Domů     Mongolská zhouba u Lehnice: Čím decimovala katolické elity?
Mongolská zhouba u Lehnice: Čím decimovala katolické elity?
20.10.2020

Mongolská říše se díky územnímu rozmachu ve 13. století zapsala do dějin jako druhá největší říše všech dob. Rozsévání strachu, luky s připevněnými píšťalami s pronikavým zvukem nebo mistrný průzkum bojem jim k tomu značně dopomohly.

„Pokolení po nás bude nosit oděvy vyšívané zlatem, jíst pokrmy tučné a sladké, jezdit na ušlechtilých koních a objímat spanilé ženy,“ prorokoval chán chánů, Temüdžin neboli Čingischán (1162–1227) svým věrným mongolským spolubojovníkům.

Že se tak málem stane, mohl tušit jen málokdo. Bitvy na řece Kalce (1223) a u polské Lehnice (1241) se do dějin zapíšou jako varovná ukázka těžkopádnosti evropských armád.

Ruský velitel Mstislav III. kapituluje u řeky Kalky.
Ruský velitel Mstislav III. kapituluje u řeky Kalky.

Z Číny rovnou na Krym

V letech 1207 až 1209 si Mongolové podmanili Kyrgyzy v povodí Jeniseje a pak upřeli své oči na Čínu. Už v roce 1215 padl Peking, následoval prudký obrat na Dálný západ.

Nejprve si nezvaní hosté obhlédli oblast dnešního Krymu a pak své koně dovedli na území sousedící s Rusí, které obývali polokočovní Kumáni. Ti se zcela pochopitelně obrátili s žádostí o pomoc na ruská knížectví.

Kumáni tak spolu s ruskými vojsky čelili asijské hrozbě spolu. Drama vyústilo v červnu roku 1223 u řeky Kalky…

Subedej Bahadur mistrně koordinoval armády vzdálené od sebe i stovky kilometrů.
Subedej Bahadur mistrně koordinoval armády vzdálené od sebe i stovky kilometrů.

Ruské naděje

Mongolskou armádu vedl zkušený válečník a důvěrník Čingischána, velitel Subedej Bahadur (1175–1248), spolu s Jebejem Nojanem.

Moderně organizovaná masa, které šlo jen stěží odolat, vpadla masivněji do Evropy až v roce této bitvy.

Ačkoli byl cílem jejího vpádu předně spíše průzkum bojem, síla o zhruba 30 000 mužích se přesto s početně mnohem silnější rozdrobenou armádou primárně z Kyjevské Rusi utkala. Zpočátku se mongolským nájezdníkům moc nedařilo.

Jejich lehká jízda, navíc částečně bojující bez koní, zahájila bitvu záplavou šípů. Pak byla nucena ustoupit za řeku. I v těchto chvílích slavily spojenecké ruské jednotky úspěch, Mongoly při ústupu několikrát úspěšně napadly. To ale netušily, že mongolští generálové právě uskutečňují svůj mistrný kousek…

Každý mongolský chlapec byl už odmalička vychováván tak, aby se stal válečníkem na koni.
Každý mongolský chlapec byl už odmalička vychováván tak, aby se stal válečníkem na koni.

Skvělá organizace

Jezdci Mongolů bojovali na koních menšího vzrůstu. Byli vytrvalí, neokovaní a muži na nich cválali bez sedel. Každý jezdce měl zpravidla ve výbavě až tři luky.

Jeden se využíval na střelbu do dáli, druhý nablízko a třetí, s píšťalami, na signální nebo zápalné střely. Disponovali také palicemi či oblíbenými zahnutými meči.

Nezbytnou součástí jejich výzbroje pak bylo laso, do kterého chytali nejen koně, ale i lidskou kořist. V bitvě (podobně jako na řece Kalce) vedl první nápor přední voj, v tomto případě lehká jízda. Útok vypadal, jako by šlo o neorganizovaný nájezd.

Jeho cílem však bylo zasypání nepřátel deštěm šípů a následný předstíraný ústup. Ačkoli vypadá tato taktika na první pohled jako nahodilá, nebylo tomu tak. Mongolské vojsko bylo moderně organizované.

Jeho základní jednotku představovala desítka pod velením desátníka. Deset takto sestavených desítek vytvořilo stovku, jíž velel setník…. Početně nejsilnějším oddílem pak byl tümen, což byl jakýsi samostatný armádní sbor pod vedením desetitisícníka.

Jindřich II. Pobožný u Lehnice zahynul.
Jindřich II. Pobožný u Lehnice zahynul.

Naprostý masakr

Následoval devět dní trvající podivný ústup Mongolů. Rusové s Kumány v síle okolo 70 000 mužů, plní optimismu, dál zaháněli děsivé cizince, jejich jednotky se při tom ale postupně rozvolnily a logicky také unavily. Teď přišla ta správná chvíle!

Mongolové se obrátili proti svým pronásledovatelům u řeky Kalky. Útočili proti oběma ruským křídlům a nastalo nevídané krveprolití. Rusové se snažili narychlo zřídit opevnění ze svých vozů, ale marně.

Ruské jednotky se začaly vzájemně proplétat se zadními voji, které stále postupovaly kupředu! Vtom zahájila mongolská těžká jízda drtivý protiútok přímo do čela nepřátelské armády. „Ruské vojsko nemělo kdy zformovat řady.

A tak došlo ke všeobecnému zmatku, jehož výsledkem bylo strašlivé krveprolití,“ udávají kroniky o bitvě. Slovanská koalice se pod náporem rychle rozpadla, každý si chtěl zachránit holý život.

To Mongoly příliš nerozrušilo… Pokračovali v pronásledování nepřátel na vzdálenost až 100 kilometrů! Evropská síla byla v tuto chvíli naprosto zlomená a Kumáni prchli před Mongoly pod ochranná křídla uherského krále Bély IV. (1206–1270).

Vítězství Mongolů na řece Kalce otevřelo dveře jejich rozsáhlé, i když zprvu nezamýšlené, invazi do východní Evropy.

Jednou z nejdůležitějších strategií byl pro Mongoly rozsáhlý průzkum bojem.
Jednou z nejdůležitějších strategií byl pro Mongoly rozsáhlý průzkum bojem.

Průzkum bojem

Co dovedlo Mongoly k tak kolosálnímu úspěchu i přes početní nevýhodu? Kromě skvělé taktiky šlo rozhodně o systematický průzkum před bitvou.

Ten probíhal tak, že zpravidla osoby nemongolského původu měly za úkol detailně popsat geografii, lidnatost, kvalitu cest, způsob výzbroje nepřátel, jejich počet, a dokonce i zvyky obyvatelstva území, kde mělo k bitvě dojít.

Poté měl následovat kvalitní průzkum bojem – taktika, na kterou by neměl zanevřít žádný vojevůdce. V mongolském podání hovoříme o tzv. „psí válce“. Jednotky totiž byly vypouštěny jako psí smečky, které rozsévají strach.

V momentu, kdy však narazily na odpor, zmizely. Tuto taktiku Mongolové využili v roce 1240 před osudovou bitvou u polské Lehnice. Polský kníže Jindřich II. Pobožný (asi 1200–1241) měl namále.

Musel posbírat polské vojsko a ubránit obleženou Vratislav před Mongoly. Na pomoc si zavolal i českého krále Václava I. (1205–1253), nevyčkal však na něj a na Mongoly si troufl sám s několika křižáky a horníky v počtu zhruba 2000 mužů.

Mongolové díky průzkumu bojem věděli, že se na ně chystá i Václav I. Rozhodli se proto zabránit spojení křesťanských armád a vyjeli naproti Polákům. Mongolů mělo být podobné nebo menší množství než členů polské koalice.

Středověké ztvárnění legendární bitvy u Lehnice.
Středověké ztvárnění legendární bitvy u Lehnice.

Záhadný výbuch

Křesťany zasypal les šípů, k osudnému okamžiku ale došlo o pár minut později.

Uprostřed bitevní vřavy „vybuchla a rozptýlily se nad celým polským vojskem pára, dým a mlha, jež smrděly tak odporně, že z důvodu ukrutného smradu bojující Poláci téměř omdleli, zeslábli, sotva byli živi, a válčit už nedokázali,“ popisuje kronikář Jan Długosz (1415–1480).

Šlo o děla vypouštějící dýmotvorné prostředky? To se dnes už asi nedozvíme. Jisté však je, že šlo o zlom, během něhož se křesťanské voje daly na ústup. Toho využili Mongolové opět bravurně.

Jejich běsnému pronásledování padl za oběť celý výkvět polského rytířstva. V zimě téhož roku se ale Mongolové obrátili do Povolží, bylo totiž třeba zvolit nového chána.

Foto: Shutterstock, Wikimedia.
reklama
Související články
Historie
Leopold I.: Ze dne na den se mladík stává nejvyšší postavou v celé říši
Je jedním z nejdéle panujících králů a císařů u nás. Vládne takřka padesát let. Jeho armády zahánějí Turky dál od Vídně a zahajuji expanzi proti Osmanské říši. Korunu římské říše má ale nejistou. Pochovává příbuzné, jež díky vysokému věku přežívá, a během vlády se potýká i s morem a selskou vzpourou. Leopold (1640-1705) nemůže zpočátku […]
Historie
Václav II.: Z poručníkova vězení rovnou na vrchol
Hluboká, konec srpna 1290. Všechny tvrze a pevnosti na jihu Čech otevírají své brány. Patří nebezpečným Vítkovcům, a proto na ně táhne králův bratr se zvláštní zbraní. Jeho rukojmím je nejmocnější z Vítkovců Záviš z Falkenštejna. Všude jim proto raději otevřou. Zajatcův bratr ale odmítá odevzdat hrad, takže jeho věznitel připravuje kruté divadlo. Urozený pán […]
Historie
Na papežský stolec údajně usedla žena
V 11. století dojde k jednomu z největších skandálů v historii papežů. Nebo to alespoň tvrdí legendy. O ženě, která měla zastat funkci hlavy církve, se hovoří jako o „papežce Johance“. Papežkou měla být krásná dívka anglického původu, nazývaná Giovanna – Jana nebo Johanka.  Ta se zamilovala do benediktinského mnicha, a aby mu byla stále […]
Historie
Bill Clinton: Orální sex podle Bible prý nepovažuje za nevěru
V létě roku 1995 přichází do Bílého domu neplacená stážistka, čerstvá absolventka psychologie na Lewis & Clark College. Holka krev a mlíko, baculatá bruneta Monika Lewinská (*1973). Někdy v listopadu se jí podaří upoutat pozornost prezidenta Billa Clintona. Začne s ním flirtovat. Nenápadně mu ukáže spodní prádlo a připojí poznámku, že se jí moc líbí. […]
reklama
zajímavosti
Chorobné odéry: Dokážeme vyčenichat nemoci?
Čich je považován za „popelku“ mezi lidskými smysly. Americký průzkum provedený v roce 2011 zjistil, že přibližně polovina respondentů ve věku 16–30 let by se raději vzdala čichu než svého chytrého telefonu. Čich je úzce spojen s našimi emocemi a vzpomínkami, pomáhá ale také odhalovat potenciální hrozby, jako jsou zkažené potraviny, toxické látky – nebo nemoci. […]
Hranice nejsou problém: Dva nejúspěšnější čeští spisovatelé v zahraničí
V nemocničních papučích doťape k oknu, které rychle otevře. Vykloní se a vzduch najednou protne zvuk máchajících holubích křídel a tupá rána. Závěr života Bohumila Hrabala je přesně jako v jeho knihách – hořký a nečekaný. V alkoholovém oparu Kdo: Jaroslav Hašek Zajímavost: Kniha vychází i v tatarštině Život šprýmaře, satirika a v neposlední řadě […]
Kam padám a proč jsem nahý? Poznejte významy snů!
Sny si většinou nepamatujeme. Občas ale ano! Často jsou to takové, které se opakují, zanechají v nás silný dojem a donutí nás přemýšlet. O tom, co asi znamenají… Kde se sny berou, proč se nám zdají a proč jsou tak zmatené? Na většinu otázek o nejzajímavější složce spánku vědci stále odpovědět nedovedou. Shodují se však […]
Mechanická zoo z francouzského ostrova. Neuvěřitelné výtvory jako od Verna!
Slavný francouzský spisovatel Jules Verne by se asi hodně divil, kdyby se dnes mohl podívat do svého rodného města Nantes. Na náměstíčku Esplanade des Traceurs de Coques se pokojně prochází mechanický slon, vysoký jako čtyřpatrový dům. Mává ušima, troubí a občas postříká překvapené kolemjdoucí sprškou vody z chobotu. Z jeho hřbetu spokojeně pozoruje okolní svět […]
reklama
věda a technika
Zachraňte svá záda! Proč nejčastěji bolí?
Bolesti zad patří mezi nejrozšířenější civilizační choroby, které trápí hlavně obyvatele vyspělých zemí. Během života potrápí bolavá záda zhruba 80 % lidí, asi u 10 % z nich přejdou bolesti do chronického stadia. Postihují zejména oblast krční, hrudní nebo bederní páteře. Jak se bránit? Páteř tvoří důležitou oporu lidského těla, drží hlavu i celý trup a […]
Pátrání po původu cystické fibrózy
Cystická fibróza je závažné a nevyléčitelné dědičné onemocnění, které postihuje zejména dýchací a trávicí systém. Tato choroba, o které se hovoří jako o nemoci slaných dětí kvůli až pětkrát slanějšímu potu, je nejběžnějším genetickým onemocněním mezi bělochy. A vědci se snaží přijít na to, proč.   Cystická fibróza (CF) je geneticky podmíněné, tedy vrozené onemocnění, […]
Na lesní požáry s moderními technologiemi
Způsob boje s ohněm se dlouhou dobu příliš neměnil. 21. století je však dobou nástupu nových technologií, což do určité míry mění i práci hasičů.   Klimatická změna probíhá, planeta se otepluje a lze očekávat, že lesní požáry budou v dalších desetiletích stále palčivějším problémem, se kterým se budeme muset vypořádávat. Ostatně jen ve Spojených státech způsobí […]
Rozmary počasí: Kde naměříte −93,2 stupňů Celsia?
Teplota padá k – 50 °C a děti se radují. Nemusí do školy! Kdo chce večer zajet autem na nákup, nechá ho raději celý den nastartované. Pohřby se v tomto období snaží odkládat – vykopat hrob posledně trvalo 3 dny. Vítejte s ruském Ojmjakonu, jediném obydleném místě, kde teplota klesá i pod – 70 °C, […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Bakterie, které z plastů vyrábějí materiál podobný pavoučímu hedvábí
21stoleti.cz
Bakterie, které z plastů vyrábějí materiál podobný pavoučímu hedvábí
Polyethylen, respektive výrobky z něj, jako jsou plastové tašky, láhve a obaly na potraviny, je největším přispěvatelem k celosvětovému znečištění planety plasty. Navíc je v přírodě prakticky nerozlož
Ze syna jsem udělala sobce
skutecnepribehy.cz
Ze syna jsem udělala sobce
Neviděla jsem to, co viděli ostatní. V mých očích byl roztomilý. Tvrdil, že nemá v životě štěstí a že mu všichni křivdí. Teprve jeho úraz mi otevřel oči. Můj syn byl jen rozmazlený fracek! A to bolelo! Měla jsem ho natruc všem. Rodičům i příteli, který mi dal po dlouhé známosti kopačky. Pořídila jsem si dítě za svobodna. Rodiče
Mohou se lidé s poruchou osobnosti naučit cítit empatii?
21stoleti.cz
Mohou se lidé s poruchou osobnosti naučit cítit empatii?
Poznat člověka s poruchou osobnosti, tak zvaného psychopata, může být při prvním setkání obtížné. Je totiž zpravidla dobrým manipulátorem a může působit až altruisticky. Ve skutečnosti však druhé využ
Moderní rezidence u rovníku
rezidenceonline.cz
Moderní rezidence u rovníku
Rezidence vznikla v rovníkovém Ekvádoru. Betonová stavba rozvržená do tvaru písmene T působí přes svou masivní konstrukci příjemně svěžím, elegantním a odlehčeným dojmem. Tři podlaží, tři obytná kř
Tajemství templářské kaple: Ukrývá zdroj pozitivní energie i záhadnou symboliku?
epochalnisvet.cz
Tajemství templářské kaple: Ukrývá zdroj pozitivní energie i záhadnou symboliku?
Středověký templářský řád je považován za jeden z nejznámějších i nejzáhadnějších v dějinách. Účast templářů na křížových výpravách tvoří legendy o jejich bohatství a znalostech. Pozdější úpadek řá
Plánujete altán?
panidomu.cz
Plánujete altán?
Počasí brzy začne lákat k posezení na zahradě. Chcete být pěkně pod střechou a přitom na čerstvém vzduchu, i když prší? Nebo si udělat posezení i s místem na vaření? To všechno vám může altán poskytnout. Jen si musíte promyslet několik věcí, bez kterých se při stavbě určitě neobejdete. Kde bude? Místo pro budoucí altán
Po bříšku už ani stopy!
nasehvezdy.cz
Po bříšku už ani stopy!
Je to sotva pár týdnů, co se moderátorka Eva Perkausová (29) stala maminkou druhého synka Ariana, a už se postavila před fotoaparát! Oblékla jen kalhoty, podprsenku, perlový náhrdelník – a všem vyraz
Skutečné zombie: Jsou dílem černé magie?
enigmaplus.cz
Skutečné zombie: Jsou dílem černé magie?
Hrozivé oživlé mrtvoly vylézající z hrobů a pojídající lidské maso. Takový obrázek vyvstane v mysli většině lidí, když uslyší slovo zombie. Většina se domnívá, že jde jen o filmový výmysl. Jenže lidé
Stojí kolem nás vraždící mosty?
enigmaplus.cz
Stojí kolem nás vraždící mosty?
Český záhadolog Ivan Mackerle tvrdil, že na ostrově Madagaskar existuje prokletý vraždící most   [gallery ids="138182,138181,138180"] Během 90. let 20. století uskutečnil na tento pod
Junghans kombinuje klasický design hodinek s moderním ležérním stylem
iluxus.cz
Junghans kombinuje klasický design hodinek s moderním ležérním stylem
Tyto hodinky nedělají kompromisy: nové Meister S Automatic jsou sportovní hodinky, které nezapřou svůj vztah k elegantní řadě Meister. Společnost Junghans představuje dva nové tříručkové modely z nere
Masové koule s pikantní omáčkou
tisicereceptu.cz
Masové koule s pikantní omáčkou
Koule jednoduše napíchněte na párátko a servírujte s pálivou červenou omáčkou. Ingredience 500 g hovězího mletého masa 2 větší cibule 200 ml ostrého kečupu 4 stroužky česneku 2 nakládané kap
Hrad Skuhrov: Dřevěná věž nad kamenným hradem
epochanacestach.cz
Hrad Skuhrov: Dřevěná věž nad kamenným hradem
Z kamenného hradu přežily staletí jen některé obvodové zdi, ale Skuhrov už si dávno za kámen našel náhradu. Když se dnes řekne Skuhrov, mnohem více pomyslíme na jiný materiál – na dřevo. S tím umí Skuhrov doslova čarovat. Nevíme sice úplně přesně, kdy hrad Skuhrov na ostrožně nad pravým břehem říčky Bělé vzniknul, ale nebudeme daleko od