Domů     Kdo podpálil budovu, na kterou se Češi pracně skládali?
Kdo podpálil budovu, na kterou se Češi pracně skládali?
25.5.2023

Ohnivý kohout, jak se po staletí přezdívalo požárům, je už od pradávna obávanou katastrofou. Obzvlášť bolestivou tragédií je, když se plameny pustí do nějaké historicky či kulturně významné stavby.

V roce 1881 se chuchvalce tmavého dýmu objevily nad střechou čerstvě postaveného Národního divadla. Co toto neštěstí způsobilo?

Pozvednout český jazyk, motivovat obyvatele k národní hrdosti, a zformovat tak moderní český národ. Takové cíle si už na konci 18. století kladou mnozí významní buditelé a vlastenci v rámci českého národního obrození. Jedním z vrcholů jejich snah se stává záměr vybudovat samostatné české divadlo.

Cesta je to trnitá

Vyjednat potřebná povolení dá mnoho práce. Daří se to až v roce 1845, k samotné stavbě je ale ještě dlouhá cesta.

Vše brzdí byrokracie i fakt, že iniciátoři záměru v čele s českým historikem, politikem a spisovatelem Františkem Palackým (1798–1876) nemají dostatek prostředků.

V dubnu 1851 je proto vyhlášena první ze série sbírek, s jejichž pomocí se měla stavba nového kulturního centra české společnosti zaplatit. Trvá to dlouho, ale nakonec se to podaří.

Díky příspěvku od státu, ale i od celé řady dárců z řad obyčejných lidí, institucí i šlechticů se v květnu 1868 konečně mohlo začít stavět.

Dobové zobrazení požáru Národního divadla FOTO: Humoristické listy / Creative Commons / volné dílo
Dobové zobrazení požáru Národního divadla FOTO: Humoristické listy / Creative Commons / volné dílo

Šokující zpráva

Projekt českého architekta Josefa Zítka (1832–1909) je skutečně velkolepý a jeho stavba je náročným procesem, trvajícím třináct let.

V červnu 1881 je divadlo poprvé otevřeno na počest návštěvy korunního prince, a to premiérou zpěvohry Libuše známého skladatele Bedřicha Smetany (1824–1884).

V té době se zdá, že dokončení stavby už nic nezabrání a že se český národ konečně dočká důstojného kulturního zázemí. Po jedenácti představeních je budova znovu uzavřena, aby mohly být provedeny poslední práce.

Jenže 12. srpna 1881 se přihodí něco, co celou zemi uvrhne do smutku. „Dvanáctý srpen roku jedenaosmdesátého – požár Národního divadla! Bylo to v pátek, v nejčernější pátek našeho novodobého života národního.

K nám na venkov došla zpráva o tom teprve v sobotu o polednách, a podnes vidím svého otce, jak hlavu ve dlaních seděl zdrcen u stolu a maminka jak v koutku plakala,“ popisuje ten moment český spisovatel Jaroslav Kvapil (1868–1950).

Poslední šance na záchranu

Jako první si plamenů všímá hasič, který je právě na obchůzce divadlem. Urychleně spíná požární hlásič, který má upozornit nedalekou hasičskou centrálu. Jenže to je moment, kdy dochází k první zvláštní události.

Ve stejný okamžik totiž nahlašuje požár i strážník z nedaleké Poštovské ulice. Do centrály tak přichází místo obvyklého kódu v morseovce jen podivná čára, ze které nelze vyčíst, kde vlastně hoří.

Hasiče, kteří na místo přijíždí pozdě, tak předběhnou někteří dobrovolníci. Mezi prvními, kdo spatřili kouř vycházející zpod střechy, je i český sochař Bohuslav Schnirch (1845–1901).

Ten vbíhá do budovy ve společnosti stavitele Antonína Kusého (1847–1906). Muži se setkávají s hasičem a všichni tři táhnou hadici na doutnající střechu, kde chtějí začínající požár zavčas uhasit. Marně. Z hadice totiž nestříká žádná voda.

Kouře přibývá, objeví se plameny, a místo hašení tak musejí všichni tři uprchnout po hromosvodu.

Takhle vypadal interiér divadla po požáru. FOTO: Jindřich Eckert / Creative Commons / volné dílo
Takhle vypadal interiér divadla po požáru. FOTO: Jindřich Eckert / Creative Commons / volné dílo

Veřejnost chce odpovědi

„Slyšeli jsme onen zdrcující rachot, který se rozléhal, když obrovské těleso železného přístřeší se řítilo, když stropy se bořily a vnitřek krásné a nákladné budovy našeho znovuzrození měnil se v děsnou zříceninu,“ píšou v dalších dnech o požáru Národní listy a požadují, aby bylo vše důsledně prošetřeno a aby byly zodpovězeny některé velmi palčivé otázky.

Jak je kupříkladu možné, že se rozpoutal požár v divadle, zabezpečeném novým a velmi drahým vodovodem? V divadle, které stojí u řeky a je obklopeno asi tuctem hasičských sborů?

Podobně se kromě novin začínají brzy ptát i příslušníci vlasteneckého hnutí, mezi kterými se šíří podezření, že šlo o úmyslnou sabotáž ze strany pražských Němců. Jenže úřady se zaměří úplně jiným směrem a záhy předkládají výsledky svého vyšetřování: Za vše podle nich může nedbalost dvojice klempířů.

Byli to řemeslníci?

Faktem je, že toho dne na střeše opravdu dva klempíři instalovali hromosvod. Využívali k tomu kamínka s rozžhaveným dřevěným uhlím, s jejichž pomocí rozehřívali páječky ke spojování plechů.

Kolem půl páté odpoledne údajně kamínka uhasili, uhlíky vysypali do žlabu a zalili vodou. Jenže podle vyšetřovatelů to nestačilo. Okap se od uhlíků rozžhavil, což zapálilo dřevěné bednění střechy.

Při následujícím požáru byla zničena nejen střecha, ale i velká část vnitřního vybavení budovy.

S tímto výkladem událostí zamířila celá záležitost k soudu, který je však dodnes některými historiky považován za účelový a zaměřený na co nejrychlejší uzavření případu.

O tom, že o vině mužů bylo prakticky rozhodnuto předem, svědčí jednostranně vedené výslechy i fakt, že jejich obhájci nebylo umožněno provedení praktické zkoušky.

Pochybnosti trvají

Klempíři jsou nakonec označeni pouze za jednoho z viníků výsledné katastrofy. Požár se údajně rozšířil také kvůli špatně fungujícím hydrantům, zmatečné organizaci a nedostačující technice hasičů.

Ostatně celý incident stojí místo dlouholetého velitele pražského hasičského sboru Josefa Lammera (1812–1894). Podrobnou zprávou, popisující výše uvedené skutečnosti, je celá záležitost pro velkou část společnosti ukončena.

Čas od času se však objeví pochybnosti, zda se všechno skutečně seběhlo tak, jak to lidem tehdejší úřady prezentovaly. Jedním z badatelů, který se požárem intenzivně zabýval, byl český spisovatel a historik Miroslav Ivanov (1929–1999).

Ve své knize poukazuje na celou řadu zvláštních okolností, které se v souvislosti s požárem objevily. Co všechno na této národní tragédii nehraje?

Na své divadlo jsou Češi právem pyšní. FOTO: Jorge Royan / Creative Commons / CC BY-SA 3.0
Na své divadlo jsou Češi právem pyšní. FOTO: Jorge Royan / Creative Commons / CC BY-SA 3.0

Česko-německá nenávist

První podivnou náhodou je onen zmíněný nedostatek vody. Podle dosavadních zjištění ho způsobil znatelný pokles tlaku, ke kterému došlo z nejasných příčin toho samého dne, kdy vypukl požár.

Den předtím navíc v nedaleké vodárně prasklo potrubí, což ještě snížilo hladinu vody. S požárem si neporadila ani železná bezpečnostní opona, instalovaná v divadle. Kvůli lešení pro štukatéry se totiž nedala ovládat.

V neposlední řadě Ivanov upozorňuje na to, že jen pár týdnů před požárem došlo v Chuchli ke střetu mezi německými a českými studenty a celkové napětí mezi Čechy a Němci bylo v době požáru na samém vrcholu. A co víc:

Dvojice klempířů pracujících na střeše pocházela z německé firmy a po svém obvinění dostali prakticky jen symbolický trest. Mohl být požár jednoho z klíčových symbolů českého národního obrození nakonec přece jen založen úmyslně?

Tajemný student

Teorií o tom, co se tehdy v srpnu 1881 v divadle odehrálo, je dnes už několik. Vedle možnosti, že vše úmyslně či neúmyslně udělali zmínění klempíři, se často objevuje i teorie o německých agentech či možnost, že za vším stáli zradikalizovaní němečtí studenti.

Jistý Rudolf Štechmiler například v článku z roku 1936 tvrdil, že během svých cest vyslechl muže, který zapálení divadla přihlížel. Čin měl podle něj provést student vystupující pod jménem Kurt.

Právě on si prý sehnal klíč od zadního vchodu a láhve s petrolejem, s jejichž pomocí střechu podpálil. Štechmilerův článek se však dodnes nepodařilo ověřit a není ani jasné, co se s oním Kurtem mohlo stát.

Navzdory mnohým analýzám tak zůstává požár Národního divadla jednou z největších záhad české historie.

Foto: Aproposnix / Creative Commons / CC BY-SA 4.0, umoristické listy / Creative Commons / volné dílo, Jindřich Eckert / Creative Commons / volné dílo, Jorge Royan / Creative Commons / CC BY-SA 3.0
reklama
Související články
Historie
Pomohlo Čingischánovi v budování ohromné říše počasí?
Čingischánova armáda dobývá nová území. Dostává se do Gruzie, Ruska a na Krym a jeho říše se tak rozkládá od Černého moře až k Tichému oceánu. Osudným se obávanému Mongolovi nakonec v roce 1227 stává pád z koně v průběhu tažení proti severočínské dynastii Ťin. Poté umírá. Jak vlastně dokázal mongolský vládce Čingischán (1162–1227) vybudovat tak obrovskou říši? Bylo […]
Historie
Horor za bílého dne: Jatka přeživších z lodi Batavia
Je to skalisko, nebo jde jen o odlesky měsíce na vlnách moře? Zatímco muž ve vraním hnízdě pod vrcholkem hlavního stěžně vidí nebezpečí, kapitán se přikloní k druhé variantě. Téměř 57metrovou plachetnicí Batavia otřese náraz. Poklady naložené v podpalubí nervózně zacinkají. Ani hlavní aktéři v tu chvíli netuší, v jaké hrůzy se zvrhnou následující dva […]
Historie
Mongolský vládce miloval ženy a syrové maso
Válečná vítězství si mongolský vládce užívá plnými doušky.  „Shromážděte všechny ženy z města,“ nařídí vždy po úspěšném tažení svého vojska. Mezi nimi si pak vybírá ty nejhezčí, které mu mají být po vůli. Čingischánovi nestačí, že má kromě Burtaj ještě tři další oficiální manželky. Milenky si Čingischán (1162–1227) volí především z žen a dcer vysoce postavených mužů, […]
Historie
Jak Marie Terezie pomáhala svobodným matkám?
Za porod nemanželského dítěte čeká ženy v habsburské monarchii během první poloviny 18. století smrt. Ještě v roce 1743 se mohou podle platného zákona dočkat stětí hlavy. Ovšem Marie Terezie tuto praxi změní. Ačkoliv je Marie Terezie (1717–1780) velmi silně věřící katolička a katolíci považují početí a porod nemanželského dítěte za hřích, panovnice chápe, že […]
reklama
svět zločinu
Nejslavnější česká bratrovražda. Ale kdy se stala?
Měla to být oslava, při které v Boleslavi zasednou za masivními stoly dva bratři: kníže Václav (asi 907–935/929) a Boleslav (asi 915–967/972), který si později získá přízvisko Ukrutný. Svátek svatých Kosmy a Damiána však naservíruje krvavou dohru. Nejznámější vraždu české historie.     Co o ní lze s jistotou říct? Téměř nic – snad kromě […]
Psychopat Manson: Založí sektu zabijáků
Potomek alkoholičky a kriminálnice Charles Manson (†83) se již jako třináctiletý vydá na cestu zločinu. Je zapleten do krádeží aut, loupežných přepadení, kuplířství i falšování šeků. Když jej v roce 1967 naposledy propouštějí z vězení, žádá, ať ho tam nechají. Kéž by ho vyslyšeli. Manson za mřížemi strávil podstatný kus svého dosavadního života, a tak […]
David Berkowitz: Samův syn střílí na páry v autech
Z domova v činžáku na newyorském předměstí vyráží násilník na své mise. V okolí propukají nové a nové požáry. A umírají psi. Po čase vrah uvede, že mu v hlavě nezněl jejich štěkot, ale hlasy, kterým rozuměl. A jednomu takovému hlasu nakonec začal naslouchat. Narození Davida Berkowitze se datuje do 1. června 1953. Kulisy pro […]
Yorkshirského rozparovače prý vedl Bůh: Prostě prý čistil ulice
Je to noční můra každé prostitutky. Co prostitutky. Každé Angličanky! Někdo chodí setmělými ulicemi a vraždí ženy. Nejprve svoji oběť omráčí, poté ji rozpárá, ubodá, zkrátka zabije. Ale kdo to je? Začnou mu říkat Yorkshirský rozparovač. Říká se, že boží mlýny melou pomalu, ale jistě. Nakolik a jak rychle mlely v případě anglického sériového vraha […]
zajímavosti
Zápas století: Šachy, které rozhodují o politice
Na první pohled jsou to jen dva muži, sedící nad 64 černobílými čtvercovými poli. Jenže v sázce je mnohem víc. Nejde jen o to, kdo bude nejlepší šachista světa. Je to souboj mezi demokracií a komunismem. Mezi Spojenými státy americkými a Sovětským svazem. S trochou nadsázky jde o nejslavnější bitvu studené války. Proti sobě se […]
Boříme mýty o antikoncepci: Zabrání citron či kojení početí?
Je kolébkou medicíny civilizace Řecka a Říma ve 4. století před naším letopočtem? Zčásti. Teprve v druhé polovině 19. století se ukáže, jak vyspělá je medicína ve Starém Egyptě.   Německý egyptolog Georg Ebers (1837–1898) kupuje roku 1873 papyrus, který ponese jeho jméno. A hlavně – až jej přeloží, zboří zažité představy o egyptské kultuře. […]
Zuby moudrosti: Proč se nám proříznou až v dospělosti?
Teplota, bolest, otoky. V horším případě i cysty nebo dokonce zlomenina zánětem oslabené čelisti. Všechny tyhle lahůdky nás mohou potkat, pokud se dens serotinus neboli třetí stoličky rozhodnou vydrat ven. Tenhle proces začíná v dospělosti a může trvat roky. Vědci přišli na to, proč si u lidí dávají zuby moudrosti tak na čas.     […]
Kult známého světce: Komunistům se svatý Václav nelíbil
Už od konce 10. století se v českých zemích začíná šířit kult svatého Václava (asi 907–935). Nejdříve se český kníže stal symbolem panovnické dynastie a poté i patronem národa. Velký význam získává svatováclavský svátek za první republiky, ale nejde to jednoduše. První republika se totiž hodně orientuje směrem na husitské tradice a svatý Václav tak zůstává […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Jak vybrat a využít chytrou technologii na zápěstí
panidomu.cz
Jak vybrat a využít chytrou technologii na zápěstí
Také jste si všimli, že stále více lidí nosí na zápěstí chytré hodinky nebo fitness náramek? Pokud byste se i vy rádi nechali pohltit tímto trendem, ale nevíte, k čemu jsou taková zařízení dobrá a jak vybírat, jste na správné adrese. S obojím vám totiž poradíme. Jak vybrat chytré zařízení na zápěstí? Při výběru chytrého zařízení na
Čočková pomazánka s mletou paprikou
tisicereceptu.cz
Čočková pomazánka s mletou paprikou
Nejlépe chutná na čerstvém chlebu, ale při oslavách do ní můžete namáčet na silnější proužky nakrájenou mrkev nebo řapíkatý celer. Suroviny 200 g žluté nebo červené čočky 200 ml vody 2 stroužk
Prokletí zámku Miramare: Jeho vlastníci neumírají doma v posteli!
enigmaplus.cz
Prokletí zámku Miramare: Jeho vlastníci neumírají doma v posteli!
Italský Terst je považován za jedno z hlavních evropských měst okultismu. Vděčí za to dlouhé zednářské tradici i spiritualitě, která je pečlivě ukrytá za fasádou oficiální historie. Řada míst v Terstu
Kapsle se vzorky z asteroidu úspěšně přistála v Utahu
21stoleti.cz
Kapsle se vzorky z asteroidu úspěšně přistála v Utahu
Sonda OSIRIX-REx se na svou pouť vydala v září 2016. Jejím primárním cílem byla planetka Bennu patřící do Apollonovy skupiny. Zde měla sonda získat vzorky, naložit je do speciální kapsle a tu pak dopr
JOSEFÍNSKÉ SLAVNOSTI 2023
epochanacestach.cz
JOSEFÍNSKÉ SLAVNOSTI 2023
S podtitulem pocta Marii Terezii a pevnosti samotné připomíná akce založení pevnosti Terezín 10. října 1780. Již tradičně jsou situovány především do období 18. století. Jejich cílem je připomenout jedinečnou terezínskou pevnost a události, která předcházeli její výstavbě. Jde o jedny z největších slavností zaměřených na toto období v Evropě. Každoročně je navštěvují z Čech,
Duch psa běhal domem
skutecnepribehy.cz
Duch psa běhal domem
Jela jsem s přítelem na návštěvu k jeho pratetě. Petr mě varoval, že je teta trochu šílená, protože tvrdí, že po nocích v jejím domě běhá černý pes. Před lety jsem zažila něco hodně zvláštního. S přítelem jsme navštívili jeho tetu z pátého kolene. Petr mi dopředu říkal, že je teta trochu vyšinutá, tak ať její slova neberu vážně. Tvrdila
Oceán na Europě obsahuje uhlík
21stoleti.cz
Oceán na Europě obsahuje uhlík
Jupiterův měsíc Europa přitahuje zájem odborné veřejnosti jako magnet. Důvod je jasný. Měření ukázala, že pod ledovým povrchem se ukrývá oceán tekuté a teplé vody. A mnozí vědci nevylučují, že v této
Pocházel první mistr světa v šachu z Prahy?
epochalnisvet.cz
Pocházel první mistr světa v šachu z Prahy?
Rodina chudého pražského krejčího Josefa Steinitze žije na okraji židovského ghetta a v květnu 1836 do ní přibude další z mnoha dětí. Wilhelm přichází na svět s tělesnou vadou, v důsledku níž bude po
Podaří se mu teď vysekat z dluhů?
nasehvezdy.cz
Podaří se mu teď vysekat z dluhů?
Populární Marek Taclík (50) si snad už oddychne. Pokud soud vydá konečné rozhodnutí, zavře za jeho dluhy dveře. V roce 2018 vyhlásil osobní bankrot poté, co měl nepravidelné příjmy a nebyl schopen
Babí léto v Hliněné Baště
iluxus.cz
Babí léto v Hliněné Baště
Každé roční období přináší návštěvníkům průhonické restaurace Hliněná Bašta jinak chuťově zabarvené dobroty. Proto netřeba „smutnit“, že léto tak rychle uteklo, neboť poklidné posezení na romantické t
Zřícenina Lichnice: Obchází tu duch krvavé Milady?
enigmaplus.cz
Zřícenina Lichnice: Obchází tu duch krvavé Milady?
Vyrazit za středověkou atmosférou je v České republice poměrně snadné. Není však moc hradů a jejich zřícenin, které by člověka vtáhly do minulosti takovým způsobem, jako to umí východočeská Lichnice.
Exkluzivní kreativita arabské estetiky
rezidenceonline.cz
Exkluzivní kreativita arabské estetiky
Nádherný byt s desítkou rozmanitých luxusních pokojů představuje esenci dokonalého souznění orientální atmosféry se soudobou precizností, tak typickou pro nábytek a doplňky společnosti Covet House, je