Domů     Plán židovské pomsty za holokaust: 6 milionů mrtvých Němců
Plán židovské pomsty za holokaust: 6 milionů mrtvých Němců
9.10.2019

Řada přeživších Židů se po skončení druhé světové války domnívala, že Němci nebyli za zavraždění 6 milionů jejich druhů dostatečně potrestáni. Prahli po pomstě.

Vznikla proto vojenská skupina, která vytvořila plán, na jehož konci mělo stát 6 milionů mrtvých Němců. Co zamýšleli a proč jejich záměr nevyšel?

Termín holokaust (naprosté zničení, masakr), ač může být uplatňován k pojmenování jakéhokoli vyvražďování nevinných obětí, je nejčastěji spojován s nacistickým vyhlazováním nežádoucích etnických, náboženských a politických skupin, především Židů.

Právě pro ty představoval holokaust praktickou aplikaci „konečného řešení židovské otázky“, na jejímž konci mělo být úplné vyhlazení židovské populace. V koncentračních táborech třetí říše zahynulo na 6 milionů židů.

Během války zemřelo na 6 milionů židů.
Během války zemřelo na 6 milionů židů.

Slepá spravedlnost

Mezi 20. listopadem 1945 a 1. říjnem 1946 probíhal tzv. Norimberský proces. Ten vedli Spojenci (Spojené státy, Sovětský svaz, Francie a Británie) proti hlavním představitelům nacistického Německa.

Bylo při něm souzeno 24 největších zrůd, jež se na vyhlazování židovského i dalšího obyvatelstva podílely. Ovšem těm, kteří si prošli hrůzami koncentračních táborů, tato náhražka spravedlnosti satisfakci nepřinesla.

Proč nebyli potrestáni ti, kteří tábory smrti řídili, ti, kteří vraždili nevinné, včetně žen a dětí, v plynových komorách, a ti, kdo páchali masové popravy?

Při Norimberském procesu byli souzeni ty největší zrůdy.
Při Norimberském procesu byli souzeni ty největší zrůdy.

Židé se musejí pomstít sami

Má se za to, že v poválečném západním Německu zůstalo asi 13,2 milionu bývalých členů NSDAP (Hitlerovy národně socialistické dělnické strany). Obviněno jich bylo méně něž 3,5 milionu, přičemž u 2,5 milionu z nich ani nedošlo k procesu.

Nejpřísnějšími tresty byla konfiskace majetku a nemožnost pracovat ve státní správě. Není proto divu, že se zformovala židovská skupina, která se rozhodla vzít spravedlnost do svých rukou.

Skupina vzala spravedlnost do svých rukou.
Skupina vzala spravedlnost do svých rukou.

Vyhledáme nacisty i členy SS

Dam Jehudi Nakam (neboli Židovská krev bude pomstěna) byla vojenská skupina, působící po válce ve střední a východní Evropě. Soustředila se na vyhledávání bývalých nacistů a členů SS (ochranného oddílu NSDAP).

Poté co byl nějaký nalezen, jej členové skupiny několik týdnů sledovali. Když byl identifikován oběťmi, v převlečení za vojenskou policii jej unesli a odvezli na odlehlé místo (les, garáž), kde zasedl tribunál, který rozhodl o trestu. Ten byl okamžitě vykonán, a to oběšením nebo injekcí kerosinu.

Skupina hledala hlavně bývalé nacisty a členy SS.
Skupina hledala hlavně bývalé nacisty a členy SS.

Oko za oko, zub za zub

V rámci Nakamu se vyčlenila speciální skupina, která si říkala Nokim neboli Mstitelé. V jejím čele stál Aba Kovner (1918–1987), litevský partyzánský vůdce židovského původu, který se později stal významným izraelským básníkem.

Kovnerovi nepřišly akce pořádané členy Nakamu dostatečné. Chtěl, aby platilo, stejně jako ve starověké Mezopotámii: Oko za oko, zub za zub. Hlásal, že smrt 6 milionů Židů odčiní jen a pouze 6 milionů mrtvých Němců. Začal proto osnovat plán pomsty.

Mstitelé se chtěli pomstít a zabít stejný počet Němců.
Mstitelé se chtěli pomstít a zabít stejný počet Němců.

Zabijme 6 milionů Němců!

Mstitelé vymysleli, že otráví vodu v pěti velkých německých městech. Chtěli do vodovodního potrubí v Norimberku, Výmaru, Hamburku, Frankfurtu a Mnichově nasypat jed, který by všechny Němce otrávil.

Začali studovat, kudy trubky s vodou vedou a kam bude nejlepší umístit jed. Přípravy na smrtonosnou akci byly ukončeny v srpnu 1945. Obstarání jedu, který by byl účinný i při nízkých koncentracích, se ujal sám vůdce skupiny Mstitelů, Aba Kovner.

Pro případ, že by tento plán selhal, disponoval ještě záložním, tzv. plánem B, podle kterého měli být otráveni němečtí vězni.

Němečtí vězni měli být otráveni jedem.
Němečtí vězni měli být otráveni jedem.

Pro požehnání i jed do Palestiny

V září 1945 se Kovner vypravil do Palestiny, aby od tamních sionistických představitelů získal morální podporu pro svůj čin, i silný jed.

Nejprve se, podle pozdějšího svědectví Josepha Harmatze (1925–2016), jednoho ze Mstitelů, setkal s Davidem Benem Guionem (1886–1973), budoucím prvním izraelským premiérem, který však Kovnerův plán odsoudil.

Poté se vůdce Mstitelů střetl s uznávaným chemikem a pozdějším prvním prezidentem Izraele Chajimem Weizmannem (1874–1952).

Weizmann plán otravy odsouhlasil.
Weizmann plán otravy odsouhlasil.

Vlivní vědci zapleteni do masového vraždění?

Když mu Kovner prozradil, že potřebuje jed na otrávení nacistů ve vězení, Weizmann jeho plán podpořil – zřejmě aby ho mohl „řídit“ a zabránit mu v hromadné vraždě. O tom, že se chystá zabít miliony běžných Němců otrávenou vodou, se mu ale Aba nezmínil.

Weizmann odkázal Kovnera na Efrajima Kacira (1916–2009), předního izraelského vědce a rovněž budoucího prezidenta Izraele (v letech 1973 až 1978). Ten mu jed opatřil, jednalo se o arzenik.

Na Kovnerovi bylo, aby ho úspěšně dopravil do Evropy, což se mu ale nepodařilo. Proč?

Kovnera zavřeli a na jeho manželce bylo spustit plán B.
Kovnera zavřeli a na jeho manželce bylo spustit plán B.

Kdo zradil?

V prosinci 1945 se Aba Kovner, vybavený dvěma kanystry s jedem, plavil z egyptské Alexandrie do francouzského Toulonu, ale cestou byl zatčen. Jed skončil v moři a Kovner na čtyři měsíce ve vězení.

Udal ho někdo z vysokých vojenských kruhů budoucího Izraele, neboť se bál, že takovýto rozsáhlý masakr by mohl ohrozit vznik samostatného izraelského státu. Je nepravděpodobné, že by o tom Weizmann nevěděl.

Před svým uvězněním Kovner ještě stačil zaslat vzkaz své manželce a spolupracovnici Vitce Kempnerové (1920–2012) aby spustila plán B.

Spojenci drželi
Spojenci drželi

Plán B musí vyjít

Bez jedu i vůdce se skupina Nokim ocitla ve svízelné situaci a musela od svého plánu na otrávení 6 milionů Němců ustoupit. Nehodlala se ale vzdát úplně.

Ještě byl v záloze plán B. Arzenik se Mstitelům podařilo znovu obstarat, a to od židovského chemika z italského Milána.

Novým cílem jejich útoku se stali němečtí vězni v táborech Dachau a Stalag XIII., kde mělo být Spojenci drženo 30 a 15 tisíc bývalých příslušníků SS. Jak je však otrávit?

V táboře se měl otrávit chleba.
V táboře se měl otrávit chleba.

Podaří se otrávit nacistické vězně?

Mstitelům se podařilo infiltrovat do tábora Dachau, ale zanedlouho byli odhaleni.

Velitel akce Joseph Harmatz proto rozhodl, že se zaměří pouze na tábor Stalag XIII. Členové Nokimu zjistili, že veškeré jídlo pro tamní vězně je připravováno přímo v táboře až na chléb, který je dovážen z norimberské pekárny.

Jeden ze Mstitelů, Leipke Diestel, se v ní proto nechal zaměstnat.

Otravu skupina naplánovala na 13. dubna 1946. Měla být spojena i s ozbrojeným útokem na sídlo tribunálu, kde probíhaly procesy s nacistickými zločinci, ale kvůli silným bezpečnostním opatřením doprovázejícím soudní jednání od něj Mstitelé nakonec upustili.

Skupina nakonec otrávila jen 3000 chlebů.
Skupina nakonec otrávila jen 3000 chlebů.

Křupavý chléb pro nacisty

Dne 12. dubna 1946 vpustil Leipke Diestel do pekárny další dva členy skupiny, kteří se v objektu schovali. Když v ní osaměli, pustili se do díla. Směsí lepidla, arzeniku, mouky a vody potírali chleby určené pro bývalé nacisty.

Když je nad ránem vyrušili strážní, mysleli si, že jde o zloděje, na místě ale nenalezli nic podezřelého. Kvůli tomu se podařilo kontaminovat „jen“ 3000 chlebů, i tak ale Mstitelé předpokládali, že by jimi mohli otrávit až 13 000 Němců.

Na následky otravy nakonec nikdo nezemřel.
Na následky otravy nakonec nikdo nezemřel.

Kolik lidí zemřelo?

Když byl chléb rozdán zajatcům, po jeho požití se u nich začaly projevovat příznaky otravy. Druhý den po incidentu se ale v tisku objevily zprávy, že hospitalizováno muselo být jen 207 vězňů a na následky otravy nikdo nezemřel.

Mstitelé zřejmě nanesli na chleby příliš tenkou vrstvu arzeniku, proto otrava nebyla smrtelná, i když ve hře je samozřejmě i varianta, že skutečné počty obětí byly zatajeny. Akce každopádně skončila nezdarem.

Žádný další pokus větších rozměrů už se pod hlavičkou Nakamu neuskutečnil a sama organizace se následně roku 1950 rozpadla.

Foto: Shutterstock.com, wikimedia.org
Související články
Historie
Versailles v číslech: Od sídla moci po muzeum dějin
Zámek jako z nejkrásnější pohádky je svědkem pohnutých dějin od doby, kdy se Francie stává významnou velmocí až po dramatický úpadek monarchie. Ve Versailles se však rozhoduje i o osudu jiných států. Impozantní sídlo ve Versailles je jednou z nejcennějších památek Francie, která je od roku 1979 zapsána na seznamu památek UNESCO. A také patří […]
Historie
Cholera: Detektivní pátrání s klikou
Lékař, který odhalí tajemství cholery si dá světu návod jak se s nemocí vypořádat, objevení skutečné příčiny nemoci se však nedožije. I tak ovšem dokázal změnit svět a vymýtit v civilizovaném světě jednu z nejděsivějších nemocí. Stejně jako s tuberkulózou, je to v první polovině 19. století i s cholerou. Většina lékařů zastává teorii miasma, a považuje ji […]
Historie
Tuberkulóza: Módní guru, zabiják i cestovka
„Má drahá, kořím se vaší alabastrové pleti i útlému pasu. Jste ztělesněním krásy,“ šeptá obdivně mladý muž. „Oh, děkuji,“ zašeptá dívka a vykašle do kapesníčku trochu krve. Má tak rozmanité symptomy, že až do 19. století nikdo netuší, že jde o jednu a tutéž nemoc. To mění svými objevy až francouzský lékař René Laënnec (1781–1826) […]
Historie
Osvobození Osvětimi: Mrazivé ticho, spáleniště a 7 000 zubožených vězňů!
Opatrně prochází bránou, na níž je nápis „Arbeit macht frei“. Sovětští vojáci doufají, že dobyli nacistickou továrnu, jenže po pár krocích zírají do prázdných očí stovek lidí v pruhovaných mundúrech. Ti jsou vyhublí, mají strach a neví, co od příchozích čekat! Onoho 27. ledna 1945 postupují Sověti k polskému městu Osvětim. Rozsáhlý komplex považují za nacistickou továrnu, […]
reklama
lifestyle
5 mýtů o sexu: Škodí porno vztahům?
Že jsou mnohé ženy zlatokopky a v posteli svých bohatých partnerů předvádějí úctyhodné teatrální dvouaktovky, jen aby si nenašel jinou? Nepodceňujte podvědomí a sílu peněz. Jak ukazuje jeden z výzkumů, krása a inteligence mnohdy na tučné konto nestačí. Na vině není proradnost, ale prastaré archetypy. Jen z nejlepších lovců s oštěpem jsou dnes top manažeři… […]
Guru designu Philippe Starck se inspiruje fresnelovou čočkou
Nepozorný zákazník by si mohl myslet, že se jedná o alkohol, jenže Perrier je přesný opak. Na druhou stranu jeden ze zakladatelů tekutinu přirovnává k šampaňskému. K 160. výročí si chutná voda nadělí dárek: Novou exkluzivní limitovanou edici své ikonické zelené lahve. Jejím autorem je legenda francouzského designu Philippe Starck!     Evropou zrovna kráčí […]
Becherovka: Likér s chutí tajemství…
Mnoho světových značek si své výrobní postupy přísně střeží. Nejinak je tomu rovněž i v případě slavné, věhlasné Becherovky Original. Říká se, že její výrobní recepturu prý vždy znají pouze dva zaměstnanci. Ti v přesném poměru míchají směs přibližně dvaceti různých bylin a koření. Celkově se její přímou výrobou údajně zabývá jen dvacet lidí, i […]
Fenomén jménem televize: Když se spojily film a rádio…
Televizi zná asi každý z nás. Však v dnešní době sledováním televize tráví svůj volný čas na 40 % Čechů a v průměru u ní stráví kolem čtyř hodin denně! Jaké ale byly její začátky? Kde se vzala a kam směřuje? A jaká jsou televizní nej? Pojďme se společně podívat na jeden z nejrozšířenějších fenoménu dnešní doby. Prvotním nápadem […]
reklama
lifestyle
Jak se rychle najíst? Kdy se konzervy a pytlíkové polévky staly levnou náhradou čerstvé stravy?
Vždycky není možné konzumovat čerstvou stravu, Někdy je prostě příliš velký spěch a musíte slupnout něco rychlého, nebo zkrátka není na vaření čas nebo chuť. V takovou chvíli přicházejí na řadu alternativy – instantní jídla nebo konzervy. Kde se vzaly?   Za prvními konzervami s jídlem stál Napoleon I. Bonaparte. Budoucí francouzský císař Napoleon I. Bonaparte (1769–1821) […]
5x nejstarší jídla světa: Ládovali se prdelačkou už bojovníci starověké Sparty?
Banda mužů usedne po tvrdé práci k ohni. Z torny vytáhnou chleba. Je starý – a tvrdý tak, že se ani nedá užvýkat. Nevadí! Proto je tu acquacotta. A bude to právě tento pokrm, kterému vděčíme za pohádkovou sekerkovou polévku.     Pekelně ostrá kaše harrisa Na pultech obchodů můžete někdy vidět harissu či harísu […]
3x bourání v matičce Praze: Nepomohou ani protesty
Má kapacitu přes 2000 míst. Jde o největší synagogu v Praze a jednu z největších na světě. Řeč je o Vinohradském templu, postaveném v novorenesančním slohu s maurskými prvky. 14. února 1945 bohužel dostane zásah při spojeneckém bombardování.   Nacisté blokují jeho hašení, i tak by ale mohl být ještě opraven. Přesto je, přes protesty […]
Tamales: Lahůdka stará přes 10 000 let
Kukuřičnou mouku uvaříte v pořádně osoleném kuřecím vývaru, do kterého přisypete anýz. Přidáte lžíci vepřového sádla a za chvíli máte hotové základní těsto. A teď už je to na vás.   Jste přesvědčení masoteriáni? Pak přidejte kuřecí, vepřové, hovězí nebo rovnou od každého kus. Chuť zvýrazněte chilli papričkami, případně dodejte zeleninu, měkký sýr a olivy. […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Proč jsem se nechala zlákat na seanci?
nejsemsama.cz
Proč jsem se nechala zlákat na seanci?
Byli jsme mladí a až příliš troufalí. Chtěli jsme si promluvit s duchy našich blízkých. Takovou zkušenost bych ale nikomu nedoporučovala. Tehdy mi bylo třináct let, když mi zemřela babička, kterou jsem měla velice ráda. Neměla jsem moc kamarádek, ráda jsem trávila čas sama. Ráda jsem si četla, malovala a vyšívala, vždy v klidu v tichosti domova. Ven jsem chodila
Do hlubin jeskyně Výpustek: Ukrývá největší krasové jezero u nás?
epochalnisvet.cz
Do hlubin jeskyně Výpustek: Ukrývá největší krasové jezero u nás?
Před badatelem Josefem Urbánkem leží právě dokončená mapa. Zakreslená je na ní také obří vodní plocha. Urbánek totiž ve 20. a 30. letech minulého století postupně prozkoumal záhadnou jeskyni Výpustek. Údajně v ní objevil také přírodní unikát. Po něm se ale úplně slehla zem. Existuje vůbec a může nás k němu mapa přivést?   Rozlehlými prostorami
Vytvořte si svou rustikální nádobu
panidomu.cz
Vytvořte si svou rustikální nádobu
Zahradní koryta a kamenné nádoby jsou dnes velmi módní. Ale trh je prakticky vyčerpaný a nedají se téměř sehnat. Udělejte si jejich imitaci, která je téměř k nerozeznání od originálu. Ozdobte se zahradu vlastnoručně vyrobenými nádobami z umělého kamene. Můžete si ho udělat sami. Z hmoty, které se říká hypertufa. A co víc, můžete si vymyslet, jaký bude
Koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře překonala nový milník
21stoleti.cz
Koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře překonala nový milník
V roce 2023 stoupla globální hladina oxidu uhličitého na 419 částic na milion, což je přibližně o 50 % více než před průmyslovou revolucí. To znamená, že ve vzduchu je zhruba o 50 procent více molekul
Zámek Vranov nad Dyjí: Rejdiště neklidných duchů?
enigmaplus.cz
Zámek Vranov nad Dyjí: Rejdiště neklidných duchů?
Zámek Vranov nad Dyjí, nacházející se na jihu Moravy nedaleko Vranovské přehrady, se může pochlubit velmi bohatou historií. Už okolo roku 1100 zde totiž údajně stával hrad, zmiňovaný rovněž v Kosmově
Bronislav Poloczek už neměl chuť žít
nasehvezdy.cz
Bronislav Poloczek už neměl chuť žít
Herec Bronislav Poloczek (†72) připomínal medvěda. Postavou i chováním. Dětství a mládí prožil Bronislav Poloczek (†72) ve Slezsku a mluvil stejně dobře polsky jako česky. Původně chtěl studovat př
Vnučka se moc trápila kvůli lásce
skutecnepribehy.cz
Vnučka se moc trápila kvůli lásce
Je jí už třicet, ale máma s ní jedná jako s malou. Zakazuje jí chlapce a hlídá ji na každém kroku. Pořád dělá scény a vnučka chřadne před očima. Moje dcera bývala pěkné kvítko. Už na základce chodila s dvacetiletým a později těch chlapů vystřídala nepočítaně. Když se konečně vdala, ulevilo se mi, ale ne na dlouho. Stala se z ní taková
4 neuskutečněné atentáty 2. světové války: Chtěli Britové zabít Hitlera podle románu?
historyplus.cz
4 neuskutečněné atentáty 2. světové války: Chtěli Britové zabít Hitlera podle románu?
Je to jedinečná šance, jak zlikvidovat prvního muže Třetí říše. Při svých pravidelných vycházkách po Obersalzbergu je totiž téměř nechráněn. Stačí vybrat vhodné stanoviště, zamířit a vystřelit. Pokud by britský odstřelovač přece jenom minul, jeho dva kolegové budou připraveni dokončit práci bazukou…   Usekni hadovi hlavu a vyřadíš celé tělo…Myšlenka s jasným poselstvím, že když
Mistrovský hodinář tvarů: Cartier odhaluje své novinky pro letošní rok
iluxus.cz
Mistrovský hodinář tvarů: Cartier odhaluje své novinky pro letošní rok
Cartier se vždy vyznačoval vytvářením jedinečných forem, od designu přes propracované siluety, které jsou na první pohled okamžitě rozpoznatelné. Hra s tvary, stírání hranic mezi skutečným a imaginárn
Opékané španělské papričky
tisicereceptu.cz
Opékané španělské papričky
Ve Španělsku se konzumují jako předkrm. Vy si je můžete vychutnat třeba jako přílohu k masu. Suroviny 250 g čestvých papriček Pimientos de Padrón hrubozrnná (uzená) sůl kvalitní olivový olej
Moderní rezidence u rovníku
rezidenceonline.cz
Moderní rezidence u rovníku
Rezidence vznikla v rovníkovém Ekvádoru. Betonová stavba rozvržená do tvaru písmene T působí přes svou masivní konstrukci příjemně svěžím, elegantním a odlehčeným dojmem. Tři podlaží, tři obytná kř
Archeopark Modrá: Jak to vypadalo v dobách Velkomoravské říše?
epochanacestach.cz
Archeopark Modrá: Jak to vypadalo v dobách Velkomoravské říše?
Jak to vypadalo v dobách Velkomoravské říše, o tom se můžeme přesvědčit jen kilometr od poutního areálu ve Velehradě, v Archeoskanzenu Modrá. Představuje opevněné sídliště z dob Velké Moravy vybudované na základě skutečných archeologických nálezů přímo ze zdejší lokality. Prostor je členěn do několika tematických celků. Fortifikační část se věnuje typům dobových opevnění od hradeb ze dřeva a