Domů     Nejloupeživější piráti všech dob: Kdo si nejvíc nahrabal?
Nejloupeživější piráti všech dob: Kdo si nejvíc nahrabal?
23.1.2019

Skuteční piráti nemívali dřevěnou nohu, na rameni jim neseděl papoušek, ani si neukrývali truhly s poklady. I tak to ale byli krutí a nemilosrdní muži, jejichž hlavním cílem bylo nakrást si co nejvíc. Někteří dokonce, takzvaní korzáři, se souhlasem panovníka. Kteří piráti v dějinách byli nejbohatší?

Největšího rozmachu dosáhlo pirátství během 16. až 18. století, kdy Evropa dobývala a drancovala Nový svět.

Piráti si dobře spočítali, že je mnohem jednodušší okrádat španělské lodě, plné zlata, stříbra a otroků, které se vracejí z Ameriky, než se snažit o dobytí těchto území.

Okrást Španěly, kteří se na amerických indiánech dopouštěli genocidy, jim ani nepřipadalo jako ten nejhorší zločin na světě. Být pirátem však nebylo snadné. Aby mohli okrádat velké zaoceánské lodě, potřebovali početnou posádku. Také udržování lodi něco stálo.

Ale jednou za čas se pirátům dostalo satisfakce v podobě obří kořisti. Kterým se dařilo nejlépe?

10. místo: Edward Teach (16801718), zvaný Černovous

jmění: 284 mld. Kč

Černovous byl známý anglický pirát, který působil ve zlaté éře pirátství na začátku 18. století v Karibiku. Byl to inteligentní a společenský muž s přirozenou autoritou. Hrůzné zvěsti o své osobě nechával kolovat schválně, aby se ho lidé báli.

Jeho poznávacím znakem byl hustý černý plnovous, který si splétal stuhami. Ve vlasech prý nosil hořící doutnáky a ozbrojený chodil šesti pistolemi a dvěma šavlemi.

Zmocnil se francouzské otrokářské lodi La Concorde, kterou přejmenoval na Pomstu královny Anny, vybavil ji 40 děly a udělal z ní svou vlajkovou loď.

Na konci května 1718 zablokovala jeho flotila vjezd do přístavu Charleston v Jižní Karolíně a drancovala všechny připlouvající lodě.

V listopadu téhož roku ho v zátoce u ostrova Ocracoke v Severní Karolíně objevil poručík Robert Maynard (1684-1751) a zaútočil na něj. Černovous se snažil uprchnout, ale byl zabit.

Britská vláda se jej natolik bála, že mu několikrát nabídla milost, pokud se stane spořádaným občanem.
Britská vláda se jej natolik bála, že mu několikrát nabídla milost, pokud se stane spořádaným občanem.

9. místo: John Halsey (16621708)

jmění: 295 mld. Kč

Halsey se narodil v Bostonu, ale mezi roky 1704 až 1705 sloužil jako privatýr neboli korzár pro Britské království. To znamená, že mohl s povolením panovnice na základě tzv. kaperského listu zajímat obchodní lodě, které patřily nepřátelským státům.

Aktivní byl především v Atlantském a Indickém oceánu. Když mu vypršelo oprávnění k privatýrství, stal se pirátem. Usadil se na Madagaskaru, odkud podnikal loupeživé výpady.

V Rudém moři číhal na lodě s pokladem, které náležely Mogulské říši (na území dnešní Indie). V roce 1707 zde napadl také pětici britských válečných lodí. Dvě největší přiměl k útěku a dvě ze zbývajících zabavil včetně nákladu cenností.

Během návratu na Madagaskar byla jeho flotila prakticky zničena hurikánem, Halsey sám krátce nato zemřel.

Když v roce 1707 odmítl napadnout holandskou loď, zbavila ho jeho posádka velení.
Když v roce 1707 odmítl napadnout holandskou loď, zbavila ho jeho posádka velení.

8. místo: Kapitán (Henry) Morgan (16351688)

jmění: 295 mld. Kč

Morgan pocházel z Walesu, do Karibiku se dostal v 50. letech 17. století. Od roku 1654 zde hořel konflikt o kolonie mezi Anglii a Španělskem, který započal dobytím Jamajky Angličany. Anglie proto najímala tzv.

bukanýry (korzáry), kteří měli napadat Španěly.  Kapitán Morgan obsadil španělská města Puerto Principe (dnes Camagüey na Kubě), Porto Bello (v Panamě) a v roce 1671 také Cuidad de Panama.

Problémem bylo, že v roce 1670 byl v Madridu podepsán mír mezi Španělskem a Anglií, kdy Španělé uznali anglické državy v Karibiku. Morganovo dobytí Panamy tak bylo protiprávní a dostal se za něj až před anglický soud.

Jeho bohatství a věhlas mu však zajistily beztrestnost. Místo šibenice byl povýšen do šlechtického stavu a v roce 1674 poslán do Port Royal (hlavní město) jako zástupce guvernéra ostrova Jamajky.

Ve funkci setrval až do roku 1682. O šest let později zemřel, pravděpodobně na následky těžkého pití.

Je po něm pojmenován jamajský rum Captain Morgan.
Je po něm pojmenován jamajský rum Captain Morgan.

7. místo: Thomas White (zemřel 1708)

jmění: 364 mld. Kč

Anglický pirát, který úřadoval hlavně v Karibiku a Indickém oceánu. Kapitánem byl jen krátce, zato sloužil pod mnoha významnými piráty, jakými byli George Booth, John Bowen, John Halsey nebo Nathaniel North.

Do Karibiku se dostal na obchodní lodi Marigold, která roku 1698 padla do rukou francouzských, později anglických pirátů, vedených Johnem Bowenem. White se ale odmítal pirátem stát, na lodi proto sloužil jako otrok.

Později se dobrovolně připojil ke skupině piráta Thomase Howarda a stal se kormidelníkem. V roce 1703 plul tzv.

Pirátským okruhem, což byla oblíbená pirátská trasa, vedoucí ze západního Atlantiku (Bermudy, Nassau, New York) podél jihovýchodního pobřeží Afriky, často kolem Madeiry, přes Mys Dobré naděje a Mozambický kanál na Madagaskar.

V roce 1704 se stal kapitánem vlastní lodi a napadal obchodní lodě v Rudém moři. V roce 1708 zemřel na Madagaskaru na následky alkoholismu a možná i tropickou nemoc.

Posledním přáním Thomase Whitea bylo, aby byl jeho syn převezen do Anglie kvůli vzdělání, k čemuž došlo.
Posledním přáním Thomase Whitea bylo, aby byl jeho syn převezen do Anglie kvůli vzdělání, k čemuž došlo.

6. místo: Jean Fleury (zemřel 1527)

jmění: 717 mld. Kč

Fleury se narodil ve francouzské Normandii a sloužil jako námořní důstojník, později jako korzár. Své schopnosti prokázal už během tzv.

čtyřleté války (1521–1526) mezi francouzským králem Františkem I. (1494–1547) a španělským králem a římským císařem Karlem V. (1500–1558). Na moři operoval s pouhou stovkou mužů asi 2000 km od pevniny.

Když v roce 1522 spatřil mezi Azory a Mysem sv. Vincenta tři španělské lodě, rozhodl se na ně zaútočit. Nemohl tušit, že se jedná o galeony převážející zlatý poklad, který získal Hernán Cortés (1485–1547) při dobytí Mexika. Fleurymu se podařilo získat dvě z těchto lodí.

Téhož roku se zmocnil také lodi plující ze Santo Dominga, který převážela zlato, perly, cukr a hovězí kůže.

Ačkoliv Španělé posílili eskortu všech svých lodí, vracejících se z Nového Světa, počin Jeana Fleuryho povzbudil nejen francouzské korzáry, ale i piráty z dalších zemí, aby napadali tyto lodě.

Byl zajat, souzen za pirátství, a nakonec v roce 1527 oběšen ve španělském Toledu.
Byl zajat, souzen za pirátství, a nakonec v roce 1527 oběšen ve španělském Toledu.

5. místo: Bartholomew Roberts neboli Černý Bart (16821722)

jmění: 728 mld. Kč 

Rodné jméno tohoto velšského piráta znělo John Roberts. Na moře se dostal už ve třinácti letech. Zajímavé ovšem je, že nikdy neholdoval alkoholu, naopak byl absolutním abstinentem a své posádce například ani nedovoloval hazardní hry na palubě.

Rád se hezky oblékal a potrpěl si i na šperky. Ve době zlatého věku pirátství, tedy mezi roky 1650 až 1730, přepadl nejvíce lodí ze všech, traduje se, že jich bylo 470. V Atlantiku útočil na lodě plující z Ameriky a západní Afriky.

Zemřel, když byla jeho flotila napadena kapitánem Chalonerem Oglem a jeho lidmi, hlavně kvůli opilosti své vlastní posádky. Jeho tělo bylo vhozeno do moře, většina posádky uvězněna, nebo prodána do otroctví.

Informace o jeho životě pocházejí z knihy Obecná historie pirátství námořního kapitána Charlese Johnsona, což je možná pseudonym Daniela Defoa, autora Robinsona Crusoa.
Informace o jeho životě pocházejí z knihy Obecná historie pirátství námořního kapitána Charlese Johnsona, což je možná pseudonym Daniela Defoa, autora Robinsona Crusoa.

4. místo: John Bowen (zemřel 1704)

jmění: 910 mld. Kč

John Bowen, přezdívaný Johnny Boy, se narodil na Bermudách.

Poté, co se definitivně rozhodl pro pirátství, se připojil ke kapitánu Readovi a později ke Georgi Boothovi, pod kterým sloužil na lodi Speaker (původně otrokářská loď, kterou získali) až do jeho smrti v roce 1700. Poté se stal kapitánem Speakeru a útočil na lodě Východoindické společnosti.

V roce 1702 se spojil s Thomasem Howardem a společně napadli dvě indické lodě v Rudém moři. Tu větší si ponechali a přejmenovali ji na Defiant. Bowen si za 4 roky pirátství vydělal dost, chtěl s tím proto skoncovat a usadit se na Madagaskaru.

To už ale nestihl, v roce 1704 zemřel na nespecifickou chorobu zažívacího traktu na ostrově Bourbon (dnešní Reunion) v Indickém oceánu.

Po něm velel Defiantu další známý pirát Nathaniel North.
Po něm velel Defiantu další známý pirát Nathaniel North.

3. místo: Thomas Tew (16491695)

jmění: 2 343 mld. Kč

Tew se pyšnil přezdívkou pirát z Rhode Islandu, ačkoliv není jisté, kde přesně se narodil. V roce 1692 získal kaperský list od guvernéra Bermud, kde v tu dobu žil. Byl pověřen zničením francouzské továrny v africké Gambii.

Zanedlouho po opuštění Bermud se Tew otázal svých mužů, zda se nechtějí stát piráty. Oni souhlasili. Tew se stal průkopníkem tzv. Pirátského okruhu, který po něm zopakovala řada dalších pirátů.

V roce 1693 se jim v Rudém moři podařilo zmocnit obří arabské plachetnice (dhau), plující z Indie do Otomanské říše i pokladu na její palubě. Tew se vrátil do Ameriky. V roce 1694 získal další kaperský list a vydal se na druhou výpravu.

V Rudém moři narazil na konvoj 25 lodí Mogulské říše, který se svými lidmi napadl. Za svoji opovážlivost zaplatil životem, zasáhl ho výstřel z kanonu.

Jeho osobní značkou byla černá vlajka a na ní bílá paže, třímající šavli.
Jeho osobní značkou byla černá vlajka a na ní bílá paže, třímající šavli.

2. místo: Sir Francis Drake (15401596)

jmění: 2 616 mld. Kč

Francis Drake byl anglický korzár, viceadmirál a mořeplavec. V letech 1570 až 1571 se plavil v karibské oblasti. Všiml si slabého místa v Panamské šíji a roku 1573 dobyl zdejší přístav. Do Anglie se vrátil jako boháč.

Královna Alžběta I. ho učinila velitelem plavby kolem světa. Na cestu se vydal v roce 1577 s pěti loďmi, do vod Tichého oceánu ale doplul jen s jednou. Vydal se na sever podél západního pobřeží Jižní Ameriky a jako první Evropan se dostal až k Vancouveru.

V roce 1580 se vrátil do anglického Plymouthu s lodí plnou španělského bohatství. Královna jeho dary přijala a Drakea pasovala na rytíře. V roce 1585 opět zamířil do Karibiku.

Připlul ke zdejšímu nejbohatšímu městu Santo Domingu, symbolu španělské nadvlády v této oblasti, které napadl z pevniny a získal ho bez boje. Poté vyplenil několik dalších míst a roku 1586 se vrátil jako hrdina do Plymouthu.

V boji proti Španělům se zasadil ještě jednou, a to v roce 1588, kdy v bitvě u Gravelines odrazil útok španělské flotily. Jeho poslední expedice vedla opět do Karibiku. Nakazil se však při ní úplavicí a zemřel poblíž města Portobelo v dnešní Panamě.

Španělé jej nenáviděli a přezdívali mu El Draque.
Španělé jej nenáviděli a přezdívali mu El Draque.

1. místo: Samuel Bellamy alias Černý Sam (16891717)

jmění: 2 730 mld. Kč

I když se tento Angličan věnoval pirátství pouze jediný rok, stal se nejbohatším pirátem.  Byl vysoký, silný a měl dobré způsoby. Rád se hezky oblékal.

Později získal přezdívku Černý Sam, a to kvůli svým černým vlasům, které si stahoval stuhou, aby tak vyjádřil svůj nesouhlas s tehdejší módou napudrovaných bílých paruk. Svoji posádku vedl značně demokraticky, přezdívali mu Robin Hood moří.

Soucit měl i se zajatci z celkem 53 napadených lodí. V roce 1715 se z Anglie dostal na Cape Cod v americkém Massachusetts, o rok později se vydal hledat ztracené poklady. Nebyl úspěšný, proto se připojil k posádce pirátské lodi Marianne.

Protože ale její kapitán odmítal napadat lodě ze své domoviny, byl zbaven velení a nahrazen Bellamym. Tomu se záhy podařilo získat ještě loď Sultanu. Strategie byla jasná. Vlajková loď byla dobře vyzbrojená, rychlá a vhodná k pronásledování.

Díky této taktice se mu roku 1716 podařilo získat Whydah Gally, otrokářskou loď naloženou nejrůznějšími poklady. Bohužel v dubnu 1717 jej překvapila u pobřeží Cape Cod bouře, jejímž následkem se loď potopila se všemi muži na palubě.

V roce 1984 bylo oznámeno nalezení vraku lodi Whydah Gally Barrym Cliffordem. Ten později založil muzeum, věnované Černému Samovi.
V roce 1984 bylo oznámeno nalezení vraku lodi Whydah Gally Barrym Cliffordem. Ten později založil muzeum, věnované Černému Samovi.
Foto: Shutterstock.com, wikimedia.org
Související články
Historie
Synové hor Hanč a Vrbata: Tragédie v ledovém pekle
Lyžařský závod v roce 1913 zaplatí životy dva výborní sportovci a sokolové, Hanč a Vrbata. Zatímco jeden možná přeceňuje síly, nebo jenom přeslechne volání po přerušení závodu kvůli nepřízni počasí, druhý se ho snaží zachránit. Kvůli mlze a chybějícímu oblečení ale nakonec zahynou oba.   Bohumil Hanč je sportovec, lyžař a běžec na lyžích. V […]
Historie
Volant patří první dámě Haně Benešové
„Řídit budu já,“ prohlásí sebevědomě emancipovaná první dáma Hana Benešová a její manžel Edvard Beneš poslušně usedne na místo spolujezdce. Nezávislá žena Hana Benešová (1885–1974), která je ale zároveň pro svého muže prezidenta Edvarda Beneše (1884–1948) obrovskou oporou, si řidičský průkaz sice udělala až ve svých 50 letech, ale autům zcela propadá. V roce 1937 […]
Historie
Hagia Sofia: Byzantský klenot i důvod ke sporům
Rozměry symbolu Istanbulu s nepřehlédnutelnou kopulí by byly impozantní i pro jakoukoliv moderní stavbu. Ty však obsahují ocelové prvky, které ikonická Hagia Sophia rozhodně nemá. Co však má, jsou pohnuté osudy: byl to křesťanský chrám, mešita, muzeum a nově je opět mešitou. A to budí vášně! Hagia Sofia, tedy Chrám Boží moudrosti, okrašluje turecký Istanbul […]
Historie
Benešovy dekrety: Ostře sledované zákony
Ač se to tak ze zpráv v tisku může zdát, Benešovy dekrety nejsou o vyhánění Němců, nejsou legalizací pomsty a už vůbec nejsou dílem jednoho muže. Prezidentské dekrety, označované jako Benešovy, jsou právní normy vydávané exilovou vládou během druhé světové války a krátce po jejím skončení. Přestože většina jich už dávno ztratila platnost, stále budí […]
reklama
svět zločinu
Osud Kevina Spacey a jejho šance na očištění
Na začátku letošního dubna se právník filmového producenta Harveyho Weinsteina odvolává proti odsouzení svého klienta. Ne, to není žádný apríl. Soudci prý závažně pochybili a upřeli nejviditelnější tváři celosvětové kauzy MeToo právo na spravedlivý proces.   Dle mnohých předem prohranou „válku“ se producent snaží zvrátit drobnými vítěznými bitvami. Jeho pověst už je ale dávno zničená. […]
Woody Allen: Stín obvinění ze zneužití v životě slavného režiséra
Woody Allen, uznávaný hollywoodský režisér a scenárista, čelí vážným obviněním z obtěžování a zneužití své adoptivní dcery Dylan. Přestože byl v roce 1993 zproštěn obvinění po vyšetřování, která nenašla dostatek důkazů pro trestní stíhání, v průběhu let se kauza znovu a znovu otevírala. Allenova dřívější aféra se Soon-Yi, také adoptivní dcerou jeho bývalé partnerky Mii […]
Robert Downey Jr.: Rok a půl v base a hollywoodský splněný sen
Příběh Roberta Downeyho Jr. je dokonalým příkladem toho, jak se z temnoty může vzejít k světlu. Jeho boj s drogovou závislostí nebyl snadný, ale nakonec se stal jednou z největších hvězd Hollywoodu. Robert Downey Jr. je dnes známým jménem v Hollywoodu, ale jeho cesta k úspěchu byla plná peripetií a bojů s drogovou závislostí. Přestože […]
Bill Cosby: Propuštění z vězení po procesních chybách
Bill Cosby, někdejší hvězda americké televize, byl v červenci 2021 propuštěn z vězení kvůli procesním chybám, které vedly k jeho odsouzení v roce 2018 za sexuální napadení. Tento krok vyvolal šok mezi více než šedesáti ženami, které ho obvinily ze sexuálního obtěžování. Přestože byl Cosby odsouzen za zdrogování a znásilnění Andrey Constandové, verdikt byl zrušen, […]
lifestyle
Slavní milenci Marilyn Monroe: Brando s ní podvede dvě manželky!
Je dříč, kterému hází klacky pod nohy značně kolísavý zdravotní stav. Hledá lásku, je citlivá, ale osud ji zrovna dvakrát nepřeje. Kdo ze slavných měl (prý) to štěstí, že mu kráska projevila svou přízeň, aniž by se to příliš vědělo?    Slavný americký herec a režisér Marlon Brando (1924–2004) se nechá slyšet, že „s Marilyn […]
Tragédie Petra Lébla: Život ukončí v divadelním provazišti
Jak se vypořádat s koncem představení? Příběh režiséra, který zvolil ticho před koncem.   Divadlem zní bouřlivý potlesk. Diváci nadšeně tleskají, herci se uklánějí. Další úspěšná repríza. Když naposledy zajede opona, herci shazují masky a odcházejí domů, diváci se trousí do divadelního baru a domů. Na místě zůstává jen jeden muž. Objeví ho až následující […]
Skladatel Karel Svoboda: Poslední výstřel autora slavného muzikálu Dracula
Stal se největším českým hitmakerem 20. století. Byl dvorním skladatelem Karla Gotta, autorem hudby k filmovému muzikálu Noc na Karlštejně i jedním z duchovních otců slavného muzikálu Dracula. Co vedlo legendu k tomu, že proti sobě namířil zbraň a zmáčkl spoušť?   V životě je vždycky něco za něco. Jeho písně si notuje minimálně půlka světa, na konto mu […]
Dvě tváře boxerské legendy
Každý sport má své hvězdy a má také pár legend. Vedle nesmrtelného Muhammada Aliho k nim bezesporu patří i Železný Mike, šampion těžké váhy Michael Tyson. Do nejvybranější společnosti boxerských superstar vstoupil tím, že se jako jediný dokázal stát mistrem světa současně v soutěži tří nejvýznamnějších boxerských asociací WBA, WBC i IBF. O pár let […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
500 let staré kostry batolat z Incké říše nesou stopy po prodělání neštovic
21stoleti.cz
500 let staré kostry batolat z Incké říše nesou stopy po prodělání neštovic
Pravé neštovice, zavlečené do Ameriky kolonialisty, vedly do roku 1620 ke ztrátě 70 % původní incké populace. Vzhledem k tomu, že historické informace z prvních let kolonizace jsou kusé, sehrávají arc
Africká fialka je skromná kráska
panidomu.cz
Africká fialka je skromná kráska
A přitom dokáže přinášet radost po převážnou část roku. Existuje spousta druhů, takže si vybere každý. A nebo si můžete na okně vytvořit celou sbírku. Když se o ni budete jen trochu starat, budou vás její květy těšit celá léta. Kde se vzala? Květina pochází z Tanzánie, kde ji v roce 1892 objevil baron Walter
Dala Hybnerová lásce druhou šanci?
nasehvezdy.cz
Dala Hybnerová lásce druhou šanci?
V seriálu Ulice hrají už několik let manžele. Málokdo ale ví, že spolu Vanda Hybnerová (55) a Jiří Štrébl (65) žili v minulosti i doopravdy. Navíc se k sobě prý nedávno vrátili! Jakmile se v nekonečn
Králův domeček: Fridrich II. manželku do Sanssouci nepouštěl
epochalnisvet.cz
Králův domeček: Fridrich II. manželku do Sanssouci nepouštěl
Fridrich II. zuřivě čmárá cosi na papír a von Knobelsdorff je bledý jako stěna. „Výsosti, to je prevence proti vlhkosti!“ osmělí se namítnout. „Žádné patro, žádné schody,“ rozčílí se král. Uznávaný architekt dostane výpověď.   S rokem 1740 a smrtí svého despotického otce se Fridrich II. (1712–1786) stává pruským králem, a hlavně svým pánem. Dává
Šokující případ z Texasu: Je manželský pár pronásledován mimozemšťany?
enigmaplus.cz
Šokující případ z Texasu: Je manželský pár pronásledován mimozemšťany?
Z celého světa přicházejí zprávy o únosech do UFO. Nad některými z nich přitom zůstává rozum stát. Například manželé Clayton a Donna Leeovi z Texasu tvrdí, že je mimozemšťané unášejí opakovaně. Proč s
Špenátová pomazánka s hráškem
tisicereceptu.cz
Špenátová pomazánka s hráškem
Zelená barva navozuje příjemné a optimistické pocity. Užijte si ji i na talíři v podobě zdravé a chutné pomazánky. Potřebujete 150 g čerstvého baby špenátu 1 malou konzervu hrášku 100 g tvaroh
Jak ztratit a znovu najít smysl života
skutecnepribehy.cz
Jak ztratit a znovu najít smysl života
Kam se jen poděla moje radost ze života, má lehkomyslnost a smysl pro humor? S léty se to všechno kamsi ztratilo, zbyl jen nekonečný smutek. Ten pocit naštěstí netrval věčně. Bývala jsem po celý život veselá, optimistická, ba až lehkomyslná. Alespoň to říkali všichni kolem mě, ale i já sama jsem si tak připadala. Dodávala jsem lidem, zejména
Historický klenot dánské šlechtičny
rezidenceonline.cz
Historický klenot dánské šlechtičny
Dlouholetým domovem princezny Margaret byla romantická vila, respektive pevnost na Côte d’Azur s výhledem na francouzskou Riviéru, jednu z nejluxusnějších pobřežních oblastí Evropy, a na panorama Provensálských Alp na obzoru. Vila La Carriere, klenot středomořské architektury, patřila Margaret Dánské, sestřenici zesnulé královny Alžběty II., a jejímu choti, princi Renému Bourbon-Parmskému. Princezna tady pobývala po většinu
Španělsko: Království tapas
epochanacestach.cz
Španělsko: Království tapas
Španělské kuchyni vévodí olivový olej, česnek, čerstvá zelenina, ovoce, ryby a mořské plody, ale také hovězí či vepřové maso. Studené kuchyni vévodí tapas. Pro cestovatele jsou skvělou příležitostí jak ochutnat co nejvíce specialit během jednoho večera. A jak se dělají? Zavřete oči a promítněte si všechny oblíbené dobroty. A teď zmenšete velikost porce na malý
Pozvěte si domů své štěstí
nejsemsama.cz
Pozvěte si domů své štěstí
Chcete si dobře odpočinout, cítit se lépe a navodit ve svém domově tu správnou harmonii a klid? Poradíme vám, na co si dát pozor, co vyhodit, a co si naopak pořídit, aby se vám doma žilo doslova jako v ráji. Kde jinde byste se měla cítit více v pohodě a v bezpečí než právě doma? Uspořádejte si obydlí
Automobilka Jeep našla nového partnera. Kanadskou značku Marathon
iluxus.cz
Automobilka Jeep našla nového partnera. Kanadskou značku Marathon
Spolupráce mezi hodinářskými značkami a automobilkami je dlouhodobě populární a jejich obliba jen tak nezmizí. Vzpomeňme na slavná partnerství minulosti, jako Audemars Piguet a Maserati, Breitling a B
Hon za kaučukem v Amazonii zaplatily životem tisíce indiánů
historyplus.cz
Hon za kaučukem v Amazonii zaplatily životem tisíce indiánů
Náhle ho zachvátil šok! „Nevěřil jsem svým očím! Většina indiánů byla v naprosto bídném stavu. Byli na pokraji smrti!“ zapisuje si do svého deníku jeden z nejslavnějších cestovatelů 20. století, Brit Percy Fawcett. Před více než 100 lety postihla Amazonii kaučuková horečka, která se nejvíce podepsala na zdejších původních obyvatelích. Jaké hrůzy domorodí indiáni v