Domů     Nejhorší katastrofy v dějinách, které způsobil člověk!
Nejhorší katastrofy v dějinách, které způsobil člověk!
15.4.2020

Výbuch sopky, záplavy, hurikány nebo zemětřesení. Při těchto katastrofách ukazuje příroda svoji sílu. V historii došlo ale i k řadě tragédií, které způsobila činnost člověka. Která lidská selhání byla ta nejhorší?

Velký smog

Kde: Londýn, Velká Británie

Kdy: 5.–9. prosince 1952

Počet mrtvých: 12 000

Příčina: jedovaté látky v ovzduší

O co šlo: Na začátku prosince roku 1952 nastal vcelku obyčejný jev. Na Londýn padla hustá mlha, při které došlo k velkému ochlazení. Londýňané proto kvůli teplu pálili velké množství uhlí, více než obvykle.

To by ještě neznamenalo takovou katastrofu, jenže ve stejné době se měnily původní elektrické tramvaje za dieselové autobusy, které spalovaly do ovzduší větší množství emisí. V kombinaci s mlhou se tak vytvořil vražedný koktejl jedovatých látek, který zabíjel.

Smog zabil tisíce lidí.
Smog zabil tisíce lidí.

Následky: Smog se rozšiřoval nejen do ulic, vstupoval také do budov. Celý život Londýňanů se zastavil, rušily se koncerty a divadelní představení, jelikož diváci neviděli na jeviště ani na plátna kin.

V důsledku smogu zemřelo okamžitě asi 4000 lidí, během pěti dnů pak dalších 8000 obyvatel Londýna. Celkově muselo být hospitalizováno 150 000 lidí.

Tragédie Love Canal

Kde: Niagarské vodopády, USA

Kdy: od roku 1953

Příčina: únik chemických látek ze skládky

O co šlo: V 90. letech 19. století přišel William T. Love s myšlenkou vybudovat u Niagarských vodopádů průplav a vedle něj město závislé na energii z vodní elektrárny. Z tohoto smělého plánu ale brzy sešlo.

Zásadní zlom přišel ve 40. letech, kdy tento kanál zakoupila společností Hooker Chemical Company, která ho použila k uložení 21 800 tun chemických produktů z barviv, parfémů a rozpouštědel gumy a syntetické pryskyřice.

V roce 1953 chemička veškerý odpad zasypala zeminou a prodala rozsáhlý pozemek za pouhý dolar městu. Postupně se sem stěhovali lidé, kteří neměli o kontaminaci půdy sebemenší tušení.

Skládka kontaminovala celé okolí.
Skládka kontaminovala celé okolí.

Následky: V roce 1955 na místě vyrostla základní škola a bylo zde postaveno několik stovek domů. Město se i poté rozrůstalo. V roce 1976 došlo k prudkému dešti a větru, uložené chemické látky se začaly vyplavovat na povrch a znečišťovat okolí.

Při průzkumu se ve vzduchu, půdě i vodě našlo celkem 400 druhů chemických látek, mezi nimiž se vyskytoval i karcinogenní benzen. U dětí se prokázaly záchvaty, hyperaktivita, bolesti břicha nebo inkontinence. Rodilo se velké množství dětí s vrozenými vadami.

Vysychání Aralského jezera

Kde: Kazachstán, Uzbekistán

Kdy: od roku 1954

Příčina: vysychání jezera kvůli zavlažování polí

O co šlo: Ještě před několika desítkami let šlo čtvrté největší slané jezero světa, kterému se díky monumentální rozloze přezdívalo Aralské moře.

Vše se změnilo v okamžiku, kdy Sověti přišli se smělou myšlenkou proměnit nehostinnou poušť v úrodná rýžová a bavlníková pole. Součástí plánu bylo odklonění řek Amidarji a Syrdarji, které by vyschlou půdu zavlažovaly.

Když byly uvedeny do provozu první zavlažovací kanály a zemědělské plochy, začalo jezero vysychat. Jednalo se o velmi pomalý proces, postupně ale začalo být okolí znečišťováno hnojivy a v jezeru prudce stoupala slanost. Ryby a ostatní živočichové začali umírat.

Vědci se snaží opět Aralské jezero zavlažit.
Vědci se snaží opět Aralské jezero zavlažit.

Následky: Ústup jezera a jeho znečištění zcela zničilo kdysi bohatý rybářský průmysl. Do roku 2003 se ztratilo 80 % objemu jezera a 2/3 jeho rozlohy, přičemž slanost vzrostla 6x–12x.

Zánik gigantické vodní plochy se odrazil také ve změně podnebí. Slaná voda totiž zmírňovala větry ze Sibiře a v létě ochlazovala okolí. V roce 2003 se vláda Kazachstánu pokusila zachránit Severní Aralské jezero pomocí stavby přehrady.

Již o tři roky později se hladina jezera zvýšila o téměř 10 metrů a vrátilo se sem významné množství ryb.

Choroba Minamata

Kde: Minamata, Japonsko

Kdy: 1956

Počet mrtvých: cca 40

Příčina: otrava rtutí

O co šlo: Nemoc Chisso-Minamata se poprvé objevila v roce 1956 v japonském městě Minimata.

K propuknutí choroby došlo kvůli chemické továrně Chisso, která v oblasti působila od roku 1932. Dlouho se netušilo, že odpady z továrny unikají do vod Minamatského zálivu. Vylučovala se hlavně methylrtuť, kterou nejprve zkonzumovaly ryby.

Ty se pak objevily na jídelníčku místních obyvatel. Ti netušili, že se tak tráví jedovatou rtutí. Lidé ztráceli citlivost končetin, periferní vidění a zhoešoval se jim sluch. V krajních případech docházelo i k ochrnutí, ale i kómatu či smrti.

Obyvatelé okolí neměli ponětí, že se tráví.
Obyvatelé okolí neměli ponětí, že se tráví.

Následky: Chemička dlouho zatajovala údaje o průmyslových procesech, a i když se na místo dostali vědci, zadržovala všechny informace o produktech i o tom, co se v továrně děje.

Nakonec instalovala čisticí systém Cyclator, který spustila v prosinci 1959. Ve skutečnosti ale tato čistička vůbec nefungovala, což nikdo netušil.

Lidé v okolí se uklidnili, ačkoli se nemoc začala projevovat hlavně u dětí ve formě mozkové obrny a dalších vývojových vad. K roku 2004 vyplatila společnost Chisso postiženým 86 milionů dolarů na kompenzacích. Ve stejném roce navíc dostala nařízení znečištění odstranit.

Jaderná bomba Car

Kde: Nová země, Rusko

Kdy: 30. října 1961

Teoretický počet mrtvých: miliony lidí

Příčina: shození atomové bomby

O co šlo: V době studené války zkonstruovali sovětští inženýři nejsilnější zbraň, jaká kdy byla v dějinách odpálena. Zbraň o hmotnosti 27 tun, délce 8 metrů a průměru 2 metrů byla úctyhodná.

Odpálení proběhlo na opuštěném místě, kde nehrozilo nebezpečí. Výbuch nastal ve výšce 4 km nad povrchem, přičemž se ihned po výbuchu vytvořila ohnivá koule o průměru 8 km. Následný atomový hřib zasáhl až do mezosféry.

Exploze byla zhruba 3000x silnější než po svržení atomových bomb v roce 1945 v Hirošimě a Nagasaki. Ty zabily v japonských městech statisíce lidí.

Jaderný výbuch by měl katastrofické následky.
Jaderný výbuch by měl katastrofické následky.

Teoretické následky v obydlené čtvrti: Pokud by zasáhla bomba obydlené území, během prvních několika sekund by se vypařilo vše v okruhu šesti kilometrů včetně lidí a domů. Následný oheň by spálil vše, co by mu stalo v cestě.

Uvolněná radiace by zasáhla vše živé v okolí dalších desítek až stovek kilometrů. Podle vědeckých hypotéz by na následky výbuchu zemřely miliony lidí.

Ničení vegetace ve Vietnamu

Kde: Vietnam

Kdy: 1962–1971

Počet mrtvých: není přesně známo

Příčina: únik jedovatých látek

O co šlo: Mezi lety 1955 a 1975 probíhal na území Vietnamu a sousedících zemí ozbrojený konflikt, známý jako válka ve Vietnamu. Aby američtí vojáci získali převahu, použili herbicid známý jako Agent Orange.

Během konfliktu Američané rozprášili nad Jižním Vietnamem více než 80 milionů litrů této chemikálie, aby tak zbavili nepřátelské komunistické partyzány přírodního krytí v lesním porostu. Zároveň tím likvidovali i jejich úrodu.

Agent Orange ale obsahoval i nebezpečnou látku dioxin, která je spojována se zvýšeným množstvím rakovinného bujení a vrozených vad.

Chemikálie kontaminovaly půdu i vodní zdroje.
Chemikálie kontaminovaly půdu i vodní zdroje.

Následky: Velké množství chemikálií prosáklo do půdy a následně do vodních zdrojů. Postihlo to hlavně děti, které se v té době narodily. Po narození vypadaly v pořádku, nikdy ale nedokázaly chodit.

Vietnamští lékaři zaznamenali také prudký nárůst výskytu rakoviny a dalších nemocí. Americká vláda i výrobci Agent Orange ale odmítli jakoukoli odpovědnost za negativní účinky látky.

Odškodnění se dočkali pouze američtí veteráni, kteří byli látce vystaveni při bojovém nasazení.

Brána do pekla

Kde: Turkmenistán

Kdy: 1971

Příčina: únik zemního plynu

O co šlo: Uprostřed pouště Karakum nedaleko oázy Darvaza se nachází kráter, ve kterém od roku 1971 hoří unikající zemní plyn.

Kráter vznikl jako výsledek lidské činnosti, kdy zde v roce 1971 prováděli sovětští geologové průzkum ložiska zemního plynu. Během vrtání ale došlo k propadnutí podloží a vznikla díra o průměru 100 metrů a hloubce kolem 20 metrů.

Kvůli trhlině začal unikat zemní plyn na zemský povrch, proto se geologové z bezpečnostních důvodů rozhodli v roce 1971 plyn zapálit.

Zemní plyn uniká až 49 let.
Zemní plyn uniká až 49 let.

Následky: Původně se vědci domnívali, že ložisko zemního plynu brzo vyhoří. V roce 2010 nařídil prezident Turkmenistánu únik plynu nějakým způsobem uzavřít. To se ale nepodařilo. Zemní plyn uniká a hoří už 49 let.

Teplota v kráteru se pohybuje okolo 1000 °C. Lokalita se stala významnou turistickou destinací návštěvníků Turkmenistánu.

Havárie u Sevesa

Kde: Sevesa, Itálie

Kdy: 10. července 1976

Počet mrtvých: 200

Příčina: únik jedovatých látek

O co šlo: K havárii došlo v chemické firmě Icmesa u italského města Seveso, jež se nachází asi 20 km severně od Milána. Továrna vyráběla hlavně herbicid TCP, který se používá k likvidaci dřevnatých plevelů.

Toho dne explodoval v továrně chemický reaktor a z ventilu vytryskly do ovzduší horké jedovaté páry. Vytvořil se bílý oblak a mírný vánek jej zanesl k městu. Do ovzduší unikly asi 2 kg dioxinu, které zamořily téměř 2000 hektarů půdy.

Zaměstnancům se sice podařilo závadu během 20 minut odstranit, ale stejně se otrávilo několik stovek lidí.

Při havárii se dostaly do ovzduší jedovaté plyny.
Při havárii se dostaly do ovzduší jedovaté plyny.

Následky: Ptáci, které zasáhl jedovatý oblak v letu, padali mrtví k zemi. U dětí se brzo začaly projevovat bolesti hlavy, dýchací potíže a svědění pokožky. Řada těhotných žen proto z obav před možnou deformací plodu podstoupila interrupci.

Celkově zahynulo přes 3000 domácích zvířat a dalších 80 000 kusů bylo utraceno. Detoxikace území stála vedení firmy Givaudan přes 32 milionů dolarů.

Itálie nebezpečný odpad převezla do provizorního skladu v budově bývalých jatek ve francouzské vesnici Angilcourt.

Havárie elektrárny Three Mile Island

Kde: Three Mile Island, USA

Kdy: 28. března 1979

Příčina: výbuch jaderné elektrárny

O co šlo: Tragédie elektrárny Three Mile Island je často označována jako americký Černobyl. Katastrofa ale neměla tak tragické důsledky jako ta na Ukrajině.

Osudného dne došlo k roztavení druhého jaderného reaktoru a závadě na pojistném ventilu. Při poruše přestal generátor páry chladit hlavní okruh, a i když nevyráběl elektřinu, dál pracoval na plný výkon.

To vedlo ke zvýšení teploty a tlaku v hlavním chladicím potrubí. Aby došlo ke snížení tlaku, otevřel se přetlakový pojistný ventil. Ten se ale zablokoval a současně selhala náhradní čerpadla, která měla chladit reaktor.

Naštěstí se spustila havarijní čerpadla, která do reaktoru pumpovala hektolitry chladicí vody. Pracovníci obsluhy ale špatně pochopili situaci a jedno z čerpadel zastavili. Reaktor se začal tavit.

Po výbuchu nastala panika.
Po výbuchu nastala panika.

Následky: V té době se už uniklá radioaktivita rozptýlila daleko za oblast evakuované oblasti. Lidé trpěli záněty pokožky, pálením a slzením očí či nevolností. U některých se projevil zvýšený počet bílých krvinek.

Nehoda následně způsobila paniku několika tisíců lidí. Vláda se proto rozhodla zastavit hysterii výjimečným krokem – návštěvou tehdejšího prezidenta Jamese Cartera. Společnost, která elektrárnu provozovala, ovšem havárii tajila několik dní.

Bhópálská katastrofa

Kde: Bhópál, Indie

Kdy: 2.–3. prosince 1984

Počet mrtvých: 250 000

Příčina: únik jedovatých látek

O co šlo: V noci z 2. na 3. prosince 1984 došlo v chemické továrně americké společnosti Union Carbide v Bhópálu k největší průmyslové havárii v historii.

Společnost Union Carbide měla již jednu pobočku na výrobu pesticidů v malém městečku ve Spojených státech. V Bhópálu firma udělala ale mnoho změn ve formě snížení bezpečnostních systémů.

Na stavbu se využila běžná ocel namísto nerezové, šetřilo se i na chladicích systémech. Navíc na bezpečnost dohlíželo o polovinu méně lidí. Mnozí pracovníci byli vystaveni nebezpečným plynům a museli být hospitalizováni.

V roce 1981, tři roky před nehodou, dokonce jeden ze zaměstnanců kvůli zásahu fosgenem zemřel.

Firma se zříkala jakékoliv zodpovědnosti.
Firma se zříkala jakékoliv zodpovědnosti.

Nedbalá kontrola

Do závodu byl proto vyslán speciální tým inženýrů, který zjistil, že na místě existuje nejméně 30 oblastí, kde by mohlo dojít ke katastrofě. Nicméně vedení společnosti nepodnikla žádná bezpečnostní opatření a všechny výsledky šetření se zatajily.

V osudný den čistilo několik pracovníků potrubí s prudce jedovatým methylisokyanátem (MIC). Čištění se provádělo pomocí proudu vody o vysokém tlaku. Kvůli špatnému stavu ale došlo k průniku vody do nádrže a MIC brzy začal přehřívat i nádrž.

Ta se přetlakovala natolik, až selhal ventil a přibližně 40 tun plynu uniklo ven.

Následky: Do okolí továrny uniklo 27 tun MIC, kyanovodíku a dalších látek. Problémem byl i mírný vítr, který foukal směrem na jih, kde žila většina místního obyvatelstva. Společnost ale nijak nezareagovala a nevyhlásila poplach.

Obyvatelé tak neměli o katastrofě ani tušení. Účinek jedu byl takřka okamžitý a postupně zasáhl oblast o rozloze 60 km2. První akutní příznaky se projevovaly zvracením, pocitem pálení očí, nosu nebo krku.

Během tří dnů zemřelo přibližně 8000 obyvatel, celkově bylo zasaženo 520 000 lidí. Společnost Union Carbiide odmítla požadavek na odškodnění obětí ve výši 220 milionů dolarů a hájila se tím, že obyvatelé bydleli v oblasti „načerno“.

Chemička ale okamžitě po havárii ukončila svůj provoz, i přesto se jedovaté látky stále dostávaly do spodních vod.

Černobylská katastrofa

Kde: Pripjať, Ukrajina

Kdy: 26. dubna 1986

Počet mrtvých: není přesně známo (desítky až statisíce mrtvých)

Příčina: výbuch jaderné elektrárny

O co šlo: Výbuch Černobylu patří k nejhorším jaderným katastrofám, které se kdy udály. K tragédii došlo vlivem mnoha nešťastných náhod a špatných rozhodnutí. Předchozí den bylo plánováno odstavení reaktoru kvůli pravidelné údržbě.

Současně s tím se testovala i funkce regulátoru magnetického pole rotoru. Experiment se ale kvůli špatným rozhodnutím pracovníků nezdařil a během několika okamžiků došlo k velkému výbuchu, při kterém se uvolnilo víko reaktoru a protrhlo chladicí potrubí.

Následně došlo k požáru a roztavení reaktoru. Po několika vteřinách pak následovala druhá, ještě silnější exploze, kdy vybuchl vodík s oxidem uhelnatým.

Radioaktivní oblak se šířil celou Evropou.
Radioaktivní oblak se šířil celou Evropou.

Následky: Po výbuchu se do atmosféry ihned uvolnil radioaktivní mrak, který postupoval ze západních částí Sovětského svazu přes východní Evropu a Skandinávii do dalších oblastí celé severní polokoule.

A i když byly kontaminovány rozsáhlé oblasti Ukrajiny, Běloruska a Ruska, byl celý incident držen pod pokličkou. Ani záchranáři netušili, jak vážná situace nastala, a požár hasili bez ochranných obleků. Většina z nich za pár týdnů zemřela na nemoc z ozáření.

Úniku radioaktivního materiálu do ovzduší se podařilo zamezit až po devíti dnech od havárie.

Olejová skvrna Exxon Valdez

Kde: Aljaška, USA

Kdy: 24. března 1989

Příčina: únik ropy

O co šlo: Katastrofa tankeru Exxon Valdez patří k těm nejhorším ekologickým neštěstím vůbec. K situaci došlo v Zálivu prince Williama, kdy loď s plným nákladem ropy narazila do útesů.

Nehodu podle vyšetřování způsobil kapitán lodi Joe Hazelwood, který měl v podnapilém stavu vydávat chaotické rozkazy. Vyšetřování také prokázalo, že loď nebyla v dobrém stavu a nefungoval radar, který měl posádku před překážkou varovat.

Při následném vyšetřování se zjistilo, že se protrhlo 8 z 10 nádrží a do moře se vylilo okolo 257 000 barelů ropy. Ropná skvrna se rozlila podél 2000 km pobřeží a zasáhla 28 000 km2 oceánu.

Kvůli ropné skvrně zemřelo velké množství živočichů.
Kvůli ropné skvrně zemřelo velké množství živočichů.

Následky: Kvůli ropné skvrně zemřelo 250 000 mořských ptáků, 2800 mořských vyder, 300 tuleňů, 250 orlů, asi 22 kosatek a miliardy jiker lososů a herinků. Likvidace se účastnilo více než 11 000 lidí a stála více než 2 miliardy dolarů.

Kapitán Joseph Hazelwood byl v roce 1991 shledán vinným ze zavinění nehody z nedbalosti a odsouzen k pokutě 50 000 dolarů a k 1000 hodinám veřejně prospěšných prací. Společnost musela zaplatit odškodnění ve výši 507,5 milionu dolarů.

Foto: Shutterstock.com, Wikimedia Commons
Související články
Lifestyle
„Úsměvné“ přešlapy slavných lidí z dob, kdy byli ještě mladí
Dnes jsou z nich nezpochybnitelné špičky ve svých oborech. Jsou vážení a uznávaní. Je až s podivem, že se tak nějak pozapomnělo na jejich hříchy z mladických let. A pozor, čistý štít nemá ani boháč a mecenáš v jedné osobě Bill Gates! Caron Butler – špičkový basketbalista Bývalý profesionální hráč americké NBA a současný trenér […]
Lifestyle
Nezdravé jídlo: Zastavme trend doby!
Vaření je někdy věda, ale ne zas taková věda, abychom si nedávali pozor na nezdravé potraviny. Víte, co všechno vám může udělat takový populární Big Mac, pokud si ho budete dávat příliš často? A tušili jste, že na každých 100 000 obyvatel je 45 lidí s mrtvicí kvůli umělým sladidlům? Přepálený tuk může začít u […]
Lifestyle
Prepeři: Jak se zachránit v době krize
Městem začínají znít sirény a lidé propadají panice. V televizním vysílání je ohlášen začátek jaderné války mezi mocnostmi. Naprostá většina obyvatelstva na tento, byť velmi nepravděpodobný, scénář není připravena. Najdou se však tací, kteří chtějí přežít za každou cenu a na podobné události se dlouhá léta připravují. Preperství nebo také survivalismus má své počátky ve […]
Lifestyle
Jak se vyhnout úrazům při sportování?
Ročně si Češi přivodí téměř dva miliony úrazů, každý pátý se přitom stane při sportu. Zejména v letních měsících se ordinace lékařů plní lidmi, kteří si přivodili zranění při typicky letních sportech, jakými jsou cyklistika, in-line bruslení a běh, u dětí pak ještě skákání na trampolíně. Jak jim předejít? Podle Českého statistického úřadu se sportu pravidelně […]
reklama
historie
Zápasníka Milona z Krotonu roztrhali hladoví vlci
Filozof a matematik Pythagoras (asi 570–495 př. n. l.) se mezi lety 540–530 př. n. l. usazuje v Krotonu v jihoitalské Kalábrii a shromažďuje tu okruh svých žáků. Patří mezi ně i atlet Milon z Krotonu. „Čerpal od Pythagora nejenom filozofická poučení, ale i vědecká zdůvodnění tréninkových zásad a zápasnických chvatů,“ uvádí sportovní novinář Václav […]
Nehoda, nebo sebevražda? Jak zemřel Miroslav Tyrš?
Polední slunce nemilostivě pálí. Rolník pohledem přejede zčásti zorané pole a vydá se osvěžit k řece. Ötztalská Acha je tu pořádně divoká. Ve středu proudu, zaklíněné o kameny, omílá voda znetvořené lidské tělo bez nohy.   Národní obrozenec, historik umění, univerzitní pedagog, jeden ze zakladatelů Sokola, člen poroty pro výběr sochařské výzdoby Národního divadla… Ten […]
Jiří z Poděbrad: Jediný král nepocházející z královské dynastie
Husitský král či král dvojího lidu. Tyto přezdívky si vyslouží jediný český král, který nepochází z panovnické dynastie, ale z domácí šlechty. Jiří z Kunštátu a Poděbrad, kališník, který se po celou dobu své vlády snaží o pokojné soužití kališnické většiny s katolickou menšinou. Proč se mu to nedaří? Zikmund Lucemburský (1368–1437) po sobě nezanechává žádného mužského potomka. […]
Vzdorokrál Karel Albrecht s podporou Čechů usiloval o trůn
Jako „zimní král“ se do historie českých zemí zapisuje Fridrich Falcký. Málokdo však ví, že Čechy mají i svého druhého „zimního krále“. Je jím Karel Albrecht, který se nechává prohlásit českým vzdorokrálem Karlem III., ačkoliv trůn právoplatně patří Marii Terezii… Roku 1713 se Karel VI. (1685–1740), císař Svaté říše římské a král španělský, český a uherský, […]
věda a technika
Jak nejlépe zabezpečit dům? Bezpečnostní fólie, kování, zámky i kliky!
Věděli jste, že k 80 % vloupání dojde přes okna nebo balkonové dveře? Patří totiž k nejslabším článkům zabezpečení domu či bytu. Okno bez bezpečnostních prvků otevře zloděj během 10 sekund, a to tak neslyšně, že vás neprobudí, ani když spíte ve vedlejší místnosti. Jak zlodějům znesnadnit práci a cítit se doma opravdu v bezpečí? Okna patří k nejzranitelnějším […]
Stavba bez starostí a komplikací
Kde jsou ty doby, kdy majiteli pozemku stačilo nakoupit stavební materiál a mohl si postavit dům podle svého vkusu a svých potřeb. Dnes jsou stavebníci svázáni množstvím předpisů a nařízení, v nichž je složité se vyznat. Stále více lidí tak využívá služeb specializovaných firem, které se v džungli zákonů dokonale orientují. Abychom se vůbec mohli odvážit do […]
Používejte ochranné pracovní pomůcky!
Některá zaměstnání jsou z hlediska pracovního úrazu rizikovější než jiná. Pokud není možné tato zdravotní rizika eliminovat nebo je alespoň částečně omezit, musí zaměstnavatel zaměstnanci poskytnout osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP). Co mezi ně patří? A opravdu vždy platilo heslo bezpečnost především? Osobní ochranné pracovní prostředky přesně definuje nařízení vlády č. 495/2001 Sb. Tyto prostředky musí […]
Horská dráha: Už Kateřina Veliká zbožňuje klouzání!
Některé se řítí rychlostí přes 200 km/hod. Jiné sviští ve výšce 139 metrů. Občas se ocitnete hlavou dolů. Ruská carevna by zírala, kdyby viděla, co vzešlo z její kratochvíle. Horské dráhy patří k nevyhledávanějším atrakcím zábavních parků po celém světě. Protože kdo by si nechtěl užít adrenalinovou jízdu a zažít chvíle čisté euforie. Zábava pro […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
3 kněžny-světice: Manžely si držely od těla a nechaly se bít zpovědníkem
historyplus.cz
3 kněžny-světice: Manžely si držely od těla a nechaly se bít zpovědníkem
Provdali ji sotva ve třech letech, zhruba ve třiceti už byla vdovou. Na muže haličská královna Salomena, jediná dcera polského knížete Leška Bílého, poté úplně zanevřela. Je rozhodnutá – složí slib čistoty a již nikdy se tělesně nesblíží s žádným mužem. To je ve středověku ve vznešených rodinách, kde sňatky slouží jako prostředek diplomacie i
Návrat do Ulice! Mizí Brodská před mužem?
nasehvezdy.cz
Návrat do Ulice! Mizí Brodská před mužem?
Příjemné překvapení pro své fanoušky přichystala herečka Tereza Brodská (56), která se po letech vrací do seriálu Ulice! Bok po boku se svou seriálovou dcerou Patricií Pagáčovou (35) znovu obnoví př
PORT 1560: Letní oáza plná zážitků a odpočinku
epochanacestach.cz
PORT 1560: Letní oáza plná zážitků a odpočinku
S příchodem léta se krumlovské centrum Port 1560 stává ideálním místem pro všechny, kteří touží po spojení kultury, gastronomie, dobrého piva a relaxace. Tento jedinečný areál nabízí návštěvníkům širokou škálu aktivit a zážitků, které si mohou užít také v nádherném prostředí prostorné zahrady z 16. století. Zábava a relax pod širým nebem Port 1560 se pyšní
Místo, kde se schovával jeden z největších filmových drsňáků
rezidenceonline.cz
Místo, kde se schovával jeden z největších filmových drsňáků
Když se herec Steve McQueen v 70. letech mnulého století přestěhoval do Malibu, nebylo to zrovna kvůli zdejším úžasným možnostem surfování. Jedna z nejúspěšnějších a nejlépe placených filmových hvězd své generace tu totiž hledala především soukromí a ústraní. Dokonalé útočiště našel známý chlapák v rezidenci usazené vysoko na útesu nad pobřežím Tichého oceánu, nacházející se
Borůvkové lívance, jak je má rád zpěvák Justin Timberlake
tisicereceptu.cz
Borůvkové lívance, jak je má rád zpěvák Justin Timberlake
Někdo to rád sladké – a tenhle známý zpěvák a herec velmi rád posnídá lívanečky s borůvkami. O linii se bát nemusí, protože se mj. věnuje například golfu. Potřebujete 200 g hladké mouky 2 lžíce
Kuriózní genetické mutace: Dávají supersílu i přitažlivost
21stoleti.cz
Kuriózní genetické mutace: Dávají supersílu i přitažlivost
Každý z nás je nositelem přibližně 4 milionů genetických variant. Ale jen málokomu se povede vyhrát v genetické loterii něco opravdu cenného, jako třeba barevnější vidění světa, nádherné řasy nebo sil
Couplii… a žili spolu šťastně až do smrti
panidomu.cz
Couplii… a žili spolu šťastně až do smrti
Trvalý vztah, v němž překonáme všechny krize a spokojeně spolu zestárneme, představuje stále jednu z nejvyšších životních hodnot. Nehledě na to, kolik nám je a v jak technologicky vyspělé době žijeme, pořád věříme, že nejlepší konec příběhu dvou zamilovaných lidí je „a žili spolu šťastně až do smrti“. Ve skutečnosti se téměř každé druhé české manželství
Využijte cukrovou pastu pro sametově hladké nohy
nejsemsama.cz
Využijte cukrovou pastu pro sametově hladké nohy
Léto velí mít hladkou pokožku bez chloupků. Epilace sice není právě příjemná, ale s trochou šikovnosti ji jistě zvládnete. Vážně chcete zkusit epilaci cukrovou pastou? Nebo jste ji už zkusila a máte s ní špatnou zkušenost? Nezatracujte ji. Cukrovou pastu si můžete připravit doma. Přírodní a šetrná Cukrová pasta se k odstranění chloupků používala už ve starém Egyptě. Dnes
KLENOTA přichází s limitovanou edicí šperků s morganitem v barvě roku
iluxus.cz
KLENOTA přichází s limitovanou edicí šperků s morganitem v barvě roku
V oblasti módy se barvy neustále mění a vyvíjejí, přičemž každá sezóna přináší nové odstíny a kombinace, které zaujmou a inspirují. Pro rok 2024 vyhlásila společnost Pantone Color Institut barvou roku
Hledání pokladu z Dubového ostrova pokračuje: Byla nalezena jeho část?
enigmaplus.cz
Hledání pokladu z Dubového ostrova pokračuje: Byla nalezena jeho část?
Nepředstavitelné sumy peněz i lidské životy – to vše pohltila tzv. jáma pokladů na ostrůvku nedaleko kanadské provincie Nové Skotsko. Hledači pokladů totiž prahnou po zdejším tajemství ukrytém hluboko
Jestli má holku, tak snad ani nechci žít…
skutecnepribehy.cz
Jestli má holku, tak snad ani nechci žít…
Byla to láska z pionýrského tábora. Jardovi bylo devatenáct let a dělal vedoucího malým klukům. Byli z něj úplně paf a já taky. Zamilovala jsem se do něj na pionýrském táboře. Všechny holky to věděly, protože neumím udržet tajemství, všechno na sebe vykecám. Jsem odjakživa taková, máma byla to samé v bledě modrém. Byla jsem v oddíle nejstarších, patnáctiletých holek. Jardovi
Rekordman v Bílém domě: Národní hrdina vydržel ve funkci pouhý měsíc
epochalnisvet.cz
Rekordman v Bílém domě: Národní hrdina vydržel ve funkci pouhý měsíc
William Henry Harrison sice původně studoval medicínu, v roce 1791 se ale rozhodne vstoupit do americké armády, která je zrovna plně zaneprázdněna boji proti indiánům.   O tři roky později se účastní slavné bitvy u Fallen Timbers, v níž vojáci USA triumfují. Když si v roce 1795 bere za ženu Annu Tuthill Symmesovou (1775–1864), zastává