Domů     Krvavá jatka na Dukle: Bitva, která dodnes rozděluje Čechy!
Krvavá jatka na Dukle: Bitva, která dodnes rozděluje Čechy!
30.9.2019

Byl to největší konflikt, kterého se během druhé světové války Češi a Slováci zúčastnili. Dodnes vzbuzuje řadu otazníků. Někteří ji považují za zbytečný masakr, druzí za vyvrcholení boje za osvobození republiky. Co se přihodilo, že u Dukelského průsmyku zemřelo tolik vojáků?

Hlavním důvodem, proč se střetly německé jednotky v zápase proti Rudé armádě s československým útvarem, byla jeho pomoc Slovenskému povstání, které vzniklo jako odpor proti nacistické nadvládě.

V roce 1939 se totiž vytvořil v důsledku nacistické agrese vůči Československu Slovenský stát, jenž po celou dobu války patřil mezi satelity podléhající třetí říši a stal se spojencem Německa.

Vývoj války se ale postupně otáčel na stranu Spojenců a obyvatelé Slovenska došli k názoru, že není možné pasivně čekat na konec války. Začali proto jednat.

Předčasné povstání

V srpnu 1944 už se odbojové hnutí soustředilo hlavně na pomoc lidem, kteří prchali do exilu, a také na zpravodajskou činnost. Postupně ale začali slovenští odbojáři stále častěji provádět sabotáže a připravovat ozbrojené povstání.

V jeho čele stála ilegální Slovenská národní rada, v níž měla velký vliv i komunistická strana. Aby tak dovršilo kýženého výsledku a Slováci se mohli odpoutat od Německa, požádali o pomoc ruskou stranu.

Vojenský převrat měl vypuknout ve chvíli, když se ke hranicím blížila Rudá armáda.

Slováci žádali o pomoc ruskou stranu.
Slováci žádali o pomoc ruskou stranu.

Anarchie u slovenských velitelů

Celý plán byl velice jednoduchý. Sovětské vojsko mělo na východním Slovensku navázat kontakt s vojáky dvou pěších divizí, kteří by jim umožnili přechod přes komplikovaný terén Karpat.

Tyto dva útvary burcoval radiogramem i velitel slovenské povstalecké armády Ján Golian. Ani jedna z nich ale neuposlechla.

Nejlépe vyzbrojená a vycvičená východoslovenská armáda, která čítala více než 30 000 vojáků, a jenž měla sehrát v celé operaci klíčovou roli, se tak kvůli absenci velení nechala snadno německou armádou odzbrojit.

Němci tímto krokem získali ještě k tomu obrovské množství munice a zbraní, stejně tak i přístupové komunikace a kontrolu nad sklady.

Velitel povstalecké armády měl burcovat dvě klíčové jednotky.
Velitel povstalecké armády měl burcovat dvě klíčové jednotky.

Neustálé komplikace

Problémy nastaly již od začátku operace. Rusové totiž chtěli celou akci vzít do své režie.

V první řadě nebrali vůbec v potaz, že se na slovenském území už nachází německé jednotky, a také odložili na několik týdnů návštěvu slovenské delegace v Moskvě, která chtěla dojednat způsob „odtržení“ Slovenska jiným způsobem.

Záměrem sovětského maršála Ivana Koněva a ruského diktátora Stalina navíc bylo bleskově prorazit na slovenské území Dukelským průsmykem a dosáhnout Prešova do pěti dnů, což bylo vzhledem k terénu nereálné.

V poslední řadě také Rusové schválně zdržovali přesun československých kvalifikovaných velitelů z Velké Británie na východní frontu.

Cílem bylo co nejrychleji dosáhnout slovenského území.
Cílem bylo co nejrychleji dosáhnout slovenského území.

Podcenění nepřítele

Sovětskému velení se nechtělo překonávat hornaté oblasti Karpat a spoléhalo na to, že Němci v obavách z obklíčení sami oblast opustí.

Nepočítali ale s tím, že se na severovýchodě Slovenska nacházela německá operační skupina společně s 1. královskou maďarskou armádou. Obě měly velice dobře vybudovanou obranu, která sahala až do hloubky 50 km.

Tento obranný systém nacisté soustředili hlavně na průchodná údolí potoků a řek a na horské průsmyky. Bez pomoci slovenských divizí se tak jednalo o velmi obtížný úkol.

Rusové předpokládali, že Němci sami obtížný terén opustí.
Rusové předpokládali, že Němci sami obtížný terén opustí.

Útok za útokem

Strategie maršála Koněva byla jasná. Probít se stůj co stůj a splnit plán. Dne 8. září 1944 začala celá operace mohutnou raketovou, dělostřeleckou a minometnou přípravou. Projektily ale dopadaly pouze do prázdného prostoru a celá akce tak byla prozrazena.

I přesto vojska 38. armády s podporou letectva zdárně překonala první pásmo německé obrany. Místo zvané Krosno ale už nebyla schopna dobýt a vojáci tak museli oblast obejít, čímž si zablokovali dopravní komunikace nutné pro další postup.

Československá dělostřelecká jednotka v bojích o Duklu.
Československá dělostřelecká jednotka v bojích o Duklu.

Na životy se nebral zřetel

Maršál Koněv i přes pomalý postup hnal neustále vojáky do útoku bez ohledu na jakékoliv ztráty. Němci totiž prokázali obrovský vzdor a zpočátku ztracená území obsazovali zpátky.

Také se ukázalo, že 1. československý armádní sbor, tvořený nezkušenými vojáky, dostával mylné informace, že postupuje územím obsazeným Rudou armádou.

Ti vpochodovali v husté ranní mlze do horského údolí s vědomím, že jsou jednotky wehrmachtu kilometry daleko a když se zvedla mlha, zjistili, že pouze 400 metrů od nich jsou připravení a zakopaní Němci.

Rozhodnutí maršála Koněva se dnes zdají být rozporuplná.
Rozhodnutí maršála Koněva se dnes zdají být rozporuplná.

Do útrob nepřítele

V nebojové sestavě se tak československá jednotka dostala přímo do palebného prostoru německého dělostřelectva. Pěchota na sebe nedala dlouho čekat a pustila se do nepřipravených vojáků a mnoho z nich se v šoku vydala na útěk. Výsledek byl zdrcující.

Během jediného dne zemřelo přes 600 mužů. 1. a 3. brigáda přestala prakticky existovat. „Vypadalo to, že na nás pálí ze všech stran z minometů, kulometů a kanonů.

Lidé křičeli a utíkali, strhla se panika,“ vypověděl volyňský válečný veterán a ženista Josef Holec. Podle velitele praporu Oldřicha Kvapila kolem něj utíkali strachy pološílení vojáci s německými tanky v patách.

Také se svěřil, že kolem něj létaly utržené hlavy i končetiny. Panika ale nebyla v armádě přípustná a velitelé tak museli začít střílet i do vlastních řad, aby zastavili jejich útěk.

Ten by totiž mohl způsobit naprostou katastrofu, jelikož by se k nim přidávaly další jednotky.

Po těžkou palbou začali vojáci panikařit a utíkat.
Po těžkou palbou začali vojáci panikařit a utíkat.

Odvolání generála

Celá situace měla ještě dohru. Kvůli nulové organizaci a zběsilému útěku některých československých vojáků byl maršálem Koněvem odvolán velitel 1. československého armádního sboru, generál Jan Kratochvíl.

Tento krok Koněv konzultoval i se Stalinem a jako důvod uvedl: „Kratochvíl nezvládl velení sboru, nedovede organizovat boj a pevně řídit vojska.“ Někteří spekulují o tom, že se Rusům zbavení generála, který přicestoval z Londýna, velmi hodilo.

U nově zvoleného Ludvíka Svobody si totiž mohli být jisti, že jim nikdy nezkříží jejich plány.

Generál Kratochvíl musel čelit neřešitelným situacím.
Generál Kratochvíl musel čelit neřešitelným situacím.

Těžké boje o vrchol

Dne 20. září pak vyvrcholil boj kótu 534, který měl na další boje výrazný vliv. Skýtal totiž strategické místo na vrcholu pohoří, které umožňovalo rozhled po celém okolí a bylo možné z něj ovládat silnice procházející městečkem Dukla.

Českoslovenští vojáci po počátečních problémech prokázali své kvality a tento opěrný bod udrželi i přes urputné protiútoky Němců. I přes toto částečné vítězství ale Němci stále ovládali terén, který už měl být dávno dobyt.

Po dalších několikadenních bojích se pak podařilo vyvrátit i druhé pásmo německé obrany a obsadit město Dukla.

Po dlouhých bojích se konečně podařilo dostat se k Dukle.
Po dlouhých bojích se konečně podařilo dostat se k Dukle.

Konečně doma!

Poté byly osvobozeny další obce a počátkem října už českoslovenští vojáci stanuli na vlastním území. Československý armádní sbor pak 6. října ovládl Dukelský průsmyk, a ještě ten stejný den po boji osvobodil Vyšný Komárnik.

Během dvou týdnu postoupil s dalšími jednotkami o 15 až 20 km na západ až k obci Kapišová, kde se od 25. do 27. října 1944 odehrály nejtvrdší boje celé operace. Obě strany utrpěly v krvavých bojích za nepříznivého podzimního počasí těžké ztráty. Postup hornatým terénem trval až do dubna 1945.

U obce Kapišová se odehrály ty nejhorší boje.
U obce Kapišová se odehrály ty nejhorší boje.

Mělo krvavé vítězství smysl?

Dodnes se spekuluji, zda celá operace skončila úspěchem nebo ne. Na její průběh mělo vliv mnoho faktorů. Od začátku byla připravována narychlo a neměla velké vyhlídky na úspěch.

Mnozí jsou přesvědčeni, že se jednalo ze strany Sovětského svazu o politické gesto náklonnosti k Československu. Navíc hlavní cíl, tedy pomoci Slovenskému povstání, se dosáhnout nepodařilo, jelikož Němci povstalce v průběhu října potlačili.

Někteří historikové jsou také přesvědčeni, že byli Čechoslováci do tak těžkého boje nasazení záměrně, aby nemohli podat svědectví o fungování Sovětského svazu zevnitř.

Dnes už na místě stojí pouze památník.
Dnes už na místě stojí pouze památník.

Komunistická propaganda

Po válce si Duklu navíc přivlastnili komunisté jako nástroj propagandy, když se u monumentálních pomníků na východním Slovensku každý rok 6. června konalo politicky režírované kladení věnců.

Po svržení režimu se pak začali ozývat někteří historici, kteří Duklu považují za neúspěšnou vojenskou operaci, která si vyžádala mnoho životů.

Její smrtelný vliv pokračoval ještě do 60. let, kdy se na místě nacházela nevybuchlá munice a několik místních obyvatel kvůli ní utrpělo zranění. Dnes už se podařilo frekventovanější místa odminovat.

Událost pak sloužila jako nástroj propagandy.
Událost pak sloužila jako nástroj propagandy.

Zbyl už jen památník

Celé dukelské bojiště a památníky patří mezi národní kulturní památky, které vzdávají hold těmto krvavým událostem a památce padlých vojáků.

Památník byl postaven v roce 1949 architektem Jozefem Grusem hned vedle vojenského pohřebiště, na kterém je pochováno celkem 565 vojáků.

Foto: Shutterstock.com. wikimedia.org
reklama
Související články
Historie
Premiér, který prosadil válku, skončil rukou atentátníka
Hrabě Karl von Stürgkh, politik z doby Rakouska-Uherska, působil nějaký čas v úřadu premiéra. Jeho konec ale nebyl zrovna nejšťastnější. Vrah si na něj počíhal při obědě. Karl von Stürgkh (1859–1916) pochází ze štýrské šlechtické rodiny, povýšené v roce 1721 do hraběcího stavu. V roce 1891 je zvolen do císařské rady. Později, v letech 1909–1911, působí jako ministr školství rakouské […]
Historie
Bylo tu, není tu: Jak nacisté zplundrovali Evropu?
Na nehybná nahá lidská těla dopadají sněhové vločky. Ledabyle zaparkovaný valník je plný vyhublých mrtvých. Až jejich fotografie obletí svět, mnoho lidí se stále bude zdráhat uvěřit, jaká zvěrstva byl s to nacistický režim spáchat. Krvavá mašinerie koncentračních táborů má pro třetí říši finanční bonusy – vždyť jen v Osvětimi si nakrade na 8 tun […]
Historie
Ve vzduchu je cítit konflikt. Čím Římané rozčilovali Germány?
Císař Octavianus Augustus má plnou hlavu plánů. V Germánii, kde Římané po přelomu letopočtu dosáhli řady vojenských úspěchů, by rád rozšířil svůj vliv. V nejlepším případě by pak z území na pravém břehu řeky Rýna udělal další říšskou provincii. Tím, kdo se o to má pokusit, se stává Publius Quintilius Varus (46 př. n. l.–9 n. l.), od […]
Historie
Masakr římských legií se odehrál v dolnosaském pohoří
„Vare, Vare, vrať mi mé legie,“ volá zoufale císař Octavianus Augustus, když do Říma dorazí zprávy o kruté porážce římských legií v Teutoburském lese roku 9 n. l. Bije přitom hlavou o zeď. „Roztrhl si roucho a hluboce truchlil. Po několik měsíců si neholil vlasy a nestříhal vousy,“ líčí císařův stav historik Suetonius. Krutý debakl přiměje […]
reklama
záhady a tajemství
Záhady kolem krále Artuše: Kým vlastně byl, kde ležel bájný hrad Camelot a kde se vzala kouzelník Merlin?
„Zítra nás čeká boj,“ prohlašuje Artuš a přehlédne svoje rytíře. Usedá s nimi u kulatého stolu, kde nikdo nemůže být v čele. Kde se jejich legendární setkání mohla odehrávat? A jak to bylo se samtoným Artušem? Po téměř čtyřech staletích vlády Římanů nad Anglií zůstává na ostrovech spousta římských staveb včetně amfiteátrů. Jeden z nich se nachází […]
Posvátný oltář na hoře Ebal: Je dobývání Kanaánu Izraelity jenom mýtus?
„Až tedy přejdete Jordán, postavíte na hoře Ébalu ony kameny, jak vám dnes přikazuji, a obílíš je vápnem. Vybuduješ tam oltář Hospodinu, svému Bohu, oltář z kamenů, ale nebudeš je opracovávat železem,“ přikazuje Mojžíš (1394/1393–1274/1273 př. n. l.) vojevůdci Jozuovi (†1245 př. n. l.). Ten poslechne a skutečně oltář vybuduje a provádí na něm oběti Hospodinu. […]
Tajemný Ötzi: Z Itala kočovným zemědělcem?
Byl urostlý, svalnatý, měl dlouhé vlasy a tmavou pleť… I přestože se kvůli „zubu času“  poněkud scvrkl a i jeho kštice vzala za své, patří k nejatraktivnějším vědeckým artefaktům. Řeč je o nejslavnější evropské mumii, jejíž tělo odkryl ledovec v Ötztalských Alpách 19. září 1991. Ötzi, jak se ledovému muži dnes přezdívá, přitom nebyl žádným […]
Louis Le Prince: Vynálezce filmu zmizel beze stopy
Vynalezne film dlouho před Edisonem i bratry Lumiérovými. Dva dny předtím, než ho může představit světu, záhadně zmizí. Jak a proč dodnes zůstává záhadou. Francouzský vynálezce Louis Aimé Augustin Prince (1841-??) je sice označován za „skutečného otce kinematografie“, přesto je pro mnohé zcela neznámý. Jak je to možné? Fotí královnu K zachyceným obrázkům má blízko […]
záhady a tajemství
Záhady Velikonočního ostrova: Umíme hýbat sochami, víme, jak dostaly čepice, ale co písmo?
Velikonoční ostrov je stále plný záhad, a proto se téměř nepřetržitě ocitá v ohnisku zájmu vědců. Ti se snaží odpovědět na spoustu otázek. Některé už se jim povedlo odhalit, jiné na svoje rozluštění dosud trpělivě čekají. Kdo byli dávní stavitelé majestátních soch? Tento oříšek rozlouskl současný švédský genetik Pontus Skoglund, když zkoumal DNA potomků původních ostrovanů […]
Vrak parníku Karlsruhe jantarovou komnatu neskrývá
Parník Karlsruhe nabere 11. dubna 1945 na svoji palubu v dnešním Baltyisku celkem 1083 uprchlíků. Vydává se na cestu a o den později se řadí do konvoje s dalšími plavidly. Společně míří do Kodaně. Zaostává ale za zbytkem formace, a to se mu stává osudným.   Sovětská letadla po něm začnou nemilosrdně pálit. Loď zasáhne torpédo a poté […]
Spekulace o vraždě: Otrávil někdo maličkého synka Karla IV.?
Konečně vytoužený mužský potomek a dědic trůnu. Karel IV. plný radosti už spřádá velkolepé plány. Narodil se budoucí český král! Kdyby jenom tušil, že malý synek v kolébce se nedožije ani dvou let. Druhá manželka Karla IV. Anna Falcká (1329–1353), dcera rýnského falckraběte Rudolfa II. (1306–1353), svému muži porodí syna Václava (1350–1351), který pořádně zamíchá nástupnictvím […]
Kde leží biblická Sodoma? Americký archeolog má tip
„Začal jsem číst text v knize Genesis 13-19 a uvědomil jsem si, že se tradiční místo neshoduje s geografickým profilem popsaným v textu,“ vysvětluje Steven Collins, ředitel Archeologické školy Veritas International University v kalifornské Santa Anně, okamžik, kdy začal v roce 1996 pátrat po skutečném umístění biblické Sodomy. V roce 2013 dospěl k názoru, že jde o město Tall el-Hammam […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Čočková pomazánka s mletou paprikou
tisicereceptu.cz
Čočková pomazánka s mletou paprikou
Nejlépe chutná na čerstvém chlebu, ale při oslavách do ní můžete namáčet na silnější proužky nakrájenou mrkev nebo řapíkatý celer. Suroviny 200 g žluté nebo červené čočky 200 ml vody 2 stroužk
České Lurdy: Docházelo v nich k zázračnému uzdravování?
epochalnisvet.cz
České Lurdy: Docházelo v nich k zázračnému uzdravování?
K potemnělému svatostánku se blíží další poutníci. Od úst jim přitom stoupají obláčky páry. V kalendáři je totiž 13. leden a venku mrzne, jako když praští. Ve čtyři hodiny ráno je přesto bazilika v se
Pardubický kraj: Tipy na výlety pro všechny!
epochanacestach.cz
Pardubický kraj: Tipy na výlety pro všechny!
Pokud by vás náhodou v tomto krásném kraji nezlákal hrad na Kunětické hoře (viz úvodní foto), máme tu pro vás řadu dalších tipů! Jako první tip na výlet je tento – zkuste navštívit nový židovský hřbitov v Pardubicích.  Je součástí Centrálního hřbitova, který naleznete v ulici K Židovskému hřbitovu. Ačkoli k založení došlo již roku 1883, je
Co si dal trilobit ke své poslední večeři?
21stoleti.cz
Co si dal trilobit ke své poslední večeři?
Paleontologové z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy s kolegy popsali v jednom z nejprestižnějších vědeckých časopisů trilobita starého 465 milionů let se zachovaným obsahem trávicí soustavy. Ta
Záhadné kubánské útoky opět v akci: Neznámá zbraň udeřila přímo v Bílém domě!
enigmaplus.cz
Záhadné kubánské útoky opět v akci: Neznámá zbraň udeřila přímo v Bílém domě!
Federální úřady vyšetřují nové případy tzv. havanského syndromu. Záhadné onemocnění způsobuje řadu závažných příznaků včetně poškození mozku. Má se za to, že jej způsobuje dosud neznámá zřejmě akustic
Horor na irském venkově: Ďábla odhalili, když hráli karty!
enigmaplus.cz
Horor na irském venkově: Ďábla odhalili, když hráli karty!
Říká se, že ten, kdo chce neznámého člověka správně odhadnout, podívá  se mu na boty. Jejich kvalita, čistota o každém mnohé napovídá. Zároveň si můžete i zkontrolovat, zda před vámi náhodou nestojí-n
Emirates slaví Mezinárodní den kávy
iluxus.cz
Emirates slaví Mezinárodní den kávy
Mezinárodnímu dni kávy, který připadá na 1. října věnuje velkou pozornost i společnost Emirates. Na palubách svých letadel i v saloncích Emirates vytvořila širokou nabídku kvalitních káv, jíž se každo
Orly bělohlavé zabíjí sinice, jejichž toxin by však mohl léčit lidi
21stoleti.cz
Orly bělohlavé zabíjí sinice, jejichž toxin by však mohl léčit lidi
Už v 90. letech 20. století docházelo ke zpočátku nepochopitelným úhynům orlů bělohlavých v blízkosti vodních nádrží na jihovýchodě Spojených států. Příčinou jejich smrti byla vakuolární myelinopatie,
4 talenty kakaa
panidomu.cz
4 talenty kakaa
Je běžně v regálech – balíček nepřichuceného kakaového prášku. Stejného, kterého si staří Aztékové a Mayové vysoce cenili pro jeho mimořádné účinky. Některé jsou spíš bájné, ale další už věda potvrdila. * Proti stárnutí Za stárnutí víc než plynutí času může klesající schopnost buněk bránit se poškození, které jim způsobují agresivní volné radikály. Ty jsou
Vyhlédla si snad za Forejta náhradu?
nasehvezdy.cz
Vyhlédla si snad za Forejta náhradu?
Rozchod na spadnutí. Alespoň tak se mluví o vztahu EVY BUREŠOVÉ (30) a PŘEMKA FOREJTA (36). Říká se, že je za tím její nevěra! Hvězda seriálu ZOO si podle všeho velmi přeje svatbu. Eva Burešová (30)
Exkluzivní kreativita arabské estetiky
rezidenceonline.cz
Exkluzivní kreativita arabské estetiky
Nádherný byt s desítkou rozmanitých luxusních pokojů představuje esenci dokonalého souznění orientální atmosféry se soudobou precizností, tak typickou pro nábytek a doplňky společnosti Covet House, je
Za všechno může sestřin manžel
skutecnepribehy.cz
Za všechno může sestřin manžel
I když nás od sebe se sestrou dělí dva roky, bylo to jako nic a spíš nás všichni brali za dvojčata. Když jsme se před pěti lety přestaly vídat, těžce jsem to nesla. Za náš rozkol může Alžbětin manžel Honza. Je to nepříjemný chlap, který se ke mně nikdy nechoval hezky. Po jeho poslední eskapádě, která nás