Skip to content

Kde se vzalo runové písmo?

Runové písmo, používané především Germány v době římské a později zneužité nacisty jako symbol „praněmecké kultury“, není vůbec germánského původu, ale pochází se starých předřímských kultur ve Středomoří.

K tomuto závěru došli po několikaletém výzkumu odborníci univerzity v nizozemském Groningenu.

Runy ve Švédsku.

Přímým předchůdcem run převzatých později Germány archaická abeceda používaná v severní Itálii před rozšířením Říše římské a přežívající tam v určitých formách i poté.

Runám se přičítá božský původ. Ságy praví, že bůh Ódin obětoval sám sebe, aby dosáhl vyššího vědění.

S písmem, používaným primitivnějšími Italiky zejména pro zápisy majetkových, kupních a darovacích listin, se seznámili první germánští žoldnéři, verbovaní do římských legií, kteří pak písmo ve zjednodušené podobě přenesli na své původní území.

Runami a vůbec mystikou byl fascinován Heinrich Himmler.

Germánům zřejmě vyhovovalo jak mystické tajemno, kterým bylo runové písmo obklopeno na rozdíl od oficiální a racionální latinky, tak možná i větší jednoduchost užití, nevyžadující „římskou vzdělanost“ a gramatická pravidla.

Runy na kameni v Grónsku.

Také Germáni se runové písmo naučili používat především k označování majetku, což potvrzuje i skutečnost, že nejvíce runových nápisů bylo nalezeno na zlatých předmětech, špercích a ozdobách, ukořistěných Římanům a jiným protivníkům a ukládaných do hrobů význačnějších osobností germánských kmenů.

Foto: thoughtco, wikipedia, vistgreenland
Právě v prodeji
Sdílej!
Komentáře
Další články z rubriky Záhady a tajemství
Zobrazit více …