Domů     Co zbylo z Atlantického valu a kde udělali Němci chybu?
Co zbylo z Atlantického valu a kde udělali Němci chybu?
17.9.2019

6. června 1944 se navzdory nepříznivému počasí Spojenci vylodili na plážích Normandie. Od nejslavnější operace druhé světové války je nemohla odradit ani existence nedokončeného nacistického opevnění.

Ne náhodou si vybrali místo, které mělo v obraně značné mezery, a muži přidělení k jeho obraně stáli většinou za starou bačkoru.

Byla to velkolepá myšlenka. Naděje, že se podaří udolat Británii, již zvadala. Třetí říše proto chtěla postavit systém opevnění, který by proslulostí zastínil i historický Hadriánův val.

Sebe i dobytá území chtěla Říše chránit soustavou pevností, malých bunkrů i polních staveb ztužených betonem.

Erwin Rommel při návštěvě Atlantického valu na belgickém pobřeží
Erwin Rommel při návštěvě Atlantického valu na belgickém pobřeží

Český ježek šel do světa

Chybět nesměl ani ostnatý drát a také tschechenigel, v překladu český ježek. Řeč je o rozsocháči, ocelové protitankové překážce, která vznikla zdokonalením středověkého prvku zvaného španělský jezdec.

Právě rozsocháče hrály nezanedbatelnou úlohu v československém systému opevnění budovaném v Sudetech. Po obsazení naší země wehrmacht rozsocháče zkonfiskoval a používal k vlastní obraně, a to včetně Atlantického valu.

V testech „čeští ježci“ obstály na výbornou, a tak nakonec ztěžovaly i vylodění Spojenců na pláži Omaha. Zdálo se jasné, že pokud Spojenci fatálně udeří na nacisty sužovanou Evropu, velká část ataku bude muset přijít z moře.

Jen vzdušné síly by na tento útok nestačily. Ideálním bodem vylodění byla oblast severní a severozápadní Francie. Bývalé normanské vévodství, posléze provincie Normandie, se zdála jako jasná volba.

Nacisté proto zaměřili pozornost na budování valu právě na severu až západě země galského kohouta.

Celková délka Atlantického valu je impozantní.
Celková délka Atlantického valu je impozantní.

Od Španělska po Skandinávii

Se stavbou se začalo v roce 1942 a pokračovala aktivně ještě další dva roky. Poté Říši začal docházet dech, respektive materiál, síly i finance.

Atlantický val byl přitom nesmírně ambiciózní projekt – kdyby byl dokončen, táhl by se jako jen velmi těžko prostupná linie od hranic Španělska přes pobřeží Francie, Belgie, Nizozemska, Německa až do Dánska a Norska.

Na severu nad stavbou dohlíželi němečtí generálové Paul Nikolaus von Falkenhorst (1885–1968) pro Norsko a velitel wehrmachtu Erich Lüdke (1882–1946) pro Dánsko.

Druhého jmenovaného časem nahradil generál Hermann von Hanneken (1890–1981). Perfektně opevněná dělostřelecká hnízda, zátarasy, ale i minová pole a další prvky opevnění. To všechno nesmělo v Atlantickém valu chybět.

Zadaný úkol ale přidělával nejdůležitějšímu muži stavby – generálu polnímu maršálovi Gerdovi von Rundstedtovi (1875–1953) – stále víc vrásek.

Zatímco Falkenhorst a Lüdke měli na starost odlehlejší, menší a méně důležitou část stavby, on dohlížel na francouzskou, belgickou a nizozemskou část.

Současný stav jednoho z německých bunkrů valu
Současný stav jednoho z německých bunkrů valu

Za trest stavěl pevnosti

Gerd von Rundstedt navíc se svou novou misí nebyl dvakrát spokojen. Původně totiž velel armádě Jih při operaci Barbarossa. V listopadu ale tvrdě odmítl vůdcův rozkaz, aby armáda za žádnou cenu neustupovala.

Zachránil tak sice své muže před masakrem, z tamního velení byl ale odvolán. Schopný velitel dostal coby pravou ruku ambiciózního Erwina Rommela (1891–1944).

Pouštní liška však měl zcela odlišnou náturu i názory a s Rundstedtem se neshodli takřka v ničem. Na to, že šlo o stavbu, která měla zachránit Říši před invazí, jí ale v podstatě admiralita sama podtrhla židli.

Ostatně se stále větší krizí neměla příliš na výběr. Na stavbu bylo zoufale málo materiálu, stejně tak chyběli muži, kteří by val budovali.

A většina těch, kteří byli k dispozici, neměla o obranných prvcích či stavitelství tohoto druhu objektů a požadovaných normách ani tušení.

Němci budují zábrany, které mají bránit přistání nepřátelských letounů.
Němci budují zábrany, které mají bránit přistání nepřátelských letounů.

Druhá fatální chyba

Zkusme se na problém na okamžik podívat očima druhoválečného Německa. Představme si velkou spojeneckou invazi. Kde by měla proběhnout?

Pokud si s sebou přes vodu potřebuje nepřítel přivézt těžkou techniku – což by pro úspěch akce jistě měl udělat – musí ji mít kde vyložit. Nemůže proto zakotvit kdekoliv. Musí využít některého z přístavů.

V rámci budování valu jim proto byla věnována priorita a byly opevňovány přednostně. Až čas měl ukázat, že nacisté Spojence co do vynalézavosti značně podcenili.

Přístav totiž při vylodění nebyl vůbec potřeba, a to díky speciálně upravené technice a nově vyvinutému arzenálu.

O některých unikátech z Normandie si můžete přečíst na straně 66. Situaci nezachránil ani Rommel, který právě v plážích viděl strategickou výhodu Říše a tvrdil, že právě tam by nepřítele rozdrtili nejsnáze.

„Do tohoto nového úkolu vložím vše… Naší jedinou nadějí jsou pláže, tam je nepřítel nejzranitelnější,“ psal domů manželce.

Poničený bunkr v Normandii můžete navštívit i dnes.
Poničený bunkr v Normandii můžete navštívit i dnes.

Tudy neprojdete…

Pokud by byl val dokončen, operace Overlord by možná dopadla úplně jinak. Pro nejpravděpodobnější místa vylodění totiž počítal jak s dělostřeleckými bateriemi, tak se silnou pěchotou.

A to ne v jednom, ale ve dvou až třech pásech obrany směřujících i do vnitrozemí! Na plánování neporazitelnosti této hradby se samozřejmě podíleli také odborníci Luftwaffe a Kriegsmarine, tedy válečného námořnictva.

Nacistický ministr zbrojního průmyslu Fritz Todt (1891–1942) založil již roku 1938 organizaci nesoucí jeho příjmení. Měla na starosti budování vojenských staveb a angažovali se v ní zpočátku zejména muži, kteří nebyli s to nastoupit na frontu.

Právě Todtovu organizaci Adolf Hitler určil jako vrchního „sjednotitele“ všech částí valu. Todt ale mohl dozorčí funkci zastávat jen do 8. února 1942. Tohoto dne měl havárii při startu jeho letounu Heinkel He 111 od vůdcova hlavního stanu ve Východním Prusku. Na jeho místo nastoupil Albert Speer (1905–1981).

Fritz Todt, Hitlerův ministr zbrojního průmyslu
Fritz Todt, Hitlerův ministr zbrojního průmyslu

Mýty o neproniknutelném valu

Cíl byl jasný. Než by došlo k útoku Spojenců, měl mít val na 15 000 objektů. Práce ale šly stále pomaleji. Nová krev v podobě Rommela sice dokázala několik dílčích projektů značně urychlit, celková míra připravenosti k obraně ale byla velmi pozadu.

Obyvatelé Říše sice z dokonale propracované propagandy věděli, že je val neproniknutelný, to však – a pouze částečně – platilo jen v několika opěrných bodech. Spojenci nebyli tak naivní, aby plánovali vylodění zrovna na tyto místa.

„Je to tady,“ blesklo hlavou Josefu Götzovi z německé rozvědky, když ve vysílání rádia BBC odhalil indicie pro francouzský odboj, které se musel dozvědět o vylodění. Nacisté měli reálnou šanci obranu posílit. Jenže Josefovi nikdo nevěřil.

Před invazí totiž varoval úplně stejně již o měsíc dřív. I tehdy ale dešifroval správně – útok se nekonal kvůli počasí.

Pozůstatek dělostřelectva na jedné z pláží, kudy probíhal Atlantický val.
Pozůstatek dělostřelectva na jedné z pláží, kudy probíhal Atlantický val.

Prší, jedeme domů

Nad vyloďovacími plážemi tak na Spojence nečekal ani jeden stroj Luftwaffe. Překvapení bylo dokonalé. Spojenecká mystifikace navíc nacisty přesvědčila, že případné vylodění proběhne jinde.

Nepřízeň počasí hrála kupodivu také do karet – akci v takovém nečase by přece rozjel jen úplný blázen. A tak si nacističtí pohlaváři konečně vybrali dovolenou. Překvapené bránící se jednotky na valu měly jen malou šanci na úspěch.

Val nebyl dostavěn, v danou chvíli na něm byla spíše udržovací posádka, která většinou neměla dostatečný výcvik na opravdové bránění celého území. Mužů zde sloužilo navíc málo, nemluvě o chybějící podpoře dalších složek armády.

Pláže, které si vyloďující se armáda pojmenovala a rozdělila na pět úseků, patřily ke slabším místům na valu. Proti perfektně sehraných Spojencům koordinovaným s odbojem a technice, se kterou se vylodili, šlo o skutečně těžký úkol. A Němci v něm naštěstí neuspěli.

Foto: Shutterstock, Wikimedia. Autor textu: Michaela Holubová. Pro web upravil: Miroslav Horký
Související články
Historie
Zápasníka Milona z Krotonu roztrhali hladoví vlci
Filozof a matematik Pythagoras (asi 570–495 př. n. l.) se mezi lety 540–530 př. n. l. usazuje v Krotonu v jihoitalské Kalábrii a shromažďuje tu okruh svých žáků. Patří mezi ně i atlet Milon z Krotonu. „Čerpal od Pythagora nejenom filozofická poučení, ale i vědecká zdůvodnění tréninkových zásad a zápasnických chvatů,“ uvádí sportovní novinář Václav […]
Historie
Nehoda, nebo sebevražda? Jak zemřel Miroslav Tyrš?
Polední slunce nemilostivě pálí. Rolník pohledem přejede zčásti zorané pole a vydá se osvěžit k řece. Ötztalská Acha je tu pořádně divoká. Ve středu proudu, zaklíněné o kameny, omílá voda znetvořené lidské tělo bez nohy.   Národní obrozenec, historik umění, univerzitní pedagog, jeden ze zakladatelů Sokola, člen poroty pro výběr sochařské výzdoby Národního divadla… Ten […]
Historie
Jiří z Poděbrad: Jediný král nepocházející z královské dynastie
Husitský král či král dvojího lidu. Tyto přezdívky si vyslouží jediný český král, který nepochází z panovnické dynastie, ale z domácí šlechty. Jiří z Kunštátu a Poděbrad, kališník, který se po celou dobu své vlády snaží o pokojné soužití kališnické většiny s katolickou menšinou. Proč se mu to nedaří? Zikmund Lucemburský (1368–1437) po sobě nezanechává žádného mužského potomka. […]
Historie
Vzdorokrál Karel Albrecht s podporou Čechů usiloval o trůn
Jako „zimní král“ se do historie českých zemí zapisuje Fridrich Falcký. Málokdo však ví, že Čechy mají i svého druhého „zimního krále“. Je jím Karel Albrecht, který se nechává prohlásit českým vzdorokrálem Karlem III., ačkoliv trůn právoplatně patří Marii Terezii… Roku 1713 se Karel VI. (1685–1740), císař Svaté říše římské a král španělský, český a uherský, […]
reklama
svět zločinu
John Lennon: Autogram těsně před smrtí
Od chvíle, kdy se v roce 1970 rozpadla legendární skupina Beatles, fanoušci po celé zeměkouli doufají, že se čtyři liverpoolští muzikanti dají znovu dohromady. Ta naděje vydrží deset let. Do chvíle, kdy už zůstanou jen tři. Kdo je na světě nejslavnější? Není snad na světě člověk, který by netušil, kdo je John Lennon. Sám kytarista, […]
Gianni Versace: Módní génius zastřelen na prahu své vily.
Pokud by člověk neznalý prostředí módního průmyslu měl jmenovat nějakého slavného návrháře, nejspíš by jako jedno z prvních jmen zaznělo právě toto: Gianni Versace, italský génius tohoto oboru, po jehož modelech toužily hollywoodské hvězdy, členové královských rodin i největší osobnosti hudebních pódií. Proč musel zemřít, to se vlastně nikdy uspokojivě nevysvětlilo. Zabiják stále nemá dost […]
Neopatrný střelec bez nohou Oscar Pistorius: Umírající přítelkyni vláčí po schodech
Jihoafrický atlet dlouho svět zajímá především proto, že se jako první hendikepovaný sportovec v historii zúčastní letních olympijských her v Londýně. Vrcholově závodí bez nohou, pouze se speciálními protézami. V únoru 2013 však do povědomí veřejnosti vstoupí tím, že ve svém domě na svatého Valentýna zastřelí svoji přítelkyni, modelku Reevu Steenkampovou. Je 14. únor roku 2013, svátek […]
Jiří Schmitzer: Alkoholový démon si vyžádá život chodce
„Že jsi porazil člověka, to se bohužel může stát, ale žes byl ožralej jak dobytek, to se nepromíjí,“ nemaže se vynikající herec Jiří Sovák (1920–2000) se svým synem Jiřím Schmitzerem krátce poté, co se o tragédii dozvídá. Napjaté vztahy v mládí To, že má i Jiří Sovák pomyslný díl viny na celém neštěstí, tuší jen […]
zajímavosti
Stavba bez starostí a komplikací
Kde jsou ty doby, kdy majiteli pozemku stačilo nakoupit stavební materiál a mohl si postavit dům podle svého vkusu a svých potřeb. Dnes jsou stavebníci svázáni množstvím předpisů a nařízení, v nichž je složité se vyznat. Stále více lidí tak využívá služeb specializovaných firem, které se v džungli zákonů dokonale orientují. Abychom se vůbec mohli odvážit do […]
Používejte ochranné pracovní pomůcky!
Některá zaměstnání jsou z hlediska pracovního úrazu rizikovější než jiná. Pokud není možné tato zdravotní rizika eliminovat nebo je alespoň částečně omezit, musí zaměstnavatel zaměstnanci poskytnout osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP). Co mezi ně patří? A opravdu vždy platilo heslo bezpečnost především? Osobní ochranné pracovní prostředky přesně definuje nařízení vlády č. 495/2001 Sb. Tyto prostředky musí […]
Horská dráha: Už Kateřina Veliká zbožňuje klouzání!
Některé se řítí rychlostí přes 200 km/hod. Jiné sviští ve výšce 139 metrů. Občas se ocitnete hlavou dolů. Ruská carevna by zírala, kdyby viděla, co vzešlo z její kratochvíle. Horské dráhy patří k nevyhledávanějším atrakcím zábavních parků po celém světě. Protože kdo by si nechtěl užít adrenalinovou jízdu a zažít chvíle čisté euforie. Zábava pro […]
Sakura: Strom japonské národní hrdosti
Když rozkvetou sakury, je to úchvatná podívaná. Pro mnoho měst, které je pěstují jako okrasné stromy, to často bývá vrchol turistické sezóny. Miliony lidí po celém světě se totiž vydává obdivovat nádherné pastelově zbarvené květy. Tato dřevina má jedinečnou historii a stejně fascinující současnost. Obvykle je máme spojeny s Japonskem, kde k nejznámějším místům se […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
3 kněžny-světice: Manžely si držely od těla a nechaly se bít zpovědníkem
historyplus.cz
3 kněžny-světice: Manžely si držely od těla a nechaly se bít zpovědníkem
Provdali ji sotva ve třech letech, zhruba ve třiceti už byla vdovou. Na muže haličská královna Salomena, jediná dcera polského knížete Leška Bílého, poté úplně zanevřela. Je rozhodnutá – složí slib čistoty a již nikdy se tělesně nesblíží s žádným mužem. To je ve středověku ve vznešených rodinách, kde sňatky slouží jako prostředek diplomacie i
Návrat do Ulice! Mizí Brodská před mužem?
nasehvezdy.cz
Návrat do Ulice! Mizí Brodská před mužem?
Příjemné překvapení pro své fanoušky přichystala herečka Tereza Brodská (56), která se po letech vrací do seriálu Ulice! Bok po boku se svou seriálovou dcerou Patricií Pagáčovou (35) znovu obnoví př
PORT 1560: Letní oáza plná zážitků a odpočinku
epochanacestach.cz
PORT 1560: Letní oáza plná zážitků a odpočinku
S příchodem léta se krumlovské centrum Port 1560 stává ideálním místem pro všechny, kteří touží po spojení kultury, gastronomie, dobrého piva a relaxace. Tento jedinečný areál nabízí návštěvníkům širokou škálu aktivit a zážitků, které si mohou užít také v nádherném prostředí prostorné zahrady z 16. století. Zábava a relax pod širým nebem Port 1560 se pyšní
Místo, kde se schovával jeden z největších filmových drsňáků
rezidenceonline.cz
Místo, kde se schovával jeden z největších filmových drsňáků
Když se herec Steve McQueen v 70. letech mnulého století přestěhoval do Malibu, nebylo to zrovna kvůli zdejším úžasným možnostem surfování. Jedna z nejúspěšnějších a nejlépe placených filmových hvězd své generace tu totiž hledala především soukromí a ústraní. Dokonalé útočiště našel známý chlapák v rezidenci usazené vysoko na útesu nad pobřežím Tichého oceánu, nacházející se
Borůvkové lívance, jak je má rád zpěvák Justin Timberlake
tisicereceptu.cz
Borůvkové lívance, jak je má rád zpěvák Justin Timberlake
Někdo to rád sladké – a tenhle známý zpěvák a herec velmi rád posnídá lívanečky s borůvkami. O linii se bát nemusí, protože se mj. věnuje například golfu. Potřebujete 200 g hladké mouky 2 lžíce
Kuriózní genetické mutace: Dávají supersílu i přitažlivost
21stoleti.cz
Kuriózní genetické mutace: Dávají supersílu i přitažlivost
Každý z nás je nositelem přibližně 4 milionů genetických variant. Ale jen málokomu se povede vyhrát v genetické loterii něco opravdu cenného, jako třeba barevnější vidění světa, nádherné řasy nebo sil
Couplii… a žili spolu šťastně až do smrti
panidomu.cz
Couplii… a žili spolu šťastně až do smrti
Trvalý vztah, v němž překonáme všechny krize a spokojeně spolu zestárneme, představuje stále jednu z nejvyšších životních hodnot. Nehledě na to, kolik nám je a v jak technologicky vyspělé době žijeme, pořád věříme, že nejlepší konec příběhu dvou zamilovaných lidí je „a žili spolu šťastně až do smrti“. Ve skutečnosti se téměř každé druhé české manželství
Využijte cukrovou pastu pro sametově hladké nohy
nejsemsama.cz
Využijte cukrovou pastu pro sametově hladké nohy
Léto velí mít hladkou pokožku bez chloupků. Epilace sice není právě příjemná, ale s trochou šikovnosti ji jistě zvládnete. Vážně chcete zkusit epilaci cukrovou pastou? Nebo jste ji už zkusila a máte s ní špatnou zkušenost? Nezatracujte ji. Cukrovou pastu si můžete připravit doma. Přírodní a šetrná Cukrová pasta se k odstranění chloupků používala už ve starém Egyptě. Dnes
KLENOTA přichází s limitovanou edicí šperků s morganitem v barvě roku
iluxus.cz
KLENOTA přichází s limitovanou edicí šperků s morganitem v barvě roku
V oblasti módy se barvy neustále mění a vyvíjejí, přičemž každá sezóna přináší nové odstíny a kombinace, které zaujmou a inspirují. Pro rok 2024 vyhlásila společnost Pantone Color Institut barvou roku
Hledání pokladu z Dubového ostrova pokračuje: Byla nalezena jeho část?
enigmaplus.cz
Hledání pokladu z Dubového ostrova pokračuje: Byla nalezena jeho část?
Nepředstavitelné sumy peněz i lidské životy – to vše pohltila tzv. jáma pokladů na ostrůvku nedaleko kanadské provincie Nové Skotsko. Hledači pokladů totiž prahnou po zdejším tajemství ukrytém hluboko
Jestli má holku, tak snad ani nechci žít…
skutecnepribehy.cz
Jestli má holku, tak snad ani nechci žít…
Byla to láska z pionýrského tábora. Jardovi bylo devatenáct let a dělal vedoucího malým klukům. Byli z něj úplně paf a já taky. Zamilovala jsem se do něj na pionýrském táboře. Všechny holky to věděly, protože neumím udržet tajemství, všechno na sebe vykecám. Jsem odjakživa taková, máma byla to samé v bledě modrém. Byla jsem v oddíle nejstarších, patnáctiletých holek. Jardovi
Rekordman v Bílém domě: Národní hrdina vydržel ve funkci pouhý měsíc
epochalnisvet.cz
Rekordman v Bílém domě: Národní hrdina vydržel ve funkci pouhý měsíc
William Henry Harrison sice původně studoval medicínu, v roce 1791 se ale rozhodne vstoupit do americké armády, která je zrovna plně zaneprázdněna boji proti indiánům.   O tři roky později se účastní slavné bitvy u Fallen Timbers, v níž vojáci USA triumfují. Když si v roce 1795 bere za ženu Annu Tuthill Symmesovou (1775–1864), zastává