Domů     Nejhorší práci během 1. světové války měly kanárkové dívky!
Nejhorší práci během 1. světové války měly kanárkové dívky!
21.7.2020

Mladé dívky, které se rozhodly podpořit svoji vlast ve světovém konfliktu, pracovaly v britských muničních skladech. Každý den přicházely do styku s trhavinou TNT, před jejímiž nebezpečnými účinky je nechránilo nic. Jakou cenu platily za své vlastenectví?

Británie se za dlouhé vlády královny Viktorie (1819–1901) proměnila v největší a nejmocnější stát světa. Ovšem v roce 1913 ji na pozici největší evropské průmyslové mocnosti k velké nelibosti čelních britských představitelů vystřídalo Německo.

A to díky obrovskému navýšení těžby uhlí, železné rudy a zvýšené produkci oceli. Navíc se po Rusku stalo rovněž nejlidnatějším státem Evropy a začalo si dělat zálusk na kolonie v zámoří.

Svoji vůdčí pozici na tomto poli ovšem Británie nechtěla Německu jen tak přenechat.

Závody ve zbrojení

Rozhořely se tudíž závody ve zbrojení. Mezi roky 1908 až 1913 se výdaje na něj zvýšily ve Velké Británii o 30 % a v Německu o 69 %, ale ani další země nezůstávaly pozadu.

Vedle hutnictví a strojírenství se rychle rozvíjel také chemický průmysl, který produkoval nové a účinnější výbušniny. V Evropě rostl militarismus a nacionalismus namířený proti cizincům.

Země se připravovaly na válku a čekaly na sebemenší záminku k vyvolání konfliktu.

Velká válka propuká

Tou se nakonec stal úspěšný atentát na arcivévodu a následníka rakousko-uherského trůnu Františka Ferdinanda d´Este (1863–1914) v Sarajevu dne 28. června 1914. V jeho důsledku vyhlásilo Rakousko-Uhersko válku Srbsku.

Na základě vzájemných smluv následovala řetězová reakce ostatních zemí a během asi 4 týdnů se ve válečném konfliktu ocitla téměř celá Evropa.

Na jedné straně stály státy Dohody, tedy Francie, Rusko a Velká Británie, k nimž se později přidala Itálie a USA. Na druhé straně pak bojovaly Rakousko-Uhersko, Německo, Osmanská říše a Bulharsko.

Na scénu nastupují ženy

Zatímco statisíce mužů putovaly na frontu, v zázemí se nedostávalo pracovních sil. První světová válka tak nechtěně vyvolala největší genderovou revoluci, protože muže musely v mnoha profesích nahradit ženy. Staly se náhle živitelkami rodin.

Byly odpovědné nejen za chod domácnosti, ale také za shánění surovin pro přípravu jídla, což bylo čím dál složitější. Rozmohl se proto výměnný obchod. Řada žen také musela poprvé nastoupit do práce, aby rodinu vůbec uživila.

V mnoha profesích musely muže zastoupit ženy.
V mnoha profesích musely muže zastoupit ženy.

Vojáci, vraťte se na pole!

Rovněž práce v zemědělství museli nově obstarávat především ženy, děti a starci. Na malých rodinných farmách to stačilo, problémem se staly rozsáhlé pozemky o výměře několika tisíc hektarů půdy a statisíce zvířat, o něž bylo třeba pečovat.

Ve Francii proto musela například roku 1917 vláda uvolnit 300 000 vojáků a poslat je na pole. Němci zase k zemědělským pracím nutili zajatce. Ženy nahradily muže i ve veřejných službách, najednou řídily koňské omnibusy, poštovní vozy či tramvaje.

Revoluce v pracovním zapojení i módě

To přispělo také k tomu, že ženy a dívky začaly nosit poprvé místo sukní a šatů kalhoty, ve formě uniforem či montérek, které se později staly běžnou součástí jejich šatníku a zároveň symbolem rovnoprávnosti.

Ženy pronikly rovněž do kanceláří, například jen ve Francii se oproti mírovému období zvýšil podíl žen mezi úřednictvem o 25 %.

Po válce se takové ženy odmítly vrátit na pozice pomocných sil, a tak po roce 1918 mnoho zámožných britských rodin nemohlo sehnat služebné.

Změnila se i móda žen.
Změnila se i móda žen.

Válečný průmysl potřebuje ženy

Pracovat mohly ženy i v armádě. Zpočátku jen jako ošetřovatelky, později i jako spojařky a úřednice. K tomu dostaly uniformu i hodnost a mohly obdržet i válečné vyznamenání. Sloužit vlasti však mohly i jinak, když se zapojily do válečného průmyslu.

V Německu například tvořily v roce 1918 dělnice až 55 % osob zaměstnaných v průmyslu a zvládat musely až 60hodinový pracovní týden. V Británii nastoupila řada žen do továren na výrobu munice.

Nejlepší náplň do granátů

Britové nejprve používali jako náplň do protipancéřových granátů lyddit (kyselinu pikrovou), ovšem tyto vybuchovaly často již při nárazu na pancíř bojových plavidel a většinu energie tak vydaly mimo loď.

Proto začali v roce 1907 nahrazovat lyddit trinitrotoluenem (TNT), Němci to dělali už od roku 1902. Trinitrotoluen je silná, relativně bezpečná trhavina, kterou poprvé připravil roku 1863 německý chemik Julius Wilbrand (1839–1906).

Původně se TNT využíval jako žluté barvivo.

TNT se používalo jako žluté barvivo.
TNT se používalo jako žluté barvivo.

Hlaste se do muničních továren

Do leteckých pum a granátů bylo třeba plnit výbušnou směs na bázi trinitrotoluenu ručně. Nejprve tak činili muži, když ale byli povoláni na frontu, musely je zastoupit ženy. Spotřeba munice však v Británii rostla mnohem rychleji než její výroba.

Na území Spojeného království tak začaly vznikat nové muniční továrny, jedna poblíž Gloucesteru, zhruba 150 km západně od Londýna. V roce 1916 už v ní pracovalo přes 2000 žen a jen asi 300 mužů.

V každodenním ohrožení života

V tomtéž roce se otevřela ještě muniční továrna v Chilvellu u Notthinghamu, další pak ve waleském Pembrey. Ke konci války v nich pracovalo na 6000 žen. Tyto továrny byly oblíbeným cílem nepřátel, životy jejich pracovnic tak byly v každodenním nebezpečí.

Ovšem neohrožoval je jen útok zvenčí, velice riziková byla i práce samotná. Dovnitř dělostřeleckých granátů bylo potřeba zarazit rozbušku, ovšem v případě, že tak dělnice učinily příliš silně, došlo k výbuchu. Jedné těhotné zaměstnankyni se to přihodilo.

Při výbuchu přišla o obě ruce a oslepla. Dítěte se tak mohla dotýkat jen rty.

Samotná práce byla velmi riziková.
Samotná práce byla velmi riziková.

Na hedvábí a silonky zapomeňte!

Kvůli nebezpečí exploze bylo ženám zakázáno nosit do muničních továren oblečení z hedvábí, nesměly mít ani silonky. Také žádné šperky či sponky ve vlasech. Před nástupem na směnu se musely vysvléknout do spodního prádla a byly zkontrolovány.

Pokud jejich podprsenka obsahovala kovovou sponu, musely ji nechat v šatně. Na bezpečnost výroby se dbalo, ovšem na bezpečnost žen při práci vůbec. Neměly žádné respirační ochranné pomůcky a výbušnou směs plnily do munice holýma rukama.

Přitom TNT je jedovatý, při styku s kůži vyvolává její podráždění a zbarvení do žlutooranžova.

Žluté obličeje kanárkových dívek

Ženám a dívkám, které pracovaly v muničních továrnách, se přezdívalo kanárkové dívky nebo jen kanárci, protože zbarvení jejich kůže připomínalo žluté peří kanárků.

Tyto ptáčky přitom používali horníci v dolech, aby v nich určili koncentraci nebezpečného oxidu uhelnatého. Vlasy těchto žen měly nádech do zelena či červena. Rodily se jim i žlutě zbarvené děti.

Zabarvení kůže nebezpečné nebylo, bledlo, když již ženy a děti nebyly vystavené expozici TNT.

Pracující dívky měly od práce žluté obličeje.
Pracující dívky měly od práce žluté obličeje.

Nemoci jater, kůže i kostí

Ovšem práce s touto nebezpečnou trhavinou škodila zdraví jinak a hůře. Dlouhodobé vystavení TNT mělo za následek poruchy funkce jater, anémii, zvětšování sleziny a také poškození imunitního systému.

Vyvolávalo bolesti hlavy, zvracení a nevolnost, následně v důsledku poškození jater také žloutenku a rakovinu jater či kůže. Většina žen těmto problémům dříve či později neunikla. U jiných se rozvinula osteonekróza, tedy postupné odumírání kostí.

Hrdinství, nebo nutná obživa?

Kanárkové dívky o nebezpečí věděly, pozorovaly na sobě účinky míchání tzv. ďáblovy kaše (výbušné směsi) holýma rukama. Tuto šílenou práci však přijímaly, neboť potřebovaly zajistit rodinu.

Jiné ji vnímaly jako projev vlastenectví, něco, co pro vítězství ve válce mohly udělat ony samy, byť to spočívalo v obětování vlastního zdraví. Některé obětovaly i svůj život.

To když 1. července 1918 došlo k výbuchu 8 tun TNT v muniční továrně v Chilwellu, ve které se vyrábělo až 47 000 bomb denně.

Některé dívky braly práci jako vlastenectví.
Některé dívky braly práci jako vlastenectví.

Když vybuchne TNT

Výbuch bylo slyšet až ve vzdálenosti 30 km od továrny, létaly při něm vzduchem kusy těl.  Při největší explozi v Británii během 1. světové války zahynulo 134 lidí, převážně žen, přičemž identifikovat se podařilo jen 32 z nich.

Zbytek byl pohřben v hromadném hrobě. Dalších 250 osob bylo zraněno. Tehdejší ministr pro výrobu válečného materiálu a pozdější premiér Velké Británie, Winston Churchill (1847–1965), poslal postiženým rodinám kondolenční dopis.

Nehodu vyšetřoval Scotland Yard, neboť ředitel továrny, lord Godfrey Chetwynd (1863–1936) považoval explozi za sabotáž. V tisku bylo o výbuchu jen pár řádků.

Život v ohrožení za pár šupů

Každodenní život ohrožující těžká práce kanárkových dívek ovšem nebyla po zásluze odměňována. Ač pracovaly stejně kvalitně a usilovně jako muži, dostávaly jen zhruba poloviční plat. Ženy byly kvůli tomu oprávněně naštvané.

Obavy však následně měli i muži vracející se z fronty. Báli se, že si zaměstnavatelé kvůli nižším nákladům raději ponechají za zaměstnance ženy, nebo že budou dostávat stejně nízkou mzdu jako ony.

Za rovnost mezd například roku 1918 stávkovaly v Londýně řidičky autobusů a tramvají.

Ženy začaly stávkovat za rovnost platů.
Ženy začaly stávkovat za rovnost platů.

Fotbal je doménou mužů, a basta!

Ač výbor zabývající se rovností mezd nezjistil rozdíly v odváděné práci mezi muži a ženami, názor, že jsou ženy méně schopné než muži, ve společnosti přetrval. Paradoxně rovněž ve sportu.

Když britští muži odjeli na frontu, nahradily je ženy také ve fotbalových a kriketových týmech. Některé z nich dosáhly významných úspěchů. Přesto roku 1921 britská fotbalová asociace zakázala ženám dále hrát a tento zákaz přetrval až do roku 1971.

Zpátky ke strojům, ženy

Když roku 1939 vypukla druhá světová válka, situace se zopakovala. Ženy opět nahradily ve válečném hospodářství muže, kteří byli vysláni bojovat na frontu.

Zapojení žen bylo během druhého světového konfliktu ještě větší, neboť tentokráte ve větší míře zasáhl i USA a Rusko.

Oproti tomu v Německu se situace výrazně změnila, nacisté zapojení žen nepodporovali, jejich hlavní úlohu spatřovali v rození nových vojáků pro Německo.

Foto: Shutterstock.com, Wikimedia Commons
Související články
Historie
Starořecký běžec Koroibos vyzrál na boha
Slunce pálí a nebe je bez mráčku. Vyvolávač ve městě Olympii na západě Peloponéského poloostrova vyzývá závodníky, aby se dostavili na startovní čáru, vymezenou pruhem kamenných desek. Místní aristokrat jménem Koroibos z Elidy se mezi mládeží ze vznešených rodin rozhodně neztratí. Na své vypracované a sluncem osmahlé tělo může být pyšný. Stadion se závodní dráhou o […]
Historie
Starověké olympijské hry: Na přehlídku naháčů ženy nesměly
Davy lidí se tísní v řecké Olympii. Každý chce vidět svého favorita. Kohosi tam vykuřují – za chvíli bude dotyčný obětovat bohům, a tak musí projít touto očistou. Zeus, Hestia i další bohové dostanou, co jim náleží, aby sportovní slavnost nic nenarušilo. Přichází na řadu shromáždění v búleuterionu, řídícím domě her, jakési radnici. Závodníci tu […]
Historie
Proč Klement Gottwald zkazil slavnému vědci pohřeb?
„Tatínek byl sice velice přísný, než to vedlo nás jen k nejpřesnějšímu konání povinností za všech okolností,“ vzpomíná prvorozený Bedřich Hrozný na otce. Matku pak líčí jako ženu „neskonalé dobroty a nejúplnějšího porozumění pro mé snahy“. „Zapíšu se i na filozofii,“ rozhodne se maturant Bedřich Hrozný roku 1897 ve Vídni. Rychle ale zjistí, že stihnout […]
Historie
Josef II. a Leopold II.: Bratři odlišní ve vládnutí spojení bratrskou láskou
Leopold II. v roce 1790 jen nerad opouští prosluněné Toskánsko. Zvykl si tady, stará se tu o otcovo dílo, porozuměním a cílenými reformami zlepšuje místním život a ti ho za to milují a obdivují. V Říši, a hlavně v Uhrách je to jiné a vladař bude muset sáhnout k mnoha kompromisům, aby krizi posledních několika měsíců […]
reklama
svět zločinu
Sharon Tateová: Krásná herečka zavražděná Mansonovou rodinou
Svým půvabem okouzluje mladičká Sharon Tateová své okolí už od dětství. Roličky v reklamách a televizních seriálech na sebe nenechají dlouho čekat a ve druhé polovině 60. let už je Sharon hollywoodskou hvězdou. Tím spíš, že po jejím boku stojí jeden z tehdy nejvýznačnějších režisérů, Roman Polanski (*1933). Ticho nad Městem andělů Svatba obdivovaného režiséra a […]
Vraťte medaile. Máte pozitivní test!
Dobře znají ten pocit, když jim vestoje tleská celý stadion nebo když jim hostesky navlékají žlutý trikot. Jenže poznali i obrácenou tvář vrcholového sportu. Dny, kdy z titulních stran novin celého světa křičelo velkými titulky jejich jméno. A u něj ještě výraznější text: Dopingový hříšník… Sprintérská rivalita mu zničila život Dlouhá léta bojují o trůn nejrychlejšího […]
Jiří Kajínek: Muž v zeleném tílku, symbol kontroverze a mediální hvězda
Pravděpodobně jde o nejznámějšího českého vězně všech dob. Jiří Kajínek vstupuje do bran věznice Mírov jako ostřílený recidivista, vždyť už si prošel věznicemi v Českých Budějovicích i ve Valdicích. Na Mírově měl ovšem zůstat na doživotí. V roce 1998 je totiž odsouzen na doživotí za spáchání dvojnásobné nájemné vraždy a za pokus o spáchání vraždy. […]
Swingový kmotr s božským hlasem
Geniální hudebník Frank Sinatra prožívá život, podobající se jízdě na horské dráze. Na ní nechybí setkání s mafií, divoká manželství, psychické problémy, únos syna nebo pobyt ve vězení za pletky s vdanou ženou. Hudební legenda, jež ovlivnila generace hudebníků napříč 20. stoletím. Tak si svět pamatuje synka sicilského hasiče, herce a zpěváka Franka Sinatru (1915–1998) […]
zajímavosti
Na Střeleckém ostrově se volila nová Miss Tourism World Czech Republic 2024!
Dne 27. června 2024 se konala v módním průmyslu očekávaná akce roku. Několik módních přehlídek spojených s finále soutěže Miss Tourism World 2024. Tato prestižní událost se uskutečnila v nádherném prostředí historického města Prahy – na Střeleckém ostrově. A přilákala hosty z různých koutů světa. To vše pod záštitou vlajkové lodi vydavatelství RF-HOBBY, čtrnáctideníku Epocha. […]
Vlasy v číslech: Naše kštice unese 2 slony!
Někdo je pěstuje, někdo je stříhá, v každém případě ale pořád rostou… Kam až by dorostly? Kdo má nejdelší a kdo jich má nejvíce? A jakými zajímavými vlastnosti se naši vlasy chlubí? 100 000 Tolik vlasů průměrně zdobí naše hlavy. Nejštědřejší byla příroda k blonďákům, kteří jich mají na hlavě okolo 150 000, naopak a […]
Zuzana Dřízhalová: Odmalička si představovala, že bude slavnou herečkou
Je to talent od dětských krůčků. Zpívá, vystupuje s Bambini di Praga a sní o herectví. Překvapivě ale málem končí jako odborník na chemii. Náhoda tomu chce, že se vydá na DAMU. Zákeřná choroba jí chce ale překazit plány. Dvakrát ji porazí a zakládá úspěšnou pacientskou organizaci. Třetí kolo boje je ale fatální.   Zuzana […]
Se zbraní jistě a bezpečně
V dnešní době roste agrese na veřejnosti, ať už se bavíme o školách, nemocnicích, či dalších veřejných místech. Lidé čím dál častěji uvažují o pořízení zbrojního průkazu. Získat zbrojní pas ale nelze ze dne na den. Žádá si to znalost příslušných zákonů, trénink na střelnici, a hlavně složení střeleckých zkoušek. Je celkem pět skupin zbrojního […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Moderní obývací pokoj
rezidenceonline.cz
Moderní obývací pokoj
Text: Alena Müllerová Foto: Archiv firem
Rolky s medvědím česnekem
tisicereceptu.cz
Rolky s medvědím česnekem
Můžete využít i jiné čerstvé bylinky. Rolky jsou skvělé třeba s bazalkou nebo špenátem. Suroviny 3 hrnky hladké mouky 1 hrnek vlažné vody 3 lžičky cukru krystal ½ lžičky soli 1 vejce 3 lžíc
Batikovaná trička jsou zase v módě. Jak si je vyrobit?
panidomu.cz
Batikovaná trička jsou zase v módě. Jak si je vyrobit?
Moderní vzor a ještě batikovaný. Jak si jej vyrobit? Triko nejprve vhodným způsobem poskládáte, sklady převážete provázkem, polijete textilními barvami a pak zafixujete. A to je celé. S příčným pruhem Pomůcky: provázek (gumičky), injekční stříkačka (nebo nosatá láhev), molitanový štětec, mikrotenový sáček, krejčovská křída barevná, zakrývací folie Pomocná chemie: krystalická soda, chlorový čistič, sirnatan sodný
Benátská! s Impulsem oslaví svojí třetí dekádu třemi velkými S: Scooter, Suzi Quatro & Slade
epochanacestach.cz
Benátská! s Impulsem oslaví svojí třetí dekádu třemi velkými S: Scooter, Suzi Quatro & Slade
Poslední červencový víkend je pro milovníky hudby již neodmyslitelně spjatý s festivalem Benátská! s Impulsem. Ten se od svého vzniku, kdy měl pódium sestavené z lešení a aparaturu přivázanou ke stožárům veřejného osvětlení, etabloval mezi tuzemskou špičku. Letos slaví 30 let. Mezi gratulanty nebudou chybět ani zahraniční ikony Scooter, Suzi Quatro a Slade, kteří mají
Nový Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+: více agility pro závodní tratě
iluxus.cz
Nový Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+: více agility pro závodní tratě
Společnost Mercedes-AMG představila na automobilové slavnosti Goodwood Festival of Speed nejnovější přírůstek do rodiny supersportovních vozů AMG GT – nový Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+. Novinka se z
Utekla jsem sektě právě včas
skutecnepribehy.cz
Utekla jsem sektě právě včas
S Blankou jsem se seznámila hned první den na vysoké. Dali nás na koleji do jednoho pokoje a sedly jsme si kupodivu okamžitě. Ještě ten večer jsme vyrazily na pivo a náš pokoj jsem pokřtila nocí strávenou na záchodě. Brzy jsem pochopila, že Blanka není úplně šťastný člověk. Než nastoupila na univerzitu, žila s mámou, která hodně pracovala, hodně
Konal se první orientační závod v Rakousku-Uhersku?
historyplus.cz
Konal se první orientační závod v Rakousku-Uhersku?
Sedm cyklistů se v prvním orientačním závodě světa pouští nazdařbůh do terénu jen s mapou a vírou ve své schopnosti. Zvítězí ale opravdu ten, který dokáže najít nejkratší možnou cestu k cíli? Orientační závody, během nichž dostane soutěžící mapu a musí překonat stanovenou trasu, se dnes konají v běhu, na kolech i na lyžích po celém světě. Za kolébku
Zemřel muž, který strávil 72 let v železných plicích
21stoleti.cz
Zemřel muž, který strávil 72 let v železných plicích
Než byla v roce 1955 vytvořena první vakcína, byla dětská obrna obávanou nemocí. V jejím důsledku mohlo u dětí dojít k ochrnutí dýchacích a polykacích svalů. V takovém případě se jejich jedinou nadějí
Doktor Kittel: Severočeský Faust z Jizerských hor?
enigmaplus.cz
Doktor Kittel: Severočeský Faust z Jizerských hor?
V Libereckém kraji, nedaleko Jablonce nad Nisou, se nachází obec Pěnčín-Krásná. Právě zde pobýval věhlasný doktor Kittel, který je přirovnáván k legendárnímu doktoru Faustovi. Byl to bezesporu člověk,
Zůstala Krejčíková s dětmi na všechno sama?
nasehvezdy.cz
Zůstala Krejčíková s dětmi na všechno sama?
O problémech ve vztahu herečky Anety Krejčíkové (32) s tělocvikářem Ondřejem Rančákem (39) se snad šušká od začátku, co jsou spolu. Hvězda seriálu Ulice totiž neměla být jedinou, pro kterou často a 
Jaký muž se k vám hodí?
nejsemsama.cz
Jaký muž se k vám hodí?
Nauka o číslech – numerologie – vám poradí, s kým stvoříte ideální pár. Stačí jen znát, kdy se muž, co vás zajímá, narodil. Pak porovnejte své životní číslo s jeho číslem, a hned budete mít jasno. Omystické povaze čísel psali do hliněných tabulek již staří Sumerové. Spojitost čísel s člověkem a lidským osudem je nabíledni, každý jsme se „někdy“ narodil. To
Kdo postavil jávský chrám Borobudur?
epochalnisvet.cz
Kdo postavil jávský chrám Borobudur?
Byl vztyčen uprostřed džungle na ostrově Jáva, a to zhruba před 1200 lety. Kým, to dodnes zůstává záhadou. V době, kdy kamenný skvost Borobudur vznikl, zde totiž žila kultura, která i velké stavby pokrývala jen palmovými listy… Několik dlouhých staletí je Borobudur zcela zapomenutý a skrytý lidským očím. Chátrající kamenný kolos vyrve ze spárů bující