Domů     Proč Hitler tak nenáviděl Židy?
Proč Hitler tak nenáviděl Židy?
22.7.2019

Hitlerův antisemitismus není něco, co stojí až na druhé příčce za touhou ovládnout svět. Nenávist vůči Židům a snaha zlikvidovat je naopak stojí ve středu jeho zájmu. Kdy a jak se ale v jeho duši tyto choutky zrodily?

Nejhorší projev antisemitismu v naší historii vidíme právě za druhé světové války – pod taktovkou Hitlera. Krutý holocaust znamená vyvraždění šesti milionů Židů, z nichž je asi jeden a půl milionu dětí.

Kdo vlastně přišel s nápady na to, jak co nejefektivněji Židy zabíjet? Byl to přímo Hitler, nebo někdo z jeho přívrženců?

Vůdce vyvoleného německého národa využije většinových nálad ve společnosti, které rozhodně nejsou Židům nakloněné.
Vůdce vyvoleného německého národa využije většinových nálad ve společnosti, které rozhodně nejsou Židům nakloněné.

Hitler o sobě lže

Podle dostupných historických pramenů můžeme směle vyvrátit Hitlerovo prohlášení z knihy Mein Kampf (1925), kde o sobě píše, že je zatvrzelým antisemitou již od dětství. Neexistují o tom zhola žádné důkazy.

Je dokonce velmi pravděpodobné, že jím nebyl ani v období před první světovou válkou či během ní (tedy v době, kdy mu ještě není ani třicet let). Antisemita se z Hitlera stává až po jejím konci.

Světové židovstvo nás utlačuje!

Jak známo, Hitler konec první světové války tráví v lazaretu v Pomořanech. Právě tady se dozvídá zprávu o německé kapitulaci, kterou je naprosto zdrcen a frustrován. A jak známo, frustrace je nejúrodnější půdou pro semínka nenávisti.

Ta jsou v duši Hitlera zaseta v následujících měsících, kdy jsou Německu oznámeny podmínky Versailleského míru, které se nesou ve znamení četných perzekucí.

Z toho všeho viní Hitler, stejně jako další spousta Němců, právě Židy, tehdejší symbol útlaku německého obyvatelstva.

Za uzavřením
Za uzavřením „potupného“ míru ve Versailles prý mohou Židé.

Rodí se nenávist

Zatímco do té doby je Hitler orientovaný spíše sociálnědemokraticky, a nijak zvlášť radikálně, nyní dochází k obratu.

Podle německého historika a novináře Raplha Georga Reutha (*1952), jehož knihu Hitlerova nenávist k Židům (2011) můžeme vřele doporučit, k takovému obratu u Hitlera stačí první polovina roku 1919. Právě během ní se z něj stává zuřivý antisemita.

A tak i on spolu s frustrovanými masami hltá zjednodušené, zkreslené nebo přímo lživé zprávy o řádění nenáviděné skupiny – v tomto případě Židů, ale také bolševiků (situace je v tehdejším Německu taková, že v představách obyvatel lze mezi Žida a bolševika položit rovnítko).

Dlužno podotknout, že co se řádění bolševiků týče, jde mnohdy bohužel o pravdivé zprávy.

Ralf Georg Reuth zasadí počátek Hitlerova antisemitismu do roku 1919.
Ralf Georg Reuth zasadí počátek Hitlerova antisemitismu do roku 1919.

Němci nemají co jíst

„Za vším stojí Židé. Vrazi, kteří bodli dýku do zad mému milovanému německému národu. Rozdmýchali chaos a chystají se přebrat vládu nad celým světem. A kdo podepsal jejich Versailleskou smlouvu?

Sociálnědemokratická vláda, tedy marxisté a Židé.“ Podobně jako Hitler přemýšlí po první světové válce spousta Němců. Mnoho z nich nemá práci, co jíst a jak se postarat o své děti.

Jenže zatímco většina lidí skončí u toho, že se jen užírají záští, Hitler své děsivé myšlenky v následujících letech dotáhne do konce.

Kdo může za nedostatek jídla v Německu? Samozřejmě, že Židé.
Kdo může za nedostatek jídla v Německu? Samozřejmě, že Židé.

Erudovaný antisemita?

Aniž bychom chtěli lacině shazovat Hitlerův intelekt, sluší se podotknout, že rozhodně není nějakým vzdělancem. Přesněji řečeno nedosáhne ani na středoškolské vzdělání.

Četba historických knih je spíše jeho velkým koníčkem, než že by měla podobu seriózního studia. A právě absence kritického myšlení a uvažování v širších souvislostech zřejmě má za následek to, jak ledabyle Hitler se získanými informacemi zachází.

Své rasistické názory například opírá o knihu francouzského antropologa Arthura de Gobineaua (1816–1882), který sice v 19. století píše knihu o nadřazenosti bílé rasy nad rasami ostatními, nicméně s myšlenkou hromadného vyvražďování lidí by jistě nikdy nesouhlasil.

Dále Hitler pracuje také s dílem národoveckého spisovatele Dietricha Eckarta (1868–1923), jednoho ze zakladatelů dělnické strany (kterou Hitler později přebuduje na NSDAP) a spoluúčastníka pivního puče (1923), po němž brzy umírá.

Budoucí vůdce se zhlédne také v myšlenkách amerického zakladatele známé automobilky Henryho Forda (1863–1947), jenž se svým antisemitismem nijak netají.

Ford je sice skvělý podnikatel, ale ne intelektuál, takže jeho názory jsou z teoretického pohledu bezpředmětné. Hitler si tak od každého bere jen to, co se mu líbí, přičemž vše naroubuje na svou již dlouhotrvající nenávist vůči Židům. A tak se rodí Hitlerovy antisemitské teorie, jak je známe.

Nacista Alfred Rosenberg stojí za základními principy, kterými se řídí dělnická NSDAP.
Nacista Alfred Rosenberg stojí za základními principy, kterými se řídí dělnická NSDAP.

Týmová práce

Nesmíme však zapomenout na další nacisty, kteří Hitlera v jeho přesvědčení podporují. Jako prvního jmenujme stranického ideologa Alfreda Rosenberga (1983–1946), rodáka z estonského Tallinnu.

Jde o jednoho z vůbec prvních členů NSDAP, který se s Hitlerem seznamuje přes již zmíněného Dietricha Eckarta, do jehož časopisu Auf gut Deutch Rosenberg píše. S Hitlerem je to „láska na první pohled“.

Po nepodařeném pivním puči je Rosenberg Hitlerem pověřen, aby vedl stranický deník a zabýval se jakýmsi ukotvením nacistické ideologie do německé kultury.

Rasová nadřazenost árijců, nebezpečnost Židů, odmítání Versailleské smlouvy, dílo zvané Mýtus 20. století (1930), to vše jsou práce vzešlé z Rosenbergova pera.

A nezapomínejme ani na vyloženě podvodné Protokoly sionských mudrců (1930), tedy zfalšovaný text, jehož autory mají být údajně Židé a v němž se píše o plánech na dosažení jejich světové nadvlády. I šíření tohoto textu má na svědomí Rosenberg.

Kdo stojí za vraždami Židů?

Ačkoli Hitler Židy upřímně nenávidí, nelze zastřít fakt, že si ve 20. a 30. letech uvědomuje, jak moc je antisemitismus ve společnosti rozšířen, a že by se na této vlně mohl coby nastupující politik krásně svézt.

O tom, jak skvěle se mu to povedlo, již není nutno se rozepisovat. Otázkou však stále zůstává, jak velkou roli sehrál Hitler v likvidaci Židů poté, co se k absolutní moci dostal.

Tím rozhodně nechceme tvrdit, že by snad Hitler o holocaustu nevěděl nebo že by neprobíhal na jeho rozkaz. Otázkou je jen to, zda myšlenka koncentračních táborů, deportací, plynových komor a podobně vzešla právě z jeho hlavy, nebo z hlav jeho podřízených.

Hitler holocaust rozpoutává, ale možná není tím, kdo vymýšlí způsoby jeho realizace.

Heydrich sice navrhl efektivní řešení židovské otázky, do budoucna však má přijít řešení i té české.
Heydrich sice navrhl efektivní řešení židovské otázky, do budoucna však má přijít řešení i té české.

Hitlerovy loutky

A tím se dostáváme znovu k již zmiňovaným členům NSDAP, kteří jsou vášnivými antisemity spolu s Hitlerem.

Historikové se domnívají, že jedním z prvních, který na Hitlerův (snad jen ústní) rozkaz vypracovává plány na organizovanou likvidaci Židů, je pozdější říšský protektor Reinhard Heydrich (1904–1942).

Má k tomu dojít někdy koncem roku 1940 a jeho návrh nese název Endlösungsprojekt.

Na jaře 1941 dochází k zabíjení Židů v prvních mobilních plynových vozech, v roce 1942 je pak realizována akce Reinhard (pojmenovaná zřejmě po Heydrichovi), tedy nepříliš úspěšná první deportace polských Židů do prvních koncentračních táborů.

Z prvotních neúspěchů se však nacistická mašinérie poučí, a tak jede zhruba od začátku roku 1942 masové vyhlazování Židů Cyklonem B na plné obrátky.

Dalším Hitlerovým poslíčkem při konečném řešení židovské otázky je vůdce SS a Führerova pravá ruka Heinrich Himmler (1900–1945). Na toto téma si s vůdcem dává pravidelná dostaveníčka, po nichž si do diáře zapisuje poznámky typu:

„Židovská otázka – musí být vyhubeni jako partyzáni“ apod . Dalšími pověřenými jsou i šéf propagandy Josef Goebbels (1897–1945) či Adolf Eichmann (1906–1962), jeden z hlavních organizátorů holocaustu.

Historici odhadují, že v konečném důsledku se na realizaci holocaustu přímo podílí asi 100 000 osob (na straně třetí říše).

Šéf SS Himmler navštěvuje koncentrační tábor v Dachau.
Šéf SS Himmler navštěvuje koncentrační tábor v Dachau.

A co na to lidi?

A jak to vlastně bylo s německým obyvatelstvem? Věděli běžní lidé o holocaustu a o existenci koncentračních táborů?

Proti obecně rozšířenému názoru, že koncentrační tábory jsou během druhé světové války přísně střeženým tajemstvím, tomu tak podle mnohých historiků není. Pracují například se svědectvím Němce Alfonze Hecka, bývalého člena Hitlerjugend:

„Po Křišťálové noci se žádný Němec, který byl dost veliký na to, aby mohl chodit, už nemohl hájit tím, že o pronásledování Židů nic nevěděl.“ Podle svědectví jeho i dalších Němců se napříč Říší šířilo nekonečné množství zpráv o tom, že Židi jsou na určitých místech hromadně vyvražďováni. Že jsou posíláni do plynu a že jsou drženi v otřesných podmínkách.

Foto: Wikimedia.org. Autor textu: Jan Šedivý. Pro web upravil: Miroslav Horký
Související články
Zajímavosti
Horská dráha: Už Kateřina Veliká zbožňuje klouzání!
Některé se řítí rychlostí přes 200 km/hod. Jiné sviští ve výšce 139 metrů. Občas se ocitnete hlavou dolů. Ruská carevna by zírala, kdyby viděla, co vzešlo z její kratochvíle. Horské dráhy patří k nevyhledávanějším atrakcím zábavních parků po celém světě. Protože kdo by si nechtěl užít adrenalinovou jízdu a zažít chvíle čisté euforie. Zábava pro […]
Zajímavosti
Sakura: Strom japonské národní hrdosti
Když rozkvetou sakury, je to úchvatná podívaná. Pro mnoho měst, které je pěstují jako okrasné stromy, to často bývá vrchol turistické sezóny. Miliony lidí po celém světě se totiž vydává obdivovat nádherné pastelově zbarvené květy. Tato dřevina má jedinečnou historii a stejně fascinující současnost. Obvykle je máme spojeny s Japonskem, kde k nejznámějším místům se […]
Zajímavosti
Na Střeleckém ostrově se volila nová Miss Tourism World Czech Republic 2024!
Dne 27. června 2024 se konala v módním průmyslu očekávaná akce roku. Několik módních přehlídek spojených s finále soutěže Miss Tourism World 2024. Tato prestižní událost se uskutečnila v nádherném prostředí historického města Prahy – na Střeleckém ostrově. A přilákala hosty z různých koutů světa. To vše pod záštitou vlajkové lodi vydavatelství RF-HOBBY, čtrnáctideníku Epocha. […]
Zajímavosti
Starověké olympijské hry: Na přehlídku naháčů ženy nesměly
Davy lidí se tísní v řecké Olympii. Každý chce vidět svého favorita. Kohosi tam vykuřují – za chvíli bude dotyčný obětovat bohům, a tak musí projít touto očistou. Zeus, Hestia i další bohové dostanou, co jim náleží, aby sportovní slavnost nic nenarušilo. Přichází na řadu shromáždění v búleuterionu, řídícím domě her, jakési radnici. Závodníci tu […]
reklama
zajímavosti
Vlasy v číslech: Naše kštice unese 2 slony!
Někdo je pěstuje, někdo je stříhá, v každém případě ale pořád rostou… Kam až by dorostly? Kdo má nejdelší a kdo jich má nejvíce? A jakými zajímavými vlastnosti se naši vlasy chlubí? 100 000 Tolik vlasů průměrně zdobí naše hlavy. Nejštědřejší byla příroda k blonďákům, kteří jich mají na hlavě okolo 150 000, naopak a […]
Zuzana Dřízhalová: Odmalička si představovala, že bude slavnou herečkou
Je to talent od dětských krůčků. Zpívá, vystupuje s Bambini di Praga a sní o herectví. Překvapivě ale málem končí jako odborník na chemii. Náhoda tomu chce, že se vydá na DAMU. Zákeřná choroba jí chce ale překazit plány. Dvakrát ji porazí a zakládá úspěšnou pacientskou organizaci. Třetí kolo boje je ale fatální.   Zuzana […]
Se zbraní jistě a bezpečně
V dnešní době roste agrese na veřejnosti, ať už se bavíme o školách, nemocnicích, či dalších veřejných místech. Lidé čím dál častěji uvažují o pořízení zbrojního průkazu. Získat zbrojní pas ale nelze ze dne na den. Žádá si to znalost příslušných zákonů, trénink na střelnici, a hlavně složení střeleckých zkoušek. Je celkem pět skupin zbrojního […]
Člověk je stonásobně častější žhář než příroda
Požáry jsou jedním z největších nebezpečí, kterým lidstvo čelí, a to od nepaměti. Už ze stínů starověku vystupují plameny a kouř, které v roce 48 p. n. l. změnily v popel 600 000 papyrových svitků nenahraditelné moudrosti a historie v útrobách shořelé Alexandrijské knihovny. Vládcové s puncem tyrana se však nikdy nepoučí. A lid je nucen prožívat hrůzu ohnivého pekla […]
lifestyle
Jak se vyhnout úrazům při sportování?
Ročně si Češi přivodí téměř dva miliony úrazů, každý pátý se přitom stane při sportu. Zejména v letních měsících se ordinace lékařů plní lidmi, kteří si přivodili zranění při typicky letních sportech, jakými jsou cyklistika, in-line bruslení a běh, u dětí pak ještě skákání na trampolíně. Jak jim předejít? Podle Českého statistického úřadu se sportu pravidelně […]
Courtney Love: Život napěchovaný drogami a alkoholem
Výrazné rudé rty, blond vlasy, hubená rozevlátá postava. Nepřehlédnutelná rockerka Courtney Love si v průběhu svého života vyslouží pověst „nejkontroverznější ženy historie rockové hudby“, aspoň podle magazínu Rolling Stone. Za co si toto označení vysloužila? Z problémové muzikantky, pocházející ze svobodného prostředí hippies, se do dnešních dní vyvinula potížemi ošlehaná osobnost, které dal život nejednu […]
Civilizační choroby útočí, braňte se!
Moderní styl života s sebou nese pohodlí, ovšem také strašáky v podobě civilizačních nemocí. Nadbytek jídla, všudypřítomný stres, nedostatek pohybu a znečištěné životní prostředí s sebou přinášejí takzvané nemoci z nadbytku, které mají na svědomí více než 70 % ročních světových úmrtí. Které civilizační nemoci vás ohrožují a jak se jim bránit? Podle zprávy Světové zdravotnické organizace stojí civilizační […]
Tragédie kolem Aaliyah Dany Haughtonové
V srpnu 2001 skončila rychlá a slibná kariéra R&B hvězdy Aaliyah tragickou leteckou nehodou. S ní zahynuli i další lidé, kteří jí byli nejbližší. Jak se události vyvíjely od posledního natáčení na Bahamách až po fatální chvíli, která změnila životy mnoha. Narodila se v Brooklynu a o pozdvižení se postarala hned poté, co spatřila světlo světa. […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Pilaf s rajčaty
tisicereceptu.cz
Pilaf s rajčaty
Pilaf je pokrm z rýže, do něhož lze použít různé druhy masa i zeleniny. Skvěle chutná i s indiánskou rýží. Ingredience na 4 porce 400 g jasmínové rýže 2 cibule 2 konzervy loupaných rajčat oli
Tajemství kamenných bran v Saúdské Arábii: Šlo o vstupy do pekla?
enigmaplus.cz
Tajemství kamenných bran v Saúdské Arábii: Šlo o vstupy do pekla?
V posledních letech se ukazuje, že naše planeta stále ukrývá mnohá tajemství. Před časem například vyšlo najevo, že v poušti na území Saúdské Arábie leží stovky záhadných kamenných útvarů z dávné minu
Přemožené kočky decimují australskou faunu
21stoleti.cz
Přemožené kočky decimují australskou faunu
Pro řadu lidí je symbolem roztomilosti. Ale i to předoucí klubíčko pořád zůstává šelmou. A to takovou, že dokáže rozvrátit celé ekosystémy. Kočka domácí, domestikovaná forma kočky plavé, člověka dopr
Otec atomové bomby přitahoval ženy jako magnet
historyplus.cz
Otec atomové bomby přitahoval ženy jako magnet
Profesor americké literatury John Tatlock se už drahnou dobu marně snaží dozvonit na svoji dceru Jean. Renomovaná psychiatrička po dlouhá léta udržuje komplikovaný vztah se světově proslulým fyzikem Robertem Oppenheimerem. Protože trpí depresemi, vleze její otec záhy do bytu oknem. Bojí se, že by si Jean mohla sáhnout na život… Pouštní krajinu Nového Mexika ozáří
Jak na to: Nalíčené oči i k vodě
nejsemsama.cz
Jak na to: Nalíčené oči i k vodě
Velmi svůdné a času, horku a vodě odolávající líčení vykouzlíte pomocí konturovací tužky. Jdeme na to! Připravte si podklad. Na pohyblivé oční víčko naneste bázi pro oční stíny, můžete také použít trochu korektoru nebo béžový oční stín. Díky tomu se vytvořené líčení ani nehne. Použijte konturovací tužku Čím ostřejší tužka, tím lépe se s ní pracuje. Barvu si
Kdo postavil jávský chrám Borobudur?
epochalnisvet.cz
Kdo postavil jávský chrám Borobudur?
Byl vztyčen uprostřed džungle na ostrově Jáva, a to zhruba před 1200 lety. Kým, to dodnes zůstává záhadou. V době, kdy kamenný skvost Borobudur vznikl, zde totiž žila kultura, která i velké stavby pokrývala jen palmovými listy… Několik dlouhých staletí je Borobudur zcela zapomenutý a skrytý lidským očím. Chátrající kamenný kolos vyrve ze spárů bující
Uteče jí Jeřábek za mladší ženou?
nasehvezdy.cz
Uteče jí Jeřábek za mladší ženou?
Sblížící se padesátkou má herec Tomáš Jeřábek (49) ze seriálu Jedna rodina obavy, že už nikdy nesbalí žádnou mladou kočku. Že by to ještě na poslední chvíli zkusil? Toho se bojí hlavně jeho žena Ha
Benátská! S Impulsem oslaví svojí třetí dekádu třemi velkými S: Scooter, Suzi Quatro & Slade
epochanacestach.cz
Benátská! S Impulsem oslaví svojí třetí dekádu třemi velkými S: Scooter, Suzi Quatro & Slade
Poslední červencový víkend je pro milovníky hudby již neodmyslitelně spjatý s festivalem Benátská! s Impulsem. Ten se od svého vzniku, kdy měl pódium sestavené z lešení a aparaturu přivázanou ke stožárům veřejného osvětlení, etabloval mezi tuzemskou špičku. Letos slaví 30 let. Mezi gratulanty nebudou chybět ani zahraniční ikony Scooter, Suzi Quatro a Slade, kteří mají
Vždycky můžete začít milovat
skutecnepribehy.cz
Vždycky můžete začít milovat
Miluji milostné příběhy. Vždy mi připadaly vzrušující. Proč? Možná jsem sama žila nudný život. Do jisté doby. Je to vlastně smutné, když překročíte padesátku, máte pocit, že roky žijete vedle nesprávného muže a čekáte na rozuzlení, které se děje v telenovelách. Na dnešní poměry jsem se vdávala brzy. Podle zvyklostí za minulého režimu. Bylo mi 25 let,
Moderní obývací pokoj
rezidenceonline.cz
Moderní obývací pokoj
Text: Alena Müllerová Foto: Archiv firem
Nový Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+: více agility pro závodní tratě
iluxus.cz
Nový Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+: více agility pro závodní tratě
Společnost Mercedes-AMG představila na automobilové slavnosti Goodwood Festival of Speed nejnovější přírůstek do rodiny supersportovních vozů AMG GT – nový Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+. Novinka se z
Batikovaná trička jsou zase v módě. Jak si je vyrobit?
panidomu.cz
Batikovaná trička jsou zase v módě. Jak si je vyrobit?
Moderní vzor a ještě batikovaný. Jak si jej vyrobit? Triko nejprve vhodným způsobem poskládáte, sklady převážete provázkem, polijete textilními barvami a pak zafixujete. A to je celé. S příčným pruhem Pomůcky: provázek (gumičky), injekční stříkačka (nebo nosatá láhev), molitanový štětec, mikrotenový sáček, krejčovská křída barevná, zakrývací folie Pomocná chemie: krystalická soda, chlorový čistič, sirnatan sodný