Domů     Posvátné hory: Sídlí na nich bohové i staré kocábky
Posvátné hory: Sídlí na nich bohové i staré kocábky

Některé vrcholy jsou atrakcí pro turisty a horolezce, jiné jsou předmětem uctívání. Na hoře Ararat prý přistál Noe se svou archou, horu Kailás uznávají čtyři náboženství a pokud se pomodlíte na úpatí švédského masivu Áhkká, dovoláte se ochrany mateřské bohyně. Kam ještě můžete vyrazit za nadpozemskými silami?

Náboženství po celém světě již dlouho přisuzují božské vlastnosti majestátním horám. Může to být proto, že tyto vrcholy jsou považovány za blízké nebesům nebo kvůli spojení hory s významnou událostí. A také díky různým legendám.

Podívejte se s EPOCHOU na některé z nejuctívanějších hor v různých zemích i náboženstvích od Asie přes Evropu až do Ameriky.

Nejposvátnější z posvátných

Nejposvátnější horou Tibetu je Kailás (6 638 m ) ve tvaru téměř pravidelné pyramidy s vrcholky pokrytými ledovcem a věčným sněhem.

Aby také ne, když ji v tomto směru uznávají hned čtyři asijská náboženství a sice buddhismus, hinduismus, džinismus a bönismus.

Je považována za sídlo boha Šivy a jeho manželky Párvatí v hinduismu, za osu vesmíru v buddhismu a za místo osvícení prvního džinisty v džinismu.

Nejstaršími uctívači hory však byli patrně bönisté, kteří dodnes chápou a zobrazují Kailás jako mystickou duši vnitřního světa a příbytek bohyně oblohy Sipaimen.

Pro věřící je důležité vykonat pouť na Kailás, ale každé náboženství má pro tuto cestu jiná pravidla. V blízkosti hory navíc pramení čtyři veletoky, zásobující velkou část Asie. Jde o Karnali (přítok Gangy), Indus, Satladž a Brahmaputru.

Kailás má zajímavý tvar téměř pravidelné pyramidy.(Foto: Jean-Marie Hullot / commons.wikimedia.org / CC BY-SA 4.0)
Kailás má zajímavý tvar téměř pravidelné pyramidy.(Foto: Jean-Marie Hullot / commons.wikimedia.org / CC BY-SA 4.0)

Pramen všeho života

Horu Mount Shasta (4 317 m) v Kalifornii, která je součástí Kaskádového pohoří, uctívají některé domorodé kmeny Severní Ameriky, jako jsou například Wintuové, Achomawiové nebo Modokové.

Podle jejich mytologie se zde nachází pramen, ze kterého povstal veškerý život na naší planetě. Mnoho z nich zde stále praktikuje různé rituály. Mount Shasta je spojena také s řadou legend a tajemství.

Někteří lidé věří, že hora skrývá v podzemí město Telos, kde žijí vyspělé bytosti zaniklého kontinentu Lemurie.

Jiní tvrdí, že se zde setkali se členy mimozemských civilizací či mystickými zvířaty anebo že se nad horou objevilo UFO. Místo je v centru pozornosti i řady moderních hnutí, kteří ho považují za centrum globální duchovní síly.

Přistála zde Noemova archa?

Hora Ararat se skládá ze dvou sopečných kuželů: Velkého Araratu a Malého Araratu (5 137 m / 3 896 m). První z nich je nejvyšší vrchol v Turecku.

Většina křesťanů ztotožňuje horu Ararat s místem, kde přistála biblická Noemova archa po potopě světa.

V Bibli (Kniha Genesis ve Starém zákoně) se uvádí, že toto legendární plavidlo zakotvilo na „horách Araratu“, ale mnoho odborníků se shoduje na tom, že Ararat je hebrejské jméno Urartu, geografického předchůdce Arménie, a neznamená konkrétní horu tohoto jména, ale spíše hornatou oblast země Ararat.

Hora je považována za svatou pro arménský lid, i když dnes leží v Turecku, a už v jeho dávné mytologii ji legendy popisují jako domov bohů. Podle některých tradic se navíc Noe a jeho potomci měli usadit v Arménii a položili základy arménského národa.

Ararat se považuje za jedno z míst, kde mohl přistát biblický Noe se svou archou.(Foto: Serouj Ourishian / commons.wikimedia.org / CC BY 4.0)
Ararat se považuje za jedno z míst, kde mohl přistát biblický Noe se svou archou.(Foto: Serouj Ourishian / commons.wikimedia.org / CC BY 4.0)

Monumentální symbol Japonska

Japonské poutní místo a inspirace mnoha umělců v průběhu staletí, monumentální stratovulkán Fudži (3776 m), je za jasného dne viditelný až ze 100 km vzdáleného Tokia.

Jméno Fudži s největší pravděpodobností pochází z jazyka domorodých obyvatel dnešního Japonska, národa Ainu. Znamená podle všeho božstvo ohně, což není překvapivé označení pro sopku, která je známá svými častými výbuchy.

Buddhisté našli ve Fudži inspirativní symbol meditace a také začali považovat horu za příbytek Buddhy všeosvětlující moudrosti. Zhruba ve 12. století zakládají členové asketické horské sekty Šugendó první cestu, která vede poutníky na vrchol.

O čtyři století později se Fudži-kó, náboženská sekta zasvěcená uctívání Fudži, stane hlavním náboženským hnutím spojeným s posvátnou horou a inspiruje tisíce lidí, aby se sem vydali na každoroční pouť.

Ti, kteří nejsou schopni hlavně ze zdravotních důvodů cestu absolvovat, mnohdy používají lávový písek z hory k vytvoření miniatury Fuji ve svých zahradách a domácích svatyních.

Neobyčejně formovaný a zbarvený monolit Uluru se vypíná v jinak rovinaté krajině.(Foto: Ek2030372672 / commons.wikimedia.org / CC BY-SA 4.0)
Neobyčejně formovaný a zbarvený monolit Uluru se vypíná v jinak rovinaté krajině.(Foto: Ek2030372672 / commons.wikimedia.org / CC BY-SA 4.0)

Hora hořícího keře

Hora Sinaj (2 285 m), známá také jako hora Mojžíšova, se nachází na Sinajském poloostrově v Egyptě.

Je to jedno z několika možných umístění biblické hory Sinaj, tedy místa, kde obdržel náboženský vůdce a prorok Mojžíš od Boha Desatero přikázání.

Není to tehdy poprvé, co se zde Mojžíš s Bohem setkává, již dříve se mu tady totiž zjevil v hořícím keři. Hora je místem úcty pro judaismus, islám i křesťanství. Přes svou výšku je vrchol hory poutním místem s malou kaplí.

Poutníci využívají dvě cesty, širší a pohodlnější cestu pro velbloudy zakončenou 750 schody k vrcholu anebo náročnější cestu s 3750 schody vytesanými do skály.

V údolí na severním úpatí Mojžíšovy hory leží řecký ortodoxní klášter svaté Kateřiny, patřící mezi nejstarší křesťanské kláštery na světě. Jeho založení se datuje do 6. století.

V jeho areálu roste keř, který je považován za onen biblický keř, který hořel, aniž by byl zničen.

Oranžový monolit

Ve středu Austrálie na domorodém území v tamním Severním teritoriu dominuje jinak zcela rovnému okolí pískovcový útvar.

Název tohoto skalního masivu je Uluru ( 348 m), což v jazyce zdejších domorodců znamená stinné místo, známý je však i pod názvem Ayers Rock. Původní obyvatelé si skály váží natolik, že prosadí, aby na ni byl zakázán vstup turistům.

V řadě svých legend, písní, tanců a obřadů, předávaných z generace na generaci už po tisíce let, se zaměřují právě na Uluru.

Jsou totiž přesvědčeni, že jsou spřízněni s tradičními stvořitelskými božstvy a duchy země, ze kterých pocházejí, a mají proto chránit a udržovat místa, která obývají.

Z tohoto důvodu je Uluru pro původní obyvatele extrémně posvátným místem, protože věří, že je sídlem mnoha nadpozemských sil.

Na vrchu Hostýn najdete tuto nádhernou baziliku.(Foto: Petr3725 / Pixabay)
Na vrchu Hostýn najdete tuto nádhernou baziliku.(Foto: Petr3725 / Pixabay)

Modlitby k bohyni

Áhkká je masiv v jihozápadním cípu národního parku Stora Sjöfallet v severním Švédsku. Má 12 jednotlivých vrcholů a 10 ledovců, z nichž nejvyšší je Stortoppen s výškou 2015 metrů.

Sámové, obývající Laponsko (severní část Skandinávského poloostrova a poloostrova Kola v Rusku) považují masiv za posvátný.

Název Áhkká se v jejich jazyce překládá jako matka, stará žena nebo bohyně a věří se, že hora představuje duchovní mateřskou postavu, která poskytuje ochranu.

Mnozí Sámové se modlí na úpatí hory a provádějí zde rituály, aby si své ženské božstvo naklonili, projevili mu úctu a požádali o ochranu.

Za zázraky na svatý Hostýn

Jedním ze známých posvátných vrcholů České republiky je vrch Hostýn (735 m) v okrese Kroměříž. Od roku 2018 je místo prohlášeno národní kulturní památkou ČR. Stojí zde barokní poutní chrám Nanebevzetí Panny Marie.

K Hostýnu se váže legenda, která popisuje událost ze 13. století, kdy se zde ukryjí místní lidé při velkém nájezdu Tatarů. Trpí však žízní a modlí se k Panně Marii, na jejíž přímluvu zde vytryskne pramen.

Ten vytéká pod vrcholem Hostýna a podle pověstí dokáže zázračně uzdravovat. Kromě toho se strhne bouře, která zažene nepřátele na útěk.

Každoročně se zde koná velký počet různých poutí a místo je plné architektonických skvostů, od nejmenších staveb křížové cesty po hlavní baziliku.

Foto: Pixabay, commons.wikimedia.org Titulka (Foto: Suicasmo / commons.wikimedia.org / CC BY-SA 4.0)
Související články
Zajímavosti
Kopřiva: Otravný plevel? Ne, úžasná rostlina!
Kopřivám se vyhýbáme z logických důvodů: nestojíme totiž o popálení. Zahrádkáři jim nemohou přijít na jméno, když se rozmůžou na zahrádce. A tak by se dalo pokračovat. Jenomže kopřivy mají co nabídnout. Využití nacházejí v kosmetice i farmacii a dokonce se uplatní také v kuchyni. Podle staré moudrosti má každé popálení kopřivou přinést odolnost vůči […]
Zajímavosti
4 Nejobávanější místa planety: sem vstoupí jen ti nejodvážnější!
Naše malá česká kotlina je v celosvětovém měřítku vlastně velmi příjemným a bezpečným místem pro život. Nemáme tu příliš lokalit, které by byly skutečně nebezpečné, či dokonce smrtící. Planeta Země nicméně takových míst nabízí spoustu. Na některé se vůbec nedostanete, jiné jsou sice přístupné, ale každý vám doporučí se jim vyhnout. Které lokality z celého světa lze […]
Zajímavosti
Smích střídá děs: Tři nejznámější klauni světa
Zatímco ráno obskakuje děti v nemocnici, tvoří zvířata z balonků a vypráví vtipy, večer jako by se po veselém chlapíkovi slehla zem. Obtloustlý muž svou oběť sváže, sundá kalhoty a znásilní. Druhý den si opět navlékne klaunské šaty a vyrazí bavit děti jako by se nechumelilo. Tulák, který dobyl svět Kdo: Emmett Kelly Zajímavost: Prorazí i v Hollywoodu […]
Zajímavosti
Boříme mýty: Eva a Adam nekousli do jablka!
Proč dnes nežijeme v ráji? Protože Adama a Eva okusili jablko ze zakázaného stromu. A jak to víme? Píše se o tom v Bibli…. Omyl, v Bibli se o žádném jablku nepíše! Dle knihy Genesis ochutnají „peri“, což je v hebrejštině obecně plod. Podle časté teorie šlo o fíky, a právě listy fíkovníku se poté […]
reklama
zajímavosti
Měsíc lidem skutečně prospívá…
Již římský císař Tiberius si údajně nechával stříhat vlasy jen v dorůstající fázi Měsíce. Předcházel tak prý vypadávání vlasů a urychloval jejich růst… Skutečně je náš souputník Měsíc pro život důležitý? Bohatší úroda Na základě „měsíční teorie“ je kupříkladu dřevo stromů kácených v zimě před úplňkem skutečně prokazatelně kvalitnější a výsev semen ve správné měsíční […]
Boříme mýty: Slunečnice se neotáčí za sluncem!
Pořád se to říká, všichni to známe…, ale pravda to rozhodně není! Jak tyto mylné představy vznikly a proč jim pořád tolik lidí věří? Bez čepice zaručeně prochladneme, moč dezinfikuje rány a po kávě hned poběžíme na záchod. Dětem nedávejte moc sladkostí, nebo se promění v divokou zvěř. Co z toho platí? Nic! Mýtus č. […]
Jak by měla vypadat kancelář budoucnosti?
Poslední globální kancelářská revoluce proběhla v sedmdesátých letech a zdá se, že nastává další. Je čas podívat se na nejnovější trendy, které se týkají práce mnoha kancelářských profesí. Těmi, které se věnují informačním technologiím počínaje, právníky, projektanty a redakcemi konče. Poslední globální kancelářská revoluce se sice rodí v Německu, ale do světa se jako novátorský koncept rozšíří […]
Překvapivá historie: Proč se chodilo na poutě?
Chtěli byste jít pěšky víc než tisíc kilometrů do slavného kostela? V některých dobách našich dějin bylo dlouhé putování na posvátná místa obvyklé. Proč se na ně lidé vydávali a co si od toho slibovali? V knihách, příbězích i pohádkách odedávna nacházíme zmínky o lidech, kteří v chatrném oděvu, s mošnou přes rameno a holí kamsi kráčejí. Jsou to poutníci. Přestože se v minulosti […]
reklama
svět zločinu
Heparinový vrah poslal na onen svět sedm pacientů!
Pacient v bezvědomí tiše oddechuje. Nevnímá, že k němu právě přišel zdravotník a do kapačky mu cosi píchl. Je to heparin, snižující srážlivost krve. Brzy nato je na oddělení poplach. Muž silně krvácí. To už ale vrah leží doma s nohama na gauči.  Jen málokdo v České republice nezná jméno Petr Zelenka. Pokud si někdo […]
Charles Manson: Psychopatický vůdce sekty
Charles Manson byl charismatický, ale psychopatický vůdce sekty „Rodina“, která v 60. letech 20. století terorizovala Kalifornii. Manson byl zodpovědný za vraždu Sharon Tate a dalších devíti lidí a jeho zločiny dodnes šokují a fascinují svět. Mansonův život Charles Manson se narodil v roce 1934 v Cincinnati ve státě Ohio. Jeho matka byla prostitutka a […]
Pedofil Marc Dutroux: Osamělý muž toužil po náklonnosti dětí
Odhalení belgického pedofila, únosce a vraha Marka Dutrouxe patřilo ve své době k největším šokům v Evropě. Jeho případ je nejen odpudivým příběhem brutálního násilí, ale odhaluje i mnoho pochybení při vyšetřování. Belgický chlapec Marc Dutroux má od narození všechny podmínky k tomu, aby z něj vyrostl slušný člověk. Pochází z učitelské rodiny, kam se […]
Natascha Kampuschová: Příběh unesené dívky
Psychopat Wolfgang Priklopil ji unesl, když jí bylo pouhých deset let. Roky ji držel v temné kobce, bil ji a znásilňoval. Nataschu se mu přesto úplně zlomit nepodařilo a ona od něj po osmi a půl letech utekla. Co prožívala v domě svého únosce?  Je krátce po sedmé hodině ráno 2. března 1998 a desetiletá Natascha Kampuschová […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Perlové týdny Halada prezentují raritní šperky
iluxus.cz
Perlové týdny Halada prezentují raritní šperky
Právě probíhající „Perlový týden“ překvapil fantastickým náhrdelníkem značky Mikimoto. Ten bude možné vidět až do neděle v pražském butiku v ulici Na Příkopě, následně se všemi ostatními šperky poputu
Uvařte si měkoučké karamely
panidomu.cz
Uvařte si měkoučké karamely
Nebudou se lepit na zuby a postup je velmi snadný díky jednoduchému fíglu. Nebudete potřebovat nic než běžný bílý cukr a trochu smetany. I tajná ingredience, která zaručí měkkost bonbonů, je běžná – jde o obyčejnou jedlou sodu. Tak pojďme na to! Do vyššího hrnce dejte 250 g bílého cukru a 50 ml vody. S
Moderní rezidence u rovníku
rezidenceonline.cz
Moderní rezidence u rovníku
Rezidence vznikla v rovníkovém Ekvádoru. Betonová stavba rozvržená do tvaru písmene T působí přes svou masivní konstrukci příjemně svěžím, elegantním a odlehčeným dojmem. Tři podlaží, tři obytná kř
Podmořský monument Jonaguni: Jde o pozůstatky bájného kontinentu Mu?
enigmaplus.cz
Podmořský monument Jonaguni: Jde o pozůstatky bájného kontinentu Mu?
Jonaguni je ostrov náležející do japonské prefektury Okinawa. Poblíž něj leží pod mořskou hladinou gigantické kamenné bloky, které připomínají obrovské terasy se schodišti vytesanými do kamene. Odhadu
Automatické mlýny: K chrámu moderní architektury patří 212 klíčů
historyplus.cz
Automatické mlýny: K chrámu moderní architektury patří 212 klíčů
Bývaly doby, kdy architekti dokázali i obyčejným funkčním továrnám vtisknout eleganci výstavných zámků. Pardubice jeden takový skvost mají, a dokonce si ho v posledních letech vycizelovaly k dokonalosti. Umění, které mele Na břehu řeky Chrudimky v Pardubicích stával mlýn už v roce 1586. Na počátku 20. století však mlynářské konkurenci v oblasti vládnou bratři Egon (1871–1932) a Karel (1879–1944) Winternitzovi,
Naše Galaxie je domovem myriád bludných světů
21stoleti.cz
Naše Galaxie je domovem myriád bludných světů
Země a jejích sedm sestřiček se od svého zrodu drží pomyslných máminých sukní. Možná se jejich orbity v minulosti měnily, možná pohltily některé ze svých sourozenců, ale z dálky Sluneční soustava půso
Pružné tělo v 50+? Je to snadné…
nejsemsama.cz
Pružné tělo v 50+? Je to snadné…
Bolí vás svaly a klouby, ládujete do sebe pilulky tišící bolest, a nic nezabírá? Chce to změnu… Vyčleňte si jen pár minut denně na protažení celého těla, a budete se cítit jako znovuzrozená. Protažení trapéz Tento cvik můžete provádět vsedě i vestoje, dodržet musíte jen zcela rovná záda. Jednou rukou přitáhněte hlavu k rameni, druhé rameno se
Tagliatelle s bazalkovým pestem
tisicereceptu.cz
Tagliatelle s bazalkovým pestem
Tagliatelle představují dlouhé široké nudle. Seženete je v každém supermarketu. A nejlépe chutnají právě s pestem. Ingredience 1 balení těstovin tagliatelle dvě hrsti čerstvé bazalky 6 lžic ol
Když může Prachař, koketuje i ona
nasehvezdy.cz
Když může Prachař, koketuje i ona
Herečka Sara Sandeva (26) ze seriálu Jedna rodina to s Jakubem Prachařem (40) zřejmě nemá jednoduché! Že by jí už docházela trpělivost? Ještě než se dali dohromady, říkalo se, že není krásné ženy, k
Musím zachránit manželství!
skutecnepribehy.cz
Musím zachránit manželství!
Krásně jsme si žili, v klidu a pohodě. Vůbec by mě nenapadlo, že se můj život najednou zvrátí do nejistoty a emocí. Můj manžel Petr je velmi šikovný zahradník. Proto se před pěti lety rozhodl, že si založí firmu, aby měl ještě nějaké peníze ke klasickému platu navíc. Jsme manželé už mnoho let. Zamilovali jsme
Tajný tunel pod brooklynskou synagogou: Kdo ho vybudoval a proč?
epochalnisvet.cz
Tajný tunel pod brooklynskou synagogou: Kdo ho vybudoval a proč?
Bizarní skandál na začátku tohoto roku otřásá židovskou komunitou v New Yorku. Pod historickou synagogou je objeven tajný podzemní tunel vedoucí do suterénu prázdného obytného domu. O jeho původu a účelu se hned po odhalení rozhoří divoké spekulace. Sloužil k obchodování s dětmi nebo k jiným nezákonným činnostem, jak tvrdí konspirační teoretikové?   V polovině
Zámek Červená Lhota: Jméno podle ďábelské legendy
epochanacestach.cz
Zámek Červená Lhota: Jméno podle ďábelské legendy
Pohádková krása zrcadlená ve vodní hladině! Vodní hrady a zámky zrcadlící se na hladině bývaly nedobytnými baštami i pohodlnými luxusními šlechtickými sídly a dnes jsou perlami české krajiny, za kterými putují statisíce turistů. A snad nejvýraznější mezi nimi je zámek Červená Lhota. Jméno podle ďábelské legendy Pro to, aby se jejich tvrz změnila ve vodní,