Domů     Na hranicích okupované vlasti
Na hranicích okupované vlasti
28.3.2023

Na podzim roku 1944 se 1. československý armádní sbor po těžkých bojích v okolí  Dukelského průsmyku ocitnul na hranicích okupovaného Československa. Čekal je ale těžký boj, než mohli vstoupit do své vlasti.

Českoslovenští vojáci v SSSR prošli do současné doby několika operacemi, včetně bitvy o Kyjev, kde se významně zasadili o úspěch celé ofenzívy v rámci 1. čs. samostatné brigády.

Navzdory předchozím úspěchům teď ovšem na ně čeká daleko těžší úkol, než který jim připadl v roce 1943.

Uspěchané přípravy

Celá Karpatsko-Dukelská operace, která trvá téměř dva měsíce od 8.9. do 28.10. 1944, je reakcí na Slovenské národní povstání, které začalo 29. srpna 1944. Sovětské vrchní velení ,,Stavka“ zpočátku nemá zájem o dobývání Dukelského průsmyku ani přilehlých oblastí Karpat, neboť se jedná o terén, který je velmi nevhodný pro útočné operace.

Předpokládá se, že bude nejvhodnější celou oblast obejít a německé síly ze strachu z obklíčení nakonec bez boje ustoupí na západ.

Situace okolo SNP ovšem má za následek to, že část 1. a zbytky 4. ukrajinského frontu I. S. Koněva (1897 – 1973) dostala za úkol překročit v tomto směru Karpaty a pomoci tomuto povstání.

Na přípravu celé operace dostává velení pouhé 4 dny, což se velmi negativně projeví na průběhu celé akce a také na utrpěných ztrátách. Sám Koněv o operaci prohlašuje ,,To bude pěkný bordel!‘‘ Maršálova slova se záhy po začátku operace potvrzují.

Překročit Karpaty bylo úkolem jednotek maršála Koněva. FOTO: oso.rscz / Creative Commons / volné dílo
Překročit Karpaty bylo úkolem jednotek maršála Koněva. FOTO: oso.rscz / Creative Commons / volné dílo

Pomalý a trnitý postup

1. československý sbor se pod velením gen. Jana Kratochvíla (1889 – 1975) útoku účastní ráno 9. září v druhém sledu.

Postup je velmi pomalý, neboť prvnímu sledu sovětské armády se nepodařilo dobýt město Krosno, které bylo důležitým komunikačním centrem pro další postup. Sbor tak musí postupovat po lesních cestách okolo města. Ještě tentýž den se odehrává katastrofa.

Sbor se u obce Bóbrka nachází v pochodové formaci, protože se mylně domnívá, že oblast je již obsazena Rudou armádou. To se ukáže jako tragický omyl, neboť na místě čeká zakopané německé dělostřelectvo a pěchota.

Následný palebný přepad a útok německé pěchoty rozpoutá zmatek a výsledkem jsou značné ztráty 1. a 3. brigády, kdy je ztraceno přes 600 mužů. První formace je citelně oslabena a druhá přestala být bojeschopná.

Panika a změny vedení

Objevují se i případy útěků z boje, kterým se českoslovenští velitelé na několika místech pokoušejí zabránit i střelbou do vlastních mužů.

Velitel praporu Ondřej Kvapil se nejprve snaží své muže přimět, aby drželi pozice, následně samopalem střílí nad hlavy svých vojáků a když ani to nezabere, střílí dávkami i do svých prchajících vojáků.

Taková reakce se může jevit jako extrémně přehnaná, má nicméně své opodstatnění.

V případě, že by spolubojovníci v týlu zpozorovali větší množství těch, co utíkají opačným směrem postupu, mohlo by to zapříčinit paniku, která by mohla zachvátit celý sbor a obrátit jej na spěšný ústup.

Po tomto debaklu maršál Koněv odvolává z funkce dosavadního velitele 1. čs. sboru a velení se ujímá br. gen. Ludvík Svoboda (1895 – 1979).

Československým jednotkám velel Ludvík Svoboda. FOTO: Stanislav Tereba / Creative Commons / CC BY-SA 3.0 cz
Československým jednotkám velel Ludvík Svoboda. FOTO: Stanislav Tereba / Creative Commons / CC BY-SA 3.0 cz

Tvrdé boje o Dukelský průsmyk

Od 10. září probíhají tvrdé střety v druhém pásmu německé obrany o město Dukla. Za cenu značných ztrát se společně se sovětskými vojáky podaří město osvobodit.

Hlavním cílem nicméně není město, nýbrž kóta 534, která je centrem německé obrany v oblasti a její obsazení trvá až do 20. září. Krveprolití a prožité hrůzy dokládá svědectví veterána východní fronty Bohuslava Anděla, který se operace účastnil.

,,Byli lidi, kteří plakali a prosili: ,,Dobij mě, dobij mě, ať se netrápím. A to víte, že to nemůžete udělat.’’ Ztráty jsou značné, především v řadách velitelů. Sbor na konci operace přichází o 90 % svých důstojníků.

Dukelský průsmyk, kde se odehraje doposud nejtěžší střet, padne až 6. října. Postup československých a sovětských jednotek je velmi zpomalován úpornou německou obranou, špatným počasím a také nedostatečným zásobováním.

I přes tyto překážky se nakonec sbor přes Dukelský průsmyk probíjí a postupuje spolu s rudoarmějci v průběhu dvou týdnů o 15-20 km do hloubky německé obrany.

První osvobozenou obcí na území bývalého Československého státu se stává 6. 10. Vyšný Komárnik.

Přichází rozkaz ,,Zastavit‘‘

Koncem října je zcela potlačeno SNP. Jednotky, které jsou ještě bojeschopné, přecházejí na partyzánský styl boje. V tu chvíli se zastavuje i Karpatsko-Dukelská operace, jejímž hlavním cílem bylo povstání pomoci.

Postup je příliš pomalý a je vykoupen velkými ztrátami na životech i technice. Vojáci jsou vyčerpaní z předchozích bojů a zásobování je nedostatečné. Ze strategického hlediska neměla operace žádný hlubší význam, její význam je spíše symbolický.

Přesto však vázala početné německé svazky, které tak nebylo možné použít na jiných místech fronty nebo k potlačení SNP.

Boje připomíná památník v Dukelském průsmyku. FOTO: Pietros Sacanis / Creative Commons / volné dílo
Boje připomíná památník v Dukelském průsmyku. FOTO: Pietros Sacanis / Creative Commons / volné dílo

Krvavá bilance

Německé velení přiznalo ztrátu 52 000 mrtvých, raněných a nezvěstných a také více než polovinu z 350 nasazených tanků a 800 děl a minometů. Některé sovětské zdroje hovoří údajně ještě o 26 000 zajatých.

Rudá armáda naproti tomu uvádí ztráty zhruba 85 000 mužů, z toho přes 10 000 mrtvých a 41 000 raněných. I 1. československý sbor utrpěl těžké ztráty.

Podle nejnovějších poznatků vojenského historického ústavu, které jsou k dispozici, bylo do konce listopadu 1 046 československých vojáků zabito, 4 328 raněno a 956 pohřešováno, což činí 38 % z původního počtu. Ztráty na technice nejsou známy.

Výsledek a vliv na průběh války

Karpatsko-Dukelská operace se rozhodně nedá označit za vítězství, možná na poli taktickém. Ztráty Rudé armády a 1. čs sboru jsou citelné a sbor na nějakou dobu ztrácí bojeschopnost.

Slovenské hory a zdejší drsná krajina nakonec představuje pro vojska SSSR překážku až do dubna 1945. Po válce se vynořují různé spekulace, že sovětské velení nasadilo do nejtěžších bojů 1. čs. sbor záměrně s cílem co nejvíce jej oslabit.

Nutno ovšem podotknout, že Rudá armáda příliš nehleděla na životy svých vojáků a neustálé útočení na pevnou obranu nepřítele bez ohledu na vlastní ztráty bylo běžné během celého trvání války.

Vliv Dukelského mýtu

Boje v Dukelském průsmyku se po právu označují za nejtvrdší, jaké kdy museli českoslovenští vojáci na východní frontě podstoupit, a dlouhou dobu představovaly jeden z nejpodstatnějších pilířů československých bojových tradic.

6. říjen se stává Dnem československé armády a stejně tak jej udržuje v paměti i Armáda České republiky. Působení československých vojáků v průběhu operace připomíná pomník, který leží na slovenské straně Dukelského průsmyku.

Foto: PM / Creative Commons / volné dílo, oso.rscz / Creative Commons / volné dílo, Stanislav Tereba / Creative Commons / CC BY-SA 3.0 cz, Pietros Sacanis / Creative Commons / volné dílo
reklama
Související články
Historie
Leopold I.: Ze dne na den se mladík stává nejvyšší postavou v celé říši
Je jedním z nejdéle panujících králů a císařů u nás. Vládne takřka padesát let. Jeho armády zahánějí Turky dál od Vídně a zahajuji expanzi proti Osmanské říši. Korunu římské říše má ale nejistou. Pochovává příbuzné, jež díky vysokému věku přežívá, a během vlády se potýká i s morem a selskou vzpourou. Leopold (1640-1705) nemůže zpočátku […]
Historie
Václav II.: Z poručníkova vězení rovnou na vrchol
Hluboká, konec srpna 1290. Všechny tvrze a pevnosti na jihu Čech otevírají své brány. Patří nebezpečným Vítkovcům, a proto na ně táhne králův bratr se zvláštní zbraní. Jeho rukojmím je nejmocnější z Vítkovců Záviš z Falkenštejna. Všude jim proto raději otevřou. Zajatcův bratr ale odmítá odevzdat hrad, takže jeho věznitel připravuje kruté divadlo. Urozený pán […]
Historie
Na papežský stolec údajně usedla žena
V 11. století dojde k jednomu z největších skandálů v historii papežů. Nebo to alespoň tvrdí legendy. O ženě, která měla zastat funkci hlavy církve, se hovoří jako o „papežce Johance“. Papežkou měla být krásná dívka anglického původu, nazývaná Giovanna – Jana nebo Johanka.  Ta se zamilovala do benediktinského mnicha, a aby mu byla stále […]
Historie
Bill Clinton: Orální sex podle Bible prý nepovažuje za nevěru
V létě roku 1995 přichází do Bílého domu neplacená stážistka, čerstvá absolventka psychologie na Lewis & Clark College. Holka krev a mlíko, baculatá bruneta Monika Lewinská (*1973). Někdy v listopadu se jí podaří upoutat pozornost prezidenta Billa Clintona. Začne s ním flirtovat. Nenápadně mu ukáže spodní prádlo a připojí poznámku, že se jí moc líbí. […]
reklama
zajímavosti
Chorobné odéry: Dokážeme vyčenichat nemoci?
Čich je považován za „popelku“ mezi lidskými smysly. Americký průzkum provedený v roce 2011 zjistil, že přibližně polovina respondentů ve věku 16–30 let by se raději vzdala čichu než svého chytrého telefonu. Čich je úzce spojen s našimi emocemi a vzpomínkami, pomáhá ale také odhalovat potenciální hrozby, jako jsou zkažené potraviny, toxické látky – nebo nemoci. […]
Hranice nejsou problém: Dva nejúspěšnější čeští spisovatelé v zahraničí
V nemocničních papučích doťape k oknu, které rychle otevře. Vykloní se a vzduch najednou protne zvuk máchajících holubích křídel a tupá rána. Závěr života Bohumila Hrabala je přesně jako v jeho knihách – hořký a nečekaný. V alkoholovém oparu Kdo: Jaroslav Hašek Zajímavost: Kniha vychází i v tatarštině Život šprýmaře, satirika a v neposlední řadě […]
Kam padám a proč jsem nahý? Poznejte významy snů!
Sny si většinou nepamatujeme. Občas ale ano! Často jsou to takové, které se opakují, zanechají v nás silný dojem a donutí nás přemýšlet. O tom, co asi znamenají… Kde se sny berou, proč se nám zdají a proč jsou tak zmatené? Na většinu otázek o nejzajímavější složce spánku vědci stále odpovědět nedovedou. Shodují se však […]
Mechanická zoo z francouzského ostrova. Neuvěřitelné výtvory jako od Verna!
Slavný francouzský spisovatel Jules Verne by se asi hodně divil, kdyby se dnes mohl podívat do svého rodného města Nantes. Na náměstíčku Esplanade des Traceurs de Coques se pokojně prochází mechanický slon, vysoký jako čtyřpatrový dům. Mává ušima, troubí a občas postříká překvapené kolemjdoucí sprškou vody z chobotu. Z jeho hřbetu spokojeně pozoruje okolní svět […]
reklama
lifestyle
Srdce v nebezpečí: Infarkt, hypertenze i ateroskleróza
Nedostatek pohybu a nezdravá strava vedou k rozvoji kardiovaskulárních chorob. Rozvíjí se hypertenze neboli vysoký krevní tlak, dochází k ukládání tuku v cévách, čímž se zvyšuje riziko srdečního infarktu. V České republice jsou právě srdeční onemocnění nejčastější příčinou úmrtí, stojí za 46 % z nich. V České republice každoročně zemře téměř 50 000 obyvatel na některé z onemocnění srdce, což z nich […]
Nezdravé jídlo: zastavme trend doby!
Vaření je někdy věda, ale ne zas taková věda, abychom si nedávali pozor na nezdravé potraviny. Víte, co všechno vám může udělat takový populární Big Mac, pokud si ho budete dávat příliš často? A tušili jste, že na každých 100 000 obyvatel je 45 lidí s mrtvicí kvůli umělým sladidlům? Přepálený tuk může začít u […]
Psychika v ohrožení: Poruchy příjmu potravy aneb když duše trápí tělo
Mentální anorexie, bulimie a záchvatovité přejídání přestavují závažná psychiatrická onemocnění, kterými trpí až 70 milionů lidí na celém světě. Jde o nemoci duše, které dopadají na tělo. Dříve byly spojovány především s dospívajícími, dnes se s nimi lze setkat i u dětí a starších dospělých. Proč vznikají a jak s nimi bojovat? Poruchy příjmu potravy nejsou, možná překvapivě, […]
Janis Joplin: Heroin přivede soulovou královnu do hrobu
Na hudební scéně 60. let, které dominovali téměř výhradně jen muži, působí Janis Joplin (1943–1970) jako vzácný úkaz. Svým syrovým, elektrizujícím zpěvem se během krátké kariéry dostane pod kůži tolika fanouškům, že dodnes zůstává jednou z nejvlivnějších zpěvaček v historii. Bohužel i tato hvězda podlehne v pouhých sedmadvaceti letech démonům alkoholu a drog. Útěchu hledá v alkoholu Rodačka […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Bakterie, které z plastů vyrábějí materiál podobný pavoučímu hedvábí
21stoleti.cz
Bakterie, které z plastů vyrábějí materiál podobný pavoučímu hedvábí
Polyethylen, respektive výrobky z něj, jako jsou plastové tašky, láhve a obaly na potraviny, je největším přispěvatelem k celosvětovému znečištění planety plasty. Navíc je v přírodě prakticky nerozlož
Ze syna jsem udělala sobce
skutecnepribehy.cz
Ze syna jsem udělala sobce
Neviděla jsem to, co viděli ostatní. V mých očích byl roztomilý. Tvrdil, že nemá v životě štěstí a že mu všichni křivdí. Teprve jeho úraz mi otevřel oči. Můj syn byl jen rozmazlený fracek! A to bolelo! Měla jsem ho natruc všem. Rodičům i příteli, který mi dal po dlouhé známosti kopačky. Pořídila jsem si dítě za svobodna. Rodiče
Mohou se lidé s poruchou osobnosti naučit cítit empatii?
21stoleti.cz
Mohou se lidé s poruchou osobnosti naučit cítit empatii?
Poznat člověka s poruchou osobnosti, tak zvaného psychopata, může být při prvním setkání obtížné. Je totiž zpravidla dobrým manipulátorem a může působit až altruisticky. Ve skutečnosti však druhé využ
Moderní rezidence u rovníku
rezidenceonline.cz
Moderní rezidence u rovníku
Rezidence vznikla v rovníkovém Ekvádoru. Betonová stavba rozvržená do tvaru písmene T působí přes svou masivní konstrukci příjemně svěžím, elegantním a odlehčeným dojmem. Tři podlaží, tři obytná kř
Tajemství templářské kaple: Ukrývá zdroj pozitivní energie i záhadnou symboliku?
epochalnisvet.cz
Tajemství templářské kaple: Ukrývá zdroj pozitivní energie i záhadnou symboliku?
Středověký templářský řád je považován za jeden z nejznámějších i nejzáhadnějších v dějinách. Účast templářů na křížových výpravách tvoří legendy o jejich bohatství a znalostech. Pozdější úpadek řá
Plánujete altán?
panidomu.cz
Plánujete altán?
Počasí brzy začne lákat k posezení na zahradě. Chcete být pěkně pod střechou a přitom na čerstvém vzduchu, i když prší? Nebo si udělat posezení i s místem na vaření? To všechno vám může altán poskytnout. Jen si musíte promyslet několik věcí, bez kterých se při stavbě určitě neobejdete. Kde bude? Místo pro budoucí altán
Po bříšku už ani stopy!
nasehvezdy.cz
Po bříšku už ani stopy!
Je to sotva pár týdnů, co se moderátorka Eva Perkausová (29) stala maminkou druhého synka Ariana, a už se postavila před fotoaparát! Oblékla jen kalhoty, podprsenku, perlový náhrdelník – a všem vyraz
Skutečné zombie: Jsou dílem černé magie?
enigmaplus.cz
Skutečné zombie: Jsou dílem černé magie?
Hrozivé oživlé mrtvoly vylézající z hrobů a pojídající lidské maso. Takový obrázek vyvstane v mysli většině lidí, když uslyší slovo zombie. Většina se domnívá, že jde jen o filmový výmysl. Jenže lidé
Stojí kolem nás vraždící mosty?
enigmaplus.cz
Stojí kolem nás vraždící mosty?
Český záhadolog Ivan Mackerle tvrdil, že na ostrově Madagaskar existuje prokletý vraždící most   [gallery ids="138182,138181,138180"] Během 90. let 20. století uskutečnil na tento pod
Junghans kombinuje klasický design hodinek s moderním ležérním stylem
iluxus.cz
Junghans kombinuje klasický design hodinek s moderním ležérním stylem
Tyto hodinky nedělají kompromisy: nové Meister S Automatic jsou sportovní hodinky, které nezapřou svůj vztah k elegantní řadě Meister. Společnost Junghans představuje dva nové tříručkové modely z nere
Masové koule s pikantní omáčkou
tisicereceptu.cz
Masové koule s pikantní omáčkou
Koule jednoduše napíchněte na párátko a servírujte s pálivou červenou omáčkou. Ingredience 500 g hovězího mletého masa 2 větší cibule 200 ml ostrého kečupu 4 stroužky česneku 2 nakládané kap
Hrad Skuhrov: Dřevěná věž nad kamenným hradem
epochanacestach.cz
Hrad Skuhrov: Dřevěná věž nad kamenným hradem
Z kamenného hradu přežily staletí jen některé obvodové zdi, ale Skuhrov už si dávno za kámen našel náhradu. Když se dnes řekne Skuhrov, mnohem více pomyslíme na jiný materiál – na dřevo. S tím umí Skuhrov doslova čarovat. Nevíme sice úplně přesně, kdy hrad Skuhrov na ostrožně nad pravým břehem říčky Bělé vzniknul, ale nebudeme daleko od