Domů     8 x archeologické záhady Česka: Rozluštíme tajemství starobylých nálezů?
8 x archeologické záhady Česka: Rozluštíme tajemství starobylých nálezů?

Přímo v centru města Plzně se prý kdysi odehrává podivuhodný příběh. Jeho hrdinou má být pohanský kníže Hýkal, který nejspíš dává této oblasti i její jméno – Hýkalka.

Plzeň: Bronzový štít z Jíkalky

Jíkalka, či Hýkalka?

To je však později zřejmě zkomoleno na čtvrť Jíkalku. Šlechtic je zde údajně po své smrti pohřben v plné zbroji. A právě odsud možná pochází i starověký bronzový štít nalezený v roce 1896. Kdo však byl onen kníže Hýkal a odkud přišel?

Z Řecka! Tedy možná…

„Unikátní bronzový štít z 1. tisíciletí před naším letopočtem patřil osobě vysoce postavené, snad knížeti,“ prozrazuje český spisovatel a malíř Vladimír Havlic (1944–2004). Podle jedné z hypotéz pochází štít dokonce z Řecka.

Kde by se ale vzal řecký štít v Čechách, a to dokonce ještě v dobách tak vzdálených? A co onen pohanský mýtus? Je snad převzatou událostí původně řeckého příběhu?

Pochází od Féničanů?

Podle někdejšího plzeňského historika B. F. Horáka by mohl štít z Jíkalky příslušet ke kulturnímu okruhu Fénicie (dnešní Libanon – pozn. red.).

A není vyloučeno, že existují i další možné výklady, které by původ bronzového artefaktu situovaly do jiné části světa. Je štít z Jíkalky, dnes uložený v Národním muzeu v Praze, pohanského, řeckého, fénického, či úplně jiného původu?

Trojhrob z Dolních Věstonic. Foto: Alissa Mittnik, Chuan-Chao Wang, Jiří Svoboda, Johannes Krause-CC BY 4.0
Trojhrob z Dolních Věstonic. Foto: Alissa Mittnik, Chuan-Chao Wang, Jiří Svoboda, Johannes Krause-CC BY 4.0

Břeclavsko: Trojhrob z Dolních Věstonic

Mrtví, přívěsky a kalendář

Tajemný hrob tří postav, které se navzájem prolínají, objevují archeologové v srpnu roku 1986 v Dolních Věstonicích nedaleko Mikulova.

Kromě kosterních pozůstatků místo ukrývá i přívěsky ze zvířecích kostí a podivuhodný předmět z jílovce, upravený pravidelnými vrypy. Mnozí badatelé považují tento artefakt za pravěký lunární kalendář. Ještě zajímavější je však nevšední poloha zemřelých. Z jakého důvodu byli navzájem propleteni?

Odkaz koloběhu života?

Čeští spisovatelé Jiří A. Svoboda (*1953) a Pavel Dvorský (*1946) poukazují na pozoruhodnou věc. „Všechny tři lebky a pánev prostředního jedince pokrývalo červené barvivo.

Jako by ruce levého muže zasypávaly životadárný klín ženy červeným barvivem. Jako by ve chvílích pohřbu pozůstalí zdůraznili nikoli smrt, ale věčně se obnovující život.“

Rodička a dva felčaři?

Podle profesora archeologie Vladimíra Podborského (*1932) by také mohlo jít o hrob dvou mužů – lékařů a ženy rodičky.

V takovém případě by prý uvažovaný lunární kalendář (znázorňující jeden synodický měsíc, tedy dobu mezi stejnými fázemi měsíce; 29 dní, 12 hodin a 44 minut) ve skutečnosti sloužil jako lékařská pomůcka odměřující dobu těhotenství.

I toto vysvětlení však skrývá otázku: Proč by felčaři leželi spolu s mrtvou pacientkou pohromadě?

Podmokly, okres Rokycany. Pomníček severně od vesnice na místě nálezu keltského pokladu zlatých mincí. Foto: CC-Miaow Miaow-Public Domain
Podmokly, okres Rokycany. Pomníček severně od vesnice na místě nálezu keltského pokladu zlatých mincí. Foto: CC-Miaow Miaow-Public Domain

Rokycansko: Mystérium zlatého pokladu z Podmokel

Zlato jako mosazné knoflíky

Píše se rok 1771, když rolník Jan Koch z Podmokel narazí na zlatý poklad v kovovém vědru. V tu chvíli to však ještě neví. Považuje totiž zlaté peníze za mosazné knoflíky. Vezme si jich jen tolik, co se mu vejde do dlaně.

Zpráva o nálezu vzácných „knoflíků“ se brzy rozkřikne, a tak se obsah vědra začne tenčit. Nikdo však zatím netuší, jakou cenu ve skutečnosti poklad má!

Pochází mince od Arabů?

Mince putují českými zeměmi a časem jich zůstává jen minimální množství. I to však stačí na jejich pozdější důkladné prozkoumání. Někteří badatelé mají za to, že pochází z arabských zemí. Jak by se ovšem zlato dostalo až do západních Čech?

„Jednoduše díky templářům, kteří jej ukořistili na křížových výpravách do Svaté země (Izraele),“ nabízí možné řešení český badatel Aleš Česal (*1976).

Byl to Krokův poklad?

Existují však i jiné hypotézy. Jedna z nich poukazuje na možný germánský původ zlaťáků, který by měly dokazovat runy, jež se na některých mincích objevují. Stejně tak by ovšem mohl nález příslušet Keltům, kteří zanechali v české zemi mnohé poklady.

A konečně, mince by také mohly patřit knížeti Krokovi, jehož jméno někteří středověcí badatelé vyčetli ze znaků na penězích.

Kamenná hlava keltského heroa ze svatyně v Mšeckých Žehrovicích u Slaného (kopie v Historické budově Národního muzea, originál je v Ústředním Depozitáři NM v Terezíně). Foto: CeStu-CC BY 3.0
Kamenná hlava keltského heroa ze svatyně v Mšeckých Žehrovicích u Slaného (kopie v Historické budově Národního muzea, originál je v Ústředním Depozitáři NM v Terezíně). Foto: CeStu-CC BY 3.0

Mšecké Žehrovice: Tajemství keltské opukové hlavy

Střepy z prastaré svatyně

Mystická hlava keltského hrdiny patří údajně mezi největší archeologické objevy na českém území.

Její nález hlásí dělníci z pískovny u Mšeckých Žehrovic na Rakovnicku v roce 1943. Období vzniku původně rozbitého opukového díla určují odborníci na 2. století před naším letopočtem. Poblíž hlavy se také nachází keltská svatyně. Patří unikátní hlava původně právě do tohoto obřadního místa?

Nalezli jsme sochu boha?

Střepy z hlavy se nachází v jámě s dalšími fragmenty. Sem je však zřejmě pohodil kdosi neznalý až v pozdější době. Hlava totiž zobrazuje majestátného muže, který mohl být dokonce keltským bohem!

„Má všechny znaky vyspělého umění, zobrazování hlav božstev Keltů:

zvláštní tvar, účes, vousy, obočí, ušní boltce tvaru jablíček a rýhami ohraničené zřítelnice,“ vyjmenovává božské rysy opukového unikátu český badatel Zdeněk Ministr (1926–2004).

Ukrývá odpověď slunovrat?

Obrácení pozornosti na keltskou svatyni se tak ukazuje jako logický krok. V tomto prostoru mohla být hlava, nebo možná i celá postava, kdysi posvátně uctívána. A nejen to. Podle Ministra zde můžeme najít jasnou orientaci stavby na slunovrat.

Mohou spolu všechny tyto informace souviset? Mohla socha ztvárňovat keltského boha, který ze svatyně vyhlížel přicházející slunovrat? A pokud hlava kdysi byla součástí celé postavy, co se stalo se zbytkem?

Neolitická moravská malovaná keramika z lokality Znojmo-Novosady. Foto: CC-Jaroslav Palliardi-Public Domain
Neolitická moravská malovaná keramika z lokality Znojmo-Novosady. Foto: CC-Jaroslav Palliardi-Public Domain

Znojemsko: Fragmenty z významného rondelu

Pohřbeno v hlíně a prachu

Rondely. Posvátné kruhové stavby, které jsou typické pro oblast střední Evropy, zůstávají pro mnohé záhadou. Dlouhá staletí spočívají ukryté pod nánosy hlíny a prachu. Zásluhou českých a německých archeologů se teprve ve 20. století dostávají na výsluní.

Jedním z nejzajímavějších rondelů je pak těšeticko-kyjovická svatyně na Znojemsku. Co ve svém nitru ukrývá?

Proč zničili sošky žen?

Svatyně se skládá se ze dvou vnitřních palisád a vnějšího palisádového plotu, který uzavírá plochu o průměru více než 100 metrů. Do stavby vedou čtyři vstupy, které odpovídají čtyřem světovým stranám.

Uvnitř stavby je nalezeno na 300 fragmentů lidských, přesněji řečeno ženských plastik, které byly podle všeho rituálně zničené!

Matriarchát versus patriarchát

Sošky ženského původu snad mohly sloužit jako zástupné oběti božské náklonnosti. Ale jejich pravý význam mohl být také docela jiný.

„Osobně bych řekl, že zničené ženské sošky jsou důkazem procesů provázejících konec matriarchátu a předznamenáním patriarchátu, typického pro přicházející eneolit (4./3. tisíciletí př. n. l.),“ uvažuje badatel Aleš Česal.

Měli zohavené figurky předznamenávat společenskou změnu, či snad ovlivnit vůli božstev?

Makotřasy - prostor eneolitického kultovního místa kultury nálevkovitých pohárů. Foto: MartinVeselka-CC BY-SA 4.0
Makotřasy – prostor eneolitického kultovního místa kultury nálevkovitých pohárů. Foto: MartinVeselka-CC BY-SA 4.0

Kladensko: Makotřaské rituální obětiště

Čtverec temné energie

Na katastrálním území obce Makotřasy se nachází bývalý rituální výkop čtvercového tvaru. Při jeho zkoumání se archeologům daří zajistit spoustu cenných důkazů nevšední historie místa. Sama pravěká osada spadá zhruba do období eneolitu (4./3. tisíciletí př. n.

l.) a posvátné místo zdobí kromě zvláštních artefaktů také neobjasněné kultovní záhady.

Dílo hvězdopravců?

Jsou zde totiž patrné stopy astrologů. „Čtverec je orientován tak, že tu lze najít směry označující nejsevernější východ Měsíce, východ Slunce při letním slunovratu a střední příčka měří 365 megalitických yardů (1 megalitický yard = 82,93).

Můžeme tedy pozorovat jistou kalendářní souvislost,“ míní český záhadolog Pavel Kozák (*1943). Proč ovšem v místě nad čtvercem panuje negativní energie, kterou zde mají cítit senzibilové?

Krev, krev a zase krev

Astrologická svatyně u Makotřas je místem, kde mohlo pravděpodobně docházet k rituálním vraždám a mučení! Při odkrývání nálezu jsou totiž odhaleny zbytky zvířecích i lidských obětí, které zemřely násilnou smrtí.

A vypadá to, že jejich nešťastné duše možná na místě uvízly. Může být temná atmosféra tohoto místa na vině četných dopravních nehod na rychlostní silnici (R7), která svatyni křižuje?

Kromě zlámaných kostí a rozpůlených lebek byly v Býčí skále k nalezení i stopy po uměleckém kovářství. Foto: Jiří Baisa-CC BY-SA 4.0
Kromě zlámaných kostí a rozpůlených lebek byly v Býčí skále k nalezení i stopy po uměleckém kovářství. Foto: Jiří Baisa-CC BY-SA 4.0

Moravský kras: Masakr v Býčí skále

Nic pro strašpytle

Tajemná jeskyně se skrývá ve skalním masivu nedaleko městečka Adamov. Již dlouhá léta sem proudí skupinky odvážlivců, kteří se nebojí konfrontace s místní negativní energií. Proč se koncentruje zrovna v tomto malebném moravském koutě?

Býčí skála je totiž opředena nepřeberným množstvím legend a děsivých příběhů. Prakticky všechny se shodují v tom, že místo pamatuje krvavá jatka a nelidské rituály!

Horor skrytý pod obilím

Stopy brutálního násilí odhaluje již v 19. století krasový badatel Jindřich Wankel (1821–1897). A že je to morbidní podívaná! Torza lidských těl se tu válí jedno přes druhé.

Odťaté údy jsou položeny na obřadním stolci a kusy zvířecích mršin jsou rozmetány po celém prostoru jeskyně. Nakonec je zřejmě celá krvavá lázeň zasypána ohořelým obilím. Odporná spoušť přitom pochází již z doby halštatské (7.–5. stol. př. n. l.).

Původně kovářská dílna?

Jeskyně však mohla ve své době sloužit také jako kovářská dílna. Kromě zlámaných kostí a rozpůlených lebek se totiž na místě hrůzy našly také stopy po uměleckém kovářství. Tušil kovář, který v jeskyni pracoval, jaké temné rituály se tu děly?

Ozdoby z rukou šikovných řemeslníků silně kontrastují s hrůzou, jejíž známky se rozprostírají všude kolem. Co všechno pamatuje podivuhodná jeskyně v Býčí skále?

Výjev Ježíše Krista zdobícího helmu knížete Václava vzbuzuje četné dohady. Foto: CC-prof. Zdeněk Váňa, předmluva Prof. Jerzy Gąssowski - Svět starých Slovanů, 1985, Artia, PA Interpress-Public Domain
Výjev Ježíše Krista zdobícího helmu knížete Václava vzbuzuje četné dohady. Foto: CC-prof. Zdeněk Váňa, předmluva Prof. Jerzy Gąssowski – Svět starých Slovanů, 1985, Artia, PA Interpress-Public Domain

Praha: Zbroj svatého Václava

Tajemství pokladu ze sv. Víta

Svatováclavská zbroj je součástí pokladu uloženého v katedrále svatého Víta. Skládá se z přilby, kroužkového brnění, pláště a meče knížete Václava (†935).

Mnoho lidí obdivuje krásu historických artefaktů, avšak netuší, že zbroj obestírají letitá tajemství. Panují totiž dohady a spory ohledně stáří, provedení i původu jednotlivých částí!

Ódin, nebo Ježíš?

Stáří helmice nelze přesně určit, protože jednotlivé použité materiály časově nekolidují. Také výjev Ježíše Krista zdobící helmu vzbuzuje četné dohady.

Není totiž vyloučeno, že ve skutečnosti nejde o křesťanského Spasitele, ale o germánského boha Odina! Některé badatele k tomuto závěru vede mimo jiné provedení kříže, který nese postavu nikoliv přibitou na kříž, ale přivázanou. Právě Ódin měl přitom podle legendy zemřít přivázaný k obětnímu stromu!

Meč nebyl Václavův?

Velkou záhadou je také meč svatého Václava. Proč? Slavnému knížeti totiž pravděpodobně vůbec nepatřil!

„Jde o typickou gotickou zbraň, a podle všeho jej nechal vyrobit až Karel IV. (1316–1378) jakou součást korunovačního inventáře,“ tvrdí badatel Aleš Česal a dodává, že ani toto určení ale není stoprocentní.

Na meči je totiž použita odrůda křišťálu, tzv. záhněda, která se přestává používat už v 12. století. Kdy tedy vlastně meč vznikl?

Foto: Viz popisky
reklama
Související články
Záhady a tajemství
Kdo objevil Velikonoční ostrov?
Do všudypřítomného štěbetání ptáků v subtropickém pralese se prvně ozvou lidské hlasy. A tak, zatímco u nás vládne přemyslovský kníže Spytihněv I. (asi 875–915), začíná kolem roku 1200 daleko v Pacifiku pozvolná kolonizace ostrůvku o rozloze 163 km².   Připomíná ráj na zemi. Stabilní klima, teplota slabě nad 20 stupňů Celsia, o chlup méně srážek, […]
Záhady a tajemství
Záhadní jezuité v Čechách: Nelegální majetek se v Klementinu nenašel, ale provázela je špatná pověst
Muž v černém hábitu zaklepe na dveře malého zednického domku kousek od Vltavy. Když se z nitra ozve rozpačitá pobídka ke vstupu, vezme za kliku. Cizinec sáhne do kapsy, vytáhne z ní kovově lesklý peníz a přisune ho zedníkovi před oči. „Nechtěl bys další?“ zeptá se. Když zedník kývne, muž ho pobídne, aby si vzal své nástroje a […]
Záhady a tajemství
Tajemné megality: Dávné stavby sloužily k obřadům i věštění
Megalitických staveb zhotovených z hrubě opracovaných kamenů se po světě vyskytuje spousta. Jde o první částečně zachovalé budovy pocházející z období paleolitu (do 11 000 př. n. l.), neolitu (do 5200 př. n. l.), a starší doby bronzové (do 1550 př. n. l.). Za úplně nejstarší se považuje maltský, pocházející z období cca 6500 let př. n. l. […]
Záhady a tajemství
Mytologický zrod run: O jejich šíření se měl postarat Bůh Ódin
„Tu se mi dobře začalo dařit, magické jsem moudrosti nabyl, slovo za slovem hledalo slovo,“ popisuje Ódinův stav vytržení Starší Edda, sbírka severských mytologických a hrdinských písní, jejíž opis objevili roku 1645 v islandské vesnici Skálholt. Kdy a kde tyto písně vznikly, ale není jasné. Autorem některých veršů, zvaných Výroky Vysokého (Hávamál), je však údajně sám […]
reklama
svět zločinu
Postaršímu miliardáři zmizí žena před nosem
V zasněžených ulicích východního Osla se zvedá vítr. Vhání chodcům do očí bílý poprašek. Zavane až k okraji bytových domů, kde stojí vila jednoho z nejbohatších Norů. Tom Hagen (69) si nepotrpí na přehnanou okázalost. Odmala je mu vtloukáno do hlavy, aby se svými úspěchy příliš nechlubil. Jeho dům je sice velký, ale jednoduchý. Ve svém věku už […]
Vůdkyně kultu ubije oběti paličkami
V 90. letech minulého století má japonská žena jménem Sačiko Etoová (65) mnoho následovníků. Stojí v čele kultu, jenž uctívá její mystické síly. Podle jejích stoupenců dokáže z lidí vymítat ďábla. Nepoužívá při tom modlitby a symboly, ale speciální bubenické paličky. Sačiko paličkami sví zákazníky bije, dokud z nich všechno zlo nevyžene. V lednu 1995 však její praktiky definitivně […]
Albert Fish: 120 dní Sodomy je proti němu čajíček…
Britská spisovatelka a muzikanta Charlotte Greigová (1954–2014) považuje za hlavní zdroj inspirace pro Hannibala Lectera amerického natěrače a neuvěřitelně perverzního sadistického vraha Hamiltona Howarda „Alberta“ Fishe (1870–1936). U Fishe není kanibalismus žádná výjimka. „Měl jsem předek těla s kousky, které mám nejradši. Jeho ptáčka, varlata a roztomilý, pěkně baculatý zadeček, abych si ho mohl upéct […]
Čtyřnásobný vrah Robert Maudsley: Na svobodě vraždí jen jednou
Britskému sériovému zabijákovi Robertu Johnu Maudsleymu (*1953) se přezdívá skutečný Hannibal Lecter. Je nadprůměrně inteligentní, miluje klasickou hudbu, a když se zeptáte jeho známých, vylíčí vám ho všichni jako vtipného a zdvořilého společníka, který byl vždy každému nápomocen.   Přesto svůj život zřejmě již dožije ve speciální cele o rozměrech 5,5 × 4,5 metru. V […]
reklama
zajímavosti
Počátky americké měny: Jak se z tolaru stává dolar
Píše se 2. dubna 1792. Od vyhlášení nezávislosti Spojených států amerických uplynulo téměř šestnáct let. Nový stát se samozřejmě neobejde bez vlastní měny. Ministr financí Alexander Hamilton (1755-1804) ji právě uvádí na trh. A nejsou to ledajaké peníze. Jejich přesné složení určuje zákon schválený Senátem a Sněmovnou reprezentantů. Paragraf s nešťastným číslem 13 říká, že dolarovou […]
Papírová brčka? Ne zas tolik eko
Biologicky nerozložitelná, znečišťující přírodu, s obsahem chemikálií potenciálně ohrožujících lidské zdraví. Řeč není o plastových brčkách, jak by se mohlo zdát. Takové závěry si dle poslední studie vysloužily jejich „ekologičtější“ alternativy.   Studie oborníků z Antverpské univerzity, publikovaná v létě 2023 na stránkách časopisu Food Additives and Contaminants, se zaměřila na brčka vyrobená z papíru, bambusu, skla, nerezové oceli a […]
Lesk a bída energy drinků
Energetické nápoje stimulují nervovou soustavu i kardiovaskulární systém k vyšším výkonům, proto jsou tak populární mezi dospělými. Málokdo si však uvědomuje i stinné stránky jejich konzumace. Obliba „energeťáků“ však roste i mezi dětmi a dospívajícími, kde už přestavuje skutečně riziko. Proč?   Občasná konzumace energy drinků dospělým osobám neškodí, ta častá však již s sebou […]
3 typicky francouzské věcí, které nejsou francouzské
Co může být víc Francouzského než chlapík, který sedí pod obrazem Mony Lisy a hraje na akordeon. Snad jen chlapík, který končí pod gilotinou, protože má nejen pruhované triko, ale také modrou krev. Mona Lisa Původ: Itálie Každý, kdo zamíří do Paříže, chce vidět alespoň dva hlavní symboly města a možná celé Francie. Eiffelovku a […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Tajemná zeď Ahu Vinapu: Inspiruje se inckým stavitelstvím?
enigmaplus.cz
Tajemná zeď Ahu Vinapu: Inspiruje se inckým stavitelstvím?
Muži hromadí kameny a zeminu, se zadní částí si dají záležet a promění ji ve stabilní zeď. Ta je ve většině případů orientovaná k moři. Pak prostranství u zdi zarovnají a vydláždí plochými kameny nebo
VÁNOČNÍ JARMARK.
epochanacestach.cz
VÁNOČNÍ JARMARK.
Tradiční vánoční jarmark v Mnichově Hradišti s bohatou nabídkou vánočních dárků a pochutin ve stáncích se uskuteční 9. prosince na Masarykově náměstí. Můžete očekávat pestrý kulturní program místních škol, spolků a kapel na pódiu před budovou radnice. http://mnhradiste.cz
Obíhá Zemi mimozemský satelit?
epochalnisvet.cz
Obíhá Zemi mimozemský satelit?
Na oběžné dráze Země je v posledních letech dost rušno. Pohybuje se po ní totiž již několik tisíc satelitů. Podle záhadologů má být jedním z nich také Black Knight, tedy Černý rytíř. Na nebi byl údajn
Synův otec se náhle objevil
skutecnepribehy.cz
Synův otec se náhle objevil
Lhala jsem a nikdy nepřiznala, kdo je synův otec. Netušili to ani moji rodiče! Minulost mě doběhla a já stála před rozhodnutím, zda přiznat pravdu. Těhotenství jsem tajila až do sedmého měsíce. Bála jsem se tehdy, že mě můj přísný otec donutí jít na potrat. Možná že právě ta jeho přísnost mě přivedla do náručí o rok staršího
Moderní rezidence u rovníku
rezidenceonline.cz
Moderní rezidence u rovníku
Rezidence vznikla v rovníkovém Ekvádoru. Betonová stavba rozvržená do tvaru písmene T působí přes svou masivní konstrukci příjemně svěžím, elegantním a odlehčeným dojmem. Tři podlaží, tři obytná kř
GOLDBERGH GO BIG OR GO HOME: nová kolekce snow couture
iluxus.cz
GOLDBERGH GO BIG OR GO HOME: nová kolekce snow couture
Lyžařský ráj David Sport představuje snow couture kolekci luxusní značky GOLDBERGH, kterou si díky jedinečnému stylu, špičkové kvalitě a dokonale funkčnímu zpracování oblíbila i řada módních osobností
Dočkají se psi medikamentů pro svou dlouhověkost?
21stoleti.cz
Dočkají se psi medikamentů pro svou dlouhověkost?
Sedm, deset, v lepších případě dvanáct nebo šestnáct let. Tak dlouho se zpravidla dožívají naši psí společníci. A nejen chovatelé, ale i vědci se ptají: Šla by tato doba prodloužit? Při vší úct
Skvělý jahodový tvarožník
tisicereceptu.cz
Skvělý jahodový tvarožník
Tvarožník je tuzemskou obdobou italského tiramisu. Ingredience 400 g jahod 120 g piškotů 350 g zakysané smetany 400 g plnotučného tvarohu 2 vanilkové cukry 3 lžíce moučkového cukru 2 lžíce
Žádost o ruku na spadnutí?
nasehvezdy.cz
Žádost o ruku na spadnutí?
Zamilovali se do sebe na první pohled, a čím déle spolu jsou, tím je jejich láska silnější. Herec ze seriálu Zlatá labuť Adam Vacula  (36) se netají tím, že je půvabná kuchařka Veronika Beskydiarová (
9 nejděsivějších jezer USA – Tady si zaplavete s přízraky a démony nejen na Halloween!
enigmaplus.cz
9 nejděsivějších jezer USA – Tady si zaplavete s přízraky a démony nejen na Halloween!
Kdo umí plavat, ten se zpravidla s radostí rozběhne do každé lákavě působící vodní plochy. Jenže někdy bývají zatraceně zrádné! O život vás může připraven nejen neznalost hloubky, ale možná i jevy či
Lukáš Langmajer: Někdy přemýšlím až moc…
panidomu.cz
Lukáš Langmajer: Někdy přemýšlím až moc…
Přemýšlivý čtyřicátník. Introvert. Mluví potichu, váží každé slovo. Miluje svou rodinu. Má rád rychlá auta. A má rád divadlo. „Měl jsem sen dělat kumšt a ten sen se mi plní…“ Lukáš Langmajer je Plzeňák. Vyrůstal jako nejmladší v rodině plzeňského muzikanta, sbormistra a operního a operetního zpěváka Jiřího Langmajera a jeho paní. Má o čtrnáct
Gejzírové pole na Islandu: Voda horká až 97 stupňů
21stoleti.cz
Gejzírové pole na Islandu: Voda horká až 97 stupňů
V krátkém létě zelené planiny, jinak zaledněná krajina, kde strom bývá vzácnější než vegan ve lví smečce, plná ostrých zlomů, připomínajících, že zdejší terén vznikl teprve nedávno. Takový je Island.