Domů     Řeč vs. myšlení: Jak slova ovlivňují náš mozek?
Řeč vs. myšlení: Jak slova ovlivňují náš mozek?
31.3.2024

Ovlivňuje jazyk, kterým mluvíme, naše myšlení? Vědci se už odedávna přou, jestli naše řeč utváří naši realitu, nebo je naše vnímání reality na řeči nezávislé. 

Na světě existuje zhruba 7000 jazyků s rozdílnou strukturou, slovní zásobou a nejrůznější fonetikou (zvukovou stránkou). Vztah mezi jazykem a způsobem přemýšlení o světě zkoumá věda, která se nazývá psycholingvistika.

A právě vědci z tohoto oboru dospěli k závěru, že jazyk naše vnímání světa ovlivňuje, protože jej chápeme právě přes jeho filtr.

Oblasti našeho mozku, které souvisejí s řečí. FOTO: James.mcd.nz/Creative Commons/CC BY-SA 4.0
Oblasti našeho mozku, které souvisejí s řečí. FOTO: James.mcd.nz/Creative Commons/CC BY-SA 4.0

Jazyk založený na světových směrech

Australští domorodci z kmene Kuuk Thaayorre nepoužívají pojmy jako „vlevo“ nebo „vpravo“. Místo toho, aby určovali směr ve vztahu ke své osobě, udávají ho podle světových stran. Aboriginec z tohoto kmene by například řekl:

„Po jihozápadní noze ti leze mravenec.“ Dokonce i pozdrav v jejich jazyce zní „Kterým směrem kráčíš?“ a odpověď udává světovou stranu, například:

„Daleko na sever.“ Jestliže se i při pouhém pozdravu musíte orientovat ve světových stranách, dokáže váš mozek to, co vědci u lidí považovali za nemožné. Dříve se soudilo, že lidé takového rozlišování světových stran schopni nejsou.

Když ale vyrostete v kultuře, která takovýmto způsobem přemýšlí, naučíte se orientovat velice dobře. To dokládá fakt, že jazyk ovlivňuje kognitivní schopnosti.

Přesné určení směru, jakého je v této aboriginské komunitě schopno i malé dítě, nezvládne Evropan s vysokoškolským vzděláním.

Někde nerozlišují čísla ani barvy

Jazyk ovlivňuje i schopnost mozku rozlišovat čísla nebo barvy. Některé jazyky mají více slov pro barvy než jiné. Čím více barev jazyk rozlišuje, tím více barev dokáže mluvčí jazyka rozeznat. Existují jazyky, které rozlišují barvy jen dvě – světlou a tmavou.

Oproti tomu například ruština má dvě slova pro modrou barvu: „goluboj“ pro světle modrou a „sinij“ pro tmavě modrou.

Když budete ruskému mluvčímu ukazovat odstíny modré, lze při pozorování jejich mozku jednoznačně stanovit chvíli, kdy mezi těmito dvěma barvami nastal předěl. U anglického nebo českého mluvčího přitom tento náhlý skok na skenu mozku neuvidíte.

Podobné je to i u čísel. Na světě najdete jazyky, které například nemají slova pro vyšší číslovky jako „sedm“ nebo „osm“. Mluvčí těchto jazyků proto nedokážou určit přesný počet předmětů, pokud jejich jazyk neobsahuje číslovku, která ho vyjadřuje.

Znázornění řeči na malbě původních domorodců v Teotihuacánu v Mexiku. FOTO: Daniel Lobo (Daquella manera)/Creative Commons/CC BY 2.0
Znázornění řeči na malbě původních domorodců v Teotihuacánu v Mexiku. FOTO: Daniel Lobo (Daquella manera)/Creative Commons/CC BY 2.0

Ovlivňuje, co si pamatujeme

To, jak jazyk ovlivňuje naše vnímání okolního světa, je krásně vidět na následujícím příkladu: Mluvčím různých jazyků pustíte videoklip, ve kterém dvě ženy kráčejí po cestě a v pozadí stojí budova, ale video skončí ještě předtím, než by k ní ženy mohly dojít.

Pak sledující požádáte, aby obsah videoklipu popsali, načež nastanou dvě rozdílné situace. Čeští nebo němečtí rodilí mluvčí nejčastěji řeknou: „Dvě ženy jdou směrem k domu.“ Zato Angličan prohlásí: „Dvě ženy jdou po cestě.“ Jak je to možné?

Angličtina používá průběhovou formu sloves, která vyjadřuje děj, který zrovna probíhá, zatímco v němčině a češtině tato forma neexistuje, takže je do popisu události potřeba zahrnout koncový bod.

Anglicky mluvící osoba se tak zaměří více na to, co se ve videoklipu zrovna děje, zatímco Čech nebo Němec se soustředí na cíl cesty. Tomu odpovídají i pohyby očí sledujících.

Když je budete pozorovat, uvidíte, že Angličané se více zaměřují na obě ženy, zatímco Češi a Němci se více dívají na oblast kolem domu. Podle toho, jakým jazykem mluvíte, bude zaměřena i vaše pozornost.

Tyto věci si při pozdějším vybavování budete také lépe pamatovat. To může ovlivnit například výpovědi svědků násilného činu.

Kterým směrem se ubírá čas?

Zajímavé je také to, jak lidé uvažují o čase. Pokud řeknete Čechovi, aby seřadil fotky podle času, poskládá je zleva doprava – ty nejstarší vlevo, nejnovější vpravo. Pokud ale ten samý úkol zadáte Arabovi, poskládá je přesně naopak, zprava doleva.

Je to dáno tím, jakým směrem se v dané kultuře píše. A pro zajímavost, když o seřazení fotek pořádáte člena výše zmíněného kmene Kuuk Thaayorre, seřadí je vždy od východu k západu. Přesně podle toho, jakým směrem se ubírá Slunce.

Pokud budou sedět obrácení na jih, seřadí fotky zleva doprava. Pokud se ale budou dívat na sever, seřadí fotky zprava doleva. Jejich vnímání běhu času se neorientuje podle jejich těla, ale podle okolní krajiny.

Jazyk ovlivňuje i to, jak vnímáme muže a ženy. FOTO: pxfuel
Jazyk ovlivňuje i to, jak vnímáme muže a ženy. FOTO: pxfuel

Dělení na ženské a mužské

V mnoha jazycích včetně češtiny má každé podstatné jméno svůj rod – mužský, ženský, nebo střední. Pokud má ale stejná věc v různých jazycích různý rod, liší se podle toho i způsob, jak o ní mluvčí tohoto jazyka uvažují.

Například most je ve španělštině mužského rodu a v němčině ženského. Pokud požádáte Španěla, aby popsal most, bude nejspíš používat slova, která jsou asociována s mužským rodem, jako „silný“ nebo „dlouhý“.

Když se ale na to samé zeptáte Němce, bude most pravděpodobněji popisovat spíše ženskými výrazy jako „krásný“ nebo „elegantní“. Jazyk tak v podstatě ovlivňuje naše myšlení o čemkoliv, co dokážeme pojmenovat podstatným jménem – což se týká celého okolního světa.

Kdo za to může? 

Když dojde k nějaké nehodě, některé jazyky označují toho, kdo ji způsobil, ale jiné ne. Angličan řekne „On rozbil vázu“, zatímco Španěl podobnou situaci popíše frází „Váza se rozbila“.

Když se později zeptáte obou z nich, kdo nehodu zavinil, Španěl si to pravděpodobně pamatovat nebude, zatímco Angličan ano. Tady je vidět, že jazyk může ovlivnit i koncept vnímání viny.

Mluvčím mnoha jazyků bude také připadat podivné, že v češtině řekneme „Zlomil jsem si ruku“, protože oni by takovouto frázi, kde je označen „viník“, použili pouze v případě, že by si ruku zlomili úmyslně.

Emoce a podstatná jména

Způsob, jakým mluvíme, ovlivňuje i naše předsudky. Pokud totiž popíšete skupinovou příslušnost člověka podstatným jménem, posilujete tím emoce s touto skupinovou příslušností spojené, zatímco použití přídavných jmen je naopak snižuje.

Když sportovní reportér bude mluvit o „útočícím Čechovi“ a „bránícím Němci“, budou lidé svému týmu fandit mnohem intenzivněji, než pokud se bude zmiňovat o „českém útočníkovi“ a „německém obránci“.

Slovo „bezdomovec“ v nás automaticky vzbudí větší nevůli než označení „člověk bez domova“.

Zeď lásky v Monmartru Paříži,
Zeď lásky v Monmartru Paříži, „miluji tě“ je tu napsáno v 50 jazycích. FOTO: Britchi Mirela/Creative Commons/CC BY-SA 3.0

Přídavná jména zeslabují předsudky

V Polsku proběhl výzkum, kde se jedné skupiny respondentů ptali, jestli by majetek zkonfiskovaný v průběhu druhé světové války vrátili polským, nebo židovským vlastníkům.

Druhá skupina měla zase odpovídat na otázku, jestli by majetek vrátili spíše Polákům, nebo spíše Židům.

Polští respondenti sice vždy preferovali vrácení majetku občanům vlastní národnosti, ale rozdíl mezi ochotou vrátit majetek Židům byl mezi oběma skupinami výrazný.

Pokud měli přisoudit majetek Židům, byli k tomu podstatně méně ochotní, než když šlo o to vrátit ho židovským majitelům. Tento výzkum ukazuje, že na způsobu použití jazyka velice záleží, pokud chceme vyvrátit zakořeněné předsudky.

Každým týdnem mizí další a další jazyky

Jazyky velmi obohacují náš vnitřní svět. Fráze „Kolika jazyky mluvíš, tolikrát jsi člověkem“ ve světle vědeckých poznatků nabývá zcela nový rozměr. Bohužel množství jazyků na naší planetě se velmi rychle snižuje.

Odhaduje se, že každý týden zmizí jeden jazyk a v příštích 100 letech přijdeme o celou polovinu světových jazyků. Měli bychom se proto snažit o zachování jazykového bohatství, protože každý jazyk může představovat nový pohled na svět.

Foto: viz popisky, úvodní fotografie: pxfuel.
Související články
Zajímavosti
Rekordmani mezi rostlinami: Fascinující nej rostlinné říše
Znáte je? Nejmenší a největší rostliny světa, rostliny s nejdelšími listy, největšími květy či nejdelším jehličím, nebo třeba nejstarší rostlinu, jejíž věk je téměř pět tisíc let?  Představujeme vám rekordmany z říše rostlin, seznamte se. Obrovsky rozmanitý svět rostlin nás obklopuje v každém koutu světa. Rostliny nám i zvířatům poskytují potravu a kyslík, bez kterého […]
Zajímavosti
Užitečný lógr: Hnojí, čistí i předpovídá budoucnost
Než umyjete šálek, zkuste si rozmyslet, jestli by se vám kávová sedlina k něčemu nehodila. Můžete ji použít třeba na zahradě, při úklidu domácnosti, k vylepšení složení betonu nebo péči o pleť. V průmyslu ji testují na všechny možné způsoby a získává body v mnoha výrobních odvětvích. Když si milovníci mleté kávy vypijí svůj šálek, […]
Zajímavosti
Proč všechny cesty vedou do Říma?
Řím už dnes není středem světa, ovšem v době mocné starověké říše to tak trochu bylo. Když vzniklo ono známé úsloví, skutečně vedly všechny cesty právě tam? Jak město Řím, jako centrum bohaté Římské říše, postupně roste, rozrůstá se kolem něj i síť menších i větších cest. Jak jinak než pevných a kvalitních, postavených podle […]
Zajímavosti
Becherovka: Likér s chutí tajemství…
Mnoho světových značek si své výrobní postupy přísně střeží. Nejinak je tomu rovněž i v případě slavné, věhlasné Becherovky Original. Říká se, že její výrobní recepturu prý vždy znají pouze dva zaměstnanci. Ti v přesném poměru míchají směs přibližně dvaceti různých bylin a koření. Celkově se její přímou výrobou údajně zabývá jen dvacet lidí, i […]
reklama
svět zločinu
Utrpení v drápech Černého pantera
Ztichlým výstavným domem se uprostřed noci tiše plíží maskovaný muž. Přišel unést bohatou dědičku. Náhoda mu přihraje do cesty její dceru, a tak opouští vilu se zcela jinou kořistí, než pro kterou si přišel. Výkupné ale bude požadovat stejně. Do prvních deseti let věku je Donald Nappey jen jeden z tisíců obyčejných anglických kluků. Jenže […]
Vrah Martin Vlasák: Popravil dva lidi kvůli pár tisícovkám
Řidiči taxi je nezvykle horko. Zákazník, kterého veze, mu nahání husí kůži. Než se podívá do zpětného zrcátka, proletí mu hlavou projektil. Na místě umírá, vrah bere jeho vůz a jede za další obětí.  Za dvojnásobnou chladnokrevnou vraždu si Martin Vlasák od soudu odnese doživotní trest. Dodnes sedí ve věznici na Mírově. Patří mezi skoro […]
Gerald Murphy: Sexuální predátor uteče policii a vraždí!
Policisté vtrhnou do domu, kde je omámí štiplavý zápach. Mají pocit, že s případem budou rychle hotoví. Jenže je překvapí pachatel, který v ložnici stojí nad mrtvým dítětem s puškou v ruce a vyhrožuje, že dvě další vedle něj čeká stejný osud. Trvá to dlouhých 37 hodin, pak se ozve osudová rána… Je to přesně […]
Kalifornský podnikatel Christopher Maffei: Snažil se pohnout nebem i zemí
Luxusní jachta vyplouvá z přístaviště, zanechá za sebou slavný most Golden Gate a vydává se na širé moře. Na první pohled to vypadá, že otec se dvěma malými dětmi na palubě si užívají krásný rodinný výlet. Zanedlouho se ale nebe začne hemžit pátracími letouny a moře kolem zaplní hlídkové čluny policie. Čtyřicetiletý kalifornský podnikatel Christopher […]
reklama
lifestyle
Guru designu Philippe Starck se inspiruje fresnelovou čočkou
Nepozorný zákazník by si mohl myslet, že se jedná o alkohol, jenže Perrier je přesný opak. Na druhou stranu jeden ze zakladatelů tekutinu přirovnává k šampaňskému. K 160. výročí si chutná voda nadělí dárek: Novou exkluzivní limitovanou edici své ikonické zelené lahve. Jejím autorem je legenda francouzského designu Philippe Starck!     Evropou zrovna kráčí […]
Tuberkulóza: Módní guru, zabiják i cestovka
„Má drahá, kořím se vaší alabastrové pleti i útlému pasu. Jste ztělesněním krásy,“ šeptá obdivně mladý muž. „Oh, děkuji,“ zašeptá dívka a vykašle do kapesníčku trochu krve. Má tak rozmanité symptomy, že až do 19. století nikdo netuší, že jde o jednu a tutéž nemoc. To mění svými objevy až francouzský lékař René Laënnec (1781–1826) […]
Fenomén jménem televize: Když se spojily film a rádio…
Televizi zná asi každý z nás. Však v dnešní době sledováním televize tráví svůj volný čas na 40 % Čechů a v průměru u ní stráví kolem čtyř hodin denně! Jaké ale byly její začátky? Kde se vzala a kam směřuje? A jaká jsou televizní nej? Pojďme se společně podívat na jeden z nejrozšířenějších fenoménu dnešní doby. Prvotním nápadem […]
Jak se rychle najíst? Kdy se konzervy a pytlíkové polévky staly levnou náhradou čerstvé stravy?
Vždycky není možné konzumovat čerstvou stravu, Někdy je prostě příliš velký spěch a musíte slupnout něco rychlého, nebo zkrátka není na vaření čas nebo chuť. V takovou chvíli přicházejí na řadu alternativy – instantní jídla nebo konzervy. Kde se vzaly?   Za prvními konzervami s jídlem stál Napoleon I. Bonaparte. Budoucí francouzský císař Napoleon I. Bonaparte (1769–1821) […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Proč jsem se nechala zlákat na seanci?
nejsemsama.cz
Proč jsem se nechala zlákat na seanci?
Byli jsme mladí a až příliš troufalí. Chtěli jsme si promluvit s duchy našich blízkých. Takovou zkušenost bych ale nikomu nedoporučovala. Tehdy mi bylo třináct let, když mi zemřela babička, kterou jsem měla velice ráda. Neměla jsem moc kamarádek, ráda jsem trávila čas sama. Ráda jsem si četla, malovala a vyšívala, vždy v klidu v tichosti domova. Ven jsem chodila
Do hlubin jeskyně Výpustek: Ukrývá největší krasové jezero u nás?
epochalnisvet.cz
Do hlubin jeskyně Výpustek: Ukrývá největší krasové jezero u nás?
Před badatelem Josefem Urbánkem leží právě dokončená mapa. Zakreslená je na ní také obří vodní plocha. Urbánek totiž ve 20. a 30. letech minulého století postupně prozkoumal záhadnou jeskyni Výpustek. Údajně v ní objevil také přírodní unikát. Po něm se ale úplně slehla zem. Existuje vůbec a může nás k němu mapa přivést?   Rozlehlými prostorami
Vytvořte si svou rustikální nádobu
panidomu.cz
Vytvořte si svou rustikální nádobu
Zahradní koryta a kamenné nádoby jsou dnes velmi módní. Ale trh je prakticky vyčerpaný a nedají se téměř sehnat. Udělejte si jejich imitaci, která je téměř k nerozeznání od originálu. Ozdobte se zahradu vlastnoručně vyrobenými nádobami z umělého kamene. Můžete si ho udělat sami. Z hmoty, které se říká hypertufa. A co víc, můžete si vymyslet, jaký bude
Koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře překonala nový milník
21stoleti.cz
Koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře překonala nový milník
V roce 2023 stoupla globální hladina oxidu uhličitého na 419 částic na milion, což je přibližně o 50 % více než před průmyslovou revolucí. To znamená, že ve vzduchu je zhruba o 50 procent více molekul
Zámek Vranov nad Dyjí: Rejdiště neklidných duchů?
enigmaplus.cz
Zámek Vranov nad Dyjí: Rejdiště neklidných duchů?
Zámek Vranov nad Dyjí, nacházející se na jihu Moravy nedaleko Vranovské přehrady, se může pochlubit velmi bohatou historií. Už okolo roku 1100 zde totiž údajně stával hrad, zmiňovaný rovněž v Kosmově
Bronislav Poloczek už neměl chuť žít
nasehvezdy.cz
Bronislav Poloczek už neměl chuť žít
Herec Bronislav Poloczek (†72) připomínal medvěda. Postavou i chováním. Dětství a mládí prožil Bronislav Poloczek (†72) ve Slezsku a mluvil stejně dobře polsky jako česky. Původně chtěl studovat př
Vnučka se moc trápila kvůli lásce
skutecnepribehy.cz
Vnučka se moc trápila kvůli lásce
Je jí už třicet, ale máma s ní jedná jako s malou. Zakazuje jí chlapce a hlídá ji na každém kroku. Pořád dělá scény a vnučka chřadne před očima. Moje dcera bývala pěkné kvítko. Už na základce chodila s dvacetiletým a později těch chlapů vystřídala nepočítaně. Když se konečně vdala, ulevilo se mi, ale ne na dlouho. Stala se z ní taková
4 neuskutečněné atentáty 2. světové války: Chtěli Britové zabít Hitlera podle románu?
historyplus.cz
4 neuskutečněné atentáty 2. světové války: Chtěli Britové zabít Hitlera podle románu?
Je to jedinečná šance, jak zlikvidovat prvního muže Třetí říše. Při svých pravidelných vycházkách po Obersalzbergu je totiž téměř nechráněn. Stačí vybrat vhodné stanoviště, zamířit a vystřelit. Pokud by britský odstřelovač přece jenom minul, jeho dva kolegové budou připraveni dokončit práci bazukou…   Usekni hadovi hlavu a vyřadíš celé tělo…Myšlenka s jasným poselstvím, že když
Mistrovský hodinář tvarů: Cartier odhaluje své novinky pro letošní rok
iluxus.cz
Mistrovský hodinář tvarů: Cartier odhaluje své novinky pro letošní rok
Cartier se vždy vyznačoval vytvářením jedinečných forem, od designu přes propracované siluety, které jsou na první pohled okamžitě rozpoznatelné. Hra s tvary, stírání hranic mezi skutečným a imaginárn
Opékané španělské papričky
tisicereceptu.cz
Opékané španělské papričky
Ve Španělsku se konzumují jako předkrm. Vy si je můžete vychutnat třeba jako přílohu k masu. Suroviny 250 g čestvých papriček Pimientos de Padrón hrubozrnná (uzená) sůl kvalitní olivový olej
Moderní rezidence u rovníku
rezidenceonline.cz
Moderní rezidence u rovníku
Rezidence vznikla v rovníkovém Ekvádoru. Betonová stavba rozvržená do tvaru písmene T působí přes svou masivní konstrukci příjemně svěžím, elegantním a odlehčeným dojmem. Tři podlaží, tři obytná kř
Archeopark Modrá: Jak to vypadalo v dobách Velkomoravské říše?
epochanacestach.cz
Archeopark Modrá: Jak to vypadalo v dobách Velkomoravské říše?
Jak to vypadalo v dobách Velkomoravské říše, o tom se můžeme přesvědčit jen kilometr od poutního areálu ve Velehradě, v Archeoskanzenu Modrá. Představuje opevněné sídliště z dob Velké Moravy vybudované na základě skutečných archeologických nálezů přímo ze zdejší lokality. Prostor je členěn do několika tematických celků. Fortifikační část se věnuje typům dobových opevnění od hradeb ze dřeva a