Skip to content
reklama

10 nejhorších důlních neštěstí všech dob

Uhlí se řadí mezi důležité energetické suroviny, a to už od průmyslové revoluce. Jeho dolování však s sebou vždy neslo riziko závalu, zaplavení, požáru nebo výbuchu. Pokud k takové tragédii došlo, většina horníků se nejčastěji udusila jedovatými plyny.

Kdy a kde si těžba „černého zlata“ vyžádala nejvíce životů?

Čína

Kdy: 26. dubna 1942

Počet obětí: 1549

Důvod: výbuch plynu

Kde: uhelný důl Benxih (Honkeiko)

V čínské oblasti Honkeiko odstartovala těžba železa a uhlí v roce 1905 jako společný projekt Japonska a Číny. Protože však mezi těmito státy docházelo k častým roztržkám, celý projekt se postupem času dostal pod japonskou kontrolu.

Zvláště po roce 1937 pak Japonci přinutili Číňany, aby v dole těžili za velmi nepříznivých podmínek. Mezi horníky se rozmáhaly nemoci, hlavně tyfus a cholera.

V roce 1942 se zde vytěžilo 900 000 tun uhlí a pracovalo tu 4400 horníků.

Chyba Japonců

Osudný den přišel 26. dubna roku 1942, kdy došlo k výbuchu plynu a uhelného prachu, který následně způsobil požár. Ten, kdo byl uvězněn uvnitř, neměl žádnou šanci a udusil se. Aby nedošlo k rozšíření ohně, uzavřeli Japonci větrání a důl záměrně utěsnili.

Nechali tak pod zemí napospas stovky lidí. Bezprostředně po incidentu Japonci nahlásili 34 obětí, na místě ale zahynulo kolem 1549! Po válce situaci prošetřoval Sovětský svaz a zjistil, že Japonci pochybili.

Francie

Kdy: 10. března 1906

Počet obětí: 1099

Důvod: výbuch uhelného prachu

Kde: Courriéres

Důlnímu neštěstí v Courriéres patří v Evropě první příčka v počtu zemřelých. Nehoda se stala uprostřed kamenouhelného revíru v Pas de Calais v severní Francii v březnu roku 1906. Za příčinu katastrofy bývá označována exploze uhelného prachu na šachtách číslo 3 a 4.

Ale proč prach vybouchl, se dodnes nepodařilo objasnit. Podle všeho se o úniku plynu vědělo už den předem, ale společnost odmítla zastavit výrobu. Každopádně důsledky byly otřesné.

blank
V roce 1906 se v oblasti těžilo kolem 17 milionů tun uhlí za rok a pracovalo zde okolo 70 000 horníků.

Přežili vlastní smrt

Celá situace vzbudila velkou paniku. Problém nastal hlavně při záchraně, kdy byly veškeré pokusy marné. Do prostoru totiž nebylo možné celých 14 dnů proniknout, neboť jámová výztuž se natolik poškodila, že se záchranáři nemohli dostat dolů.

Zcela logicky tak prohlásili uvězněné horníky za mrtvé. Pro všechny proto nastalo obrovské překvapení, když pod zemí našli 12 na smrt vysílených horníků, kteří vydrželi celých 20 dnů naživu. Rozsah neštěstí se přičítá hlavně špatnému bezpečnostnímu zařízení a nedostatku kvalitních záchranných přístrojů.

Japonsko

Kdy: 15. prosince 1914

Počet obětí: 687

Důvod: výbuch uhelného prachu a metanu

Kde: Kjúšú, Japonsko

Nejhorší neštěstí v Japonsku způsobil výbuch plynu v uhelném dole Micubiši Hojo. Micubiši formálně otevřelo důl v roce 1908. Jednalo se o jednoho z nejhlubších dolů své doby v Japonsku, v některých částech měřil až 90 metrů.

Obrovská exploze vyvrhla z podzemí mrak černého dýmu a posléze vymrštila klec výtahu hlavní šachty do výšky 14 metrů. Nejvíce to zasáhlo horníky ve vzdálenosti 200 metrů od hlavního vchodu. Podle výpovědí byl zvuk výbuchu slyšet až 6 km daleko.

Po krátké době, aby nedošlo k šíření ohně, byly vstupy dolu zapečetěny.

blank
V japonských dolech pracovaly i manželky horníků. V tomto případě bylo zabito 20 % žen.

Velká Británie

Kdy: 14. října 1913

Počet obětí: 439

Důvod: exploze metanu

Kde: Universal Colliery

Velká Británie patřila a stále patří mezi největší vývozce uhlí na světě a za svou těžební historii zažila i několik velkých nehod. K té nejhorší došlo ve Walesu 14. října 1913. Uhelné doly totiž obsahovaly velké množství důlního plynu složeného z metanu a vodíku.

Co se osudného dne stalo, se nepodařilo s určitostí prokázat, ale hlavním impulsem byla zřejmě jiskra, která odlétla z podzemního zabezpečovacího zařízení.

blank
Do roku 1913 těžily velšské doly 56,8 milionu tun uhlí ročně. V té době byla Velká Británie zodpovědná za 25 % světové produkce uhlí.

Vadná technika

Podle všeho došlo ke dvěma explozím, ta první zapálila uhelný prach, který se šířil vzduchem. Ne všichni horníci však zemřeli při požáru, většina z nich se otrávila oxidem uhelnatým. Následné šetření prokázalo, že došlo k chybě ve vedení.

To následně vedlo k obvinění z nedbalosti Edwarda Shawa, jenž nakonec zaplatil pokutu v hodnotě 24 liber.

Jihoafrická republika

Kdy: 21. ledna 1960

Počet obětí: 437

Důvod: zborcení stropu

Kde: Sasolburg, Jihoafrická republika

K největší těžební katastrofě v Jihoafrické republice došlo u uhelného dolu Coalbrook dne 21. ledna 1960. Tentokrát za to nemohl únik plynu, ale propadnutí celkem 900 nosných pilířů. Kvůli tomu se propadly asi tři kilometry čtvereční podzemního prostoru.

V té době v dolech pracovalo okolo 1000 horníků. Zhruba polovině z nich se podařilo uniknout nakloněnou šachtou, přes 400 dalších však zůstalo uvězněných uvnitř. Ty pak udusil unikající metan nebo je rozdrtily padající kameny.

Ani záchranáři to neměli jednoduché, několik z nich záchrannou akci zaplatilo životem.

blank
Okolo roku 1954 se v dole těžily téměř 2 miliony tun uhlí ročně.

Zimbabwe

Kdy: 6. června 1972

Počet obětí: 426

Důvod: exploze

Kde: Hwange, Zimbabwe

K největšímu neštěstí na území Zimbabwe došlo 6. června 1972 v dolu Wankie. Stejně jako v jiných případech došlo k podzemnímu výbuchu, kvůli kterému ve všech šachtách proudilo obrovské množství kouře a plynů.

Bezprostředně po explozi, během které se zřítila většina chodeb, uvízlo pod zemí několik stovek horníků. Zpočátku se věřilo, že jich bylo 468, posléze se zjistilo, že řada lidí nepřišla do práce.

blank
Na počest mrtvých horníků se 11. června konala na nedalekém fotbalovém stadionu vzpomínková bohoslužba, které se účastnilo asi 5 000 lidí.

Není pomoci

Při prvních explozích se podařilo záchranářům vyprostit 8 mužů, druhý den však došlo k dalším dvěma výbuchům a plyny se valily do necelých 5 km tunelů. To znemožnilo další pokusy o záchranu. Mrtví pak byli ponecháni napospas přírodě.

Indie

Kdy: 27. prosince 1975

Počet obětí: 375

Důvod: zatopení vodou

Kde: uhelný důl Chasnala

Před touto katastrofou zde došlo k nehodě už v roce 1965, kdy zemřelo několik desítek horníků. Ta horší nastala o deset let později. 27. prosince otřásl dolem výbuch. Ten byl pravděpodobně způsoben zapálením kapsy hořlavého metanového plynu.

Podle jedné verze to způsobil jeden z horníků, který si zapaloval kahan. Podle další teorie se jednalo o sabotáž. Když propadla střecha dolu, horníci zůstali pod horou suti a utopili se, protože důl zaplavila voda.

blank
Voda se do dolu valila rychlostí 26 litrů za minutu. Podle některých informací zemřelo okolo 700 lidí, což je téměř o polovinu více než je oficiálně udáváno.

USA

Kdy: 6. prosince 1907

Počet obětí: 362

Důvod: vznícení elektrické jiskry

Kde: Monongah

Tragédie v uhelném dole Monongah patří k nejhorší důlní nehodě, která se odehrála na území Spojených států amerických. Událost se stala v prosinci 1907 v dolech Fairmont Coal Company v Západní Virginii a zemřelo zde 362 horníků.

Podle oficiálního prohlášení přeskočila pod povrchem elektrická jiskra nebo byly příčinou plameny z kahanu některého z horníků. Výbuch způsobil velké škody nejen v dole, ale i na povrchu. Zničil ventilační systém společně s mnoha železničními vozy a dalším vybavením.

blank
Výbuch prý bylo slyšet téměř 13 km daleko.

Těžké vyprošťování

Kvůli explozi došlo k poškození trámů, které podpíraly střechu, a to způsobilo další problémy a komplikace při vyprošťování. První dobrovolníci vstoupili dolů 25 minut po počátečním výbuchu. Největší hrozbou pro ně byly různé výpary, nejvíce šlo o směs oxidu uhličitého a dusíku, a také oxidu uhelnatého.

Česká republika

Kdy: 31. května 1892

Počet obětí: 319

Důvod: požár

Kde: Březové hory

České země v historii vynikaly těžbou, a to nejen uhelnou. Největší tragédie na našem území se odehrála v roce 1892. K požáru v dole Marie u Příbrami došlo kvůli neopatrnosti havířů, kteří patřičně neuhasili knot olejové lampy.

Odhozený oharek následně propadl dolů, kde se posléze vznítil.

blank
Nepříznivé bylo i to, že v dole byla průměrná teplota 24 °C, stejně jako venku, a nedocházelo tak ke správné cirkulaci vzduchu.

Nemohli uvěřit

I když byli všichni alarmováni, nikdo neočekával, že by se požár rozšířil do enormních rozměrů. Proto horníci v odlehlejších částech dále pracovali a neuposlechli příkazů k opuštění místa. Udusili se tak jedovatými plyny.

Někteří se však zachránili útěkem do vedlejších dolů Vojtěch a Anna.

Turecko

Kdy: 13. května 2014

Počet obětí: 301

Důvod: výbuch uhelného prachu

Kde: Soma Coal Mining Company

I v moderní době stále čas od času k důlnímu neštěstí dojde. Jedno z nich se stalo v Turecku ve městě Soma, které leží necelých 500 km od Istanbulu. Jde o největší důlní katastrofu v novém tisíciletí.

Po explozi propukl v dole požár a necelá polovina ze 787 horníků se udusila oxidem uhelnatým.

blank
Někteří politici stále tvrdí, že obětí bylo ve skutečnosti 340.

Před soudem

Kvůli porušení pravidel bezpečnosti práce bylo stíháno celkem 51 lidí. V dole totiž chyběla evakuační komora a horníci neměli k dispozici ani funkční plynové masky. Vinou nedostatečné údržby také nefungovaly senzory, které měly signalizovat přítomnost nebezpečných plynů.

Provozovatel dolu však během soudu popřel jakoukoli nedbalost s tím, že šlo o výbuch uhelného prachu.

Foto: Wikimedia Commons, Shutterstock.com
Právě v prodeji
reklama
Sdílej!
Komentáře
Další články z rubriky Zajímavosti
Zobrazit více …

Nenechte si ujít další zajímavé články

Teror na Istrii. Pronásledoval vesničany upír?
enigmaplus.cz

Teror na Istrii....

Vesnice se topí ve tmě. Za zavřenými...
Pražanům začíná Maraton s roztroušenou sklerózou
21stoleti.cz

Pražanům začíná Maraton...

Čeká je symbolická trasa z Maratonu do...
Kraj vysočina: Židovské památky v Polné
epochanacestach.cz

Kraj vysočina: Židovské...

Polenské ghetto (dnešní...
Chystá velkou pomstu! A co na to Bertramka?
nasehvezdy.cz

Chystá velkou pomstu! A co...

Dominika Gottová (47)...
Ze staré stoličky nová
panidomu.cz

Ze staré stoličky nová

Staré bytelné kousky nábytku vydrží mnoho...
Zmizení Charlese Ashmorea: Po chlapci zůstaly jen šlépěje ve sněhu!
enigmaplus.cz

Zmizení Charlese Ashmorea: Po...

V noci se vydal nabrat vodu z...
Excentrická svatyně klasického designu
rezidenceonline.cz

Excentrická svatyně...

Sebevědomá kombinace témat, materiálů a textur, směs...
Je snad herečka Hana Holišová těhotná s přítelem, který je ženatý?
nasehvezdy.cz

Je snad herečka Hana Holišová...

HANA HOLIŠOVÁ (42) si své soukromí...
Rosslynská kaple: Ukrývá nejcennější relikvii světa?
epochalnisvet.cz

Rosslynská kaple: Ukrývá...

Skotsko je neuvěřitelně pestrá země s bohatou a...
Klara Rott The Spa v representativních prostorách hotelu Andaz
iluxus.cz

Klara Rott The Spa v...

Lifestylový hotel Andaz Prague, unikátní místo...
Slavnostní paštika se slaninou
tisicereceptu.cz

Slavnostní paštika se slaninou

Ochutnejte drůbeží paštiku se slaninou, červeným...
Po velkém zklamání našel štěstí
skutecnepribehy.cz

Po velkém zklamání našel...

Vztahy mezi tchyněmi a snachami nebývají vždy...

Předplatné časopisu

Chcete znát odpověďi? EPOCHA je pro Vás jasnou volbou. Již 17 let pro vás mícháme koktejl toho nejzajímavějšího, co se kolem nás děje!

Zvolte variantu

Epocha