Domů     Turecká genocida Arménů: Zavraždili jich 1,75 milionu!
Turecká genocida Arménů: Zavraždili jich 1,75 milionu!
6.9.2019

„Pobíjeli nás jako ovce. Byli jsme nejrůznějším způsobem pronásledováni. Zabíjeli nás všemi možnými zbraněmi. Turci nám spílali do zrádců a bezvěrců. Co jsme jim udělali?! Jaké chyby jsme se dopustili?!“ Z výpovědi přeživšího Arména mrazí…

Za počátkem jakési smutné tradice pronásledování a vybíjení Arménů na tureckém území stál sultán Abdülhamid II. (1842–1918), který chtěl zastrašit bující nacionalismus arménské menšiny, a proto nechal mezi lety 1895 a 1896 zlikvidovat nejméně 200 000 křesťanských Arménů.

Masakr se vepsal do dějin pod názvem arménská řež. Nejhrůznější období však Armény teprve čekalo…

Jeho výsost sultán Abdulhamid II v kočáře
Jeho výsost sultán Abdulhamid II v kočáře

Volba strany

Když vypukla první světová válka, vycítila Osmanská říše jedinečnou příležitost zamezit evropským mocnostem v neustálých zásazích do vnitřních záležitostí země.

Jako největší hrozba bylo vnímáno Rusko, které tak nepřímo rozhodlo o vstupu Turecka do války po boku Německého císařství a Rakouska-Uherska.

Na Kavkaze se tak otevřela turecko-ruská fronta, která místní Armény v mžiku vtáhla do víru války… Odhodlané Turecko v lednu 1915 zahájilo proti Rusům ofenzivu.

Optimismus však netrval příliš dlouho, když Turci následkem špatného velení a nedostatečné vybavenosti utrpěli katastrofální porážku v bitvě u Sarikamiše. Padlo zde přibližně 80 000 příslušníků tureckého vojska. Součástí této rozdrcené třetí armády byly také tisíce arménských vojáků.

Arménská města skončila špatně, většina jich byla kompletně srovnána se zemí.
Arménská města skončila špatně, většina jich byla kompletně srovnána se zemí.

Vina padá na Armény

Přestože byla arménská menšina masově verbována do osmanské armády, jako hlavní záminka budoucí genocidy posloužilo pár tisíc jedinců, kteří přeběhli a přidali se k Rusům.

Nenávistní Turci na to reagovali prohlášením, že Arméni zradili Turecko, když nepříteli pomohli zorientovat se v nepřehledném labyrintu místních hor. Dlouho chystaná genocida mohla konečně začít.

Počátek krvavé akce se datuje na 24. dubna 1915. V první vlně vyvražďování padlo za oběť asi 300 vybraných osob z řad arménské inteligence. To mělo za následek okamžitou destabilizaci arménské jednoty a odhodlanosti. Pak došlo na armádu.

Arménští vojáci byli odzbrojeni a údajně posláni k pomocným praporům. Ve skutečnosti však byli posláni na smrt. Než dorazili na místo určení, byli do jednoho postříleni. Čistky v tomto duchu pokračovaly až do doby, kdy v armádě nezbyl jediný arménský voják. Šlo o stovky tisíc obětí.

Ušetřeny nebyly ani ženy a děti.
Ušetřeny nebyly ani ženy a děti.

Zabijte je všechny!

Následujícím krokem na cestě k dosažení etnické jednotnosti bylo využívání ustupujícího tureckého vojska k napadání a vybíjení arménských vesnic. Budovy byly zapalovány. Prchající Arméni byli stříleni a tlučeni vším, co tureckým vojákům přišlo pod ruku.

Ti, kteří řádění přežili, byli často vystavováni nelidským pokusům tureckých lékařů, z nichž nejznámějším byl Behaeddina Šakira (1874–1922), který na Arménech experimentoval již dříve, během arménské řeže v letech 1895 a 1896. Charakter úkolu byl jako stvořený pro vrahy a násilníky.

Brzy se tak začali k vybíjení arménské menšiny speciálně verbovat kriminálníci, kteří se přímo třásli na zcela legální vraždění a mrzačení. Tyto tlupy krvelačných psychopatů vtrhly do měst a zavraždily každého Arména, na kterého narazily.

Čistky to byly důkladné a jednání útočníků bylo kolikrát extrémně sadistické. Například ve městě Bitlis většinu Arménů útočníci upálili ve stodole, některé matky svázali s jejich dětmi a společně shodili do propasti nebo do hluboké studny. Z 18 000 místních Arménů jich řádění přežilo asi 300.

Arménská řež očima a tužkou náhodného svědka
Arménská řež očima a tužkou náhodného svědka

Zoufalý boj o život

Osud města Bitlis byl jen jedním z mnoha. Avšak ne všude se arménské obyvatelstvo vzdalo bez boje. S rozhodným odporem se Turci setkali například v dubnu 1915 ve městě Van.

Hradby této historické kolébky Arménie usilovně bránilo 17 000 sedláků z okolních vesnic. Nebylo zbraní, munice, ani šatstva, a tak si museli izolovaní obránci vše potřebné vyrobit.

Po necelém měsíci bylo město osvobozeno ruskou armádou a část Arménů tak byla zachráněna. Již méně úspěšní byli Arméni, kteří se bránili ve městech Muš a Samsun. V prvním zmiňovaném městě se nashromáždilo k obraně 60 000 Arménů.

Turci město obklíčili a jejich dělostřelectvo zasypávalo zoufalé Armény střelami. Nakonec Turci prorazili obranné linie a vtrhli do města. Domy byly vykradeny a město bylo prakticky srovnáno se zemí.

Většinu přeživších obránců zahnali do kostela, který následně zapálili. Ti, kdo neuhořeli, byli postříleni, či ubiti.

Z 60 000 arménských obyvatel města Muš se jich zachránilo pouhých 9000. Druhé zmiňované město Samsun bylo obklíčeno 30tisícovou tureckou armádou, která se rozhodla nechat obyvatele vyhladovět.

Někteří Arméni byli tak zoufalí, že se vrhali vstříc nepříteli jen s lopatami či kameny v rukou. Vyhlazení zde bylo totální.

Arménští civilisté pochodují do jedné z osmanských věznic. Hlídají je turečtí vojáci.
Arménští civilisté pochodují do jedné z osmanských věznic. Hlídají je turečtí vojáci.

Fáze definitivního vyhlazení

Čistky ve městech byly dokonány, a tak mohlo dojít k dalšímu plánovanému kroku tohoto vražedného šílenství – k masovým deportacím do koncentračních táborů a k pochodům smrti.

Turecká vláda vydala jasný rozkaz, že arménská populace má být vyhlazena, včetně žen, dětí i nemohoucích.

Jen během dubna a května došlo k 50 pochodům smrti, během kterých byli hladoví a žízniví Arméni nuceni překonávat ohromné vzdálenosti v nepředstavitelném horku, bez jídla a pití. Už tak hrůzné podmínky ještě zhoršoval kamenitý terén a jedovatí hadi.

Pochod přežil jen málokdo. Ženy, které do cíle došly, byly z většiny prodány do harémů, přeživší muži byli stejně nakonec zastřeleni a většina arménských dětí byla nucena podstoupit muslimskou převýchovu v tureckých rodinách.

Talat Pasha, někdejší ministr vnitra a strůjce hrůzné genocidy
Talat Pasha, někdejší ministr vnitra a strůjce hrůzné genocidy

Arménům se nic neděje

Likvidace Arménů se rozjela na plné obrátky a nebyl nikdo, kdo by řádění zarazil. Turecká vláda složená z radikálních Mladoturků řídila celý vyhlazovací proces a ještě drze lákala turecké krajany do armády s příslibem přidělení arménské půdy a majetku.

Aby však uklidnila podezření a protesty zahraničních vlád, do světa vykřikovala, že Arménům se v Turecku neděje nic špatného.

Přes všechna veřejná prohlášení bylo však jasné, že se heslem „Kde projde turecký voják, tam nezůstane ani jeden Armén“ Turecko řídilo až do října roku 1918. Neúspěchy ve válce a strašlivý úpadek hospodářství způsobený likvidací Arménů zapříčinili krach nacionalistických Mladoturků a jejich následnou abdikaci. Tím konečně skončil hon na krvácející arménskou menšinu.

Po řádění Turků skončí stovky arménských sirotků na řeckém území.
Po řádění Turků skončí stovky arménských sirotků na řeckém území.

Konečná spravedlnost

Je smutnou skutečností, že poválečné soudy nedokázaly ani jednoho z hlavních aktérů dohnat k zodpovědnosti za arménskou genocidu. Arméni tak vzali spravedlnost do vlastních rukou.

Mezi lety 1920 a 1922 proběhla tajná operace Arménské revoluční federace s názvem Nemesis. Jejím cílem bylo najít a zavraždit osoby spojené s arménskou genocidou.

Mezi vybranými cíli byl například někdejší osmanský ministr vnitra Talat Paša (1874–1921), jeden z hlavních strůjců genocidy. Mladý arménský atentátník, který mu zblízka prostřelil hlavu pistolí, byl následně soudem osvobozen.

V podobném duchu pak proběhla i většina dalších procesů s Armény, kteří se chtěli pomstít. Arméni dodnes požadují po Turecku odškodné za způsobené útrapy.

Turci však odmítají, že by se jednalo o genocidu a událost považují za nešťastný důsledek řešení arménské kolaborace. Mnoho států, včetně našich sousedů Německa, Polska a Slovenska, genocidu uznalo.

V roce 2017 se k nim přidala také Česká republika, kdy parlament uznal masakr Arménů v Osmanské říši za genocidu. 

Foto: Shutterstock, Wikimedia. Autor textu: Jan Martinec. Pro web upravil: Miroslav Horký
reklama
Související články
Svět zločinu
Nejslavnější česká bratrovražda. Ale kdy se stala?
Měla to být oslava, při které v Boleslavi zasednou za masivními stoly dva bratři: kníže Václav (asi 907–935/929) a Boleslav (asi 915–967/972), který si později získá přízvisko Ukrutný. Svátek svatých Kosmy a Damiána však naservíruje krvavou dohru. Nejznámější vraždu české historie.     Co o ní lze s jistotou říct? Téměř nic – snad kromě […]
Svět zločinu
Psychopat Manson: Založí sektu zabijáků
Potomek alkoholičky a kriminálnice Charles Manson (†83) se již jako třináctiletý vydá na cestu zločinu. Je zapleten do krádeží aut, loupežných přepadení, kuplířství i falšování šeků. Když jej v roce 1967 naposledy propouštějí z vězení, žádá, ať ho tam nechají. Kéž by ho vyslyšeli. Manson za mřížemi strávil podstatný kus svého dosavadního života, a tak […]
Svět zločinu
David Berkowitz: Samův syn střílí na páry v autech
Z domova v činžáku na newyorském předměstí vyráží násilník na své mise. V okolí propukají nové a nové požáry. A umírají psi. Po čase vrah uvede, že mu v hlavě nezněl jejich štěkot, ale hlasy, kterým rozuměl. A jednomu takovému hlasu nakonec začal naslouchat. Narození Davida Berkowitze se datuje do 1. června 1953. Kulisy pro […]
Svět zločinu
Yorkshirského rozparovače prý vedl Bůh: Prostě prý čistil ulice
Je to noční můra každé prostitutky. Co prostitutky. Každé Angličanky! Někdo chodí setmělými ulicemi a vraždí ženy. Nejprve svoji oběť omráčí, poté ji rozpárá, ubodá, zkrátka zabije. Ale kdo to je? Začnou mu říkat Yorkshirský rozparovač. Říká se, že boží mlýny melou pomalu, ale jistě. Nakolik a jak rychle mlely v případě anglického sériového vraha […]
reklama
svět zločinu
Spekulace o vraždě: Otrávil někdo maličkého synka Karla IV.?
Konečně vytoužený mužský potomek a dědic trůnu. Karel IV. plný radosti už spřádá velkolepé plány. Narodil se budoucí český král! Kdyby jenom tušil, že malý synek v kolébce se nedožije ani dvou let. Druhá manželka Karla IV. Anna Falcká (1329–1353), dcera rýnského falckraběte Rudolfa II. (1306–1353), svému muži porodí syna Václava (1350–1351), který pořádně zamíchá nástupnictvím […]
Šéfkuchař tráví své milence bezbarvou kyselinou
Tohle by mohlo být to pravé! Mladík si povídá s výrazně starším mužem u něj v bytě. Smějí se, popichují jeden druhého a popíjejí drinky se samými exotickými názvy. „Teď pro tebe mám něco speciálního,“ pronese hostitel. Tělo své nové známosti brzy pohodí na hřbitově.   Když oslaví Angličan Stephen Port (*1975) první narozeniny, přestěhuje se i […]
Strašlivý konec apokalyptické sekty. V kostele uhořely stovky lidí
Je to již dvaadvacet let, co africkou Ugandou zasáhla tragédie ohromných rozměrů. V pátek 17. března 2000 otřásla zdejším městem Kanungu obrovská exploze, jejíž epicentrum bylo v jednom z kostelů. Na místě zůstaly stovky roztrhaných těl. Následné vyšetřování ukázalo, že nešlo o náhodu, a děsivý obraz zkázy měl snad ještě hororovější podhoubí. Africká Uganda se […]
Mladičká satanistka Miranda: Pusťte mě a budu vraždit zas!
Motor auta spokojeně vrní krajinou. Vozidlo konečně zastaví. Vedle řidičky usedne muž. Dívčí obličej rámovaný hustými dlouhými vlasy se k němu otočí: „Viděl jsi už dneska hvězdy?“ Než stihne muž odpovědět, někdo mu hodí kolem krku smyčku.     Mít v rodném listu jako místo narození Severní pól zní pro našince obskurně samo o sobě. […]
věda a technika
Slavná busta Nefertiti: Seznam nálezů usvědčil Borchardta z podvodu
Německý archeolog Ludwig Borchardt bere do ruky ušpiněný vápencový předmět. Chvíli přemýšlí. Potom dílko strčí do krabice se štukovými nálezy. V hlavě se mu rodí plán, jak si s ním trochu pohrát. Když se řekne Nefertiti (14. století př. n. l.), každý si vybaví slavnou bustu s vysokým modrým kloboukem znázorňující egyptskou královnu z doby 18. dynastie […]
Opioidová krize v USA
Spojené státy americké se od 90. let minulého století potýkají s rozsáhlou opioidovou krizí, aktuálně probíhá už její čtvrtá vlna. Podle odborníků souvisí tato krize se strukturou amerického zdravotnického systému, ve kterém je předepisování léků upřednostňováno před dražšími terapiemi.   Profesorka Judith Feinbergová z West Virginia University k tomu podotýká: „Většina pojištění, zvláště pro chudé lidi, nezaplatí v USA […]
Zuby moudrosti: Proč se nám proříznou až v dospělosti?
Teplota, bolest, otoky. V horším případě i cysty nebo dokonce zlomenina zánětem oslabené čelisti. Všechny tyhle lahůdky nás mohou potkat, pokud se dens serotinus neboli třetí stoličky rozhodnou vydrat ven. Tenhle proces začíná v dospělosti a může trvat roky. Vědci přišli na to, proč si u lidí dávají zuby moudrosti tak na čas.     […]
Zbraň proti depresím se špatnou pověstí
Říká se jim něžně houbičky a někteří lidé je vyhledávají kvůli jejich halucinogenním účinkům. Nové výzkumy ovšem ukazují, že lysohlávky v sobě skrývají zajímavé možnosti týkající se léčby duševních problémů. Ne všechny lysohlávky patří mezi halucinogenní houby, ale ty, které ano, obsahují ve velké míře dvě látky: psilocin a také psilocybin. Psilocybin je jedním z […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Jak vybrat a využít chytrou technologii na zápěstí
panidomu.cz
Jak vybrat a využít chytrou technologii na zápěstí
Také jste si všimli, že stále více lidí nosí na zápěstí chytré hodinky nebo fitness náramek? Pokud byste se i vy rádi nechali pohltit tímto trendem, ale nevíte, k čemu jsou taková zařízení dobrá a jak vybírat, jste na správné adrese. S obojím vám totiž poradíme. Jak vybrat chytré zařízení na zápěstí? Při výběru chytrého zařízení na
Čočková pomazánka s mletou paprikou
tisicereceptu.cz
Čočková pomazánka s mletou paprikou
Nejlépe chutná na čerstvém chlebu, ale při oslavách do ní můžete namáčet na silnější proužky nakrájenou mrkev nebo řapíkatý celer. Suroviny 200 g žluté nebo červené čočky 200 ml vody 2 stroužk
Prokletí zámku Miramare: Jeho vlastníci neumírají doma v posteli!
enigmaplus.cz
Prokletí zámku Miramare: Jeho vlastníci neumírají doma v posteli!
Italský Terst je považován za jedno z hlavních evropských měst okultismu. Vděčí za to dlouhé zednářské tradici i spiritualitě, která je pečlivě ukrytá za fasádou oficiální historie. Řada míst v Terstu
Kapsle se vzorky z asteroidu úspěšně přistála v Utahu
21stoleti.cz
Kapsle se vzorky z asteroidu úspěšně přistála v Utahu
Sonda OSIRIX-REx se na svou pouť vydala v září 2016. Jejím primárním cílem byla planetka Bennu patřící do Apollonovy skupiny. Zde měla sonda získat vzorky, naložit je do speciální kapsle a tu pak dopr
JOSEFÍNSKÉ SLAVNOSTI 2023
epochanacestach.cz
JOSEFÍNSKÉ SLAVNOSTI 2023
S podtitulem pocta Marii Terezii a pevnosti samotné připomíná akce založení pevnosti Terezín 10. října 1780. Již tradičně jsou situovány především do období 18. století. Jejich cílem je připomenout jedinečnou terezínskou pevnost a události, která předcházeli její výstavbě. Jde o jedny z největších slavností zaměřených na toto období v Evropě. Každoročně je navštěvují z Čech,
Duch psa běhal domem
skutecnepribehy.cz
Duch psa běhal domem
Jela jsem s přítelem na návštěvu k jeho pratetě. Petr mě varoval, že je teta trochu šílená, protože tvrdí, že po nocích v jejím domě běhá černý pes. Před lety jsem zažila něco hodně zvláštního. S přítelem jsme navštívili jeho tetu z pátého kolene. Petr mi dopředu říkal, že je teta trochu vyšinutá, tak ať její slova neberu vážně. Tvrdila
Oceán na Europě obsahuje uhlík
21stoleti.cz
Oceán na Europě obsahuje uhlík
Jupiterův měsíc Europa přitahuje zájem odborné veřejnosti jako magnet. Důvod je jasný. Měření ukázala, že pod ledovým povrchem se ukrývá oceán tekuté a teplé vody. A mnozí vědci nevylučují, že v této
Pocházel první mistr světa v šachu z Prahy?
epochalnisvet.cz
Pocházel první mistr světa v šachu z Prahy?
Rodina chudého pražského krejčího Josefa Steinitze žije na okraji židovského ghetta a v květnu 1836 do ní přibude další z mnoha dětí. Wilhelm přichází na svět s tělesnou vadou, v důsledku níž bude po
Podaří se mu teď vysekat z dluhů?
nasehvezdy.cz
Podaří se mu teď vysekat z dluhů?
Populární Marek Taclík (50) si snad už oddychne. Pokud soud vydá konečné rozhodnutí, zavře za jeho dluhy dveře. V roce 2018 vyhlásil osobní bankrot poté, co měl nepravidelné příjmy a nebyl schopen
Babí léto v Hliněné Baště
iluxus.cz
Babí léto v Hliněné Baště
Každé roční období přináší návštěvníkům průhonické restaurace Hliněná Bašta jinak chuťově zabarvené dobroty. Proto netřeba „smutnit“, že léto tak rychle uteklo, neboť poklidné posezení na romantické t
Zřícenina Lichnice: Obchází tu duch krvavé Milady?
enigmaplus.cz
Zřícenina Lichnice: Obchází tu duch krvavé Milady?
Vyrazit za středověkou atmosférou je v České republice poměrně snadné. Není však moc hradů a jejich zřícenin, které by člověka vtáhly do minulosti takovým způsobem, jako to umí východočeská Lichnice.
Exkluzivní kreativita arabské estetiky
rezidenceonline.cz
Exkluzivní kreativita arabské estetiky
Nádherný byt s desítkou rozmanitých luxusních pokojů představuje esenci dokonalého souznění orientální atmosféry se soudobou precizností, tak typickou pro nábytek a doplňky společnosti Covet House, je