Domů     Vládla církev díky obrovskému restitučnímu podfuku?
Vládla církev díky obrovskému restitučnímu podfuku?

V roce 753 Řím stále více ohrožují kmeny západogermánských Langobardů. Jejich rozpínavost nezná meze a papež Štěpán II. zoufale volá o pomoc, aby ubránil město. Nakonec mu nezbude, než hledat spojence za Alpami. Odvážně se vydává do horské zimy…

Štěpán II. (pontifikát zastává v letech 752-757) úspěšně zdolá všechna úskalí dlouhé cesty. Stává se prvním papežem, který požádá o podporu panovníka z tehdejší západní Evropy.

Na jaře roku 754 se v Ponthionu (asi 240 km od Paříže) v kraji Champagne setkává s prvním franským králem z rodu Karlovců Pipinem III. Krátkým (714–768). Podle kronikářů Pipin uvítá Štěpána s velkými poctami.

Vyjde mu hodinu cesty vstříc, pozdraví ho, a dokonce vede kus cesty za uzdu jeho koně. Papeže to povzbudí. Druhý den se oblékne do černých šatů, hlavu si posype popelem, a klekne si před Pipinem na kolena.

Než stačí překvapený král cokoli říci, papež začíná se sepjatýma rukama odříkávat své prosby: „Pomozte prosím Římu před nenasytnými Langobardy. Zažeňte je od jeho bran. Bůh vám to oplatí.“

Svatý otec Štěpán II. se jako první papež snaží získat podporu i i od světského západoevropského panovníka.
Svatý otec Štěpán II. se jako první papež snaží získat podporu i i od světského západoevropského panovníka.

Listina jako triumf

Papež také ukáže králi starodávnou listinu. Zažloutlý papír už se rozpadá. „Pohleďte na tento darovací list z roku 314. Je to testament samotného římského císaře Konstantina I., kterého můj předchůdce Silvestr I. vyléčil z malomocenství.

Slibuje v něm, že se křesťanské církvi dostane tak významného postavení, jaké si už dávno zaslouží.“ Text je ale velmi těžko čitelný:

„Protože naše císařská moc je světská, rozhodli jsme se, že bude uctívat jeho nejsvětější římskou církev, a že posvátná stolice blahoslaveného Petra bude slavně povýšena až nad naši říši a pozemský trůn.“ Císař Konstantin v listu také potvrzuje, že Silvestrovi a jeho následovníkům přenechává nadvládu nad Římem, Itálií a západní Evropou.

Německý teolog Mikuláš Kusánksý se jako první zamýšlí nad donačním dokumentem.
Německý teolog Mikuláš Kusánksý se jako první zamýšlí nad donačním dokumentem.

Podivná restituce

Na krále udělá dávný dokument i papežova prosba velký dojem. „Výbojné kmeny zkrotím, ale dovolte, abych vás na oplátku požádal o potvrzení mého královského postavení.“ Štěpán souhlasí a Pipinovi udělí ve francouzském opatství sv.

Denise královské pomazání a titul „Patricius Romanorum“ (Ochránce Římanů). Sepisují spolu dokonce smlouvu, tzv. Pipinovu donaci, jejíž text se ale nezachoval. Vznikl prý na základě zmíněné listiny, tzv.

Konstantinovy donace, kterou měli sepsat římský císař Konstantin I. (272–337) a papež Silvestr I. (funkci zastával v letech 314 – 335).

Pipin svůj slib splní a proti Langobardům vyrazí v letech 754 a 756. Když dává Štěpánovi území kolem Říma a Ravenny, papež tvrdí, že nejde o dar, ale vrácení, protože území daroval už dávno Konstantin papeži Silvestrovi.

Konstantin I. Veliký předává moc papeži Silvestru I.
Konstantin I. Veliký předává moc papeži Silvestru I.

Prolhaná legenda

Skutečně přiznal císař Konstantin papeži taková práva a území? Těžko. Přestože byl Konstantin ke křesťanům tolerantní a roku 313 vydal tzv. edikt milánský, ve kterém jim sliboval konec pronásledování, donace (darovací listina – pozn. redakce) je padělek!

Některé ze lží v legendě o Silvestrovi a Konstantinovi uvádí na pravou míru bývalý britský římskokatolický kněz Peter de Rosa (*1932). Příběh o Konstantinově malomocenství a uzdravení díky křtu je podle něj báje pocházející z 5. století.

„Konstantin byl voják v době, kdy prolévání krve bylo pro církev nepřijatelné. To může být důvod, proč odkládal svůj křest, až když byl na prahu smrti,“ píše De Rosa.

Konstantin se nechal pokřtít až těsně před svou smrtí v roce 337. Navíc ho nekřtil papež, ale biskup Eusebios Caesarejský (260–340).

Otovi se listina nelíbí Konstantinova donace ovšem hraje velkou roli při vzniku Papežského státu (dnešní Vatikán – pozn. redakce). Díky ní na přelomu 8. a 9. století nikdo nezpochybňuje moc papežů.

Německý historik Manfred Clauss (*1945), profesor dějin na Goethově univerzitě ve Frankfurtu nad Mohanem, upozorňuje, že se donace nelíbila už císaři Otovi III. (983–1002).

Pro Otu bylo důležité, aby mohl rozhodovat nejenom o světských, ale i o církevních záležitostech. V listině, ve které odkazuje římské církvi osm hrabství, proto prohlašuje donaci za padělek.

„Ota se cítil zavázán obvyklé Konstantinově tradici, a přesto předešel nárokům, jež by papežství mohlo na základě Konstantinově donace vznášet,“ tvrdí Clauss.

Italský teolog Loremzo Valla podrobí smlouvu tvrdé kritice.
Italský teolog Loremzo Valla podrobí smlouvu tvrdé kritice.

Roztrhá ji na kusy

V 15. století se nad dokumentem zamyslelo několik učenců:

německý teolog a filosof Mikuláš Kusánský (1401–1464), italský filolog a historik Lorenzo Valla (1406 – 1457) a anglický teolog Reginald Pecock (asi 1395 – 1460). Všichni zpochybnili jeho pravost.

Lorenzo Valla provedl v roce 1440 podrobný rozbor. Podle jeho názoru rozhodně nemohl vzniknout v roce 314. Valla upozorňuje na nesrovnalosti: v roce 314 ještě neexistovala Konstantinopol.

Město Byzanc tímto jménem nazval Konstantin teprve v roce 330, kdy se do něj přestěhoval. V době darování nebyl papežem Silvestr, ale jeho předchůdce Miltiades. Listina navíc není psána klasickou latinkou té doby, ale její pozdější napodobeninou.

Ve svém spise De laso credita et ementita Constantini donatione Valla donaci doslova „roztrhá na kousky.“ Dobře si je ale vědom, jaké pozdvižení v církvi vzbudí:

„Protože jsem napadl nikoli mrtvé, ale živé, nejenom nějakého vládce, ale toho nejvyššího vládce, jmenovitě papeže, proti jehož exkomunikaci meč žádného prince nemůže poskytnout ochranu…“

Foto: wikipedia.org
Související články
Svět zločinu
John Lennon: Autogram těsně před smrtí
Od chvíle, kdy se v roce 1970 rozpadla legendární skupina Beatles, fanoušci po celé zeměkouli doufají, že se čtyři liverpoolští muzikanti dají znovu dohromady. Ta naděje vydrží deset let. Do chvíle, kdy už zůstanou jen tři. Kdo je na světě nejslavnější? Není snad na světě člověk, který by netušil, kdo je John Lennon. Sám kytarista, […]
Svět zločinu
Gianni Versace: Módní génius zastřelen na prahu své vily.
Pokud by člověk neznalý prostředí módního průmyslu měl jmenovat nějakého slavného návrháře, nejspíš by jako jedno z prvních jmen zaznělo právě toto: Gianni Versace, italský génius tohoto oboru, po jehož modelech toužily hollywoodské hvězdy, členové královských rodin i největší osobnosti hudebních pódií. Proč musel zemřít, to se vlastně nikdy uspokojivě nevysvětlilo. Zabiják stále nemá dost […]
Svět zločinu
Neopatrný střelec bez nohou Oscar Pistorius: Umírající přítelkyni vláčí po schodech
Jihoafrický atlet dlouho svět zajímá především proto, že se jako první hendikepovaný sportovec v historii zúčastní letních olympijských her v Londýně. Vrcholově závodí bez nohou, pouze se speciálními protézami. V únoru 2013 však do povědomí veřejnosti vstoupí tím, že ve svém domě na svatého Valentýna zastřelí svoji přítelkyni, modelku Reevu Steenkampovou. Je 14. únor roku 2013, svátek […]
Svět zločinu
Jiří Schmitzer: Alkoholový démon si vyžádá život chodce
„Že jsi porazil člověka, to se bohužel může stát, ale žes byl ožralej jak dobytek, to se nepromíjí,“ nemaže se vynikající herec Jiří Sovák (1920–2000) se svým synem Jiřím Schmitzerem krátce poté, co se o tragédii dozvídá. Napjaté vztahy v mládí To, že má i Jiří Sovák pomyslný díl viny na celém neštěstí, tuší jen […]
reklama
věda a technika
Jak nejlépe zabezpečit dům? Bezpečnostní fólie, kování, zámky i kliky!
Věděli jste, že k 80 % vloupání dojde přes okna nebo balkonové dveře? Patří totiž k nejslabším článkům zabezpečení domu či bytu. Okno bez bezpečnostních prvků otevře zloděj během 10 sekund, a to tak neslyšně, že vás neprobudí, ani když spíte ve vedlejší místnosti. Jak zlodějům znesnadnit práci a cítit se doma opravdu v bezpečí? Okna patří k nejzranitelnějším […]
Stavba bez starostí a komplikací
Kde jsou ty doby, kdy majiteli pozemku stačilo nakoupit stavební materiál a mohl si postavit dům podle svého vkusu a svých potřeb. Dnes jsou stavebníci svázáni množstvím předpisů a nařízení, v nichž je složité se vyznat. Stále více lidí tak využívá služeb specializovaných firem, které se v džungli zákonů dokonale orientují. Abychom se vůbec mohli odvážit do […]
Používejte ochranné pracovní pomůcky!
Některá zaměstnání jsou z hlediska pracovního úrazu rizikovější než jiná. Pokud není možné tato zdravotní rizika eliminovat nebo je alespoň částečně omezit, musí zaměstnavatel zaměstnanci poskytnout osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP). Co mezi ně patří? A opravdu vždy platilo heslo bezpečnost především? Osobní ochranné pracovní prostředky přesně definuje nařízení vlády č. 495/2001 Sb. Tyto prostředky musí […]
Horská dráha: Už Kateřina Veliká zbožňuje klouzání!
Některé se řítí rychlostí přes 200 km/hod. Jiné sviští ve výšce 139 metrů. Občas se ocitnete hlavou dolů. Ruská carevna by zírala, kdyby viděla, co vzešlo z její kratochvíle. Horské dráhy patří k nevyhledávanějším atrakcím zábavních parků po celém světě. Protože kdo by si nechtěl užít adrenalinovou jízdu a zažít chvíle čisté euforie. Zábava pro […]
záhady a tajemství
Nehoda, nebo sebevražda? Jak zemřel Miroslav Tyrš?
Polední slunce nemilostivě pálí. Rolník pohledem přejede zčásti zorané pole a vydá se osvěžit k řece. Ötztalská Acha je tu pořádně divoká. Ve středu proudu, zaklíněné o kameny, omílá voda znetvořené lidské tělo bez nohy.   Národní obrozenec, historik umění, univerzitní pedagog, jeden ze zakladatelů Sokola, člen poroty pro výběr sochařské výzdoby Národního divadla… Ten […]
Sardinské nuragy: K čemu asi jsou?
Od 18. století př. n. l. do 2. století n. l. existuje na Sardinii takzvaná Nuragská kultura. Jméno dostane po nurazích, kamenných věžích ve tvaru komolého kužele. Zarážející je hlavně jejich počet. Na Sardinii jich je přes 6500! Kromě nuragů za sebou civilizace zanechá i náboženské komplexy s posvátnými nádržemi k uctívání kultu vody, sochy, ale […]
Stál na Rhodosu rozkročený gigant? Ale kdeže…
Pyramidy v Gíze, visuté zahrady, Diova socha, Artemidin chrám, Mauzoleum v Halikarnassu a… Kolos Rhódský! Sedmička divů starověkého světa, z nichž se dochoval jediný: Pyramidy. A stejně jako u Semiramidiných zahrad, i u kolosu se dodnes spekuluje, zda vůbec existoval.   Líčen je ale tak často a v mnohých detailech, že by bylo s podivem, […]
Tajemství Mallorcy a Menorcy: Mají starověký telegraf?
Doba bronzová a železná je v plném proudu a na dnes turisticky oblíbených ostrovech Mallorca a Menorca drží otěže moci společnost, kterou dnes nazýváme Talajotickou kulturou.   Zhruba mezi 1. a 2. tisíciletím před Kristem se pustí do budování talajotů, megalitických památek, o jejichž účelu se dnes můžeme jen dohadovat. Předcházejí jim takzvané tumuly, které […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
3 kněžny-světice: Manžely si držely od těla a nechaly se bít zpovědníkem
historyplus.cz
3 kněžny-světice: Manžely si držely od těla a nechaly se bít zpovědníkem
Provdali ji sotva ve třech letech, zhruba ve třiceti už byla vdovou. Na muže haličská královna Salomena, jediná dcera polského knížete Leška Bílého, poté úplně zanevřela. Je rozhodnutá – složí slib čistoty a již nikdy se tělesně nesblíží s žádným mužem. To je ve středověku ve vznešených rodinách, kde sňatky slouží jako prostředek diplomacie i
Návrat do Ulice! Mizí Brodská před mužem?
nasehvezdy.cz
Návrat do Ulice! Mizí Brodská před mužem?
Příjemné překvapení pro své fanoušky přichystala herečka Tereza Brodská (56), která se po letech vrací do seriálu Ulice! Bok po boku se svou seriálovou dcerou Patricií Pagáčovou (35) znovu obnoví př
PORT 1560: Letní oáza plná zážitků a odpočinku
epochanacestach.cz
PORT 1560: Letní oáza plná zážitků a odpočinku
S příchodem léta se krumlovské centrum Port 1560 stává ideálním místem pro všechny, kteří touží po spojení kultury, gastronomie, dobrého piva a relaxace. Tento jedinečný areál nabízí návštěvníkům širokou škálu aktivit a zážitků, které si mohou užít také v nádherném prostředí prostorné zahrady z 16. století. Zábava a relax pod širým nebem Port 1560 se pyšní
Místo, kde se schovával jeden z největších filmových drsňáků
rezidenceonline.cz
Místo, kde se schovával jeden z největších filmových drsňáků
Když se herec Steve McQueen v 70. letech mnulého století přestěhoval do Malibu, nebylo to zrovna kvůli zdejším úžasným možnostem surfování. Jedna z nejúspěšnějších a nejlépe placených filmových hvězd své generace tu totiž hledala především soukromí a ústraní. Dokonalé útočiště našel známý chlapák v rezidenci usazené vysoko na útesu nad pobřežím Tichého oceánu, nacházející se
Borůvkové lívance, jak je má rád zpěvák Justin Timberlake
tisicereceptu.cz
Borůvkové lívance, jak je má rád zpěvák Justin Timberlake
Někdo to rád sladké – a tenhle známý zpěvák a herec velmi rád posnídá lívanečky s borůvkami. O linii se bát nemusí, protože se mj. věnuje například golfu. Potřebujete 200 g hladké mouky 2 lžíce
Kuriózní genetické mutace: Dávají supersílu i přitažlivost
21stoleti.cz
Kuriózní genetické mutace: Dávají supersílu i přitažlivost
Každý z nás je nositelem přibližně 4 milionů genetických variant. Ale jen málokomu se povede vyhrát v genetické loterii něco opravdu cenného, jako třeba barevnější vidění světa, nádherné řasy nebo sil
Couplii… a žili spolu šťastně až do smrti
panidomu.cz
Couplii… a žili spolu šťastně až do smrti
Trvalý vztah, v němž překonáme všechny krize a spokojeně spolu zestárneme, představuje stále jednu z nejvyšších životních hodnot. Nehledě na to, kolik nám je a v jak technologicky vyspělé době žijeme, pořád věříme, že nejlepší konec příběhu dvou zamilovaných lidí je „a žili spolu šťastně až do smrti“. Ve skutečnosti se téměř každé druhé české manželství
Využijte cukrovou pastu pro sametově hladké nohy
nejsemsama.cz
Využijte cukrovou pastu pro sametově hladké nohy
Léto velí mít hladkou pokožku bez chloupků. Epilace sice není právě příjemná, ale s trochou šikovnosti ji jistě zvládnete. Vážně chcete zkusit epilaci cukrovou pastou? Nebo jste ji už zkusila a máte s ní špatnou zkušenost? Nezatracujte ji. Cukrovou pastu si můžete připravit doma. Přírodní a šetrná Cukrová pasta se k odstranění chloupků používala už ve starém Egyptě. Dnes
KLENOTA přichází s limitovanou edicí šperků s morganitem v barvě roku
iluxus.cz
KLENOTA přichází s limitovanou edicí šperků s morganitem v barvě roku
V oblasti módy se barvy neustále mění a vyvíjejí, přičemž každá sezóna přináší nové odstíny a kombinace, které zaujmou a inspirují. Pro rok 2024 vyhlásila společnost Pantone Color Institut barvou roku
Hledání pokladu z Dubového ostrova pokračuje: Byla nalezena jeho část?
enigmaplus.cz
Hledání pokladu z Dubového ostrova pokračuje: Byla nalezena jeho část?
Nepředstavitelné sumy peněz i lidské životy – to vše pohltila tzv. jáma pokladů na ostrůvku nedaleko kanadské provincie Nové Skotsko. Hledači pokladů totiž prahnou po zdejším tajemství ukrytém hluboko
Jestli má holku, tak snad ani nechci žít…
skutecnepribehy.cz
Jestli má holku, tak snad ani nechci žít…
Byla to láska z pionýrského tábora. Jardovi bylo devatenáct let a dělal vedoucího malým klukům. Byli z něj úplně paf a já taky. Zamilovala jsem se do něj na pionýrském táboře. Všechny holky to věděly, protože neumím udržet tajemství, všechno na sebe vykecám. Jsem odjakživa taková, máma byla to samé v bledě modrém. Byla jsem v oddíle nejstarších, patnáctiletých holek. Jardovi
Rekordman v Bílém domě: Národní hrdina vydržel ve funkci pouhý měsíc
epochalnisvet.cz
Rekordman v Bílém domě: Národní hrdina vydržel ve funkci pouhý měsíc
William Henry Harrison sice původně studoval medicínu, v roce 1791 se ale rozhodne vstoupit do americké armády, která je zrovna plně zaneprázdněna boji proti indiánům.   O tři roky později se účastní slavné bitvy u Fallen Timbers, v níž vojáci USA triumfují. Když si v roce 1795 bere za ženu Annu Tuthill Symmesovou (1775–1864), zastává