne 27. června 2024 jedinečnou událost – Miss Tourism World Czech Republic 2024. Tato prestižní akce slibuje n
Klid a zuby v teple…
nejsemsama.cz
Klid a zuby v teple…
Nemůžete si vychutnat studený nebo horký drink, zmrzlinu nebo kyselou okurku bez nepříjemného trnutí či bolesti? Pak máte citlivé zuby. Citlivost zubů trápí spoustu lidí, a to i když o svůj chrup dobře pečují. Mezi příčiny patří opotřebení zubní skloviny, ustupování dásní a odhalení zubních krčků, nešetrné bělení, někdy i neléčený kaz. Na co zub reaguje? Asi nejběžnější je citlivost
Bytové doplňky ve zvířecím kožichu
panidomu.cz
Bytové doplňky ve zvířecím kožichu
Motivy zvířat v interiéru nemusejí být kýčovité, stačí zvolit správný vzor a materiál a z domova vykouzlíte místo s nádechem exotiky. Mezi zvířecími vzory si vyberte jen jednoho favorita, který se vám opravdu líbí. Velmi efektní bývá například motiv leoparda nebo zebry. Pravidlem však bývá nekombinovat jej s dalšími zvířecími vzory a hledat vkusné kousky.