Domů     Obřady řemeslnických cechů: Proč městské rady zakazovaly podivné tance s meči?
Obřady řemeslnických cechů: Proč městské rady zakazovaly podivné tance s meči?

V ulicích Prahy se ozývá zpěv a hudba. Roku 1308 vítá město svého krále Jindřicha Korutanského. Pražští nožíři, řezníci a kožešníci svírají v rukou lesknoucí se meče. Na panovníkovu počest s nimi šermují a pohybují se v rytmu zvláštního tance…

„Díváme se na zjev nový, tance řemeslnických družstev…Řezníci a kožišníci provozují tance zvláštní dlouhými řadami,“ líčí zbraslavský kronikář Petr Žitavský (1260/1275–1339), očitý svědek události, příjezd krále Jindřicha Korutanského (1265/1280–1335) do Prahy v roce 1308. Už o století dříve se pražští řezníci proslaví svými cechovními tanci.

Vznikají cechy, sdružení, která dohlížejí na zájmy řemeslníků, hlídají kvalitu a ceny výrobků. Lidé se pyšní svojí příslušností k nim a dávají ji okázale najevo.

Při slavnostních příležitostech se oblékají do cechovních šatů a berou si nástroje typické pro své řemeslo. Aby se jaksepatří předvedli ostatním, tancují s nástroji při slavnostních příležitostech.

Mečířům a nožířům, řezníkům, koželuhům a kožešníkům nechybí meče, bednářům obruče, soukeníkům praporce, kovářům píky (zbraň s kovovým hrotem – pozn. red.).

Za vlády Jindřicha Korutanského (sedící) nejsou nožířské tance žádnou novinkou. Objevují se už o století dříve..
Za vlády Jindřicha Korutanského (sedící) nejsou nožířské tance žádnou novinkou. Objevují se už o století dříve..

Císař není žádný asketa

„Nejslavnější byl mečový tanec nožířského cechu v Norimberku. Roku 1350 udělil prý tamějším nožířům Karel IV. privilegium, podle kterého měli právo tancovat o masopustě s meči.

Od roku 1615 jsou pravidelně zaznamenány popisy těchto tanců v Norimberku,“ vypráví český historik Čeněk Zíbrt (1864 – 1932). Obřadní tance se stávají velkolepou podívanou.

Z období 1490 – 1615 existují pravidelné zápisy o jejich provozování v Norimberku. Podle Zíbrta se tu konaly slavnosti spojené s tancem každých sedm let.

Sám císař Karel IV. (1316–1387) není žádný asketa, rád si dopřává různé životní radosti a stává se i příznivcem tanečního umění.

I Karel IV. (se svojí ženou Annou Svídnickou) si nenechá ujít žádné radosti života. Během vítání dojde i na tanec.
I Karel IV. (se svojí ženou Annou Svídnickou) si nenechá ujít žádné radosti života. Během vítání dojde i na tanec.

Tanečníci přijdou do pekla

„Záhy přidružily se k tancím mečovým zlořády, které byly od úřadů tepány. Roku 1487 usnáší se městská rada v Kolíně (nad Rýnem – pozn. red.), aby o masopustě byly tance mečové zapovídány,“ píše německý spisovatel Ernst Weyden (1805–1869).

Taneční zábava podle názoru mnoha tehdejších světských i církevních autorit vzbuzovala v lidech primitivní pudy. Městská rada, která měla na starosti zajištění pořádku v ulicích, proto jakýmkoli tanečníkům nejraději viděla paty. „Tanec je veliký hřích.

Ti, kdo tancují, přijdou do pekla,“ cituje dobové mravokárce Zíbrt. Zákazy tance se  množí, ale lidé si z nich stejně nic nedělají…

Zimního krále Fridricha Falckého čeká v polské Vratislavi čeká bombastické taneční uvítání.
Zimního krále Fridricha Falckého čeká v polské Vratislavi čeká bombastické taneční uvítání.

Kožešníci uctívají krále

23. února 1620 přijíždí český král Fridrich Falcký (1596 – 1632) do polské Vratislavi. Během uvítání před něj předstupuje 36 tanečníků.

Každý má bílou košili s velkými šermířskými rukávy, na nohou modré punčochy a bílé střevíce, podvazky ověšené rolničkami, na hlavě vavřínový věnec. Přicházejí za zvuků pištce a bubeníka. Hned za předtanečníkem jdou tři chlapci, jeden z nich svírá v rukou žezlo.

Za nimi další trojice, jeden nese honosný meč, druhý šermířský meč, třetí několik dřevěných tesáků. Mají na sobě bílé suknice, modré a bílé zástěry a roucho s šachovým vzorem. Jdou vždy dva kožešničtí mistři a dva tovaryši. Král je napjatě pozoruje.

Tanec patří na středověkých knížecích a královských dvorech mezi oblíbenou zábavu. Inspirují se jím i řemeslníci.
Tanec patří na středověkých knížecích a královských dvorech mezi oblíbenou zábavu. Inspirují se jím i řemeslníci.

Pohyb se mění v divoký rej

Vzápětí se rozestupují do kola a začínají šermovat meči i tesáky. Seskupují se a utvářejí z mečů šestihrannou figuru, zvanou růže, na kterou jiní obratně míří svými zbraněmi, další skupina provádí totéž s tesáky. Falcký se stává svědkem tance kožešníků.

„Tanec ve zbroji byl vlastně šermířský výkon, k němuž byly přidruženy některé obraty taneční (sestoupení v kolo apod.) a hudba pištce a bubeníka,“ vysvětluje Zíbrt. Na začátku mírný a pomalý pohyb se zrychluje, až přechází do zuřivosti.

Jde vlastně o pradávný rituál, protože tanec se zbraní měli lidé v oblibě už ve starověku.

Foto: wikipedia.org, pxhere.com, nypl.getarchive.net
reklama
Související články
Historie
Z nerozlučných přátel rivalové: Čím Strauss převálcoval Lannera?
Johann Strauss a Josef Lanner jsou každý jiný. Johann je melancholik se sklonem ke smutným náladám, zatímco Josef se rád baví ve společnosti. Možná právě proto se skvěle doplňují a orchestru se daří. Johann Strauss starší (1804–1849) doplní v roce 1819 trio houslisty Josefa Lannera (1801–1843). Dá se říci, že spolu s bratry Karlem a Janem Drahánkovými tvoří […]
Historie
Král valčíků se málem stal knihařem
Malý Johann Strauss starší (1804–1849) fascinovaně hledí na housle, jež svírá v ruce romský hudebník, hrající v jejich hospodě U Dobrého pastýře na vídeňské periferii v Leopoldstadtu. Kapely tu muzicírují den co den, někdy třeba jenom za porci guláše. Právě ony vytvářejí atmosféru vídeňských krčem. K Pastýři chodí řada spisovatelů i skladatel Wenzel Müller (1767–1835) se svým textařem. […]
Historie
Práva Židů u nás: Jejich postavení zlepšil reformní císař Josef II.
O vydání prvních privilegií Židům žijícím u nás se postaral Václav I. (1205–1253), jejich znění ale bohužel neznáme. Postavení Židů pak v letech 1254–1262 upravuje jeho syn Přemysl Otakar II. (kolem R. 1233–1278) ve spise Statuta Iudaeorum. Stávají se královským majetkem, protože získávají postavení služebníků královské komory. Útok na ně se tak v podstatě rovná útoku přímo […]
Historie
Konec templářů: Neposlušné bratry natahovali na skřipec a pálili ohněm
Proces s řádem templářů je na podzim roku 1307 v plném proudu. Francouzský král Filip IV. Sličný řádí. „Budu prověřovat obvinění templářů. Věřím, že jsou neodůvodněná,“ rozhodne papež Klement V. a v prosinci 1307 vysílá do Paříže dva kardinály. Velmistr řádu templářů Jakub de Molay (kolem r. 1243–1314) a řada dalších templářů odvolává své vynucené přiznání. Svatá otec […]
reklama
věda a technika
Krabi: Vrcholný majstrštyk evoluce?
Krabi, živoucí fosilie, které byly svědky vlády dinosaurů, jsou součástí skupiny vyšších korýšů zvané desetinožci, existujících od éry pozdního devonu. Nejstarší doložený krab, Eoprosopon klugi, žil na Zemi už před 185 miliony lety. A jak se zdá, evoluce je jimi přímo posedlá. Falešná identita Krabi poustevníčci se na první pohled od ostatních krabů příliš neliší. Za […]
K rezistenci antibiotik přispívá i znečištěné ovzduší
Průmysl, výroba energie z fosilních paliv, automobilová či letecká doprava. To vše stojí za znečištěním ovzduší, které má na lidské zdraví neblahý vliv. A za špinavým ovzduším stojí i jiný fenomén, který může být pro leckoho překvapivý. Zplodiny v atmosféře přispívají i k odolnosti baktérií vůči antibiotikům.   Analýza britských a čínských badatelů, která využila […]
Slavná busta Nefertiti: Seznam nálezů usvědčil Borchardta z podvodu
Německý archeolog Ludwig Borchardt bere do ruky ušpiněný vápencový předmět. Chvíli přemýšlí. Potom dílko strčí do krabice se štukovými nálezy. V hlavě se mu rodí plán, jak si s ním trochu pohrát. Když se řekne Nefertiti (14. století př. n. l.), každý si vybaví slavnou bustu s vysokým modrým kloboukem znázorňující egyptskou královnu z doby 18. dynastie […]
Opioidová krize v USA
Spojené státy americké se od 90. let minulého století potýkají s rozsáhlou opioidovou krizí, aktuálně probíhá už její čtvrtá vlna. Podle odborníků souvisí tato krize se strukturou amerického zdravotnického systému, ve kterém je předepisování léků upřednostňováno před dražšími terapiemi.   Profesorka Judith Feinbergová z West Virginia University k tomu podotýká: „Většina pojištění, zvláště pro chudé lidi, nezaplatí v USA […]
lifestyle
Počátky líčení: Líbit se chtěly už starověké Egypťanky, zlatou éru přinesla renesance
Zelenočerně nalíčené oči dominují tvářím Egypťanek. Na plochu celého horního očního víčka si nanášejí zelený malachitový prášek, tedy uhličitan měďnatý. Kolem oka vytvářejí silné linky černidlem, které se skládá z rozdrceného uhličitanu olovnatého spojeného s dalšími přísadami kvůli roztírání. Stejné černidlo používají i na řasy a obočí. Líčení, jež vypadá hodně výrazně, má i svůj praktický význam. […]
Komunisté oslavovali osvobození spartakiádou
Boj proti třídnímu nepříteli u nás v 50. letech 20. století vrcholí politickými procesy. „Nejdřív bylo třeba si vyřídit účty s předúnorovými politickými partnery komunistů… Pak přišli na řadu potenciální odpůrci nového režimu,“ píše publicista Pavel Tigrid (1917–2003). V rámci procesu s poslankyní za národně socialistickou stranu Miladou Horákovou (1901–1950) padnou v červnu 1950 čtyři rozsudky smrti. Jenže bezpečnostnímu […]
V 50. letech 20. století jste v Československu dostali první zaměstnání příkazem
Píše se polovina 50. let 20. století v Československu. Kdybyste v té době absolvovali školu, neměli byste si šanci vybírat, kam jít pracovat. Také o soukromém sektoru byste si tehdy mohli nechat jenom zdát. Všechno bylo totiž státní. Absolvent pedagogické fakulty si v červnu 1955 prohlédne svoji umístěnku. Sen o tom, že bude učit děti v rodném městě, […]
Život na vídeňském dvoře: Císař složil 230 hudebních skladeb
Císař Leopold I. se zaposlouchá do tónů skladby a nevnímá okolí. Sám hraje skvěle na cembalo, flétnu i další nástroje. Učí se hrát také u dvou varhaníků. „Jeho sluch byl tak ostrý, že mezi padesáti hudebníky rozeznal toho, kdo zahrál falešný tón,“ tvrdí o něm jeho životopisec Gottlieb Eucharist Rinck. Skládání hudby věnuje Leopold I. […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Neštovice s námi ještě neskončily
21stoleti.cz
Neštovice s námi ještě neskončily
Že jsou vymýcené? To je relativní už jen s ohledem na tající věčně zmrzlou půdu, která může vydat kdejaké překvapení. Pravé neštovice navíc mají několik blízkých příbuzných a loňský poplach kolem těch
Záhadné zmizení Karlie Gusé
enigmaplus.cz
Záhadné zmizení Karlie Gusé
Šestnáctiletá Američanka Karlie Gusé se ztratila již před více než třemi lety. Pátrání nepřineslo téměř žádné výsledky a okolnosti jejího zmizení tak dodnes zůstávají záhadou. Co se stalo na party, kt
Exkluzivní kreativita arabské estetiky
rezidenceonline.cz
Exkluzivní kreativita arabské estetiky
Nádherný byt s desítkou rozmanitých luxusních pokojů představuje esenci dokonalého souznění orientální atmosféry se soudobou precizností, tak typickou pro nábytek a doplňky společnosti Covet House, je
Brit Dental Stick: zdraví i mlsání pro domácí mazlíčky v jednom
iluxus.cz
Brit Dental Stick: zdraví i mlsání pro domácí mazlíčky v jednom
Každodenní užití tyčinek Brit Dental Stick podporuje zdraví psích zubů, a to díky mechanickému čištění a působení známých bylin. Pomáhá také odstraňovat zubní plak, čímž působí preventivně proti tvorb
Pyramidy v Gíze: Záhadné větrací šachty jsou „výtahy ke hvězdám“
enigmaplus.cz
Pyramidy v Gíze: Záhadné větrací šachty jsou „výtahy ke hvězdám“
V egyptské archeologické lokalitě Gíza se nacházejí tři hlavní pyramidy – Cheopsova, Rachefova a Menkaureova. Jedná se o skutečné divy lidské civilizace. Ačkoli se o ně vědci a badatelé zajímají již c
Byl v Polsku odkryt masový hrob upírů?
epochalnisvet.cz
Byl v Polsku odkryt masový hrob upírů?
Ostatky 450 osob nesoucí znaky protiupírských zásahů byly před nedávnem odkryty v obci Luzino na severu Polska. Mrtví jsou pohřbeni s useknutou hlavou položenou mezi nohama a zatěžkaní kameny, aby nem
Mají pro sebe slabost
nasehvezdy.cz
Mají pro sebe slabost
Pohledný herec ze seriálu Eliška a Damián Robert Urban (37) je evidentně zamilovaný do své krásné kolegyně Emmy Smetany (35). Začalo to tím, že o ní řekl, že je „jedna z jeho nej“, a díval se na ni
JOSEFÍNSKÉ SLAVNOSTI 2023
epochanacestach.cz
JOSEFÍNSKÉ SLAVNOSTI 2023
S podtitulem pocta Marii Terezii a pevnosti samotné připomíná akce založení pevnosti Terezín 10. října 1780. Již tradičně jsou situovány především do období 18. století. Jejich cílem je připomenout jedinečnou terezínskou pevnost a události, která předcházeli její výstavbě. Jde o jedny z největších slavností zaměřených na toto období v Evropě. Každoročně je navštěvují z Čech,
Artemis II: Přepíše „bohyně“ historii lidstva?
21stoleti.cz
Artemis II: Přepíše „bohyně“ historii lidstva?
Dostat člověka na Měsíc, to je oč tu běží… A dlouho připravovaná mise Artemis II. má NASA tento sen znovu splnit. To ale není to jediné, čím se program hodlá zapsat do dějin. Od chvíle kdy noha Nei
Čočková pomazánka s mletou paprikou
tisicereceptu.cz
Čočková pomazánka s mletou paprikou
Nejlépe chutná na čerstvém chlebu, ale při oslavách do ní můžete namáčet na silnější proužky nakrájenou mrkev nebo řapíkatý celer. Suroviny 200 g žluté nebo červené čočky 200 ml vody 2 stroužk
Víte, jak jste staří?
panidomu.cz
Víte, jak jste staří?
Možná nevěřícně kroutíte hlavou. Každý přece ví, jak starý je. Omyl. Biologický věk se – podle odborníků – může značně lišit od data v rodném listě. Proč někdo stárne, jak se zdá, rychleji a někoho máte touhu zeptat se, kde koupil elixír mládí? To je právě otázka biologického věku. Věku, který dokáže určit skutečné stáří
Co předpověděla drsná věštba?
skutecnepribehy.cz
Co předpověděla drsná věštba?
Na magii jsem nikdy moc nevěřila, jednou mě za jistým šamanem vzala kamarádka. Kdyby tenkrát tušila, co karty prozradí o nás dvou! S Danielou jsme se poznaly, když mně bylo 23 let, jí o dva roky méně. Byly jsme nejmladší kolegyně, což nás spojilo dohromady. Kdybych měla vypsat nějaké rozdíly, tak bych řekla, že já jsem