Domů     Neobyčejný příběh Tomáše Bati. Jak se stal „králem obuvi“?
Neobyčejný příběh Tomáše Bati. Jak se stal „králem obuvi“?
15.2.2024

Přezdívalo se mu československý Henry Ford a patřil k největším podnikatelům své doby. Díky svým tehdy revolučním pracovním a obchodním metodám, ale i péči o zaměstnance a jejich motivaci k dobrému výkonu, dokázal svou firmu rozšířit do celého světa.

Tomáš Baťa, tvůrce legendárního obuvnického impéria a také starosta Zlína, se narodil před téměř stoletím a půl. Byl to génius, vizionář a velký dříč.

Je říjen 1918. První světová válka skončila. Habsburská monarchie se právě rozpadla a vznikla Československá republika. Poválečná recese je ale strašlivá. Tomáš Baťa však nechce nikoho ze svého podniku propouštět.

Zaměstnancům vysvětlí, že se budou muset všichni uskromnit, a sníží jim platy o 40 procent. Pak dá rázný pokyn: Vyprodat ihned všechny sklady obuvi za poloviční cenu. Zákazníci zaplavují Baťovy prodejny a tržby stoupají. Konkurence je zničena.

Tomáši Baťovi se přezdívalo Československý Henry Ford (zakladatel automobilové značky Ford). FOTO: Neznámý autor/Creative Commons/Volné dílo
Tomáši Baťovi se přezdívalo Československý Henry Ford (zakladatel automobilové značky Ford). FOTO: Neznámý autor/Creative Commons/Volné dílo

Vznik legendy

Tomáš Baťa se narodil 3. dubna 1876 ve Zlíně do ševcovské rodiny a už jako malý hoch pracoval v rodinné dílně. Od malička byl energický a pracovitý.

V roce 1894 založil společně s bratrem Antonínem a sestrou Annou obuvnickou živnost, v té době mu bylo teprve šestnáct let. Rok po založení podniku pracovalo v dílně deset dělníků a dalších čtyřicet zaměstnanců dělalo doma.

Ve vedení se pomalu prosazoval obchodně nadaný Tomáš. Podniku však narůstaly dluhy a po krachu banky, u které měli uložené peníze, se situace ještě zhoršila. Tomáš Baťa se ale nevzdal, začal šít boty z plátna, které bylo levnější a dostupnější než pravá kůže. Boty zvané „baťovky“ byly na světě a díky reklamě o ně byl velký zájem.

Svatba a dítě

Před první světovou válkou už byla Baťova továrna největším podnikem ve Zlíně a pracovalo zde čtyři sta lidí. Baťovi se dařilo i v soukromí. Na českém plese ve Vídni se seznámil s Marií Menčíkovou, dcerou správce císařské knihovny.

Tomáš se do vzdělané, o šestnáct let mladší Marie z dobře postavené vídeňské rodiny zamiloval. Následovala žádost o ruku. Tomáš Baťa však vyžadoval na tehdejší dobu celkem nekonvenční předmanželskou smlouvu.

Svatba měla být vypovězena v případě, že by mu Marie nedala děti. Marie souhlasila a v roce 1912 se vzali. V září 1914 se jim narodil syn Tomáš Jan, vytoužený dědic. Nedlouho poté vypukla první světová válka.

Bývalý obchodní dům Baťa z roku 1931 stojí v Ostravě. FOTO: Sveter/Creative Commons/CC BY-SA 3.0
Bývalý obchodní dům Baťa z roku 1931 stojí v Ostravě. FOTO: Sveter/Creative Commons/CC BY-SA 3.0

Milovaný i nenáviděný

Firma vyřizovala objednávky holínek pro rakousko-uherskou armádu a podnik i počet zaměstnanců rostl. Právě díky zakázkám pro armádu Baťa i během války prosperoval. Po válce však přišla krize.

Snížením cen obuvi na polovinu se ale podařilo vyprodat přeplněné sklady a kasu naplnit penězi. Tím si však Baťa udělal i nepřátele. Zruinovaní konkurenční ševci protestovali a posílali parlamentu petice proti Baťovi.

Levice ho později zase obviňovala ze zákazu odborů v jeho továrně, z vytvoření dělnické aristokracie a z toho, že vlastnil prakticky celý Zlín.

Inspirace z Ameriky

Kvůli svým pobytům ve Spojených státech v letech 1904 a 1913 Baťa dvakrát opustil funkci ředitele podniku. V USA se nechal zaměstnat jako řadový dělník v továrně Ford, kde se seznámil s pásovou výrobou.

V roce 1927 přizpůsobil pásovou výrobu aut potřebám své továrny a jako první na světě zavedl pásovou výrobu bot.

Továrna byla rozdělena na samostatně hospodařící jednotky, a tím Baťa zvýšil pocit odpovědnosti zaměstnanců za výsledky jejich práce. Každá jednotka měla své účetnictví a zaměstnanci se podíleli na zisku. Nové pracovní metody znamenaly prudký vzestup produktivity továrny.

Pásová výroba v továrně Ford (rok 1913). Baťa se šikovně inspiroval. FOTO: Neznámý/Creative Commons/Volné dílo
Pásová výroba v továrně Ford (rok 1913). Baťa se šikovně inspiroval. FOTO: Neznámý/Creative Commons/Volné dílo

Dobrá srdce manželů Baťových

Baťův výrobní systém fungoval skvěle. Tomáš Baťa mu nyní chtěl přidat i sociální rozměr. Nechal ve Zlíně postavit nemocnici, obchody, sportovní a kulturní zařízení. Zahájil také výstavbu celých čtvrtí domků s veškerým komfortem pro své zaměstnance.

Mnozí z nich pocházeli z nejchudších vrstev. Marie Baťová denně obcházela rodiny zaměstnanců a pomáhala jim. Ráda se také věnovala dětem zaměstnanců. Tomáš Jan byl jejich jediné dítě, další už pak mít nemohli.

Marie organizovala letní tábory pro rodiny zaměstnancům a pomáhala jim v nesnázích.

Starostou Zlína

Současně s rozvojem podniku se rozrůstalo celé město Zlín. Baťa se v roce 1932 stal jeho starostou. Navíc udělal z Československa největšího světového vývozce obuvi. Baťa měl vlastní cihelnu, pilu, cementárnu, chemickou laboratoř a továrnu na výrobu pneumatik.

Založil také Baťovu školu práce, která školila mladé lidi. Tomáš Baťa se dovedl obklopit schopnými lidmi, kteří věděli víc než on. Byl si vědom svých nedostatků – toho, že nebyl vychován tak, aby měl schopnosti vést velký podnik.

A tak hledal výkonné spolupracovníky a náležitě je odměňoval. Jeho pravou rukou byl o dvaadvacet let mladší bratr Jan, narozený ve druhém manželství jeho otce.

Zlín je s Baťou dodnes neodmyslitelně spjat. Toto je jeden z baťovských domků. FOTO: Mark Ahsmann/Creative Commons/CC BY-SA 3.0
Zlín je s Baťou dodnes neodmyslitelně spjat. Toto je jeden z baťovských domků. FOTO: Mark Ahsmann/Creative Commons/CC BY-SA 3.0

Směr východ!

V roce 1931 se Baťa vydal ve svém malém letadle na nejdelší obchodní cestu svého života – procestoval Blízký východ a pokračoval až do Indie, která ho okouzlila. Byl však překvapen bídou jejích obyvatel.

Založil továrnu u Kalkaty, kde začal vyrábět obuv pro místní trh. Pokračoval ve své cestě a postupně zakládal pobočky v dalších zemích. Řízení místních poboček na sebe brali absolventi Baťovy školy práce.

Při svém návratu do Československa byl Baťa vítán jako hrdina. Jeho podnik se stal mezinárodním impériem.

Tragická smrt

12. července 1932 nasedl Tomáš Baťa spolu se svým pilotem Jindřichem Broučkem do svého osobního letadla na firemním letišti v Otrokovicích.

V plánu měli cestu do Švýcarska, kde se měl Baťa zúčastnit otevření nové pobočky svého podniku ve městečku Möhlin. V té době byl ve Švýcarsku jeho syn Tomáš, který se chtěl se svým otcem rozloučit před cestou do Severní Ameriky.

Let byl nejprve kvůli mlze o hodinu odložen. Tomáš Baťa však trval na odletu, aby dorazili do Švýcarska včas. Před šestou hodinou ráno letadlo odstartovalo.

Letadlo však po několika minutách zřejmě kvůli špatné viditelnosti havarovalo a spadlo kousek od Baťovy továrny v otrokovické části Bahňák. Na vrcholu své slávy, v 56 letech, Tomáš Baťa zemřel.

Logo firmy Baťa v různých jazycích. FOTO: Lubomir.ludvik/Creative Commons/CC BY-SA 4.0
Logo firmy Baťa v různých jazycích. FOTO: Lubomir.ludvik/Creative Commons/CC BY-SA 4.0

Baťovo dílo pokračuje

Ke všeobecnému překvapení zdědil podnik Tomáše Bati jeho nevlastní bratr Jan Antonín, který se stal novým šéfem firmy. Jako nástupce svého talentovaného bratra se nenechal nijak zahanbit.

Dál obuvnický podnik rozvíjel, založil několik odborných škol, výzkumný ústav, dům kultury a filmové ateliéry. Nechal postavit mrakodrap, který byl ve své době druhou nejvyšší moderní budovou v Evropě.

Před válkou zaměstnával podnik Baťa 65 000 zaměstnanců v Československu i v zahraničí. Rozmach firmy přerušila až druhá světová válka. Po okupaci Jan Antonín i se ženou a dětmi raději opustil Československo a nikdy se sem už nevrátil.

Soumrak přichází

Němci zaměřili podniky na okupovaných územích k vojenským účelům. Naopak Baťovy pobočky ve svobodných zemích v čele s Kanadou vyráběly obuv a válečný materiál pro Spojence.

Hned po válce, ještě před převzetím moci komunisty, byly Baťovy závody ve Zlíně znárodněny.

Jan Baťa se během války nikdy veřejně nepostavil na stranu Spojenců, zřejmě z obavy o své zaměstnance v okupovaném Československu. Proto raději opustil Spojené státy a odjel s rodinou do Brazílie.

V Československu byl po válce odsouzen za údajnou zradu a kolaboraci k patnácti letům vězení. To mu znemožnilo návrat z brazilského exilu do vlasti.

Nejjižněji položený obchod Baťa se nachází v chilském městě Punta Arenas. FOTO: Draceane/Creative Commons/CC BY-SA 4.0
Nejjižněji položený obchod Baťa se nachází v chilském městě Punta Arenas. FOTO: Draceane/Creative Commons/CC BY-SA 4.0

Kdo zachrání firmu po válce?

Tomáš Baťa junior, jediný syn zesnulého zakladatele, vedl za druhé světové války novou pobočku firmy v Kanadě. Kanadská továrna se úspěšně rozvíjela, vyráběla obuv pro kanadský trh a na export a během válečných let také válečný materiál pro spojenecké armády.

O svou základnu ve Zlíně firma kvůli německé okupaci přišla. Po válce pak podnik přišel nejen o československé závody kvůli znárodnění, ale i o dvě továrny v Japonsku, které byly zničeny, a zabaven byl také prosperující podnik v Číně.

Proběhl také soud mezi Janem Antonínem a jeho synovcem, ze kterého odešel jako vítěz Tomáš Baťa junior, a tak se stal po válce novým šéfem podniku. Jan Baťa zůstal v Brazílii. Podnik byl v té době v podstatě v ruinách.

Jaký otec, takový syn

Syn zakladatele podniku se po válce pustil do jeho obnovy. Novu centrálu zřídil v roce 1946 ve Velké Británii. Pod vedením Tomáše Bati juniora dosáhla firmy největšího celosvětového rozmachu.

V roce 1984 vyrobila 220 milionů párů bot a ve svých prodejnách prodala 314 milionů párů obuvi. Byl to rekordní prodej a firma Baťa se stala největší obuvnickou společností ve světě. Provozovala v té době 90 továren a pět tisíc obchodů v 89 zemích.

V roce 1984 převzal vedení firmy syn Tomáše Bati juniora, Thomas G. Bata. V roce 1989 se Tomáš Baťa junior po dlouhých desetiletích se svou ženou vrátil do Československa, kde je přivítaly davy lidí. Hned začal plánovat obnovení prodejen po celé zemi.

V roce 1992 byl na Václavském náměstí v Praze znovuotevřen Baťův palác obuvi z roku 1929 s logem firmy Baťa.

Foto: viz popisky
Související články
Lifestyle
Guru designu Philippe Starck se inspiruje fresnelovou čočkou
Nepozorný zákazník by si mohl myslet, že se jedná o alkohol, jenže Perrier je přesný opak. Na druhou stranu jeden ze zakladatelů tekutinu přirovnává k šampaňskému. K 160. výročí si chutná voda nadělí dárek: Novou exkluzivní limitovanou edici své ikonické zelené lahve. Jejím autorem je legenda francouzského designu Philippe Starck!     Evropou zrovna kráčí […]
Lifestyle
Tuberkulóza: Módní guru, zabiják i cestovka
„Má drahá, kořím se vaší alabastrové pleti i útlému pasu. Jste ztělesněním krásy,“ šeptá obdivně mladý muž. „Oh, děkuji,“ zašeptá dívka a vykašle do kapesníčku trochu krve. Má tak rozmanité symptomy, že až do 19. století nikdo netuší, že jde o jednu a tutéž nemoc. To mění svými objevy až francouzský lékař René Laënnec (1781–1826) […]
Lifestyle
Becherovka: Likér s chutí tajemství…
Mnoho světových značek si své výrobní postupy přísně střeží. Nejinak je tomu rovněž i v případě slavné, věhlasné Becherovky Original. Říká se, že její výrobní recepturu prý vždy znají pouze dva zaměstnanci. Ti v přesném poměru míchají směs přibližně dvaceti různých bylin a koření. Celkově se její přímou výrobou údajně zabývá jen dvacet lidí, i […]
Lifestyle
Fenomén jménem televize: Když se spojily film a rádio…
Televizi zná asi každý z nás. Však v dnešní době sledováním televize tráví svůj volný čas na 40 % Čechů a v průměru u ní stráví kolem čtyř hodin denně! Jaké ale byly její začátky? Kde se vzala a kam směřuje? A jaká jsou televizní nej? Pojďme se společně podívat na jeden z nejrozšířenějších fenoménu dnešní doby. Prvotním nápadem […]
reklama
věda a technika
Rekordmani mezi rostlinami: Fascinující nej rostlinné říše
Znáte je? Nejmenší a největší rostliny světa, rostliny s nejdelšími listy, největšími květy či nejdelším jehličím, nebo třeba nejstarší rostlinu, jejíž věk je téměř pět tisíc let?  Představujeme vám rekordmany z říše rostlin, seznamte se. Obrovsky rozmanitý svět rostlin nás obklopuje v každém koutu světa. Rostliny nám i zvířatům poskytují potravu a kyslík, bez kterého […]
Chudák malý Albert: Experiment mu způsobí strach i ze Santa Clause!
Chvíli nesrozumitelně žvatlá, pak se převalí a jeho pozornost zaměstná sněhobílá laboratorní myš. Instinktivně po ní natáhne ruce, když místnost naplní hlasitý zvuk kladiva a kovové tyče. Dítě se leká a okamžitě propuká v pláč, jenže to je jen začátek! Vědci potvrzují své hypotézy všemožnými pokusy. Zatímco ruský psycholog Ivan Petrovič Pavlov (1849-1936) moří psy, jeho […]
Proč máme škytavku?
„Škyt! Zase na mě někdo myslí!“ známou průpovídkou si lidé odůvodňují škytavku už v 17. století a říkáme to dodnes. I když dávno tušíme, že pravá příčina nejspíš bude jiná… Nádech, výdech. Dva základní a k životu nezbytné pohyby provádíme bez ustání celý cen, aniž bychom to vnímali. Přesněji nevnímáme je, dokud hladký průběh nekončeného […]
Kdo dosedne na Měsíc? Je tu velký souboj dvou miliardářů
Po dekádách útlumu, kdy se kosmické bádání zaměřovalo na vysílání sond a na zkoumání orbity nebo nejbližších planet, jsme se dostali do éry nových vesmírných závodů. Tentokrát však mezi sebou kromě velmocí soupeří také soukromé firmy. Která bude mít navrch? Zatímco ještě pár let nazpátek se nejčastěji skloňovalo jméno amerického podnikatele Elona Muska (⃰1971) a […]
reklama
věda a technika
Skutečně existuje jarní únava?
Dny jsou konečně delší, slunce začíná pěkně hřát, tráva se zelená, ptáci zpívají… a vy byste nejraději ani nevylézali z postele! Přepadla vás hrozná lenost! Anebo je to trochu jinak? Jarní únava může někdy působit jako hloupá výmluva. Zkrátka se vám nechce nic dělat. Pokud ale z pocitu vyčerpání máte závratě, nejste schopni se na […]
Dav a jeho psychologie: Má svou kolektivní mysl?
Člověk je tvor společenský a potřebuje se sdružovat do skupin, v nichž mizí pocity duševní prázdnoty a samoty. A je naprosto nepodstatné, jestli se jedná například o demonstraci, posezení s přáteli či společné sportování. Anglický filozof a fyziolog Wilfred Trotter ve své knize „Instinkty stáda během míru a války“ píše, že člověk je přístupnější hlasu […]
Zrádný jet lag: Co se při něm děje a jak mu předejít?
Že je vůně dálek opojná? Vaše tělo by asi úplně nesouhlasilo. Časová pásma totiž dokáží v jeho biorytmu udělat pořádný guláš. A to pak místo vysněné dovolené řešíte klížící se víčka, hlavu jako střep a stávkující žaludek. Tzv. jet lag neboli pásmová nemoc sice není nic, co by mělo cestovatele ohrožovat na životě, na druhou […]
Zvíře nebo rostlina? Plž, co krade chloroplasty
Co takhle dát si zelené smoothie? Pozvání by určitě neodmítl zadožábrý plž Elysia chlorotica, který překvapí vědce svou unikátní schopností: Chloroplasty totiž nestráví, ale nechá si je. A dokáže je používat. Tenhle maličký tvoreček tak může až 10 měsíců fungovat doslova na solární pohon!   V angličtině si vyslouží přezdívku „mořský slimák na solární pohon“. […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Proč jsem se nechala zlákat na seanci?
nejsemsama.cz
Proč jsem se nechala zlákat na seanci?
Byli jsme mladí a až příliš troufalí. Chtěli jsme si promluvit s duchy našich blízkých. Takovou zkušenost bych ale nikomu nedoporučovala. Tehdy mi bylo třináct let, když mi zemřela babička, kterou jsem měla velice ráda. Neměla jsem moc kamarádek, ráda jsem trávila čas sama. Ráda jsem si četla, malovala a vyšívala, vždy v klidu v tichosti domova. Ven jsem chodila
Do hlubin jeskyně Výpustek: Ukrývá největší krasové jezero u nás?
epochalnisvet.cz
Do hlubin jeskyně Výpustek: Ukrývá největší krasové jezero u nás?
Před badatelem Josefem Urbánkem leží právě dokončená mapa. Zakreslená je na ní také obří vodní plocha. Urbánek totiž ve 20. a 30. letech minulého století postupně prozkoumal záhadnou jeskyni Výpustek. Údajně v ní objevil také přírodní unikát. Po něm se ale úplně slehla zem. Existuje vůbec a může nás k němu mapa přivést?   Rozlehlými prostorami
Vytvořte si svou rustikální nádobu
panidomu.cz
Vytvořte si svou rustikální nádobu
Zahradní koryta a kamenné nádoby jsou dnes velmi módní. Ale trh je prakticky vyčerpaný a nedají se téměř sehnat. Udělejte si jejich imitaci, která je téměř k nerozeznání od originálu. Ozdobte se zahradu vlastnoručně vyrobenými nádobami z umělého kamene. Můžete si ho udělat sami. Z hmoty, které se říká hypertufa. A co víc, můžete si vymyslet, jaký bude
Koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře překonala nový milník
21stoleti.cz
Koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře překonala nový milník
V roce 2023 stoupla globální hladina oxidu uhličitého na 419 částic na milion, což je přibližně o 50 % více než před průmyslovou revolucí. To znamená, že ve vzduchu je zhruba o 50 procent více molekul
Zámek Vranov nad Dyjí: Rejdiště neklidných duchů?
enigmaplus.cz
Zámek Vranov nad Dyjí: Rejdiště neklidných duchů?
Zámek Vranov nad Dyjí, nacházející se na jihu Moravy nedaleko Vranovské přehrady, se může pochlubit velmi bohatou historií. Už okolo roku 1100 zde totiž údajně stával hrad, zmiňovaný rovněž v Kosmově
Bronislav Poloczek už neměl chuť žít
nasehvezdy.cz
Bronislav Poloczek už neměl chuť žít
Herec Bronislav Poloczek (†72) připomínal medvěda. Postavou i chováním. Dětství a mládí prožil Bronislav Poloczek (†72) ve Slezsku a mluvil stejně dobře polsky jako česky. Původně chtěl studovat př
Vnučka se moc trápila kvůli lásce
skutecnepribehy.cz
Vnučka se moc trápila kvůli lásce
Je jí už třicet, ale máma s ní jedná jako s malou. Zakazuje jí chlapce a hlídá ji na každém kroku. Pořád dělá scény a vnučka chřadne před očima. Moje dcera bývala pěkné kvítko. Už na základce chodila s dvacetiletým a později těch chlapů vystřídala nepočítaně. Když se konečně vdala, ulevilo se mi, ale ne na dlouho. Stala se z ní taková
4 neuskutečněné atentáty 2. světové války: Chtěli Britové zabít Hitlera podle románu?
historyplus.cz
4 neuskutečněné atentáty 2. světové války: Chtěli Britové zabít Hitlera podle románu?
Je to jedinečná šance, jak zlikvidovat prvního muže Třetí říše. Při svých pravidelných vycházkách po Obersalzbergu je totiž téměř nechráněn. Stačí vybrat vhodné stanoviště, zamířit a vystřelit. Pokud by britský odstřelovač přece jenom minul, jeho dva kolegové budou připraveni dokončit práci bazukou…   Usekni hadovi hlavu a vyřadíš celé tělo…Myšlenka s jasným poselstvím, že když
Mistrovský hodinář tvarů: Cartier odhaluje své novinky pro letošní rok
iluxus.cz
Mistrovský hodinář tvarů: Cartier odhaluje své novinky pro letošní rok
Cartier se vždy vyznačoval vytvářením jedinečných forem, od designu přes propracované siluety, které jsou na první pohled okamžitě rozpoznatelné. Hra s tvary, stírání hranic mezi skutečným a imaginárn
Opékané španělské papričky
tisicereceptu.cz
Opékané španělské papričky
Ve Španělsku se konzumují jako předkrm. Vy si je můžete vychutnat třeba jako přílohu k masu. Suroviny 250 g čestvých papriček Pimientos de Padrón hrubozrnná (uzená) sůl kvalitní olivový olej
Moderní rezidence u rovníku
rezidenceonline.cz
Moderní rezidence u rovníku
Rezidence vznikla v rovníkovém Ekvádoru. Betonová stavba rozvržená do tvaru písmene T působí přes svou masivní konstrukci příjemně svěžím, elegantním a odlehčeným dojmem. Tři podlaží, tři obytná kř
Archeopark Modrá: Jak to vypadalo v dobách Velkomoravské říše?
epochanacestach.cz
Archeopark Modrá: Jak to vypadalo v dobách Velkomoravské říše?
Jak to vypadalo v dobách Velkomoravské říše, o tom se můžeme přesvědčit jen kilometr od poutního areálu ve Velehradě, v Archeoskanzenu Modrá. Představuje opevněné sídliště z dob Velké Moravy vybudované na základě skutečných archeologických nálezů přímo ze zdejší lokality. Prostor je členěn do několika tematických celků. Fortifikační část se věnuje typům dobových opevnění od hradeb ze dřeva a