Domů     Připoutal Čechy ke Svaté říši římské opilec na trůně?
Připoutal Čechy ke Svaté říši římské opilec na trůně?

Uděluji vám České země v léno,“ skloní se římský král Jindřich II. k českému knížeti Vladivojovi. Donedávna bezvýznamný muž se dme pýchou. Konečně není jenom něčí loutkou.

Je si sám sebou jistý a svoje nově nabyté sebevědomí zapije plným pohárem vína. 

„Panoval samovládně jako zlostný králík,“ líčí saský kronikář Dětmar z Mersenburku Přemyslovce Boleslava III. Ryšavého (965–1037), který roku 999 usedá na český knížecí trůn.

Vládne pouhé tři roky a za tu dobu proti sobě stihne poštvat snad každého v zemi. Lidé proti jeho krutovládě v létě roku 1002 povstanou. Knížeti nakonec nezbývá než rychle utéct.

Prchá do Bavorska k vévodovi Jindřichovi ze Schweinfurtu (asi 970–1017), který mu ale nenabídne sousedskou pohostinnost. Naopak, zavře ho do vězení.

Azyl tu totiž našli Boleslavovi mladší bratři Jaromír (†1035) a Oldřich (†1034), se kterými se Ryšavec už dříve vypořádal po svém.

Jaromíra nechal vykastrovat, Oldřicha se v lázních pokusil zavraždit.  Letního bezvládí a zmatků v Čechách okamžitě využívá polský kníže Boleslav Chrabrý (967–1025).

Obsazuje Moravu a Čechům nabízí jako vládce jistého Vladivoje (†1003). V Čechách nového panovníka přijímají podle letopisce Dětmara „jednomyslně pro příbuzenství a velkou sympatii.“

Podle kronikáře Dětmara přivítají Češi nového knížete velmi dobře.
Podle kronikáře Dětmara přivítají Češi nového knížete velmi dobře.

Záhada knížecího původu

Proč se ale právě Vladivoj stává nástupcem Boleslava III. Ryšavého? V té době totiž stále ještě žijí dva vhodnější kandidáti na přemyslovský knížecí trůn, už zmiňovaní Boleslavovi mladší bratři Jaromír a Oldřich.

Možnou odpovědí na otázku nástupnictví se stává Vladivojův záhadný původ. Dětmarova narážka na příbuzenství a skutečnost, že Vladivoj nechybí v později vytvořeném seznamu českých přemyslovských knížat, napovídá, že může být svázán s rodem Přemyslovců.

Ve hře se ale ocitá i jiné, zřejmě mnohem pravděpodobnější příbuzenství. Vladivoj může být nevlastním bratrem Boleslava Chrabrého.

Logicky si tak polský kníže chce z příbuzného vytvořit loutku, kterou dosadí na český trůn, aby s její pomocí mohl prosazovat své zájmy.

Je tedy Vladivoj levobočkem Boleslavova otce, polského knížete Měška I. (asi 935–992)?  Nevíme, jedná se pouze o spekulace nepodložené žádnými písemnými prameny.

Boleslav Chrabrý využije zmatků v Čechách a vpadne k nám.
Boleslav Chrabrý využije zmatků v Čechách a vpadne k nám.

Už nechce být loutkou

Pravděpodobně někdy v září nebo v říjnu roku 1002 přijíždí Vladivoj do Čech. Brzy potvrzuje pověst alkoholika, která ho pronásleduje. „Vždy žízní trápen byl tak, že ani hodinu bez pití trvati nemohl,“ píší kronikáři.

I když v Praze na podzim roku 1002 stráví možná měsíc, maximálně dva, víno za jeho pobytu teče proudem. Zřejmě ho ale alkohol nepoblouzní natolik, aby nevěděl, co se kolem něj děje. „Jsem jenom loutkou v Boleslavově hře,“ uvědomuje si nejspíš trpce.

Právě teď, když mu alkohol nezatemňuje mozek, se rozhodne si své postavení vládce pojistit.

Dostává k tomu jedinečnou příležitost, když v polovině listopadu i se svým doprovodem zamíří do bavorského Řezna na dvorský sněm někdejšího vévody Jindřicha ze Schweinfurtu, nyní už korunovaného římského krále Jindřicha II.

Spekulovalo se i o tom, zda není Vladivojovým otcem polský kníže Měšek I, (na obr.).
Spekulovalo se i o tom, zda není Vladivojovým otcem polský kníže Měšek I, (na obr.).

Žádost hraje králi do karet

„Udělte mi Čechy v léno,“ požádá při jednání během bohatýrských hostin římského vládce.

I když některé prameny tvrdí, že je k tomu „v důsledku moudré rady,“ vlastně Jindřichem nepřímo donucen, současný český historik Josef Žemlička se domnívá, že Vladivoj o české léno opravdu žádá sám a dobrovolně:

„Pokud je známo, vzešla první iniciativa z české strany od Vladivoje, který chtěl dodatečným přijetím Čech v léno lépe zajistit své vratké postavení.“ Jisté je, že Jindřich II. se nerozmýšlí. Na nic nečeká a vyhoví žádosti knížete.

Vladivojovi udělí lénem České země. „Budu moci ovlivňovat situaci na pražském knížecím stolci,“ mne si ruce spokojeně. Pokorná žádost českého knížete mu hraje do karet.

České knížectví v době Boleslava I. a II. Pak se ho zmocnil Boleslav III. Ryšavý
České knížectví v době Boleslava I. a II. Pak se ho zmocnil Boleslav III. Ryšavý

Pomstu už nestihne

I Vladivoj je spokojen, má teď za sebou mocného spojence. Nemusí se bát, že by Jindřichova vojska vtrhla do Prahy. Jakoby ale už dávno zapomněl, díky komu vlastně český trůn získal… „Že jsem snad zradil Boleslava?

Však moje postavení je důležitější,“ mávne nad vším rukou a pořádně si přihne. Když se ale Boleslav Chrabrý dozví, co se v Řezně stalo, je bez sebe vzteky. Krok novopečeného vazala Římské říše mu nepříjemně zkříží jeho mocenské plány.

Přemýšlí, jak to Vladivojovi osladit… Pomstu už ale Boleslav nestihne. Vladivoj doplatí na svoji vášeň k alkoholu a na začátku roku 1003 se upije k smrti.

Jindřich II. udělí Vladivojovi Čechy v léno.
Jindřich II. udělí Vladivojovi Čechy v léno.

Vzniká nový vztah

České knížectví je nyní považováno za součást Svaté říše římské. „Počátkem 11. století se objevují zprávy o lenním stvrzování zvolených českých knížat římským králem anebo císařem,“ potvrzuje Žemlička situaci po Vladivojově smrti.

Kromě placení tributu českých knížat římskému panovníkovi, se kterým se setkáváme už v době vlády svatého Václava (asi 907–935), vzniká i další i další vazba na římskou říši, podle Žemličky „nový jev vyjadřující osobní vztah mezi pánem a vazalem“.

Římští panovníci nyní mohou zasahovat do následnictví na českém trůně, což trvá až do vydání Zlaté buly sicilské roku 1212, kdy už čeští králové získávají titul dědičně.

Foto: Wikimedia Commons
Související články
Historie
Slavný Bedřich Hrozný získal profesuru až na třetí pokus
V červnu 1905 se Bedřich Hrozný stává docentem a do světa velké vědy se uvede přednáškou O babylónském eposu o stvoření světa. Finančně mu to ale nic nepřinese. Bádáním ani přednáškovou činností se Bedřich Hrozný (1879‒1952) neuživí. Naštěstí stále pracuje jako univerzitní knihovník, a proto může požádat o ruku svoji vyvolenou Vlastu Procházkovou (1888‒1959), aniž […]
Historie
Starořecký běžec Koroibos vyzrál na boha
Slunce pálí a nebe je bez mráčku. Vyvolávač ve městě Olympii na západě Peloponéského poloostrova vyzývá závodníky, aby se dostavili na startovní čáru, vymezenou pruhem kamenných desek. Místní aristokrat jménem Koroibos z Elidy se mezi mládeží ze vznešených rodin rozhodně neztratí. Na své vypracované a sluncem osmahlé tělo může být pyšný. Stadion se závodní dráhou o […]
Historie
Starověké olympijské hry: Na přehlídku naháčů ženy nesměly
Davy lidí se tísní v řecké Olympii. Každý chce vidět svého favorita. Kohosi tam vykuřují – za chvíli bude dotyčný obětovat bohům, a tak musí projít touto očistou. Zeus, Hestia i další bohové dostanou, co jim náleží, aby sportovní slavnost nic nenarušilo. Přichází na řadu shromáždění v búleuterionu, řídícím domě her, jakési radnici. Závodníci tu […]
Historie
Proč Klement Gottwald zkazil slavnému vědci pohřeb?
„Tatínek byl sice velice přísný, než to vedlo nás jen k nejpřesnějšímu konání povinností za všech okolností,“ vzpomíná prvorozený Bedřich Hrozný na otce. Matku pak líčí jako ženu „neskonalé dobroty a nejúplnějšího porozumění pro mé snahy“. „Zapíšu se i na filozofii,“ rozhodne se maturant Bedřich Hrozný roku 1897 ve Vídni. Rychle ale zjistí, že stihnout […]
reklama
svět zločinu
Jiří Schmitzer: Alkoholový démon si vyžádá život chodce
„Že jsi porazil člověka, to se bohužel může stát, ale žes byl ožralej jak dobytek, to se nepromíjí,“ nemaže se vynikající herec Jiří Sovák (1920–2000) se svým synem Jiřím Schmitzerem krátce poté, co se o tragédii dozvídá. Napjaté vztahy v mládí To, že má i Jiří Sovák pomyslný díl viny na celém neštěstí, tuší jen […]
Sharon Tateová: Krásná herečka zavražděná Mansonovou rodinou
Svým půvabem okouzluje mladičká Sharon Tateová své okolí už od dětství. Roličky v reklamách a televizních seriálech na sebe nenechají dlouho čekat a ve druhé polovině 60. let už je Sharon hollywoodskou hvězdou. Tím spíš, že po jejím boku stojí jeden z tehdy nejvýznačnějších režisérů, Roman Polanski (*1933). Ticho nad Městem andělů Svatba obdivovaného režiséra a […]
Vraťte medaile. Máte pozitivní test!
Dobře znají ten pocit, když jim vestoje tleská celý stadion nebo když jim hostesky navlékají žlutý trikot. Jenže poznali i obrácenou tvář vrcholového sportu. Dny, kdy z titulních stran novin celého světa křičelo velkými titulky jejich jméno. A u něj ještě výraznější text: Dopingový hříšník… Sprintérská rivalita mu zničila život Dlouhá léta bojují o trůn nejrychlejšího […]
Jiří Kajínek: Muž v zeleném tílku, symbol kontroverze a mediální hvězda
Pravděpodobně jde o nejznámějšího českého vězně všech dob. Jiří Kajínek vstupuje do bran věznice Mírov jako ostřílený recidivista, vždyť už si prošel věznicemi v Českých Budějovicích i ve Valdicích. Na Mírově měl ovšem zůstat na doživotí. V roce 1998 je totiž odsouzen na doživotí za spáchání dvojnásobné nájemné vraždy a za pokus o spáchání vraždy. […]
svět zločinu
Swingový kmotr s božským hlasem
Geniální hudebník Frank Sinatra prožívá život, podobající se jízdě na horské dráze. Na ní nechybí setkání s mafií, divoká manželství, psychické problémy, únos syna nebo pobyt ve vězení za pletky s vdanou ženou. Hudební legenda, jež ovlivnila generace hudebníků napříč 20. stoletím. Tak si svět pamatuje synka sicilského hasiče, herce a zpěváka Franka Sinatru (1915–1998) […]
Obětí hackerského útoku se může stát kdokoliv
Ruská agrese na Ukrajině – kromě definitivního potvrzení významné úlohy dronů – zrodila i první oficiálně vyhlášenou a neskrývanou válku hackerů Západu proti Rusku. A samozřejmě i opačně. Kyberzločin ve všech jeho podobách se stává stále viditelnějším a citelnějším nebezpečím, ohrožujícím každého z nás. Satelity na oběžné dráze, propagandistické televizní kanály, železnice, banky, největší firmy i […]
Tvrdohlavá ochránkyně zvířat Joy Adamsonová ubodána na procházce
Zejména starší generace diváků si dodnes dobře pamatuje dojemný film Volání divočiny z roku 1966, příběh o osudech lvice Elsy natočený podle vzpomínek světově proslulé ochránkyně zvířat Joy Adamsonové. Naše země má alespoň malý podíl na její slávě, protože Joy se narodila jako Friederike Victoria Gessnerová v Opavě, kde žila až do svých dvanácti let, […]
Krvavý led: Nelítostná soupeřka, krasobruslařka Tonya Hardingová
Možná bychom mezi sportovci marně hledali elegantnější krásky než krasobruslařky. I tyto éterické bytosti ve slušivých blyštivých kostýmech ale prožívají extrémní životní situace. Ani jim se nevyhnou nenávist, žárlivost či sklon ke krutosti.   Z nového roku 1994 uběhlo sotva pár dní a atmosféra v americké krasobruslařské reprezentaci houstne. Za pár týdnů začíná olympiáda v […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Pilaf s rajčaty
tisicereceptu.cz
Pilaf s rajčaty
Pilaf je pokrm z rýže, do něhož lze použít různé druhy masa i zeleniny. Skvěle chutná i s indiánskou rýží. Ingredience na 4 porce 400 g jasmínové rýže 2 cibule 2 konzervy loupaných rajčat oli
Tajemství kamenných bran v Saúdské Arábii: Šlo o vstupy do pekla?
enigmaplus.cz
Tajemství kamenných bran v Saúdské Arábii: Šlo o vstupy do pekla?
V posledních letech se ukazuje, že naše planeta stále ukrývá mnohá tajemství. Před časem například vyšlo najevo, že v poušti na území Saúdské Arábie leží stovky záhadných kamenných útvarů z dávné minu
Přemožené kočky decimují australskou faunu
21stoleti.cz
Přemožené kočky decimují australskou faunu
Pro řadu lidí je symbolem roztomilosti. Ale i to předoucí klubíčko pořád zůstává šelmou. A to takovou, že dokáže rozvrátit celé ekosystémy. Kočka domácí, domestikovaná forma kočky plavé, člověka dopr
Otec atomové bomby přitahoval ženy jako magnet
historyplus.cz
Otec atomové bomby přitahoval ženy jako magnet
Profesor americké literatury John Tatlock se už drahnou dobu marně snaží dozvonit na svoji dceru Jean. Renomovaná psychiatrička po dlouhá léta udržuje komplikovaný vztah se světově proslulým fyzikem Robertem Oppenheimerem. Protože trpí depresemi, vleze její otec záhy do bytu oknem. Bojí se, že by si Jean mohla sáhnout na život… Pouštní krajinu Nového Mexika ozáří
Jak na to: Nalíčené oči i k vodě
nejsemsama.cz
Jak na to: Nalíčené oči i k vodě
Velmi svůdné a času, horku a vodě odolávající líčení vykouzlíte pomocí konturovací tužky. Jdeme na to! Připravte si podklad. Na pohyblivé oční víčko naneste bázi pro oční stíny, můžete také použít trochu korektoru nebo béžový oční stín. Díky tomu se vytvořené líčení ani nehne. Použijte konturovací tužku Čím ostřejší tužka, tím lépe se s ní pracuje. Barvu si
Kdo postavil jávský chrám Borobudur?
epochalnisvet.cz
Kdo postavil jávský chrám Borobudur?
Byl vztyčen uprostřed džungle na ostrově Jáva, a to zhruba před 1200 lety. Kým, to dodnes zůstává záhadou. V době, kdy kamenný skvost Borobudur vznikl, zde totiž žila kultura, která i velké stavby pokrývala jen palmovými listy… Několik dlouhých staletí je Borobudur zcela zapomenutý a skrytý lidským očím. Chátrající kamenný kolos vyrve ze spárů bující
Uteče jí Jeřábek za mladší ženou?
nasehvezdy.cz
Uteče jí Jeřábek za mladší ženou?
Sblížící se padesátkou má herec Tomáš Jeřábek (49) ze seriálu Jedna rodina obavy, že už nikdy nesbalí žádnou mladou kočku. Že by to ještě na poslední chvíli zkusil? Toho se bojí hlavně jeho žena Ha
Benátská! S Impulsem oslaví svojí třetí dekádu třemi velkými S: Scooter, Suzi Quatro & Slade
epochanacestach.cz
Benátská! S Impulsem oslaví svojí třetí dekádu třemi velkými S: Scooter, Suzi Quatro & Slade
Poslední červencový víkend je pro milovníky hudby již neodmyslitelně spjatý s festivalem Benátská! s Impulsem. Ten se od svého vzniku, kdy měl pódium sestavené z lešení a aparaturu přivázanou ke stožárům veřejného osvětlení, etabloval mezi tuzemskou špičku. Letos slaví 30 let. Mezi gratulanty nebudou chybět ani zahraniční ikony Scooter, Suzi Quatro a Slade, kteří mají
Vždycky můžete začít milovat
skutecnepribehy.cz
Vždycky můžete začít milovat
Miluji milostné příběhy. Vždy mi připadaly vzrušující. Proč? Možná jsem sama žila nudný život. Do jisté doby. Je to vlastně smutné, když překročíte padesátku, máte pocit, že roky žijete vedle nesprávného muže a čekáte na rozuzlení, které se děje v telenovelách. Na dnešní poměry jsem se vdávala brzy. Podle zvyklostí za minulého režimu. Bylo mi 25 let,
Moderní obývací pokoj
rezidenceonline.cz
Moderní obývací pokoj
Text: Alena Müllerová Foto: Archiv firem
Nový Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+: více agility pro závodní tratě
iluxus.cz
Nový Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+: více agility pro závodní tratě
Společnost Mercedes-AMG představila na automobilové slavnosti Goodwood Festival of Speed nejnovější přírůstek do rodiny supersportovních vozů AMG GT – nový Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+. Novinka se z
Batikovaná trička jsou zase v módě. Jak si je vyrobit?
panidomu.cz
Batikovaná trička jsou zase v módě. Jak si je vyrobit?
Moderní vzor a ještě batikovaný. Jak si jej vyrobit? Triko nejprve vhodným způsobem poskládáte, sklady převážete provázkem, polijete textilními barvami a pak zafixujete. A to je celé. S příčným pruhem Pomůcky: provázek (gumičky), injekční stříkačka (nebo nosatá láhev), molitanový štětec, mikrotenový sáček, krejčovská křída barevná, zakrývací folie Pomocná chemie: krystalická soda, chlorový čistič, sirnatan sodný