Domů     Janovi Lucemburskému zajistila v Praze spojence manželka
Janovi Lucemburskému zajistila v Praze spojence manželka
21.10.2023

Když je v srpnu 1307 zvolen českým králem Jindřich Korutanský, na situaci zareaguje Albrecht Habsburský. Se svým synem Fridrichem I. Habsburským vypraví vojsko a snaží se obsadit Kutnou Horu, což se mu nakonec nepovede. Přezimuje v Čechách.

Oba rivalové, Albrecht Habsburský (1255–1308) i Jindřich Korutanský (asi 1265–1335), sbírají zjara roku 1308 sílu na vzájemné měření sil, které rozhodne o budoucím českém panovníkovi.  To se ale nekoná, Albrecht je 1. května 1308 nečekaně zavražděn.

„Při přechodu řeky Reuss (dnes ve Švýcarsku – pozn. red.) byl překvapen svým synovcem Janem. Ještě včera spolu hodovali, ale synovec mu vyčetl, že jej ponižuje a nedopřál mu podílu na rodové moci.

Tady na přívozním člunu hádka pokračovala a jednooký Albrecht byl při ní zabit dříve, než mu mohla družina přispěchat na pomoc,“ líčí současný autor Libor Vykoupil.

Habsburkové teď musejí vyřešit ožehavé problémy ve své říši a zápas o český trůn proto odsouvají na druhou kolej.

Vražda Albrechta I. Habsburského. FOTO: Leopold von Wien/Creative Commons/Public domain
Vražda Albrechta I. Habsburského. FOTO: Leopold von Wien/Creative Commons/Public domain

Nerozhodný panovník

Fridrich I. Habsburský (asi 1289–1330) s Jindřichem uzavře nejprve příměří a poté v srpnu 1308 ve Znojmě také mír. Podle něho se Habsburk vzdává nároků na český trůn, ale nechává si za to štědře zaplatit.

Vypadá to, že teď už bude korutanský vévoda moci nerušeně vládnout a země bude vzkvétat. Opak je pravdou. Jindřich nepatří mezi schopné panovníky, kterým by osud jejich země nějak výrazně ležel na srdci. Učinit jakékoliv rozhodnutí mu dělá značné problémy.

Všechno nechává obvykle na svých rádcích. Koho vyslechne jako posledního, tomu zpravidla dá za pravdu. Jeho neschopnosti řada lidí využije. Vlivní šlechtici se snadno dostávají ke královské kase a prostředky v ní považují za svoje.

Obohacují se i příjmy z kutnohorských stříbrných dolů. Nejzranitelnějšími se stávají kláštery, ve kterých se drancuje. Jindřich si zatím na hradě vychutnává dobré jídlo a pití. Hlavně lenošení, to je jeho doména.

Hrob Jindřicha Korutanského. Titulu českého krále se až do smrti nevzdá. FOTO: Geak (Diskussion)/Creative Commons/Copyrighted free use
Hrob Jindřicha Korutanského. Titulu českého krále se až do smrti nevzdá. FOTO: Geak (Diskussion)/Creative Commons/Copyrighted free use

Povolává cizince

Uplynou sotva dva roky a Češi už toho mají opravdu dost. Zatímco šlechticům slabý král vyhovuje, protože se mohou utěšeně obohacovat na úkor ostatních, většina prostých lidí tiše trpí. Nikde nemají zastání.

Jindřich tuší, že jeho postavení ve státě není neotřesitelné. Jak ho posílit? Na svoji ochranu si povolá žoldnéřské vojsko z ciziny, tedy ze svých Korutan a také z Míšně. To ale není zdaleka všechno. Obklopuje se svými věrnými patolízaly.

Nechává jimi obsadit ty nejdůležitější úřady. A tohle už je pro šlechtice, i ty, kteří mají radost, že si mohou dělat, co chtějí, opravdu příliš velké sousto. Nechat si nařizovat, co mají dělat od cizinců, takovou politiku vládce skutečně nepřekousnou.

„Musíme se Jindřicha Korutanského zbavit,“ probleskuje stále častěji v jejich debatách. Od slov k činům nemají daleko.

Svatba Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny. FOTO: Neznámý autor/Creative Commons/Public domain
Svatba Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny. FOTO: Neznámý autor/Creative Commons/Public domain

Opati vyberou nevěstu

Léto roku 1309 je v Čechách už ve znamení hledání nového panovníka. Kdo by měl v Čechách vládnout? Ke slovu se dostávají i opati. Ze zbraslavského kláštera Konrád (1247–1329), ze sedleckého Heidenreich (†1320).

Vzniká shoda, že českým králem by se měl stát Jan Lucemburský (1296–1346), syn římského krále Jindřicha VII. Lucemburského (asi 1275–1313). Konrád už kuje pikle. Jan by se měl oženit s Eliškou Přemyslovnou.

Dívka má být nositelkou přemyslovských tradic, Jan zase autoritou ztělesňovanou jeho otcem římským králem. Eliška kývne. Sama věří, že to pomůže vyřešit nelehkou situaci, která v její zemi panuje.

Má také politické ambice a těžce nese, že její postavení není nijak výrazné. Zbývá už jenom to nejdůležitější a zároveň nejtěžší. Získat souhlas římského krále Jindřicha VII.

Janovi Lucemburskému pomůže jeho choť. FOTO: Ondřej Kořínek/Creative Commons/CC BY-SA 3.0
Janovi Lucemburskému pomůže jeho choť. FOTO: Ondřej Kořínek/Creative Commons/CC BY-SA 3.0

Kompromisní návrh neprojde

Král Svaté říše římské si není jistý. Jak se má rozhodnout? České země nemají tehdy zrovna nejlepší pověst. Hovoří se o neklidu, nestabilitě země. Synu Janovi je tehdy pouhých třináct let. Bude pro něho panování v zemi zmítané vnitřními spory bezpečné?

Král neví, váhá. Napadne ho šalamounské řešení. Co kdyby jako náhradního kandidáta na trůn určil svého bratra Walrama (asi 1280–1311)?  Takový návrh ovšem neprojde. Walram se řadí ke známým opilcům a sukničkářům.

Římskému králi se dostane jasné odpovědi, že zisk českého trůnu je možný jedině tehdy, pokud bude adeptem na něj jeho syn Jan. Co teď? Jindřich zvažuje všechno téměř rok. Svoje slovo nakonec vyřkne až v létě roku 1310. Dává souhlas se sňatkem.

Říšský sněm ve Frankfurtu všechno posvětí. Jindřich Korutanský během něho přichází o český trůn. Nic už nebrání, aby se vývoj pohnul kupředu. Jan Lucemburský si 1. září 1310 bere Elišku Přemyslovnu. Ovšem předání moci nebude lehké.

Korutanec, kterého připravili o jeho úřad, má pořádný vztek. Svoji hlavu nedá lacino. Janovi Lucemburskému nezbývá než použít sílu. Se svým vojskem se vydá ku Praze a na konci listopadu 1310 město oblehne. Dobýt metropoli se mu ale nevede.

Naštěstí se do věci vloží jeho o čtyři roky starší manželka Eliška Přemyslovna. Má ve městě spojence a ti zajistí, aby Jana vpustili do městských hradeb.

Jindřich z toho samozřejmě nemá radost, a jak uvádí Vykoupil, po Janově průniku do města se „na pět dní uzavřel na Pražském hradě a snažil se vyjednávat. Nebylo však o čem, a tak 9. prosince uprchl i s družinou z Prahy.“

 

Předchůdci nabídne sestru

Jan Lucemburský má konečně šanci převzít svoje království. A co dělá jeho předchůdce Jindřich Korutanský? Pocit hořkosti v něm přetrvává. „Až do své smrti tvrdohlavě užíval titulu českého krále“, poznamenává k jeho dalšímu osudu Vykoupil.

Tři roky poté, co opustil české země, naposledy vydechne jeho první žena, Přemyslovna Anna. Žení se tehdy po druhé, jeho chotí se stává Adléta Brunšvická (asi 1285–1320).

Jan Lucemburský si uvědomuje, že by bylo výhodné udělat si ze zhrzeného předchůdce svého spojence. Proto, když Adléta zemře, nabídne mu za ženu svoji sestru Marii (asi 1305–1324). Svatba se ale nakonec neuskuteční.

Teprve v roce 1328 si Jindřich bere Beatrix Savojskou (asi 1310–1331). Ani z jednoho ze tří manželství se ale Jindřich nedočká syna dědice. Adléta mu porodí dvě dcery, svazek s Beatrix zůstane bezdětný.

Korutanské panství po něm nakonec zdědí jeho dcera Markéta (1318–1369), které se přezdívá Pyskatá.

Jejím ženichem se roku 1330 stane Jan Jindřich Lucemburský (1322–1375), druhorozený syn Jana Lucemburského a mladší bratr budoucího českého krále Karla IV. (1316–1378).

Jindřich Korutanský ovšem Lucemburky v lásce nemá, protože ho jeden z nich vyhnal z království, které považoval za svoje.

Foto: Creative Commons, Úvodní fotografie: Acoma/Creative Commons/CC BY-SA 4.0
reklama
Související články
Historie
Proč křesťané odmítali spalovat své mrtvé?
Smuteční průvod pomalým krokem za zpěvu smutečních písní míří na hřbitov. Tam už je připravena navršená hranice. Oblečeného nebožtíka na ni položí. Příbuzní zažehnou oheň. „Po spálení hranice a těla buď hned, nebo na druhý den sebrali pozůstalí popel s opálenými zbytky kostí, zbraní, šperků buď prostě na hromádku, nebo jej vsypali do popelnice, kterou […]
Historie
Češi štvali císaře písní Kde domov můj
Vládnutí své velké zemi František Josef I. chápe hlavně jako vyřizování spousty listin. Pevně věří, že právě tohle od něho očekávají jeho poddaní, kterých je celkem asi 50 milionů. Lidé se mu snaží projevovat loajalitu, a to platí dokonce i pro rebelantské Čechy. Například jen pár dní po nezdařeném atentátu na jeho osobu (proběhl 18. […]
Historie
Malárie a stavba Panamského průplavu
Jedna z nejvýznamnějších infekčních nemocí, která i dnes zabíjí až půl milionu lidí ročně, malárie ovlivnila i stavbu Panamského průplavu, jenž spojuje Atlantský a Tichý oceán. Jeho budování však neprobíhalo bez komplikací.   Kanál je dlouhý téměř 82 km, lodím jeho proplutí trvá 8 až 10 hodin. Jeho otevření významně zkrátilo lodní dopravu. Dříve musela loď […]
Historie
Čím pruský kancléř Otto von Bismarck rozzuřil Francouze?
Zklamání. I tak se dají popsat pocity Francouzů, když Rakousko prohraje v roce 1866 válku s Pruskem. Mnohem raději by byli, kdyby válečné štěstí stálo při Vídni. Pruské vítězství a rychlé uzavření míru mezi oběma zeměmi považují za vlastní selhání. Francouzský císař Napoleon III. (1808–1873) chtěl v tomto sporu hrát prostředníka. Počítal s tím, že si za tuto pomoc […]
reklama
záhady a tajemství
Kdo objevil Velikonoční ostrov?
Do všudypřítomného štěbetání ptáků v subtropickém pralese se prvně ozvou lidské hlasy. A tak, zatímco u nás vládne přemyslovský kníže Spytihněv I. (asi 875–915), začíná kolem roku 1200 daleko v Pacifiku pozvolná kolonizace ostrůvku o rozloze 163 km².   Připomíná ráj na zemi. Stabilní klima, teplota slabě nad 20 stupňů Celsia, o chlup méně srážek, […]
Záhadní jezuité v Čechách: Nelegální majetek se v Klementinu nenašel, ale provázela je špatná pověst
Muž v černém hábitu zaklepe na dveře malého zednického domku kousek od Vltavy. Když se z nitra ozve rozpačitá pobídka ke vstupu, vezme za kliku. Cizinec sáhne do kapsy, vytáhne z ní kovově lesklý peníz a přisune ho zedníkovi před oči. „Nechtěl bys další?“ zeptá se. Když zedník kývne, muž ho pobídne, aby si vzal své nástroje a […]
Tajemné megality: Dávné stavby sloužily k obřadům i věštění
Megalitických staveb zhotovených z hrubě opracovaných kamenů se po světě vyskytuje spousta. Jde o první částečně zachovalé budovy pocházející z období paleolitu (do 11 000 př. n. l.), neolitu (do 5200 př. n. l.), a starší doby bronzové (do 1550 př. n. l.). Za úplně nejstarší se považuje maltský, pocházející z období cca 6500 let př. n. l. […]
Mytologický zrod run: O jejich šíření se měl postarat Bůh Ódin
„Tu se mi dobře začalo dařit, magické jsem moudrosti nabyl, slovo za slovem hledalo slovo,“ popisuje Ódinův stav vytržení Starší Edda, sbírka severských mytologických a hrdinských písní, jejíž opis objevili roku 1645 v islandské vesnici Skálholt. Kdy a kde tyto písně vznikly, ale není jasné. Autorem některých veršů, zvaných Výroky Vysokého (Hávamál), je však údajně sám […]
reklama
záhady a tajemství
Jeskyně tajemné vědmy: Nejstarší turistická atrakce v Anglii
Pavel Beneš Předpověděla požár Londýna, auta i konec světa. Vypadala prý tak, jak si představujete klasickou čarodějnici a v Anglii je slavnější než Sybila. Kdo vlastně věštkyně známá jako Matka Shiptonová byla a co opravdu řekla, sice není známo, není to však překážkou k tomu, aby se nestala legendou. Kdejaký věštec se ohání jejím věštbami […]
Vážně to byl Hiram Bingham, kdo objevil Machu Picchu? A co Vilcabambu?
Zapomenuté, pohlcené pralesem po pádu slavné incké říše. Vážně o Machu Picchu nikdo nevěděl? Hiram Bingham zvědavě stoupá do prudkého svahu za 11letým kečuánským chlapcem Pablitem Alvarezem…   Místní o památce nad jejich hlavami celou dobu vědí, jen nemají důvod ani způsob, jak to vytrubovat do světa. Je 24. července 1911 a Hiram se stává […]
Tajemství Hitlerova obřího soukromého majetku: Neplatil daně
Velká část Hitlerova finančního úspěchu spočívá v tom, že si jako spolupracovníka vybral Hjalmara Schachta. Bankéř si vydobyl výbornou pověst už v roce 1923, kdy se podílel na nahrazení znehodnocené měny tzv. rentovou markou Němcům v té době chyběly zásoby zlata, proto byla měna kryta průmyslovým a zemědělským pozemkovým vlastnictvím. Hjalmar Schacht (1877‒1970) se poprvé setkává s Hitlerem […]
Kdy a kde se narodil Jiří z Poděbrad? Historikové tápou
Datum narození Jiřího z Poděbrad je pro historiky trochu záhadou. A to přesto Daniel Adam z Veleslavína v roce 1578 ve svém kalendáriu tvrdí, že se prý Jiříkův „křik novorozence ozval v 17 hodin a 24 minut“. Nezmiňuje ale, který den Jiří z Poděbrad (1420–1471) přišel na svět, ani kde tak přesný časový údaj vlastně našel… Zřejmě ho převzal […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Tajemná zeď Ahu Vinapu: Inspiruje se inckým stavitelstvím?
enigmaplus.cz
Tajemná zeď Ahu Vinapu: Inspiruje se inckým stavitelstvím?
Muži hromadí kameny a zeminu, se zadní částí si dají záležet a promění ji ve stabilní zeď. Ta je ve většině případů orientovaná k moři. Pak prostranství u zdi zarovnají a vydláždí plochými kameny nebo
VÁNOČNÍ JARMARK.
epochanacestach.cz
VÁNOČNÍ JARMARK.
Tradiční vánoční jarmark v Mnichově Hradišti s bohatou nabídkou vánočních dárků a pochutin ve stáncích se uskuteční 9. prosince na Masarykově náměstí. Můžete očekávat pestrý kulturní program místních škol, spolků a kapel na pódiu před budovou radnice. http://mnhradiste.cz
Obíhá Zemi mimozemský satelit?
epochalnisvet.cz
Obíhá Zemi mimozemský satelit?
Na oběžné dráze Země je v posledních letech dost rušno. Pohybuje se po ní totiž již několik tisíc satelitů. Podle záhadologů má být jedním z nich také Black Knight, tedy Černý rytíř. Na nebi byl údajn
Synův otec se náhle objevil
skutecnepribehy.cz
Synův otec se náhle objevil
Lhala jsem a nikdy nepřiznala, kdo je synův otec. Netušili to ani moji rodiče! Minulost mě doběhla a já stála před rozhodnutím, zda přiznat pravdu. Těhotenství jsem tajila až do sedmého měsíce. Bála jsem se tehdy, že mě můj přísný otec donutí jít na potrat. Možná že právě ta jeho přísnost mě přivedla do náručí o rok staršího
Moderní rezidence u rovníku
rezidenceonline.cz
Moderní rezidence u rovníku
Rezidence vznikla v rovníkovém Ekvádoru. Betonová stavba rozvržená do tvaru písmene T působí přes svou masivní konstrukci příjemně svěžím, elegantním a odlehčeným dojmem. Tři podlaží, tři obytná kř
GOLDBERGH GO BIG OR GO HOME: nová kolekce snow couture
iluxus.cz
GOLDBERGH GO BIG OR GO HOME: nová kolekce snow couture
Lyžařský ráj David Sport představuje snow couture kolekci luxusní značky GOLDBERGH, kterou si díky jedinečnému stylu, špičkové kvalitě a dokonale funkčnímu zpracování oblíbila i řada módních osobností
Dočkají se psi medikamentů pro svou dlouhověkost?
21stoleti.cz
Dočkají se psi medikamentů pro svou dlouhověkost?
Sedm, deset, v lepších případě dvanáct nebo šestnáct let. Tak dlouho se zpravidla dožívají naši psí společníci. A nejen chovatelé, ale i vědci se ptají: Šla by tato doba prodloužit? Při vší úct
Skvělý jahodový tvarožník
tisicereceptu.cz
Skvělý jahodový tvarožník
Tvarožník je tuzemskou obdobou italského tiramisu. Ingredience 400 g jahod 120 g piškotů 350 g zakysané smetany 400 g plnotučného tvarohu 2 vanilkové cukry 3 lžíce moučkového cukru 2 lžíce
Žádost o ruku na spadnutí?
nasehvezdy.cz
Žádost o ruku na spadnutí?
Zamilovali se do sebe na první pohled, a čím déle spolu jsou, tím je jejich láska silnější. Herec ze seriálu Zlatá labuť Adam Vacula  (36) se netají tím, že je půvabná kuchařka Veronika Beskydiarová (
9 nejděsivějších jezer USA – Tady si zaplavete s přízraky a démony nejen na Halloween!
enigmaplus.cz
9 nejděsivějších jezer USA – Tady si zaplavete s přízraky a démony nejen na Halloween!
Kdo umí plavat, ten se zpravidla s radostí rozběhne do každé lákavě působící vodní plochy. Jenže někdy bývají zatraceně zrádné! O život vás může připraven nejen neznalost hloubky, ale možná i jevy či
Lukáš Langmajer: Někdy přemýšlím až moc…
panidomu.cz
Lukáš Langmajer: Někdy přemýšlím až moc…
Přemýšlivý čtyřicátník. Introvert. Mluví potichu, váží každé slovo. Miluje svou rodinu. Má rád rychlá auta. A má rád divadlo. „Měl jsem sen dělat kumšt a ten sen se mi plní…“ Lukáš Langmajer je Plzeňák. Vyrůstal jako nejmladší v rodině plzeňského muzikanta, sbormistra a operního a operetního zpěváka Jiřího Langmajera a jeho paní. Má o čtrnáct
Gejzírové pole na Islandu: Voda horká až 97 stupňů
21stoleti.cz
Gejzírové pole na Islandu: Voda horká až 97 stupňů
V krátkém létě zelené planiny, jinak zaledněná krajina, kde strom bývá vzácnější než vegan ve lví smečce, plná ostrých zlomů, připomínajících, že zdejší terén vznikl teprve nedávno. Takový je Island.