Domů     Turecká genocida Arménů: Zavraždili jich 1,75 milionu!
Turecká genocida Arménů: Zavraždili jich 1,75 milionu!
6.9.2019

„Pobíjeli nás jako ovce. Byli jsme nejrůznějším způsobem pronásledováni. Zabíjeli nás všemi možnými zbraněmi. Turci nám spílali do zrádců a bezvěrců. Co jsme jim udělali?! Jaké chyby jsme se dopustili?!“ Z výpovědi přeživšího Arména mrazí…

Za počátkem jakési smutné tradice pronásledování a vybíjení Arménů na tureckém území stál sultán Abdülhamid II. (1842–1918), který chtěl zastrašit bující nacionalismus arménské menšiny, a proto nechal mezi lety 1895 a 1896 zlikvidovat nejméně 200 000 křesťanských Arménů.

Masakr se vepsal do dějin pod názvem arménská řež. Nejhrůznější období však Armény teprve čekalo…

Jeho výsost sultán Abdulhamid II v kočáře
Jeho výsost sultán Abdulhamid II v kočáře

Volba strany

Když vypukla první světová válka, vycítila Osmanská říše jedinečnou příležitost zamezit evropským mocnostem v neustálých zásazích do vnitřních záležitostí země.

Jako největší hrozba bylo vnímáno Rusko, které tak nepřímo rozhodlo o vstupu Turecka do války po boku Německého císařství a Rakouska-Uherska.

Na Kavkaze se tak otevřela turecko-ruská fronta, která místní Armény v mžiku vtáhla do víru války… Odhodlané Turecko v lednu 1915 zahájilo proti Rusům ofenzivu.

Optimismus však netrval příliš dlouho, když Turci následkem špatného velení a nedostatečné vybavenosti utrpěli katastrofální porážku v bitvě u Sarikamiše. Padlo zde přibližně 80 000 příslušníků tureckého vojska. Součástí této rozdrcené třetí armády byly také tisíce arménských vojáků.

Arménská města skončila špatně, většina jich byla kompletně srovnána se zemí.
Arménská města skončila špatně, většina jich byla kompletně srovnána se zemí.

Vina padá na Armény

Přestože byla arménská menšina masově verbována do osmanské armády, jako hlavní záminka budoucí genocidy posloužilo pár tisíc jedinců, kteří přeběhli a přidali se k Rusům.

Nenávistní Turci na to reagovali prohlášením, že Arméni zradili Turecko, když nepříteli pomohli zorientovat se v nepřehledném labyrintu místních hor. Dlouho chystaná genocida mohla konečně začít.

Počátek krvavé akce se datuje na 24. dubna 1915. V první vlně vyvražďování padlo za oběť asi 300 vybraných osob z řad arménské inteligence. To mělo za následek okamžitou destabilizaci arménské jednoty a odhodlanosti. Pak došlo na armádu.

Arménští vojáci byli odzbrojeni a údajně posláni k pomocným praporům. Ve skutečnosti však byli posláni na smrt. Než dorazili na místo určení, byli do jednoho postříleni. Čistky v tomto duchu pokračovaly až do doby, kdy v armádě nezbyl jediný arménský voják. Šlo o stovky tisíc obětí.

Ušetřeny nebyly ani ženy a děti.
Ušetřeny nebyly ani ženy a děti.

Zabijte je všechny!

Následujícím krokem na cestě k dosažení etnické jednotnosti bylo využívání ustupujícího tureckého vojska k napadání a vybíjení arménských vesnic. Budovy byly zapalovány. Prchající Arméni byli stříleni a tlučeni vším, co tureckým vojákům přišlo pod ruku.

Ti, kteří řádění přežili, byli často vystavováni nelidským pokusům tureckých lékařů, z nichž nejznámějším byl Behaeddina Šakira (1874–1922), který na Arménech experimentoval již dříve, během arménské řeže v letech 1895 a 1896. Charakter úkolu byl jako stvořený pro vrahy a násilníky.

Brzy se tak začali k vybíjení arménské menšiny speciálně verbovat kriminálníci, kteří se přímo třásli na zcela legální vraždění a mrzačení. Tyto tlupy krvelačných psychopatů vtrhly do měst a zavraždily každého Arména, na kterého narazily.

Čistky to byly důkladné a jednání útočníků bylo kolikrát extrémně sadistické. Například ve městě Bitlis většinu Arménů útočníci upálili ve stodole, některé matky svázali s jejich dětmi a společně shodili do propasti nebo do hluboké studny. Z 18 000 místních Arménů jich řádění přežilo asi 300.

Arménská řež očima a tužkou náhodného svědka
Arménská řež očima a tužkou náhodného svědka

Zoufalý boj o život

Osud města Bitlis byl jen jedním z mnoha. Avšak ne všude se arménské obyvatelstvo vzdalo bez boje. S rozhodným odporem se Turci setkali například v dubnu 1915 ve městě Van.

Hradby této historické kolébky Arménie usilovně bránilo 17 000 sedláků z okolních vesnic. Nebylo zbraní, munice, ani šatstva, a tak si museli izolovaní obránci vše potřebné vyrobit.

Po necelém měsíci bylo město osvobozeno ruskou armádou a část Arménů tak byla zachráněna. Již méně úspěšní byli Arméni, kteří se bránili ve městech Muš a Samsun. V prvním zmiňovaném městě se nashromáždilo k obraně 60 000 Arménů.

Turci město obklíčili a jejich dělostřelectvo zasypávalo zoufalé Armény střelami. Nakonec Turci prorazili obranné linie a vtrhli do města. Domy byly vykradeny a město bylo prakticky srovnáno se zemí.

Většinu přeživších obránců zahnali do kostela, který následně zapálili. Ti, kdo neuhořeli, byli postříleni, či ubiti.

Z 60 000 arménských obyvatel města Muš se jich zachránilo pouhých 9000. Druhé zmiňované město Samsun bylo obklíčeno 30tisícovou tureckou armádou, která se rozhodla nechat obyvatele vyhladovět.

Někteří Arméni byli tak zoufalí, že se vrhali vstříc nepříteli jen s lopatami či kameny v rukou. Vyhlazení zde bylo totální.

Arménští civilisté pochodují do jedné z osmanských věznic. Hlídají je turečtí vojáci.
Arménští civilisté pochodují do jedné z osmanských věznic. Hlídají je turečtí vojáci.

Fáze definitivního vyhlazení

Čistky ve městech byly dokonány, a tak mohlo dojít k dalšímu plánovanému kroku tohoto vražedného šílenství – k masovým deportacím do koncentračních táborů a k pochodům smrti.

Turecká vláda vydala jasný rozkaz, že arménská populace má být vyhlazena, včetně žen, dětí i nemohoucích.

Jen během dubna a května došlo k 50 pochodům smrti, během kterých byli hladoví a žízniví Arméni nuceni překonávat ohromné vzdálenosti v nepředstavitelném horku, bez jídla a pití. Už tak hrůzné podmínky ještě zhoršoval kamenitý terén a jedovatí hadi.

Pochod přežil jen málokdo. Ženy, které do cíle došly, byly z většiny prodány do harémů, přeživší muži byli stejně nakonec zastřeleni a většina arménských dětí byla nucena podstoupit muslimskou převýchovu v tureckých rodinách.

Talat Pasha, někdejší ministr vnitra a strůjce hrůzné genocidy
Talat Pasha, někdejší ministr vnitra a strůjce hrůzné genocidy

Arménům se nic neděje

Likvidace Arménů se rozjela na plné obrátky a nebyl nikdo, kdo by řádění zarazil. Turecká vláda složená z radikálních Mladoturků řídila celý vyhlazovací proces a ještě drze lákala turecké krajany do armády s příslibem přidělení arménské půdy a majetku.

Aby však uklidnila podezření a protesty zahraničních vlád, do světa vykřikovala, že Arménům se v Turecku neděje nic špatného.

Přes všechna veřejná prohlášení bylo však jasné, že se heslem „Kde projde turecký voják, tam nezůstane ani jeden Armén“ Turecko řídilo až do října roku 1918. Neúspěchy ve válce a strašlivý úpadek hospodářství způsobený likvidací Arménů zapříčinili krach nacionalistických Mladoturků a jejich následnou abdikaci. Tím konečně skončil hon na krvácející arménskou menšinu.

Po řádění Turků skončí stovky arménských sirotků na řeckém území.
Po řádění Turků skončí stovky arménských sirotků na řeckém území.

Konečná spravedlnost

Je smutnou skutečností, že poválečné soudy nedokázaly ani jednoho z hlavních aktérů dohnat k zodpovědnosti za arménskou genocidu. Arméni tak vzali spravedlnost do vlastních rukou.

Mezi lety 1920 a 1922 proběhla tajná operace Arménské revoluční federace s názvem Nemesis. Jejím cílem bylo najít a zavraždit osoby spojené s arménskou genocidou.

Mezi vybranými cíli byl například někdejší osmanský ministr vnitra Talat Paša (1874–1921), jeden z hlavních strůjců genocidy. Mladý arménský atentátník, který mu zblízka prostřelil hlavu pistolí, byl následně soudem osvobozen.

V podobném duchu pak proběhla i většina dalších procesů s Armény, kteří se chtěli pomstít. Arméni dodnes požadují po Turecku odškodné za způsobené útrapy.

Turci však odmítají, že by se jednalo o genocidu a událost považují za nešťastný důsledek řešení arménské kolaborace. Mnoho států, včetně našich sousedů Německa, Polska a Slovenska, genocidu uznalo.

V roce 2017 se k nim přidala také Česká republika, kdy parlament uznal masakr Arménů v Osmanské říši za genocidu. 

Foto: Shutterstock, Wikimedia. Autor textu: Jan Martinec. Pro web upravil: Miroslav Horký
Související články
Svět zločinu
Zpěvák Bertrand Cantat: Drama lásky a nenávisti
Zpěvák Bertrand Cantat na hotelovém pokoji brutálně umlátí svoji přítelkyni, jednu z nejpopulárnějších francouzských hereček Marii Trintignantovou. Není to však jediné úmrtí, které má na svědomí. O sedm let později po dlouhodobém psychickém teroru spáchá sebevraždu jeho manželka a matka dvou dětí, Krisztina Rádyová.   „Je to ideální bohémský pár, svazek mezi hudbou bez ústupků […]
Svět zločinu
Stařenka rozřezala a spálila manžela
Před justiční budovu přiveze taxík jakousi ženu. Když vystoupí, z obličeje jí mnoho vidět není. Na hlavě má šátek a tvář zakrytou rouškou. Co lze ale spatřit dobře, jsou potíže, které jí působí chůze. Z auta se dostane za pomoci příslušníků justiční stráže. To bude jistě oběť! Anebo ne? Na Českolipsku v severních Čechách mají […]
Svět zločinu
Zabiják z Moldavy uřízl zbité oběti ucho!
Podlaha je zkropená krví. U nohou dvou mužů sténá jejích zbitý kamarád. Ale ani jeden z nich s ním nemá slitování. Právě naopak. Ještě s obětí neskončili. Nejhorší z násilníků vytáhne nůž a začne jí odřezávat ucho… Na počátku všeho stojí alkohol. První víkend v prosinci 2013 dva Moldavané přijdou na návštěvu k Ukrajince Teťáně (35) a […]
Svět zločinu
Nejhorší slovenské bestie posledních let dostaly doživotí
Rudolf Dorčík toužil zjistit, jaké to je zabít člověka… Jsou to docela normální kluci. Na první pohled. Milan Jesenský (23) hrál v dětství šachy, Rudolf Dorčík (21) zase fotbal. Druhý jmenovaný ovšem nežil v příliš zdravém prostředí. Jeho otce několikrát zavřeli, kluk nechodil do školy, nejméně jednou propadl. V budoucnu mu nedělá problém někoho zbít, […]
reklama
lifestyle
Cesta hudební legendy: Příběh Jiřího Brabce
Jak se může úspěch změnit v tragédii? Příběh hudebního skladatele Jiřího Brabce a jeho dramatický konec.   Jiří Brabec (1940–2003) má sklony k hudbě odjakživa. „Mami, chtěl bych na konzervatoř,“ prohlásí jako kluk a skutečně se mu tenhle sen splní. Studuje hru na fagot, ale až ke zkouškám nedojde. Zjistí totiž, že vážná hudba pro něj […]
5 důvodů, proč navštívit Trogir: Objevte jedinečné kouzlo této destinace
Chorvatsko je oblíbenou dovolenkovou destinací, přičemž na výběr máte z různých letovisek. Kromě klasik jako je Dubrovnik a Split ale stojí za zmínku i Trogir. Ačkoli se o něm tak často nemluví, rozhodně stojí za návštěvu. Nabízí se hned několik důvodů, proč si tohle pobřežní městečko dalmatského pobřeží zamilujete. Okouzlující pláže Jedním z hlavních lákadel, které Chorvatsko […]
Paul Newman a Joanne Woodwardová: Stvořeni jeden pro druhého
„Miluji tě,“ zašeptají jeden druhému, pak se políbí a odjedou vstříc zapadajícímu slunci. A pokud nezemřeli, žijí spolu dodnes. Každá správná pohádka končí svatbou. Bohužel ne každá svatba končí pohádkou. A pro Hollywood, kde se rodí ty nejslavnější pohádky, to platí dvojnásob. Pokaždé když člověk otevře nějaký společenský magazín, musí mít pocit, že se tu […]
Janis Joplin: Královna blues, která uhořela na hranici slávy
Drogy, sex a rock’n’roll. Život Janis Joplin, legendární zpěvačky s nakřáplým hlasem, která se stala ikonou hippies a symbolem ženské svobody, byl plný vášně, excesů a tragického konce v pouhých 27 letech.   Hudební svět ještě nestihl smířit se ztrátou Jimiho Hendrixe, a už 4. října 1970 truchlí znovu. Na předávkování drogami umírá v prokletém věku […]
reklama
zajímavosti
Hod tuňákem i extrémní žehlení. Představujeme nejšílenější sporty světa!
Fotbal, hokej, box nebo tenis jsou sporty, které všichni známe a čas od času se na některé možná i podíváme nebo se jim dokonce věnujeme. Prostě jde o aktivity, které nikoho asi nepřekvapí. Jenže svět je ve skutečnosti plný mnohem bizarnějších sportů, u kterých budete vrtět hlavou. Tady jsou některé z nich!   DÝŇOVÉ ZÁVODY Vzhůru […]
Kopřiva: Otravný plevel? Ne, úžasná rostlina!
Kopřivám se vyhýbáme z logických důvodů: nestojíme totiž o popálení. Zahrádkáři jim nemohou přijít na jméno, když se rozmůžou na zahrádce. A tak by se dalo pokračovat. Jenomže kopřivy mají co nabídnout. Využití nacházejí v kosmetice i farmacii a dokonce se uplatní také v kuchyni. Podle staré moudrosti má každé popálení kopřivou přinést odolnost vůči […]
4 Nejobávanější místa planety: sem vstoupí jen ti nejodvážnější!
Naše malá česká kotlina je v celosvětovém měřítku vlastně velmi příjemným a bezpečným místem pro život. Nemáme tu příliš lokalit, které by byly skutečně nebezpečné, či dokonce smrtící. Planeta Země nicméně takových míst nabízí spoustu. Na některé se vůbec nedostanete, jiné jsou sice přístupné, ale každý vám doporučí se jim vyhnout. Které lokality z celého světa lze […]
Smích střídá děs: Tři nejznámější klauni světa
Zatímco ráno obskakuje děti v nemocnici, tvoří zvířata z balonků a vypráví vtipy, večer jako by se po veselém chlapíkovi slehla zem. Obtloustlý muž svou oběť sváže, sundá kalhoty a znásilní. Druhý den si opět navlékne klaunské šaty a vyrazí bavit děti jako by se nechumelilo. Tulák, který dobyl svět Kdo: Emmett Kelly Zajímavost: Prorazí i v Hollywoodu […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Jsi mi nevěrný Rančáku? Tak o tohle přijdeš!
nasehvezdy.cz
Jsi mi nevěrný Rančáku? Tak o tohle přijdeš!
Herečce ze seriálu Ulice Anetě Krejčíková (33) už prý s partnerem, tělocvikářem Ondřejem Rančákem (39), dochází trpělivost. Ze všech stran se k ní dostávají různé povídačky, jak si kde dopisoval a d
HI-TECH kuchyně
rezidenceonline.cz
HI-TECH kuchyně
Také pro jednu z nejdůležitějších součástí obytného prostoru je důležitá harmonie designu a technologií. Jen tak kuchyně získá nejen potřebnou funkčnost a komfort, ale také moderní estetickou přitažlivost. Jedním z nejvýraznějších trendů v kuchyňském designu je použití pastelových barev, jako je pudrově růžová, šeříková, broskvová nebo vanilková. Ostatně tři ze jmenovaných odstínů se staly uznávanými
Z hlubin temného lesa nám ukázaly cestu veverky
skutecnepribehy.cz
Z hlubin temného lesa nám ukázaly cestu veverky
Zabloudily jsme s vnučkou na houbách. Už se začalo stmívat. Kde se vzaly, tu se vzaly ‒ dvě veverky přiskákaly. Vyvedly nás z lesa ven. Byla jsem už rok vdova, manžel mi zemřel na infarkt. Krátce před jeho smrtí jsme koupili domek na okraji vísky v Lužických horách. Já houbařila a chodila do lesa na výlety, on pobýval jen
Už žádné zbytky!
panidomu.cz
Už žádné zbytky!
Nejen proto, že zero waste nebo hezky česky od čumáčku po ocásek je moderní, ale pokud se budete snažit zpracovat každý kousek suroviny, nebudete nic vyhazovat, ušetříte a můžete vymyslet i opravdu zajímavou kulinární kreaci. Možná jste si toho už všimli. Nějak se vám nedaří spotřebovat všechno, co nakoupíte, a tak lecjaká surovina končí v koši.
Pohřbili kancléře zaživa?
epochalnisvet.cz
Pohřbili kancléře zaživa?
„To ne! Proboha ne!“ vykřikne kancléř a celý vyděšený se posadí na posteli. Ten příšerný sen se mu zdál už potřetí! Je v něm pohřben do rakve, v níž ovšem po pár dnech obživne!   Svého času je prakticky nejmocnějším mužem v zemi. Je mu něco málo přes 40 let, a už má za sebou funkci diplomata, císařského
Gigantická exploze ve vesmíru. Její konec je v nedohlednu
21stoleti.cz
Gigantická exploze ve vesmíru. Její konec je v nedohlednu
Že vesmír je poněkud děsivé místo, ukazuje několik posledních astronomických objevů. V květnu astronomové oznámili pozorování hvězdy, která právě polyká jednu ze svých vlastních planet. Krátce předtím
Večer se značkou Norqain v hodinářství Koscom
iluxus.cz
Večer se značkou Norqain v hodinářství Koscom
Ve středu 22. května uspořádalo renomované hodinářství Koscom večer věnovaný švýcarské značce Norqain. Ta je úzce spojená s hokejem, a tak měla akce návaznost na aktuálně probíhající Mistrovství světa
Las Médulas: Při zlaté horečce Římané zničili celé pohoří
historyplus.cz
Las Médulas: Při zlaté horečce Římané zničili celé pohoří
V břidlicovém pohoří Las Médulas v severozápadním Španělsku je k vidění mnoho červenohnědých skal nejroztodivnějších tvarů. Bizarní krajina však není hříčkou přírody, jak by se mohlo zdát, ale dílem člověka. Kdysi tu býval rozlehlý horský masiv, který Římané kvůli zlatu rozvrtali do současné podoby…   Římská říše je závislá na zlatě…Potřebuje ho k financování válečných výbojů i k
Kaple Cyrila a Metoděje na Radhošti
epochanacestach.cz
Kaple Cyrila a Metoděje na Radhošti
Rožnov leží pod Radhoštěm, a ten bychom rozhodně na svých cestách po tomto kraji minout neměli. Na jeho vrcholku stojí výjimečná kaple svatého Cyrila a Metoděje s byzantskou kopulí, vysvěcená už v roce 1898. Je to jedna z nejvýše položených církevních staveb na našem území a přestože si toho na první pohled sotva povšimneme, stojí jednou polovinou na
Vaječné muffiny se sýrem
tisicereceptu.cz
Vaječné muffiny se sýrem
Hledáte inspiraci pro netradiční snídani? Připravte své rodině vejce, samozřejmě s pořádnou dávkou slaniny. Suroviny 10 plátků anglické slaniny 1 červená paprika 2 hrsti jarní cibulky 10 vaje
Proměna chleba a vína v maso a krev: Opravdu se někdy takový zázrak stal?
enigmaplus.cz
Proměna chleba a vína v maso a krev: Opravdu se někdy takový zázrak stal?
Křesťanský obřad, který připomíná události poslední večeře Ježíše Krista, se označuje pojmem eucharistie. Ve své podstatě jde o rituální konzumaci chleba a vína, aby byly připomenuty tělo a krev Ježíš
Pravdu jsme zjistily až po letech
nejsemsama.cz
Pravdu jsme zjistily až po letech
Někdy stačí domněnka k tomu, aby se rozbilo krásné přátelství. Je snadné někoho obvinit a pak se urazit a přestat s ním mluvit. Vím to až moc dobře, prožila jsem si to na vlastní kůži a dodnes toho lituji. Nikdo jiný to nevěděl Romana byla moje velká kamarádka už od mateřské školky. Od první do deváté třídy