Domů     Kde přebývá bůh? 8 největších náboženských staveb světa
Kde přebývá bůh? 8 největších náboženských staveb světa
11.3.2021

Nalezneme mezi nimi úchvatné chrámy a kostely, majestátní mešity i tajemné pyramidy. Někdy souzní s okolní přírodu, jindy se nacházejí v rušném centru velkoměsta. Ať tak, či tak, vyrážejí dech i zapřisáhlým ateistům. Poznejte největší světové náboženské svatostánky…

Al-Masdžid al-Harám neboli Velká mešita

Kde se nachází: Mekka, Saúdská Arábie

Doba vzniku: předislámské období, svatyně z 18. století př. n. l.

Rozloha: 400 000 m2 (včetně venkovních prostor)

Mešita Al-Masdžid al-Harám, též Velká Mešita, se nachází v saúdskoarabské Mekce. Uprostřed jejího nádvoří leží svatyně Ka’ba, ke které se při modlitbě obrací každý muslim. Jde o jedno z nejposvátnějších míst na světě.

Do Mekky proudí dva miliony poutníků každý rok. Svatyně Ka’ba stála na daném místě už v předislámské době. Muslimové věří, že ji zde při svém putování postavil sám Abrahám (1813–1638 př. n. l.), jeden z božích proroků. V mešitě je dokonce k vidění kámen s otisky jeho nohou.

Do Mekky musí vykonat aspoň jednou za život tzv. Velkou pouť (hadždž) každý muslim. Začátek pouti je stanoven na 8. den poutního měsíce, který je posledním měsícem islámského roku, jenž se řídí lunárním kalendářem, takže se každý rok její termín liší. FOTO: Muhammad Mahdi Karim/ Wikimedia Commons/GFDL 1.2
Do Mekky musí vykonat aspoň jednou za život tzv. Velkou pouť (hadždž) každý muslim. Začátek pouti je stanoven na 8. den poutního měsíce, který je posledním měsícem islámského roku, jenž se řídí lunárním kalendářem, takže se každý rok její termín liší. FOTO: Muhammad Mahdi Karim/ Wikimedia Commons/GFDL 1.2

Prorok Mohamed přináší islám

V roce 630 dobyl Mekku prorok Mohamed a zničil pohanské modly v Ka’bě. Do východního rohu svatyně měl pak vsadit černý kámen, pocházející z ráje. Tím došlo k přijetí islámu Araby. Mešita se neustále rozšiřovala, proběhlo několik jejich významných rekonstrukcí.

V roce 1979 se jí zmocnili islámští radikálové a dva týdny ji obléhali.

Od roku 2007 probíhá s přestávkami další ohromná rekonstrukce, která zvýšila počet minaretů z devíti na 11, vybavila vnitřní prostory klimatizací a zvýšila kapacitu mešity ze 770 000 až na 2,5 milionu věřících.

Velká pyramida Cholula

Kde se nachází: Cholula, Puebla, Mexiko

Doba vzniku: 3. století př. n. l. až 9. století n. l.

Rozloha: 202 500 m2

Pyramida v Cholule je největší chrámovou pyramidou na světě z hlediska objemu, předčí i pyramidy v egyptské Gíze. Budovat ji začali Olmékové asi ve 3. století př. n. l., stavba pokračovala ve čtyřech fázích až do 9. století našeho letopočtu.

Byla zasvěcena bohu Quetzalcoátlovi. V období svého největšího rozkvětu na jejím vrcholu žilo až 100 000 lidí. Sestávala z šestice navrstvených struktur. V 8. století zřejmě došlo k opuštění Velké pyramidy, a to v důsledku dramatického poklesu olmécké populace. Pyramida si však svůj náboženský význam uchovala.

Bůh Quetzalocoátl, kterému byla Velká pyramida zasvěcena, měl podobu opeřeného, bílého a vousatého hada. Byl to hodný bůh. FOTO: Hajor/Wikimedia Commons/CC BY-SA 3.0
Bůh Quetzalocoátl, kterému byla Velká pyramida zasvěcena, měl podobu opeřeného, bílého a vousatého hada. Byl to hodný bůh. FOTO: Hajor/Wikimedia Commons/CC BY-SA 3.0

Křesťanský kostel na vrcholku

Ve 12. století dobyli město Čičimékové, jejichž náboženské centrum se přesunulo z pyramidy do nově vytvořeného chrámu. Nicméně i dlouho poté docházelo k pohřbívání mrtvých v blízkosti pyramidy, což svědčí o její důležitosti.

Když do oblasti dorazili španělští kolonizátoři, byla již pyramida zarostlá, na jejím vrcholku dokonce Španělé v 16. století postavili kostel. K průzkumu vnitřku pyramidy došlo až v roce 1931, archeologové postupně vyhloubili asi 8 kilometrů tunelů.

K odhalení celé Velké pyramidy však nikdy nedošlo, a to kvůli historickému a náboženskému významu kostela Panny Marie na jejím vrcholku.

Lotosový chrám

Kde se nachází: Dillí, Indie

Doba vzniku: 1986

Rozloha: 3 850 m2 chrám, spolu s okolními rybníky a zahradami až 105 000 m2

Bahaismus je monoteistické náboženství, jež hlásá jednotu všech lidí. Jeho zakladatelem byl Bahá’u’lláh (1817–1892), který je svými přívrženci považován za dalšího z poslů Božích, jako byli Abrahám, Mojžíš, Buddha, Kršna, Kristus či Mohamed.

Lotosový chrám v indickém Dillí byl dokončen roku 1986 a je unikátní svým tvarem, kterým připomíná právě lotos. Jeho autorem je íránsko-americký architekt Fariborz Sahba.

Chrám ke svému osvětlení částečně využívá solární energii generovanou panely umístěnými na budově. FOTO: Vandelizer/Wikimedia Commons/CC BY 2.0
Chrám ke svému osvětlení částečně využívá solární energii generovanou panely umístěnými na budově. FOTO: Vandelizer/Wikimedia Commons/CC BY 2.0

Stejný mramor jako pro antické stavby

Stavba sestává z 27 volně stojících listů lotosu, které jsou kryté mramorem. Devět dveří chrámu vede do centrální haly s výškou 34 metrů, která pojme až 2500 osob. Mramor pochází z hory Pentelikon v Řecku, který byl využíván pro antické stavby.

Stavba se těší značnému zájmu turistu, navštívilo ji už přes 100 milionů lidí. Může do ní totiž vstoupit kdokoliv bez ohledu na jeho vyznání, pohlaví či jiné odlišnosti.

Bazilika Panny Marie Královny míru

Kde se nachází: Yamoussoukro, Pobřeží slonoviny

Doba vzniku: 1985–1989

Rozloha: 30 000 m2

Pokud vezmeme v potaz pouze vnitřní plochu kostela, pak největší takovou stavbou je Bazilika svatého Petra ve Vatikánu, která zaujímá 15 160 m2. Ač samotná bazilika Panny Marie Královny míru má plochu 7 989 m2, po započtení vnějších prostor, jako je fara, vila a dvě půlkruhové kolonády, které běžně nejsou součástí kostela, zaujímá celkovou plochu 30 000 m2, a tak předčí i Svatopetrské náměstí.

Nachází se v hlavním městě Pobřeží slonoviny, Yamoussoukro.

Papež souhlasil s vysvěcením baziliky pod podmínkou, že v její blízkosti vznikne také nemocnice. Ta byla otevřena až v roce 2015. FOTO: Felix Krohn/Wikimedia Commons/CC-BY-SA-2.0
Papež souhlasil s vysvěcením baziliky pod podmínkou, že v její blízkosti vznikne také nemocnice. Ta byla otevřena až v roce 2015. FOTO: Felix Krohn/Wikimedia Commons/CC-BY-SA-2.0

Dar prezidenta papežovi

Stavba se inspirovala Bazilikou sv. Petra, ale není její přímou replikou. Vysvětil ji dne 10. září 1990 papež Jan Pavel II. (1920–2005), který ji přijal jako dar od prvního prezidenta Pobřeží slonoviny, Félixe Houphouëta-Boingy (1905–1993).

Kupole baziliky dosahuje výšky 158 metrů. Samotný kostel je postaven z mramoru dovezeného z Itálie a barevného skla z Francie. Celkově pojme bazilika 18 000 osob, což není ani třetina toho, kolik se vejde do Baziliky sv. Petra ve Vatikánu.

Salt Lake Temple

Kde se nachází: Salt Lake City, Utah, USA

Doba vzniku: 1893

Rozloha: 23 506 m2

Mormonismus je duchovní směr odvozený od křesťanství, spojený s postavou samozvaného proroka Josepha Smithe (1805–1844) a jeho dílem Knihou Mormonovou.

Ta je americkou verzí Bible, neboť říká, že pravé náboženství, mormonismus, bylo vyjeveno Američanům v Americe. Mormoni velmi dbají na rodinný život, ostatně i Bůh měl podle nich fyzickou podobu, ženu a děti.

Zpočátku u nich byla populární polygamie (mnohoženství), to však bylo následně zakázáno.

Chrám je od 29. prosince 2019 uzavřen a probíhá v něm rekonstrukce, která poběží 4 roky. FOTO: Entheta - Wikimedia Commons/CC BY 2.5
Chrám je od 29. prosince 2019 uzavřen a probíhá v něm rekonstrukce, která poběží 4 roky. FOTO: Entheta – Wikimedia Commons/CC BY 2.5

Inspirace králem Šalamounem

Chrám v Salt Lake City vybudovala Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů, která se prohlašuje za jedinou pravou církev.

Jeho výstavba trvala čtyřicet let a dokončena byla roku 1893. Zpočátku byl ke stavbě použit pískovec, ale poté, co některé kameny popraskaly, byly vyměněny za křemenný monzonit se vzhledem žuly.

Některé prvky stavby mají evokovat Šalamounův chrám v Jeruzalémě, včetně její orientace či křtitelnice nesené na zádech 12 volů, stejně jako velké umyvadlo pro očistu kněží v chrámu hebrejského krále Šalamouna (970–931 př. n.l.).

Borobodur

Kde se nachází: na indonéském ostrově Jáva, asi 40 km od města Jogjakarta

Doba vzniku: 8.–9. století

Rozloha: 15 000 m2

Na rozdíl od jiných chrámů byl Borobodur postaven na kopci ve výšce 265 m n. m. nad dnem vyschlého jezera. Stavba stojí na obdélníkové základně a zvedá se ve třech úrovních.

V její horní části se nachází monumentální stúpa, což je buddhistická stavba, symbol klidu a míru, obsahující relikvie, například ostatky Buddhy, tedy Siddhárthy Gautamy, kterému je chrám zasvěcen.

O vzniku chrámu neexistují žádné písemné památky, ale podle vytesaných reliéfů se odhaduje, že byl postaven na přelomu 8. a 9 století.

Při pohledu shora má chrám tvar trojrozměrné obří mandaly, která symbolizuje buddhistickou kosmologii a povahu mysli. FOTO: Gunawan Kartapranata/Wikimedia Commons/CC BY-SA 3.0
Při pohledu shora má chrám tvar trojrozměrné obří mandaly, která symbolizuje buddhistickou kosmologii a povahu mysli. FOTO: Gunawan Kartapranata/Wikimedia Commons/CC BY-SA 3.0

Chrám pohltil sopečný prach a džungle

Ke stavbě byl použit kámen z nedaleké řeky, který stavitelé nejprve opracovali na požadovanou velikost a poté jej zasadili na potřebné místo bez použití malty.

K opuštění chrámu došlo v průběhu 15. století v důsledku hromadného přestoupení zdejšího obyvatelstva na islám. Borobodur pak nadlouho skryly sopečný popel a džungle.

K jeho znovuobjevení došlo až roku 1814 pod taktovkou britského místodržícího Thomase Stamford Rafflese (1791–1826). Na vykopávky pak navázali Holanďané. Práce ukončila až 2. světová válka.

Velká mešita v Djenné

Kde se nachází: město Djenné v africkém Mali

Doba vzniku: 1907

Rozloha: 5625 m2

První mešita byla v malijském Djenné postavena už ve 13. století, zřejmě ji nechal vybudovat muslimský sultán Kunburu. Následně se stala jedním z nejdůležitějších vzdělávacích center v Africe, tisíce studentů do ní přicházely studovat korán.

Prvním Evropanem, který o mešitě podal zprávu, byl roku 1828 francouzský cestovatel René Caillié (1799–1838). Deset let před jeho návštěvou však město dobyl džihádista Seku Amadu (1818–1845), který původní mešitu nechal chátrat a postavil si vlastní.

Mešita je považována za vrcholnou stavbu súdánsko-sahelského stylu, někteří kritici v ní však spatřují francouzský vliv a považují ji za „příliš barokní“. FOTO: Ruud Zwart/Wikimedia Commons/CC BY-SA 3.0
Mešita je považována za vrcholnou stavbu súdánsko-sahelského stylu, někteří kritici v ní však spatřují francouzský vliv a považují ji za „příliš barokní“. FOTO: Ruud Zwart/Wikimedia Commons/CC BY-SA 3.0

Prkna z palmy jako lešení i ozdoba

V roce 1906 rozhodla francouzská správa Mali, že stará mešita bude zrekonstruována. Stavba částečně respektovala půdorys původní mešity. Vyrobena byla z nepálených cihel zvaných ferey, pískové malty a omítky, která budově dodávala hladký vzhled.

Stěny zdobí svazky prken z místní palmy (lontar etiopský), které vyčnívají do prostoru, a slouží také jako lešení pro opravy. K těm dochází každoročně v rámci velkého festivalu, při kterém se blátem vyhlazují poškození, jež na stavbě zanechaly déšť a eroze. Na seznamu UNESCO je stavba od roku 1988.

Velká synagoga v Belzu

Kde se nachází: Jeruzalém, Izrael

Doba vzniku: 1985–2000

Rozloha: 2300 m2

Největší synagogu světa vystavěla komunita chasidských Belzů za pomoci příznivců z celého světa v Jeruzalémě.

Chasidismus vznikl na počátku 18. století na území dnešního jihovýchodního Polska a Ukrajiny jako reakce na podkopanou autoritu rabínů jako duchovních vůdců židovského národa ve východní Evropě.

K tomu došlo po pogromech proruského kozáckého vůdce Bohdana Chmelnického (1595–1657), při nichž zemřelo asi 40 000 východoevropských Židů.

V synagoze se nachází obří dřevěná schrána, jež pojme 70 svitků Tóry a je zapsána v Guinnessově knize rekordů. V jiných synagogách se do ní vejde jen 6 svitků. FOTO: Conscious/Wikimedia Commons/CC BY-SA 3.0
V synagoze se nachází obří dřevěná schrána, jež pojme 70 svitků Tóry a je zapsána v Guinnessově knize rekordů. V jiných synagogách se do ní vejde jen 6 svitků. FOTO: Conscious/Wikimedia Commons/CC BY-SA 3.0

Předchůdkyně stála na Ukrajině

Jeruzalémská synagoga vznikla jako zvětšená replika synagogy v ukrajinském Belzu, kde sídlila jedna z chasidských dynastií. Ta byla v užívání od roku 1843, než ji v roce 1939 zničili Němci.

Moderní budova je přístupná čtyřmi vchody ze čtyř sousedících ulic ve čtvrti Kiryat Belz.

Její stavba trvala 15 let, dokončena byla v roce 2000. Zahrnuje hlavní svatyni, jež pojme 7000 věřících, menší studovny, knihovnu a místnost pro konání svateb i bar micva (rituál přeměny chlapce v muže).

Foto: Wikimedia Commons, Úvodní foto: Conscious / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0
reklama
Související články
Zajímavosti
3 typicky francouzské věcí, které nejsou francouzské
Co může být víc Francouzského než chlapík, který sedí pod obrazem Mony Lisy a hraje na akordeon. Snad jen chlapík, který končí pod gilotinou, protože má nejen pruhované triko, ale také modrou krev. Mona Lisa Původ: Itálie Každý, kdo zamíří do Paříže, chce vidět alespoň dva hlavní symboly města a možná celé Francie. Eiffelovku a […]
Zajímavosti
Den díkůvzdání není jediný: 5 svátků bohaté úrody
Když je úroda pod střechou, je čas slavit a vzdávat díky. Někde se oslavy podobají našim dožínkám, jinde jsou zvyky naprosto odlišné. Víte, kde nechávají překypět hrnec s rýží, proč krocan dostává milost a kdo bydlí v přístřešcích z listí? Milost pro krůtu Název: Den díkůvzdání Země: USA Jedním z nejznámějších svátků je Den díkůvzdání, […]
Zajímavosti
Chcete Nobelovku? Tak si ji kupte!
Ohromující objev, fenomenální literární dílo, průkopnická práce na poli míru či lékařství. To nejsou zrovna snadné podmínky pro získání Nobelovy ceny. Naštěstí existuje alternativa i pro ty, kdo se s nimi nechtějí namáhat. Stačí pár přebytečných milionů a prestižní zlatá medaile s portrétem Alfreda Nobela je vaše. Švédský vědec a průmyslník Alfred Nobel (1833–1896) by […]
Zajímavosti
Černá smrt: Morová rána přinesla nejen chaos, ale také pokrok
Pandemie bubonického moru, které se říká černá smrt, se z jižního Ruska rozšířila do Evropy v roce 1346, aby končila v roce 1353 opět v Rusku. Během pandemie černé smrti zemřelo 30 až 40 % populace, dle některých odhadů až 60 % populace, což by znamenalo 50 milionů lidí. Ani „černá smrt“ ale nebyla černobílá.   Morová rána měla […]
reklama
zajímavosti
Chcete být milionářem? Legendární soutěž stvoří boháče i podvodníky
„Takže chcete béčko? A jste si jistý? Nemůže to být třeba áčko?“ pozvedává Vladimír Čech své husté obočí. „Jsem si jistý. Dejte bé,“ kývne soutěžící naproti němu. Snaha ho zviklat tentokrát moderátorovi nevyšla. Třeba příště. Je to tehdy velká událost, když v roce 2000 do České republiky dorazí soutěž Chcete být milionářem? s hlavní výhrou […]
Je Ferda Mravenec dělnice? A co je zač Brouk Pytlík?
Cvičí přesnou mušku, řeší politiku… To je Ferda Mravenec tak, jak by si ho mohly pamatovat naše (pra)babičky. Od konce 30. let udělá velký posun. Plní pětiletku, bojuje proti škůdcům a nadšeně se účastní brigád. Až později se zaplete s nafrněnou Beruškou. Celý Sekorův příběh má ale několik drobných háčků. Například, že Ferda není „ten“ […]
Bageta a croissant: Francouzské mňamky, které nejsou francouzské
Pokud byste měli vyjmenovat jídla typická pro Francii, určitě by mezi nimi nechyběla bageta a croissant. Jenže ani jedno jedno z těch dvou není tak úplně francouzské. Bageta Někdy až metr dlouhé pečivo z bílé mouky je symbolem Francie stejně jako třeba Eiffelovka. Prezident Emmanuel Macron (*1977) ji považuje za národní poklad a chce ji […]
Když je v kuchyni vymeteno: Jak se zrodí nachos nebo sacher?
Co zcela typického si dát při výletu do Vídně? Sacherův dort! Kdo by ho neznal? Skvělá směs, marmeláda a čokoládová poleva. Vyrobit sacher si můžete i doma. Receptů na něj koluje po internetu nebo je k nalistování v kuchařkách požehnaně. Ale… Je to ten pravý?   Stát se to může, ale spíš náhodou. Original Sacher-Torte, […]
reklama
záhady a tajemství
Tajemné megality: Dávné stavby sloužily k obřadům i věštění
Megalitických staveb zhotovených z hrubě opracovaných kamenů se po světě vyskytuje spousta. Jde o první částečně zachovalé budovy pocházející z období paleolitu (do 11 000 př. n. l.), neolitu (do 5200 př. n. l.), a starší doby bronzové (do 1550 př. n. l.). Za úplně nejstarší se považuje maltský, pocházející z období cca 6500 let př. n. l. […]
Mytologický zrod run: O jejich šíření se měl postarat Bůh Ódin
„Tu se mi dobře začalo dařit, magické jsem moudrosti nabyl, slovo za slovem hledalo slovo,“ popisuje Ódinův stav vytržení Starší Edda, sbírka severských mytologických a hrdinských písní, jejíž opis objevili roku 1645 v islandské vesnici Skálholt. Kdy a kde tyto písně vznikly, ale není jasné. Autorem některých veršů, zvaných Výroky Vysokého (Hávamál), je však údajně sám […]
Jeskyně tajemné vědmy: Nejstarší turistická atrakce v Anglii
Pavel Beneš Předpověděla požár Londýna, auta i konec světa. Vypadala prý tak, jak si představujete klasickou čarodějnici a v Anglii je slavnější než Sybila. Kdo vlastně věštkyně známá jako Matka Shiptonová byla a co opravdu řekla, sice není známo, není to však překážkou k tomu, aby se nestala legendou. Kdejaký věštec se ohání jejím věštbami […]
Vážně to byl Hiram Bingham, kdo objevil Machu Picchu? A co Vilcabambu?
Zapomenuté, pohlcené pralesem po pádu slavné incké říše. Vážně o Machu Picchu nikdo nevěděl? Hiram Bingham zvědavě stoupá do prudkého svahu za 11letým kečuánským chlapcem Pablitem Alvarezem…   Místní o památce nad jejich hlavami celou dobu vědí, jen nemají důvod ani způsob, jak to vytrubovat do světa. Je 24. července 1911 a Hiram se stává […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Nepřátelé v naší hlavě: Jak si stojí současná medicína?
21stoleti.cz
Nepřátelé v naší hlavě: Jak si stojí současná medicína?
Ačkoli jsou pro širokou veřejnost stále velkou neznámou, pro lékaře to platí přesně naopak. Počet agresivních nádorů mozku se totiž meziročně zvyšuje. Jen každým rokem si v České republice tuto diagnó
Skrývá, že je těhotná?
nasehvezdy.cz
Skrývá, že je těhotná?
Ještě nedávno to vypadalo, že intenzivně probíhají svatební přípravy. Jenže teď nám anonymní zdroj poskytl informace, že je krásná herečka ze seriálu Zlatá labuť Marta Dancingerové (32) v očekávání.
Delikatesy země galského kohouta
panidomu.cz
Delikatesy země galského kohouta
Francouzská kuchyně má skvělou pověst. Ale nejde jen o takzvanou vysokou gastronomii. Jídla mohou být i docela jednoduchá. Pojďte s námi některá vyzkoušet. Nejlepší cibulačka (4 porce) 1 kg cibule, 60 g másla, 2 lžíce oleje, 2 lžíce mouky, 125 ml suchého bílého vína, 1,25 l hovězího vývaru, 1 bobkový list, 2 lžičky tymiánových lístků, mořská
Nedostavěný chrám v Panenském Týnci
epochanacestach.cz
Nedostavěný chrám v Panenském Týnci
Chrám na křižovatce pozitivní energie… Stavba gotického chrámu nikdy nebyla dokončena, přesto působí monumentálně a patří k nejvzácnějším památkám. A navíc stojí na místě, které svou pozitivní energií dokáže léčit. Když se český rytíř Plichta ze Žerotína v roce 1316 rozhodl v Panenském Týnci vybudovat gotický chrám, rozhodně netušil, že jeho stavba zůstane navěky nedokončena. Nejprve na místě nechal
Japonsko děsí démonická ženská bytost: Co je zač tajemná Hačišakusama?
enigmaplus.cz
Japonsko děsí démonická ženská bytost: Co je zač tajemná Hačišakusama?
Malý chlapec leží v posteli, v prvním patře rodinného domku. Třese se strachy, protože ve tmě za oknem vidí hlavu vychrtlé ženy, jak na něj v úsměvu cení zuby! Nevznáší se ve vzduchu, ta strašlivá pos
Originální dárek na poslední chvíli
iluxus.cz
Originální dárek na poslední chvíli
Anela, česká značka vysoce kvalitní přírodní kosmetiky, vychází zákazníkům vstříc po celý rok. Před Vánoci nabízí dárkové balíčky určené ke komplexní péčí o pleť, celé tělo nebo o miminko. [caption
Moderní rezidence u rovníku
rezidenceonline.cz
Moderní rezidence u rovníku
Rezidence vznikla v rovníkovém Ekvádoru. Betonová stavba rozvržená do tvaru písmene T působí přes svou masivní konstrukci příjemně svěžím, elegantním a odlehčeným dojmem. Tři podlaží, tři obytná kř
Na lavičce v parku jsem si povídala s duchem
skutecnepribehy.cz
Na lavičce v parku jsem si povídala s duchem
S kamarádkou jsme si v našem parku povídaly o vnucích a přípravách Vánoc. Najednou si k nám přisedla cizí žena. Kamarádka ji ale neviděla. Já i můj muž jsme byli vždycky aktivní, hodně jsme cestovali a vedli k takovému životu i naše děti. Když jsme nastoupili do důchodu, snažili jsme se dál alespoň trochu sportovat. Manžel ale před pěti lety zemřel na mrtvičku a já
Dorothy Eady: Dívka, která si vzpomněla na minulý život?
enigmaplus.cz
Dorothy Eady: Dívka, která si vzpomněla na minulý život?
Malá Dorothy se s rodiči prochází po britském muzeu v jeho egyptské části. Z ničeho nic se zastaví u obrazu chrámu faraona Sethiho I. a začne volat: „Tady je můj domov!“ Diví se také, že na fotografii
Skvělý jahodový tvarožník
tisicereceptu.cz
Skvělý jahodový tvarožník
Tvarožník je tuzemskou obdobou italského tiramisu. Ingredience 400 g jahod 120 g piškotů 350 g zakysané smetany 400 g plnotučného tvarohu 2 vanilkové cukry 3 lžíce moučkového cukru 2 lžíce
Dlouhodobou medikací s chatrnému zdraví?
21stoleti.cz
Dlouhodobou medikací s chatrnému zdraví?
Od náhodného objevení penicilinu v roce 1928, jsou léčiva považována za zázrak, který uleví prakticky od jakéhokoli problému. Při nesprávném užívání ale mohou na dalších pár zadělat. Známe to nejsp
Prchal skutečný Baron Prášil před fanoušky?
epochalnisvet.cz
Prchal skutečný Baron Prášil před fanoušky?
Nenápadná německá obec Bodenwerder na počátku 18. století nebyla ničím víc než zapadlou vískou. Když tu na jaře roku 1720 v rodině podplukovníka kavalérie přichází na svět další z osmi dětí, nikdo dva