Domů     7 největších migračních vln v historii: Odvěká honba za lepší budoucností!
7 největších migračních vln v historii: Odvěká honba za lepší budoucností!
10.11.2015

Evropou v těchto dnech otřásá uprchlická krize. Ponechme stranou hodnocení současné situace a pojďme si připomenout největší a nejvýznamnější migrační vlny v dějinách.

Migrace je stará jako lidstvo samotné a jak Vás přesvědčíme v následujícím přehledu, vždy měla zcela zásadní vliv na další historický vývoj.

1. Biblický Exodus: Zachránil uprchlíky Boží zázrak?

„I vztáhl Mojžíš ruku svou na moře, a Hospodin rozdělil moře větrem východním prudce vějícím přes celou noc. Tedy šli synové Izraelští prostředkem moře po souši, a vody jim byly jako zeď, po pravé i po levé straně,“ dočítáme se v starozákonní knize Exodus.

Legendární útěk Židů vedených prorokem Mojžíšem z egyptského zajetí, jenž se odehrál asi ve 13. století př. n. l., bývá považován za nejstarší velkou migrační vlnu historie.

K odchodu do vysněné „Země zaslíbené“ měl Hebrejcům dopomoci Boží zázrak, který přinutil divoké vody Rudého moře, aby se rozestoupily a umožnil jim tak bezpečný průchod na druhý břeh.

Židovský národ díky tomu dosáhl vytoužené svobody a poprvé se usadil na území současného Izraele.

Ať už k této události někdy došlo či nikoli, v následujících staletích výrazně inspiruje mnoho jiných utečenců a stane se symbolem přechodu ze špatné minulosti vstříc zářivé budoucnosti.

2. Stěhování národů: Přivedlo Čechy do střední Evropy!

K asi nejrozsáhlejší migrační vlně všech dob, která trvale přeměnila mapu Evropy a severní Afriky došlo na přelomu starověku a středověku a v odborné literatuře se pro ni vžil název „stěhování národů“.

Způsobily ji především kořistnické nájezdy kočovných barbarských kmenů na rozpadající se římskou říši. Výraznou roli ovšem sehrál také prudký nárůst evropského obyvatelstva, klimatické změny a přeměna dosavadního způsobu života.

Během několik staletí trvajícího procesu byly položeny základy mnoha dodnes existujících států. V rámci této masové migrace zároveň přišly do střední Evropy západoslovanské kmeny, z nichž se později zformoval současný český národ. Pro antickou civilizaci nicméně znamenalo stěhování národů nenávratný zánik.

3. Pád byzantské říše: Urychlí nástup renesance!

„Držte pozice!“ volá byzantský vládce Konstantin XI. Dragases (1404–1453), když v tom okamžiku se v průrvách kdysi majestátních hradeb objevují světla pochodní osmanských pluků.

Zoufalý císař se naposledy ohlíží na ruiny svého města, strhává si odznaky panovnické moci a s mečem v ruce vyráží vpřed mnohonásobné přesile… Dobytí Konstantinopole osmanskými Turky v roce 1453 vyvolá rozsáhlou emigraci byzantských učenců do západních zemí, zejména do oblasti současné Itálie.

Tito vzdělanci s sebou přinášejí znalost řečtiny a starověké filozofie a kultury, o níž dosavadní středověká společnost v Evropě měla jen matné povědomí.  Uprchlí intelektuálové tak nemalou měrou přispějí ke zrodu renesance.

4. Vyhnání Židů a muslimů ze Španělska: Král ožebračí vlastní zemi!

Sjednocení Španělska v závěru 15. století není dobrou zprávou pro každého. Katoličtí králové nové říše Ferdinand Aragonský (1452–1516) a Isabela Kastilská (1451–1504) usilují o to, aby jejich víru vyznávali všichni poddaní.

Zakládají proto nechvalně proslulou španělskou inkvizici, která má spadeno hlavně na tamní Židy a muslimy. Rozjíždí se série zatýkání, mučení a poprav! Ta vyvrcholí na jaře 1492 vypovězením všech Židů z Pyrenejského poloostrova.

Zemi tak naráz opustí několik set tisíc lidí! Útočiště nalézají např. v Osmanské říši, kde je sultán Bajezid II. (1447–1512) přijme s otevřenou náručí.

Moc dobře si uvědomuje, jak mu tato ekonomicky velmi silná skupina obyvatelstva může být prospěšná. „Je vskutku bláhové nazývat Ferdinanda moudrým vládcem,“ prohlásí sultán.

„Toho, který ožebračil svou vlastní zemi a obohatil tu mou!“ Tento názor sdílejí i dnešní historici. Ani zkonfiskovaný majetek nevyváží ztrátu, kterou si Španělé Ediktem o vyhnání způsobí!

5. Osídlování Nového světa: Zapříčinil ho hlad, nežádoucí víra i touha po bohatství!

Objevením Ameriky Kryštofem Kolumbem (1451–1506) v říjnu 1492 odstartuje mohutná migrace evropských obyvatel na nový kontinent.

Kromě odvážných dobrodruhů a chamtivých kolonizátorů, se jedná třeba také o příslušníky v Evropě nežádoucích náboženských skupin, kteří za oceánem hledají bezpečné místo pro praktikování své víry.

Jindy mají hromadné stěhování na svědomí tragické události, jako např. velký hladomor v Irsku v polovině 19. století, v jehož průběhu odejdou do USA asi 2 miliony Irů!

Příchod řady schopných a statečných lidí postupně učiní ze Spojených států nejvyspělejší velmoc světa. Původní indiánské obyvatelstvo je však na druhé straně jeho vinou téměř vyhlazeno!

6. Odchod protestantů z Čech za třicetileté války: Prchne i Učitel národů!

Nastoupení mušketýři se pozvolna shlukují do bojových formací. „Spolehněte se na Boha a udeřte!“ dodává katolickým generálům sebevědomí italský karmelitánský mnich Dominik à Jesu Maria (1559–1630).

Jednu z nejvýznamnějších migračních vln, jež se odehraje na našem území má na svědomí třicetiletá válka.

Vítězství katolických vojsk habsburského císaře Ferdinanda II. (1578–1637) v bitvě na Bílé hoře, přiměje české protestantské stavy po roce 1620 k útěku, převážně do Nizozemí, Švédska a německy mluvících zemí.

Z Českého království tak odchází nezanedbatelné množství umělců a vzdělanců, např. barokní malíř Karel Škréta (1610–1674) či filozof a spisovatel Jan Amos Komenský (1592–1670)!

7. Druhá světová válka: Vyžene z domovů 60 milionů lidí!

Nejkolosálnější pohyb globální populace vyvolá pochopitelně v letech 1939 až 1945 druhá světová válka. Podle nejpesimističtějších odhadů muselo opustit svůj domov na 60 milionů obyvatel!

Balit kufry jsou donuceni především Židé, pro něž je úprk za hranice často jedinou možností, jak neskončit v plynové komoře.

Ze slavných osobností, jež v tomto období změní adresu, můžeme zmínit německého fyzika Alberta Einsteina (1879–1955), pražského novináře Egona Erwina Kische (1885–1948), spisovatele Ericha Maria Remarqua (1898–1970) nebo českého herce Jana Wericha (1905–1980).

Foto: www.wikipedia.org www.graphics.wsj.com www.flickr.com www.emlo.bodleian.ox.ac.uk www.genevalunch.com
Související články
Historie
Srbský král tušil nebezpečí smrti
Když Alexandr I. Karađorđević (1888–1934) usedá 17. října 1921 na trůn Království Srbů, Chorvatů a Slovinců, nemá jednoduchou pozici. „Jednota Srbů, Chorvatů a Slovinců, která vznikla v ovzduší poválečné euforie, se ukázala v praxi jako těžko realizovatelná. Jak zajistit soužití národů, jež jsou sice stejného původu, ale jejich osudy se od pozdního středověku rozcházely? Ještě […]
Historie
Máhátmá Gándhí nehodlal přihlížet vraždění mezi muslimy a hinduisty
Vrcholem politiky Mahátmy Gándhího se v roce 1930 stává tzv. solný pochod. Tisíce Indů šlapou 320 kilometrů pěšky pro mořskou sůl a daří se jim splnit cíl akce – prolomit britský monopol a zrušit spornou daň ze soli. Veřejné působení Móhandás Karamčand Gándhí (1869–1948) je spjato s duchovnem. Právě proto dostává přezdívku „Mahátmá“ čili „Velký […]
Historie
Skrývala Kateřina Medicejská na zámku v Blois skříňky s jedy?
Kateřina Medicejská trpí, když vidí, jak Jindřich dává přednost své o 20 let starší milence Dianě z Poitiers Mladé děvče sotva může soutěžit s Dianinou plně rozvinutou krásou a inteligencí. Kateřina Medicejská (1519–1589) žárlí, ale přesto si uchovává svoji hrdost. „Měl byste ji zapudit. Rod je třeba zachovat,“ slýchá Jindřich II. (1519–1559), když se u […]
Historie
Když voda léčí
Že voda může být lék je tisíce let prověřený fakt. Staré znalosti modernímu světu ale připomněl až zakladatel hydroterapie neboli vodoléčby Vinzenz Priessnitz, rodák z dnešního města Lázně Jeseník.   Ačkoliv Priessnitz (1799–1851) neměl žádné lékařské vzdělání, prosazoval léčbu prací, čerstvým vzduchem a čistou horskou vodou. Jeho lidový recept, zvaný Priessnitzův obklad, se dodnes používá k léčbě […]
reklama
lifestyle
Cesta hudební legendy: Příběh Jiřího Brabce
Jak se může úspěch změnit v tragédii? Příběh hudebního skladatele Jiřího Brabce a jeho dramatický konec.   Jiří Brabec (1940–2003) má sklony k hudbě odjakživa. „Mami, chtěl bych na konzervatoř,“ prohlásí jako kluk a skutečně se mu tenhle sen splní. Studuje hru na fagot, ale až ke zkouškám nedojde. Zjistí totiž, že vážná hudba pro něj […]
5 důvodů, proč navštívit Trogir: Objevte jedinečné kouzlo této destinace
Chorvatsko je oblíbenou dovolenkovou destinací, přičemž na výběr máte z různých letovisek. Kromě klasik jako je Dubrovnik a Split ale stojí za zmínku i Trogir. Ačkoli se o něm tak často nemluví, rozhodně stojí za návštěvu. Nabízí se hned několik důvodů, proč si tohle pobřežní městečko dalmatského pobřeží zamilujete. Okouzlující pláže Jedním z hlavních lákadel, které Chorvatsko […]
Paul Newman a Joanne Woodwardová: Stvořeni jeden pro druhého
„Miluji tě,“ zašeptají jeden druhému, pak se políbí a odjedou vstříc zapadajícímu slunci. A pokud nezemřeli, žijí spolu dodnes. Každá správná pohádka končí svatbou. Bohužel ne každá svatba končí pohádkou. A pro Hollywood, kde se rodí ty nejslavnější pohádky, to platí dvojnásob. Pokaždé když člověk otevře nějaký společenský magazín, musí mít pocit, že se tu […]
Janis Joplin: Královna blues, která uhořela na hranici slávy
Drogy, sex a rock’n’roll. Život Janis Joplin, legendární zpěvačky s nakřáplým hlasem, která se stala ikonou hippies a symbolem ženské svobody, byl plný vášně, excesů a tragického konce v pouhých 27 letech.   Hudební svět ještě nestihl smířit se ztrátou Jimiho Hendrixe, a už 4. října 1970 truchlí znovu. Na předávkování drogami umírá v prokletém věku […]
reklama
zajímavosti
Hod tuňákem i extrémní žehlení. Představujeme nejšílenější sporty světa!
Fotbal, hokej, box nebo tenis jsou sporty, které všichni známe a čas od času se na některé možná i podíváme nebo se jim dokonce věnujeme. Prostě jde o aktivity, které nikoho asi nepřekvapí. Jenže svět je ve skutečnosti plný mnohem bizarnějších sportů, u kterých budete vrtět hlavou. Tady jsou některé z nich!   DÝŇOVÉ ZÁVODY Vzhůru […]
Kopřiva: Otravný plevel? Ne, úžasná rostlina!
Kopřivám se vyhýbáme z logických důvodů: nestojíme totiž o popálení. Zahrádkáři jim nemohou přijít na jméno, když se rozmůžou na zahrádce. A tak by se dalo pokračovat. Jenomže kopřivy mají co nabídnout. Využití nacházejí v kosmetice i farmacii a dokonce se uplatní také v kuchyni. Podle staré moudrosti má každé popálení kopřivou přinést odolnost vůči […]
4 Nejobávanější místa planety: sem vstoupí jen ti nejodvážnější!
Naše malá česká kotlina je v celosvětovém měřítku vlastně velmi příjemným a bezpečným místem pro život. Nemáme tu příliš lokalit, které by byly skutečně nebezpečné, či dokonce smrtící. Planeta Země nicméně takových míst nabízí spoustu. Na některé se vůbec nedostanete, jiné jsou sice přístupné, ale každý vám doporučí se jim vyhnout. Které lokality z celého světa lze […]
Smích střídá děs: Tři nejznámější klauni světa
Zatímco ráno obskakuje děti v nemocnici, tvoří zvířata z balonků a vypráví vtipy, večer jako by se po veselém chlapíkovi slehla zem. Obtloustlý muž svou oběť sváže, sundá kalhoty a znásilní. Druhý den si opět navlékne klaunské šaty a vyrazí bavit děti jako by se nechumelilo. Tulák, který dobyl svět Kdo: Emmett Kelly Zajímavost: Prorazí i v Hollywoodu […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Jsi mi nevěrný Rančáku? Tak o tohle přijdeš!
nasehvezdy.cz
Jsi mi nevěrný Rančáku? Tak o tohle přijdeš!
Herečce ze seriálu Ulice Anetě Krejčíková (33) už prý s partnerem, tělocvikářem Ondřejem Rančákem (39), dochází trpělivost. Ze všech stran se k ní dostávají různé povídačky, jak si kde dopisoval a d
HI-TECH kuchyně
rezidenceonline.cz
HI-TECH kuchyně
Také pro jednu z nejdůležitějších součástí obytného prostoru je důležitá harmonie designu a technologií. Jen tak kuchyně získá nejen potřebnou funkčnost a komfort, ale také moderní estetickou přitažlivost. Jedním z nejvýraznějších trendů v kuchyňském designu je použití pastelových barev, jako je pudrově růžová, šeříková, broskvová nebo vanilková. Ostatně tři ze jmenovaných odstínů se staly uznávanými
Z hlubin temného lesa nám ukázaly cestu veverky
skutecnepribehy.cz
Z hlubin temného lesa nám ukázaly cestu veverky
Zabloudily jsme s vnučkou na houbách. Už se začalo stmívat. Kde se vzaly, tu se vzaly ‒ dvě veverky přiskákaly. Vyvedly nás z lesa ven. Byla jsem už rok vdova, manžel mi zemřel na infarkt. Krátce před jeho smrtí jsme koupili domek na okraji vísky v Lužických horách. Já houbařila a chodila do lesa na výlety, on pobýval jen
Už žádné zbytky!
panidomu.cz
Už žádné zbytky!
Nejen proto, že zero waste nebo hezky česky od čumáčku po ocásek je moderní, ale pokud se budete snažit zpracovat každý kousek suroviny, nebudete nic vyhazovat, ušetříte a můžete vymyslet i opravdu zajímavou kulinární kreaci. Možná jste si toho už všimli. Nějak se vám nedaří spotřebovat všechno, co nakoupíte, a tak lecjaká surovina končí v koši.
Pohřbili kancléře zaživa?
epochalnisvet.cz
Pohřbili kancléře zaživa?
„To ne! Proboha ne!“ vykřikne kancléř a celý vyděšený se posadí na posteli. Ten příšerný sen se mu zdál už potřetí! Je v něm pohřben do rakve, v níž ovšem po pár dnech obživne!   Svého času je prakticky nejmocnějším mužem v zemi. Je mu něco málo přes 40 let, a už má za sebou funkci diplomata, císařského
Gigantická exploze ve vesmíru. Její konec je v nedohlednu
21stoleti.cz
Gigantická exploze ve vesmíru. Její konec je v nedohlednu
Že vesmír je poněkud děsivé místo, ukazuje několik posledních astronomických objevů. V květnu astronomové oznámili pozorování hvězdy, která právě polyká jednu ze svých vlastních planet. Krátce předtím
Večer se značkou Norqain v hodinářství Koscom
iluxus.cz
Večer se značkou Norqain v hodinářství Koscom
Ve středu 22. května uspořádalo renomované hodinářství Koscom večer věnovaný švýcarské značce Norqain. Ta je úzce spojená s hokejem, a tak měla akce návaznost na aktuálně probíhající Mistrovství světa
Las Médulas: Při zlaté horečce Římané zničili celé pohoří
historyplus.cz
Las Médulas: Při zlaté horečce Římané zničili celé pohoří
V břidlicovém pohoří Las Médulas v severozápadním Španělsku je k vidění mnoho červenohnědých skal nejroztodivnějších tvarů. Bizarní krajina však není hříčkou přírody, jak by se mohlo zdát, ale dílem člověka. Kdysi tu býval rozlehlý horský masiv, který Římané kvůli zlatu rozvrtali do současné podoby…   Římská říše je závislá na zlatě…Potřebuje ho k financování válečných výbojů i k
Kaple Cyrila a Metoděje na Radhošti
epochanacestach.cz
Kaple Cyrila a Metoděje na Radhošti
Rožnov leží pod Radhoštěm, a ten bychom rozhodně na svých cestách po tomto kraji minout neměli. Na jeho vrcholku stojí výjimečná kaple svatého Cyrila a Metoděje s byzantskou kopulí, vysvěcená už v roce 1898. Je to jedna z nejvýše položených církevních staveb na našem území a přestože si toho na první pohled sotva povšimneme, stojí jednou polovinou na
Vaječné muffiny se sýrem
tisicereceptu.cz
Vaječné muffiny se sýrem
Hledáte inspiraci pro netradiční snídani? Připravte své rodině vejce, samozřejmě s pořádnou dávkou slaniny. Suroviny 10 plátků anglické slaniny 1 červená paprika 2 hrsti jarní cibulky 10 vaje
Proměna chleba a vína v maso a krev: Opravdu se někdy takový zázrak stal?
enigmaplus.cz
Proměna chleba a vína v maso a krev: Opravdu se někdy takový zázrak stal?
Křesťanský obřad, který připomíná události poslední večeře Ježíše Krista, se označuje pojmem eucharistie. Ve své podstatě jde o rituální konzumaci chleba a vína, aby byly připomenuty tělo a krev Ježíš
Pravdu jsme zjistily až po letech
nejsemsama.cz
Pravdu jsme zjistily až po letech
Někdy stačí domněnka k tomu, aby se rozbilo krásné přátelství. Je snadné někoho obvinit a pak se urazit a přestat s ním mluvit. Vím to až moc dobře, prožila jsem si to na vlastní kůži a dodnes toho lituji. Nikdo jiný to nevěděl Romana byla moje velká kamarádka už od mateřské školky. Od první do deváté třídy