Domů     10 nejhorších důlních neštěstí všech dob
10 nejhorších důlních neštěstí všech dob

Uhlí se řadí mezi důležité energetické suroviny, a to už od průmyslové revoluce. Jeho dolování však s sebou vždy neslo riziko závalu, zaplavení, požáru nebo výbuchu. Pokud k takové tragédii došlo, většina horníků se nejčastěji udusila jedovatými plyny. Kdy a kde si těžba „černého zlata“ vyžádala nejvíce životů?

Čína

Kdy: 26. dubna 1942

Počet obětí: 1549

Důvod: výbuch plynu

Kde: uhelný důl Benxih (Honkeiko)

V čínské oblasti Honkeiko odstartovala těžba železa a uhlí v roce 1905 jako společný projekt Japonska a Číny. Protože však mezi těmito státy docházelo k častým roztržkám, celý projekt se postupem času dostal pod japonskou kontrolu.

Zvláště po roce 1937 pak Japonci přinutili Číňany, aby v dole těžili za velmi nepříznivých podmínek. Mezi horníky se rozmáhaly nemoci, hlavně tyfus a cholera.

V roce 1942 se zde vytěžilo 900 000 tun uhlí a pracovalo tu 4400 horníků.
V roce 1942 se zde vytěžilo 900 000 tun uhlí a pracovalo tu 4400 horníků.

Chyba Japonců

Osudný den přišel 26. dubna roku 1942, kdy došlo k výbuchu plynu a uhelného prachu, který následně způsobil požár. Ten, kdo byl uvězněn uvnitř, neměl žádnou šanci a udusil se. Aby nedošlo k rozšíření ohně, uzavřeli Japonci větrání a důl záměrně utěsnili.

Nechali tak pod zemí napospas stovky lidí. Bezprostředně po incidentu Japonci nahlásili 34 obětí, na místě ale zahynulo kolem 1549! Po válce situaci prošetřoval Sovětský svaz a zjistil, že Japonci pochybili.

Francie

Kdy: 10. března 1906

Počet obětí: 1099

Důvod: výbuch uhelného prachu

Kde: Courriéres

Důlnímu neštěstí v Courriéres patří v Evropě první příčka v počtu zemřelých.

Nehoda se stala uprostřed kamenouhelného revíru v Pas de Calais v severní Francii v březnu roku 1906. Za příčinu katastrofy bývá označována exploze uhelného prachu na šachtách číslo 3 a 4. Ale proč prach vybouchl, se dodnes nepodařilo objasnit.

Podle všeho se o úniku plynu vědělo už den předem, ale společnost odmítla zastavit výrobu. Každopádně důsledky byly otřesné.

V roce 1906 se v oblasti těžilo kolem 17 milionů tun uhlí za rok a pracovalo zde okolo 70 000 horníků.
V roce 1906 se v oblasti těžilo kolem 17 milionů tun uhlí za rok a pracovalo zde okolo 70 000 horníků.

Přežili vlastní smrt

Celá situace vzbudila velkou paniku. Problém nastal hlavně při záchraně, kdy byly veškeré pokusy marné. Do prostoru totiž nebylo možné celých 14 dnů proniknout, neboť jámová výztuž se natolik poškodila, že se záchranáři nemohli dostat dolů.

Zcela logicky tak prohlásili uvězněné horníky za mrtvé. Pro všechny proto nastalo obrovské překvapení, když pod zemí našli 12 na smrt vysílených horníků, kteří vydrželi celých 20 dnů naživu.

Rozsah neštěstí se přičítá hlavně špatnému bezpečnostnímu zařízení a nedostatku kvalitních záchranných přístrojů.

Japonsko

Kdy: 15. prosince 1914

Počet obětí: 687

Důvod: výbuch uhelného prachu a metanu

Kde: Kjúšú, Japonsko

Nejhorší neštěstí v Japonsku způsobil výbuch plynu v uhelném dole Micubiši Hojo. Micubiši formálně otevřelo důl v roce 1908. Jednalo se o jednoho z nejhlubších dolů své doby v Japonsku, v některých částech měřil až 90 metrů.

Obrovská exploze vyvrhla z podzemí mrak černého dýmu a posléze vymrštila klec výtahu hlavní šachty do výšky 14 metrů. Nejvíce to zasáhlo horníky ve vzdálenosti 200 metrů od hlavního vchodu. Podle výpovědí byl zvuk výbuchu slyšet až 6 km daleko. Po krátké době, aby nedošlo k šíření ohně, byly vstupy dolu zapečetěny.

V japonských dolech pracovaly i manželky horníků. V tomto případě bylo zabito 20 % žen.
V japonských dolech pracovaly i manželky horníků. V tomto případě bylo zabito 20 % žen.

Velká Británie

Kdy: 14. října 1913

Počet obětí: 439

Důvod: exploze metanu

Kde: Universal Colliery

Velká Británie patřila a stále patří mezi největší vývozce uhlí na světě a za svou těžební historii zažila i několik velkých nehod.

K té nejhorší došlo ve Walesu 14. října 1913. Uhelné doly totiž obsahovaly velké množství důlního plynu složeného z metanu a vodíku.

Co se osudného dne stalo, se nepodařilo s určitostí prokázat, ale hlavním impulsem byla zřejmě jiskra, která odlétla z podzemního zabezpečovacího zařízení.

Do roku 1913 těžily velšské doly 56,8 milionu tun uhlí ročně. V té době byla Velká Británie zodpovědná za 25 % světové produkce uhlí.
Do roku 1913 těžily velšské doly 56,8 milionu tun uhlí ročně. V té době byla Velká Británie zodpovědná za 25 % světové produkce uhlí.

Vadná technika

Podle všeho došlo ke dvěma explozím, ta první zapálila uhelný prach, který se šířil vzduchem. Ne všichni horníci však zemřeli při požáru, většina z nich se otrávila oxidem uhelnatým. Následné šetření prokázalo, že došlo k chybě ve vedení.

To následně vedlo k obvinění z nedbalosti Edwarda Shawa, jenž nakonec zaplatil pokutu v hodnotě 24 liber.

Jihoafrická republika

Kdy: 21. ledna 1960

Počet obětí: 437

Důvod: zborcení stropu

Kde: Sasolburg, Jihoafrická republika

K největší těžební katastrofě v Jihoafrické republice došlo u uhelného dolu Coalbrook dne 21. ledna 1960. Tentokrát za to nemohl únik plynu, ale propadnutí celkem 900 nosných pilířů. Kvůli tomu se propadly asi tři kilometry čtvereční podzemního prostoru.

V té době v dolech pracovalo okolo 1000 horníků. Zhruba polovině z nich se podařilo uniknout nakloněnou šachtou, přes 400 dalších však zůstalo uvězněných uvnitř. Ty pak udusil unikající metan nebo je rozdrtily padající kameny.

Ani záchranáři to neměli jednoduché, několik z nich záchrannou akci zaplatilo životem.

Okolo roku 1954 se v dole těžily téměř 2 miliony tun uhlí ročně.
Okolo roku 1954 se v dole těžily téměř 2 miliony tun uhlí ročně.

Zimbabwe

Kdy: 6. června 1972

Počet obětí: 426

Důvod: exploze

Kde: Hwange, Zimbabwe

K největšímu neštěstí na území Zimbabwe došlo 6. června 1972 v dolu Wankie. Stejně jako v jiných případech došlo k podzemnímu výbuchu, kvůli kterému ve všech šachtách proudilo obrovské množství kouře a plynů.

Bezprostředně po explozi, během které se zřítila většina chodeb, uvízlo pod zemí několik stovek horníků. Zpočátku se věřilo, že jich bylo 468, posléze se zjistilo, že řada lidí nepřišla do práce.

Na počest mrtvých horníků se 11. června konala na nedalekém fotbalovém stadionu vzpomínková bohoslužba, které se účastnilo asi 5 000 lidí.
Na počest mrtvých horníků se 11. června konala na nedalekém fotbalovém stadionu vzpomínková bohoslužba, které se účastnilo asi 5 000 lidí.

Není pomoci

Při prvních explozích se podařilo záchranářům vyprostit 8 mužů, druhý den však došlo k dalším dvěma výbuchům a plyny se valily do necelých 5 km tunelů. To znemožnilo další pokusy o záchranu. Mrtví pak byli ponecháni napospas přírodě.

Indie

Kdy: 27. prosince 1975

Počet obětí: 375

Důvod: zatopení vodou

Kde: uhelný důl Chasnala

Před touto katastrofou zde došlo k nehodě už v roce 1965, kdy zemřelo několik desítek horníků. Ta horší nastala o deset let později. 27. prosince otřásl dolem výbuch. Ten byl pravděpodobně způsoben zapálením kapsy hořlavého metanového plynu.

Podle jedné verze to způsobil jeden z horníků, který si zapaloval kahan. Podle další teorie se jednalo o sabotáž. Když propadla střecha dolu, horníci zůstali pod horou suti a utopili se, protože důl zaplavila voda.

Voda se do dolu valila rychlostí 26 litrů za minutu. Podle některých informací zemřelo okolo 700 lidí, což je téměř o polovinu více než je oficiálně udáváno.
Voda se do dolu valila rychlostí 26 litrů za minutu. Podle některých informací zemřelo okolo 700 lidí, což je téměř o polovinu více než je oficiálně udáváno.

USA

Kdy: 6. prosince 1907

Počet obětí: 362

Důvod: vznícení elektrické jiskry

Kde: Monongah

Tragédie v uhelném dole Monongah patří k nejhorší důlní nehodě, která se odehrála na území Spojených států amerických. Událost se stala v prosinci 1907 v dolech Fairmont Coal Company v Západní Virginii a zemřelo zde 362 horníků.

Podle oficiálního prohlášení přeskočila pod povrchem elektrická jiskra nebo byly příčinou plameny z kahanu některého z horníků. Výbuch způsobil velké škody nejen v dole, ale i na povrchu. Zničil ventilační systém společně s mnoha železničními vozy a dalším vybavením.

Výbuch prý bylo slyšet téměř 13 km daleko.
Výbuch prý bylo slyšet téměř 13 km daleko.

Těžké vyprošťování

Kvůli explozi došlo k poškození trámů, které podpíraly střechu, a to způsobilo další problémy a komplikace při vyprošťování. První dobrovolníci vstoupili dolů 25 minut po počátečním výbuchu.

Největší hrozbou pro ně byly různé výpary, nejvíce šlo o směs oxidu uhličitého a dusíku, a také oxidu uhelnatého.

Česká republika

Kdy: 31. května 1892

Počet obětí: 319

Důvod: požár

Kde: Březové hory

České země v historii vynikaly těžbou, a to nejen uhelnou. Největší tragédie na našem území se odehrála v roce 1892. K požáru v dole Marie u Příbrami došlo kvůli neopatrnosti havířů, kteří patřičně neuhasili knot olejové lampy. Odhozený oharek následně propadl dolů, kde se posléze vznítil.

Nepříznivé bylo i to, že v dole byla průměrná teplota 24 °C, stejně jako venku, a nedocházelo tak ke správné cirkulaci vzduchu.
Nepříznivé bylo i to, že v dole byla průměrná teplota 24 °C, stejně jako venku, a nedocházelo tak ke správné cirkulaci vzduchu.

Nemohli uvěřit

I když byli všichni alarmováni, nikdo neočekával, že by se požár rozšířil do enormních rozměrů. Proto horníci v odlehlejších částech dále pracovali a neuposlechli příkazů k opuštění místa. Udusili se tak jedovatými plyny. Někteří se však zachránili útěkem do vedlejších dolů Vojtěch a Anna.

Turecko

Kdy: 13. května 2014

Počet obětí: 301

Důvod: výbuch uhelného prachu

Kde: Soma Coal Mining Company

I v moderní době stále čas od času k důlnímu neštěstí dojde. Jedno z nich se stalo v Turecku ve městě Soma, které leží necelých 500 km od Istanbulu. Jde o největší důlní katastrofu v novém tisíciletí.

Po explozi propukl v dole požár a necelá polovina ze 787 horníků se udusila oxidem uhelnatým.

Někteří politici stále tvrdí, že obětí bylo ve skutečnosti 340.
Někteří politici stále tvrdí, že obětí bylo ve skutečnosti 340.

Před soudem

Kvůli porušení pravidel bezpečnosti práce bylo stíháno celkem 51 lidí. V dole totiž chyběla evakuační komora a horníci neměli k dispozici ani funkční plynové masky.

Vinou nedostatečné údržby také nefungovaly senzory, které měly signalizovat přítomnost nebezpečných plynů. Provozovatel dolu však během soudu popřel jakoukoli nedbalost s tím, že šlo o výbuch uhelného prachu.

Foto: Wikimedia Commons, Shutterstock.com
Předchozí článek
reklama
Související články
Zajímavosti
Den díkůvzdání není jediný: 5 svátků bohaté úrody
Když je úroda pod střechou, je čas slavit a vzdávat díky. Někde se oslavy podobají našim dožínkám, jinde jsou zvyky naprosto odlišné. Víte, kde nechávají překypět hrnec s rýží, proč krocan dostává milost a kdo bydlí v přístřešcích z listí? Milost pro krůtu Název: Den díkůvzdání Země: USA Jedním z nejznámějších svátků je Den díkůvzdání, […]
Zajímavosti
Chcete Nobelovku? Tak si ji kupte!
Ohromující objev, fenomenální literární dílo, průkopnická práce na poli míru či lékařství. To nejsou zrovna snadné podmínky pro získání Nobelovy ceny. Naštěstí existuje alternativa i pro ty, kdo se s nimi nechtějí namáhat. Stačí pár přebytečných milionů a prestižní zlatá medaile s portrétem Alfreda Nobela je vaše. Švédský vědec a průmyslník Alfred Nobel (1833–1896) by […]
Zajímavosti
Černá smrt: Morová rána přinesla nejen chaos, ale také pokrok
Pandemie bubonického moru, které se říká černá smrt, se z jižního Ruska rozšířila do Evropy v roce 1346, aby končila v roce 1353 opět v Rusku. Během pandemie černé smrti zemřelo 30 až 40 % populace, dle některých odhadů až 60 % populace, což by znamenalo 50 milionů lidí. Ani „černá smrt“ ale nebyla černobílá.   Morová rána měla […]
Zajímavosti
Chcete být milionářem? Legendární soutěž stvoří boháče i podvodníky
„Takže chcete béčko? A jste si jistý? Nemůže to být třeba áčko?“ pozvedává Vladimír Čech své husté obočí. „Jsem si jistý. Dejte bé,“ kývne soutěžící naproti němu. Snaha ho zviklat tentokrát moderátorovi nevyšla. Třeba příště. Je to tehdy velká událost, když v roce 2000 do České republiky dorazí soutěž Chcete být milionářem? s hlavní výhrou […]
reklama
lifestyle
Tajemství gastronomie: Jak se zrodilo carpaccio, sendvič a pizza Margherita?
Co je vlastně carpaccio? Dnes tak můžeme v podstatě nazvat všechno, co nakrájíme na tenké plátky a za syrova podáváme ochucené nebo se studenou omáčkou. Od hovězího masa se název s časem posune i na ryby – konkrétně lososa a tuňáka – a dokonce i na ovoce či zeleninu. Majonézy často nahradí olivový olej nebo […]
Diktát životního stylu: Délku špičky bot určuje král
Boty na tzv. platformě nejsou výstřelkem 20. století. Poprvé se objevily už na konci středověku. Říkalo se jim „chopine“ střevíce s vysokou podrážkou a staly se velmi populárními. Na rozdíl od běžných bot totiž chránily před bahnem a mokrem. První platformy mají korkovou nebo dřevěnou podrážku a vrchní část ze sametu. Jejich výrobě už na […]
Počátky toaletního papíru: Evropa ho dlouho považuje za luxus
První toaletní papír znali už Číňané od 6. stol. n. l. Pro jeho výrobu sloužil nejlevnější papír a rýžová sláma. Císařská dílna vyprodukovala ročně cca 750 000 listů. Na denní spotřebu tedy připadá 2056 listů. Většinu z nich patrně použily dámy, které tvořily větší část dvora. Ostatní národy se s mytím následujícím po tělesné potřebě vypořádávaly různě. Starověcí […]
Bageta a croissant: Francouzské mňamky, které nejsou francouzské
Pokud byste měli vyjmenovat jídla typická pro Francii, určitě by mezi nimi nechyběla bageta a croissant. Jenže ani jedno jedno z těch dvou není tak úplně francouzské. Bageta Někdy až metr dlouhé pečivo z bílé mouky je symbolem Francie stejně jako třeba Eiffelovka. Prezident Emmanuel Macron (*1977) ji považuje za národní poklad a chce ji […]
reklama
historie
Síla páry: Od Heronovy koule až po lokomotivu
S párou si lidé pohrávali už ve starověku. Řecký matematik Heron Alexandrijský (asi 10–75 n. l.) jako první sestrojil mechanismus, který využíval její sílu. Nazve ho Aeolipile, čili Míč boha větrů Aiola. Funguje na principu, kdy je do koule přiváděna horká pára a tryskami usměrněná vychází ven. Díky působení zákona hybnosti se taková koule roztočí. […]
Tichý souhlas s hákovým křížem: 3 slavné osobnosti s nacistickým škraloupem
Na stole leží několik popsaných papírů, kousek vedle tužka a kalamář s inkoustem. Luxusně vypadající lampička osvětluje zbytek pokoje a na jednom z konferenčních stolků trůní fotka Henryho Forda. Takovou ozdobu by v Hitlerově pracovně čekal málokdo, i když… Zrůdná ideologie opanuje Německo v roce 1933, kdy se Adolf Hitler (1889-1945) ujímá kancléřského úřadu. Některým […]
Čistota v minulosti: Ludvík XIV. se myl v pálence
Hygiena v minulosti netvořila vždy samozřejmou součást každodenních rituálů. Některé národy a civilizace si na ni potrpěly už ve starověku, jiné nikoliv. Jak tomu bylo třeba ve středověku? Skvělou ukázkou starověké hygieny je i palác v Knossu. V letech 2000–1200 př. n. l. v něm nechybí důmyslný systém na odvod vody z královniny koupelny a přístavku. V něm stojí zařízení podobné […]
Bitva u Sedanu: Z francouzské porážky se raduje celá Evropa
Nad pevností Sedan se třepotá bílý prapor. Píše se 1. září 1870 a Francie se právě vzdává německé armádě. Její porážka změní politickou mapu kontinentální Evropy. Od této chvíle už nehraje prim země galského kohouta a do popředí se naopak dere sílící Prusko… S příchodem nového dne, 1. září ve čtyři hodiny ráno, se začíná u […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Záhadné zmizení ponorky: Byla snad ukradena?!
enigmaplus.cz
Záhadné zmizení ponorky: Byla snad ukradena?!
V období první světové války se naplnil osud řady lodí, ponorek nevyjímaje. Patřila k nim i SM UB-3 německého císařského námořnictva. Stále se však nepodařilo najít vrak této ponorky. Zmizela bez jedi
Ztratila srdce pro mladého kolegu?
nasehvezdy.cz
Ztratila srdce pro mladého kolegu?
O fantastickém muži po jejím boku mluví herečka Zuzana Vejvodová (43) snad od chvíle, co se rozešla s otcem svého syna Pavlem Nečasem (57). Je však s podivem, že ho nikdy nikdo neviděl! Jejím part
Pověsti a legendy Lysé hory: Bájné vojsko, soudný den i pohádkový poklad
enigmaplus.cz
Pověsti a legendy Lysé hory: Bájné vojsko, soudný den i pohádkový poklad
Lysá hora, královna Moravskoslezských Beskyd, je se svojí nadmořskou výškou 1323 metrů nejvyšším vrcholem právě tohoto pohoří. Již od pradávna je opředena množstvím záhadných legend a pověstí [gal
Proč žije tolik jedovatých zvířat právě v Austrálii?
21stoleti.cz
Proč žije tolik jedovatých zvířat právě v Austrálii?
Na nejmenším kontinentu světa se nachází závratné množství jedovatých tvorů, jako jsou pavouci, hadi, medúzy, chobotnice, mravenci či ptakopyskové. Proč jich tolik hostí právě Austrálie? „Austrálie
Musela jsem mít víc milenců než moje kamarádka
skutecnepribehy.cz
Musela jsem mít víc milenců než moje kamarádka
Začalo to už na střední. Být věrné, to nebylo nic pro nás. Toužily jsme svést každého chlapa, kterého jsme viděly. Jen tak – soupeřily jsme spolu! S Hanou jsme se potkaly na střední škole, sedly jsme si vedle sebe. Měly jsme společnou zálibu. Lovit kluky. Na gymplu jich moc nebylo, ale v blízkosti byla naštěstí průmyslovka. Kluky
Moderní rezidence u rovníku
rezidenceonline.cz
Moderní rezidence u rovníku
Rezidence vznikla v rovníkovém Ekvádoru. Betonová stavba rozvržená do tvaru písmene T působí přes svou masivní konstrukci příjemně svěžím, elegantním a odlehčeným dojmem. Tři podlaží, tři obytná kř
Český výzkum zraku hlubokomořských ryb podpoří evropský grant
21stoleti.cz
Český výzkum zraku hlubokomořských ryb podpoří evropský grant
Evropská rada pro výzkum je první evropskou organizací pro podporu špičkového badatelského výzkumu. O grant ji mohou požádat vědci jakékoliv národnosti s 7 až 12 lety zkušeností. Letos uspěli hned dva
Balanční deska pro rovnováhu
panidomu.cz
Balanční deska pro rovnováhu
Nemáte čas se pravidelně hýbat? Zkuste balanční desku. Cvičení na ní je zábavné a nevyžaduje mnoho místa v bytě. Pomůže zlepšit nejen stabilitu, ale i koordinaci svalů, zpevnit zejména ty ve středu těla, na které zapomínáme. A právě tyhle svaly jsou důležité při jakémkoliv sportu, ale také při problémech s páteří či klouby. Cvičení pomáhá
4x Moravskoslezský kraj dětem
epochanacestach.cz
4x Moravskoslezský kraj dětem
Moravskoslezský kraj je krajem Beskyd, skvělého jídla a pití, ale nezapomíná se zde samozřejmě ani na dětičky. Kam je zde můžete vzít na parádní rodinný výlet? Malá ZOO V místech, kde kdysi stávala konírna Larischů, se nachází menší zookoutek Karviná-Fryštát (viz úvodní foto). Konkrétně ji naleznete v zámeckém parku Boženy Němcové. Obora se vzácnými dřevinami
Skvělý jahodový tvarožník
tisicereceptu.cz
Skvělý jahodový tvarožník
Tvarožník je tuzemskou obdobou italského tiramisu. Ingredience 400 g jahod 120 g piškotů 350 g zakysané smetany 400 g plnotučného tvarohu 2 vanilkové cukry 3 lžíce moučkového cukru 2 lžíce
Tak dobré masky jste ještě neměli
iluxus.cz
Tak dobré masky jste ještě neměli
Anela, česká značka přírodní kosmetiky pro náročné zákazníky, uvádí na trh novou řadu pleťových masek pro hloubkovou hydrataci, regeneraci, výživu a zklidnění všech typů pleti. Během pár minut dokáží
Delikátní zážitek u Breitlingu
epochalnisvet.cz
Delikátní zážitek u Breitlingu
Prestižní hodinářská značka Breitling je dalším z lifestylových výrobců, který své portfolio rozšiřuje o gastronomii. Po podniku v Londýně a korejském Soulu nyní otevřela svou první restauraci v souse