Domů     8 x archeologické záhady Česka: Rozluštíme tajemství starobylých nálezů?
8 x archeologické záhady Česka: Rozluštíme tajemství starobylých nálezů?

Přímo v centru města Plzně se prý kdysi odehrává podivuhodný příběh. Jeho hrdinou má být pohanský kníže Hýkal, který nejspíš dává této oblasti i její jméno – Hýkalka.

Plzeň: Bronzový štít z Jíkalky

Jíkalka, či Hýkalka?

To je však později zřejmě zkomoleno na čtvrť Jíkalku. Šlechtic je zde údajně po své smrti pohřben v plné zbroji. A právě odsud možná pochází i starověký bronzový štít nalezený v roce 1896. Kdo však byl onen kníže Hýkal a odkud přišel?

Z Řecka! Tedy možná…

„Unikátní bronzový štít z 1. tisíciletí před naším letopočtem patřil osobě vysoce postavené, snad knížeti,“ prozrazuje český spisovatel a malíř Vladimír Havlic (1944–2004). Podle jedné z hypotéz pochází štít dokonce z Řecka.

Kde by se ale vzal řecký štít v Čechách, a to dokonce ještě v dobách tak vzdálených? A co onen pohanský mýtus? Je snad převzatou událostí původně řeckého příběhu?

Pochází od Féničanů?

Podle někdejšího plzeňského historika B. F. Horáka by mohl štít z Jíkalky příslušet ke kulturnímu okruhu Fénicie (dnešní Libanon – pozn. red.).

A není vyloučeno, že existují i další možné výklady, které by původ bronzového artefaktu situovaly do jiné části světa. Je štít z Jíkalky, dnes uložený v Národním muzeu v Praze, pohanského, řeckého, fénického, či úplně jiného původu?

Trojhrob z Dolních Věstonic. Foto: Alissa Mittnik, Chuan-Chao Wang, Jiří Svoboda, Johannes Krause-CC BY 4.0
Trojhrob z Dolních Věstonic. Foto: Alissa Mittnik, Chuan-Chao Wang, Jiří Svoboda, Johannes Krause-CC BY 4.0

Břeclavsko: Trojhrob z Dolních Věstonic

Mrtví, přívěsky a kalendář

Tajemný hrob tří postav, které se navzájem prolínají, objevují archeologové v srpnu roku 1986 v Dolních Věstonicích nedaleko Mikulova.

Kromě kosterních pozůstatků místo ukrývá i přívěsky ze zvířecích kostí a podivuhodný předmět z jílovce, upravený pravidelnými vrypy. Mnozí badatelé považují tento artefakt za pravěký lunární kalendář. Ještě zajímavější je však nevšední poloha zemřelých. Z jakého důvodu byli navzájem propleteni?

Odkaz koloběhu života?

Čeští spisovatelé Jiří A. Svoboda (*1953) a Pavel Dvorský (*1946) poukazují na pozoruhodnou věc. „Všechny tři lebky a pánev prostředního jedince pokrývalo červené barvivo.

Jako by ruce levého muže zasypávaly životadárný klín ženy červeným barvivem. Jako by ve chvílích pohřbu pozůstalí zdůraznili nikoli smrt, ale věčně se obnovující život.“

Rodička a dva felčaři?

Podle profesora archeologie Vladimíra Podborského (*1932) by také mohlo jít o hrob dvou mužů – lékařů a ženy rodičky.

V takovém případě by prý uvažovaný lunární kalendář (znázorňující jeden synodický měsíc, tedy dobu mezi stejnými fázemi měsíce; 29 dní, 12 hodin a 44 minut) ve skutečnosti sloužil jako lékařská pomůcka odměřující dobu těhotenství.

I toto vysvětlení však skrývá otázku: Proč by felčaři leželi spolu s mrtvou pacientkou pohromadě?

Podmokly, okres Rokycany. Pomníček severně od vesnice na místě nálezu keltského pokladu zlatých mincí. Foto: CC-Miaow Miaow-Public Domain
Podmokly, okres Rokycany. Pomníček severně od vesnice na místě nálezu keltského pokladu zlatých mincí. Foto: CC-Miaow Miaow-Public Domain

Rokycansko: Mystérium zlatého pokladu z Podmokel

Zlato jako mosazné knoflíky

Píše se rok 1771, když rolník Jan Koch z Podmokel narazí na zlatý poklad v kovovém vědru. V tu chvíli to však ještě neví. Považuje totiž zlaté peníze za mosazné knoflíky. Vezme si jich jen tolik, co se mu vejde do dlaně.

Zpráva o nálezu vzácných „knoflíků“ se brzy rozkřikne, a tak se obsah vědra začne tenčit. Nikdo však zatím netuší, jakou cenu ve skutečnosti poklad má!

Pochází mince od Arabů?

Mince putují českými zeměmi a časem jich zůstává jen minimální množství. I to však stačí na jejich pozdější důkladné prozkoumání. Někteří badatelé mají za to, že pochází z arabských zemí. Jak by se ovšem zlato dostalo až do západních Čech?

„Jednoduše díky templářům, kteří jej ukořistili na křížových výpravách do Svaté země (Izraele),“ nabízí možné řešení český badatel Aleš Česal (*1976).

Byl to Krokův poklad?

Existují však i jiné hypotézy. Jedna z nich poukazuje na možný germánský původ zlaťáků, který by měly dokazovat runy, jež se na některých mincích objevují. Stejně tak by ovšem mohl nález příslušet Keltům, kteří zanechali v české zemi mnohé poklady.

A konečně, mince by také mohly patřit knížeti Krokovi, jehož jméno někteří středověcí badatelé vyčetli ze znaků na penězích.

Kamenná hlava keltského heroa ze svatyně v Mšeckých Žehrovicích u Slaného (kopie v Historické budově Národního muzea, originál je v Ústředním Depozitáři NM v Terezíně). Foto: CeStu-CC BY 3.0
Kamenná hlava keltského heroa ze svatyně v Mšeckých Žehrovicích u Slaného (kopie v Historické budově Národního muzea, originál je v Ústředním Depozitáři NM v Terezíně). Foto: CeStu-CC BY 3.0

Mšecké Žehrovice: Tajemství keltské opukové hlavy

Střepy z prastaré svatyně

Mystická hlava keltského hrdiny patří údajně mezi největší archeologické objevy na českém území.

Její nález hlásí dělníci z pískovny u Mšeckých Žehrovic na Rakovnicku v roce 1943. Období vzniku původně rozbitého opukového díla určují odborníci na 2. století před naším letopočtem. Poblíž hlavy se také nachází keltská svatyně. Patří unikátní hlava původně právě do tohoto obřadního místa?

Nalezli jsme sochu boha?

Střepy z hlavy se nachází v jámě s dalšími fragmenty. Sem je však zřejmě pohodil kdosi neznalý až v pozdější době. Hlava totiž zobrazuje majestátného muže, který mohl být dokonce keltským bohem!

„Má všechny znaky vyspělého umění, zobrazování hlav božstev Keltů:

zvláštní tvar, účes, vousy, obočí, ušní boltce tvaru jablíček a rýhami ohraničené zřítelnice,“ vyjmenovává božské rysy opukového unikátu český badatel Zdeněk Ministr (1926–2004).

Ukrývá odpověď slunovrat?

Obrácení pozornosti na keltskou svatyni se tak ukazuje jako logický krok. V tomto prostoru mohla být hlava, nebo možná i celá postava, kdysi posvátně uctívána. A nejen to. Podle Ministra zde můžeme najít jasnou orientaci stavby na slunovrat.

Mohou spolu všechny tyto informace souviset? Mohla socha ztvárňovat keltského boha, který ze svatyně vyhlížel přicházející slunovrat? A pokud hlava kdysi byla součástí celé postavy, co se stalo se zbytkem?

Neolitická moravská malovaná keramika z lokality Znojmo-Novosady. Foto: CC-Jaroslav Palliardi-Public Domain
Neolitická moravská malovaná keramika z lokality Znojmo-Novosady. Foto: CC-Jaroslav Palliardi-Public Domain

Znojemsko: Fragmenty z významného rondelu

Pohřbeno v hlíně a prachu

Rondely. Posvátné kruhové stavby, které jsou typické pro oblast střední Evropy, zůstávají pro mnohé záhadou. Dlouhá staletí spočívají ukryté pod nánosy hlíny a prachu. Zásluhou českých a německých archeologů se teprve ve 20. století dostávají na výsluní.

Jedním z nejzajímavějších rondelů je pak těšeticko-kyjovická svatyně na Znojemsku. Co ve svém nitru ukrývá?

Proč zničili sošky žen?

Svatyně se skládá se ze dvou vnitřních palisád a vnějšího palisádového plotu, který uzavírá plochu o průměru více než 100 metrů. Do stavby vedou čtyři vstupy, které odpovídají čtyřem světovým stranám.

Uvnitř stavby je nalezeno na 300 fragmentů lidských, přesněji řečeno ženských plastik, které byly podle všeho rituálně zničené!

Matriarchát versus patriarchát

Sošky ženského původu snad mohly sloužit jako zástupné oběti božské náklonnosti. Ale jejich pravý význam mohl být také docela jiný.

„Osobně bych řekl, že zničené ženské sošky jsou důkazem procesů provázejících konec matriarchátu a předznamenáním patriarchátu, typického pro přicházející eneolit (4./3. tisíciletí př. n. l.),“ uvažuje badatel Aleš Česal.

Měli zohavené figurky předznamenávat společenskou změnu, či snad ovlivnit vůli božstev?

Makotřasy - prostor eneolitického kultovního místa kultury nálevkovitých pohárů. Foto: MartinVeselka-CC BY-SA 4.0
Makotřasy – prostor eneolitického kultovního místa kultury nálevkovitých pohárů. Foto: MartinVeselka-CC BY-SA 4.0

Kladensko: Makotřaské rituální obětiště

Čtverec temné energie

Na katastrálním území obce Makotřasy se nachází bývalý rituální výkop čtvercového tvaru. Při jeho zkoumání se archeologům daří zajistit spoustu cenných důkazů nevšední historie místa. Sama pravěká osada spadá zhruba do období eneolitu (4./3. tisíciletí př. n.

l.) a posvátné místo zdobí kromě zvláštních artefaktů také neobjasněné kultovní záhady.

Dílo hvězdopravců?

Jsou zde totiž patrné stopy astrologů. „Čtverec je orientován tak, že tu lze najít směry označující nejsevernější východ Měsíce, východ Slunce při letním slunovratu a střední příčka měří 365 megalitických yardů (1 megalitický yard = 82,93).

Můžeme tedy pozorovat jistou kalendářní souvislost,“ míní český záhadolog Pavel Kozák (*1943). Proč ovšem v místě nad čtvercem panuje negativní energie, kterou zde mají cítit senzibilové?

Krev, krev a zase krev

Astrologická svatyně u Makotřas je místem, kde mohlo pravděpodobně docházet k rituálním vraždám a mučení! Při odkrývání nálezu jsou totiž odhaleny zbytky zvířecích i lidských obětí, které zemřely násilnou smrtí.

A vypadá to, že jejich nešťastné duše možná na místě uvízly. Může být temná atmosféra tohoto místa na vině četných dopravních nehod na rychlostní silnici (R7), která svatyni křižuje?

Kromě zlámaných kostí a rozpůlených lebek byly v Býčí skále k nalezení i stopy po uměleckém kovářství. Foto: Jiří Baisa-CC BY-SA 4.0
Kromě zlámaných kostí a rozpůlených lebek byly v Býčí skále k nalezení i stopy po uměleckém kovářství. Foto: Jiří Baisa-CC BY-SA 4.0

Moravský kras: Masakr v Býčí skále

Nic pro strašpytle

Tajemná jeskyně se skrývá ve skalním masivu nedaleko městečka Adamov. Již dlouhá léta sem proudí skupinky odvážlivců, kteří se nebojí konfrontace s místní negativní energií. Proč se koncentruje zrovna v tomto malebném moravském koutě?

Býčí skála je totiž opředena nepřeberným množstvím legend a děsivých příběhů. Prakticky všechny se shodují v tom, že místo pamatuje krvavá jatka a nelidské rituály!

Horor skrytý pod obilím

Stopy brutálního násilí odhaluje již v 19. století krasový badatel Jindřich Wankel (1821–1897). A že je to morbidní podívaná! Torza lidských těl se tu válí jedno přes druhé.

Odťaté údy jsou položeny na obřadním stolci a kusy zvířecích mršin jsou rozmetány po celém prostoru jeskyně. Nakonec je zřejmě celá krvavá lázeň zasypána ohořelým obilím. Odporná spoušť přitom pochází již z doby halštatské (7.–5. stol. př. n. l.).

Původně kovářská dílna?

Jeskyně však mohla ve své době sloužit také jako kovářská dílna. Kromě zlámaných kostí a rozpůlených lebek se totiž na místě hrůzy našly také stopy po uměleckém kovářství. Tušil kovář, který v jeskyni pracoval, jaké temné rituály se tu děly?

Ozdoby z rukou šikovných řemeslníků silně kontrastují s hrůzou, jejíž známky se rozprostírají všude kolem. Co všechno pamatuje podivuhodná jeskyně v Býčí skále?

Výjev Ježíše Krista zdobícího helmu knížete Václava vzbuzuje četné dohady. Foto: CC-prof. Zdeněk Váňa, předmluva Prof. Jerzy Gąssowski - Svět starých Slovanů, 1985, Artia, PA Interpress-Public Domain
Výjev Ježíše Krista zdobícího helmu knížete Václava vzbuzuje četné dohady. Foto: CC-prof. Zdeněk Váňa, předmluva Prof. Jerzy Gąssowski – Svět starých Slovanů, 1985, Artia, PA Interpress-Public Domain

Praha: Zbroj svatého Václava

Tajemství pokladu ze sv. Víta

Svatováclavská zbroj je součástí pokladu uloženého v katedrále svatého Víta. Skládá se z přilby, kroužkového brnění, pláště a meče knížete Václava (†935).

Mnoho lidí obdivuje krásu historických artefaktů, avšak netuší, že zbroj obestírají letitá tajemství. Panují totiž dohady a spory ohledně stáří, provedení i původu jednotlivých částí!

Ódin, nebo Ježíš?

Stáří helmice nelze přesně určit, protože jednotlivé použité materiály časově nekolidují. Také výjev Ježíše Krista zdobící helmu vzbuzuje četné dohady.

Není totiž vyloučeno, že ve skutečnosti nejde o křesťanského Spasitele, ale o germánského boha Odina! Některé badatele k tomuto závěru vede mimo jiné provedení kříže, který nese postavu nikoliv přibitou na kříž, ale přivázanou. Právě Ódin měl přitom podle legendy zemřít přivázaný k obětnímu stromu!

Meč nebyl Václavův?

Velkou záhadou je také meč svatého Václava. Proč? Slavnému knížeti totiž pravděpodobně vůbec nepatřil!

„Jde o typickou gotickou zbraň, a podle všeho jej nechal vyrobit až Karel IV. (1316–1378) jakou součást korunovačního inventáře,“ tvrdí badatel Aleš Česal a dodává, že ani toto určení ale není stoprocentní.

Na meči je totiž použita odrůda křišťálu, tzv. záhněda, která se přestává používat už v 12. století. Kdy tedy vlastně meč vznikl?

Foto: Viz popisky
Související články
Záhady a tajemství
Vnuknutí svaté Anny: Skutečně vyléčila slepého rolníka?
V naší republice se nachází celá řada poutních míst, která měla být svědkem mnoha zázračných vyléčení. Jedno z nich najdeme rovněž v blízkosti Prahy, přibližně jeden kilometr od obce Strančice. Vnuknutí svaté Anny Roku 1820 měl prý jakýsi velice zbožný rolník, jenž byl postižen slepotou, vnuknutí od svaté Anny, aby šel do lesa Jedlovce, kde […]
Záhady a tajemství
Evropský unikát? Neolitické srdce Orknejí!
Starší než Stonehenge a pyramidy v Gíze, zachovalá div ne jako Vesuvem pohřbené Pompeje. Tak se často hovoří o unikátní kamenné neolitické osadě Skara Brae na západním pobřeží orknejského ostrova Mainland.   Žije se tu zhruba mezi lety 3180 př. n. l. až 2500 př. n. l. A nejde o žádné chatrče. Desítka kamenných seskupených […]
Záhady a tajemství
Tajemství smrti Jamese Deana
Patřil jim svět, jenže pak jejich život náhle ukončila dopravní nehoda. Ať už za ní stálo nezvládnutí řízení kvůli sjetým pneumatikám, mrtvice za volantem nebo srážka s autobusem, tyto hvězdy filmového a hudebního nebe zaplatily za osudovou chybu nejvyšší cenu. Čí život vyhasl na silnici a proč? Maminka mu umírá na rakovinu, když je mu pouhých […]
Záhady a tajemství
Stendhalův syndrom: Jak se projevuje nemoc z umění?
Do Florencie jezdí lidé z celého světa za úžasnými uměleckými díly a kulturními zážitky. Na některé ovšem prožitek krásna dolehne tak silně, až skončí s kombinací nepříjemných příznaků v péči lékařů. Co podivný stav způsobuje? Zrychlený tep, pocení, závratě, úzkost, bludy, mdloby, a někdy i panický záchvat. To jsou náhlé symptomy, se kterými se lidé dostávají do nemocnice Santa Maria […]
reklama
historie
Versailles v číslech: Od sídla moci po muzeum dějin
Zámek jako z nejkrásnější pohádky je svědkem pohnutých dějin od doby, kdy se Francie stává významnou velmocí až po dramatický úpadek monarchie. Ve Versailles se však rozhoduje i o osudu jiných států. Impozantní sídlo ve Versailles je jednou z nejcennějších památek Francie, která je od roku 1979 zapsána na seznamu památek UNESCO. A také patří […]
Cholera: Detektivní pátrání s klikou
Lékař, který odhalí tajemství cholery si dá světu návod jak se s nemocí vypořádat, objevení skutečné příčiny nemoci se však nedožije. I tak ovšem dokázal změnit svět a vymýtit v civilizovaném světě jednu z nejděsivějších nemocí. Stejně jako s tuberkulózou, je to v první polovině 19. století i s cholerou. Většina lékařů zastává teorii miasma, a považuje ji […]
Tuberkulóza: Módní guru, zabiják i cestovka
„Má drahá, kořím se vaší alabastrové pleti i útlému pasu. Jste ztělesněním krásy,“ šeptá obdivně mladý muž. „Oh, děkuji,“ zašeptá dívka a vykašle do kapesníčku trochu krve. Má tak rozmanité symptomy, že až do 19. století nikdo netuší, že jde o jednu a tutéž nemoc. To mění svými objevy až francouzský lékař René Laënnec (1781–1826) […]
Osvobození Osvětimi: Mrazivé ticho, spáleniště a 7 000 zubožených vězňů!
Opatrně prochází bránou, na níž je nápis „Arbeit macht frei“. Sovětští vojáci doufají, že dobyli nacistickou továrnu, jenže po pár krocích zírají do prázdných očí stovek lidí v pruhovaných mundúrech. Ti jsou vyhublí, mají strach a neví, co od příchozích čekat! Onoho 27. ledna 1945 postupují Sověti k polskému městu Osvětim. Rozsáhlý komplex považují za nacistickou továrnu, […]
reklama
záhady a tajemství
Ruiny hradu Buben: Časová smyčka dávných tragických událostí?
Zříceninu hradu Buben najdeme na Plzeňsku, na skalnaté ostrožně nad soutokem Plešnického potoka a řeky Mže. První písemná zmínka o historii nevelkého hradu pochází z roku 1349. Jeho původní jméno bylo Hrádek a dnešní jméno získal až po svých prvních majitelích, Bubnech z Hrádku. K této zřícenině se váže celá řada pověstí, z nichž nejděsivější […]
Starobylé menhiry, nezodpovězené historické otazníky
Starobylé menhiry mají mít magické vlastnosti i léčivou sílu. Podle některých hypotéz není navíc ani rozmístění těchto kamenů v krajině zcela náhodné a má svá specifická pravidla. Když údajně například v okolí Prahy uděláme pomyslnou spojnici mezi jednotlivými dochovanými menhiry, uvidíme prý skutečně zajímavé geometrické obrazce… Aura plná tajemství Stejně jako u nás, rovněž také […]
Kde se narodil Ježíš Kristus? A měl bratry a ženu?
Místo narození křesťanského proroka není jasné. Existují nějaké podklady pro tvrzení, že Ježíš Kristus měl bratry. A co jestli měl také manželku?   Je možné, že město Betlém, považované za místo narození Ježíše Krista, leželo trochu někde jinde, než si všichni dosud mysleli. Izraelský archeolog Aviram Ošri roku 2012 prohláasil: „Betlém v Galileji byl v době Ježíšova […]
Astrologické znamení Skopce a oslavy svátků jara
Okolo doby jarní rovnodennosti, kdy na obloze vládne znamení Berana neboli Skopce a začíná kypět nový život, slavíme Velikonoce. Samotný svátek byl převzat od židů a nazývají ho ,,Pesach“. V němčině se Velikonoce nazývají ,,Ostern“, což je odvozeno od starogermánské bohyně jara Ostary, jejíž jméno souvisí se slovem ,,Osten“, východ – a má tudíž spojitost […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Značka Goldbergh představila svou novou fitness kolekci v Miami stylu
iluxus.cz
Značka Goldbergh představila svou novou fitness kolekci v Miami stylu
Značka Goldbergh, oblíbená mezi milovníky sportovního oblečení, s hrdostí představuje svou nejnovější fitness kolekci. Tento rok je poprvé obohacena o kompletní řadu oblečení pro resort wear, což přin
Lečo v modernějším provedení
nejsemsama.cz
Lečo v modernějším provedení
Papriky, rajčata a samozřejmě vejce, to v leču nesmí chybět. My přidáme ještě spoustu bylinek. Suroviny: 4 vejce 1 červená paprika 2 stroužky česneku 100 g rajčatového protlaku 1 konzerva loupaných rajčat sůl, pepř 1 menší cibule hrst čerstvé petrželky hrst čerstvého koriandru 1 lžička mleté uzené papriky 2 lžíce olivového oleje Postup: V pánvi na oleji nechte
Moderní rezidence u rovníku
rezidenceonline.cz
Moderní rezidence u rovníku
Rezidence vznikla v rovníkovém Ekvádoru. Betonová stavba rozvržená do tvaru písmene T působí přes svou masivní konstrukci příjemně svěžím, elegantním a odlehčeným dojmem. Tři podlaží, tři obytná kř
Do hlubin jeskyně Výpustek: Ukrývá největší krasové jezero u nás?
epochalnisvet.cz
Do hlubin jeskyně Výpustek: Ukrývá největší krasové jezero u nás?
Před badatelem Josefem Urbánkem leží právě dokončená mapa. Zakreslená je na ní také obří vodní plocha. Urbánek totiž ve 20. a 30. letech minulého století postupně prozkoumal záhadnou jeskyni Výpustek. Údajně v ní objevil také přírodní unikát. Po něm se ale úplně slehla zem. Existuje vůbec a může nás k němu mapa přivést?   Rozlehlými prostorami
Bude Vondráčková tančit ve Stardance?
nasehvezdy.cz
Bude Vondráčková tančit ve Stardance?
Další řada taneční show StarDance se nezadržitelně blíží. Postupně se odkrývá, kdo z řady známých osobností v ní bude tančit. Jednou z účastnic má být podle internetových médií herečka ze seriálu U
Oddanou lásku utnula gilotina
historyplus.cz
Oddanou lásku utnula gilotina
Na popravčí pódium vstupuje s hlavou pyšně vztyčenou, ale vzápětí ho dostihne zpráva o uvěznění milované manželky. Hrdý revolucionář se mění v lidskou trosku, která se bude marně vzpírat katům. Velká francouzská revoluce prochází další fází. Její největší osobnosti se názorově štěpí. V nově zřízeném Národním konventu mají hlavní slovo girondisté, některým jejich dosavadním spolubojovníkům však připadají příliš
Záviděla mi i cizího tatínka
skutecnepribehy.cz
Záviděla mi i cizího tatínka
Byly jsme sestry i kámošky. Pak jsme vyrostly. A naše cesty se začaly rozcházet, když šlo o peníze. Dodnes nechápu, proč se tak změnila. I když… Změnila. Ona byla vždy na peníze, ale mě se až tak nedotýkalo, když šmelila nějaký koruny, co jí dala máma na svačiny. Nikdy by mě však nenapadlo, že naši rodinu může něco až
Opékané španělské papričky
tisicereceptu.cz
Opékané španělské papričky
Ve Španělsku se konzumují jako předkrm. Vy si je můžete vychutnat třeba jako přílohu k masu. Suroviny 250 g čestvých papriček Pimientos de Padrón hrubozrnná (uzená) sůl kvalitní olivový olej
Děti se připravují na nové učitele. Budou jimi chatboti
21stoleti.cz
Děti se připravují na nové učitele. Budou jimi chatboti
Umělá inteligence je tu, ať se to někomu líbí nebo ne. Nabízí přehršel možností, ale také ukrývá nemálo čertových kopýtek. A tak je tomu i v oblasti vzdělávání. Sal Khan, výkonný ředitel Khan Academy
Vytvořte si svou rustikální nádobu
panidomu.cz
Vytvořte si svou rustikální nádobu
Zahradní koryta a kamenné nádoby jsou dnes velmi módní. Ale trh je prakticky vyčerpaný a nedají se téměř sehnat. Udělejte si jejich imitaci, která je téměř k nerozeznání od originálu. Ozdobte se zahradu vlastnoručně vyrobenými nádobami z umělého kamene. Můžete si ho udělat sami. Z hmoty, které se říká hypertufa. A co víc, můžete si vymyslet, jaký bude
Masakr z ostrova Öland: Kdo má na svědomí desítky mrtvých?
enigmaplus.cz
Masakr z ostrova Öland: Kdo má na svědomí desítky mrtvých?
Jak scéna z amerického seriálu Hra o trůny vypadá podivný výjev, který zkoumají archeologové na švédském ostrově Öland. Důvodem je nalezení ostatků téměř tří desítek mužů, kteří zemřeli za více než po
Archeopark Modrá: Jak to vypadalo v dobách Velkomoravské říše?
epochanacestach.cz
Archeopark Modrá: Jak to vypadalo v dobách Velkomoravské říše?
Jak to vypadalo v dobách Velkomoravské říše, o tom se můžeme přesvědčit jen kilometr od poutního areálu ve Velehradě, v Archeoskanzenu Modrá. Představuje opevněné sídliště z dob Velké Moravy vybudované na základě skutečných archeologických nálezů přímo ze zdejší lokality. Prostor je členěn do několika tematických celků. Fortifikační část se věnuje typům dobových opevnění od hradeb ze dřeva a