Domů     Nejloupeživější piráti všech dob: Kdo si nejvíc nahrabal?
Nejloupeživější piráti všech dob: Kdo si nejvíc nahrabal?
23.1.2019

Skuteční piráti nemívali dřevěnou nohu, na rameni jim neseděl papoušek, ani si neukrývali truhly s poklady. I tak to ale byli krutí a nemilosrdní muži, jejichž hlavním cílem bylo nakrást si co nejvíc. Někteří dokonce, takzvaní korzáři, se souhlasem panovníka. Kteří piráti v dějinách byli nejbohatší?

Největšího rozmachu dosáhlo pirátství během 16. až 18. století, kdy Evropa dobývala a drancovala Nový svět.

Piráti si dobře spočítali, že je mnohem jednodušší okrádat španělské lodě, plné zlata, stříbra a otroků, které se vracejí z Ameriky, než se snažit o dobytí těchto území.

Okrást Španěly, kteří se na amerických indiánech dopouštěli genocidy, jim ani nepřipadalo jako ten nejhorší zločin na světě. Být pirátem však nebylo snadné. Aby mohli okrádat velké zaoceánské lodě, potřebovali početnou posádku. Také udržování lodi něco stálo.

Ale jednou za čas se pirátům dostalo satisfakce v podobě obří kořisti. Kterým se dařilo nejlépe?

10. místo: Edward Teach (16801718), zvaný Černovous

jmění: 284 mld. Kč

Černovous byl známý anglický pirát, který působil ve zlaté éře pirátství na začátku 18. století v Karibiku. Byl to inteligentní a společenský muž s přirozenou autoritou. Hrůzné zvěsti o své osobě nechával kolovat schválně, aby se ho lidé báli.

Jeho poznávacím znakem byl hustý černý plnovous, který si splétal stuhami. Ve vlasech prý nosil hořící doutnáky a ozbrojený chodil šesti pistolemi a dvěma šavlemi.

Zmocnil se francouzské otrokářské lodi La Concorde, kterou přejmenoval na Pomstu královny Anny, vybavil ji 40 děly a udělal z ní svou vlajkovou loď.

Na konci května 1718 zablokovala jeho flotila vjezd do přístavu Charleston v Jižní Karolíně a drancovala všechny připlouvající lodě.

V listopadu téhož roku ho v zátoce u ostrova Ocracoke v Severní Karolíně objevil poručík Robert Maynard (1684-1751) a zaútočil na něj. Černovous se snažil uprchnout, ale byl zabit.

Britská vláda se jej natolik bála, že mu několikrát nabídla milost, pokud se stane spořádaným občanem.
Britská vláda se jej natolik bála, že mu několikrát nabídla milost, pokud se stane spořádaným občanem.

9. místo: John Halsey (16621708)

jmění: 295 mld. Kč

Halsey se narodil v Bostonu, ale mezi roky 1704 až 1705 sloužil jako privatýr neboli korzár pro Britské království. To znamená, že mohl s povolením panovnice na základě tzv. kaperského listu zajímat obchodní lodě, které patřily nepřátelským státům.

Aktivní byl především v Atlantském a Indickém oceánu. Když mu vypršelo oprávnění k privatýrství, stal se pirátem. Usadil se na Madagaskaru, odkud podnikal loupeživé výpady.

V Rudém moři číhal na lodě s pokladem, které náležely Mogulské říši (na území dnešní Indie). V roce 1707 zde napadl také pětici britských válečných lodí. Dvě největší přiměl k útěku a dvě ze zbývajících zabavil včetně nákladu cenností.

Během návratu na Madagaskar byla jeho flotila prakticky zničena hurikánem, Halsey sám krátce nato zemřel.

Když v roce 1707 odmítl napadnout holandskou loď, zbavila ho jeho posádka velení.
Když v roce 1707 odmítl napadnout holandskou loď, zbavila ho jeho posádka velení.

8. místo: Kapitán (Henry) Morgan (16351688)

jmění: 295 mld. Kč

Morgan pocházel z Walesu, do Karibiku se dostal v 50. letech 17. století. Od roku 1654 zde hořel konflikt o kolonie mezi Anglii a Španělskem, který započal dobytím Jamajky Angličany. Anglie proto najímala tzv.

bukanýry (korzáry), kteří měli napadat Španěly.  Kapitán Morgan obsadil španělská města Puerto Principe (dnes Camagüey na Kubě), Porto Bello (v Panamě) a v roce 1671 také Cuidad de Panama.

Problémem bylo, že v roce 1670 byl v Madridu podepsán mír mezi Španělskem a Anglií, kdy Španělé uznali anglické državy v Karibiku. Morganovo dobytí Panamy tak bylo protiprávní a dostal se za něj až před anglický soud.

Jeho bohatství a věhlas mu však zajistily beztrestnost. Místo šibenice byl povýšen do šlechtického stavu a v roce 1674 poslán do Port Royal (hlavní město) jako zástupce guvernéra ostrova Jamajky.

Ve funkci setrval až do roku 1682. O šest let později zemřel, pravděpodobně na následky těžkého pití.

Je po něm pojmenován jamajský rum Captain Morgan.
Je po něm pojmenován jamajský rum Captain Morgan.

7. místo: Thomas White (zemřel 1708)

jmění: 364 mld. Kč

Anglický pirát, který úřadoval hlavně v Karibiku a Indickém oceánu. Kapitánem byl jen krátce, zato sloužil pod mnoha významnými piráty, jakými byli George Booth, John Bowen, John Halsey nebo Nathaniel North.

Do Karibiku se dostal na obchodní lodi Marigold, která roku 1698 padla do rukou francouzských, později anglických pirátů, vedených Johnem Bowenem. White se ale odmítal pirátem stát, na lodi proto sloužil jako otrok.

Později se dobrovolně připojil ke skupině piráta Thomase Howarda a stal se kormidelníkem. V roce 1703 plul tzv.

Pirátským okruhem, což byla oblíbená pirátská trasa, vedoucí ze západního Atlantiku (Bermudy, Nassau, New York) podél jihovýchodního pobřeží Afriky, často kolem Madeiry, přes Mys Dobré naděje a Mozambický kanál na Madagaskar.

V roce 1704 se stal kapitánem vlastní lodi a napadal obchodní lodě v Rudém moři. V roce 1708 zemřel na Madagaskaru na následky alkoholismu a možná i tropickou nemoc.

Posledním přáním Thomase Whitea bylo, aby byl jeho syn převezen do Anglie kvůli vzdělání, k čemuž došlo.
Posledním přáním Thomase Whitea bylo, aby byl jeho syn převezen do Anglie kvůli vzdělání, k čemuž došlo.

6. místo: Jean Fleury (zemřel 1527)

jmění: 717 mld. Kč

Fleury se narodil ve francouzské Normandii a sloužil jako námořní důstojník, později jako korzár. Své schopnosti prokázal už během tzv.

čtyřleté války (1521–1526) mezi francouzským králem Františkem I. (1494–1547) a španělským králem a římským císařem Karlem V. (1500–1558). Na moři operoval s pouhou stovkou mužů asi 2000 km od pevniny.

Když v roce 1522 spatřil mezi Azory a Mysem sv. Vincenta tři španělské lodě, rozhodl se na ně zaútočit. Nemohl tušit, že se jedná o galeony převážející zlatý poklad, který získal Hernán Cortés (1485–1547) při dobytí Mexika. Fleurymu se podařilo získat dvě z těchto lodí.

Téhož roku se zmocnil také lodi plující ze Santo Dominga, který převážela zlato, perly, cukr a hovězí kůže.

Ačkoliv Španělé posílili eskortu všech svých lodí, vracejících se z Nového Světa, počin Jeana Fleuryho povzbudil nejen francouzské korzáry, ale i piráty z dalších zemí, aby napadali tyto lodě.

Byl zajat, souzen za pirátství, a nakonec v roce 1527 oběšen ve španělském Toledu.
Byl zajat, souzen za pirátství, a nakonec v roce 1527 oběšen ve španělském Toledu.

5. místo: Bartholomew Roberts neboli Černý Bart (16821722)

jmění: 728 mld. Kč 

Rodné jméno tohoto velšského piráta znělo John Roberts. Na moře se dostal už ve třinácti letech. Zajímavé ovšem je, že nikdy neholdoval alkoholu, naopak byl absolutním abstinentem a své posádce například ani nedovoloval hazardní hry na palubě.

Rád se hezky oblékal a potrpěl si i na šperky. Ve době zlatého věku pirátství, tedy mezi roky 1650 až 1730, přepadl nejvíce lodí ze všech, traduje se, že jich bylo 470. V Atlantiku útočil na lodě plující z Ameriky a západní Afriky.

Zemřel, když byla jeho flotila napadena kapitánem Chalonerem Oglem a jeho lidmi, hlavně kvůli opilosti své vlastní posádky. Jeho tělo bylo vhozeno do moře, většina posádky uvězněna, nebo prodána do otroctví.

Informace o jeho životě pocházejí z knihy Obecná historie pirátství námořního kapitána Charlese Johnsona, což je možná pseudonym Daniela Defoa, autora Robinsona Crusoa.
Informace o jeho životě pocházejí z knihy Obecná historie pirátství námořního kapitána Charlese Johnsona, což je možná pseudonym Daniela Defoa, autora Robinsona Crusoa.

4. místo: John Bowen (zemřel 1704)

jmění: 910 mld. Kč

John Bowen, přezdívaný Johnny Boy, se narodil na Bermudách.

Poté, co se definitivně rozhodl pro pirátství, se připojil ke kapitánu Readovi a později ke Georgi Boothovi, pod kterým sloužil na lodi Speaker (původně otrokářská loď, kterou získali) až do jeho smrti v roce 1700. Poté se stal kapitánem Speakeru a útočil na lodě Východoindické společnosti.

V roce 1702 se spojil s Thomasem Howardem a společně napadli dvě indické lodě v Rudém moři. Tu větší si ponechali a přejmenovali ji na Defiant. Bowen si za 4 roky pirátství vydělal dost, chtěl s tím proto skoncovat a usadit se na Madagaskaru.

To už ale nestihl, v roce 1704 zemřel na nespecifickou chorobu zažívacího traktu na ostrově Bourbon (dnešní Reunion) v Indickém oceánu.

Po něm velel Defiantu další známý pirát Nathaniel North.
Po něm velel Defiantu další známý pirát Nathaniel North.

3. místo: Thomas Tew (16491695)

jmění: 2 343 mld. Kč

Tew se pyšnil přezdívkou pirát z Rhode Islandu, ačkoliv není jisté, kde přesně se narodil. V roce 1692 získal kaperský list od guvernéra Bermud, kde v tu dobu žil. Byl pověřen zničením francouzské továrny v africké Gambii.

Zanedlouho po opuštění Bermud se Tew otázal svých mužů, zda se nechtějí stát piráty. Oni souhlasili. Tew se stal průkopníkem tzv. Pirátského okruhu, který po něm zopakovala řada dalších pirátů.

V roce 1693 se jim v Rudém moři podařilo zmocnit obří arabské plachetnice (dhau), plující z Indie do Otomanské říše i pokladu na její palubě. Tew se vrátil do Ameriky. V roce 1694 získal další kaperský list a vydal se na druhou výpravu.

V Rudém moři narazil na konvoj 25 lodí Mogulské říše, který se svými lidmi napadl. Za svoji opovážlivost zaplatil životem, zasáhl ho výstřel z kanonu.

Jeho osobní značkou byla černá vlajka a na ní bílá paže, třímající šavli.
Jeho osobní značkou byla černá vlajka a na ní bílá paže, třímající šavli.

2. místo: Sir Francis Drake (15401596)

jmění: 2 616 mld. Kč

Francis Drake byl anglický korzár, viceadmirál a mořeplavec. V letech 1570 až 1571 se plavil v karibské oblasti. Všiml si slabého místa v Panamské šíji a roku 1573 dobyl zdejší přístav. Do Anglie se vrátil jako boháč.

Královna Alžběta I. ho učinila velitelem plavby kolem světa. Na cestu se vydal v roce 1577 s pěti loďmi, do vod Tichého oceánu ale doplul jen s jednou. Vydal se na sever podél západního pobřeží Jižní Ameriky a jako první Evropan se dostal až k Vancouveru.

V roce 1580 se vrátil do anglického Plymouthu s lodí plnou španělského bohatství. Královna jeho dary přijala a Drakea pasovala na rytíře. V roce 1585 opět zamířil do Karibiku.

Připlul ke zdejšímu nejbohatšímu městu Santo Domingu, symbolu španělské nadvlády v této oblasti, které napadl z pevniny a získal ho bez boje. Poté vyplenil několik dalších míst a roku 1586 se vrátil jako hrdina do Plymouthu.

V boji proti Španělům se zasadil ještě jednou, a to v roce 1588, kdy v bitvě u Gravelines odrazil útok španělské flotily. Jeho poslední expedice vedla opět do Karibiku. Nakazil se však při ní úplavicí a zemřel poblíž města Portobelo v dnešní Panamě.

Španělé jej nenáviděli a přezdívali mu El Draque.
Španělé jej nenáviděli a přezdívali mu El Draque.

1. místo: Samuel Bellamy alias Černý Sam (16891717)

jmění: 2 730 mld. Kč

I když se tento Angličan věnoval pirátství pouze jediný rok, stal se nejbohatším pirátem.  Byl vysoký, silný a měl dobré způsoby. Rád se hezky oblékal.

Později získal přezdívku Černý Sam, a to kvůli svým černým vlasům, které si stahoval stuhou, aby tak vyjádřil svůj nesouhlas s tehdejší módou napudrovaných bílých paruk. Svoji posádku vedl značně demokraticky, přezdívali mu Robin Hood moří.

Soucit měl i se zajatci z celkem 53 napadených lodí. V roce 1715 se z Anglie dostal na Cape Cod v americkém Massachusetts, o rok později se vydal hledat ztracené poklady. Nebyl úspěšný, proto se připojil k posádce pirátské lodi Marianne.

Protože ale její kapitán odmítal napadat lodě ze své domoviny, byl zbaven velení a nahrazen Bellamym. Tomu se záhy podařilo získat ještě loď Sultanu. Strategie byla jasná. Vlajková loď byla dobře vyzbrojená, rychlá a vhodná k pronásledování.

Díky této taktice se mu roku 1716 podařilo získat Whydah Gally, otrokářskou loď naloženou nejrůznějšími poklady. Bohužel v dubnu 1717 jej překvapila u pobřeží Cape Cod bouře, jejímž následkem se loď potopila se všemi muži na palubě.

V roce 1984 bylo oznámeno nalezení vraku lodi Whydah Gally Barrym Cliffordem. Ten později založil muzeum, věnované Černému Samovi.
V roce 1984 bylo oznámeno nalezení vraku lodi Whydah Gally Barrym Cliffordem. Ten později založil muzeum, věnované Černému Samovi.
Foto: Shutterstock.com, wikimedia.org
reklama
Související články
Historie
Z nerozlučných přátel rivalové: Čím Strauss převálcoval Lannera?
Johann Strauss a Josef Lanner jsou každý jiný. Johann je melancholik se sklonem ke smutným náladám, zatímco Josef se rád baví ve společnosti. Možná právě proto se skvěle doplňují a orchestru se daří. Johann Strauss starší (1804–1849) doplní v roce 1819 trio houslisty Josefa Lannera (1801–1843). Dá se říci, že spolu s bratry Karlem a Janem Drahánkovými tvoří […]
Historie
Král valčíků se málem stal knihařem
Malý Johann Strauss starší (1804–1849) fascinovaně hledí na housle, jež svírá v ruce romský hudebník, hrající v jejich hospodě U Dobrého pastýře na vídeňské periferii v Leopoldstadtu. Kapely tu muzicírují den co den, někdy třeba jenom za porci guláše. Právě ony vytvářejí atmosféru vídeňských krčem. K Pastýři chodí řada spisovatelů i skladatel Wenzel Müller (1767–1835) se svým textařem. […]
Historie
Práva Židů u nás: Jejich postavení zlepšil reformní císař Josef II.
O vydání prvních privilegií Židům žijícím u nás se postaral Václav I. (1205–1253), jejich znění ale bohužel neznáme. Postavení Židů pak v letech 1254–1262 upravuje jeho syn Přemysl Otakar II. (kolem R. 1233–1278) ve spise Statuta Iudaeorum. Stávají se královským majetkem, protože získávají postavení služebníků královské komory. Útok na ně se tak v podstatě rovná útoku přímo […]
Historie
Konec templářů: Neposlušné bratry natahovali na skřipec a pálili ohněm
Proces s řádem templářů je na podzim roku 1307 v plném proudu. Francouzský král Filip IV. Sličný řádí. „Budu prověřovat obvinění templářů. Věřím, že jsou neodůvodněná,“ rozhodne papež Klement V. a v prosinci 1307 vysílá do Paříže dva kardinály. Velmistr řádu templářů Jakub de Molay (kolem r. 1243–1314) a řada dalších templářů odvolává své vynucené přiznání. Svatá otec […]
reklama
svět zločinu
Vrazi, kteří se stali inspirací pro filmové trháky
Krimi je jedním z nejoblíbenějších žánrů, které sledujeme na televizních obrazovkách. Kteří vrazi se stali pro filmaře těmi nejinspirativnějšími? Bruno Lüdke Počet obětí: údajně nejméně 51 Kde působil: Köpenick, Německo Čím se vyznačoval: Žádnou z vražd mu nedokázali. Jak skončil: Odsouzen k pokusům v nacistickém blázinci.   Silný kalibr i pro nacistické zabijáky Noc, ve které přišel ďábel […]
Nejslavnější česká bratrovražda. Ale kdy se stala?
Měla to být oslava, při které v Boleslavi zasednou za masivními stoly dva bratři: kníže Václav (asi 907–935/929) a Boleslav (asi 915–967/972), který si později získá přízvisko Ukrutný. Svátek svatých Kosmy a Damiána však naservíruje krvavou dohru. Nejznámější vraždu české historie.     Co o ní lze s jistotou říct? Téměř nic – snad kromě […]
Psychopat Manson: Založí sektu zabijáků
Potomek alkoholičky a kriminálnice Charles Manson (†83) se již jako třináctiletý vydá na cestu zločinu. Je zapleten do krádeží aut, loupežných přepadení, kuplířství i falšování šeků. Když jej v roce 1967 naposledy propouštějí z vězení, žádá, ať ho tam nechají. Kéž by ho vyslyšeli. Manson za mřížemi strávil podstatný kus svého dosavadního života, a tak […]
David Berkowitz: Samův syn střílí na páry v autech
Z domova v činžáku na newyorském předměstí vyráží násilník na své mise. V okolí propukají nové a nové požáry. A umírají psi. Po čase vrah uvede, že mu v hlavě nezněl jejich štěkot, ale hlasy, kterým rozuměl. A jednomu takovému hlasu nakonec začal naslouchat. Narození Davida Berkowitze se datuje do 1. června 1953. Kulisy pro […]
záhady a tajemství
Posvátný oltář na hoře Ebal: Je dobývání Kanaánu Izraelity jenom mýtus?
„Až tedy přejdete Jordán, postavíte na hoře Ébalu ony kameny, jak vám dnes přikazuji, a obílíš je vápnem. Vybuduješ tam oltář Hospodinu, svému Bohu, oltář z kamenů, ale nebudeš je opracovávat železem,“ přikazuje Mojžíš (1394/1393–1274/1273 př. n. l.) vojevůdci Jozuovi (†1245 př. n. l.). Ten poslechne a skutečně oltář vybuduje a provádí na něm oběti Hospodinu. […]
Tajemný Ötzi: Z Itala kočovným zemědělcem?
Byl urostlý, svalnatý, měl dlouhé vlasy a tmavou pleť… I přestože se kvůli „zubu času“  poněkud scvrkl a i jeho kštice vzala za své, patří k nejatraktivnějším vědeckým artefaktům. Řeč je o nejslavnější evropské mumii, jejíž tělo odkryl ledovec v Ötztalských Alpách 19. září 1991. Ötzi, jak se ledovému muži dnes přezdívá, přitom nebyl žádným […]
Louis Le Prince: Vynálezce filmu zmizel beze stopy
Vynalezne film dlouho před Edisonem i bratry Lumiérovými. Dva dny předtím, než ho může představit světu, záhadně zmizí. Jak a proč dodnes zůstává záhadou. Francouzský vynálezce Louis Aimé Augustin Prince (1841-??) je sice označován za „skutečného otce kinematografie“, přesto je pro mnohé zcela neznámý. Jak je to možné? Fotí královnu K zachyceným obrázkům má blízko […]
Záhady Velikonočního ostrova: Umíme hýbat sochami, víme, jak dostaly čepice, ale co písmo?
Velikonoční ostrov je stále plný záhad, a proto se téměř nepřetržitě ocitá v ohnisku zájmu vědců. Ti se snaží odpovědět na spoustu otázek. Některé už se jim povedlo odhalit, jiné na svoje rozluštění dosud trpělivě čekají. Kdo byli dávní stavitelé majestátních soch? Tento oříšek rozlouskl současný švédský genetik Pontus Skoglund, když zkoumal DNA potomků původních ostrovanů […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Neštovice s námi ještě neskončily
21stoleti.cz
Neštovice s námi ještě neskončily
Že jsou vymýcené? To je relativní už jen s ohledem na tající věčně zmrzlou půdu, která může vydat kdejaké překvapení. Pravé neštovice navíc mají několik blízkých příbuzných a loňský poplach kolem těch
Záhadné zmizení Karlie Gusé
enigmaplus.cz
Záhadné zmizení Karlie Gusé
Šestnáctiletá Američanka Karlie Gusé se ztratila již před více než třemi lety. Pátrání nepřineslo téměř žádné výsledky a okolnosti jejího zmizení tak dodnes zůstávají záhadou. Co se stalo na party, kt
Exkluzivní kreativita arabské estetiky
rezidenceonline.cz
Exkluzivní kreativita arabské estetiky
Nádherný byt s desítkou rozmanitých luxusních pokojů představuje esenci dokonalého souznění orientální atmosféry se soudobou precizností, tak typickou pro nábytek a doplňky společnosti Covet House, je
Brit Dental Stick: zdraví i mlsání pro domácí mazlíčky v jednom
iluxus.cz
Brit Dental Stick: zdraví i mlsání pro domácí mazlíčky v jednom
Každodenní užití tyčinek Brit Dental Stick podporuje zdraví psích zubů, a to díky mechanickému čištění a působení známých bylin. Pomáhá také odstraňovat zubní plak, čímž působí preventivně proti tvorb
Pyramidy v Gíze: Záhadné větrací šachty jsou „výtahy ke hvězdám“
enigmaplus.cz
Pyramidy v Gíze: Záhadné větrací šachty jsou „výtahy ke hvězdám“
V egyptské archeologické lokalitě Gíza se nacházejí tři hlavní pyramidy – Cheopsova, Rachefova a Menkaureova. Jedná se o skutečné divy lidské civilizace. Ačkoli se o ně vědci a badatelé zajímají již c
Byl v Polsku odkryt masový hrob upírů?
epochalnisvet.cz
Byl v Polsku odkryt masový hrob upírů?
Ostatky 450 osob nesoucí znaky protiupírských zásahů byly před nedávnem odkryty v obci Luzino na severu Polska. Mrtví jsou pohřbeni s useknutou hlavou položenou mezi nohama a zatěžkaní kameny, aby nem
Mají pro sebe slabost
nasehvezdy.cz
Mají pro sebe slabost
Pohledný herec ze seriálu Eliška a Damián Robert Urban (37) je evidentně zamilovaný do své krásné kolegyně Emmy Smetany (35). Začalo to tím, že o ní řekl, že je „jedna z jeho nej“, a díval se na ni
JOSEFÍNSKÉ SLAVNOSTI 2023
epochanacestach.cz
JOSEFÍNSKÉ SLAVNOSTI 2023
S podtitulem pocta Marii Terezii a pevnosti samotné připomíná akce založení pevnosti Terezín 10. října 1780. Již tradičně jsou situovány především do období 18. století. Jejich cílem je připomenout jedinečnou terezínskou pevnost a události, která předcházeli její výstavbě. Jde o jedny z největších slavností zaměřených na toto období v Evropě. Každoročně je navštěvují z Čech,
Artemis II: Přepíše „bohyně“ historii lidstva?
21stoleti.cz
Artemis II: Přepíše „bohyně“ historii lidstva?
Dostat člověka na Měsíc, to je oč tu běží… A dlouho připravovaná mise Artemis II. má NASA tento sen znovu splnit. To ale není to jediné, čím se program hodlá zapsat do dějin. Od chvíle kdy noha Nei
Čočková pomazánka s mletou paprikou
tisicereceptu.cz
Čočková pomazánka s mletou paprikou
Nejlépe chutná na čerstvém chlebu, ale při oslavách do ní můžete namáčet na silnější proužky nakrájenou mrkev nebo řapíkatý celer. Suroviny 200 g žluté nebo červené čočky 200 ml vody 2 stroužk
Víte, jak jste staří?
panidomu.cz
Víte, jak jste staří?
Možná nevěřícně kroutíte hlavou. Každý přece ví, jak starý je. Omyl. Biologický věk se – podle odborníků – může značně lišit od data v rodném listě. Proč někdo stárne, jak se zdá, rychleji a někoho máte touhu zeptat se, kde koupil elixír mládí? To je právě otázka biologického věku. Věku, který dokáže určit skutečné stáří
Co předpověděla drsná věštba?
skutecnepribehy.cz
Co předpověděla drsná věštba?
Na magii jsem nikdy moc nevěřila, jednou mě za jistým šamanem vzala kamarádka. Kdyby tenkrát tušila, co karty prozradí o nás dvou! S Danielou jsme se poznaly, když mně bylo 23 let, jí o dva roky méně. Byly jsme nejmladší kolegyně, což nás spojilo dohromady. Kdybych měla vypsat nějaké rozdíly, tak bych řekla, že já jsem