Skip to content

EcoCute – chladicí kapalina, která burcuje k vyšším výkonům tepelná čerpadla, ohřívače vody i klimatizace

Tento článek je reklamním sdělením

Chladicí kapalina EcoCute spatřila světlo světa v roce 1993 v Japonsku a je prozatím posledním článkem v řetězci snahy o nalezení energeticky efektivního chladiva šetrného k životnímu prostředí, jehož začátek sahá až do 19. století, kdy se světem začaly šířit první elektrické lednice.

Tehdy (v roce 1993) bylo v rámci dlouhodobého testu instalováno napříč Japonskem 30 klimatizačních jednotek s touto kapalinou. Skvělé vlastnosti EcoCute pak vedly k tomu, že od roku 2000 bylo toto chladivo instalováno do tepelných čerpadel určených pro širokou veřejnost.

V Evropě byla EcoCute představena v roce 2003 v rámci veletrhu COP9 v Miláně. V roce 2017 najdete tepelná čerpadla s touto kapalinou na celém světě, včetně České republiky.

Hlavní výhodou EcoCute je schopnost rychlého a levného ohřevu teplé vody, a to při teplotách pod bodem mrazu. Není tedy náhodou, že EcoCute koluje v útrobách tepelných čerpadel vzduch/voda, která trpěla tím, že při nízkých teplotách nebyla schopna dodávat potřebné množství teplé vody. Navíc, teploty pod bodem mrazu způsobovaly přetěžování kompresoru čerpadla a tím pádem ke zkracování jeho životnosti.

Úspěch i díky nízkému dopadu na životní prostředí

Jak již napovídá název „EcoCute“, tato chladící kapalina je přívětivá k životnímu prostředí a má nulový potenciál poškozování ozónové vrstvy. I díky tomu se EcoCute dostala na listinu „doporučených“ technologií, který vydala vláda Japonska ve snaze o snížení emisí skleníkových plynů v souladu s Kjótským protokolem.

Praktický příklad, na jehož konci je 93% úspora na účtu za teplou vodu

Pokud jde o příklad konkrétních úspor, jichž bylo dosaženo použitím technologie EcoCute, jedním z nich je instalace tepelného čerpadla SANDEN Aquaeco o výkonu 3,5 kW v kancelářské budově TIZIA, kterou provedla společnost GT-Energy.

Kancelářská budova používala pro ohřev vody plynový kondenzační kotel o výkonu 170 kW a oběhové čerpadlo o příkonu 380 W, celkové náklady na výrobu teplé vody činily 55 700 Kč.

Instalací tepelného čerpadla SANDEN Aquaeco a výměnou a snížením příkonu cirkulačního čerpadla z 380 W na 50 W došlo ke snížení ročních nákladů na výrobu teplé vody o 93 %! Návratnost investic do nové technologie, které činily 170 000 Kč, tak v tomto případě činí 3,3 roku, a to bez jakýchkoliv kompromisů, pokud jde o objem či teplotu dodávané vody.

Díky schopnosti zajistit vysoký výkon tepelného čerpadla v teplotách nad i pod 0° C se s tepelnými čerpadly používajícími technologii EcoCute setkáte jak v komerčních, tak rezidenčních prostorách.

Foto: archiv
Tento článek je reklamním sdělením
Právě v prodeji
Sdílej!
Další články z rubriky Zajímavosti
Zobrazit více …