Skip to content

Předpovědi Serafima Sarovského: Pocházejí od Boha?

Svatý Serafim bývá označován za ruského Nostradama. Během svého života totiž údajně vyslovil velké množství předpovědí, z nichž většina z nich se již naplnila. Co konkrétně tento pravoslavný mnich a mystik předpověděl?

Vizionář Serafim Sarovský (1759 – 1833) prý prorokoval například zánik carství. Podle dochovaných svědectví údajně zcela přesně předvídal, že k tomu dojde vyvražděním posledních členů carské rodiny. Tato slova se naplnila, neboť v roce 1918 byli představitelé poslední vládnoucí ruské šlechtické dynastie Romanovci na Leninův (Vladimír Iljič Lenin 1870 – 1924) příkaz nemilosrdně povražděni.

Naplnily se i další mystikovy předpovědi? Světec také ve svých vizích spatřil útisk církve. Začátek tohoto útisku předznamená oněmění zvonu moskevského Kremlu. Také tato předpověď se také stala skutečností, neboť komunisté při svém nástupu skutečně zakázali tímto zvonem zvonit.

Jsou výše uvedená proroctví důkazem, že Serafim Sarovský byl svatým mužem, kterého Bůh vyznamenal vzácným darem? Nebo jsou příběhy o jeho vizionářských schopnostech pouhou legendou?

Více o pravoslavném světci se dozvíte v následujícím videu:

Foto: https://cs.wikipedia.org
Právě v prodeji
Sdílej!
Komentáře
Další články z rubriky Záhady a tajemství
Zobrazit více …