Domů     Matyáš II. připravil bratra Rudolfa II. o část jeho říše
Matyáš II. připravil bratra Rudolfa II. o část jeho říše

Svoje příbuzné nemá Rudolf Habsburský v lásce. Jedinou výjimku snad tvoří mladší bratr Arnošt. Ve chvíli, kdy odchází jako místodržící do Nizozemí, jmenuje svého dalšího bratra Matyáše místodržícím ve Vídni a pověří ho vrchním velením armády. Sourozenec mu ale brzy začne přerůstat přes hlavu.

Matyášovi II. (1557–1619) nechybí ctižádost. Obtížně se smiřuje s tím, že jeho starší sourozenec Rudolf II. (1552–1612) jako prvorozený získal trůn. Chce ho sám pro sebe, určitě by vládl lépe!

Matyáš nemůže poněkud výstředního Rudolfa ani cítit a totéž platí i naopak. Poddaní s Rudolfem nejsou příliš spokojení. Když ho trápí deprese, není schopen vládnout a všude očekává spiknutí. České stavy proto pomalu přecházejí na Matyášovu stranu.

Mladší bratr, povzbuzený císařovými neúspěchy, sebere armádu a roku 1608 s vyráží k Praze. Střetnutí končí 25. června 1608 uzavřením tzv. Libeňského míru. Rudolfovi teď zbývají k vládě jenom Čechy. Matyáš si uzurpuje Moravu, Uhry a Rakousko.

Rozčilený Rudolf se soustředí na jediné, udržet si zbytek moci. „Jestli už dřív Matyáše nesnášel, nyní v něm spatřoval netvora ztělesňujícího vrchol věrolomnosti,“ poznamenává současný autor Petr Hora. Za Rudolfa se ale postaví české stavy.

Za pomoc ale samozřejmě chtějí odměnu. Jeho oslabení se pro ně stává skvělou příležitostí vymoct si náboženskou svobodu.

Matyášův císařský portrét. FOTO: https://www.asn-ibk.ac.at/bildung/faecher/geschichte/maike/bilderkatalog/habsburger/abb10t.htm/Creative Commons/Public domain
Matyášův císařský portrét. FOTO: https://www.asn-ibk.ac.at/bildung/faecher/geschichte/maike/bilderkatalog/habsburger/abb10t.htm/Creative Commons/Public domain

Chybné rozhodnutí

Začerstva dodají Rudolfovi text Majestátu. I když Rudolf nemá chuť, 9. července 1609 je donucen dokument parafovat. Vypadá to, že pro luterány a kalvinisty v Čechách svítají lepší časy.

Pomoc proti ambicióznímu Matyášovi a odbojným Čechům slíbí Rudolfovi jeho bratranec Leopold Pasovský (1586–1632) a se svým vojskem vpadne v zimě roku 1611 do Čech. 26. března 1611 stojí před Prahou i 10 000 Matyášových ozbrojenců.

Rudolf se doslechne, že čeští stavové naslouchají Matyášovi. Chápe, že podpora vpádu pasovských byla chybou. Tu mu Češi rychle spočítají. Sněm Českého království je do Prahy svolán na 12. dubna 1611 a usnese se na Rudolfově abdikaci. Trůn získává Matyáš.

Korunovace se dočká hned o měsíc později. Poté slibuje všem všechno, ovšem s douškou, že to bude příště. Čeští a moravští páni zatím neprotestují. Novému králi se do plnění závazků ale dvakrát nechce. Dokonce se zdráhá svolat i další sněm českých stavů.

Správně tuší, že bude čelit kritice. Nakonec se k tomu v lednu 1614 odhodlá z jediného důvodu: Nutně potřebuje peníze na válku proti Turkům. Požadavky stavů ale smete ze stolu. Teď se bude jednat jenom o tom, co chce on!

Bratra Rudolfa II. nemá rád. Nejraději by ho připravil o trůn. FOTO: Hans von Aachen/Creative Commons/Public domain
Bratra Rudolfa II. nemá rád. Nejraději by ho připravil o trůn. FOTO: Hans von Aachen/Creative Commons/Public domain

Kývnou na daň

Sílí hlasy nespokojenců proti Habsburkům. Jenže jednota mezi stavy neexistuje a na dalším sněmu v létě roku 1615 se to plně projeví. Dokonce Matyášovi odkývnou novou daň 800 000 zlatých, kterou mají každý rok odevzdávat.

Spokojený král si mne ruce a kuje další plány.

„Nástupnictví nebudu během svého života řešit,“ řekl sice roku 1611 stavům, ale 5. června 1617 jim suše oznámí, že trůn po něm převezme Ferdinand Štýrský (1578–1637), známý tím, že se s katolíky moc nepáře.

V očích protestantských pánů se zračí děs. Po silném nátlaku ale sněm Ferdinandův nárok uzná. Během následujícího roku prší do Vídně nářky na porušování Rudolfova majestátu. Matyáš odpovídá hrozbami, že stěžovatele potrestá. V českých stavech to vře.

Poslední kapka jejich trpělivosti padne 23. května 1618, kdy rukou nespokojenců vyletí z oken kanceláře na Pražském hradě místodržící Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka (1572–1652) a Jaroslav Bořita z Martinic (1582–1649) a písař Fabricius (asi 1570–1632).

Stavovské povstání je zahájeno, ale Matyášovi momentálně chybí dvě základní věci, aby je účinně potlačil – peníze a vojsko. Umírá o necelý rok později 20. března 1619.

Foto: Creative Commons, Úvodní fotografie: Lucas van Valckenborch/Creative Commons/Public domain
reklama
Související články
Historie
Pomohlo Čingischánovi v budování ohromné říše počasí?
Čingischánova armáda dobývá nová území. Dostává se do Gruzie, Ruska a na Krym a jeho říše se tak rozkládá od Černého moře až k Tichému oceánu. Osudným se obávanému Mongolovi nakonec v roce 1227 stává pád z koně v průběhu tažení proti severočínské dynastii Ťin. Poté umírá. Jak vlastně dokázal mongolský vládce Čingischán (1162–1227) vybudovat tak obrovskou říši? Bylo […]
Historie
Horor za bílého dne: Jatka přeživších z lodi Batavia
Je to skalisko, nebo jde jen o odlesky měsíce na vlnách moře? Zatímco muž ve vraním hnízdě pod vrcholkem hlavního stěžně vidí nebezpečí, kapitán se přikloní k druhé variantě. Téměř 57metrovou plachetnicí Batavia otřese náraz. Poklady naložené v podpalubí nervózně zacinkají. Ani hlavní aktéři v tu chvíli netuší, v jaké hrůzy se zvrhnou následující dva […]
Historie
Mongolský vládce miloval ženy a syrové maso
Válečná vítězství si mongolský vládce užívá plnými doušky.  „Shromážděte všechny ženy z města,“ nařídí vždy po úspěšném tažení svého vojska. Mezi nimi si pak vybírá ty nejhezčí, které mu mají být po vůli. Čingischánovi nestačí, že má kromě Burtaj ještě tři další oficiální manželky. Milenky si Čingischán (1162–1227) volí především z žen a dcer vysoce postavených mužů, […]
Historie
Jak Marie Terezie pomáhala svobodným matkám?
Za porod nemanželského dítěte čeká ženy v habsburské monarchii během první poloviny 18. století smrt. Ještě v roce 1743 se mohou podle platného zákona dočkat stětí hlavy. Ovšem Marie Terezie tuto praxi změní. Ačkoliv je Marie Terezie (1717–1780) velmi silně věřící katolička a katolíci považují početí a porod nemanželského dítěte za hřích, panovnice chápe, že […]
reklama
zajímavosti
Zápas století: Šachy, které rozhodují o politice
Na první pohled jsou to jen dva muži, sedící nad 64 černobílými čtvercovými poli. Jenže v sázce je mnohem víc. Nejde jen o to, kdo bude nejlepší šachista světa. Je to souboj mezi demokracií a komunismem. Mezi Spojenými státy americkými a Sovětským svazem. S trochou nadsázky jde o nejslavnější bitvu studené války. Proti sobě se […]
Boříme mýty o antikoncepci: Zabrání citron či kojení početí?
Je kolébkou medicíny civilizace Řecka a Říma ve 4. století před naším letopočtem? Zčásti. Teprve v druhé polovině 19. století se ukáže, jak vyspělá je medicína ve Starém Egyptě.   Německý egyptolog Georg Ebers (1837–1898) kupuje roku 1873 papyrus, který ponese jeho jméno. A hlavně – až jej přeloží, zboří zažité představy o egyptské kultuře. […]
Zuby moudrosti: Proč se nám proříznou až v dospělosti?
Teplota, bolest, otoky. V horším případě i cysty nebo dokonce zlomenina zánětem oslabené čelisti. Všechny tyhle lahůdky nás mohou potkat, pokud se dens serotinus neboli třetí stoličky rozhodnou vydrat ven. Tenhle proces začíná v dospělosti a může trvat roky. Vědci přišli na to, proč si u lidí dávají zuby moudrosti tak na čas.     […]
Kult známého světce: Komunistům se svatý Václav nelíbil
Už od konce 10. století se v českých zemích začíná šířit kult svatého Václava (asi 907–935). Nejdříve se český kníže stal symbolem panovnické dynastie a poté i patronem národa. Velký význam získává svatováclavský svátek za první republiky, ale nejde to jednoduše. První republika se totiž hodně orientuje směrem na husitské tradice a svatý Václav tak zůstává […]
záhady a tajemství
Posvátný oltář na hoře Ebal: Je dobývání Kanaánu Izraelity jenom mýtus?
„Až tedy přejdete Jordán, postavíte na hoře Ébalu ony kameny, jak vám dnes přikazuji, a obílíš je vápnem. Vybuduješ tam oltář Hospodinu, svému Bohu, oltář z kamenů, ale nebudeš je opracovávat železem,“ přikazuje Mojžíš (1394/1393–1274/1273 př. n. l.) vojevůdci Jozuovi (†1245 př. n. l.). Ten poslechne a skutečně oltář vybuduje a provádí na něm oběti Hospodinu. […]
Tajemný Ötzi: Z Itala kočovným zemědělcem?
Byl urostlý, svalnatý, měl dlouhé vlasy a tmavou pleť… I přestože se kvůli „zubu času“  poněkud scvrkl a i jeho kštice vzala za své, patří k nejatraktivnějším vědeckým artefaktům. Řeč je o nejslavnější evropské mumii, jejíž tělo odkryl ledovec v Ötztalských Alpách 19. září 1991. Ötzi, jak se ledovému muži dnes přezdívá, přitom nebyl žádným […]
Louis Le Prince: Vynálezce filmu zmizel beze stopy
Vynalezne film dlouho před Edisonem i bratry Lumiérovými. Dva dny předtím, než ho může představit světu, záhadně zmizí. Jak a proč dodnes zůstává záhadou. Francouzský vynálezce Louis Aimé Augustin Prince (1841-??) je sice označován za „skutečného otce kinematografie“, přesto je pro mnohé zcela neznámý. Jak je to možné? Fotí královnu K zachyceným obrázkům má blízko […]
Záhady Velikonočního ostrova: Umíme hýbat sochami, víme, jak dostaly čepice, ale co písmo?
Velikonoční ostrov je stále plný záhad, a proto se téměř nepřetržitě ocitá v ohnisku zájmu vědců. Ti se snaží odpovědět na spoustu otázek. Některé už se jim povedlo odhalit, jiné na svoje rozluštění dosud trpělivě čekají. Kdo byli dávní stavitelé majestátních soch? Tento oříšek rozlouskl současný švédský genetik Pontus Skoglund, když zkoumal DNA potomků původních ostrovanů […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Jak vybrat a využít chytrou technologii na zápěstí
panidomu.cz
Jak vybrat a využít chytrou technologii na zápěstí
Také jste si všimli, že stále více lidí nosí na zápěstí chytré hodinky nebo fitness náramek? Pokud byste se i vy rádi nechali pohltit tímto trendem, ale nevíte, k čemu jsou taková zařízení dobrá a jak vybírat, jste na správné adrese. S obojím vám totiž poradíme. Jak vybrat chytré zařízení na zápěstí? Při výběru chytrého zařízení na
Čočková pomazánka s mletou paprikou
tisicereceptu.cz
Čočková pomazánka s mletou paprikou
Nejlépe chutná na čerstvém chlebu, ale při oslavách do ní můžete namáčet na silnější proužky nakrájenou mrkev nebo řapíkatý celer. Suroviny 200 g žluté nebo červené čočky 200 ml vody 2 stroužk
Prokletí zámku Miramare: Jeho vlastníci neumírají doma v posteli!
enigmaplus.cz
Prokletí zámku Miramare: Jeho vlastníci neumírají doma v posteli!
Italský Terst je považován za jedno z hlavních evropských měst okultismu. Vděčí za to dlouhé zednářské tradici i spiritualitě, která je pečlivě ukrytá za fasádou oficiální historie. Řada míst v Terstu
Kapsle se vzorky z asteroidu úspěšně přistála v Utahu
21stoleti.cz
Kapsle se vzorky z asteroidu úspěšně přistála v Utahu
Sonda OSIRIX-REx se na svou pouť vydala v září 2016. Jejím primárním cílem byla planetka Bennu patřící do Apollonovy skupiny. Zde měla sonda získat vzorky, naložit je do speciální kapsle a tu pak dopr
JOSEFÍNSKÉ SLAVNOSTI 2023
epochanacestach.cz
JOSEFÍNSKÉ SLAVNOSTI 2023
S podtitulem pocta Marii Terezii a pevnosti samotné připomíná akce založení pevnosti Terezín 10. října 1780. Již tradičně jsou situovány především do období 18. století. Jejich cílem je připomenout jedinečnou terezínskou pevnost a události, která předcházeli její výstavbě. Jde o jedny z největších slavností zaměřených na toto období v Evropě. Každoročně je navštěvují z Čech,
Duch psa běhal domem
skutecnepribehy.cz
Duch psa běhal domem
Jela jsem s přítelem na návštěvu k jeho pratetě. Petr mě varoval, že je teta trochu šílená, protože tvrdí, že po nocích v jejím domě běhá černý pes. Před lety jsem zažila něco hodně zvláštního. S přítelem jsme navštívili jeho tetu z pátého kolene. Petr mi dopředu říkal, že je teta trochu vyšinutá, tak ať její slova neberu vážně. Tvrdila
Oceán na Europě obsahuje uhlík
21stoleti.cz
Oceán na Europě obsahuje uhlík
Jupiterův měsíc Europa přitahuje zájem odborné veřejnosti jako magnet. Důvod je jasný. Měření ukázala, že pod ledovým povrchem se ukrývá oceán tekuté a teplé vody. A mnozí vědci nevylučují, že v této
Pocházel první mistr světa v šachu z Prahy?
epochalnisvet.cz
Pocházel první mistr světa v šachu z Prahy?
Rodina chudého pražského krejčího Josefa Steinitze žije na okraji židovského ghetta a v květnu 1836 do ní přibude další z mnoha dětí. Wilhelm přichází na svět s tělesnou vadou, v důsledku níž bude po
Podaří se mu teď vysekat z dluhů?
nasehvezdy.cz
Podaří se mu teď vysekat z dluhů?
Populární Marek Taclík (50) si snad už oddychne. Pokud soud vydá konečné rozhodnutí, zavře za jeho dluhy dveře. V roce 2018 vyhlásil osobní bankrot poté, co měl nepravidelné příjmy a nebyl schopen
Babí léto v Hliněné Baště
iluxus.cz
Babí léto v Hliněné Baště
Každé roční období přináší návštěvníkům průhonické restaurace Hliněná Bašta jinak chuťově zabarvené dobroty. Proto netřeba „smutnit“, že léto tak rychle uteklo, neboť poklidné posezení na romantické t
Zřícenina Lichnice: Obchází tu duch krvavé Milady?
enigmaplus.cz
Zřícenina Lichnice: Obchází tu duch krvavé Milady?
Vyrazit za středověkou atmosférou je v České republice poměrně snadné. Není však moc hradů a jejich zřícenin, které by člověka vtáhly do minulosti takovým způsobem, jako to umí východočeská Lichnice.
Exkluzivní kreativita arabské estetiky
rezidenceonline.cz
Exkluzivní kreativita arabské estetiky
Nádherný byt s desítkou rozmanitých luxusních pokojů představuje esenci dokonalého souznění orientální atmosféry se soudobou precizností, tak typickou pro nábytek a doplňky společnosti Covet House, je