Skip to content
reklama
reklama

12 nejkrásnějších atmosférických jevů

blank

Na nebi lze více či méně často pozorovat ty nejnádhernější přírodní úkazy. Už jste je někdy spatřili?

Polární záře

O co jde: světelné úkazy, probíhající v zemské atmosféře

Mezi nejkrásnější přírodní krásy patří polární záře. Světelný úkaz, který probíhá v atmosféře ve výšce od 80 do 100 km. Poprvé označil polární záři francouzský hvězdář, filozof a kněz Pierre Gassendi v roce 1621.

Její jméno vzniklo složením jména římské bohyně úsvitu Aurory a řeckého výrazu pro severní vítr – boreas. Tento nádherný úkaz vzniká vlivem nerovností v magnetickém poli Slunce. Sluneční skvrny totiž vyvolávají obrovské erupce částic protonů, elektronů a dalších částic, které následně letí vesmírem.

blank
Polární záře se objevuje nejčetněji od podzimu do jara, a to ve večerních hodinách, mezi 21. a 01. hodinou.

Když se pak setkají s magnetickým polem Země, střetnou se s atomy v zemské atmosféře a dojde k jejich rozsvícení. Můžeme je většinou pozorovat v podobě světelných pruhů, oblouků nebo spirál, které hýří všemi barvami, od růžové, červené a fialové po bílou.

Polární záře jsou nejlépe viditelné v polárních oblastech, nejčastěji v Kanadě, na Aljašce nebo ve Skandinávii.

Zelený paprsek

O co jde: zelené světlo, vycházející při východu nebo západu Slunce

Tento optický jev se objevuje při zapadajícím nebo vycházejícím Sluncem, kdy je během velmi krátkého okamžiku možné zahlédnout jasné zelené světlo. Úkaz se projevuje hlavně v momentě, kdy je jasná obloha a slunce zrovna zapadá za horizont.

Záblesk způsobují vrstvy atmosféry Země, které se chovají jako hranol a lámou světlo. Zatímco červené a žluté paprsky jsou v daný okamžik už za obzorem, zelenou, modrou a fialovou barvu lze ještě několik vteřin pozorovat.

Není nic překvapivého, že na tento úkaz upozornili především námořníci, kteří trávili dlouhý čas na moři.

blank
Mýtus o zeleném záblesku vytvořil Jules Verne, který ve svém románu Zelený paprsek tvrdil, že kdo se zadívá do světla, získá schopnost vidět do duší všech lidí.

Parhelium

O co jde: skvrny, které se tvoří po obou stranách Slunce

Parhelium se také nazývá vedlejší slunce či paslunce. Patří mezi jeden z tzv. halových jevů, které vznikají na slunci nebo měsíci. Na první pohled vypadá jako skvrna, která se nachází vedle Slunce. Velmi často se objevuje ve dvojici s podobnou skvrnou na opačné straně.

Tento přírodní úkaz vzniká lomem paprsků světla, které procházejí bočními stěnami ledových krystalků, jež mají tvar destiček. Nejčastěji bývají duhově zbarvené. Je-li slunce právě na horizontu, jsou vedlejší slunce viditelná ve vzdálenostech 22° přímo na malém halu, s rostoucí výškou se vzdalují.

blank
Mraky, které obsahují ledové krystalky, musí být uspořádány tak, aby do nich sluneční světlo procházelo vodorovně.

Oblaky mamma

O co jde: druh bouřkového mraku typu cumulonimbu

Culumonimbus patří mezi bouřkové mraky, které se nachází ve velkých výškách kolem 5 až 15 km. Oblaky mamma je jedním z druhů připomínající ženská ňadra, která jako by visela ze spodní strany bouřkového mraku.

Tvoří se především v letním teplém a bouřkovém počasí ve vyšších vrstvách atmosféry. Jejich horní část má typický tvar kovadliny. Většinou se tyto mraky objeví jako jev ustupující síly bouře a rozpadu oblačnosti do cirrů.

blank
Mraky velmi často zvýrazňuje zapadající slunce, když je velmi nízko nad obzorem a osvětluje je ze spodní části. Slunce jim tak dává světlejší barvu a zdůrazňuje jejich tvar.

Autocumulus lenticularis

O co jde: čočkovitý tvar mraku typu lenticularis

Tyto mraky mají typický čočkovitý tvar bílé až tmavě šedé barvy, takže je v minulosti často lidé považovali za UFO. Většinou se vyskytují ve výškách od 2 do 7 km, přičemž jsou navzájem oddělené a uspořádané do řad v jednom nebo ve dvou směrech.

Vznikají hlavně při intenzivním proudění větru, který vane přes horskou překážku. Pro jejich zrod je potřeba dostatečné vlhkosti vzduchu. Nejčastěji jsou k vidění hlavně v závětří hor v Andách, Himálaji, ale také v Krušných horách.

Úchvatné jsou jejich okraje, které se třpytí a získává perleťový lesk.

blank
Tyto mraky mohou vytvořit i vrstvu oblačnosti, ze které padají srážky.

Duha

O co jde: barevný oblouk, který vzniká při dešti

Duha patří zřejmě k nejkrásnějším optickým jevům. Na obloze ji můžeme spatřit jako skupinu barevných oblouků, které vznikají lomem a vnitřním odrazem slunečního a měsíčního světla na vodních kapkách v atmosféře.

Vědecky duhu popsal v polovině 17. století Isaac Newton, který prokázal, že když paprsek světla prochází skleněným hranolem, láme se a vytváří spektrum barev.

blank
Norské národy popisovaly duhu jako Bifröst, tedy most mezi nebem a zemí. Podle židovsko-křesťanské tradice duha značila smlouvu s Bohem, že už nemůže povodní zničit svět.

Světlo pak za deště nebo mlhy prochází každou jednotlivou kapkou. Velikost oblouku závisí na výšce slunce nad obzorem a výšce pozorovatele. Pokud se člověk nachází např. v balónu, může spatřit duhu i jako celý uzavřený kruh.

Od vnějšího okraje duhy směrem k vnitřnímu plynule přechází v pořadí: červená, oranžová, žlutá, zelená, modrá až fialová.

Koróna

O co jde: plynná horní vrstva sluneční atmosféry

Kolem slunce nebo měsíce se občas objevuje jeden nebo více světlých prstenců. Ty vznikají, když světlo od těchto těles prochází tenkou vrstvou oblačnosti tvořené vodními kapkami. Korónu tvoří žhavé plyny unikající z fotosféry slunce, které svítí zhruba stejně jako měsíční úplněk a je pozorovatelná při úplném zatmění slunce.

Někdy je koróna bělavá, jindy zase intenzivně duhově zbarvená. Vzniká ohybem světla na drobných kapičkách vody, které jsou obsaženy v oblacích, mlze či kouři. Vysvětlení tohoto jevu na základě ohybu světla podal v roce 1852 francouzský fyzik Emil Verdet.

blank
Kromě zatmění slunce se dá koróna pozorovat pomocí přístrojů umístěných mimo atmosféru Země v ultrafialové nebo rentgenové oblasti spektra.

Irizace

O co jde: částečná koróna, která vzniká ohybem světla na vodních kapkách

Irizace se projevuje jako barevné skvrny, které jsou roztroušené po oblaku nebo jako barevný lem na okraji mraku. Irizace se projevuje jako perleťové zbarvení, v němž převládají červenavé a zelenavé odstíny.

Intenzivní irizací podléhá i vzácný druh tenkých oblaků vyskytujících se ve velkých výškách kolem 20–30 km, tedy ve stratosféře. Jejich perleťový jas se projevuje nejvýrazněji, jsou-li na soumračné obloze ještě osvětlovány paprsky z již zapadlého Slunce.

blank
Nejčastěji se vyskytují poblíž hornatých oblastí Skandinávie při rychlém vzdušném proudění.

Malé a velké halo

O co jde: Pohledem přes zemskou atmosféru se okolo Slunce nebo Měsíce nachází řídký oblak tvořený krystalky ledu, který vlivem odrazu paprsků vytváří světelné jevy.

Halové jevy patří mezi optické jevy, které vznikají odrazem či průchodem slunečních nebo měsíčních paprsků drobnými ledovými krystaly v atmosféře. Aby k takovému úkazu došlo, musí mít krystalky ledu tvar šestiboké destičky nebo hranolu.

Jako první tyto jevy popsal Aristoteles. Ledové krystalky se nacházejí v jemných řasových oblacích ve výškách nad 6 km, mohou se však vyskytovat za chladu i v přízemní vrstvě ovzduší, což se děje nejvýrazněji na Antarktidě.

blank
Nejčastěji se objevuje malé halo o poloměru 22° kolem slunce, velké halo má zdánlivou úhlovou vzdálenost od zdroje 46° a není již tak výrazné.

Fata morgána

O co jde: obraz vzdáleného objektu, který se zrcadlí ve vzduchu atmosféry

Název tohoto úkazu je odvozen od Morgany Le Fay, mýtické sestry anglického krále Artuše. Během faty morgány se předměty zdají být neskutečné a vypadají, že se volně vznášejí ve vzduchu. Nejčastěji jsou pozorovány na místech, kde se nacházejí rozsáhlé rovné plochy, což jsou například pouště, polární oblasti nebo horská sedla, případně se vyskytují nad vodními hladinami po chladném ránu.

Vzdálený objekt se zrcadlí kvůli teplotní inverzi. Na princip přišel již kolem roku 1650 Francouz Pierre Fermat.

blank
Podle některých teorií prý fata morgána neodráží jen okolní prostor, ale je i jakýmsi oknem do budoucnosti.

Smog

O co jde: atmosférický jev, který vzniká lidskou činností

Také smog patří mezi atmosférické jevy, nevzniká ale přirozeně. Při velmi nízké vlhkosti má podobu vrstvy kouře. Jedná se o jev, během kterého je atmosféra obohacena o složky, při níž se v normální situaci nevyskytují a jsou pro lidské zdraví škodlivé.

Rozlišujeme dva druhy: redukční a oxidační. Redukční smog se skládá z městského a průmyslového kouře s mlhou a nejčastěji se vyskytuje v zimě s výraznými přízemními inverzními teplotami. Je v něm obsažen oxid siřičitý a další látky, které snadno podléhají oxidaci.

blank
Nechvalně známý je londýnský smog, a to už od římských dob. Tehdy kvůli němu zemřely v Londýně tisíce lidí. I v dnešní době umírá v Evropě na následky smogu každý rok kolem 20 000 lidí.

Sopečné oblaky

O co jde: Po výbuchu vulkánu se do ovzduší uvolňují nebezpečné a toxické látky.

Když vybuchne sopka, uvolní se do atmosféry obrovské množství částic popela a prachu, které se rozptylují po celé Zemi. Ty pak mohou obíhat kolem Země i několik let. Jde o pohyblivou směs žhavých sopečných plynů, úlomků magmatu a sopečného popela s teplotou od 100 do 1100 °C.

Když takový mrak prosvítí slunce, vypadá jako žhnoucí ohnivý kruh. Jedná se o vůbec nejnebezpečnější projev vulkanické činnosti, která má na svědomí nejvíce lidských životů. Lidé umírají na následky vnějších i vnitřních popálenin a udušením horkým vzduchem a jemnými částicemi prachu.

blank
Při katastrofě pod vulkánem Mount Pelée dostihlo město St. Pierre, vzdálené 6 km od sopky, žhavé mračno o teplotě 700 °C rychlostí 33 m/s. Zahynulo přes 30 000 lidí.

Foto: Shutterstock.com, Wikimedia Commons
Právě v prodeji
reklama
Sdílej!
Komentáře
Další články z rubriky Věda a technika
Zobrazit více …

Nenechte si ujít další zajímavé články

Tichomořské sídlo Matta Damona
rezidenceonline.cz

Tichomořské sídlo Matta Damona

Poprvé za celá desetiletí se věhlasný...
Domažlice, srdce Chodska
epochanacestach.cz

Domažlice, srdce Chodska

Město Domažlice a celá...
Mám dítě, ale ne muže
skutecnepribehy.cz

Mám dítě, ale ne muže

Už jako malá jsem si přála mít...
Plánuje se Soukupem brzy založit rodinu?
nasehvezdy.cz

Plánuje se Soukupem brzy...

Vztah AGÁTY...
Opravdu má Matonoha mladší milenku?
nasehvezdy.cz

Opravdu má Matonoha mladší...

Má doma krásnou manželku, ale...
Le Chaton: Podzimní péče o pleť s leknínem a malinami
iluxus.cz

Le Chaton: Podzimní péče o...

Aby pleť po letním slunění vypadala dobře i...
Spadl život na Zemi z vesmíru?
enigmaplus.cz

Spadl život na Zemi z vesmíru?

Mezi úvahami, které se věnují teoriím vzniku...
Ušijte si originální bytové doplňky a dekorace
panidomu.cz

Ušijte si originální bytové...

Originální kousky, které si ušijete sami, dodají...
V mexických pralesích údajně obchází nebezpeční démoni
enigmaplus.cz

V mexických pralesích údajně...

Ve folkloru středního Mexika se vyskytují nebezpečné...
Italská sekaná s paprikami a olivami
tisicereceptu.cz

Italská sekaná s paprikami...

Když se řekne sekaná, vybaví se nám nejspíše...
Jak se rozhoduje buňka?
epochalnisvet.cz

Jak se rozhoduje buňka?

Prestižní evropský grant – ERC...
Budoucnost ve jménu fenoménu H2: Honba za nulou
21stoleti.cz

Budoucnost ve jménu...

Je na prvním místě periodické tabulky. Je...