Domů     Druhý vstup do pekel hledejte na Troskách
Druhý vstup do pekel hledejte na Troskách
27.3.2023

Symbol Českého ráje a jeden z nejoblíbenějších turistických cílů na severu Čech. To je hrad Trosky, s nímž je spjata bohatá historie i řada legend, pověstí a záhad.

Jaká tajemství ukrývá masivní čedičová skála, mohutné hradní zdi a dvojice slavných věží Baba a Panna?

Příběh jednoho z nejtajemnějších hradů na českém území se začíná psát na konci 14. století. Patrně mezi lety 1380 a 1390 se šlechtic Čeněk z Vartenberka poohlíží po lokalitě, kde by mohl nechat vystavět mohutnou pevnost.

Volba padne na dvojici čedičových skal, které jsou ideálním místem pro umístění obranných věží a mezi kterými je i dostatek prostoru pro vnitřní hrad s obytnými paláci.

Stavba na dluh

Stavba probíhá zdárně, ale kvůli nesnadnému terénu se vše prodraží a šlechtic je nucen se zadlužit u krále. Právě jemu nakonec hrad v roce 1394 připadne.

Tím však teprve začíná dlouhá historická cesta, ve které nechybí celá řada různorodých majitelů, krvavé bitvy i dodnes nerozluštěná tajemství. To první na sebe nenechá dlouho čekat.

Ještě před koncem století se totiž Trosky dostávají do rukou Pánů z Bergova, se kterými je spjata pozoruhodná pověst.

Skrývá hrad i něco, co není tak romantické? FOTO: Me116 / Creative Commons / CC BY-SA 4.0
Skrývá hrad i něco, co není tak romantické? FOTO: Me116 / Creative Commons / CC BY-SA 4.0

Ukryli tam poklad?

Dne 1. listopadu roku 1415 přijíždí do Opatovického kláštera ve východních Čechách dvojice šlechticů se svými zbrojnoši:

Jan Městecký z Opočna (1380–1431?) a Ota z Bergova (1399–1452), majitel mnohých panství a mimo jiné i hradu Trosky.

„Zatímco páni družně klábosili s opatem Petrem Lazurem, cpali se jeho zvěřinou a hojně nalévali jeho vínem, zbrojnoši zatím v tichosti obsazovali klášter a pobíjeli mnichy,“ píše o zákeřném přepadení a vyrabování kláštera český záhadolog Jan Novák (*1951).

Během přepadení se oba urození pánové snaží dostat z opata informace o tom, kam uložil klášterní bohatství. A zatímco písemný záznam praví, že se jim to nepodařilo, mnozí záhadologové věří, že to možná byli právě oni, u koho pověstný poklad skončil. Mohl následně putovat právě na hrad Trosky, jak praví často zmiňovaná teorie?

Odolal husitům

Pakliže se bohatství ze vzdáleného kláštera opravdu dostalo do podzemí severočeské pevnosti, neexistují o tom žádné důkazy. Dějiny navíc uhánějí dál a na celé království se řítí bouře v podobě husitské revoluce.

Během husitských válek se Trosky stávají jednou z nejvýznamnějších bašt katolíků a důležitým místem, na kterém se potkávají poslové z Čech s těmi Hornolužickými.

Husité si však význam hradu brzy uvědomí a v roce 1424 proti němu poprvé vytáhne vojsko vedené samotným Janem Žižkou (1360–124). Obléhání netrvá dlouho.

Zkušený vojevůdce si rychle uvědomí, že je hrad prakticky nedobytný a zanechá snah o jeho pokoření. Stejně dopadnou o čtyři roky později i husitští sirotci, kteří se snaží využít nedávného požáru věže Baby.

Opravdu šlo husitům jen a pouze o strategický význam hradu? Nebo se snad doslechli o tom, že tam Bergové ukrývají opatovický poklad?

Loupežnická historie

Nějakou dobu se zdá, že Trosky si svou nedobytnost udrží navěky. Jenže to, co se nepodařilo husitům, se o pár let později povede loupeživým rytířům, vedeným jistým Kryštofem Šofem z Helfenburku.

Jde o mazaného banditu, který hrad za nejasných okolností (patrně lstí) obsazuje a dlouhá léta plení široké okolí, přepadá kupce i celá města. Vše nakonec dojde tak daleko, že je Šof prohlášen za zemského škůdce a je proti němu vyslána ozbrojená výprava.

Jenže Trosky opět dostojí své pověsti a mazaný Šof s dvěma stovkami mužů se dokáže ubránit. Ještě celé čtyři roky zřejmě sídlí banda na hradě, který se tak až v roce 1444 znovu dostává do rukou svých majitelů.

Jakým způsobem k tomu došlo a co se vlastně stalo s Kryštofem Šofem a jeho muži, není zcela zřejmé. Traduje se však, že po nich v hradním podzemí zůstalo množství pokladů, nasbíraných během jejich loupeživých výprav.

Už jsme na Troskách opravdu prozkoumali všechno? Na snímku půdorys hradu zachycený v roce 1895. FOTO: Vojtěch Král / Creative Commons / volné dílo
Už jsme na Troskách opravdu prozkoumali všechno? Na snímku půdorys hradu zachycený v roce 1895. FOTO: Vojtěch Král / Creative Commons / volné dílo

Z hradu zříceninou

V dalších desetiletích a nakonec i staletích Trosky pomalu ztrácí svou pověst nedobytného hradu.

Postará se o to především král Jiří z Poděbrad (1420–1471), kterému se v roce 1469 podaří pevnost dobýt a učinit z ní jedno z center své hospodářské správy. V průběhu 16. století hrad několikrát změní majitele a jeho význam zvolna upadá.

Tečku za kdysi mocnou a obávanou pevností pak učiní třicetiletá válka. Během ní je hrad několikrát dobyt, a nakonec i vypálen. V roce 1681 píše známý český učenec Bohuslav Balbín (1621–1688), že je sídlo ve stavu, kdy ho již není možné opravit.

Z hrdé pevnosti se tak postupně stává zřícenina zarůstající plevelem a místo, na které vyráží lidé z okolí hledat bájné poklady nebo zkoušet svou odvahu.

Kolem dvojice věží totiž postupně přibývá tajuplných pověstí zkazek o strašidlech, prohánějících se mezi rozpadajícími se zdmi. Co se o Troskách povídá dnes?

Duchové a přízraky

Zajímavá pověst souvisí kupříkladu se samotným pojmenováním obou věží. Traduje se, že krátce po vzniku hradu pověřil pán z Bergova jeho správou svou matku a dceru.

Po čase se však obě ženy začaly hádat, která má na hradě větší rozhodovací právo, až si nakonec každá z nich zabrala jednu věž: dcera tu vyšší a užší a matka tu nižší a zavalitější.

Poněkud strašidelnější verze pověsti pak praví, že se kvůli jejich hašteření služebnictvo rozprchlo, hrad zchátral a obě ženy nakonec zmizely. Jejich přízraky se mají v okolí potulovat dodnes. Duchové jsou vůbec oblíbeným folklórním motivem na Troskách.

Dokládá to i příběh mlynářského pomocníka Jakuba. Ten prý v roce 1841 při návštěvě hradu spadne do jakési průrvy a skončí v podzemí. Když se mu podaří vyšplhat ven, spatří hrad v jeho bývalé slávě včetně přízračných rytířů a dalších postav.

Propadl se snad mladík do minulosti, jak by se mohlo zdát? Nebo se při pádu prostě jen praštil do hlavy?

Na kterém místě máme hledat tajemnou puklinu? FOTO: Dcpeets / Creative Commons / CC BY-SA 4.0
Na kterém místě máme hledat tajemnou puklinu? FOTO: Dcpeets / Creative Commons / CC BY-SA 4.0

Průrva pekelná

Povídačky o podzemí hradu Trosky by vydaly snad i na celou knihu. Nejen že se pod sídlem má ukrývat poklad, ale především to má být místo ukrývající vstup do samotného pekla. Takový motiv není v českém folklóru až tak výjimečný.

Ostatně pověst o pekelné bráně najdeme třeba i na ne zas tak vzdáleném hradu Houska. V případě Trosek se má pekelná brána nacházet hluboko v puklině, nad kterou hrad vznikl.

Traduje se, že už při jeho budování z průrvy přicházely všemožné pekelné bytosti a snažily se stavbu překazit tím, že působily nejrůznější nehody a neštěstí. Nakonec však byla průrva zastavěna a díky tomu dnes tvorové z pekla nemohou na náš svět.

Mnozí historici věří, že tuto pověst mohly inspirovat už keltské mýty. Právě pro Kelty byl totiž Český ráj posvátným územím s množstvím přírodních svatyní a observatoří.

Podzemní labyrint

V současnosti je pro většinu lidí pověst o pekelné bráně už jen zajímavým střípkem lidového folklóru. To však neznamená, že by se pod Troskami skutečně nenacházely podzemní prostory.

Jejich plné prozkoumání a zmapování sice znemožnila eroze a s ní související sesuvy písku, náznaky o existenci některých dosud neobjevených míst však najdeme v historických záznamech.

V těch se píše kupříkladu o podzemní hladomorně či o únikové chodbě, díky které bylo možné hrad zásobovat během obléhání. Kde mohla tato chodba končit? Mnoho lidí věří, že v jeskyni Sklepy, která se nachází v nedalekém skalním městě.

Dosavadní průzkumy této jeskyně naznačují, že z ní skutečně vedou dnes už zasypané chodby směrem k hradu. Podaří se někdy některé z nich odkrýt? Nebo zůstane podzemí Trosek už navždy tajemstvím?

Foto: Zdeněk Fiedler / Creative Commons / CC BY-SA 3.0, Me116 / Creative Commons / CC BY-SA 4.0, Vojtěch Král / Creative Commons / volné dílo, Dcpeets / Creative Commons / CC BY-SA 4.0
reklama
Související články
Záhady a tajemství
Záhada mostu Overtoun: Jaká tajemná síla způsobuje nevysvětlitelné sebevraždy psů?
Stejný děsivý obrázek se naskytl už mnoha nešťastným majitelům psů. Jejich miláček se náhle zběsile rozeběhne a na konci kamenného mostu se jako smyslů zbavený vrhne přes zábradlí. Prokletý most Overtoun si právě vyžádal další oběť. Do začátku dvacátého století napadlo zámožného pána jménem John White vybudovat ve skotské vesničce Milton nedaleko Glaswowa most přes […]
Záhady a tajemství
Skotská záhada: Na prastarých kamenech je znázorněno neznámé zvíře
V předkřesťanských dobách obývali dnešní Skotsko, tehdy jedno z nejodlehlejších a nejizolovanějších míst Evropy, Piktové. Ti po sobě zanechali kamenné stély, na které zachycovali vše, co pro ně mělo nějaký význam, a to včetně zvířete, jehož identita je pro vědce dodnes záhadou… O Piktech se soudí, že byli z části keltským etnikem, které obývalo sever Británie už na […]
Záhady a tajemství
Posmrtný život se odehrává před smrtí
Téměř 80 procent lidí věří v nějakou formu posmrtného života. Většinou na základě zážitků těch, kteří přežili klinickou smrt. Přiživuje je řada esoterických a duchařských knih i pochybných webových stránek. Ty však často neříkají celou pravdu nebo zamlčují to, co se do obrazu úžasného posmrtného života nehodí. Věda už má navíc pro tzv. prožitky blízké […]
Záhady a tajemství
Zázrak v Zeitounu: Pannu Marii vyhlížely statisíce lidí
Něco takového svět v uplynulých dvou tisíci letech křesťanské historie nezažil. V káhirské čtvrti Zeitoun v Egyptě se po tři roky zjevovala Panna Marie. Zázrak se odehrával přímo na rušné ulici opakovaně několik let, a to před zraky tisíců a tisíců lidí. Údajně jej zachytili fotografové i kamery, komentovali ho politici. Církev byla zdrženlivá, vědecká […]
reklama
záhady a tajemství
Skalní hádanka uprostřed pouště: Stojí za ní příroda, ufoni nebo naši předci?
Kraji vládne večerní ticho, na obloze se však jasně rozzáří světlo, které se neustále přibližuje. Futuristicky vyhlížející stroj přistává na písčité půdě. Dveře létajícího talíře se otevírají, vyběhne podsaditý mužíček, zamíří zbraní na nedaleký kámen a vypálí. Když zjistí, co způsobil, bere nohy na ramena! Nejde o film, ale o jednu z konspiračních teorií vzniku kamene […]
Objev chrámu spojeného s Alexandrem Velikým i bájným Herkulem
V dnešním městě Tello v jihovýchodním Iráku, kdysi starověké metropoli Girsu, objevili archeologové pozůstatky dvou chrámů, postavených na sobě. Na ruinách sumerského chrámu vyrostl druhý, spojený s mocným makedonským králem Alexandrem Velikým i bájným antickým hrdinou a silákem Herkulem.   Sumerské město Girsu bylo pravděpodobně osídleno už v době 5300 až 4800 let př. n. l., kdy […]
Bod Nemo: Pátrání po původu tajemného zvuku ze hřbitova oceánu
Díky naprostému minimu mořského života se nejodlehlejší část planety, bod Nemo, označuje za pacifickou poušť. Přesto se toho v jeho blízkosti odehrává překvapivě mnoho. Stal se nejen pohřebištěm vesmírných lodí a popelnicí oceánu, kde se kumulují odpadky, ale také domovem tajemného zvuku, který lámal hlavy vědcům celá léta.   Nachází se na souřadnicích 48°52′ j. š., […]
Podzemní město Derinkuyu: Záhadný osmnáctipatrový labyrint ve skále
Krajina turecké Kappadokie vypadá jako z fantastického filmu: písčitá údolí posetá skalními věžemi, ve kterých obyvatelé za staletí vyhloubili tisíce místností, někdy i vysoko nad zemí. Některé se dodnes používají, jiné jsou dávno opuštěné. To nejzajímavější se ale skrývá pod povrchem: prastaré podzemní město. Vypráví se, že komplex objevil před šedesáti lety jeden místní vesničan, když přestavoval […]
reklama
lifestyle
Srdce v nebezpečí: Infarkt, hypertenze i ateroskleróza
Nedostatek pohybu a nezdravá strava vedou k rozvoji kardiovaskulárních chorob. Rozvíjí se hypertenze neboli vysoký krevní tlak, dochází k ukládání tuku v cévách, čímž se zvyšuje riziko srdečního infarktu. V České republice jsou právě srdeční onemocnění nejčastější příčinou úmrtí, stojí za 46 % z nich. V České republice každoročně zemře téměř 50 000 obyvatel na některé z onemocnění srdce, což z nich […]
Nezdravé jídlo: zastavme trend doby!
Vaření je někdy věda, ale ne zas taková věda, abychom si nedávali pozor na nezdravé potraviny. Víte, co všechno vám může udělat takový populární Big Mac, pokud si ho budete dávat příliš často? A tušili jste, že na každých 100 000 obyvatel je 45 lidí s mrtvicí kvůli umělým sladidlům? Přepálený tuk může začít u […]
Psychika v ohrožení: Poruchy příjmu potravy aneb když duše trápí tělo
Mentální anorexie, bulimie a záchvatovité přejídání přestavují závažná psychiatrická onemocnění, kterými trpí až 70 milionů lidí na celém světě. Jde o nemoci duše, které dopadají na tělo. Dříve byly spojovány především s dospívajícími, dnes se s nimi lze setkat i u dětí a starších dospělých. Proč vznikají a jak s nimi bojovat? Poruchy příjmu potravy nejsou, možná překvapivě, […]
Janis Joplin: Heroin přivede soulovou královnu do hrobu
Na hudební scéně 60. let, které dominovali téměř výhradně jen muži, působí Janis Joplin (1943–1970) jako vzácný úkaz. Svým syrovým, elektrizujícím zpěvem se během krátké kariéry dostane pod kůži tolika fanouškům, že dodnes zůstává jednou z nejvlivnějších zpěvaček v historii. Bohužel i tato hvězda podlehne v pouhých sedmadvaceti letech démonům alkoholu a drog. Útěchu hledá v alkoholu Rodačka […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Moderní rezidence u rovníku
rezidenceonline.cz
Moderní rezidence u rovníku
Rezidence vznikla v rovníkovém Ekvádoru. Betonová stavba rozvržená do tvaru písmene T působí přes svou masivní konstrukci příjemně svěžím, elegantním a odlehčeným dojmem. Tři podlaží, tři obytná kř
Kde všude firmy využijí ICT – od komunikace po automatizaci
21stoleti.cz
Kde všude firmy využijí ICT – od komunikace po automatizaci
Informační a komunikační technologie se staly základním stavebním kamenem, který formuje naše každodenní životy i způsob, jakým pracujeme a podnikáme. Od prvních počítačů až po současné cloudové služb
Za návratem prý stojí kolegyně
nasehvezdy.cz
Za návratem prý stojí kolegyně
Velkolepý návrat herce Davida Gránského (31) do seriálu ZOO má zřejmě skrytý důvod! Dočkat se ho údajně nemohla kolegyně Sára Milfajtová (32), se kterou hraje pár. Jiskra mezi nimi měla přeskočit i
Ústup ledovců způsobuje podle českých vědců hlubokou změnu ekosystémů
21stoleti.cz
Ústup ledovců způsobuje podle českých vědců hlubokou změnu ekosystémů
Mizení pevninských ledovců je jedním z průvodních jevů globální klimatické změny. Důsledkem jsou změny v hydrologickém cyklu nebo ztráta biodiverzity. Na druhé straně se tím otevírají nové možnosti pr
Plánujete altán?
panidomu.cz
Plánujete altán?
Počasí brzy začne lákat k posezení na zahradě. Chcete být pěkně pod střechou a přitom na čerstvém vzduchu, i když prší? Nebo si udělat posezení i s místem na vaření? To všechno vám může altán poskytnout. Jen si musíte promyslet několik věcí, bez kterých se při stavbě určitě neobejdete. Kde bude? Místo pro budoucí altán
V márnici na nás čekalo děsivé překvapení
skutecnepribehy.cz
V márnici na nás čekalo děsivé překvapení
Tajně jsme se chodili dívat do márnice. Tolik jsme toužili po dobrodružství, že jsme vymysleli sázku. Když padla noc, sešli jsme se na hřbitově… Když jsem byla malá, hřbitov v naší vesnici měl úžasné kouzlo. Patřil mezi staré sudetské hřbitovy, a tak byly jeho součástí i opuštěné polorozpadlé hrobky. Nás děti to místo děsilo a fascinovalo zároveň. Dveře do
Kauza Licoricie z Winchesteru: Záhada smrti ženy, které dlužil i král
enigmaplus.cz
Kauza Licoricie z Winchesteru: Záhada smrti ženy, které dlužil i král
V Anglii třináctého století byla tato žena známou a respektovanou osobou i navzdory tomu, že byla židovského původu. Licoricia z Winchesteru se zabývala vysokými financemi, půjčovala peníze královské
Junghans kombinuje klasický design hodinek s moderním ležérním stylem
iluxus.cz
Junghans kombinuje klasický design hodinek s moderním ležérním stylem
Tyto hodinky nedělají kompromisy: nové Meister S Automatic jsou sportovní hodinky, které nezapřou svůj vztah k elegantní řadě Meister. Společnost Junghans představuje dva nové tříručkové modely z nere
Největší tajemství Grand Canyonu: Havarovalo v něm UFO?
enigmaplus.cz
Největší tajemství Grand Canyonu: Havarovalo v něm UFO?
Platí za jedno z nejúchvatnějších míst naší planety, míst, které si při návštěvě Spojených států nechá ujít jen málokdo. Jde ale také o lokalitu spojenou s řadou pozoruhodných fenoménů a záhad, kt
Masové koule s pikantní omáčkou
tisicereceptu.cz
Masové koule s pikantní omáčkou
Koule jednoduše napíchněte na párátko a servírujte s pálivou červenou omáčkou. Ingredience 500 g hovězího mletého masa 2 větší cibule 200 ml ostrého kečupu 4 stroužky česneku 2 nakládané kap
Tajemství templářské kaple: Ukrývá zdroj pozitivní energie i záhadnou symboliku?
epochalnisvet.cz
Tajemství templářské kaple: Ukrývá zdroj pozitivní energie i záhadnou symboliku?
Středověký templářský řád je považován za jeden z nejznámějších i nejzáhadnějších v dějinách. Účast templářů na křížových výpravách tvoří legendy o jejich bohatství a znalostech. Pozdější úpadek řá
Hrad Švihov: Prohlídku můžeme absolvovat i na lodičce
epochanacestach.cz
Hrad Švihov: Prohlídku můžeme absolvovat i na lodičce
Hrad Švihov v okrese Klatovy se na své vodní opevnění mohl vždy spolehnout s výjimkou husitských válek, kdy husité dokázali vodní příkop vypustit. Hrad pak v pozdější době ale úspěšně odolal i švédským vojskům. Císař Ferdinand III. se jeho nedobytnosti dokonce tak obával, že po třicetileté válce nařídil Švihov zbořit, aby se nemohl stát baštou protihabsburského odporu. Tento