Domů     Komplikoval Casanovovi život otravný zámecký personál?
Komplikoval Casanovovi život otravný zámecký personál?

V malém městečku Duchcově, obklopeném loukami, poli a rybníky plyne čas poklidně. Žije tu asi 12 000 hlavně německých obyvatel. Giacomo Casanova tu získává byt v levém křídle zámku se dvěma pokoji a knihovnou. Nadšený ale zrovna není.

Světoběžník formátu Giacoma Casanovy (1725‒1798) má větší očekávání. „Ve svém životě jsem se cítil šťastný na třech místech:

v knihovně švýcarského kláštera v Einsiedelnu, v toskánské knihovně ve Florencii a v kurfiřtské knihovně ve Wolfenbüttelu,“ píše později ve svých pamětech. Duchcovská knihovna ve výčtu chybí.

„Protože byl Casanova Casanovou, Duchcov rozhodně nepochválil, ačkoliv mu poskytoval slušné zaopatření a dost času ke spisovatelské činnosti…Bibliotékářské povinnosti nebral vážně ani Casanova ani Valdštejn,“ píše historik Josef Polišenský.

Plat má ale celkem dobrý, i když se nejde o 1000 zlatých, kterými se svůdník chlubí. V prvním roce ho Josef Karel Emanuel z Valdštejna (1755‒1814) platí ze svého, protože se položka jeho platu v účetních knihách neobjevuje.

V letech 1786-1796 ale účetní knihy panství Duchcov-Horní Litvínov zahrnují různé částky od 320 zlatých až po 540 zlatých. „Casanovův plat byl dost vysoký, víc dostával jenom valdštejnský agent ve Vídni– 750 zl. ročně,“ poznamenává Polišenský.

Od hraběte Valdštejna dostává Giacomo Casanova plat jako knihovník.
Od hraběte Valdštejna dostává Giacomo Casanova plat jako knihovník.

Úvahy o sebevraždě

Hlavně první roky pobytu 1785‒1792 Giacomo doslova překypuje energií a pracovní aktivitou. Pokračuje ve spoustě věcí, na kterých začal pracovat už ve Vídni. Zdejší společnost mu co do zcestovalosti a životních zkušenostech nemůže konkurovat.

I sám Valdštejn tráví většinu času mimo zámek a „Casanovu tam vydal všanc závisti sloužících, když se vrátil, myslel si, že může zraněného zámeckého knihovníka usmířit objetím,“ poznamenává současný rakouský spisovatel Hermann Schreiber.

A závist existuje už odedávna a nový obyvatel zámeckých komnat se jí bohužel nevyhne. Do zdejší maloměšťácké společnosti prostě nezapadá. V letech 1790‒1791 si několikrát stěžuje papíru:

„Cítím sám vůči sobě závazek vypsat příběh svého života až do konce, ačkoli mám za to, že lítosti a sebezpytování jsem už učinil zadost …vzpomínky jsou jediným lékem , který mám, abych nezešílel kvůli pronásledování, jemuž jsem od některých kreatur hraběte Valdštejna na jeho zámku vystaven.“ Nezřídka se mu vkrádá do úvah i otázka, zda nespáchat sebevraždu.

Společnost mu dělají foxteriéři, kteří dovedou potěšit.

Za zdmi zámku v Duchcově najde Casanova na konci svého života útočiště.
Za zdmi zámku v Duchcově najde Casanova na konci svého života útočiště.

Protivné kreatury

Koho myslí zmiňovanými kreaturami? Říká jim ničemové. Domácí hofmistr Feldkirchner by nejraději získal místo knihovníka pro sebe, případně pro nějakého svého chráněnce. A následují další, kteří Casanovovi ztrpčují život:

Poslíček Wiederholt, inspektor Stelzel a celá řada dalších sloužících, kteří nemohou přijít na chuť Casanovovým zvláštním zvykům.

„Zkazil jste mi moje milované makarony,“ rozběhne se Casanova za kuchařem po zámecké chodbě. Takhle zkazit jeho oblíbenou italskou pochoutku! Brzy se ale zadýchá, a tak honičky zanechá.

Jako gurmet v Čechách trpí a v posledních letech života si na zámek nechává dovážet vybrané lahůdky z ciziny, například olivy. Dokonce si ale může nechat dovézt i čokoládu, se kterou se Češi z vyšších vrstev tehdy teprve seznamují, nebo vybrané zákusky.

Charles de Ligne jako první sepíše životopis slavného milovníka žen.
Charles de Ligne jako první sepíše životopis slavného milovníka žen.

Dostane nakládačku

„Je citlivý a vděčný, ale když se mu někdo znelíbí, je zlý, svárlivý a protivný, žert, který by si z něho někdo ztropil, by nespravil ani milionem,“ líčí ho jeho první životopisec Charles de Ligne (1735‒1814) .

Sloužící na zámku, kteří si mnohdy nevidí na špičku vlastního nosu a jejich maloměšťácké cítění označuje jakéhokoli cizince za nebezpečného vetřelce, knihovníka štvou. Někteří z nich to snad i dělají schválně.

„Dělali si legraci z Casanovových provokativních manýr a od rána do večera ho rozčilovali, ba jednou mimo zámek i zbili,“ popisuje Schreiber. Není divu, že kdykoli hrabě Valdštejn dorazí na Duchcov, čelí Casanovovým stížnostem.

„Jsou to ničemové. Nebýt psaní svých vzpomínek, dávno by mne ti lidé zbavili rozumu,“ zoufá si před Valdštejnem. Hrabě se ale s dlouholetými služebníky nechce jen tak rozloučit.

Známý světoběžník se stává vyhnancem, který nakonec najde azyl v Čechách.
Známý světoběžník se stává vyhnancem, který nakonec najde azyl v Čechách.

Bezpečné útočiště

Co pomůže knihovníkovi překonat nelehké časy? Není to ani tak literární tvorba, i když v roce 1787 sepisuje dramatický příběh o tom, jak utekl z benátských olověných kobek, nebo román Icosameron, na jehož vydání se v roce 1789 u pražského nakladatele

Schönfelda zadluží a dluh 3600 zlatých za něj zaplatí Valdštejn oplátkou za to, že si jeho smrti bude moci ponechat jeho spisy a knihovnu. Lékem na krizi se stává

„možnost zamyslet se nad svým životem a v duchu ještě jednou prožít chvíle štěstí,“ jak si myslí Schreiber. Casanova má skvělou paměť. S přehledem recituje třeba dlouhé pasáže z Voltaira a svůj dobrodružný život vidí jako na dlani.

Přitom během svých útěků a vypovězení, které si za svoje bouřlivé jednání v životě vykoleduje, často opouští města bez zavazadel, a proto si nemůže vzít s sebou ani poznámky, korespondenci nebo deníky. Ve Stuttgartu třeba potupně šplhá z městských hradeb.

Když ale v roce 1790 začíná psát své paměti, najednou se objevuje spousta jeho záznamů a rukopisů, protože

„zámek v Duchcově byl útočištěm bezpečí,“ jak nezapomene poznamenat Schreiber. Spousta rukopisů schovaných u přátel tak nyní najde svého adresáta.

Záznam o Casanovově úmrtí sice existuje, ale kde je jsou nyní jeho ostatky, to se bohužel neví.
Záznam o Casanovově úmrtí sice existuje, ale kde je jsou nyní jeho ostatky, to se bohužel neví.

Konečně uvěří stížnostem

Po dalším z mnoha výstupů se sloužícími se tak Casanova znova a znova ponoří do svého světa, aby vyprávěl o svém životě. Rukopis pamětí dokončí v roce 1792.

„Píši v naději , že tyto řádky nikdy nespatří světlo světa, a namlouvám si, že až na mě přijde smrtelná choroba , budu dostatečně moudrý, abych dal všechny své záznamy spálit …“ líčí znechucený neustálým dohadováním se zámeckým personálem.

Nebýt protivných sloužících, možná by ani slavné paměti nevznikly. Stížnostem svého knihovníka uvěří Valdštejn teprve v červenci roku 1793. Tehdy je konečně propustí.

Foto: wikipedia.org
Související články
Historie
Slavný Bedřich Hrozný získal profesuru až na třetí pokus
V červnu 1905 se Bedřich Hrozný stává docentem a do světa velké vědy se uvede přednáškou O babylónském eposu o stvoření světa. Finančně mu to ale nic nepřinese. Bádáním ani přednáškovou činností se Bedřich Hrozný (1879‒1952) neuživí. Naštěstí stále pracuje jako univerzitní knihovník, a proto může požádat o ruku svoji vyvolenou Vlastu Procházkovou (1888‒1959), aniž […]
Historie
Starořecký běžec Koroibos vyzrál na boha
Slunce pálí a nebe je bez mráčku. Vyvolávač ve městě Olympii na západě Peloponéského poloostrova vyzývá závodníky, aby se dostavili na startovní čáru, vymezenou pruhem kamenných desek. Místní aristokrat jménem Koroibos z Elidy se mezi mládeží ze vznešených rodin rozhodně neztratí. Na své vypracované a sluncem osmahlé tělo může být pyšný. Stadion se závodní dráhou o […]
Historie
Starověké olympijské hry: Na přehlídku naháčů ženy nesměly
Davy lidí se tísní v řecké Olympii. Každý chce vidět svého favorita. Kohosi tam vykuřují – za chvíli bude dotyčný obětovat bohům, a tak musí projít touto očistou. Zeus, Hestia i další bohové dostanou, co jim náleží, aby sportovní slavnost nic nenarušilo. Přichází na řadu shromáždění v búleuterionu, řídícím domě her, jakési radnici. Závodníci tu […]
Historie
Proč Klement Gottwald zkazil slavnému vědci pohřeb?
„Tatínek byl sice velice přísný, než to vedlo nás jen k nejpřesnějšímu konání povinností za všech okolností,“ vzpomíná prvorozený Bedřich Hrozný na otce. Matku pak líčí jako ženu „neskonalé dobroty a nejúplnějšího porozumění pro mé snahy“. „Zapíšu se i na filozofii,“ rozhodne se maturant Bedřich Hrozný roku 1897 ve Vídni. Rychle ale zjistí, že stihnout […]
reklama
záhady a tajemství
Stál na Rhodosu rozkročený gigant? Ale kdeže…
Pyramidy v Gíze, visuté zahrady, Diova socha, Artemidin chrám, Mauzoleum v Halikarnassu a… Kolos Rhódský! Sedmička divů starověkého světa, z nichž se dochoval jediný: Pyramidy. A stejně jako u Semiramidiných zahrad, i u kolosu se dodnes spekuluje, zda vůbec existoval.   Líčen je ale tak často a v mnohých detailech, že by bylo s podivem, […]
Tajemství Mallorcy a Menorcy: Mají starověký telegraf?
Doba bronzová a železná je v plném proudu a na dnes turisticky oblíbených ostrovech Mallorca a Menorca drží otěže moci společnost, kterou dnes nazýváme Talajotickou kulturou.   Zhruba mezi 1. a 2. tisíciletím před Kristem se pustí do budování talajotů, megalitických památek, o jejichž účelu se dnes můžeme jen dohadovat. Předcházejí jim takzvané tumuly, které […]
Skutečně skrývají ruiny polského hradu ďáblem střežený poklad?
Starobylý polský hrad Liwa prý ukrývá poklad, který se kdysi dávno vydal Jasiek, chlapec z Liwy, do této zříceniny hledat. Cennosti údajně v kobkách hradu skryla královna Bona, když v roce 1556 opouštěla Polsko. Jak známo, zemřela pak v Itálii na otravu. Poklad existuje! Lidé raději nechávali její poklady na pokoji, neboť se obávali ďábelských […]
Zuzana Dřízhalová: Odmalička si představovala, že bude slavnou herečkou
Je to talent od dětských krůčků. Zpívá, vystupuje s Bambini di Praga a sní o herectví. Překvapivě ale málem končí jako odborník na chemii. Náhoda tomu chce, že se vydá na DAMU. Zákeřná choroba jí chce ale překazit plány. Dvakrát ji porazí a zakládá úspěšnou pacientskou organizaci. Třetí kolo boje je ale fatální.   Zuzana […]
historie
Josef II. a Leopold II.: Bratři odlišní ve vládnutí spojení bratrskou láskou
Leopold II. v roce 1790 jen nerad opouští prosluněné Toskánsko. Zvykl si tady, stará se tu o otcovo dílo, porozuměním a cílenými reformami zlepšuje místním život a ti ho za to milují a obdivují. V Říši, a hlavně v Uhrách je to jiné a vladař bude muset sáhnout k mnoha kompromisům, aby krizi posledních několika měsíců […]
Swingový kmotr s božským hlasem
Geniální hudebník Frank Sinatra prožívá život, podobající se jízdě na horské dráze. Na ní nechybí setkání s mafií, divoká manželství, psychické problémy, únos syna nebo pobyt ve vězení za pletky s vdanou ženou. Hudební legenda, jež ovlivnila generace hudebníků napříč 20. stoletím. Tak si svět pamatuje synka sicilského hasiče, herce a zpěváka Franka Sinatru (1915–1998) […]
Boxer Kleomedes proměnil školu v ring a zabil 60 dětí
Finálový boxerský zápas 71. olympijských her v roce 496 př. n. l. má šťávu. Kleomedes z Astypalaie, ostrova v Egejském moři, se statečně pere s Ikkem z Epidauru. Udeří ho. Ikkos padne k zemi. Rozhodčí už chtějí přisoudit vítězství Kleomedovi, jenže Ikkos stále nevstává. Jdou se proto podívat, co se děje.  „Je mrtvý,“ volají vyděšeně, když […]
Rok 1848 přinesl Čechům místo výhod pevnou ruku Františka Josefa I.
Křivolaké uličky Starého Města ozařují plynové lampy, kočičí hlavy se lesknou kapkami, které zde zanechává tající sníh. Teplé světlo petrolejových lamp se line z otevřeného průchodu a vývěsní štít hlásá, že právě tady se nachází vyhlášený hostinec „U Broučků“. Hovor se ale tentokrát nestáčí k pomluvám sousedů, ale k událostem v daleké cizině. „Už se to mele i v Paříži. […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Pečená kachna na citronech
tisicereceptu.cz
Pečená kachna na citronech
Kachna připravená na citronech, česneku a zázvoru nejlépe chutná s rýží nebo opečenými bramborami. Suroviny 1 celá kachna 3 citrony 4 cm zázvoru 2 cibule 3 paličky česneku 3 lžíce másla 1
Švagrovi v Říši přichystal Václav II. podraz
historyplus.cz
Švagrovi v Říši přichystal Václav II. podraz
Uprostřed léta roku 1290 se Václav II. potkává se svým tchánem Rudolfem Habsburským v Erfurtu. Oba muži se přátelsky obejmou. Před římským králem už však nestojí ten nejistý chlapec, jenž ho žádával o pomoc a o radu. Václav nyní vystupuje sebevědomě a je to Rudolf, kdo po něm tentokrát bude něco chtít…   Rytíř v
Moderní obývací pokoj
rezidenceonline.cz
Moderní obývací pokoj
Text: Alena Müllerová Foto: Archiv firem
Paulová na sobě dře kvůli StarDance
nasehvezdy.cz
Paulová na sobě dře kvůli StarDance
Už dlouhé týdny je jasné, které celebrity vyrazí do boje v nadcházejícím ročníku StarDance. Jednou z hvězd bude také nestárnoucí herečka ze seriálu Jedna rodina Jana Paulová (69). Ta je dokonce hist
Záhadné monstrum ze Želvího jezera: Patří na talíř, nebo do paleontologického muzea?
enigmaplus.cz
Záhadné monstrum ze Želvího jezera: Patří na talíř, nebo do paleontologického muzea?
Folklorní příběhy z Kanady obsahují i legendu o záhadném vodním monstru, které by mělo žít v Želvím jezeře v provincii Saskatchewan. Jistě, podle místního názvu byste možná čekali nějakého krvežíznivé
Batikovaná trička jsou zase v módě. Jak si je vyrobit?
panidomu.cz
Batikovaná trička jsou zase v módě. Jak si je vyrobit?
Moderní vzor a ještě batikovaný. Jak si jej vyrobit? Triko nejprve vhodným způsobem poskládáte, sklady převážete provázkem, polijete textilními barvami a pak zafixujete. A to je celé. S příčným pruhem Pomůcky: provázek (gumičky), injekční stříkačka (nebo nosatá láhev), molitanový štětec, mikrotenový sáček, krejčovská křída barevná, zakrývací folie Pomocná chemie: krystalická soda, chlorový čistič, sirnatan sodný
Benátská! s Impulsem oslaví svojí třetí dekádu třemi velkými S: Scooter, Suzi Quatro & Slade
epochanacestach.cz
Benátská! s Impulsem oslaví svojí třetí dekádu třemi velkými S: Scooter, Suzi Quatro & Slade
Poslední červencový víkend je pro milovníky hudby již neodmyslitelně spjatý s festivalem Benátská! s Impulsem. Ten se od svého vzniku, kdy měl pódium sestavené z lešení a aparaturu přivázanou ke stožárům veřejného osvětlení, etabloval mezi tuzemskou špičku. Letos slaví 30 let. Mezi gratulanty nebudou chybět ani zahraniční ikony Scooter, Suzi Quatro a Slade, kteří mají
Magie oblečení: Noste na sobě štěstí!
nejsemsama.cz
Magie oblečení: Noste na sobě štěstí!
Už vás nebaví počítat každou korunu a toužíte po balíku peněz? Tak zkontrolujte, co máte v šatníku. Stará čínská magie praví, že jakmile máte ve skříni nepořádek, odhání to od vás peníze a přitahuje nesnáze. Pozor si dejte také na barvy, které každý den oblékáte. Mají svůj jasný význam. Bílá košile k vám navrátí peníze Bílá je
Nevěra posílila naše manželství
skutecnepribehy.cz
Nevěra posílila naše manželství
V manželství se Zdeňkem jsem prožila situaci, o které jsem si vůbec nedovedla představit, že by někdy mohla přijít. Průběh mého vztahu se Zdeňkem, mým manželem, byl asi takový, jaký bývá ve většině dlouhodobých partnerství. Poznali jsme se, když nám oběma bylo něco málo přes dvacet pět let. Nějakou dobu jsme se jen tak vídali,
Nový Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+: více agility pro závodní tratě
iluxus.cz
Nový Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+: více agility pro závodní tratě
Společnost Mercedes-AMG představila na automobilové slavnosti Goodwood Festival of Speed nejnovější přírůstek do rodiny supersportovních vozů AMG GT – nový Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+. Novinka se z
Teplota oceánů cupuje rekordy již více než rok. Co se děje?
21stoleti.cz
Teplota oceánů cupuje rekordy již více než rok. Co se děje?
Globální oceán již více než rok každý den překonává své teplotní rekordy. Rok 2024 zatím pokračuje v trendu z roku 2023. Právě tehdy se vlna rekordů nastartovala a od té doby nezpomaluje. Podle údajů
Kdo postavil jávský chrám Borobudur?
epochalnisvet.cz
Kdo postavil jávský chrám Borobudur?
Byl vztyčen uprostřed džungle na ostrově Jáva, a to zhruba před 1200 lety. Kým, to dodnes zůstává záhadou. V době, kdy kamenný skvost Borobudur vznikl, zde totiž žila kultura, která i velké stavby pokrývala jen palmovými listy… Několik dlouhých staletí je Borobudur zcela zapomenutý a skrytý lidským očím. Chátrající kamenný kolos vyrve ze spárů bující