Domů     Papež a nacismus: Souhlasil Svatý otec Pius XII. s likvidací Židů?
Papež a nacismus: Souhlasil Svatý otec Pius XII. s likvidací Židů?
26.10.2019

Už 6. března 1939, čtvrtý den po zvolení nechává nový papež Pius XII. poslat Hitlerovi prohlášení, ve kterém ho ujišťuje, že „jsme i nadále oddáni duchovnímu blahu německého lidu svěřenému Vašemu vedení.“ K němu na oplátku putuje „nejvřelejší blahopřání od vůdce a vlády.“

„Proč po tom všem, co se v Německu děje, ještě udržujete s tou zemí diplomatické styky? Jak si vůbec německý velvyslanec vás dovolí žádat o audienci?“ kroutí nechápavě hlavou někteří kardinálové nad počínáním nového papeže.

„Musím se k Hitlerovi chovat přátelsky,“ namítá ale Pius XI. (1876 – 1958). „Bylo by jednoduché odmítnout jednání. Ale víte, jaké ústupky by nás stálo rozhovory znovu navázat?“ odporuje jim papež. Věří, že u jednacího stolu dokáže víc, než kdyby režim jednoduše odsoudil.

20. července 1933 byl mezi Německou říší a Svatou stolicí v Římě podepsán říšský konkordát, který poprvé v historii upravuje vztahy katolické církve ke státu pro celou Německou říši. Vicekancléř Franz von Papen, (2. zleva), státní tajemník Eugenio Pacelli (busdoucí papež Pius XII.).
20. července 1933 byl mezi Německou říší a Svatou stolicí v Římě podepsán říšský konkordát, který poprvé v historii upravuje vztahy katolické církve ke státu pro celou Německou říši. Vicekancléř Franz von Papen, (2. zleva), státní tajemník Eugenio Pacelli (busdoucí papež Pius XII.).

Konference se nekoná

Když vidí, jak se nad Evropou stahují válečná mračna, snaží se zorganizovat mírovou konferenci ve své režii.

V okamžiku, kdy Adolf Hitler (1889 – 1945) v březnu 1939 požaduje koridor do polského města Gdaňsk, vycítí příležitost, jak zasáhnout do dění.

„Polsko by se mohlo podvolit požadavku Německa,“ předpokládá Pius XII. Sází na svůj vliv u silně katolických Poláků, a když má volit mezi mírem a válkou je ochoten gdaňský koridor obětovat. Sám se tak staví do role papeže, který rozhoduje o světských otázkách.

Papežský nuncius v Berlíně Cesare Orsenigo (1873 – 1946) ale po jednání s Hitlerem říká, že „pokud se Polsko uklidní a bude mlčet, aniž by prozatím v nějakém bodě ustoupilo, nebude záminka pro válku“. Pius XII. proto od své myšlenky uspořádat konferenci 10. května 1939 ustupuje.

Papežský nuncius Cesare Orsenigo si po jednání s Hitlerem a Ribbentropem myslí, že k válce nedojde.
Papežský nuncius Cesare Orsenigo si po jednání s Hitlerem a Ribbentropem myslí, že k válce nedojde.

Rozhodné slovo chybí

Když 1. září 1939 napadne Hitler Polsko, Svatý otec opět mlčí. 21. září 1939 přijme sice polského velvyslance ve Vatikánu kardinála Augusta Hlonda (1881–1948), vyslechne ho, ale nevysloví Polsku žádnou podporu.

Nespokojenost s jeho opatrnou politikou roste. Ozývají se i protihitlerovsky naladěné mocnosti.

Francouzský ministerský předseda Édouard Daladier (1884–1970) tvrdí v telegramu francouzskému vyslanci ve Vatikánu, že papežovo mlčení znamená souhlas.

Hlava církve se k dění vyjádří až encyklikou (papežský list určený věřícím na celém světě – pozn. red.) nazvanou „Temnota nad zemí“ z 20. října 1939, kde ovšem pečlivě volí slova.

Ani Francie, ani Velká Británie se přes veškerou snahu rozhodného slova od papeže nedočkají.

Hitler se vrcholnými představiteli katolické církve setkával a sliboval, že církev nechá na pokoji.
Hitler se vrcholnými představiteli katolické církve setkával a sliboval, že církev nechá na pokoji.

Nejodvážnější projev

Jakmile Hitler napadne 22. června 1941 Sovětský svaz, ten se zařazuje na válečnou stranu po bok Velké Británie a Francie.

Podporou Spojenců a otevřeného odsouzení Hitlera by se papež dostal do situace, kdy by mohl mlčky tolerovat komunismus, a to mu není po chuti. Má zkušenosti z roku 1919, kdy mu v mnichovské nunciatuře mířily pušky sovětských revolučních gardistů na hlavu.

Přesto cítí nacismus jako větší ohrožení. „Nebezpečí komunismu existuje, ale v této době je nebezpečí nacismu vážnější.

Chtějí zničit církev, rozšlápnout ji jako žábu,“ svěřuje se jednomu z jezuitů v roce 1942. V uších mu nejspíš ještě zní Hitlerovo prohlášení z prosince 1941: „Válka skončí a já považuji za svůj poslední úkol skoncovat s problémem církve.

Teprve pak bude německý národ v naprostém bezpečí“. I když ale má Pius XII. zprávy o „konečném řešení“ židovské otázky, k velké nelibosti Spojenců mlčí.

Navzdory tomu, že seřadiště, odkud římští Židé putují do koncentračních táborů, je hned za vatikánskými zdmi.

Teprve 24. prosince 1942 přednese rozhlasový projev, ve kterém mluví o „stovkách a tisících, kteří bez vlastní viny, někdy pouze pro svoji národní nebo rasovou příslušnost, jsou odsouzeni k smrti nebo postupnému vyhlazení“. Otevřenému odsouzení nacismu se ale opět vyhnul.

Svatý otec Pius XII. v otázce Židů sázel spíše na zákulisní jednání než otevřenou válku s nacisty.
Svatý otec Pius XII. v otázce Židů sázel spíše na zákulisní jednání než otevřenou válku s nacisty.

Tajná diplomacie

Kontroverzní papež Pius XII. se snažil během války získat více pomocí tajné diplomacie než v otevřeném konfliktu s Hitlerem.

Ačkoli vraždění Židů nikdy neodsoudil, někteří židovští autoři uvádějí, že díky obratné zákulisní diplomacii se mu podařilo ušetřit několik tisíc židovských životů. Židovský diplomat Pinchas Lapide (1922–1997) mluví dokonce o 850 tisících Židů.

Princip neutrality se snažil dodržovat i zřejmě i kvůli zkušenostem Vatikánu z první světové války, kdy mírová iniciativa Svatého stolce pohořela. Chtěl proto hlavně za všech okolností chránit katolíky, ať už stojí na polské nebo německé straně.

Po skončení 2. světové války přetrvává jeho odpor ke komunismu, který vyvrcholí v červnu 1949, kdy dekretem exkomunikuje z církve všechny členy komunistických stran. Až do své smrti v roce 1958 se snaží hájit mír.

Wikimedia Commons, Bundesarchiv
Související články
Historie
Slavný Bedřich Hrozný získal profesuru až na třetí pokus
V červnu 1905 se Bedřich Hrozný stává docentem a do světa velké vědy se uvede přednáškou O babylónském eposu o stvoření světa. Finančně mu to ale nic nepřinese. Bádáním ani přednáškovou činností se Bedřich Hrozný (1879‒1952) neuživí. Naštěstí stále pracuje jako univerzitní knihovník, a proto může požádat o ruku svoji vyvolenou Vlastu Procházkovou (1888‒1959), aniž […]
Historie
Starořecký běžec Koroibos vyzrál na boha
Slunce pálí a nebe je bez mráčku. Vyvolávač ve městě Olympii na západě Peloponéského poloostrova vyzývá závodníky, aby se dostavili na startovní čáru, vymezenou pruhem kamenných desek. Místní aristokrat jménem Koroibos z Elidy se mezi mládeží ze vznešených rodin rozhodně neztratí. Na své vypracované a sluncem osmahlé tělo může být pyšný. Stadion se závodní dráhou o […]
Historie
Starověké olympijské hry: Na přehlídku naháčů ženy nesměly
Davy lidí se tísní v řecké Olympii. Každý chce vidět svého favorita. Kohosi tam vykuřují – za chvíli bude dotyčný obětovat bohům, a tak musí projít touto očistou. Zeus, Hestia i další bohové dostanou, co jim náleží, aby sportovní slavnost nic nenarušilo. Přichází na řadu shromáždění v búleuterionu, řídícím domě her, jakési radnici. Závodníci tu […]
Historie
Proč Klement Gottwald zkazil slavnému vědci pohřeb?
„Tatínek byl sice velice přísný, než to vedlo nás jen k nejpřesnějšímu konání povinností za všech okolností,“ vzpomíná prvorozený Bedřich Hrozný na otce. Matku pak líčí jako ženu „neskonalé dobroty a nejúplnějšího porozumění pro mé snahy“. „Zapíšu se i na filozofii,“ rozhodne se maturant Bedřich Hrozný roku 1897 ve Vídni. Rychle ale zjistí, že stihnout […]
reklama
lifestyle
Jak se vyhnout úrazům při sportování?
Ročně si Češi přivodí téměř dva miliony úrazů, každý pátý se přitom stane při sportu. Zejména v letních měsících se ordinace lékařů plní lidmi, kteří si přivodili zranění při typicky letních sportech, jakými jsou cyklistika, in-line bruslení a běh, u dětí pak ještě skákání na trampolíně. Jak jim předejít? Podle Českého statistického úřadu se sportu pravidelně […]
Courtney Love: Život napěchovaný drogami a alkoholem
Výrazné rudé rty, blond vlasy, hubená rozevlátá postava. Nepřehlédnutelná rockerka Courtney Love si v průběhu svého života vyslouží pověst „nejkontroverznější ženy historie rockové hudby“, aspoň podle magazínu Rolling Stone. Za co si toto označení vysloužila? Z problémové muzikantky, pocházející ze svobodného prostředí hippies, se do dnešních dní vyvinula potížemi ošlehaná osobnost, které dal život nejednu […]
Civilizační choroby útočí, braňte se!
Moderní styl života s sebou nese pohodlí, ovšem také strašáky v podobě civilizačních nemocí. Nadbytek jídla, všudypřítomný stres, nedostatek pohybu a znečištěné životní prostředí s sebou přinášejí takzvané nemoci z nadbytku, které mají na svědomí více než 70 % ročních světových úmrtí. Které civilizační nemoci vás ohrožují a jak se jim bránit? Podle zprávy Světové zdravotnické organizace stojí civilizační […]
Tragédie kolem Aaliyah Dany Haughtonové
V srpnu 2001 skončila rychlá a slibná kariéra R&B hvězdy Aaliyah tragickou leteckou nehodou. S ní zahynuli i další lidé, kteří jí byli nejbližší. Jak se události vyvíjely od posledního natáčení na Bahamách až po fatální chvíli, která změnila životy mnoha. Narodila se v Brooklynu a o pozdvižení se postarala hned poté, co spatřila světlo světa. […]
věda a technika
Jak se měří inteligence: Dá se spočítat genialita?
Inteligence je základem pro myšlení, učení i přizpůsobivost a určuje, jak jsme v tomto ohledu výkonní. Ačkoliv by se mohlo zdát, že něco takového je obtížně měřitelné, lidstvo se o to už nějakou dobu se střídavými úspěchy pokouší. V druhé polovině 19. století psychologové věřili, že existuje přímá souvislost mezi velikostí lebky a inteligencí. To zpopularizovalo kraniometrii, […]
Biospehere 2: Lidský skleník skončí fiaskem!
Slunce pomalu prostupuje skleněnými tabulkami. Výzkumníci jako každé ráno vstanou a zkontrolují hodnoty, jenže dnes je něco jinak. Prostorem zazní hlas jejich šéfa, poté jsou konečně volní. Po dvou letech vyjdou na čerstvý vzduch! Uprostřed arizonské pouště stojí několik futuristicky vyhlížejících staveb, které by se hodily do filmu z daleké budoucnosti. Jde však o pomník nepovedeného […]
Strom života chrání naše zdraví
Jak se účinně bránit před všudypřítomnými civilizačními chorobami? Například synergií adaptogenních bylin, která je základem regeneračních doplňků stravy, nazvaných Strom života. Ty vznikly podle receptů renomovaného léčitele Bohuslava Větrovského. Strom života vychází ze čtyř základních duchovních směrů a principů. „Při sestavování vzorců bylin jsme se rozhodli, že budeme vycházet ze čtyř směrů vnímání přírody,“ vysvětluje […]
Mobilní telefon není jen zdroj zábavy, ale i užitečný pomocník
Mobilní telefon se stal nejpoužívanějším nástrojem, který bereme do rukou. Předstihl nejen nůž, kapesní zrcátko nebo příbor, ale také tužku a cigaretu. Vedle zábavy a prokrastinování při sledování sociálních sítí se však může stát i užitečným pomocníkem a bezpečnostním nástrojem. Chytrý mobilní telefon je počítačem, který se nám vejde do dlaně. Pro jeho zabezpečení tak […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Pilaf s rajčaty
tisicereceptu.cz
Pilaf s rajčaty
Pilaf je pokrm z rýže, do něhož lze použít různé druhy masa i zeleniny. Skvěle chutná i s indiánskou rýží. Ingredience na 4 porce 400 g jasmínové rýže 2 cibule 2 konzervy loupaných rajčat oli
Tajemství kamenných bran v Saúdské Arábii: Šlo o vstupy do pekla?
enigmaplus.cz
Tajemství kamenných bran v Saúdské Arábii: Šlo o vstupy do pekla?
V posledních letech se ukazuje, že naše planeta stále ukrývá mnohá tajemství. Před časem například vyšlo najevo, že v poušti na území Saúdské Arábie leží stovky záhadných kamenných útvarů z dávné minu
Přemožené kočky decimují australskou faunu
21stoleti.cz
Přemožené kočky decimují australskou faunu
Pro řadu lidí je symbolem roztomilosti. Ale i to předoucí klubíčko pořád zůstává šelmou. A to takovou, že dokáže rozvrátit celé ekosystémy. Kočka domácí, domestikovaná forma kočky plavé, člověka dopr
Otec atomové bomby přitahoval ženy jako magnet
historyplus.cz
Otec atomové bomby přitahoval ženy jako magnet
Profesor americké literatury John Tatlock se už drahnou dobu marně snaží dozvonit na svoji dceru Jean. Renomovaná psychiatrička po dlouhá léta udržuje komplikovaný vztah se světově proslulým fyzikem Robertem Oppenheimerem. Protože trpí depresemi, vleze její otec záhy do bytu oknem. Bojí se, že by si Jean mohla sáhnout na život… Pouštní krajinu Nového Mexika ozáří
Jak na to: Nalíčené oči i k vodě
nejsemsama.cz
Jak na to: Nalíčené oči i k vodě
Velmi svůdné a času, horku a vodě odolávající líčení vykouzlíte pomocí konturovací tužky. Jdeme na to! Připravte si podklad. Na pohyblivé oční víčko naneste bázi pro oční stíny, můžete také použít trochu korektoru nebo béžový oční stín. Díky tomu se vytvořené líčení ani nehne. Použijte konturovací tužku Čím ostřejší tužka, tím lépe se s ní pracuje. Barvu si
Kdo postavil jávský chrám Borobudur?
epochalnisvet.cz
Kdo postavil jávský chrám Borobudur?
Byl vztyčen uprostřed džungle na ostrově Jáva, a to zhruba před 1200 lety. Kým, to dodnes zůstává záhadou. V době, kdy kamenný skvost Borobudur vznikl, zde totiž žila kultura, která i velké stavby pokrývala jen palmovými listy… Několik dlouhých staletí je Borobudur zcela zapomenutý a skrytý lidským očím. Chátrající kamenný kolos vyrve ze spárů bující
Uteče jí Jeřábek za mladší ženou?
nasehvezdy.cz
Uteče jí Jeřábek za mladší ženou?
Sblížící se padesátkou má herec Tomáš Jeřábek (49) ze seriálu Jedna rodina obavy, že už nikdy nesbalí žádnou mladou kočku. Že by to ještě na poslední chvíli zkusil? Toho se bojí hlavně jeho žena Ha
Benátská! S Impulsem oslaví svojí třetí dekádu třemi velkými S: Scooter, Suzi Quatro & Slade
epochanacestach.cz
Benátská! S Impulsem oslaví svojí třetí dekádu třemi velkými S: Scooter, Suzi Quatro & Slade
Poslední červencový víkend je pro milovníky hudby již neodmyslitelně spjatý s festivalem Benátská! s Impulsem. Ten se od svého vzniku, kdy měl pódium sestavené z lešení a aparaturu přivázanou ke stožárům veřejného osvětlení, etabloval mezi tuzemskou špičku. Letos slaví 30 let. Mezi gratulanty nebudou chybět ani zahraniční ikony Scooter, Suzi Quatro a Slade, kteří mají
Vždycky můžete začít milovat
skutecnepribehy.cz
Vždycky můžete začít milovat
Miluji milostné příběhy. Vždy mi připadaly vzrušující. Proč? Možná jsem sama žila nudný život. Do jisté doby. Je to vlastně smutné, když překročíte padesátku, máte pocit, že roky žijete vedle nesprávného muže a čekáte na rozuzlení, které se děje v telenovelách. Na dnešní poměry jsem se vdávala brzy. Podle zvyklostí za minulého režimu. Bylo mi 25 let,
Moderní obývací pokoj
rezidenceonline.cz
Moderní obývací pokoj
Text: Alena Müllerová Foto: Archiv firem
Nový Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+: více agility pro závodní tratě
iluxus.cz
Nový Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+: více agility pro závodní tratě
Společnost Mercedes-AMG představila na automobilové slavnosti Goodwood Festival of Speed nejnovější přírůstek do rodiny supersportovních vozů AMG GT – nový Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+. Novinka se z
Batikovaná trička jsou zase v módě. Jak si je vyrobit?
panidomu.cz
Batikovaná trička jsou zase v módě. Jak si je vyrobit?
Moderní vzor a ještě batikovaný. Jak si jej vyrobit? Triko nejprve vhodným způsobem poskládáte, sklady převážete provázkem, polijete textilními barvami a pak zafixujete. A to je celé. S příčným pruhem Pomůcky: provázek (gumičky), injekční stříkačka (nebo nosatá láhev), molitanový štětec, mikrotenový sáček, krejčovská křída barevná, zakrývací folie Pomocná chemie: krystalická soda, chlorový čistič, sirnatan sodný