Domů     Pivo se vaří už tisíce let. Kdysi však bývalo jiné
Pivo se vaří už tisíce let. Kdysi však bývalo jiné
26.1.2024

Konzumace alkoholických nápojů je součástí naší historie od úplného počátku, dalo by se dokonce říci, že je stará jako lidstvo samo. S trochou nadsázky lze uvést, že byla přítomna u mnoha osudových okamžiků a dosvědčila mnohá vítězství i prohry.

Pojďme se na historii jednoho takového alkoholického nápoje podívat. Jaká byla historická cesta piva?

Nejstarší dochované znaky, které ukazují na prapůvodní cílené vaření piva, pocházejí z Izraele a datují se neuvěřitelných 13 tisíc let do minulosti!

Bylo by ale zavádějící označovat tento stát za kolébku piva, po celém světě totiž vznikalo nezávisle na sobě v mnoha podobách. Na každém místě svým vlastním originálním způsobem. Jedno však mělo společné od nejstarších dob až dodnes – chutná skoro všem.

Pivo nemá svoji jednu
Pivo nemá svoji jednu „kolébku“, vzniklo nezávisle na sobě v různých částech světa. FOTO: pxfuel

Staří Sumerové

Pro už trochu rozsáhlejší zmínky o vaření piva nicméně musíme začít tam, kde ostatně začíná téměř každá lekce dějepisu – v Mezopotámii, tedy mezi řekami Eufratem a Tigridem, tedy přibližně v místech, kde se dnes nachází Irák.

Jako jedna z nejstarších civilizací zde žili Sumerové. Právě v jejich pozůstalostech byly objeveny první dochované písemné památky, které se zmiňují o výrobě piva. Datují se do doby 4000 let před naším letopočtem.

Je v nich uveden postup výroby kvašeného nápoje z ječmenného chleba. Ten bylo třeba rozdrobit do vody, přidat slad a vzniklou kaši nechat prokvasit.

Někdy se do směsi přidávala zelená hořčice nebo jiné rostliny, aby bylo dosaženo hořké chuti, protože lidé tehdy ještě neznali chmel. Vzniklý nápoj se nazýval kaš a byl velmi oblíbený.

Každý Sumeřan měl dokonce nárok na denní příděl 2–5 džbánků piva, přímo úměrný svému společenskému postavení.

Babylonská rozmanitost

Když se zhroutila Sumerská říše, zastoupili její pozici staří Babyloňané. Po svých předchůdcích převzali nejenom kulturu, ale také jejich znalosti a recepty. Navázali na ně také ve výrobě piva, což ovšem vyžadovalo dostatečnou úroveň a zemědělství.

Vytvořili důmyslný zavlažovací systém, plný stavidel a rybníků, díky kterému jim pole poskytovala úrodu obilí a ječmene až čtyřikrát do roka! Staré písemnosti se zmiňují až od 20 druzích piv, mezi kterými nechybělo pivo červené, černé, bílé nebo zbytkové.

Připravovali také ležák, který byl určený hlavně pro export do 1000 kilometrů vzdáleného Egypta. Všechna tato piva měla hustou kašovitou konzistenci, takže se spíše srkala než pila. A čím vyšší měla obsah špaldy, tím dražší byla.

Už staří Sumerové, vyspělá civilizace mnoha prvenství, měla pro pivo velkou slabost. FOTO: Michel wal/Creative Commons/CC BY-SA 3.0
Už staří Sumerové, vyspělá civilizace mnoha prvenství, měla pro pivo velkou slabost. FOTO: Michel wal/Creative Commons/CC BY-SA 3.0

Dar bohů

Při toulkách starověkou historií piva nelze vynechat ani starověký Egypt. Pivovarnictví v této říši je doloženo mnoha písemnými dokumenty a archeologickými nálezy. Hieroglyf pro chléb a pivo byl totiž po dlouhou dobu stejný.

A ne náhodou objevili archeologové pozůstatky pekárny v těsné blízkosti pivovaru. Stejně jako v Mezopotámii, i v Egyptě se vyrábělo pivo z různých chlebů a dalších směsí obilovin.

Vykvašená chlebová kaše se dochucovala všelijakým kořením, ale také datlemi a mákem. Pivo bylo husté a jeho chuť ani zdaleka nepřipomínala chuť dnešních piv. Každý Egypťan dostával denní příděl piva. Nepodařené zkyslé moky pak dostávali otroci.

Protože tehdejší hygienické podmínky nebyly z nejlepších, bylo pití i takového piva rozhodně bezpečnější než pití obyčejné vody.

Chmel objevili na východě

I země dále na východ měly své vlastní postupy při výrobě piva, jedno však měly všechny tehdejší výrobní postupy společné. Výsledkem bývala hustá kvašená kaše. V Tibetu připravovali domácí piva z ječmene, pšenice, rýže nebo kukuřice.

Číňané využívali ječmen, proso, ale také bambusové výhonky. Staří Indové připravovali pivo už v době 3200 před naším letopočtem.

Historikové dokonce uvádějí, že tento národ byl jedním z vůbec prvních, který začal užívat při výrobě alkoholického nápoje také chmel.

Do starověké Palestiny se pivo dostalo pravděpodobně díky starozákonným Židům, kteří si ho dovezli z Egypta a Babylonu, a stalo se jejich běžným denním nápojem. Také starověcí Řekové a Římané nezůstávali pozadu.

Třeba Řecký lékař Hippokrates používal pivo jako lék proti nespavosti a horečce.

K výrobě piva se používalo kde co. Starý dobrý chmel však údajně
K výrobě piva se používalo kde co. Starý dobrý chmel však údajně „objevili“ Indové! FOTO: Gerd Eichmann/Creative Commons/CC BY-SA 4.0

Evropské začátky

Nejstarší dochované důkazy výroby a pití piva v Evropě pocházejí z doby 800 let před naším letopočtem. Na území dnešního Bavorska byla nalezena hliněná nádoba se zbytky obilného nápoje na dně.

Víme proto, že staří Germáni vařili pivo z ječmene a pšenice v bronzových kotlích a dochucovali ho myrtou, dubovým listím a dubovými kořínky. Galové také vyráběli pivo z pšenice a ječmene, ale také z čočky, prosa a ovsa.

Dochucovali ho pelyňkem, šalvějí i puškvorcem. Jako vůbec první na světě ovšem čepovali pivo ze sudů! Ani ve střední Evropě tomu nebylo s pitím piva jinak. První zmínky pocházejí z doby 4. století před naším letopočtem. Znalosti o vaření piva sem patrně doputovaly až z daleké Itálie.

A zase ta církev

Od 3. století našeho letopočtu začali na naše území přicházet první Slované, kteří tu částečně vystřídali a částečně naředili populaci Keltů, Markomanů a dalších národů. Přinesli s sebou znalosti o vaření piva z pšenice, ječmene, ovsa a také o využití chmele.

Postupně však v Evropě začalo docházet k šíření křesťanství, které se nepříznivě podepsalo na výrobě piva. Podle misionářů Bible konzumaci piva nepodporovala a při bohoslužbách mělo svou roli víno. Upřednostňovali proto zakládání nových vinic.

Vše se změnilo po církevním koncilu v roce 816, kdy bylo pivo uznáno jako postní nápoj pro mnichy. Přesto už během 5. století začaly vznikat první klášterní pivovary, ve kterých mniši vařili pivo s přídavkem chmele, který si sami pěstovali.

První u nás

Během 9. a 10. století vzniklo v Bavorsku a českých zemích mnoho klášterních pivovarů, které vařily vysoce kvalitní pivo. I tak zůstalo používání chmele výsadou střední Evropy a v západní části kontinentu se začal chmel využívat až v 15. století.

A protože se při výrobě zlatavého moku využívala částečně pšenice, která měla posloužit hlavně na výrobu chleba, došlo brzy k prvnímu zdanění piva, aby se doplnily strádající šlechtické pokladny.

Kolorovaná kresba zachycující pivovarnictví na začátku 16. století. FOTO: Neznámý autor/Creative Commons/Volné dílo
Kolorovaná kresba zachycující pivovarnictví na začátku 16. století. FOTO: Neznámý autor/Creative Commons/Volné dílo

Na našem území byl nejstarší klášterní pivovar založen parně kolem roku 970, a to rovnou na Pražském hradě. Pití piva se velmi rychle stalo oblíbenou činností.

A protože kdo pil hodně piva, nevedl řádný život, a roku 990 dosáhla jeho konzumace již neúnosné úrovně, bylo na papeži vyžádáno zavedení první (a také poslední) prohibice v českých zemích.

Rozmach pivovarnictví

Prohibice podle všeho trvala až do 12. století. Po jejím zrušení se vrátilo pivovarnictví do klášterů a nově začali vařit pivo také šlechtici, měšťané a prakticky kdokoliv.

V nově vznikajících královských městech si panovník zajišťoval loajalitu také pomocí tzv. várečného práva, které udílelo právo k vaření piva každému měšťanovi, který měl uvnitř města svůj dům.

Pivovarnictví začalo vzkvétat a české pivo se ve své době stalo velmi žádaným pro svou chuť a kvalitu. Další výsadou královských měst bylo tzv. mílové právo, které zakazovalo v okruhu 10 kilometrů od městských hradeb vařit a čepovat cizí pivo.

Začátkem 16. století bylo ale zavedeno tzv. propinační právo, které vyhrazovalo vaření piva pouze stavu panskému, městskému a duchovnímu.

Na špici dodnes

V dalších staletích došlo k postupnému zrušení všech tří práv, navíc došlo ke zrušení nevolnictví a rozvoji techniky při zemědělských pracích, takže pivovarnické řemeslo opět vzkvétalo.

V roce 1839 byl založen Měšťanský pivovar v Plzni a už roku 1842 vznikla první várka světlého piva kvašeného spodně.

Tento pivovar se díky tomu stal mezníkem pro české i světové pivo, neboť díky němu došlo k přerodu pivovarnického řemesla na sladovnický průmysl. Éra moderního pivovarnictví tím byla zahájena.

Foto: viz popisky, úvodní fotografie: pxfuel
Související články
Historie
Máhátmá Gándhí nehodlal přihlížet vraždění mezi muslimy a hinduisty
Vrcholem politiky Mahátmy Gándhího se v roce 1930 stává tzv. solný pochod. Tisíce Indů šlapou 320 kilometrů pěšky pro mořskou sůl a daří se jim splnit cíl akce – prolomit britský monopol a zrušit spornou daň ze soli. Veřejné působení Móhandás Karamčand Gándhí (1869–1948) je spjato s duchovnem. Právě proto dostává přezdívku „Mahátmá“ čili „Velký […]
Historie
Skrývala Kateřina Medicejská na zámku v Blois skříňky s jedy?
Kateřina Medicejská trpí, když vidí, jak Jindřich dává přednost své o 20 let starší milence Dianě z Poitiers Mladé děvče sotva může soutěžit s Dianinou plně rozvinutou krásou a inteligencí. Kateřina Medicejská (1519–1589) žárlí, ale přesto si uchovává svoji hrdost. „Měl byste ji zapudit. Rod je třeba zachovat,“ slýchá Jindřich II. (1519–1559), když se u […]
Historie
Když voda léčí
Že voda může být lék je tisíce let prověřený fakt. Staré znalosti modernímu světu ale připomněl až zakladatel hydroterapie neboli vodoléčby Vinzenz Priessnitz, rodák z dnešního města Lázně Jeseník.   Ačkoliv Priessnitz (1799–1851) neměl žádné lékařské vzdělání, prosazoval léčbu prací, čerstvým vzduchem a čistou horskou vodou. Jeho lidový recept, zvaný Priessnitzův obklad, se dodnes používá k léčbě […]
Historie
Elvis Presley: Legenda na pódiu i na plátně
Elvis Presley nebyl jen hudebníkem, ale také filmovou hvězdou. Jeho písně a filmy ovlivnily generace a jeho jméno se stalo synonymem pro rock’n’roll. Podívejme se na jeho hudební a filmovou kariéru.   Roky 1968 až 1977 1977 jsou považovány za hvězdné období jeho pěvecké dráhy. Tehdy nahrává největší hity své hudební kariéry. Elvis Presley jen […]
reklama
záhady a tajemství
Nejznámější brněnská legenda: Skutečně město sužoval děsivý drak?
Legendy a pověsti si lidé vyprávějí odpradávna. Díky nim tak můžeme objevovat mimo jiné i historii měst a seznamovat se se zajímavými příběhy. Podobně na tom jsou také oblíbené brněnské pověsti. Brno jich má skutečně celou řádku a mnohé z nich jsou nesmírně zajímavé… V ulicích města najdeme například rovněž poměrně velké množství domovních znamení, […]
Kdo zavraždil krásnou letušku? Neznámý ruský vrah „řezník“
Televizní seriály se točí v každé zemi a diváci dobře znají jejich hvězdy. V Rusku mezi takové patří Konstantin Kordo-Sysojev (*1971), který podobně jako v populárním krimiseriálu Litějnyj často ztvárňuje policisty a detektivy. Znají ho i filmoví diváci třeba ze snímku Rasputin s Gérardem Depardieuem nebo z vesmírného trikového trháku Saljut-7. Na jaře roku 2016 […]
Petr Muk: Rozervaná duše, kterou nešlo zachránit
Zpívá v několika úspěšných kapelách, rádia celá desetiletí hrají jeho populární písničky a dvakrát se umisťuje na druhém místě ankety Zlatý slavík. Přesto není šťastný, nebo alespoň ne úplně. Deprese, velikášství i nadměrná sebekritika umělce ničí a stahují na dno. Když má pocit, že mu už prášky nepomáhají, sahá k alkoholu. Chodí na terapie a […]
Od zločinu k slávě: Příběh tanečníka a herce Jana Révaie
Jan Révai začínal jako talentovaný tanečník, ale život ho zavál do vězení za loupežné přepadení benzínové stanice. Během pobytu za mřížemi se zdokonalil ve svém umění a po propuštění se vydal cestou úspěšného muzikálového herce a tanečníka. Jeho příběh je o druhých šancích, odvaze překonávat chyby a proměně z rebela ve vzor. I přes svou […]
reklama
zajímavosti
Hod tuňákem i extrémní žehlení. Představujeme nejšílenější sporty světa!
Fotbal, hokej, box nebo tenis jsou sporty, které všichni známe a čas od času se na některé možná i podíváme nebo se jim dokonce věnujeme. Prostě jde o aktivity, které nikoho asi nepřekvapí. Jenže svět je ve skutečnosti plný mnohem bizarnějších sportů, u kterých budete vrtět hlavou. Tady jsou některé z nich!   DÝŇOVÉ ZÁVODY Vzhůru […]
Kopřiva: Otravný plevel? Ne, úžasná rostlina!
Kopřivám se vyhýbáme z logických důvodů: nestojíme totiž o popálení. Zahrádkáři jim nemohou přijít na jméno, když se rozmůžou na zahrádce. A tak by se dalo pokračovat. Jenomže kopřivy mají co nabídnout. Využití nacházejí v kosmetice i farmacii a dokonce se uplatní také v kuchyni. Podle staré moudrosti má každé popálení kopřivou přinést odolnost vůči […]
4 Nejobávanější místa planety: sem vstoupí jen ti nejodvážnější!
Naše malá česká kotlina je v celosvětovém měřítku vlastně velmi příjemným a bezpečným místem pro život. Nemáme tu příliš lokalit, které by byly skutečně nebezpečné, či dokonce smrtící. Planeta Země nicméně takových míst nabízí spoustu. Na některé se vůbec nedostanete, jiné jsou sice přístupné, ale každý vám doporučí se jim vyhnout. Které lokality z celého světa lze […]
Smích střídá děs: Tři nejznámější klauni světa
Zatímco ráno obskakuje děti v nemocnici, tvoří zvířata z balonků a vypráví vtipy, večer jako by se po veselém chlapíkovi slehla zem. Obtloustlý muž svou oběť sváže, sundá kalhoty a znásilní. Druhý den si opět navlékne klaunské šaty a vyrazí bavit děti jako by se nechumelilo. Tulák, který dobyl svět Kdo: Emmett Kelly Zajímavost: Prorazí i v Hollywoodu […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Když se vám zdá o fazolích, je to jasné zlé znamení!
nejsemsama.cz
Když se vám zdá o fazolích, je to jasné zlé znamení!
Nikdy jsem nevěřila na různé pověry a na sny taky ne! Dokonce i černá kočka přes cestu mě nechává dodnes klidnou. Ovšem předpověď o fazolích se naplnila. Jako malá holčička jsem prý mívala sny, podle kterých moje babička vykládala, co se do dvou dnů stane. Můj otec ale byl zapřísáhlý nepřítel jakékoli pověry a všeho, co zavánělo tajemnem. Byl
Otázka „za milion“: Kdo zavraždil mumii?
enigmaplus.cz
Otázka „za milion“: Kdo zavraždil mumii?
Existují záhadné vraždy, u kterých můžeme diskutovat, zda už byly, či nebyly promlčeny. Pak ale existují takové mordy, od kterých nás dělí již celé epochy. Jsou de facto z jiného světa. Takový je příp
Přemysl Otakar II. se přesvědčil o intrikách kurfiřtů
historyplus.cz
Přemysl Otakar II. se přesvědčil o intrikách kurfiřtů
Jeho smrt se musí udržet v tajnosti za každou cenu. Král Václav I. skonal trochu nenadále 22. září 1253 v Počáplích u Berouna. Jeho syn a jediný dědic Přemysl Otakar II. se v té chvíli nachází stovky kilometrů od domova. Zrovna hájí své zájmy v Rakousku a Štýrsku. Domů se vrací skoro až o měsíc
Mladí dospělí v Česku se potýkají s úzkostmi, depresemi i syndromem vyhoření
21stoleti.cz
Mladí dospělí v Česku se potýkají s úzkostmi, depresemi i syndromem vyhoření
Dle výsledků deset let trvajícího výzkumu, který prováděl vědci z Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, jsou mladí dospělí ve věku od 18
Rezidence pro jedenáct veteránů
rezidenceonline.cz
Rezidence pro jedenáct veteránů
Dům postavený v šedesátých letech minulého století prošel rozsáhlou rekonstrukcí a dočkal se i velkorysého rozšíření. Nyní tahle moderní a elegantní rezidence, nacházející se v regionu Eastern Townships v kanadském Quebecu, nabízí komfort svým obyvatelům i reprezentativní prostor unikátní sbírce. Prvním záměrem majitelů, vášnivých sběratelů, bylo upravit stárnoucí nemovitost tak, aby v ní mohli parkovat
Karlovarský kraj: Bujná příroda, tajuplné podzemí a dech beroucí kulturní památky
epochanacestach.cz
Karlovarský kraj: Bujná příroda, tajuplné podzemí a dech beroucí kulturní památky
Karlovarský kraj, to nejsou jen světoznámé lázně na seznamu UNESCO. Jeho ráz utváří i bujná příroda, tajuplné podzemí a dechberoucí kulturní památky. Vydejte se s námi do historických měst, odkud můžete podnikat výlety za poznáním dalších magických míst. Cheb – po stopách středověkých kupců Ve městě Cheb najdete nevídanou koncentraci památek. Prohlédnete si unikátní komplex hrázděných
Už žádné zbytky!
panidomu.cz
Už žádné zbytky!
Nejen proto, že zero waste nebo hezky česky od čumáčku po ocásek je moderní, ale pokud se budete snažit zpracovat každý kousek suroviny, nebudete nic vyhazovat, ušetříte a můžete vymyslet i opravdu zajímavou kulinární kreaci. Možná jste si toho už všimli. Nějak se vám nedaří spotřebovat všechno, co nakoupíte, a tak lecjaká surovina končí v koši.
Večer se značkou Norqain v hodinářství Koscom
iluxus.cz
Večer se značkou Norqain v hodinářství Koscom
Ve středu 22. května uspořádalo renomované hodinářství Koscom večer věnovaný švýcarské značce Norqain. Ta je úzce spojená s hokejem, a tak měla akce návaznost na aktuálně probíhající Mistrovství světa
Snacha nás nehorázně využívá, mám toho dost!
skutecnepribehy.cz
Snacha nás nehorázně využívá, mám toho dost!
Říkala jsem si, že budu laskavá a chápající tchyně. Jenže to jde těžko s takovou snachou. Andrea je líná a neschopná, a z nás si dělá otroky. Se svou tchyní Vilmou jsem si užila peklo. Měla tři syny, a stíhala kontrolovat všechny snachy, jestli dělají jejím synáčkům dostatečné zázemí. Byla to strašná ženská a já si slíbila, že jednou taková nebudu. Že
Jiřina Bohdalová potřebuje být stále mezi lidmi
nasehvezdy.cz
Jiřina Bohdalová potřebuje být stále mezi lidmi
Má pořád síly na rozdávání. Jiřina Bohdalová (92) opět ukázala, že i po devádesátce člověk může žít naplno. Nedávno se například zúčastnila křtu knihy významného českého novináře, na kterém se objevil
Pečený losos s chřestem
tisicereceptu.cz
Pečený losos s chřestem
Tohle je jednoduchá a časově úsporná varianta na šmrncovní lahůdku, která zasytí i velké jedlíky a do níž můžete zapracovat všelijaké kousky zbylé zeleniny. Výsledek je pokaždé naprosto dokonalý. I
Pohřbili kancléře zaživa?
epochalnisvet.cz
Pohřbili kancléře zaživa?
„To ne! Proboha ne!“ vykřikne kancléř a celý vyděšený se posadí na posteli. Ten příšerný sen se mu zdál už potřetí! Je v něm pohřben do rakve, v níž ovšem po pár dnech obživne!   Svého času je prakticky nejmocnějším mužem v zemi. Je mu něco málo přes 40 let, a už má za sebou funkci diplomata, císařského