Domů     Nadváha, únava, padání vlasů či vypouklé oči: Co nám hrozí při nemoci štítné žlázy?
Nadváha, únava, padání vlasů či vypouklé oči: Co nám hrozí při nemoci štítné žlázy?
24.7.2020

Nenápadný orgán, ležící v dolní části krku, produkuje hormony odpovědné za metabolismus tuků, cukrů i bílkovin. Když nefunguje správně, může negativně ovlivnit vaši psychiku, vzhled i snahu o početí dítěte. Jak se projeví poruchy její funkce?

Štítná žláza je žlázou s vnitřní sekrecí motýlovitého tvaru, která se nachází na přední straně krku. Má vliv na metabolismus, protože produkuje hormony trijodthyronin a thyroxin. Ty ovlivňují rychlost látkové výměny, spotřebu kyslíku, růst a vývoj člověka.

Žlázu tvoří dva laloky tvaru trojboké pyramidy 5 až 8 cm dlouhé, spojené žláznatým můstkem (istmem). Štítná žláza váží 20 až 60 g, překvapivě více u žen. Může nabývat tvaru písmene H, U či A.

Malá, ale důležitá

Žláza je součástí hormonálního systému těla, v jehož rámci ovlivňuje vývoj a činnost mozku, termoregulaci organismu, metabolismus tuků a cukrů či aktivitu pohlavních orgánů. Významně rovněž spolupracuje s imunitním systémem těla.

Ten, společně s dalšími endokrinními žlázami (vaječníky, hypofýza, slinivka, nadledvinky a další), genetikou, a především dostatkem jodu přijímaného ve stravě, ovlivňuje správné fungování štítné žlázy.

Štítná žláza spolupracuje s imunitním systémem těla.
Štítná žláza spolupracuje s imunitním systémem těla.

Co způsobí nedostatek jodu?

Jod je jedním ze stopových prvků, který je v našem těle sice přítomen v nepatrném množství, asi 0,0285 x 10-3 % tělesné hmotnosti (to je zhruba 1,5 gramu jodu v těle 50 kilogramové ženy), má ale nezastupitelnou roli při tvorbě hormonů štítné žlázy.

Nedostatek jodu ve stravě, a tím nedostatečná produkce hormonů štítné žlázy, je nebezpečný zejména v těhotenství, kdy má za následek rozvoj řady neurologických poruch, postižení intelektuálního vývoje až těžkou mentální retardaci dítěte.

Kritickým obdobím pro růst a vývoj lidské centrální nervové soustavy je období prenatální a kojenecké do sedmi měsíců po narození.

Kdo má vole, nemá dost jodu

To se projevovalo na našem území hlavně v minulosti, kdy sice Čechy oplývaly mlékem a strdím, ale jodu a také selenu byl v lokální stravě nedostatek. Význam jodu pro lidské zdraví byl objeven až v polovině 19. století, selenu pak až v polovině 20. století.

Oba prvky jsou přitom pro správnou funkci štítné žlázy, a tím i pro správný tělesný a duševní rozvoj, nezbytné. Když je příjem jodu ze stravy nedostatečný, přizpůsobí se tomu štítná žláza svým zvětšením, vytvoří se tzv. struma neboli vole.

Výskyt volete byl v našich končinách více než častý, stal se dokonce součástí některých lidových písní. Naši předkové jej ale vnímali spíše jen jako kosmetický problém.

Vole je způsobené nedostatkem jódu.
Vole je způsobené nedostatkem jódu.

Lokální strava vede ke kretenismu

Závažnějším důsledkem nedostatku jodu byl tzv. kretenismus, projevující se snížením inteligence, malým vzrůstem, často také hluchoněmostí a problémy s motorikou, což mělo za následek pracovní neschopnost.

Kretenismus (z francouzského crétin neboli slabomyslný) tak představoval celospolečenský problém. Nejpostiženější byly nejchudší kraje a nejnižší společenské vrstvy odkázané pouze na lokální stravu.

U přímořských národů a bohatších českých měšťanů, součástí jejichž jídelníčku byly pravidelně mořské ryby, se tento problém nevyskytoval.

1828 kreténů ve společnosti

Doktor Hynek Pelc (1844–1915), předseda zemské zdravotní rady v Království českém, ve své zprávě z roku 1892 uváděl, že v 5,5milionové populaci Čechů se tehdy vyskytovalo 1828 kreténů.

V druhé polovině 19. a na začátku 20. století se u nás bouřlivě rozvíjel obchod a průmysl, díky čemuž se zlepšily sociální podmínky obyvatelstva.

Příznaky jodového deficitu se ale nadále projevovaly v méně rozvinutých oblastech, jakými byla Šumava, Českomoravská vysočina či Valašsko. Obyvatelstvo se v nich dostávalo do začarovaného kruhu:

vlivem chudoby měli stravu s nízkých obsahem jodu, což se projevilo zvýšeným výskytem lidí postižených kretenismem, které bylo obtížné vzdělávat, a proto se tyto oblasti nemohly rozvíjet.

Někteří lidé z nedostatkem jódu trpěli kretenismem.
Někteří lidé z nedostatkem jódu trpěli kretenismem.

Spásná jodidace soli

V době vzniku 1. republiky už lékařská věda o vlivu jodu na potlačení výskytu strumy a kretenismu věděla. Existovaly studie ze Spojených států a ze Švýcarska, kde už jód chudým s úspěchem podávali.

U nás se situace nejchudších zlepšila díky vylepšení jejich socioekonomických podmínek, takže už nebyli závislí jen na lokální produkci.

V roce 1949 pak došlo k zavedení jodidace kuchyňské soli, nejprve v množství 5 mg jodidu draselného na kg soli, později 25 mg, díky čemuž vymizely nápadně velké strumy u obyvatelstva.

Spása jménem endokrinologie

Největší zásluhu na tom měli v Čechách docent Karel Šilink (1908–1973) a profesor Josef Charvát (1897–1984), zakladatelé české endokrinologie (léčby hormonálních poruch). Ti spolu se svými kolegy vyšetřili na 400 000 obyvatel republiky.

Zkoumali přitom vliv zvýšení příjmu jodu na vývoj jejich strumy. Významnou práci odváděli ale také oblastní lékaři, například Stanislav Vomela (1892–1958).

Ten působil v Holešově, ale velice se zasloužil o dokumentaci problematiky s nedostatkem jodu ve stravě u obyvatel zakarpatské oblasti.

Osobně navštěvoval nejpostiženější lokality, od Hostýnských vrchů po Zakarpatskou Ukrajinu, a pořizoval i fotografické záznamy. Podílel se také na zakládání endokrinologických poraden.

Zakladatelé české endokrinologie Karel Šilink a Josef Charvát.
Zakladatelé české endokrinologie Karel Šilink a Josef Charvát.

Nevymýcené riziko

I přes tyto významné úspěchy přetrvávají onemocnění štítné žlázy v české populaci dodnes. Pouze už za nimi ve většině případů nestojí nedostatek jodu, ale jde o autoimunitní poruchy.

Odborníci se domnívají, že z 80 % se na jejich vzniku podílí genetika, zbytek jsou pak vlivy prostředí, například kouření a stres. Zatímco zvýšenou funkcí štítné žlázy (hypertyreózou) u nás trpí asi 2 % populace, tj.

cca 105 000 lidí, s její sníženou funkcí (hypotyreózou) v ČR žije asi 525 000 osob. Problémy se štítnou žlázou trápí především ženy, a to až 8x častěji než muže, ve středním věku se s nimi potýká až 20 % z nich. Proč je správné fungování štítné žlázy tak důležité?

Vliv hormonů štítné žlázy na vývoj člověka

V určitých životních etapách je bezvadné fungování štítné žlázy klíčové.

Pro správný vývoj mozkových struktur dítěte v prenatálním období je nezbytné, aby jeho matka měla dostatek hormonů štítné žlázy i jodu pro jejich tvorbu, jinak se později mohou u dítěte vyskytnout problémy s koncentrací a hyperaktivitou.

Neméně důležité je zásobení těmito hormony i v raném dětství. Dalším obdobím, kdy se mohou naplno projevit poruchy fungování štítné žlázy, je puberta, respektive pokud její obvyklé projevy nenastoupí do 15. roku věku.

Správné fungování v určitých fázích života je nezbytné.
Správné fungování v určitých fázích života je nezbytné.

Vliv na otěhotnění i graviditu

U žen může nedostatek hormonů štítné žlázy negativně ovlivnit početí buď tím, že nedojde k ovulaci nebo tím, že dojde k poruše či zástavě menstruace.

Neléčené poruchy štítné žlázy mohou závažně ovlivňovat probíhající těhotenství a způsobit potrat nebo předčasný porod.

Často propukají onemocnění štítné žlázy rovněž u žen po menopauze a jelikož se do jisté míry shodují s jejími příznaky, mohou dlouho unikat pozornosti. S přibývajícím věkem se tyto choroby rozvíjejí také u mužů.

Když se štítná žláza porouchá

Snadno rozpoznat se dají až rozvinuté formy poruch funkce štítné žlázy, ovšem zatímco její zvýšená činnost, hypertyreóza, se vyvine během pár měsíců, snížení neboli hypotyreóza, se může rozvíjet i několik let.

Když štítná žláza produkuje nadbytek svých hormonů, projeví se to jejím zvětšením (strumou), dále bušením srdce, nervozitou, nespavostí a zvýšeným krevním tlakem, dále také vypadáváním vlasů, vypouklýma očima, hubnutím a tzv.

vlčím hladem, někdy rovněž osteoporózou. Díky tomu bývá poměrně rychle rozpoznána.

Při nadbytku hormonů může docházet k problémům s tlakem.
Při nadbytku hormonů může docházet k problémům s tlakem.

Nedostatek hormonů zpomaluje

Naopak snížená funkce štítné žlázy se projevuje méně specificky, a proto i dnes je diagnostikována pouze u každého druhého pacienta, který jí trpí.

Pokud si připadáte zpomalení a unavení, trápí vás zimomřivost, ospalost, přibýváte na váze, máte otoky, padají vám vlasy, trpíte zácpou i poklesem libida, na vině může být právě hypotyreóza.

Stojí i za problémy s otěhotněním a neléčená může způsobit poruchy nervového vývoje plodu.

Pozor na imunitu

Za poruchami funkce štítné žlázy stojí v současnosti nejběžněji špatně fungující imunita.

Autoimunitní Hashimotova nemoc, jež je nejčastější příčinou snížené funkce štítné žlázy, představuje chronický zánět, při němž jsou buňky štítné žlázy napadány vlastním imunitním systémem těla.

Autoimunitním onemocněním, které naopak způsobuje nadměrnou funkci štítné žlázy, je pak Gravesova-Basedowova nemoc, při níž je patrné vystupování oční z očních jamek. Postihuje více ženy v poměru 8 : 1 vůči mužům.

Ideální je dostávat do sebe jód přírodní cestou.
Ideální je dostávat do sebe jód přírodní cestou.

Léčba a prevence

Dalšími příčinami vzniku onemocnění štítné žlázy může být její primární poškození (uzlíky), zánět, nádor či ozáření. Nedostatek jodu není v dnešní době u nás příliš obvyklý. Vliv má také dědičnost a celkový hormonální stav organismu.

Jiné autoimunitní nemoci (diabetes, lupénka, vitiligo) pak zvyšují pravděpodobnost rozvoje poruch funkce štítné žlázy. Nedostatečná tvorba hormonů štítné žlázy je řešena jejich doživotním podávání ve formě tablet.

Účinnou prevencí rozvoje tohoto onemocnění je doplňování jódu do organismu, ideálně v přírodní formě.

Při hypertyreóze jsou naopak podávány léky, které snižují tvorbu hormonů štítné žlázy, pokud nezaberou, je štítná žláza odstraněna chirurgicky a její hormony do těla dodávány uměle.

Foto: Shutterstock.com
Související články
Věda a technika
Kyselina chlorovodíková: Potřebná i nebezpečná
Mnozí z nás zřejmě vůbec nepřemýšlejí o tom, jak prudce jedovatá látka vzniká uprostřed jejich útrob, v žaludku. Žlázy, které se nacházejí v jeho stěně, denně vyprodukují 1,5 – 2 litry žaludeční šťávy, jež ve velkém množství obsahuje skutečně prudce jedovatou kyselinu chlorovodíkovou a rovněž i látky, které dokážou strávit bílkoviny a tuky. Silná žíravina […]
Věda a technika
Jak nejlépe zabezpečit dům? Bezpečnostní fólie, kování, zámky i kliky!
Věděli jste, že k 80 % vloupání dojde přes okna nebo balkonové dveře? Patří totiž k nejslabším článkům zabezpečení domu či bytu. Okno bez bezpečnostních prvků otevře zloděj během 10 sekund, a to tak neslyšně, že vás neprobudí, ani když spíte ve vedlejší místnosti. Jak zlodějům znesnadnit práci a cítit se doma opravdu v bezpečí? Okna patří k nejzranitelnějším […]
Věda a technika
Stavba bez starostí a komplikací
Kde jsou ty doby, kdy majiteli pozemku stačilo nakoupit stavební materiál a mohl si postavit dům podle svého vkusu a svých potřeb. Dnes jsou stavebníci svázáni množstvím předpisů a nařízení, v nichž je složité se vyznat. Stále více lidí tak využívá služeb specializovaných firem, které se v džungli zákonů dokonale orientují. Abychom se vůbec mohli odvážit do […]
Věda a technika
Používejte ochranné pracovní pomůcky!
Některá zaměstnání jsou z hlediska pracovního úrazu rizikovější než jiná. Pokud není možné tato zdravotní rizika eliminovat nebo je alespoň částečně omezit, musí zaměstnavatel zaměstnanci poskytnout osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP). Co mezi ně patří? A opravdu vždy platilo heslo bezpečnost především? Osobní ochranné pracovní prostředky přesně definuje nařízení vlády č. 495/2001 Sb. Tyto prostředky musí […]
reklama
zajímavosti
Horská dráha: Už Kateřina Veliká zbožňuje klouzání!
Některé se řítí rychlostí přes 200 km/hod. Jiné sviští ve výšce 139 metrů. Občas se ocitnete hlavou dolů. Ruská carevna by zírala, kdyby viděla, co vzešlo z její kratochvíle. Horské dráhy patří k nevyhledávanějším atrakcím zábavních parků po celém světě. Protože kdo by si nechtěl užít adrenalinovou jízdu a zažít chvíle čisté euforie. Zábava pro […]
Sakura: Strom japonské národní hrdosti
Když rozkvetou sakury, je to úchvatná podívaná. Pro mnoho měst, které je pěstují jako okrasné stromy, to často bývá vrchol turistické sezóny. Miliony lidí po celém světě se totiž vydává obdivovat nádherné pastelově zbarvené květy. Tato dřevina má jedinečnou historii a stejně fascinující současnost. Obvykle je máme spojeny s Japonskem, kde k nejznámějším místům se […]
Na Střeleckém ostrově se volila nová Miss Tourism World Czech Republic 2024!
Dne 27. června 2024 se konala v módním průmyslu očekávaná akce roku. Několik módních přehlídek spojených s finále soutěže Miss Tourism World 2024. Tato prestižní událost se uskutečnila v nádherném prostředí historického města Prahy – na Střeleckém ostrově. A přilákala hosty z různých koutů světa. To vše pod záštitou vlajkové lodi vydavatelství RF-HOBBY, čtrnáctideníku Epocha. […]
Starověké olympijské hry: Na přehlídku naháčů ženy nesměly
Davy lidí se tísní v řecké Olympii. Každý chce vidět svého favorita. Kohosi tam vykuřují – za chvíli bude dotyčný obětovat bohům, a tak musí projít touto očistou. Zeus, Hestia i další bohové dostanou, co jim náleží, aby sportovní slavnost nic nenarušilo. Přichází na řadu shromáždění v búleuterionu, řídícím domě her, jakési radnici. Závodníci tu […]
historie
Zápasníka Milona z Krotonu roztrhali hladoví vlci
Filozof a matematik Pythagoras (asi 570–495 př. n. l.) se mezi lety 540–530 př. n. l. usazuje v Krotonu v jihoitalské Kalábrii a shromažďuje tu okruh svých žáků. Patří mezi ně i atlet Milon z Krotonu. „Čerpal od Pythagora nejenom filozofická poučení, ale i vědecká zdůvodnění tréninkových zásad a zápasnických chvatů,“ uvádí sportovní novinář Václav […]
Nehoda, nebo sebevražda? Jak zemřel Miroslav Tyrš?
Polední slunce nemilostivě pálí. Rolník pohledem přejede zčásti zorané pole a vydá se osvěžit k řece. Ötztalská Acha je tu pořádně divoká. Ve středu proudu, zaklíněné o kameny, omílá voda znetvořené lidské tělo bez nohy.   Národní obrozenec, historik umění, univerzitní pedagog, jeden ze zakladatelů Sokola, člen poroty pro výběr sochařské výzdoby Národního divadla… Ten […]
Jiří z Poděbrad: Jediný král nepocházející z královské dynastie
Husitský král či král dvojího lidu. Tyto přezdívky si vyslouží jediný český král, který nepochází z panovnické dynastie, ale z domácí šlechty. Jiří z Kunštátu a Poděbrad, kališník, který se po celou dobu své vlády snaží o pokojné soužití kališnické většiny s katolickou menšinou. Proč se mu to nedaří? Zikmund Lucemburský (1368–1437) po sobě nezanechává žádného mužského potomka. […]
Vzdorokrál Karel Albrecht s podporou Čechů usiloval o trůn
Jako „zimní král“ se do historie českých zemí zapisuje Fridrich Falcký. Málokdo však ví, že Čechy mají i svého druhého „zimního krále“. Je jím Karel Albrecht, který se nechává prohlásit českým vzdorokrálem Karlem III., ačkoliv trůn právoplatně patří Marii Terezii… Roku 1713 se Karel VI. (1685–1740), císař Svaté říše římské a král španělský, český a uherský, […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
3 kněžny-světice: Manžely si držely od těla a nechaly se bít zpovědníkem
historyplus.cz
3 kněžny-světice: Manžely si držely od těla a nechaly se bít zpovědníkem
Provdali ji sotva ve třech letech, zhruba ve třiceti už byla vdovou. Na muže haličská královna Salomena, jediná dcera polského knížete Leška Bílého, poté úplně zanevřela. Je rozhodnutá – složí slib čistoty a již nikdy se tělesně nesblíží s žádným mužem. To je ve středověku ve vznešených rodinách, kde sňatky slouží jako prostředek diplomacie i
Návrat do Ulice! Mizí Brodská před mužem?
nasehvezdy.cz
Návrat do Ulice! Mizí Brodská před mužem?
Příjemné překvapení pro své fanoušky přichystala herečka Tereza Brodská (56), která se po letech vrací do seriálu Ulice! Bok po boku se svou seriálovou dcerou Patricií Pagáčovou (35) znovu obnoví př
PORT 1560: Letní oáza plná zážitků a odpočinku
epochanacestach.cz
PORT 1560: Letní oáza plná zážitků a odpočinku
S příchodem léta se krumlovské centrum Port 1560 stává ideálním místem pro všechny, kteří touží po spojení kultury, gastronomie, dobrého piva a relaxace. Tento jedinečný areál nabízí návštěvníkům širokou škálu aktivit a zážitků, které si mohou užít také v nádherném prostředí prostorné zahrady z 16. století. Zábava a relax pod širým nebem Port 1560 se pyšní
Místo, kde se schovával jeden z největších filmových drsňáků
rezidenceonline.cz
Místo, kde se schovával jeden z největších filmových drsňáků
Když se herec Steve McQueen v 70. letech mnulého století přestěhoval do Malibu, nebylo to zrovna kvůli zdejším úžasným možnostem surfování. Jedna z nejúspěšnějších a nejlépe placených filmových hvězd své generace tu totiž hledala především soukromí a ústraní. Dokonalé útočiště našel známý chlapák v rezidenci usazené vysoko na útesu nad pobřežím Tichého oceánu, nacházející se
Borůvkové lívance, jak je má rád zpěvák Justin Timberlake
tisicereceptu.cz
Borůvkové lívance, jak je má rád zpěvák Justin Timberlake
Někdo to rád sladké – a tenhle známý zpěvák a herec velmi rád posnídá lívanečky s borůvkami. O linii se bát nemusí, protože se mj. věnuje například golfu. Potřebujete 200 g hladké mouky 2 lžíce
Kuriózní genetické mutace: Dávají supersílu i přitažlivost
21stoleti.cz
Kuriózní genetické mutace: Dávají supersílu i přitažlivost
Každý z nás je nositelem přibližně 4 milionů genetických variant. Ale jen málokomu se povede vyhrát v genetické loterii něco opravdu cenného, jako třeba barevnější vidění světa, nádherné řasy nebo sil
Couplii… a žili spolu šťastně až do smrti
panidomu.cz
Couplii… a žili spolu šťastně až do smrti
Trvalý vztah, v němž překonáme všechny krize a spokojeně spolu zestárneme, představuje stále jednu z nejvyšších životních hodnot. Nehledě na to, kolik nám je a v jak technologicky vyspělé době žijeme, pořád věříme, že nejlepší konec příběhu dvou zamilovaných lidí je „a žili spolu šťastně až do smrti“. Ve skutečnosti se téměř každé druhé české manželství
Využijte cukrovou pastu pro sametově hladké nohy
nejsemsama.cz
Využijte cukrovou pastu pro sametově hladké nohy
Léto velí mít hladkou pokožku bez chloupků. Epilace sice není právě příjemná, ale s trochou šikovnosti ji jistě zvládnete. Vážně chcete zkusit epilaci cukrovou pastou? Nebo jste ji už zkusila a máte s ní špatnou zkušenost? Nezatracujte ji. Cukrovou pastu si můžete připravit doma. Přírodní a šetrná Cukrová pasta se k odstranění chloupků používala už ve starém Egyptě. Dnes
KLENOTA přichází s limitovanou edicí šperků s morganitem v barvě roku
iluxus.cz
KLENOTA přichází s limitovanou edicí šperků s morganitem v barvě roku
V oblasti módy se barvy neustále mění a vyvíjejí, přičemž každá sezóna přináší nové odstíny a kombinace, které zaujmou a inspirují. Pro rok 2024 vyhlásila společnost Pantone Color Institut barvou roku
Hledání pokladu z Dubového ostrova pokračuje: Byla nalezena jeho část?
enigmaplus.cz
Hledání pokladu z Dubového ostrova pokračuje: Byla nalezena jeho část?
Nepředstavitelné sumy peněz i lidské životy – to vše pohltila tzv. jáma pokladů na ostrůvku nedaleko kanadské provincie Nové Skotsko. Hledači pokladů totiž prahnou po zdejším tajemství ukrytém hluboko
Jestli má holku, tak snad ani nechci žít…
skutecnepribehy.cz
Jestli má holku, tak snad ani nechci žít…
Byla to láska z pionýrského tábora. Jardovi bylo devatenáct let a dělal vedoucího malým klukům. Byli z něj úplně paf a já taky. Zamilovala jsem se do něj na pionýrském táboře. Všechny holky to věděly, protože neumím udržet tajemství, všechno na sebe vykecám. Jsem odjakživa taková, máma byla to samé v bledě modrém. Byla jsem v oddíle nejstarších, patnáctiletých holek. Jardovi
Rekordman v Bílém domě: Národní hrdina vydržel ve funkci pouhý měsíc
epochalnisvet.cz
Rekordman v Bílém domě: Národní hrdina vydržel ve funkci pouhý měsíc
William Henry Harrison sice původně studoval medicínu, v roce 1791 se ale rozhodne vstoupit do americké armády, která je zrovna plně zaneprázdněna boji proti indiánům.   O tři roky později se účastní slavné bitvy u Fallen Timbers, v níž vojáci USA triumfují. Když si v roce 1795 bere za ženu Annu Tuthill Symmesovou (1775–1864), zastává