Skip to content
reklama

Nejloupeživější piráti všech dob: Kdo si nejvíc nahrabal?

Skuteční piráti nemívali dřevěnou nohu, na rameni jim neseděl papoušek, ani si neukrývali truhly s poklady. I tak to ale byli krutí a nemilosrdní muži, jejichž hlavním cílem bylo nakrást si co nejvíc.

Někteří dokonce, takzvaní korzáři, se souhlasem panovníka. Kteří piráti v dějinách byli nejbohatší?

Největšího rozmachu dosáhlo pirátství během 16. až 18. století, kdy Evropa dobývala a drancovala Nový svět. Piráti si dobře spočítali, že je mnohem jednodušší okrádat španělské lodě, plné zlata, stříbra a otroků, které se vracejí z Ameriky, než se snažit o dobytí těchto území.

Okrást Španěly, kteří se na amerických indiánech dopouštěli genocidy, jim ani nepřipadalo jako ten nejhorší zločin na světě. Být pirátem však nebylo snadné. Aby mohli okrádat velké zaoceánské lodě, potřebovali početnou posádku.

Také udržování lodi něco stálo. Ale jednou za čas se pirátům dostalo satisfakce v podobě obří kořisti. Kterým se dařilo nejlépe?

10. místo: Edward Teach (16801718), zvaný Černovous

jmění: 284 mld. Kč

Černovous byl známý anglický pirát, který působil ve zlaté éře pirátství na začátku 18. století v Karibiku. Byl to inteligentní a společenský muž s přirozenou autoritou. Hrůzné zvěsti o své osobě nechával kolovat schválně, aby se ho lidé báli.

Jeho poznávacím znakem byl hustý černý plnovous, který si splétal stuhami. Ve vlasech prý nosil hořící doutnáky a ozbrojený chodil šesti pistolemi a dvěma šavlemi. Zmocnil se francouzské otrokářské lodi La Concorde, kterou přejmenoval na Pomstu královny Anny, vybavil ji 40 děly a udělal z ní svou vlajkovou loď.

Na konci května 1718 zablokovala jeho flotila vjezd do přístavu Charleston v Jižní Karolíně a drancovala všechny připlouvající lodě. V listopadu téhož roku ho v zátoce u ostrova Ocracoke v Severní Karolíně objevil poručík Robert Maynard (1684-1751) a zaútočil na něj.

Černovous se snažil uprchnout, ale byl zabit.

Britská vláda se jej natolik bála, že mu několikrát nabídla milost, pokud se stane spořádaným občanem.

9. místo: John Halsey (16621708)

jmění: 295 mld. Kč

Halsey se narodil v Bostonu, ale mezi roky 1704 až 1705 sloužil jako privatýr neboli korzár pro Britské království. To znamená, že mohl s povolením panovnice na základě tzv. kaperského listu zajímat obchodní lodě, které patřily nepřátelským státům.

Aktivní byl především v Atlantském a Indickém oceánu. Když mu vypršelo oprávnění k privatýrství, stal se pirátem. Usadil se na Madagaskaru, odkud podnikal loupeživé výpady. V Rudém moři číhal na lodě s pokladem, které náležely Mogulské říši (na území dnešní Indie).

V roce 1707 zde napadl také pětici britských válečných lodí. Dvě největší přiměl k útěku a dvě ze zbývajících zabavil včetně nákladu cenností. Během návratu na Madagaskar byla jeho flotila prakticky zničena hurikánem, Halsey sám krátce nato zemřel.

blank
Když v roce 1707 odmítl napadnout holandskou loď, zbavila ho jeho posádka velení.

8. místo: Kapitán (Henry) Morgan (16351688)

jmění: 295 mld. Kč

Morgan pocházel z Walesu, do Karibiku se dostal v 50. letech 17. století. Od roku 1654 zde hořel konflikt o kolonie mezi Anglii a Španělskem, který započal dobytím Jamajky Angličany. Anglie proto najímala tzv.

bukanýry (korzáry), kteří měli napadat Španěly. Kapitán Morgan obsadil španělská města Puerto Principe (dnes Camagüey na Kubě), Porto Bello (v Panamě) a v roce 1671 také Cuidad de Panama. Problémem bylo, že v roce 1670 byl v Madridu podepsán mír mezi Španělskem a Anglií, kdy Španělé uznali anglické državy v Karibiku.

Morganovo dobytí Panamy tak bylo protiprávní a dostal se za něj až před anglický soud. Jeho bohatství a věhlas mu však zajistily beztrestnost. Místo šibenice byl povýšen do šlechtického stavu a v roce 1674 poslán do Port Royal (hlavní město) jako zástupce guvernéra ostrova Jamajky.

Ve funkci setrval až do roku 1682. O šest let později zemřel, pravděpodobně na následky těžkého pití.

blank
Je po něm pojmenován jamajský rum Captain Morgan.

7. místo: Thomas White (zemřel 1708)

jmění: 364 mld. Kč

Anglický pirát, který úřadoval hlavně v Karibiku a Indickém oceánu. Kapitánem byl jen krátce, zato sloužil pod mnoha významnými piráty, jakými byli George Booth, John Bowen, John Halsey nebo Nathaniel North.

Do Karibiku se dostal na obchodní lodi Marigold, která roku 1698 padla do rukou francouzských, později anglických pirátů, vedených Johnem Bowenem. White se ale odmítal pirátem stát, na lodi proto sloužil jako otrok.

Později se dobrovolně připojil ke skupině piráta Thomase Howarda a stal se kormidelníkem. V roce 1703 plul tzv. Pirátským okruhem, což byla oblíbená pirátská trasa, vedoucí ze západního Atlantiku (Bermudy, Nassau, New York) podél jihovýchodního pobřeží Afriky, často kolem Madeiry, přes Mys Dobré naděje a Mozambický kanál na Madagaskar.

V roce 1704 se stal kapitánem vlastní lodi a napadal obchodní lodě v Rudém moři. V roce 1708 zemřel na Madagaskaru na následky alkoholismu a možná i tropickou nemoc.

blank
Posledním přáním Thomase Whitea bylo, aby byl jeho syn převezen do Anglie kvůli vzdělání, k čemuž došlo.

6. místo: Jean Fleury (zemřel 1527)

jmění: 717 mld. Kč

Fleury se narodil ve francouzské Normandii a sloužil jako námořní důstojník, později jako korzár. Své schopnosti prokázal už během tzv. čtyřleté války (1521–1526) mezi francouzským králem Františkem I. (1494–1547) a španělským králem a římským císařem Karlem V. (1500–1558).

Na moři operoval s pouhou stovkou mužů asi 2000 km od pevniny.

Když v roce 1522 spatřil mezi Azory a Mysem sv. Vincenta tři španělské lodě, rozhodl se na ně zaútočit. Nemohl tušit, že se jedná o galeony převážející zlatý poklad, který získal Hernán Cortés (1485–1547) při dobytí Mexika.

Fleurymu se podařilo získat dvě z těchto lodí.

Téhož roku se zmocnil také lodi plující ze Santo Dominga, který převážela zlato, perly, cukr a hovězí kůže. Ačkoliv Španělé posílili eskortu všech svých lodí, vracejících se z Nového Světa, počin Jeana Fleuryho povzbudil nejen francouzské korzáry, ale i piráty z dalších zemí, aby napadali tyto lodě.

blank
Byl zajat, souzen za pirátství, a nakonec v roce 1527 oběšen ve španělském Toledu.

5. místo: Bartholomew Roberts neboli Černý Bart (16821722)

jmění: 728 mld. Kč

Rodné jméno tohoto velšského piráta znělo John Roberts. Na moře se dostal už ve třinácti letech. Zajímavé ovšem je, že nikdy neholdoval alkoholu, naopak byl absolutním abstinentem a své posádce například ani nedovoloval hazardní hry na palubě.

Rád se hezky oblékal a potrpěl si i na šperky. Ve době zlatého věku pirátství, tedy mezi roky 1650 až 1730, přepadl nejvíce lodí ze všech, traduje se, že jich bylo 470. V Atlantiku útočil na lodě plující z Ameriky a západní Afriky.

Zemřel, když byla jeho flotila napadena kapitánem Chalonerem Oglem a jeho lidmi, hlavně kvůli opilosti své vlastní posádky. Jeho tělo bylo vhozeno do moře, většina posádky uvězněna, nebo prodána do otroctví.

blank
Informace o jeho životě pocházejí z knihy Obecná historie pirátství námořního kapitána Charlese Johnsona, což je možná pseudonym Daniela Defoa, autora Robinsona Crusoa.

4. místo: John Bowen (zemřel 1704)

jmění: 910 mld. Kč

John Bowen, přezdívaný Johnny Boy, se narodil na Bermudách. Poté, co se definitivně rozhodl pro pirátství, se připojil ke kapitánu Readovi a později ke Georgi Boothovi, pod kterým sloužil na lodi Speaker (původně otrokářská loď, kterou získali) až do jeho smrti v roce 1700.

Poté se stal kapitánem Speakeru a útočil na lodě Východoindické společnosti. V roce 1702 se spojil s Thomasem Howardem a společně napadli dvě indické lodě v Rudém moři. Tu větší si ponechali a přejmenovali ji na Defiant.

Bowen si za 4 roky pirátství vydělal dost, chtěl s tím proto skoncovat a usadit se na Madagaskaru. To už ale nestihl, v roce 1704 zemřel na nespecifickou chorobu zažívacího traktu na ostrově Bourbon (dnešní Reunion) v Indickém oceánu.

blank
Po něm velel Defiantu další známý pirát Nathaniel North.

3. místo: Thomas Tew (16491695)

jmění: 2 343 mld. Kč

Tew se pyšnil přezdívkou pirát z Rhode Islandu, ačkoliv není jisté, kde přesně se narodil. V roce 1692 získal kaperský list od guvernéra Bermud, kde v tu dobu žil. Byl pověřen zničením francouzské továrny v africké Gambii.

Zanedlouho po opuštění Bermud se Tew otázal svých mužů, zda se nechtějí stát piráty. Oni souhlasili. Tew se stal průkopníkem tzv. Pirátského okruhu, který po něm zopakovala řada dalších pirátů. V roce 1693 se jim v Rudém moři podařilo zmocnit obří arabské plachetnice (dhau), plující z Indie do Otomanské říše i pokladu na její palubě.

Tew se vrátil do Ameriky. V roce 1694 získal další kaperský list a vydal se na druhou výpravu. V Rudém moři narazil na konvoj 25 lodí Mogulské říše, který se svými lidmi napadl. Za svoji opovážlivost zaplatil životem, zasáhl ho výstřel z kanonu.

blank
Jeho osobní značkou byla černá vlajka a na ní bílá paže, třímající šavli.

2. místo: Sir Francis Drake (15401596)

jmění: 2 616 mld. Kč

Francis Drake byl anglický korzár, viceadmirál a mořeplavec. V letech 1570 až 1571 se plavil v karibské oblasti. Všiml si slabého místa v Panamské šíji a roku 1573 dobyl zdejší přístav. Do Anglie se vrátil jako boháč.

Královna Alžběta I. ho učinila velitelem plavby kolem světa. Na cestu se vydal v roce 1577 s pěti loďmi, do vod Tichého oceánu ale doplul jen s jednou. Vydal se na sever podél západního pobřeží Jižní Ameriky a jako první Evropan se dostal až k Vancouveru.

V roce 1580 se vrátil do anglického Plymouthu s lodí plnou španělského bohatství. Královna jeho dary přijala a Drakea pasovala na rytíře. V roce 1585 opět zamířil do Karibiku. Připlul ke zdejšímu nejbohatšímu městu Santo Domingu, symbolu španělské nadvlády v této oblasti, které napadl z pevniny a získal ho bez boje.

Poté vyplenil několik dalších míst a roku 1586 se vrátil jako hrdina do Plymouthu. V boji proti Španělům se zasadil ještě jednou, a to v roce 1588, kdy v bitvě u Gravelines odrazil útok španělské flotily.

Jeho poslední expedice vedla opět do Karibiku. Nakazil se však při ní úplavicí a zemřel poblíž města Portobelo v dnešní Panamě.

blank
Španělé jej nenáviděli a přezdívali mu El Draque.

1. místo: Samuel Bellamy alias Černý Sam (16891717)

jmění: 2 730 mld. Kč

I když se tento Angličan věnoval pirátství pouze jediný rok, stal se nejbohatším pirátem. Byl vysoký, silný a měl dobré způsoby. Rád se hezky oblékal. Později získal přezdívku Černý Sam, a to kvůli svým černým vlasům, které si stahoval stuhou, aby tak vyjádřil svůj nesouhlas s tehdejší módou napudrovaných bílých paruk.

Svoji posádku vedl značně demokraticky, přezdívali mu Robin Hood moří. Soucit měl i se zajatci z celkem 53 napadených lodí. V roce 1715 se z Anglie dostal na Cape Cod v americkém Massachusetts, o rok později se vydal hledat ztracené poklady.

Nebyl úspěšný, proto se připojil k posádce pirátské lodi Marianne. Protože ale její kapitán odmítal napadat lodě ze své domoviny, byl zbaven velení a nahrazen Bellamym. Tomu se záhy podařilo získat ještě loď Sultanu.

Strategie byla jasná. Vlajková loď byla dobře vyzbrojená, rychlá a vhodná k pronásledování. Díky této taktice se mu roku 1716 podařilo získat Whydah Gally, otrokářskou loď naloženou nejrůznějšími poklady.

Bohužel v dubnu 1717 jej překvapila u pobřeží Cape Cod bouře, jejímž následkem se loď potopila se všemi muži na palubě.

blank
V roce 1984 bylo oznámeno nalezení vraku lodi Whydah Gally Barrym Cliffordem. Ten později založil muzeum, věnované Černému Samovi.
Foto: Shutterstock.com, wikimedia.org
Právě v prodeji
reklama
Sdílej!
Komentáře
Další články z rubriky Historie
Zobrazit více …

Nenechte si ujít další zajímavé články

Probíhají na krkonošské sjezdovce tajné obřady na počest bohyně Kybelé?
enigmaplus.cz

Probíhají na krkonošské...

Sníh v nejvyšších polohách českých hor stále ještě...
Daniela Písařovicová má v životě konečně jasno. Dítě, nebo konec!
nasehvezdy.cz

Daniela Písařovicová má v...

DANIELA PÍSAŘOVICOVÁ (44)...
Moderátorka vrací úder. Soukalová míří do filmu!
nasehvezdy.cz

Moderátorka vrací úder....

Bývalá hvězda biatlonu...
Matčina prokletá prosba
skutecnepribehy.cz

Matčina prokletá prosba

Než mi zemřela matka, řekla mi zvláštní věc:...
Přivítejte jaro ve Four Seasons Hotel Prague
iluxus.cz

Přivítejte jaro ve Four...

Oslavte ve Four Seasons Hotel Prague...
Čekanka je skvělá zimní zelenina
panidomu.cz

Čekanka je skvělá zimní...

Mnozí ji znají a nedají na ni dopustit,...
Váš favorit nevyhrál mistrovství světa? Možná mu nepomohlo dost čarodějnic
epochalnisvet.cz

Váš favorit nevyhrál mistrovství...

Velké turnaje jsou vždy vítaným svátkem pro milovníky...
Klášterec nad Ohří, město pramenů a porcelánu
epochanacestach.cz

Klášterec nad Ohří, město...

Klášterec nad Ohří leží...
Gruzínské kuře čakhokhbili
tisicereceptu.cz

Gruzínské kuře čakhokhbili

Rádi zkoušíte zahraniční recepty? Uvařte pro...
První počítačové programy tvořily ženy
21stoleti.cz

První počítačové programy...

První počítače spatřily světlo světa ve třicátých...
Gliese 581: Výprava do krajů potenciálního života
enigmaplus.cz

Gliese 581: Výprava do krajů...

V rámci postupujících možností dálkového...
Kuchyňské ostrůvky a jejich možnosti
rezidenceonline.cz

Kuchyňské ostrůvky a jejich...

Kuchyňské ostrůvky jsou již běžnou součástí mnoha...

Předplatné časopisu

Chcete znát odpověďi? EPOCHA je pro Vás jasnou volbou. Již 17 let pro vás mícháme koktejl toho nejzajímavějšího, co se kolem nás děje!

Zvolte variantu

Epocha