Skip to content

Civilizace Mayů: Varování i pro nás!

O civilizaci Mayů se toho kolem roku 2012 namluvilo víc než dost. Nemalá řada šarlatánů se pokoušela – a dost často úspěšně – vsugerovat svému okolí, že podle mayského kalendáře přijde v tomto roce konec světa.

Seriózní vědci, zabývající se mayskou civilizací, se chytali za hlavu s tím, že nic takového z mayského kalendáře nevyplývá. Nu což, kdo chce věřit, uvěří. Přitom na mayské civilizaci nalezneme spoustu zajímavějších věcí.

Mayská civilizace začala vzkvétat již ve třetím tisíciletí před naším letopočtem. Jejich říše byla obrovská, zabírala značnou část Mexika a táhla se střední Amerikou až k dnešní Guatemale.

2
Rekonstrukce mayského města.

První hmotné dosud nalezené doklady o existenci mayské civilizace pocházejí z roku 2 500 př. n. l., ale dá se předpokládat, že archaické období Mayů začalo ještě dříve. Na územích, která osídlili, vzniklo postupem času několik království, tento systém Mayové převzali od kultury Olméků, které kolem roku 400 př. n. l.

mayská civilizace pohltila.

3
Posmrtná mayská maska.

Mayská nížinná civilizace klasického období dosáhla v každém ohledu nejvyšší kulturní úrovně ze všech známých kultur předkolumbovské Ameriky. Budovala se zde města s nádvořími na náboženské obřady, chrámy, paláci, či hřišti na míčové hry.

Mayské chrámy, stavěné jako mohutné stupňovité kamenné stavby, bývají pro svou podobnost s egyptskými pyramidami nazývány chrámové pyramidy.

4
Současné mayské ženy.

Mayská sídla měla na vrcholu své moci stejnou hustotu obyvatel jako evropská či americká velkoměsta. Písmo i vědy, zvláště astronomie, byly na obzvlášť vysoké úrovni. Jenže pak přišlo něco, co celou mayskou kulturu srazilo k zemi.

Nebyli to přitom žádní dobyvatelé, za svůj pád mohou Mayové děkovat jen sami sobě.

5
Mayské území si na mnoha místech bere příroda zpět…

Na dřevo náročné stavitelství a také zemědělství vedlo k odlesnění okolní půdy v ohromném rozsahu. Průměrné teploty se zvedly o tři až pět stupňů a množství srážek kleslo o 20 až 30 %. Změny klimatu v konečném důsledku vedly k žízni a hladu, které přerostly v sociální nepokoje a revoluce.

Během krátké doby v 9. století populace mayských států klesla z 10 000 000 na pouhých 500 000 obyvatel. Z civilizace na vysoké intelektuální úrovni se staly kmeny primitivních bojovníků…

Foto: Wikipedia
Právě v prodeji
Sdílej!
Komentáře
Další články z rubriky Historie
Zobrazit více …