Domů     7 největších migračních vln v historii: Odvěká honba za lepší budoucností!
7 největších migračních vln v historii: Odvěká honba za lepší budoucností!
10.11.2015

Evropou v těchto dnech otřásá uprchlická krize. Ponechme stranou hodnocení současné situace a pojďme si připomenout největší a nejvýznamnější migrační vlny v dějinách.

Migrace je stará jako lidstvo samotné a jak Vás přesvědčíme v následujícím přehledu, vždy měla zcela zásadní vliv na další historický vývoj.

1. Biblický Exodus: Zachránil uprchlíky Boží zázrak?

„I vztáhl Mojžíš ruku svou na moře, a Hospodin rozdělil moře větrem východním prudce vějícím přes celou noc. Tedy šli synové Izraelští prostředkem moře po souši, a vody jim byly jako zeď, po pravé i po levé straně,“ dočítáme se v starozákonní knize Exodus.

Legendární útěk Židů vedených prorokem Mojžíšem z egyptského zajetí, jenž se odehrál asi ve 13. století př. n. l., bývá považován za nejstarší velkou migrační vlnu historie.

K odchodu do vysněné „Země zaslíbené“ měl Hebrejcům dopomoci Boží zázrak, který přinutil divoké vody Rudého moře, aby se rozestoupily a umožnil jim tak bezpečný průchod na druhý břeh.

Židovský národ díky tomu dosáhl vytoužené svobody a poprvé se usadil na území současného Izraele.

Ať už k této události někdy došlo či nikoli, v následujících staletích výrazně inspiruje mnoho jiných utečenců a stane se symbolem přechodu ze špatné minulosti vstříc zářivé budoucnosti.

2. Stěhování národů: Přivedlo Čechy do střední Evropy!

K asi nejrozsáhlejší migrační vlně všech dob, která trvale přeměnila mapu Evropy a severní Afriky došlo na přelomu starověku a středověku a v odborné literatuře se pro ni vžil název „stěhování národů“.

Způsobily ji především kořistnické nájezdy kočovných barbarských kmenů na rozpadající se římskou říši. Výraznou roli ovšem sehrál také prudký nárůst evropského obyvatelstva, klimatické změny a přeměna dosavadního způsobu života.

Během několik staletí trvajícího procesu byly položeny základy mnoha dodnes existujících států. V rámci této masové migrace zároveň přišly do střední Evropy západoslovanské kmeny, z nichž se později zformoval současný český národ. Pro antickou civilizaci nicméně znamenalo stěhování národů nenávratný zánik.

3. Pád byzantské říše: Urychlí nástup renesance!

„Držte pozice!“ volá byzantský vládce Konstantin XI. Dragases (1404–1453), když v tom okamžiku se v průrvách kdysi majestátních hradeb objevují světla pochodní osmanských pluků.

Zoufalý císař se naposledy ohlíží na ruiny svého města, strhává si odznaky panovnické moci a s mečem v ruce vyráží vpřed mnohonásobné přesile… Dobytí Konstantinopole osmanskými Turky v roce 1453 vyvolá rozsáhlou emigraci byzantských učenců do západních zemí, zejména do oblasti současné Itálie.

Tito vzdělanci s sebou přinášejí znalost řečtiny a starověké filozofie a kultury, o níž dosavadní středověká společnost v Evropě měla jen matné povědomí.  Uprchlí intelektuálové tak nemalou měrou přispějí ke zrodu renesance.

4. Vyhnání Židů a muslimů ze Španělska: Král ožebračí vlastní zemi!

Sjednocení Španělska v závěru 15. století není dobrou zprávou pro každého. Katoličtí králové nové říše Ferdinand Aragonský (1452–1516) a Isabela Kastilská (1451–1504) usilují o to, aby jejich víru vyznávali všichni poddaní.

Zakládají proto nechvalně proslulou španělskou inkvizici, která má spadeno hlavně na tamní Židy a muslimy. Rozjíždí se série zatýkání, mučení a poprav! Ta vyvrcholí na jaře 1492 vypovězením všech Židů z Pyrenejského poloostrova.

Zemi tak naráz opustí několik set tisíc lidí! Útočiště nalézají např. v Osmanské říši, kde je sultán Bajezid II. (1447–1512) přijme s otevřenou náručí.

Moc dobře si uvědomuje, jak mu tato ekonomicky velmi silná skupina obyvatelstva může být prospěšná. „Je vskutku bláhové nazývat Ferdinanda moudrým vládcem,“ prohlásí sultán.

„Toho, který ožebračil svou vlastní zemi a obohatil tu mou!“ Tento názor sdílejí i dnešní historici. Ani zkonfiskovaný majetek nevyváží ztrátu, kterou si Španělé Ediktem o vyhnání způsobí!

5. Osídlování Nového světa: Zapříčinil ho hlad, nežádoucí víra i touha po bohatství!

Objevením Ameriky Kryštofem Kolumbem (1451–1506) v říjnu 1492 odstartuje mohutná migrace evropských obyvatel na nový kontinent.

Kromě odvážných dobrodruhů a chamtivých kolonizátorů, se jedná třeba také o příslušníky v Evropě nežádoucích náboženských skupin, kteří za oceánem hledají bezpečné místo pro praktikování své víry.

Jindy mají hromadné stěhování na svědomí tragické události, jako např. velký hladomor v Irsku v polovině 19. století, v jehož průběhu odejdou do USA asi 2 miliony Irů!

Příchod řady schopných a statečných lidí postupně učiní ze Spojených států nejvyspělejší velmoc světa. Původní indiánské obyvatelstvo je však na druhé straně jeho vinou téměř vyhlazeno!

6. Odchod protestantů z Čech za třicetileté války: Prchne i Učitel národů!

Nastoupení mušketýři se pozvolna shlukují do bojových formací. „Spolehněte se na Boha a udeřte!“ dodává katolickým generálům sebevědomí italský karmelitánský mnich Dominik à Jesu Maria (1559–1630).

Jednu z nejvýznamnějších migračních vln, jež se odehraje na našem území má na svědomí třicetiletá válka.

Vítězství katolických vojsk habsburského císaře Ferdinanda II. (1578–1637) v bitvě na Bílé hoře, přiměje české protestantské stavy po roce 1620 k útěku, převážně do Nizozemí, Švédska a německy mluvících zemí.

Z Českého království tak odchází nezanedbatelné množství umělců a vzdělanců, např. barokní malíř Karel Škréta (1610–1674) či filozof a spisovatel Jan Amos Komenský (1592–1670)!

7. Druhá světová válka: Vyžene z domovů 60 milionů lidí!

Nejkolosálnější pohyb globální populace vyvolá pochopitelně v letech 1939 až 1945 druhá světová válka. Podle nejpesimističtějších odhadů muselo opustit svůj domov na 60 milionů obyvatel!

Balit kufry jsou donuceni především Židé, pro něž je úprk za hranice často jedinou možností, jak neskončit v plynové komoře.

Ze slavných osobností, jež v tomto období změní adresu, můžeme zmínit německého fyzika Alberta Einsteina (1879–1955), pražského novináře Egona Erwina Kische (1885–1948), spisovatele Ericha Maria Remarqua (1898–1970) nebo českého herce Jana Wericha (1905–1980).

Foto: www.wikipedia.org www.graphics.wsj.com www.flickr.com www.emlo.bodleian.ox.ac.uk www.genevalunch.com
reklama
Související články
Historie
Proč křesťané odmítali spalovat své mrtvé?
Smuteční průvod pomalým krokem za zpěvu smutečních písní míří na hřbitov. Tam už je připravena navršená hranice. Oblečeného nebožtíka na ni položí. Příbuzní zažehnou oheň. „Po spálení hranice a těla buď hned, nebo na druhý den sebrali pozůstalí popel s opálenými zbytky kostí, zbraní, šperků buď prostě na hromádku, nebo jej vsypali do popelnice, kterou […]
Historie
Češi štvali císaře písní Kde domov můj
Vládnutí své velké zemi František Josef I. chápe hlavně jako vyřizování spousty listin. Pevně věří, že právě tohle od něho očekávají jeho poddaní, kterých je celkem asi 50 milionů. Lidé se mu snaží projevovat loajalitu, a to platí dokonce i pro rebelantské Čechy. Například jen pár dní po nezdařeném atentátu na jeho osobu (proběhl 18. […]
Historie
Malárie a stavba Panamského průplavu
Jedna z nejvýznamnějších infekčních nemocí, která i dnes zabíjí až půl milionu lidí ročně, malárie ovlivnila i stavbu Panamského průplavu, jenž spojuje Atlantský a Tichý oceán. Jeho budování však neprobíhalo bez komplikací.   Kanál je dlouhý téměř 82 km, lodím jeho proplutí trvá 8 až 10 hodin. Jeho otevření významně zkrátilo lodní dopravu. Dříve musela loď […]
Historie
Čím pruský kancléř Otto von Bismarck rozzuřil Francouze?
Zklamání. I tak se dají popsat pocity Francouzů, když Rakousko prohraje v roce 1866 válku s Pruskem. Mnohem raději by byli, kdyby válečné štěstí stálo při Vídni. Pruské vítězství a rychlé uzavření míru mezi oběma zeměmi považují za vlastní selhání. Francouzský císař Napoleon III. (1808–1873) chtěl v tomto sporu hrát prostředníka. Počítal s tím, že si za tuto pomoc […]
reklama
historie
Smrt miláčka davů: Mohl někdo tragické nehodě princezny Diany zabránit?
Ve výtahu vládne uvolněná atmosféra. Snědý muž prohodí k usměvavé ženě nevinný vtípek, ta se rozchichotá na celé kolo. Zatímco si užívají zdánlivého klidu, před hotelem panuje nevídaný chaos! Každý chce totiž objektivem zachytit Dianu a jejího egyptského milence! Pohřeb princezny Diany (1961-1997) se změní v celonárodní tryznu. „Sbohem, anglická růže,“ pěje zpoza klavíru uslzený Elton John […]
Síla páry: Od Heronovy koule až po lokomotivu
S párou si lidé pohrávali už ve starověku. Řecký matematik Heron Alexandrijský (asi 10–75 n. l.) jako první sestrojil mechanismus, který využíval její sílu. Nazve ho Aeolipile, čili Míč boha větrů Aiola. Funguje na principu, kdy je do koule přiváděna horká pára a tryskami usměrněná vychází ven. Díky působení zákona hybnosti se taková koule roztočí. […]
Tichý souhlas s hákovým křížem: 3 slavné osobnosti s nacistickým škraloupem
Na stole leží několik popsaných papírů, kousek vedle tužka a kalamář s inkoustem. Luxusně vypadající lampička osvětluje zbytek pokoje a na jednom z konferenčních stolků trůní fotka Henryho Forda. Takovou ozdobu by v Hitlerově pracovně čekal málokdo, i když… Zrůdná ideologie opanuje Německo v roce 1933, kdy se Adolf Hitler (1889-1945) ujímá kancléřského úřadu. Některým […]
Čistota v minulosti: Ludvík XIV. se myl v pálence
Hygiena v minulosti netvořila vždy samozřejmou součást každodenních rituálů. Některé národy a civilizace si na ni potrpěly už ve starověku, jiné nikoliv. Jak tomu bylo třeba ve středověku? Skvělou ukázkou starověké hygieny je i palác v Knossu. V letech 2000–1200 př. n. l. v něm nechybí důmyslný systém na odvod vody z královniny koupelny a přístavku. V něm stojí zařízení podobné […]
reklama
historie
Bitva u Sedanu: Z francouzské porážky se raduje celá Evropa
Nad pevností Sedan se třepotá bílý prapor. Píše se 1. září 1870 a Francie se právě vzdává německé armádě. Její porážka změní politickou mapu kontinentální Evropy. Od této chvíle už nehraje prim země galského kohouta a do popředí se naopak dere sílící Prusko… S příchodem nového dne, 1. září ve čtyři hodiny ráno, se začíná u […]
Bageta a croissant: Francouzské mňamky, které nejsou francouzské
Pokud byste měli vyjmenovat jídla typická pro Francii, určitě by mezi nimi nechyběla bageta a croissant. Jenže ani jedno jedno z těch dvou není tak úplně francouzské. Bageta Někdy až metr dlouhé pečivo z bílé mouky je symbolem Francie stejně jako třeba Eiffelovka. Prezident Emmanuel Macron (*1977) ji považuje za národní poklad a chce ji […]
Záhadný a nakažlivý Syndrom K zachraňoval Židy před nacisty
Ačkoliv Itálii nezasáhl holokaust tak silně jako jiné evropské země, i zdejší Židé se na konci druhé světové války ocitli v ohrožení života. Aby je zachránili, přišli lékaři z římské nemocnice Fatebenefratelli s geniálním plánem – neexistující nemocí, které se nacisté báli a která lékařům pomohla ukrýt za zdmi nemocničního zařízení až stovky Židů… Situace židovských obyvatel v Itálii, […]
Firmy za 2. světové války: Hugo Boss šije pro Hitlerjungend, Allianz pojistí osvětimský koncentrační tábor
Jejich značka je symbolem kvalitní produkce. Spojuje je nelehká doba 2. světové války. Zatímco někteří jsou nacistům na ruku, jiní se snaží ze všeho elegantně vybruslit. Uniformy pro SS, hnědé košile pro SA nebo stejnokroje pro Hitlerjugend se ve 30. letech minulého století šijí v továrně člena NSDAP, módního návrháře a podnikatele Huga Bosse (1885–1948). Zaměstnává […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Tajemná zeď Ahu Vinapu: Inspiruje se inckým stavitelstvím?
enigmaplus.cz
Tajemná zeď Ahu Vinapu: Inspiruje se inckým stavitelstvím?
Muži hromadí kameny a zeminu, se zadní částí si dají záležet a promění ji ve stabilní zeď. Ta je ve většině případů orientovaná k moři. Pak prostranství u zdi zarovnají a vydláždí plochými kameny nebo
VÁNOČNÍ JARMARK.
epochanacestach.cz
VÁNOČNÍ JARMARK.
Tradiční vánoční jarmark v Mnichově Hradišti s bohatou nabídkou vánočních dárků a pochutin ve stáncích se uskuteční 9. prosince na Masarykově náměstí. Můžete očekávat pestrý kulturní program místních škol, spolků a kapel na pódiu před budovou radnice. http://mnhradiste.cz
Obíhá Zemi mimozemský satelit?
epochalnisvet.cz
Obíhá Zemi mimozemský satelit?
Na oběžné dráze Země je v posledních letech dost rušno. Pohybuje se po ní totiž již několik tisíc satelitů. Podle záhadologů má být jedním z nich také Black Knight, tedy Černý rytíř. Na nebi byl údajn
Synův otec se náhle objevil
skutecnepribehy.cz
Synův otec se náhle objevil
Lhala jsem a nikdy nepřiznala, kdo je synův otec. Netušili to ani moji rodiče! Minulost mě doběhla a já stála před rozhodnutím, zda přiznat pravdu. Těhotenství jsem tajila až do sedmého měsíce. Bála jsem se tehdy, že mě můj přísný otec donutí jít na potrat. Možná že právě ta jeho přísnost mě přivedla do náručí o rok staršího
Moderní rezidence u rovníku
rezidenceonline.cz
Moderní rezidence u rovníku
Rezidence vznikla v rovníkovém Ekvádoru. Betonová stavba rozvržená do tvaru písmene T působí přes svou masivní konstrukci příjemně svěžím, elegantním a odlehčeným dojmem. Tři podlaží, tři obytná kř
GOLDBERGH GO BIG OR GO HOME: nová kolekce snow couture
iluxus.cz
GOLDBERGH GO BIG OR GO HOME: nová kolekce snow couture
Lyžařský ráj David Sport představuje snow couture kolekci luxusní značky GOLDBERGH, kterou si díky jedinečnému stylu, špičkové kvalitě a dokonale funkčnímu zpracování oblíbila i řada módních osobností
Dočkají se psi medikamentů pro svou dlouhověkost?
21stoleti.cz
Dočkají se psi medikamentů pro svou dlouhověkost?
Sedm, deset, v lepších případě dvanáct nebo šestnáct let. Tak dlouho se zpravidla dožívají naši psí společníci. A nejen chovatelé, ale i vědci se ptají: Šla by tato doba prodloužit? Při vší úct
Skvělý jahodový tvarožník
tisicereceptu.cz
Skvělý jahodový tvarožník
Tvarožník je tuzemskou obdobou italského tiramisu. Ingredience 400 g jahod 120 g piškotů 350 g zakysané smetany 400 g plnotučného tvarohu 2 vanilkové cukry 3 lžíce moučkového cukru 2 lžíce
Žádost o ruku na spadnutí?
nasehvezdy.cz
Žádost o ruku na spadnutí?
Zamilovali se do sebe na první pohled, a čím déle spolu jsou, tím je jejich láska silnější. Herec ze seriálu Zlatá labuť Adam Vacula  (36) se netají tím, že je půvabná kuchařka Veronika Beskydiarová (
9 nejděsivějších jezer USA – Tady si zaplavete s přízraky a démony nejen na Halloween!
enigmaplus.cz
9 nejděsivějších jezer USA – Tady si zaplavete s přízraky a démony nejen na Halloween!
Kdo umí plavat, ten se zpravidla s radostí rozběhne do každé lákavě působící vodní plochy. Jenže někdy bývají zatraceně zrádné! O život vás může připraven nejen neznalost hloubky, ale možná i jevy či
Lukáš Langmajer: Někdy přemýšlím až moc…
panidomu.cz
Lukáš Langmajer: Někdy přemýšlím až moc…
Přemýšlivý čtyřicátník. Introvert. Mluví potichu, váží každé slovo. Miluje svou rodinu. Má rád rychlá auta. A má rád divadlo. „Měl jsem sen dělat kumšt a ten sen se mi plní…“ Lukáš Langmajer je Plzeňák. Vyrůstal jako nejmladší v rodině plzeňského muzikanta, sbormistra a operního a operetního zpěváka Jiřího Langmajera a jeho paní. Má o čtrnáct
Gejzírové pole na Islandu: Voda horká až 97 stupňů
21stoleti.cz
Gejzírové pole na Islandu: Voda horká až 97 stupňů
V krátkém létě zelené planiny, jinak zaledněná krajina, kde strom bývá vzácnější než vegan ve lví smečce, plná ostrých zlomů, připomínajících, že zdejší terén vznikl teprve nedávno. Takový je Island.